Εμβολιασμός παιδιών για τον κορονοϊό: Έτσι θα πραγματοποιηθεί η επιχείρηση από τις 15 Δεκεμβρίου

Τον εμβολιασμό των παιδιών για τον κορονοϊό στην Ελλάδα από τις 15 Δεκεμβρίου ανακοίνωσε ο ΓΓ Πρωτοβάθμιας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους

Περισσότερα...


Read full article on: newsbomb.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Πέθανε ο ηθοποιός Μόργκαν Στίβενς
Πέθανε σε ηλικία 70 ετών ο ηθοποιός του «Melrose Place», Μόργκαν ΣτίβενςΠερισσότερα...
6 m
www.newsbomb.gr
Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Κατέρρευσε μέρος της οροφής στο κλειστό του ΔΑΪΣ
Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Η οροφή του κλειστού γυμναστηρίου του ΔΑΪΣ δεν άντεξε από το βάρος του χιονιά κι ένα μέρος της κατέρρευσε.Περισσότερα...
8 m
www.newsbomb.gr
Γιώργος Παπαγεωργίου: Η Δανάη μού κάνει μουτράκια για τις ερωτικές μου σκηνές στη σειρά
«Δεν περιμέναμε ότι θα απασχολήσει τόσο πολύ ο γάμος μας. Προσπαθήσαμε να γίνει όσο πιο ιδιωτικά γίνεται», λέει ο Γιώργος Παπαγεωργίου. Ο Γιώργος Παπαγεωργίου ήταν σήμερα καλεσμένος στο πλατό της εκπομπής «Mega Καλημέρα». Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε στην Ελεονώρα Μελέτη και τον Κώστα Τσουρό για τη σειρά «Σκοτεινή θάλασσα», τη μητέρα του, Φιλαρέτη Κομνηνού, αλλά ... Περισσότερα To άρθρο Γιώργος Παπαγεωργίου: Η Δανάη μού κάνει μουτράκια για τις ερωτικές μου σκηνές στη σειρά δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
8 m
www.newsit.gr
Η Alfa Romeo μας αποκαλύπτει το «πρόσωπο» της Τonale! (video)
Λίγο πριν την επίσημη παρουσίαση της Tonale στις 8 Φεβρουαρίου η Alfa Romeo μας δίνει μια πρώτη γεύση του εμπρός μέρους της. Το πολυαναμενόμενο νέο SUV της Αlfa Romeo, η Tonale, έχει ταλανιστεί εδώ και αρκετό καιρό από καθυστερήσεις με το ντεμπούτο της να πηγαίνει από αναβολή σε αναβολή. Η αναμονή όμως έφθασε στο τέλος ... Περισσότερα To άρθρο Η Alfa Romeo μας αποκαλύπτει το «πρόσωπο» της Τonale! (video) δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
8 m
www.newsit.gr
Πρόταση μομφής: Το απόγευμα της Παρασκευής ξεκινά η τριήμερη συζήτηση – Όλα όσα προβλέπονται
Αύριο το απόγευμα αρχίζει η τριήμερη συζήτηση στην ολομέλεια της Βουλής, επί της πρότασης μομφής κατά της κυβέρνησης, που υπέβαλλε νωρίτερα σήμερα, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξης Τσίπρας. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, «μέσα σε μια συγκυρία διαδοχικών κρίσεων (πανδημία, ακρίβεια, διαχείριση κακοκαιρίας) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του ... Περισσότερα To άρθρο Πρόταση μομφής: Το απόγευμα της Παρασκευής ξεκινά η τριήμερη συζήτηση – Όλα όσα προβλέπονται δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
9 m
www.newsit.gr
Υπόθεση βιασμού στη Θεσσαλονίκη: Κατέθεσε ο φερόμενος ως διοργανωτής του πάρτι
Ο ίδιος φέρεται να αρνήθηκε ότι ήταν αυτός που διοργάνωσε το πάρτι
www.protothema.gr
Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Η Περιφέρεια Αττικής απαντά με «αλήθειες για τη διαχείριση»
Απαντήσεις για τις «άδικες κι αδικαιολόγητες επιθέσεις» -όπως χαρακτηριστικά αναφέρει- που δέχτηκε κατά τη διαχείριση της κακοκαιρίας «ΕΛΠΙΔΑ», αλλά και τις εκτιμήσεις της για τα αίτια του αδιέξοδου, που κορυφώθηκε με την κυκλοφορική ασφυξία στην έξαρση του φαινομένου, παραθέτει, σε ανακοίνωση της, η Περιφέρεια Αττικής. Δεν ισχυρίζεται ότι από πλευράς της «όλα λειτούργησαν στην εντέλεια», ... Περισσότερα To άρθρο Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Η Περιφέρεια Αττικής απαντά με «αλήθειες για τη διαχείριση» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ξιφασκία: Η Γκουντούρα χάνει το Παγκόσμιο Κύπελλο λόγω κορωνοϊού
Η Δώρα Γκουντούρα με ανάρτησή της στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram ενημέρωσε πως βρέθηκε θετική...
www.zougla.gr
Ρεάλ Μαδρίτης: Στη μεταγραφική λίστα ο Τσουαμενί
Την περίπτωση του μέσου της Μονακό, Ορελιέν Τσουαμενί, εξετάζει η Ρεάλ Μαδρίτης προκειμένου να τον εντάξει στο ρόστερ της το προσεχές καλοκαίρι.
gazzetta.gr
Κωστής Χατζηδάκης: Η ψηφιακή κάρτα εργασίας γίνεται πραγματικότητα, ξεκινά η προεργασία
Την πρώτη σύσκεψη με την ομάδα έργου για την υλοποίηση της ψηφιακής κάρτας εργασίας είχε σήμερα ο υπουργός Εργασίας και…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Καναδάς: «Το κομβόι της ελευθερίας» - Αντιδράσεις των οδηγών φορτηγών στον υποχρεωτικό εμβολιασμό
«Να μπει τέλος στον διχασμό», που έχει προκαλέσει η απόφαση για υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού θέλουν οι οδηγοί φορτηγών στον Καναδά. Κερδίζει…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Παναθηναϊκός -Μπασκόνια: Χωρίς Παπαγιάννη και με τρεις αμφίβολους το «τριφύλλι»
Με απουσίες αλλά και πολλά προβλήματα θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός την Μπασκόνια αύριο (28/1) στο ΟΑΚΑ για την 23η αγωνιστική της Euroleague, όπως αποκάλυψε ο τεχνικός των «πρασίνων», Δημήτρης Πρίφτης. Σήμερα, Πέμπτη (27/1) θα κάνει την πρώτη προπόνηση για τον αγώνα με την Μπασκόνια ο Παναθηναϊκός ελέω χιονιά, ενώ ο Δημήτρης Πρίφτης αντιμετωπίζει και αρκετά ... Περισσότερα To άρθρο Παναθηναϊκός -Μπασκόνια: Χωρίς Παπαγιάννη και με τρεις αμφίβολους το «τριφύλλι» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Όταν ο Ηλίας Γκιώνης εμφανίστηκε στην Πάνια ως μαθητής Λυκείου: «Οι γονείς φοβούνταν μην κάνω γκέι τα παιδιά τους»
Δείτε το βίντεο
www.protothema.gr
«Αργία» Τριών Ιεραρχών: Πως θα εορταστεί φέτος στα σχολεία
Οι εορταστικές εκδηλώσεις θα έχουν διάρκεια έως δύο διδακτικές ώρες, αναφέρεται μεταξύ άλλων στην εγκύκλιοΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Παίκτης στο Ρουκ Ζουκ έδειξε πως κάνει θέατρο για να κερδίζει πέναλτι (vid)
O Παύλος έχει όνειρο ζωής να παίξει στην Πονφεραντίνα και έδειξε στην Ζέτα Μακρυπούλια πως κάνει θέατρο για να κερδίσει πέναλτι.
gazzetta.gr
Τραμ: Διακοπή δρομολογίων από τις 10 το βράδυ σήμερα και αύριο
Νωρίτερα θα σταματήσουν σήμερα και αύριο τα δρομολόγια του Τραμ εξαιτίας εργασιών. Συγκεκριμένα η ΣΤΑ.ΣΥ. ενημερώνει το επιβατικό κοινό, πως σήμερα Πέμπτη (27.01.2022)και αύριο Παρασκευή (28.01.2022) τα δρομολόγια του ΤΡΑΜ δεν θα διεξάγονται από τις 10 το βράδυ έως τη λήξη της λειτουργίας, λόγω έκτακτων εργασιών της ΕΥΔΑΠ σε αγωγό που διαπερνά τον τροχιόδρομο πλησίον ... Περισσότερα To άρθρο Τραμ: Διακοπή δρομολογίων από τις 10 το βράδυ σήμερα και αύριο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Έγιναν γονείς για δεύτερη φορά- Οι πρώτες φωτό από το μαιευτήριο
Σε πελάγη ευτυχίας πλέει το ερωτευμένο ζευγάρι, το οποίο απέκτησε το δεύτερο παιδάκι του.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ο EMA ενέκρινε το χάπι της Pfizer για χρήση στην ΕΕ
Η ρυθμιστική αρχή φαρμάκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκρινε υπό όρους την Πέμπτη τη χρήση του αντιικού χαπιού COVID-19 της Pfizer για τη θεραπεία ενηλίκων που διατρέχουν κίνδυνο σοβαρής ασθένειας, καθώς η περιοχή προσπαθεί να ενισχύσει το οπλοστάσιό της για την καταπολέμηση της παραλλαγής Όμικρον. Η έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA) επιτρέπει στα κράτη […]
www.makeleio.gr
Αναβλήθηκε το Φοίνικας – Παναθηναϊκός λόγω κρουσμάτων
Μετά από συνεδρίαση της επιτροπής πρωταθλήματος την Πέμπτη το μεσημέρι, αποφασίστηκε η αναβολή του αγώνα του Φοίνικα με τον Παναθηναϊκό λόγω κρουσμάτων.
gazzetta.gr
Κορονοϊός: Ο EMA ενέκρινε το χάπι Paxlovid της Pfizer για την ΕΕ
Εγκρίθηκε - υπό όρους - από την ρυθμιστική αρχή φαρμάκων της ΕΕ η χρήση του χαπιού της Pfizer κατά της…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κακοκαιρία - Λουκίλα Καρρέρ: «Ο Μίμης Πλέσσας ήταν 3 ημέρες κάτω από τις κουβέρτες για να αντέξει»
Η Λουκίλα Καρρέρ σύζυγος του Μίμη Πλέσσα και περιγράφει πώς πέρασαν την έλλειψη ρεύματος για 70 ώρες.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κορονοϊός: Ο EMA ενέκρινε το χάπι της Pfizer για την ΕΕ
Περισσότερα σε λίγο To άρθρο Κορονοϊός: Ο EMA ενέκρινε το χάπι της Pfizer για την ΕΕ δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Μαριαλένα Ρουμελιώτη: Αποκάλυψε πόσα χρήματα έπαιρναν πέρσι οι Μαχητές στο Survivor
Στην εκπομπή Status του Astra TV έδωσε συνέντευξη η Μαριαλένα Ρουμελιώτη και αποκάλυψε πόσα χρήματα λάμβαναν οι Μαχητές στο περσινό Survivor.
iefimerida.gr
Φωτογραφία της χιονισμένης Αθήνας από το διάστημα – Τι κατέγραψε ο δορυφόρος Copernicus Sentinel-2
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA) έδωσε στη δημοσιότητα μια φωτογραφία της χιονισμένης Αθήνας, που περιλαμβάνει και την Αττική Οδό, και…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Australian Open: Στις 10:30 το πρωί της Παρασκευής ο ημιτελικός του Τσιτσιπά με τον Μεντβέντεφ
Το πρωί της Παρασκευής (ώρα Ελλάδας) θα διεξαχθεί τελικά η μονομαχία του Στέφανου Τσιτσιπά με αντίπαλο τον...
www.zougla.gr
Μια δωρεάν τηλεφωνική γραμμή για γυναίκες που περπατούν μόνες το βράδυ, στο Εδιμβούργο -Τι είναι το Strut Safe
Μια τηλεφωνική γραμμή που κρατά συντροφιά στις γυναίκες που γυρίζουν μόνες τους στο σπίτι τη νύχτα, λειτουργεί δωρεάν στο Εδιμβούργο εδώ και σχεδόν ένα χρόνο.
iefimerida.gr
Πέρι: «Ευγνώμων για την ευκαιρία στον Παναθηναϊκό, εύχομαι τα καλύτερα για τον σύλλογο»
Ο Κέντρικ Πέρι είπε το δικό του «αντίο» στον Παναθηναϊκό μιλώντας με τα καλύτερα λόγια για την πρώην -πια- ομάδα του.
gazzetta.gr
NBA: Αγαλμα του Κόμπι και της Τζιάνα στο σημείο της συντριβής (photos)
Ένα άγαλμα του αείμνηστου Κόμπι Μπράιαντ και της κόρης του Τζιάνα τοποθετήθηκε στο σημείο της συντριβής του ελικοπτέρου στο οποίο…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Αποκάλυψη-βόμβα της Καίτης Φίνου για καταγγελλόμενο ηθοποιό: «Με πήρε τηλέφωνο και βογκούσε»
Mια αποκάλυψη-σοκ έκανε στο «Πρωινό» η Καίτη Φίνου για πασίγνωστο ηθοποιό το όνομα του οποίου εμπλέκεται στις καταγγελίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας και αφορούν τον χώρο του θεάτρου.
iefimerida.gr
Αποκάλυψη - βόμβα της Καίτης Φίνου για καταγγελόμενο ηθοποιό: «Με πήρε τηλέφωνο και βογκούσε»
Mια αποκάλυψη - σοκ έκανε στο Πρωινό η Καίτη Φίνου για πασίγνωστο ηθοποιό το όνομα του οποίου εμπλέκεται στις καταγγελίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας και αφορούν τον χώρο του θεάτρου.
iefimerida.gr
Ρωσία: Ποια εισβολή στην Ουκρανία; Την ένταση οξύνει η παρουσία του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Ευρώπη
Δυτικές χώρες, αλλά και μέσα ενημέρωσης, όπως οι New York Times, αναφέρουν πως το τελευταίο διάστημα η Ρωσία έχει μετακινήσει στρατεύματα και εξοπλιστικά συστήματα κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, ετοιμάζοντας – όπως υποστηρίζουν – ακόμη και εισβολή στην όμορη χώρα. Στον αντίποδα η Μόσχα μιλά για «δυτική υστερία» που «υποδαυλίζει» την ένταση με την ... Περισσότερα To άρθρο Ρωσία: Ποια εισβολή στην Ουκρανία; Την ένταση οξύνει η παρουσία του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Ευρώπη δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ανοίγει τα φτερά της στo Λονδίνο και το Παρίσι η Ducati
Η Ducati γνώρισε μεγάλη άνθιση στην αγορά της Μεγάλης Βρετανίας το 2021 καθώς κατάφερε να αυξήσει τις πωλήσεις της κατά 30%. Αυτό ήταν ένα...
www.zougla.gr
ΑΕΚ: Επιστρέφουν στις προπονήσεις οι «κιτρινόμαυροι»
Η ΑΕΚ θα πραγματοποιήσει σήμερα (27/1) την πρώτη της προπόνηση ενόψει του αγώνα με τον Ολυμπιακού (29/1), έπειτα από την αποκατάσταση του οδικού δικτύου που επλήγη από την κακοκαιρία.
gazzetta.gr
Κορονοϊός - ECDC: Οι λοιμώξεις από την Όμικρον είναι λιγότερο πιθανό να οδηγήσουν σε νοσηλεία ή ΜΕΘ
Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής δεδομένα σχετικά με τη συχνότητα παρατεταμένων συμπτωμάτων μετά την COVID-19 λόγω της ΌμικρονΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Οι γείτονες έγραψαν σημείωμα στην πολυκατοικία της Τραϊάνας Ανανία γιατί έκανε φασαρία -Και εκείνη απάντησε
Ξέσπασε η Τραϊάνα Ανανία στο Instagram με αφορμή ένα σημείωμα που της άφησε ένας γείτονάς της και στο οποίο την προειδοποιούσε πως την επόμενη φορά που θα κάνει φασαρία έως αργά τη νύχτα θα καλέσει την αστυνομία.
iefimerida.gr
Μαρουσάκης: Έρχεται νέα κακοκαιρία με πυκνές χιονοπτώσεις -Σε ποιες περιοχές της Αττικής μπορεί να χιονίσει
Ένα νέο, ισχυρό κύμα κακοκαιρίας, το οποίο θα φέρει και χιονοπτώσεις, αναμένεται να πλήξει τη χώρα από αύριο.
iefimerida.gr
«Σασμός»: Καταιγιστικές οι εξελίξεις στο σημερινό επεισόδιο -Ο Αστέρης παραδίνεται στην Αστυνομία
Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στο σημερινό επεισόδιο του Σασμού καθώς ο Αστέρης παραδίνεται στην Αστυνομία.
iefimerida.gr
Η σχέση των Ελλήνων με το Viber - Πόσες κλήσεις έγιναν, πόσα μηνύματα εστάλησαν το 2021
Στην Ελλάδα το Viber βρίσκεται σε πάνω από 90% των smartphones, κάτι που το καθιστά τη Νο 1 εφαρμογή συνομιλιών στη χώρα, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Rakuten Viber, εταιρεία επικοινωνίας μέσω μηνυμάτων και φωνής.
iefimerida.gr
Οι casual chic εμφανίσεις που ξεχωρίσαμε στους δρόμους του Παρισιού
Μας γεμίζουν ιδέες για τα look των επόμενων μηνών.
www.protothema.gr
Ένοπλη ληστεία σε περίπτερο στη Θεσσαλονίκη -Άρπαξε τα χρήματα από τον υπάλληλο και εξαφανίστηκε
Ληστεία σημειώθηκε, περίπου στις 2 μετά το μεσημέρι, σε περίπτερο στη Θεσσαλονίκη.
iefimerida.gr
Χατζηδάκης: Η ψηφιακή κάρτα εργασίας από όνειρο γίνεται πραγματικότητα -Toν Φεβρουάριο ξεκινάει η προεργασία
Τον Ιούνιο θα τεθεί σε εφαρμογή, λέει ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
www.protothema.gr
Ξενοδοχείο δεν δέχθηκε ζευγάρι μέσα στο χιονιά γιατί είχε μαζί τον... σκύλο του!
Mια αδιανόητη καταγγελία κάνει τον γύρο του Διαδικτύου και αφορά ένα ξενοδοχείο, το οποίο άφησε 3 ανθρώπους να κοιμηθούν μέσα στο αυτοκίνητο με τόσο κρύο, επειδή είχαν μαζί τους σκύλο.
iefimerida.gr
Κορωνοϊός - ΕΜΑ: Ενέκρινε την υπό όρους χρήση του χαπιού Paxlovid της Pfizer
Το ανάλογο χάπι της Merck τελεί επίσης υπό εξέταση από τον ΕΜΑ
www.protothema.gr
Ο Τσιτσιπάς έτοιμος να κλείσει ραντεβού με τον τελικό!
Πολλά ειδικά στοιχήματα από το Pamestoixima.gr για τον ημιτελικό του Australian Open με τον Μεντβέντεφ.
iefimerida.gr
ΥΠΠΟ: 2.100.000 ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης για τρία εμβληματικά έργα στην Καστοριά
Με 2.100.000 ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας χρηματοδοτούνται έργα του ΥΠΠΟΑ στην Καστοριά.
iefimerida.gr
Κύπρος: Παραιτήθηκε ο υφυπουργός παρά τω Προέδρω Βασίλης Πάλμας
Την υποβολή της παραίτησής του από τη θέση του υφυπουργού παρά τω Προέδρω της Κύπρου, «για καθαρά προσωπικούς λόγους», ανακοίνωσε ο Βασίλης Πάλμας.
iefimerida.gr
Κατερίνα Καινούργιου: «Έναν μήνα παρακαλάω, να με εξοντώσουν θέλουν;»
Η παρουσιάστρια έκανε παράπονα για το κρύο που επικρατεί στο στούντιο
www.protothema.gr