Επίδομα θέρμανσης: Ξεκινά η πληρωμή των δικαιούχων – Οι προθεσμίες για νέες αιτήσεις

Επίδομα θέρμανσης: Στη Βουλή η τροπολογία για τη χρηματοδότησή του

Ξεκινούν αύριο οι πληρωμές για το επίδομα θέρμανσης που εφέτος εκτιμάται ότι θα το λάβουν πάνω από 1 εκατ. νοικοκυριά. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό μέχρι αύριο το απόγευμα θα δουν χρήματα στον λογαριασμό τους, οι περισσότεροι από τους 700.000 δικαιούχους του επιδόματος θέρμανσης. Να σημειωθεί ότι το ποσό που θα λάβει κάθε νοικοκυριό κυμαίνεται από ... Περισσότερα

To άρθρο Επίδομα θέρμανσης: Ξεκινά η πληρωμή των δικαιούχων – Οι προθεσμίες για νέες αιτήσεις δημοσιεύτηκε στο NewsIT .


Read full article on: newsit.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Τι ισχυρίζονται οι Βασίλης και Ευαγόρας Λεβέντης και ο εφοπλιστής Κωνσταντίνος Περογιαννάκης στις καταθέσεις τους
Στο φως της δημοσιότητας ήρθαν οι καταθέσεις των τριών ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση της 24χρονης....
5 m
www.zougla.gr
Στην εντατική ο Γιώργος Τρομάρας: «Του βρήκαν ανεύρυσμα στην καρδιά, μάλλον πέρασε εγκεφαλικό»
Σε κρίσιμη κατάσταση στην εντατική εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο Γιώργος Τρομάρας.
5 m
iefimerida.gr
Χρηματιστήριο: Στις 953,7 μονάδες ο Γενικός Δείκτης -Οι μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο
Ασθενείς ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου.
6 m
iefimerida.gr
CNN Turk: Οι ΗΠΑ ενδέχεται να εγκρίνουν το αίτημα της Τουρκίας για αγορά F-16
Οι ΗΠΑ ίσως δώσουν την έγκρισή τους στην Τουρκία για την αγορά μαχητικών F-16, σύμφωνα με όσα αναφέρει το CNN-Turk.
6 m
iefimerida.gr
Περού: Διεκδικεί αποζημιώσεις για την πετρελαιοκηλίδα που προκάλεσε το τσουνάμι από τα Τόνγκα
Η κυβέρνηση του Περού ζητάει να καταβάλλει  αποζημιώσεις ο ισπανικός κολοσσός Repsol σε πληγέντες από την πετρελαιοκηλίδα που προκάλεσε το…Περισσότερα...
6 m
www.newsbomb.gr
Τούνη σε Κατμετζόγλου: Αν νιώθεις θύμα, πες ποιος τράβαγε το βίντεο
Νέο story ανέβασε στo Instagram της
8 m
www.protothema.gr
Γιώργος Κατσαούνης για Μυριέλλα: «Mε εξαπάτησε και με κορόιδεψε, δεν θέλω να την βλέπω»
Ο Γιώργος Κατσαούνης και η Μυριέλλα Κουρεντή έχουν έρθει πολύ κοντά στο Survivor...
8 m
www.zougla.gr
Survivor: Ο πασίγνωστος τραγουδιστής που έχει σχέση με την Ασημίνα (pic+vid)
Survivor: Μπορεί να έχουν μεγάλη διαφορά ηλικίας, είναι όμως μαζί και μάλιστα πολύ ερωτευμένοιΠερισσότερα...
8 m
www.newsbomb.gr
Βιασμός 24χρονης στη Θεσσαλονίκη: «Λεφτά να δει ο Κύριος – Ένας χαμός για τον οποίο είχα προειδοποιήσει»
O βιασμός της 24χρονης Γεωργίας σε σουίτα ξενοδοχείου στη Θεσσαλονίκη, πυροδοτεί καθημερινά νέες αντιδράσεις. «Τα όσα έγιναν είναι η κορυφή του παγόβουνου.» Την ώρα που οι αστυνομικοί και η δικαιοσύνη προσπαθούν να ρίξουν άπλετο φως στην υπόθεση του βιασμού της 24χρονης, οι καταγγελίες για τη σκοτεινή πλευρά της Θεσσαλονίκης πληθαίνουν. Με τα ροζ πάρτι σε ... Περισσότερα To άρθρο Βιασμός 24χρονης στη Θεσσαλονίκη: «Λεφτά να δει ο Κύριος – Ένας χαμός για τον οποίο είχα προειδοποιήσει» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
8 m
www.newsit.gr
Βιασμός στη Θεσσαλονίκη: «Βόμβες» για διεθνές κύκλωμα και «ψαράδες» κοριτσιών
Ο δικηγόρος Νίκος Διαλυνάς έκανε βαριές καταγγελίες για κύκλωμα με διεθνείς διαστάσεις που προκύπτει μετά την υπόθεση βιασμού της 24χρονης…Περισσότερα...
9 m
www.newsbomb.gr
Σχολεία: Μέχρι και τη Δευτέρα η διάθεση της νέας παρτίδας self test
Πώς θα προμηθευτούν τα 5 self test μαθητές και εκπαιδευτικοί
9 m
www.protothema.gr
Σχολεία: Μέχρι και τη Δευτέρα η διάθεση της νέας παρτίδας self test -Μικρή παράταση
Πώς θα προμηθευτούν τα 5 self test μαθητές και εκπαιδευτικοί
www.protothema.gr
Κορονοϊός: Θέμα ημερών η έγκριση δύο νέων αντιικών φαρμάκων – Πώς και σε ποιους θα χορηγούνται τα χάπια
Δύο νέα αντιικά φάρμακα κατά του κορονοϊού, τα οποία μειώνουν τον κίνδυνο νοσηλείας ή θανάτου έως και 88%, εντός 15 ημερών αναμένεται να λάβουν το «πράσινο» φως από Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ), οπότε θα είναι διαθέσιμα και στη χώρα μας. Τα εν λόγω αντιικά φάρμακα κατά του κορονοϊού ήδη έχουν λάβει έγκριση από τον Αμερικανικό Οργανισμό ... Περισσότερα To άρθρο Κορονοϊός: Θέμα ημερών η έγκριση δύο νέων αντιικών φαρμάκων – Πώς και σε ποιους θα χορηγούνται τα χάπια δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ευρωκοινοβούλιο: Συμφωνία για ενίσχυση των εξουσιών του ΕΜΑ
Το Ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε την προσωρινή συμφωνία που επιτεύχθηκε με το Συμβούλιο πέρυσι για την αύξηση των εξουσιών του ΕΜΑ.
iefimerida.gr
Ανήλικοι διέρρηξαν την «Κιβωτό του Κόσμου» στον Βόλο
Οι διαρρήκτες «σήκωσαν» ένα χρηματοκιβώτιο που περιείχε ποσό μεταξύ 20.000 και 30.000 ευρώ, δύο χρυσούς σταυρούς και δωροεπιταγές
www.protothema.gr
Λύγισε η Βάνα Μπάρμπα μιλώντας για τον θάνατο της αδελφής της
Καλεσμένη στην εκπομπή της Αννίτας Πάνια ήταν η Βάνα Μπάρμπα...
www.zougla.gr
Ανακαλύφθηκε το αρχαιότερο μπουμπούκι λουλουδιού στον κόσμο, ηλικίας 164 εκατ. ετών
Το απολίθωμα ενός φυτού, ηλικίας 164 εκατομμυρίων ετών, ανακάλυψαν επιστήμονες στην Κίνα και συγκεκριμένα στην περιοχή της κινεζικής Εσωτερικής Μογγολίας, το οποίο περιλαμβάνει το αρχαιότερο στον κόσμο μπουμπούκι λουλουδιού. Η ανακάλυψη ρίχνει νέο φως στην εξέλιξη των λουλουδιών, με την πρώτη εμφάνισή τους να χρονολογείται πλέον αρκετά πιο πίσω στο παρελθόν, δηλαδή κάποια στιγμή στην ... Περισσότερα To άρθρο Ανακαλύφθηκε το αρχαιότερο μπουμπούκι λουλουδιού στον κόσμο, ηλικίας 164 εκατ. ετών δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Οι μικροβιακές λοιμώξεις σκοτώνουν πιο πολύ από το AIDS - 1,27 εκατ. άνθρωποι πέθαναν το 2019
Η μικροβιακή αντοχή στα αντιβιοτικά θα ευθύνεται για 10 εκατομμύρια θανάτους ετησίως νωρίτερα από το 2050, όπως είχε αρχικά εκτιμηθεί.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Φίλης υπέρ του εμβολιασμού των μαθητών: Να αποδείξουμε ότι ακούμε την επιστήμη και την λογική
«Το χρέος πέφτει σε μας» λέει σε παρέμβασή του για τον εμβολιασμό των μαθητών ο τομεάρχης Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Nίκος Φίλης.
iefimerida.gr
Self test: Παράταση έως τη Δευτέρα για τη διανομή τους από τα φαρμακεία
Μέχρι τη Δευτέρα 24 Ιανουαρίου παρατείνεται η προθεσμία για την προμήθεια των self test που δικαιούνται οι μαθητές και οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί. Η μικρή παράταση στη διανομή των self test από τα φαρμακεία δόθηκε προκειμένου να έχουν περισσότερο χρόνο οι γονείς των μαθητών και οι εκπαιδευτικοί να τα πάρουν, αφού το πρώτο τεστ για την ... Περισσότερα To άρθρο Self test: Παράταση έως τη Δευτέρα για τη διανομή τους από τα φαρμακεία δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Πώς έστησε το πάρτι ο Μάνος Παπαδόπουλος
Τον εφοπλιστή Κωνσταντίνο Περογιαννάκη αναφέρει ως το πρόσωπο με το οποίο συνεννοήθηκε για το πάρτι της Παραμονής της Πρωτοχρονιάς ο Μάνος Παπαδόπουλος στην...
www.zougla.gr
Αχαριστία! Έδωσε το νεφρό του για τη μητέρα της και εκείνη τον παράτησε για άλλον [ΒΙΝΤΕΟ]
Πολλοί χρήστες στα κοινωνικά δίκτυα εξέφρασαν τη συμπαράστασή τους στον TikToker για τον χωρισμό του με την κοπέλα στη μητέρα της οποίας είχε έναν μήνα νωρίτερα δωρίσει το νεφρό του και τον χαρακτήρισαν ως «έναν σπουδαίο άνθρωπο». Ένας TikToker από το Μεξικό έγινε viral στα social media όταν ισχυρίστηκε ότι δώρισε το νεφρό του στη […]
www.makeleio.gr
Έρευνα: Αν είσαι λάτρης του καφέ θα έχεις πάντα υγιές συκώτι
Κι όμως, είναι το μόνο ρόφημα που μπορεί να σου κάνει καλό, μέχρι και στην απώλεια βάρους. Σύμφωνα με τελευταία έρευνα, ο καφές κάνει καλό στο συκώτι. Οι ερευνητές επιβεβαιώνουν πως αν πίνεις μεγάλες ποσότητες καφέ, μπορείς να μειώσεις τα επίπεδα των ενζύμων που δείχνουν ζημιά στο συκώτι, και ακόμα και ο ντεκαφεϊνέ καφές μπορεί να […]
www.makeleio.gr
Αντώνης Καρυστινός: Η ερώτηση δημοσιογράφου που τον έκανε να αποχωρήσει
Στις τηλεοπτικές κάμερες μίλησε ο Αντώνης Καρυστινός...
www.zougla.gr
Τα κομψά φλατ από τα Stradivarius δίνουν τύπο στα looks σου -Άνετα και σικάτα, δείχνουν πολυτελή
Ένα ζευγάρι κομψά φλατ παπούτσια είναι το στοιχείο-κλειδί για να χαρίσετε κομψότητα σε μια εμφάνιση.
iefimerida.gr
Σασμός: Όλη η αλήθεια στο φως – Ο Άγγελος μαθαίνει πως είναι Βρουλάκης
Σασμός: Ο θάνατος του Πετρή οδηγεί όλους τους ήρωες σε νέα μονοπάτια, αποκαλύψεις αλλά και ραγδαίες εξελίξεις.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
«Γάζα, Αγάπη Μου»: Mια μια γλυκιά δραματική ταινία των Ταρζάν Νάσερ και Άραμπ Νάσερ, εμπνευσμένη από μια αληθινή ιστορία
Γάζα, σήμερα. Ένας ψαράς είναι κρυφά ερωτευμένος με μια γυναίκα που δουλεύει στην αγορά με την κόρη της. Όταν ανακαλύπτει ένα αρχαίο...
www.zougla.gr
Θετικός στον κορονοϊό ο Χρήστος Κούτρας
Χωρίς το τηλεοπτικό του «μισό» εμφανίστηκε στην καθημερινή εκπομπή τους στον ΣΚΑΙ, ο δημοσιογράφος Γιάννης Ντσούνος και αυτό γιατί ο Χρήστος Κούτρας βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό. Ο δημοσιογράφος Χρήστος Κούτας, που διαγνώστηκε θετικός την Τρίτη, μίλησε στην εκπομπή για την περιπέτειά του με τον κορονοϊό. Όπως είπε η Τρίτη ήταν μια δύσκολη μέρα, καθώς είχε ... Περισσότερα To άρθρο Θετικός στον κορονοϊό ο Χρήστος Κούτρας δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Δεύτερη γκάφα στη Γη της Ελιάς - Πουθενά στα πλάνα από το Παρίσι η Ιουλία
Απούσα από το γαμήλιο ταξίδι η ηθοποιός Ιουλία Κουλουκάκου. Το ζευγάρι μόλις γυρίζει από το...Παρίσι αποφασίζει να κάνει οικογένεια! Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ξεκίνησε η δίκη για το δυστύχημα του Παντελή Παντελίδη –Οι δηλώσεις του δικηγόρου της Μίνας Αρναούτη
Ξεκίνησε η δίκη για το ατύχημα του της Φεβρουαρίου του 2016...
www.zougla.gr
Οικογένεια στην Κρήτη περνάει μαζί κορονοϊό και δημιουργεί viral βίντεο!
Μια ολόκληρη οικογένεια από την Κρήτη επιστράτευσε χιούμορ και ευρηματικότητα για να αντιμετωπίσει τον κορονοϊό όταν διαπίστωσε ότι όλα τα μέλη της…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Μακάμπι – Ολυμπιακός: Να μπει ξανά σε νικηφόρο «μονοπάτι» στη Euroleague
Ο Ολυμπιακός θα προσπαθήσει να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα στη Euroleague, στην αποψινή του αναμέτρηση στην έδρα της Μακάμπι τελ Αβίβ (21:05, Newsit.gr, Novasports Prime). Την επιστροφή του στα θετικά αποτελέσματα θα ψάξει απόψε στο Τελ Αβίβ ο Ολυμπιακός, αντιμετωπίζοντας την Μακάμπι στο Τελ Αβίβ, μια αγωνιστική μετά την κακή του εμφάνιση και ήττα στην ... Περισσότερα To άρθρο Μακάμπι – Ολυμπιακός: Να μπει ξανά σε νικηφόρο «μονοπάτι» στη Euroleague δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Σχολεία: Μέχρι και τη Δευτέρα η διάθεση της νέας παρτίδας self test -Η οδηγία του υπ. Παιδείας
Σε διευκρίνιση για τη διάθεση των self test σε μαθητές και εκπαιδευτικούς των σχολείων προέβη το υπουργείο Παιδείας.
iefimerida.gr
Τζάνακης στο Newsbomb.gr: Δεν έχει διασωληνωθεί ο 13χρονος στο Ηράκλειο - «Καμπανάκι» για τα σχολεία
Ο καθηγητής πνευμονολογίας, Νίκος Τζανάκης, μίλησε στο Newsbomb.gr για τον 13χρονο που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ λόγω κορονοϊού. Ανησυχία…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Δένδιας: Ένας χρόνος από την επέκταση των χωρικών υδάτων στο Ιόνιο
«Με σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο και το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, ασκούμε πλήρως τα δικαιώματά μας, ενισχύουμε την ασφάλειά μας και μεγεθύνουμε το γεωπολιτικό μας αποτύπωμα», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών
www.protothema.gr
“Monty Python’s Flying Circus” cast: Where are they now?
Must read if you are a fan
www.protothema.gr
Η Μαριάννα Κιμούλη μιλάει πρώτη φορά για την εμπλοκή του πατέρα της στο κίνημα #metoo
Στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» μίλησε η Μαριάννα Κιμούλη...
www.zougla.gr
#Με_την_Γεωργια: Χιλιάδες μηνύματα στήριξης στα social media για τη Γεωργία Μπίκα
#Με_την_Γεωργια: Καταιγισμός μηνυμάτων στο Twitter, με τους χρήστες να τα βάζουν με τον κατηγορούμενο και τους εμπλεκόμενους στην υπόθεση βιασμού και…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Δήμος Αθηναίων: Τοποθετούνται 350 βυθιζόμενοι κάδοι σκουπιδιών στην πόλη -Τα 8 οφέλη [εικόνες]
Νέα εποχή για την καθαριότητα, την ανακύκλωση, αλλά και την αισθητική αναβάθμιση του Δήμου της Αθήνας σηματοδοτεί η εγκατάσταση 350 συστημάτων βυθιζόμενων κάδων στο κέντρο και τις γειτονιές της πρωτεύουσας.
iefimerida.gr
Μαμά – ηρωίδα: Περπάτησε 40 λεπτά μέσα σε χιονοθύελλα για να φτάσει στο μαιευτήριο και να γεννήσει!
Η χιονοθύελλα στην κομητεία Στάφορντ της Βιρτζίνια, τη Δευτέρα (10/1), ανάγκασε μια μητέρα να διασχίσει ένα χιονισμένο δάσος, για να φτάσει στο μαιευτήριο και να γεννήσει. Ξένο δημοσίευμα περιγράφει την συγκλονιστική περιπέτεια, όπου έζησε μια έγκυος εξαιτίας της σφοδρής κακοκαιρίας. Η ίδια ήταν αποκλεισμένη στο σπίτι μαζί με τον σύζυγό της και στο σημείο δεν […]
www.makeleio.gr
Ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα αφέθηκε ο Κώστας Δόξας
Ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα αφέθηκε ο Κώστας Δόξας ο οποίος συνελήφθη χτες στη Θεσσαλονίκη. Οι αστυνομικές αρχές είχαν προχωρήσει στη σύλληψή του την Τετάρτη έπειτα από μήνυση που φέρεται να έχει υποβάλλει η πρώην σύζυγός του, για καθυστέρηση στην καταβολή της μηνιαίας διατροφής που καταβάλλει ο ίδιος μετά το διαζύγιό τους. Εν συνεχεία, σύμφωνα […]
www.makeleio.gr
Πόριτζ: Πόσο καλό μας κάνει τελικά;
Ίσως, ακόμη περισσότερο από ό,τι νομίζαμε. Πολλοί το έχουμε κάνει καθημερινή συνήθεια, υπάρχουν όμως κι εκείνοι που διστάζουν να το εντάξουν στη διατροφή τους. Για να δούμε «τι χάνουν».
www.protothema.gr
Αυτή είναι η μεγαλύτερη τάση στο γαλλικό μανικιούρ το 2022
Γιατί το Micro French Manicure πρόκειται να είναι η επόμενη μεγάλη τάση!Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Μεταχειρισμένη Alfa Romeo «ευκαιρία» από την Βουλγαρία!
Το αυτοκίνητο στην αγγελία φαίνονταν ότι είχε διανύσει 162.000 χλμ. ωστόσο σύμφωνα με το τελευταίο ΚΤΕΟ το ιταλικό μοντέλο είχε διανύσει πάνω από 251.000 χλμ.
www.protothema.gr
Ρήξη στον ΣΥΡΙΖΑ: Ποιοι αντιδρούν στην πρόταση Τσίπρα για απευθείας εκλογή από τη βάση
Σε μια κίνηση-έκπληξη προχώρησε χθες ο Αλέξης Τσίπρας προτείνοντας στο Πολιτικό Συμβούλιο την εκλογή προέδρου και Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ από τη βάση και όχι από τους συνέδρους.
iefimerida.gr
Ξυπνάει το βασικό ένστικτο: Η αισθησιακή λεπτομέρεια στο νέο ανδρόγυνο λουκ της Σάρον Στόουν
Η 63χρονη ηθοποιός δεν έχασε ποτέ το σεξ απίλ της.
www.protothema.gr
Covid-19: Ο ΕΜΑ δίνει έγκριση για τα χάπια Pfizer και Merck -Πόσο μειώνουν τον κίνδυνο νοσηλείας και θανάτου
Έως και 88% μειώνουν τον κίνδυνο νοσηλείας ή θανάτου δύο νέα αντιικά φάρμακα κατά της Covid-19 που σύντομα θα έχουν στη διάθεσή τους οι ειδικοί.
iefimerida.gr