Eρυθρός Αστέρας: Αμφίβολος με Ολυμπιακό ο Χόλινς

Ο Ερυθρός Αστέρας υποδέχεται τον Ολυμπιακό (9/12, 20:00, Novasports Prime) για την 14η αγωνιστική της Euroleague, με στόχο την 6η νίκη στη διοργάνωση...
Read full article on: zougla.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
ΕΕ: Σε συνομιλίες με τους εταίρους της για την αύξηση της προμήθειας φυσικού αερίου
Η Ευρωπαϊκή Ενωση βρίσκεται σε συνομιλίες με τους εταίρους της για την δυνατότητα αύξησης της προμήθειας φυσικού αερίου.
8 m
iefimerida.gr
Νεαρή γιατρός κατήγγειλε απόπειρα βιασμού από κλινικάρχη
Μια 25χρονη γιατρός κατήγγειλε στον αέρα της εκπομπής του «Καλύτερα δε γίνεται» ότι έπεσε θύμα βιασμού από τον ιδιοκτήτη της κλινικής που εργαζόταν.
9 m
iefimerida.gr
Κακοκαιρία «Ελπίς»: Απαγόρευση κυκλοφορίας στα ορεινά χωριά της Άνδρου
Πολύ δύσκολες ώρες βιώνουν οι κάτοικοι των χωριών του ορεινού όγκου της Άνδρου λόγω της κακοκαιρίας «Ελπίς», καθώς με εντολή του δήμου...
www.zougla.gr
Στα βιβλία της χρονιάς η έκδοση «Πτυχές φιλοσοφικού στοχασμού στον Χρήστο Μαλεβίτση»
Ο συγγραφέας μελέτησε σε βάθος τον Χρήστο Μαλεβίτση (1927-1997) ενός εκ των κορυφαίων διανοητών της χώρας
www.protothema.gr
Ξεσπά ο Α.Κοψιάλης: «Στο σπίτι είναι σαν να έχουμε κηδεία – Βλέπω εφιάλτες τα βράδια»
Ο Αλέξανδρος Κοψιάλης, με μια ανάρτηση που έκανε το βράδυ του Σαββάτου, ξεσπά απέναντι σε όσους τον κατηγορούν και τον συνδέουν με την υπόθεση βιασμού στην Θεσσαλονίκη, αλλά και για το κύμα μίσους που έχει δεχθεί τις τελευταίες ημέρες. Στο βίντεο ο Αλέξανδρος Κοψιάλης αναφέρει ότι εδώ και μέρες δέχεται απειλητικά και υβριστικά μηνύματα που […]
www.makeleio.gr
Θεσσαλονίκη: Ο Δήμος Λαγκαδά θα αφήσει ανοιχτές θερμαινόμενες αίθουσες λόγω χαμηλών θερμοκρασιών
 Σε όλες τις εγκαταστάσεις θα τηρηθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για την αποφυγή διασποράς της Covid- 19.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ελληνικά Χρηματιστήρια: Ο Γιάννος Κοντόπουλος νέος διευθύνων σύμβουλος
Η Εταιρεία Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ (ΕΧΑΕ) έκανε γνωστό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, σε έκτακτη συνεδρίασή του το Σάββατο επέλεξε ομόφωνα, στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΧΑΕ, τον Γιάννο Κοντόπουλο. Ο Γιάννος Κοντόπουλος είναι Partner, Chief Macro Strategist στο CQS Fund στο Λονδίνο, με προϋπηρεσία σε UBS και Merrill Lynch, ενώ έχει διατελέσει CEO στη ... Περισσότερα To άρθρο Ελληνικά Χρηματιστήρια: Ο Γιάννος Κοντόπουλος νέος διευθύνων σύμβουλος δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κορωνοϊός: Τα κρούσματα στο Χονγκ Κονγκ μπορεί να αυξηθούν κατακόρυφα
Η επικεφαλής της κυβέρνησης του Χονγκ Κονγκ Κάρι Λαμ προειδοποίησε ότι οι μολύνσεις από κορωνοϊό μπορεί να αυξηθούν κατακόρυφα στις πυκνοκατοικημένες περιοχές της πόλης.
iefimerida.gr
Survivor: Σάρωσε ο Σοϊλέδης στο ντεμπούτο του (vid)
Ο γνωστός ποδοσφαιριστής έφερε δύο νίκες για τους Διάσημους.
gazzetta.gr
Ρανιέρι: Κοντά στην απόλυση από τη Γουότφορντ!
Πολύ κοντά στην πόρτα της εξόδου ο Κλαούντιο Ρανιέρι, μιας και η Γουότφορντ βρέθηκε κάτω από τη ζώνη του υποβιβασμού.
gazzetta.gr
Ο Γιάννος Κοντόπουλος νέος Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΧΑΕ
Η Εταιρεία Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ (ΕΧΑΕ) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, σε έκτακτη συνεδρίασή του το Σάββατο...
www.zougla.gr
Ολυμπιακός: Η τάση του Μαρτίνς να καθιερώσει (ξανά) την τριάδα στην άμυνα
Ο Πορτογάλος τεχνικός επιστρέφει στα περσινά δεδομένα από πλευράς σχήματος όπου στο Κύπελλο, στην Ευρώπη και τα play offs της Λίγκας έπαιζε με τρεις πίσω.
gazzetta.gr
Αλέξανδρος Κοψιάλης: Ξέσπασε για τις επιθέσεις εναντίον του -«Μου ευχήθηκαν καρκίνο, βλέπω εφιάλτες» [βίντεο]
Ξέσπασε ο Αλέξανδρος Κοψιάλης μετά τις επιθέσεις εναντίον του στα social media με το #cancel_kopsialis.
iefimerida.gr
Τσικνοπέμπτη 2022: Πότε «πέφτει» φέτος - Πότε είναι η Καθαρά Δευτέρα
Πότε πέφτει φέτος η Καθαρά Δευτέρα και η ΤσικνοπέμπτηΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Χαμός με την Αναστασία Σιμητροπούλου στο Deal: Όταν η νέα Αναπληρώτρια Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ ‘πλακώθηκε’ με τον τραπεζίτη! Το απίστευτο ποσό, που κέρδισε στο παιχνίδι! (Βίντεο)
Η Αντιδήμαρχος Αλίμου, Αναστασία Σιμητροπούλου, ορίστηκε Αναπληρώτρια Εκπρόσωπος Τύπου του ΚΙΝΑΛ-ΠΑΣΟΚ από τον πρόεδρο του κόμματος, Νίκο Ανδρουλάκη. Τέσσερα χρόνια πριν, όμως, δοκίμασε την τύχη της στο τηλεπαιχνίδι του Alpha, Deal, με παρουσιαστή τον Χρήστο Φερεντίνο, αλλά δυστυχώς δεν ήταν πολύ τυχερή. Παρόντες στο ακροατήριο, ήταν και οι γονείς της κυρίας Σιμητροπούλου. Ήδη από το πρώτο […]
www.makeleio.gr
Λαπόρτ: Η πληγή μετά το σκληρό μαρκάρισμα του Άρμστρονγκ (pic)
O Εμερίκ Λαπόρτ ανέβασε φωτογραφία με το πληγωμένο του πόδι, μετά το σκληρό μαρκάρισμα του Άρμστρονγκ, το οποίο δεν τιμώρησε με κόκκινη ο διαιτητής ακόμα και μετά από εξέταση στο VAR.
gazzetta.gr
Κακοκαιρία «Ελπίς»: Πότε περιμένουμε χιόνια ακόμα στο Σύνταγμα – Στα λευκά ολόκληρη η χώρα
Σφυροκοπά τη χώρα η κακοκαιρία «Ελπίς» με τις πυκνές χιονοπτώσεις και τις πολικές θερμοκρασίες να έχουν ήδη κάνει την εμφάνισή τους. Ο καιρός δεν αστειεύεται με τον κρατικό μηχανισμό να βρίσκεται επί ποδός προκειμένου το οδικό δίκτυο να μείνει ανοιχτό και να μην υπάρξουν προβλήματα. Στο μάτι της κακοκαιρίας θα βρεθεί και η Αττική και ... Περισσότερα To άρθρο Κακοκαιρία «Ελπίς»: Πότε περιμένουμε χιόνια ακόμα στο Σύνταγμα – Στα λευκά ολόκληρη η χώρα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ιωνικός: Εφερε στην Ελλάδα τον ακραίο Βαγιέντε (vid)
Ο Πορτογάλος αριστερός εξτρέμ αναμένεται άμεσα να γίνει κάτοικος Νίκαιας και παίκτης της ομάδας.
gazzetta.gr
Γερμανία: Παραίτηση του αρχηγού του Πολεμικού Ναυτικού έπειτα από τις δηλώσεις του για την ουκρανική κρίση
Μεταξύ άλλων, είπε ότι το Κίεβο δεν θα επανακτήσει ποτέ τη χερσόνησο της Κριμαίας
www.protothema.gr
Καρούσο: Χειρουργείο ο παίκτης των Μπουλς για κάταγμα στον καρπό, 6 με 8 εβδομάδες εκτός
Την πόρτα του χειρουργείου αναμένεται να περάσει ο Καρούσο, αφού υπέστη κάταγμα στον καρπό μετά το πολύ σκληρό και αντιαθλητικό μαρκάρισμα του Γκρέισον Άλεν.
gazzetta.gr
Αυτό που βλέπετε πρώτο στην εικόνα, αποκαλύπτει τι χαρακτηριστικά θέλετε να έχει ο σύντροφός σας
Τι βλέπετε πρώτο στην εικόνα;
gazzetta.gr
Τα μυστικά για να απογειώσεις τα Instagram stories σου
Οι selfies σου θα είναι ωραιότερες από ποτέ.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Σε πόσα λεπτά μαγειρέματος χάνει την αντικαρκινική του δράση το μπρόκολο;
Όταν μιλάμε για προστασία από τον καρκίνο, το σημαντικό δεν είναι μόνο το τι τρώμε, αλλά και το πώς το μαγειρεύουμε. Το 2013, το Αμερικανικό Ινστιτούτο για την Έρευνα του Καρκίνου δημοσίευσε μερικές πρακτικές συμβουλές μαγειρικής για να επωφελούμαστε στο έπακρο από τα υγιεινά μας γεύματα. Το μαγείρεμα στον ατμό για πέντε λεπτά είναι ο […]
www.makeleio.gr
Στην Κρήτη θα βρεις τον πιο επικίνδυνο δρόμο της Ελλάδας
Σε ένα από τα πλέον μαγευτικά και άγρια τοπία της χώρας βρίσκεται ο δρόμος που διεκδικεί τον τίτλο του πιο…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Αλμπερτ Μπουρλά: Ελπίζω ότι θα έχουμε ένα εμβόλιο για την Covid που θα γίνεται μια φορά το χρόνο
Ο διευθύνων σύμβουλος της Pfizer Αλμπερτ Μπουρλά δήλωσε ότι ένα ετήσιο εμβόλιο για την Covid-19 θα ήταν προτιμότερο από συχνότερες αναμνηστικές δόσεις για την καταπολέμηση της πανδημίας του κορωνοϊού.
iefimerida.gr
U18 Rising Stars: Επανεκκίνηση με νίκες για Παναθηναϊκό, Προμηθέα, ΔΕΚΑ και Δούκα
gazzetta.gr
Τουρκία: Συνελήφθη η δημοσιογράφος Σεντέφ Καμπάς για εξύβριση του Ερντογάν
Η δημοσιογράφος Σεντέφ Καμπάς συνελήφθη και ετέθη σε προσωρινή κράτηση σήμερα για «εξύβριση του προέδρου», αφού είπε από τηλεοράσεως μία…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
WRC-Ράλλυ Μόντε Κάρλο: Το παιχνίδι στρατηγικής έδωσε προβάδισμα στον Οζιέ (vid)
Ο παγκόσμιος πρωταθλητής θα ξεκινήσει την τελευταία ημέρα του αγώνα με σημαντικό προβάδισμα έναντι του Λεμπ.
gazzetta.gr
Ποδηλασία Πίστας: Τα αποτελέσματα της εθνικής ομάδας στην Ανάντια της Πορτογαλίας
Πλούσια ήταν η ελληνική συμμετοχή της εθνικής ομάδας πίστας στο πρώτο διήμερο του «Prova Internacional Município de Anadia»
gazzetta.gr
Regina King: Θρήνος για τη διάσημη ηθοποιό – Αυτοκτόνησε ο 26χρονος γιος της
Τέλος στη ζωή του έβαλε ο Ian Alexander Jr., γιος της δημοφιλούς ηθοποιού του Χόλιγουντ, Regina King, ο οποίος μάλιστα είχε γενέθλια την περασμένη Τετάρτη. Μία ανείπωτη τραγωδία βιώνει η δημοφιλής ηθοποιός του Χόλιγουντ, Regina King, καθώς αυτοκτόνησε ο γιος της, Ian Alexander Jr, σε ηλικία μόλις 26 ετών, λίγες ημέρες μετά τα γενέθλιά του. […]
www.makeleio.gr
Ιταλία: Ασταμάτητος ο κορονοϊός – 171.263 κρούσματα και 333 θάνατοι σε 24 ώρες
Στην Ιταλία  τις τελευταίες 24 ώρες καταγράφηκαν 171.263 κρούσματα κορονοϊού και 333 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους. Συνολικά, πραγματοποιήθηκαν 1.043.649 διαγνωστικά τεστ, το 16,4% από τα οποία προέκυψε θετικό. Στις μονάδες εντατικής θεραπείας της χώρας βρίσκονται 1.676 ασθενείς με Covid-19, δηλαδή 31 λιγότεροι από χθες. Στους νοσοκομειακούς θαλάμους είναι 19.442, που σημαίνει ότι είναι 43 ... Περισσότερα To άρθρο Ιταλία: Ασταμάτητος ο κορονοϊός – 171.263 κρούσματα και 333 θάνατοι σε 24 ώρες δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Η ομάδα που κερδίζει πιο συχνά πέναλτι στα Top-5 πρωταθλήματα σύμφωνα με το CIES
Η πρόσφατη έρευνα του CIES συγκέντρωσε τις ομάδες που κερδίζουν πιο συχνά πέναλτι στα μεγάλα πρωταθλήματα την τελευταία τριετία και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ φιγουράρει στην κορυφή της λίστας.
gazzetta.gr
Super League: Δύσκολο πέρασμα του Παναθηναϊκού από τη Νίκαια, 0-1 τον Ιωνικό [βίντεο]
Το γκολ του Αϊτόρ Κανταλαπιέδρα με γυριστό αποδείχθηκε αρκετό στον Παναθηναϊκό για να περάσει με νίκη από τη Νεάπολη, επικρατώντας με 1-0 του Ιωνικού.
iefimerida.gr
Κακοκαιρία «Ελπίδα» – Κυκλάδες: Πυκνό χιόνι πέφτει στα νησιά – Στα λευκά Άνδρος και Τήνος (pics)
Πυκνές χιονοπτώσεις και τσουχτερό κρύο φέρνει η κακοκαιρία «Ελπίδα» που σαρώνει τη χώρα από χθες το βράδυ.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Ας αναλάβουμε τις ευθύνες μας για τις πράξεις που κάνουμε
Στο πλευρό της συντρόφου του δηλώνει κάθε στιγμή ο Δημήτρης Αλεξάνδρου. Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Τι λες τώρα» σχετικά με τη δύσκολη εβδομάδα που πέρασε καθώς έτρεξαν οι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση της συντρόφου του, Ιωάννας Τούνη. «Η εβδομάδα αυτή είναι δύσκολη για όλους, όχι μόνο για μένα. Είμαι ένας ... Περισσότερα To άρθρο Δημήτρης Αλεξάνδρου: Ας αναλάβουμε τις ευθύνες μας για τις πράξεις που κάνουμε δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Συνελήφθη δημοσιογράφος στην Τουρκία για εξύβριση του Ερντογάν
Είπε μια παροιμία και θεωρήθηκε ότι αναφερόταν στον Τούρκο πρόεδρο.
gazzetta.gr
Συρία: Συνεχίζονται για τρίτη ημέρα οι μάχες ανάμεσα στο Ισλαμικό Κράτος τις κουρδικές δυνάμεις
Μαίνονται για τρίτη συνεχή ημέρα οι συγκρούσεις ανάμεσα στις δυνάμεις της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος...
www.zougla.gr
Ορλεάν - Μονακό 61-74: Συνέχισε με νίκη και στη Γαλλία χωρίς τον Τζέιμς
Η Μονακό δεν αντιμετώπισε πρόβλημα απέναντι στην Ορλέαν ακόμη και με την απουσία του Μάικ Τζέιμς και πήρε την τρίτη σερί νίκη της (61-74) σε όλες τις διοργανώσεις.
gazzetta.gr
Εποχική Συναισθηματική Διαταραχή: Τι είναι και πώς αντιμετωπίζεται (εικόνες)
Η Εποχική Συναισθηματική Διαταραχή (ΕΣΔ) είναι μορφή κατάθλιψης, της οποίας τα συμπτώματα εμφανίζονται κατά τους χειμερινούς μήνες.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Παναθηναϊκός – Πορφύρας 3-0: Άνετο τρίποντο και τώρα Λαγκούνα
Τους 7 βαθμούς διαφορά από τον 2ο Ολυμπιακό διατήρησε ο Παναθηναϊκός, με τις «πράσινες» να επικρατούν του Πορφύρα με 3-0 έχοντας το μυαλό στον αγώνα της Τετάρτης με την Λαγκούνα για τους «8» του Challenge Cup.
gazzetta.gr
Η φωτογραφία με το τραυματισμένο πόδι του Λαπόρτ και το ειρωνικό «ευχαριστώ»
Κάτι… παραπάνω από μια γρατζουνιά στο πόδι του Εμερίκ Λαπόρτ της Μάντσεστερ Σίτι. Ο Στιούαρτ Άρμστρονγκ του άφησε ένα “σουβενίρ” στην μηρό, στην αναμέτρηση των δυο ομάδων για την 23η αγωνιστική της Premier League. Την πρώτη της απώλεια μετά από 12 σερί νίκες είχε η Μάντσεστερ Σίτι στο «Σεντ Μέρις». Οι «πολίτες» αναδείχθηκαν ισόπαλοι, 1-1, ... Περισσότερα To άρθρο Η φωτογραφία με το τραυματισμένο πόδι του Λαπόρτ και το ειρωνικό «ευχαριστώ» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
ΚΑΤΑΘΕΤΩ ΜΗΝΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΚΑΪ – ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ (ΑΡΘΡΟ 187 § 3 ΕΔ. Β΄ Π.Κ.) – ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤ’ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ (ΑΡΘΡΟ 306 § 1 Π.Κ.) – ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΗ ΔΥΣΦΗΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (ΑΡΘΡΑ 363-362 Π.Κ.) – ΑΠΑΤΗΛΗ ΠΡΟΚΛ
Είναι η ώρα της ολομέτωπης επίθεσής μου. Προς όλες τις κατευθύνσεις ταυτόχρονα. Θα ενημερωθείτε για όλες τις νομικές ενέργειες. Όπως πάντα όλα δημόσια. Πηγή
www.makeleio.gr
Βίντεο-ντοκουμέντο από την αιματηρή συμπλοκή στη Βούλα- Περαστικοί έτρεχαν έντρομοι!
Τον πανικό που επικράτησε μετά το περιστατικό με τους πυροβολισμούς στη Βούλα. Σοκαρισμένοι είναι οι κάτοικοι της Βούλας στην οδό Ερμού, όπου βρίσκεται ο φούρνος στον οποίο εκτυλίχτηκε το σκηνικό του τρόμου με τους πυροβολισμούς ανάμεσα σε αγνώστους, περιστατικό στο οποίο τραυματίστηκαν τρεις άνδρες. Το Σάββατο στις 17:30 συναντήθηκαν έξι άνδρες και μετά από έντονο […]
www.makeleio.gr
Κακοκαιρία «Ελπίς»: Βάζει στην κατάψυξη όλη τη χώρα - Προβλέψεις για χιόνια και στο κέντρο της Αθήνας
Πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες - Σχεδόν σίγουρη η χιονόστρωση στο κέντρο - Ξεκινάει τη Δευτέρα η δεύτερη και πιο «σκληρή» φάση της κακοκαιρίας  με πολικές θερμοκρασίες - Αναλυτικά η ενημέρωση της ΕΛ.ΑΣ. για διακοπές κυκλοφορίες ανά Περιφέρεια
www.protothema.gr
Παραιτήθηκε ο επικεφαλής του γερμανικού πολεμικού ναυτικού, μετά τα σχόλια για Πούτιν και Κριμαία
Παραιτήθηκε, σύμφωνα με γερμανικά ΜΜΕ, ο επικεφαλής του γερμανικού ναυτικού Schönbach μετά τα σχόλια που έκανε για τον Πούτιν, με αφορμή την Ουκρανία.
iefimerida.gr
Καιρός – Καλλιάνος: Δεν αποκλείει εκπλήξεις και την Κυριακή – «Ετοιμάστε κινητά και φωτογραφικές μηχανές»
Η κακοκαιρία «Ελπίς» βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη με τον μετεωρολόγο Γιάννη Καλλιάνο να μην αποκλείει εκπλήξεις και την Κυριακή (23.01.2022).  Σε ανάρτησή του στο Facebook επισημαίνει ότι μπορεί αύριο Κυριακή να γίνει η έκπληξη και να χιονίσει στην Αττική και σε χαμηλά υψόμετρα. Επισημαίνει μάλιστα ότι τα καλύτερα αναμένονται την Δευτέρα όπου πλέον έχουν «κλειδώσει» ... Περισσότερα To άρθρο Καιρός – Καλλιάνος: Δεν αποκλείει εκπλήξεις και την Κυριακή – «Ετοιμάστε κινητά και φωτογραφικές μηχανές» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ξεσπά ο Αλέξανδρος Κοψιάλης, «στο σπίτι είναι σαν να έχουμε κηδεία, βλέπω εφιάλτες τα βράδια»
Τι απαντά ο γνωστός youtuber για τα μηνύματα μίσους, την σχέση του με τον Δημήτρη Φιντιρίκο αλλά και τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει φιλικό του πρόσωπο για κλοπή 30.000 ευρώ
www.protothema.gr