Εμβόλιο Novavax, μια λύση για όσους διστάζουν να κάνουν τα mRNA εμβόλια

Η Novavax Inc. ανακοίνωσε ότι άρχισε να εργάζεται σε μια έκδοση του εμβολίου της για τη COVID-19 για...
Read full article on: zougla.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Νίκος Ανδρουλάκης: Μισή και κατόπιν εορτής η συγγνώμη του κ. Μητσοτάκη
«Για άλλη μια φορά, ο κ. Μητσοτάκης ζητά συγγνώμη κατόπιν εορτής», ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης σε σχόλιό του την ομιλία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι «πρόκειται για μισή συγγνώμη, γιατί εκτός από τους εγκλωβισμένους στην Αττική Οδό, δεν είπε λέξη για όσους έμειναν και ... Περισσότερα To άρθρο Νίκος Ανδρουλάκης: Μισή και κατόπιν εορτής η συγγνώμη του κ. Μητσοτάκη δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
5 m
www.newsit.gr
Στέφανος Τσιτσιπάς: Το «τείχος» του Ντανίλ Μετβέντεφ πριν τον τελικό του Australian Open
Η ένατη «μάχη» του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Ντανίλ Μεντβέντεφ θα κρίνει την πρόκριση του Έλληνα πρωταθλητή στον τελικό του Australian Open. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα έχει την ευκαιρία την Παρασκευή (28/01) να πάρει ρεβάνς από τον Ντανίλ Μεντβέντεφ για την ήττα του στον περσινό ημιτελικό του Australian Open, αντιμετωπίζοντας τον Ρώσο τενίστα και πάλι ... Περισσότερα To άρθρο Στέφανος Τσιτσιπάς: Το «τείχος» του Ντανίλ Μετβέντεφ πριν τον τελικό του Australian Open δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
5 m
www.newsit.gr
Σύσταση ΔΝΤ στη Γαλλία να «χαλιναγωγήσει» τα οικονομικά της ταχύτερα
«Η Γαλλία θα πρέπει να χαλιναγωγήσει τα δημόσια οικονομικά της ταχύτερα από ό,τι έχει προγραμματίσει, ξεκινώντας από το επόμενο έτος κιόλας», συστήνει το Διεθνές...
5 m
www.zougla.gr
Μικροί κινηματογραφιστές σε δράση – «Μόνος στο σχολείο» και «Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας», μερικές από τις ταινίες τους
Λίγο μετά το τελευταίο κουδούνι, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί αποχωρούν από το σχολείο χωρίς να αντιληφθούν ότι ένα παιδί...
5 m
www.zougla.gr
Υπουργείο Περιβάλλοντος: Δίμηνη παράταση για την ολοκλήρωση μεταβιβάσεων ακινήτων μέσω της βεβαίωσης μηχανικού
Ως τις 31 Μαρτίου η παράταση
5 m
www.protothema.gr
Λαμία: Γνωστή ψυχολόγος βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της – Οι πρώτες εκτιμήσεις της αστυνομίας
Μία τραγική είδηση σοκάρει τη Λαμία. Μία 47χρονη επαγγελματίας ψυχικής υγείας – γνωστή στην τοπική κοινωνία – εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της! Η 47χρονη ψυχολόγος είχε να δώσει σημεία ζωής τουλάχιστον από τη Δευτέρα (24.01.2022), και όταν την αναζήτησαν οι δικοί της άνθρωποι, που ανησύχησαν, τη βρήκαν νεκρή στις 3:30 το μεσημέρι της Τετάρτης ... Περισσότερα To άρθρο Λαμία: Γνωστή ψυχολόγος βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της – Οι πρώτες εκτιμήσεις της αστυνομίας δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
5 m
www.newsit.gr
Ηράκλειο: Αφού γρονθοκόπησε την 43χρονη μητέρα του, αποπειράθηκε να την κάψει ζωντανή
Περιέλουσε με βενζίνη την κεντρική είσοδο του σπιτιού - 59χρονος ξυλοκόπησε την σύζυγό του και στη συνέχεια εξαφανίστηκε στην Ιεράπετρα
6 m
www.protothema.gr
Χριστίνα Κοντοβά: Παιχνίδια στο χιόνι με τη μικρή Ada
Μια από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής της βιώνει η Χριστίνα Κοντοβά...
6 m
www.zougla.gr
Συρία: Οι Κούρδοι ανέκτησαν τον έλεγχο της φυλακής που δέχθηκε επίθεση του Ισλαμικού Κράτους
Οι υποστηριζόμενες από τις ΗΠΑ κουρδικές δυνάμεις στη Συρία ανακοίνωσαν ότι επανέκτησαν τον έλεγχο της μεγάλης φυλακής του Γουαϊράν στην πόλη Χασάκα μετά την επίθεση που δέχθηκε από μαχητές της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος, βάζοντας τέλος στη σημαντικότερη τζιχαντιστική επίθεση των τριών τελευταίων ετών στη χώρα. Ο Φαρχάντ Σάμι, εκπρόσωπος του Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων, όπου κυριαρχούν ... Περισσότερα To άρθρο Συρία: Οι Κούρδοι ανέκτησαν τον έλεγχο της φυλακής που δέχθηκε επίθεση του Ισλαμικού Κράτους δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
6 m
www.newsit.gr
Μαρούσι: Παραμένουν χωρίς ρεύμα και καταγγέλλουν τον δήμο ότι απαντά «είναι αργία σήμερα»
Μαρούσι: Απίστευτη καταγγελία από κάτοικο της περιοχής, ο οποίος υποστήριξε ότι κάλεσε τον δήμο καθώς παραμένει για ώρες χωρίς ρεύμα,…Περισσότερα...
6 m
www.newsbomb.gr
Ο Κασάνο απέκτησε λογαριασμό στο Instagram με την βοήθεια της "καυτής" συζύγου του και προκάλεσε σεισμό
Ο Αντόνιο Κασάνο είναι πλέον στον κόσμο του Instagram και 24 ώρες μετά από το άνοιγμα του λογαριασμού έχει περισσότερους από 180.000 followers - Τα πειράγματα από τους πρώην συμπαίκτες του - Ο μόνος Έλληνας που ακολουθεί είναι ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος
6 m
www.protothema.gr
Australian Open: Το απίστευτο ποσό που έχει κερδίσει ο Στέφανος Τσιτσιπάς μέχρι τα ημιτελικά
Australian Open: Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πήρε την πρόκριση τους «4» του Αυστραλιανού Όπεν και παράλληλα είδε τον τραπεζικό του λογαριασμό…Περισσότερα...
6 m
www.newsbomb.gr
Τηλεργασία συστήνει το υπ. Εργασίας για την Πέμπτη - Πώς θα λειτουργήσουν σχολεία και καταστήματα
Επιστροφή στις δουλειές με τηλεργασία συστήνει το υπουργείο Εργασίας - Τηλεκπαίδευση για τους μαθητές αύριο και την Παρασκευή σε Κρήτη…Περισσότερα...
9 m
www.newsbomb.gr
Υπουργείο Εργασίας: Ισχυρή σύσταση για επιστροφή στις δουλειές με τηλεργασία
Επιστροφή στις δουλειές με τηλεργασία μετά από τη διήμερη αργία λόγω τη κακοκαιρίας συστήνει το υπουργείο Εργασίας. Ειδικότερα στο πλαίσιο των μέτρων για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και της ομαλής επανεκκίνησης των οικονομικών δραστηριοτήτων στις περιοχές της χώρας που βρέθηκαν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας «Ελπίς», το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ανακοινώνει τα ακόλουθα: ... Περισσότερα To άρθρο Υπουργείο Εργασίας: Ισχυρή σύσταση για επιστροφή στις δουλειές με τηλεργασία δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
9 m
www.newsit.gr
Κακοκαιρία Ελπίς: Με τηλεκπαίδευση τα σχολεία έως την Παρασκευή - Τηλεργασία στον ιδιωτικό τομέα σε Αττική και Κρήτη
Τι θα ισχύσει αύριο για σχολεία, τηλεργασία, δικαστήρια και καταστήματα σε Αττική και Κρήτη - Την Πέμπτη δεν επιτρέπονται οι υπηρεσίες delivery και courier – Τι ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
www.protothema.gr
Καταδικάστηκε για απάτη ο Θόδωρος Καρυπίδης
Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Κομοτηνής καταδίκασε σήμερα τον ισχυρό άνδρα της ΠΑΕ Άρης, Θοδωρή Καρυπίδη...
www.zougla.gr
Ομάδα έκπληξη για Πέλκα – Κατέθεσε πρόταση δανεισμού στη Φενέρ
Πρόταση για τον δανεισμό του Δημήτρη Πέλκα κατέθεσε η Χαλ, στην οποία ιδιοκτήτης είναι ο Ατζούν Ιλιτζαλί.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κορονοϊός – Μετάλλαξη Όμικρον: Ρεκόρ νέων κρουσμάτων στην ανατολική Ευρώπη
Η Πολωνία, η Δημοκρατία της Τσεχίας, η Ουγγαρία, η Βουλγαρία και η Ρουμανία κατέγραψαν σήμερα ποσοστά ρεκόρ μόλυνσης εξαιτίας της υψηλά μεταδιδόμενης μετάλλαξης Όμικρον του κορονοϊού, αλλά παρ’όλα αυτά διστάζουν να επιβάλουν αυστηρά περιοριστικά μέτρα για την ανάσχεση της εξάπλωσής της. Η περιοχή έχει ορισμένα από τα χαμηλότερα ποσοστά εμβολιασμού κατά της covid στην Ευρώπη ... Περισσότερα To άρθρο Κορονοϊός – Μετάλλαξη Όμικρον: Ρεκόρ νέων κρουσμάτων στην ανατολική Ευρώπη δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Νέος έρωτας στη showbiz- Οι πρώτες κοινές διακοπές του ζευγαριού
Πριν από περίπου ένα χρόνο η είδηση του χωρισμού του από την γοητευτική σύζυγό του ξάφνιασε άπαντες, καθώς ήταν ένα…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
ΠΑΣ Γιάννινα: Ο Σέχου ξεκίνησε προπονήσεις
Ο 22χρονος φορ... έπιασε δουλειά στον «Αγιαξ της Ηπείρου» και άμεσα θα ανακοινωθεί.
gazzetta.gr
Ποιοι δικαιούνται το ειδικό βοήθημα ΟΑΕΔ - Πόσο είναι το ποσό
ΟΑΕΔ: Οι άνεργοι μπορούν να διεκδικήσουν τα ειδικά επιδόματα εφόσον πληρούν τις προϋποθέσειςΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
ΗΠΑ: Εμπορικό έλλειμμα-ρεκόρ το 2021
Το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ σε αγαθά ξεπέρασε τα 1 τρισ. δολ. το 2021 για πρώτη φορά στην ιστορία, καθώς η οικονομική ανάκαμψη οδήγησε σε άλμα της...
www.zougla.gr
Κακοκαιρία «Ελπίς»: Ενημέρωση για τις δράσεις της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Χαλανδρίου
Ο Δήμος Χαλανδρίου ενημερώνει ότι από το πρωί της Τρίτης 25 Ιανουαρίου οι εργαζόμενοι στην Πολιτική Προστασία επιχειρούν, με τέσσερα μηχανήματα τύπου...
www.zougla.gr
Κλειστοί θα παραμείνουν όλοι οι βρεφικοί, βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί στις 27 και στις 28 Ιανουαρίου
Κλειστοί θα παραμείνουν όλοι οι βρεφικοί, βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί, τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών.....
www.zougla.gr
Κακοκαιρία «Ελπίδα» – Αρκαλοχώρι: Έμπαζαν νερά τα κοντέινερ των σεισμόπληκτων
Καταγγελίες κατοίκων Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Η Γερμανία στέλνει 5.000 στρατιωτικά κράνη στην Ουκρανία
Η Γερμανία προμηθεύει τις ουκρανικές δυνάμεις με 5.000 στρατιωτικά κράνη, ανακοίνωσε σήμερα, Τετάρτη, ένας εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας...
www.zougla.gr
Γιώργος Τρομάρας: Την Παρασκευή (28/1) η κηδεία του τελευταίου λαϊκού ήρωα
Την Παρασκευή (28/1) θα τελεστεί η κηδεία του σπουδαίου Γιώργου Τρομάρα.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Καλός ο καιρός την Πέμπτη - Ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις
Ηλιοφάνεια θα επικρατήσει γενικά την Πέμπτη, με λίγες νεφώσεις και με πιθανότητα τοπικών ασθενών βροχών ή χιονόνερου στις Κυκλάδες...
www.zougla.gr
Ράφτης: Ο Δημήτρης Ήμελλος σπεύδει ολοταχώς για τα... ιαπωνικά «Όσκαρ»
H ελληνική ταινία «Ράφτης» συγκεντρώνει διθυραμβικές κριτικές - Διεκδικεί βραβείο καλύτερης ξένης ταινίας μαζί με κορυφαίες ταινίες του Χόλιγουντ
www.protothema.gr
Καιρός - Αρναούτογλου: Χιόνια ξανά στην Αττική το Σάββατο - Δεν θα έχουν καμία σχέση με την «Ελπίδα»
Η ανάρτηση του έμπειρου προγνώστη καιρού της ΕΡΤ, Σάκη Αρναούτογλου στο FacebookΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Συμβασιούχοι Πυροσβέστες: Οι καταστροφές δεν είναι εποχικές
Ανακοίνωση εξέδωσε το Πανελλήνιο Σωματείο Συμβασιούχων Πυροσβεστών (ΠΑ.Σ.ΣΥ.Π)...
www.zougla.gr
Τένις: Στα προημιτελικά του Australian Open juniors η Λάκη
Aκάθεκτη προχωρά στο τουρνουά juniors του Australian Open η Μιχαέλα Λάκη, καθώς πήρε το εισιτήριο για τα προημιτελικά.
www.zougla.gr
Mεταβιβάσεις ακινήτων: Δίμηνη παράταση της διαδικασίας μέσω βεβαίωσης μηχανικού
Σε συντονισμό με το Υπουργείο Οικονομικών που ανακοίνωσε την πρόθεσή του να δοθεί δίμηνη παράταση, έως τις 31 Μαρτίου 2022, για την υπογραφή συμβολαίων μεταβίβασης ακινήτων με τις παλιές αντικειμενικές αξίες. Αντίστοιχα και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας δίνεται δίμηνη παράταση έως και τις 31 Μαρτίου 2022 στη δυνατότητα ολοκλήρωσης των μεταβιβάσεων ακινήτων μέσω ... Περισσότερα To άρθρο Mεταβιβάσεις ακινήτων: Δίμηνη παράταση της διαδικασίας μέσω βεβαίωσης μηχανικού δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Χουέρτας στο Gazzetta: «Δεν θα ξεχάσω ποτέ το βλέμμα του Κόμπι στο τελευταίο ματς»
Ο Μαρσελίνιο Χουέρτας έζησε την τελευταία σεζόν του Κόμπι Μπράιαντ. Εκείνη που συνοδεύτηκε απ' τον φαντεζί τίτλο «farewell tour». Ο Βραζιλιάνος μίλησε στο Gazzetta για τον δικό του Κόμπι. Από το τελευταίο ματς, στα υπογεγραμμένα παπούτσια που πήρε και την πρώτη γνωριμία με τον σταρ των Λέικερς.
gazzetta.gr
Γερμανία: Προμηθεύει με 5.000 στρατιωτικά κράνη την Ουκρανία
Ωστόσο, επιμένουν στην άρνησή τους να πουλήσουν όπλα
www.protothema.gr
Αττική Οδός: Μερική αποκατάσταση της κυκλοφορίας – Ποια τμήματα είναι σε λειτουργία
Ανακοίνωση σχετικά με μερική αποκατάσταση της κυκλοφορίας στην Αττική ΟδόΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ιβάνοβιτς για Ολυμπιακό: «Ξέρουμε τι μας περιμένει στον Πειραιά»
Ο Νίκολα Ιβάνοβιτς ανέφερε ενόψει της αυριανής (26/1, 21:00) αναμέτρησης του Ερυθρού Αστέρα με τον Ολυμπιακό πως η σερβική ομάδα βρίσκεται σε μια περίοδο κατά την οποία προσπαθεί να ανακτήσει το χαμένο της αγωνιστικό ρυθμό.
gazzetta.gr
Schools closed in Attica on Thursday and Friday - E-learning to implemented
Students physically attending will have to provide Covid self tests
www.protothema.gr
Τηλεκπαίδευση Πέμπτη και Παρασκευή σε Αττική και Κρήτη - Πως θα λειτουργήσουν δημόσιος και ιδιωτικός τομέας
Επιστροφή σε μια σχετική κανονικότητα από αύριο Πέμπτη μετά την κακοκαιρία Ελπίδα. Όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, για την Περιφέρεια Αττικής και την Κρήτη ισχύουν τα εξής: 1. Αύριο Πέμπτη 27 και μεθαύριο Παρασκευή 28 Ιανουαρίου ύστερα από συνεννόηση με τις Περιφέρειες τα σχολεία δεν θα λειτουργήσουν δια ζώσης, αλλά με τηλεκπαίδευση. 2. Αύριο Πέμπτη ... Περισσότερα To άρθρο Τηλεκπαίδευση Πέμπτη και Παρασκευή σε Αττική και Κρήτη - Πως θα λειτουργήσουν δημόσιος και ιδιωτικός τομέας δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Πέδρο Σάντσεθ: Στρατιωτική επέμβαση στην Ουκρανία θα πυροδοτήσει μαζικές οικονομικές κυρώσεις
Η Ρωσία θα βρεθεί αντιμέτωπη με μαζικές οικονομικές συνέπειες αν εξαπολύσει οποιοδήποτε είδος στρατιωτικής επέμβασης στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ σε μια κοινή συνέντευξη Τύπου με την Φινλανδή ομόλογό του. Δεν έδωσε λεπτομέρειες για τις κυρώσεις που μπορεί να αντιμετωπίσει η Ρωσία, αλλά είπε ότι θα ήταν σοβαρές. Η πρωθυπουργός της ... Περισσότερα To άρθρο Πέδρο Σάντσεθ: Στρατιωτική επέμβαση στην Ουκρανία θα πυροδοτήσει μαζικές οικονομικές κυρώσεις δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Λαμία: 47χρονη επαγγελματίας ψυχικής υγείας βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της
Μια τραγική είδηση έγινε γνωστή το μεσημέρι της Τετάρτης σε Κοινότητα λίγο έξω από τη Λαμία...
www.zougla.gr
Τηλεργασία σε Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα, τηλεκπαίδευση στα σχολεία -Τι ισχύει για αύριο σε Αττική και Κρήτη
To xάρτη για το πώς θα λειτουργήσουν σχολεία, δημόσιος και ιδιωτικός τομέας αύριο σε Αθήνα και Κρήτη, περιγράφει σε ανακοίνωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
iefimerida.gr
O νέος Batman νιώθει... Κέρτ Κομπέιν στην τοποθεσία Γκόθαμ Σίτι
Ο Ματ Ριβς, σκηνοθέτης του The Batman εξηγεί πώς τον επηρέασαν οι εθισμοί του Κερτ Κομπέιν των Nirvana για να…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
O νέος Batman νιώθει... Κέρτ Κομπέιν στην τοποθεσία Γκόθαμ Σίτι
Ο Ματ Ριβς, σκηνοθέτης του The Batman εξηγεί πώς τον επηρέασαν οι εθισμοί του Κερτ Κομπέιν των Nirvana για να…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Τραγικές εικόνες στου Ζωγράφου: Έσερναν σε κουβέρτα το φέρετρο λόγω του παγωμένου δρόμου (vid)
Σοκάρουν οι εικόνες από τα προβλήματα που άφησε ο χιονιάς.
gazzetta.gr
Κορωνοϊός: Ρεκόρ κρουσμάτων σε Γερμανία, Πολωνία, Ουγγαρία, Βουλγαρία και Τσεχία - Ποιες ευρωπαϊκές χώρες χαλαρώνουν τα μέτρα
Η Πολωνία θα προχωρήσει από αύριο σε τηλεκπαίδευση των μεγαλύτερων σε ηλικία μαθητών και η Σουηδία είπε ότι θα παρατείνει τα τρέχοντα μέτρα για την πανδημία κατά δύο ακόμα εβδομάδες
www.protothema.gr
Κακοκαιρία: Έσπασαν τα νερά εγκύου που ήταν εγκλωβισμένη στην Αττική Οδό – Γέννησε πρόωρα
Ενώ ήταν στο 8ο μήνα της εγκυμοσύνης της, ξαφνικά ένιωσε κάποιες ενοχλήσεις και η γιατρός της, της συνέστησε να πάει στο νοσοκομείο για να την δει. Φυσικά, ούτε η έγκυος αλλά ούτε ο άντρας της, δε μπορούσαν να φανταστούν τον εφιάλτη που θα ζούσαν, με την έγκυο τελικά να γεννάει πρόωρα μετά την ταλαιπωρία της ... Περισσότερα To άρθρο Κακοκαιρία: Έσπασαν τα νερά εγκύου που ήταν εγκλωβισμένη στην Αττική Οδό – Γέννησε πρόωρα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr