ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ ΣΤΗΝ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΒΡΗΚΕ ΤΡΑΓΙΚΟ ΘΑΝΑΤΟ, ΕΝΩ ΑΛΛΑΖΕ ΚΕΡΑΙΑ – ΕΠΕΣΕ ΣΤΟΝ ΦΩΤΑΓΩΓΟ

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τετάρτης (8/12) έπειτα από την πτώση ενός άνδρα από μεγάλο ύψος, σε πολυκατοικία στην Ηλιούπολη – Τι αναφέρουν οι πληροφορίες Εργατικό δυστύχημα στην Ηλιούπολη το μεσημέρι της Τετάρτης. Περίπου στις 3 το μεσημέρι ο ηλεκτρολόγος επιχείρησε να διορθώσει την κεραία τηλεόρασης σε ταράτσα πολυκατοικίας επί της οδού Καποδιστρίου στην Ηλιούπολη. […]
Read full article on: makeleio.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Καιρός – Κακοκαιρία Ελπίς: Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ
Διαδοχικά καιρικά συστήματα προβλέπεται να προκαλέσουν κακοκαιρία με το όνομα “ΕΛΠΙΣ” (“ELPIS”) στη χώρα μας τις επόμενες ημέρες. Το πρώτο καιρικό σύστημα θα μας επηρεάσει από το Σάββατο (22/1/2022) και το δεύτερο, που θα είναι πιο ισχυρό, από τη Δευτέρα (24/1/2022). Τα κύρια χαρακτηριστικά θα είναι οι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, οι πυκνές χιονοπτώσεις ακόμα και ... Περισσότερα To άρθρο Καιρός – Κακοκαιρία Ελπίς: Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
7 m
www.newsit.gr
Ολη η Κίνα έχει τρελαθεί με έναν 44χρονο μετανάστη στο Πεκίνο που ψάχνει τον γιο του -Η ιστορία του
Η ιστορία ενός μετανάστη που εργάζεται στο Πεκίνο και ψάχνει τον αγνοούμενο γιο του εν μέσω πανδημίας έχει προκαλέσει κύματα συμπαράστασης στα social media.
7 m
iefimerida.gr
Αμετάβλητα διατήρησε η κεντρική τράπεζα της Τουρκίας τα επιτόκια της λίρας
Αμετάβλητα στο 14% διατήρησε η κεντρική τράπεζα της Τουρκίας τα επιτόκια της λίρας, επιβεβαιώνοντας όσα είχε ανακοινώσει το Δεκέμβριο.Περισσότερα...
7 m
www.newsbomb.gr
Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Σε δύο φάσεις η κακοκαιρία Ελπίδα με πυκνές χιονοπτώσεις
Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού για την κακοκαιρία Ελπίδα εξέδωσε η ΕΜΥ - Το Σάββατο το πρώτο πέρασμα, ισχυρότερο το δεύτερο…Περισσότερα...
7 m
www.newsbomb.gr
Θεσσαλονίκη: Κόπηκαν πάνω από 200.000 κλήσεις σε οδηγούς το 2021
Στη Θεσσαλονίκη έγιναν πάνω από 11.100 έλεγχοι για χρήση μάσκας -Επιβλήθηκαν πρόστιμα σε 276 καταστήματα
8 m
www.protothema.gr
Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης αναβολικών με πελάτες σε όλο τον κόσμο
Ένα διεθνές κύκλωμα εμπορίας παράνομων αναβολικών και άλλων φαρμακευτικών σκευασμάτων εξαρθρώθηκε από την ελληνική αστυνομία και συνελήφθησαν τρία άτομα, τα οποία κατηγορούνται για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της πλαστογραφίας, καθώς και για παραβάσεις των νομοθεσιών για τα όπλα, για την νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και για τον ερασιτεχνικό και επαγγελματικό αθλητισμό. Σύμφωνα με ... Περισσότερα To άρθρο Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης αναβολικών με πελάτες σε όλο τον κόσμο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
9 m
www.newsit.gr
Θεσσαλονίκη: Αποκλιμάκωση του ιικού φορτίου της Ομικρον στα λύματα -Στα ίδια επίπεδα της Δέλτα
Σταδιακή αποκλιμάκωση του ιικού φορτίου του SARS-CoV-2 στα αστικά απόβλητα της Θεσσαλονίκης αποτυπώνεται στις μετρήσεις του τελευταίου δεκαημέρου για την έρευνα που διεξάγει η Ομάδα Επιδημιολογίας Λυμάτων του ΑΠΘ με την ΕΥΑΘ.
9 m
iefimerida.gr
Έκθεση που διατρέχει όλη τη ζωή του γλύπτη Γιανούλη Χαλεπά στο Τελλόγλειο
Η έκθεση «Γιανούλης Χαλεπάς: ΔΟΥΝΑΙ και ΛΑΒΕΙΝ», η οποία διατρέχει όλη τη ζωή του σημαντικού Έλληνα γλύπτη, εγκαινιάζεται στις 18 Φεβρουαρίου...
www.zougla.gr
Θεσσαλονικιά... 2,5 ετών από τα πιο πολυταξιδεμένα μωρά: Εχει ταξιδέψει ήδη σε 12 χώρες [εικόνες]
Η μικρή τροχήλατη βαλίτσα της Αλκυόνης ετοιμάζεται για την επόμενη πτήση της από το αεροδρόμιο «Μακεδονία».
iefimerida.gr
Ο Ντέμης Νικολαΐδης συγκινήθηκε όταν μίλησε για τα παιδιά του - Η ζωή του μετά την Δέσποινα Βανδή
«Όταν κάνεις παιδιά όμως σε κάνουν ό,τι θέλουν» δήλωσε ο Ντέμης Νικολαΐδης, σε συνέντευξη του στην εκπομπή Game Night. Όπως μάλιστα εξομολογήθηκε στην αρχή… τρόμαξε λίγο, ενώ ήταν εμφανώς συγκινημένος όταν μιλούσε.  Ο Ντέμης Νικολαΐδης ρωτήθηκε πώς είναι να είσαι πατέρας, με εκείνον να απαντά ότι «Σταματά το έργο. Λες τώρα ως, εξαρτώμαι από κάτι ... Περισσότερα To άρθρο Ο Ντέμης Νικολαΐδης συγκινήθηκε όταν μίλησε για τα παιδιά του - Η ζωή του μετά την Δέσποινα Βανδή δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Συνάντηση Δένδια με την Κοσοβάρα ΥΠΕΞ
Συνάντηση με την υπουργό Εξωτερικών του Κοσόβου Ντονίκα Γκερβάλα Σβαρτς πραγματοποιεί αυτή την ώρα ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας...
www.zougla.gr
Συγκλονίζει ο Ανδρέας Μικρούτσικος - «Όταν πέθανε ο αδελφός μου δεν είχα ούτε ένα ευρώ» (videos)
Ο Ανδρέας Μικρούτσικος μίλησε για τις δύσκολες στιγμές που βίωσε στη ζωή του και αποκάλυψε το άγνωστο παρασκήνιο της εκπομπής…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Οι πολιτικοί προωθούν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, όχι η αυτοκινητοβιομηχανία!
Ο CEO του Stellantis Group, Carlos Tavares, δήλωσε ότι η ευθύνη για τη «βίαιη» μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση βαραίνει τους πολιτικούς και όχι τους κατασκευαστές. Η αυτοκινητοβιομηχανία εδώ και καιρό αναπτύσσει, εξελίσσει και επενδύει πακτωλό χρημάτων στην ηλεκτροκίνηση. Πολλοί κατασκευαστές μάλιστα έχουν ανακοινώσει επίσημα μέχρι και ακριβείς ημερομηνίες που το σύνολο της γκάμας τους θα μπαίνει ... Περισσότερα To άρθρο Οι πολιτικοί προωθούν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, όχι η αυτοκινητοβιομηχανία! δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Australian Open - Δήλωση-βόμβα από Ζβέρεφ: «Ανύπαρκτος έλεγχος για κορονοϊό στη Μελβούρνη» (video)
Νέα βόμβα στο Αυστραλιανό Όπεν εξαπέλυσε αυτή τη φορά ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ, ο οποίος μίλησε για τα… ανύπαρκτα μέτρα που…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ καταγγέλλει την έλλειψη ελέγχων για κορωνοϊό στο Australian Open
Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ σημειώνει ότι εάν γίνουν τεστ θα βγουν πολλοί τενίστες θετικοί - Η άποψη του Στέφανου Τσιτσιπά
www.protothema.gr
Λύματα: Σταδιακή αποκλιμάκωση του ιικού φορτίου στη Θεσσαλονίκη
Η διασπορά του ιού στην κοινότητα κορυφώθηκε στις 6 Ιανουαρίου, οπότε καταγράφηκε η υψηλότερη τιμή ιικού φορτίου από την αρχή της πανδημίας - Στις τέσσερις πιο πρόσφατες μετρήσεις καταγράφονται διακυμάνσεις, που ερμηνεύονται ως τάση σταθεροποίησης
www.protothema.gr
Τράπεζα της Ελλάδος: Υπερδιπλάσιάστηκαν τα έσοδα από τον τουρισμό μέσα στο 2021
Το έλλειμμα του εμπορικού Ισοζυγίου αυξήθηκε στα 22,8 δισ. ευρώ έναντι 17 δισ. ευρώ το 2020 - Αύξηση εισπράξεων κατά 144,6%  στον τουρισμό
www.protothema.gr
Καιρός: Έκτακτο δελτίο καιρού για το νέο «κύμα» κακοκαιρίας «Ελπίς»
Διαδοχικά καιρικά συστήματα προβλέπεται να προκαλέσει η  νέα κακοκαιρία
www.protothema.gr
Άδωνις σε Πολάκη: Είσαι αρχηγός των αντιεμβολιαστών - Ό,τι είπα για εμβόλια αποδείχθηκε, λέει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ
Σφοδρή σύγκρουση του υπουργού Ανάπτυξης με τον πρώην αναπληρωτή υπουργό Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ για τα εμβόλια κατά της Covid και τα φάρμακα για την καταπολέμηση του κορωνοϊού
www.protothema.gr
Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στα Προπύλαια - Κλειστή η Πανεπιστημίου
Εκπαιδευτικοί, γονείς, μαθητές αλλά και φοιτητές διαμαρτύρονται για τα ελλιπή μέτρα προστασίας από τον κορωνοϊό
www.protothema.gr
Το Μαξίμου έστειλε ηλεκτρονικούς υπολογιστές στη Δράμα για τους ανθρώπους τρίτης ηλικίας
Το «ευχαριστώ» της Ένωσης Κυριών Δράμας στο Μέγαρο Μαξίμου και στον Γρηγόρη ΔημητριάδηΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Γώγος: Δύσκολος μήνας για τα νοσοκομεία, νωρίς να μιλάμε για άρση μέτρων
Στην πίεση που δέχονται τα νοσοκομεία, αλλά και στο ενδεχόμενο άρσης των μέτρων κατά του κορονοϊού, αναφέρθηκε ο καθηγητής Λοιμωξιολογίας Χαράλαμπος Γώγος, μιλώντας το πρωί της Πέμπτης (20.01.2022) στον ρ/σ του ΣΚΑΪ. Εκτίμησε μάλιστα ότι το Σύστημα Υγείας θα εξακολουθεί να πιέζεται για ένα ακόμη μηνά. Ο Χαράλαμπος Γώγος επεσήμανε επίσης ότι στα νοσοκομεία υπάρχουν […]
www.makeleio.gr
Ρελάνς ΝΔ στη Βουλή: Πρόταση για συζήτηση πορίσματος εξεταστικής στην Ολομέλεια
Σε μια κίνηση που πιθανότατα ξάφνιασε τα κόμματα της αντιπολίτευσης, προχώρησε η κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ και ο πρωθυπουργός.
iefimerida.gr
Προσλήψεις στο Πανεπιστήμιο Πατρών: Πότε λήγει η προθεσμία αιτήσεων
ΑΣΕΠ: Προκήρυξη της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Εσωτερικών για την πλήρωση τριών θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Spotawheel: Ο απόλυτος προορισμός αγοράς μεταχειρισμένου αυτοκινήτου
Κάνοντας την αγορά αυτοκινήτου.. παιχνιδάκι!Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Σάλος με τον επιχειρηματία και το story του με τα 417 χλμ/ώρα σε δημόσιο δρόμο - Δείτε το video
H γερμανική κυβέρνηση καταδικάζει τον οδηγό για μη ασφαλή οδήγηση και επαναφέρει το θέμα των ορίων ταχύτητας στους αυτοκινητόδρομους της χώρας.
www.protothema.gr
Σε εξέλιξη το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο, έκλεισε η Πανεπιστημίου από το ύψος της οδού Αμερικής
Δεύτερη συνεχόμενη ημέρα κινητοποίησης  - Κλειστός  ο σταθμός του Μετρό «Πανεπιστήμιο», από τις 11 το πρωί με εντολή της ΕΛΑΣ.
www.protothema.gr
Η ηφαιστειακή τέφρα της Τόνγκα όπως φαίνεται από το διάστημα
Η έκρηξη της Τόνγκα προκάλεσε τεράστια τσουνάμι και τέφρα που φαίνεται ακόμα και από το διάστημα.
iefimerida.gr
Καιρός – meteo: Από αύριο το απόγευμα ξεκινά η ψυχρή εισβολή – Θα διαρκέσει 5 μέρες
Στην κατάψυξη μπαίνει για τις επόμενες πέντε μέρες όλη η χώρα, καθώς θα βρεθεί στη… μέση ενός δίπολου ατμοσφαιρικών πιέσεων. Η θερμοκρασία θα κάνει «βουτιά» σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Η σημαντική πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον 5 ημέρες και θα είναι το χαρακτηριστικό της ... Περισσότερα To άρθρο Καιρός – meteo: Από αύριο το απόγευμα ξεκινά η ψυχρή εισβολή – Θα διαρκέσει 5 μέρες δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Βιασμός 24χρονης στη Θεσσαλονίκη: Εισαγγελική έρευνα για τη διαρροή των προανακριτικών καταθέσεων
Εισαγγελική έρευνα για τη διαρροή των προανακριτικών καταθέσεων στην υπόθεση του καταγγελλόμενου βιασμού της 24χρονης σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης.
iefimerida.gr
Milky Way: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα της μίνι σειράς του Βασίλη Κεκάτου
Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του MEGA
www.protothema.gr
Η Ιωάννα Τούνη κατέθεσε μήνυση κατά του 35χρονου που ισχυρίζεται ότι διέρρευσε το ροζ βίντεο
Νέα μήνυση στον 35χρονο τον οποίο κατηγορεί για το revenge porn βίντεο...
www.zougla.gr
Ριο-Αντίρριο - Ακρόπολη: Η ιστορική πτήση των Rafale στην Ελλάδα, απίστευτες εικόνες και βίντεο από ψηλά
Εντυπωσιακά στιγμιότυπα από την άφιξη των Rafale στην Ελλάδα κατέγραψαν οι πιλότοι των Mirage που τα συνόδευσαν μέχρι την Τανάγρα.
iefimerida.gr
Ιταλία: Στο «σφυρί» βγαίνει εκ νέου το πιο ακριβό σπίτι στον κόσμο
Η βίλα «Aurora» στη Ρώμη με τη μοναδική οροφογραφία του Καραβάτζιο θα εκτεθεί εκ νέου σε δημοπρασία στις 7 Απριλίου
www.protothema.gr
Σε εξέλιξη το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στα Προπύλαια
Σε εξέλιξη βρίσκεται το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο που διοργανώνουν σήμερα Πέμπτη (20/1) στα Προπύλαια, σωματεία...
www.zougla.gr
Οικονόμου για υπόθεση βιασμού στη Θεσσαλονίκη: Διερεύνηση σε βάθος, θα αποδοθεί δικαιοσύνη
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, σε ερώτηση που δέχθηκε για την καταγγελία του βιασμού της 24χρονης στη Θεσσαλονίκη υπογράμμισε πως…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Στην Ολομέλεια φέρνει ο Μητσοτάκης το πόρισμα για τη «λίστα Πέτσα»
Κατατέθηκε πρόταση από την πλειοψηφία το πόρισμα της εξεταστικής για τη «λίστα Πέτσα»  να συζητηθεί στην ΟλομέλειαΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Εισαγγελική έρευνα για τη διαρροή των καταθέσεων στην υπόθεση βιασμού της 24χρονης στη Θεσσαλονίκη
Προκειμένου να διακριβωθεί αν στοιχειοθετείται παραβίαση δικαστικού απορρήτου
www.protothema.gr
Κορωνοϊός: Κλείνει μοναστήρι στη Φθιώτιδα λόγω κορωνοϊού
Κλειστές θα παραμείνουν για μια εβδομάδα οι πόρτες της Ιεράς Μονής Παναγίας Οδηγήτριας Παρνασσού για τους πιστούς, λόγω εντοπισμού κρούσματος κορωνοϊού. Η απόφαση αναρτήθηκε στον λογαριασμό του μοναστηριού στο Facebook. Αναλυτικά η ανακοίνωση Ενημερώνουμε τους ευλαβείς προσκυνητές μας , πως λόγω κρούσματος κορωνοϊού στην Ιερά Μονή μας, το μοναστήρι μας θα παραμείνει κλειστό για μια […]
www.makeleio.gr
Αυτό είναι το νέο τραγούδι των Scorpions, μόλις κυκλοφόρησε [βίντεο]
Το Γερμανικό iconic group της ροκ σκηνής, οι Scorpions, επέστρεψαν με ολοκαίνουργια κυκλοφορία.
iefimerida.gr
Το Μαξίμου έστειλε ηλεκτρονικούς υπολογιστές στην «Ένωση Κυριών Δράμας» για τους ανθρώπους τρίτης ηλικίας
Μια οργάνωση η οποία επιτελεί σπουδαίο καθημερινό έργο βοήθησε το Μέγαρο Μαξίμου, πρόκειται για την Ένωση Κυριών Δράμας».
iefimerida.gr
Australian Open: Πρόωρος αποκλεισμός για Μουγκουρούθα, Κονταβέιτ και Ραντουκάνου
Τα λες και… ευχάριστα νέα για την Μαρία Σάκαρη. Εκπλήξεις και σημαντικοί αποκλεισμοί στον δεύτερο γύρο του Australian Open στις γυναίκες. Η Ισπανίδα, Γκαρμπίνε Μουγκουρούθα (Νο 3), αποκλείσθηκε πρόωρα από το κορυφαίο τουρνουά, καθώς ηττήθηκε με 6-3, 6-3 από την Γαλλίδα, Αλίζ Κορνέ (Νο 61). Όσον αφορά στην Εσθονή, Ανέτ Κονταβέιτι (Νο 7), αποκλείσθηκε επίσης ... Περισσότερα To άρθρο Australian Open: Πρόωρος αποκλεισμός για Μουγκουρούθα, Κονταβέιτ και Ραντουκάνου δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ηλίας Γκιώνης για κύκλωμα μαστροπείας στην Κύπρο: Έχει ανθρώπους παντού
Τα στοιχεία για το κύκλωμα μαστροπείας που μπορεί να εκτείνεται στην Κύπρο και να συνδέεται με τον βιασμό της 24χρονης στη Θεσσαλονίκη έχει στη διάθεσή του ο ακτιβιστής, Ηλίας Γκιώνης, ο οποίος δήλωσε πως θα τα αποκαλύψει αφού μιλήσει πρώτα με δικηγόρο. Ο Ηλίας Γκιώνης κατήγγειλε σε ΜΜΕ της Κύπρου πως πιθανόν εμπλέκεται και Κύπριος ... Περισσότερα To άρθρο Ηλίας Γκιώνης για κύκλωμα μαστροπείας στην Κύπρο: Έχει ανθρώπους παντού δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Φονική επίθεση με βόμβα στο Πακιστάν -2 νεκροί και πολλοί τραυματίες
Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πολλοί τραυματίστηκαν σε έκρηξη βόμβας στο Πακιστάν, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία.
iefimerida.gr
Γάτα περνά μέσα σε μια στέγη
Μια γάτα διαπερνά μια κυματοειδές στέγη πηδώντας από την άκρη ενός παραθύρου. Ευτυχώς, όπως αναφέρει η ιδιοκτήτριά της είναι καλά...
www.zougla.gr
Συνταγή για αυγόφετες στο φούρνο -Πιο υγιεινές, εξίσου λαχταριστές, γίνονται στο πι και φι
Το πρωινό είναι το πιο σημαντικό γεύμα της ημέρας μας.
iefimerida.gr
1.780.000 μοναδικοί χρήστες ενημερώθηκαν χθες Τετάρτη 19 Ιανουαρίου από το protothema.gr
Σταθερά στην πρώτη θέση των διαδικτυακών Μέσων Ενημέρωσης
www.protothema.gr