Έτσι βάζουμε φρένο στον πόνο

Το σώμα μας είναι ό,τι πολυτιμότερο έχουμε, ορισμένες φορές όμως ο πόνος το καθηλώνει διαταράσσοντας την καθημερινότητά μας και δυσκολεύοντάς μας να αντεπεξέλθουμε στις υποχρεώσεις μας. Με την κατάλληλη αυτοφροντίδα ωστόσο, μέσω της επιλογής αποτελεσματικών λύσεων, ο πόνος μπορεί να αντιμετωπιστεί και σύντομα να γίνει παρελθόν
Read full article on: protothema.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Σασμός: Η δολοφονία του Πετρή - Το ανατριχιαστικό τρέιλερ της Δευτέρας (video)
Καταιγιστικές θα είναι οι εξελίξεις στο ερχόμενο επεισόδιο του «Σασμού», που θα προβληθεί την Δεύτερα 24/01.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Τουρκία: Και τα κοσμήματα των πολιτών «ακουμπάει» ο Ερντογάν
«Χέρι» και στα κοσμήματα των πολιτών φαίνεται πως βάζει ο Ερντογάν, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το σοβαρό αδιέξοδο στην οικονομία - Ο «λαγός» δήμαρχος Ερζερούμ και οι προκλητικές του… ιδέες
www.protothema.gr
Όλα τα είχαμε οι μεταλλάξεις stealth μας έλειπαν! Τι είναι η «Όμικρον 2»
Κατά την καθιερωμένη ενημέρωση της Πέμπτης για την πορεία του κορονοϊού στη χώρα μας, ιδιαίτερο ενδιαφέρον εμφάνισε μία ερώτηση που έγινε στον Γκίκα Μαγιορκίνη για τη λεγόμενη μετάλλαξη Όμικρον 2 για την οποία ήδη υπάρχουν αναφορές. Απαντώντας, ο Γκίκας Μαγιορκίνης είπε: «Από την αρχή, από τις αρχές Δεκεμβρίου, μπορείτε να το ψάξετε κιόλας, υπάρχει και δημοσίευμα του […]
www.makeleio.gr
Κορωνοϊός – Ασθενείς: Το φάρμακο που επισπεύδει το εξιτήριο από το νοσοκομείο
Παρά τα αμφιλεγόμενα συμπεράσματα παλαιότερων ερευνών σχετικά με την αποτελεσματικότητα της ρεμδεσιβίρης σε ασθενείς με κορωνοϊό, νεότερα στοιχεία έρευνας σε μεγάλο δείγμα ασθενών αναδεικνύουν τα οφέλη της σε συγκεκριμένες κατηγορίες ασθενών
www.protothema.gr
Γιάννης Χατζηγεωργίου: Ο Βαλάντης με ώθησε στα όριά μου
Ο Γιάννης Χατζηγεωργίου για την εμπειρία του στο Survivor. Στο περιοδικό 7 Μέρες Tv και στην δημοσιογράφο Νιόβη Καραπιπέρη έδωσε συνέντευξη ο Γιάννης Χατζηγεωργίου, ο οποίος μίλησε για το πόσο δύσκολα πέρασε στο Survivor λόγω του Βαλάντη αλλά και γενικότερα των συνθηκών. Με τον Βαλάντη ήρθατε από την αρχή σε κόντρα. Ήσαστε έτοιμος για τη ... Περισσότερα To άρθρο Γιάννης Χατζηγεωργίου: Ο Βαλάντης με ώθησε στα όριά μου δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Γονικές Παροχές: Παράταση μέχρι τέλη Φεβρουαρίου για τις «φθηνές» μεταβιβάσεις
Σε παράταση κατά ένα μήνα της προθεσμίας για την υπογραφή των συμβολαίων μεταβίβασης ακινήτων με τις παλαιές αντικειμενικές τιμές η…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Noodles με τηγανητό μοσχαράκι και τζίντζερ
Φτιάχνουμε το μοσχαράκι μας εναλλακτικά, χρησιμοποιώντας τα αγαπημένα μας noodles. Tηγανίζουμε το κρέας και προσθέτουμε τζίντζερ για να κάνει τη διαφορά στη γεύση.
www.protothema.gr
ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ Η ΓΑΛΛΙΑ ΤΑ ΠΑΙΡΝΕΙ ΟΛΑ ΠΙΣΩ! ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΤΗΝ ΦΡΕΝΙΤΙΔΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΕΛΑ – ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΜΑΣΚΕΣ, ΑΝΟΙΓΕΙ ΕΣΤΙΑΣΗ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΠΑΡΟΛΟ ΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ!
Την χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων κατά της πανδημίας, σε δύο φάσεις από τον ερχόμενο μήνα, ανακοίνωσε σήμερα ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, Ζαν Καστέξ, καθώς μετά την Βρετανία, την Φινλανδία και την  Σουηδία, η Γαλλία αποδέχεται ότι οι απαγορεύσεις, οι μάσκες και τα lockdown δεν προσφέρουν πλέον τίποτα, εκτός από οικονομική και κοινωνική παρακμή,. Από την Τετάρτη 2 Φεβρουαρίου […]
www.makeleio.gr
Κριστιάν Ντιόρ, ο σχεδιαστής που άλλαξε την παγκόσμια βιομηχανία της μόδας
Ο Κριστιάν Ντιόρ είναι ο άνθρωπος που άλλαξε την παγκόσμια βιομηχανία της μόδας. Θεωρείται από τους σημαντικότερους σχεδιαστές στην ιστορία...
www.zougla.gr
Ανάληψη ευθύνης για την επίθεση σε βάρος καθηγητή της ΑΣΟΕΕ
Την ευθύνη της επίθεσης σε βάρος καθηγητή της ΑΣΟΕΕ την ώρα του μαθήματος, ανέλαβαν αντιεξουσιαστές...
www.zougla.gr
Κορονοϊός – Γερμανία: Αρνητικό ρεκόρ για τρίτη μέρα με 140.160 νέα κρούσματα
Νέο ρεκόρ κρουσμάτων για τρίτη συνεχόμενη μέρα ανακοίνωσε η Γερμανία, η οποία κατέγραψε τις τελευταίες 24 ώρες περισσότερα από 140.000 νέα κρούσματα του κορονοϊού. Συγκεκριμένα, διαγνώστηκαν 140.160 νέα κρούσματα σε 24 ώρες, με το σύνολο των περιπτώσεων να φθάνει τις 8.460.546, σύμφωνα με τους αριθμούς που έδωσε στη δημοσιότητα το Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ, ο φορέας ... Περισσότερα To άρθρο Κορονοϊός – Γερμανία: Αρνητικό ρεκόρ για τρίτη μέρα με 140.160 νέα κρούσματα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
«Πονοκέφαλος» η μετάλλαξη Όμικρον και το κενο στους εμβολιασμούς: Προς νέα παράταση τα μέτρα
Τα υγειονομικά δεδομένα δεν επιτρέπουν εφησυχασμό λένε κυβέρνηση και ειδικοί - Tα στοιχεία για Όμικρον και εμβολιασμούςΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ινδία: Ξεφεύγει ξανά η κατάσταση - 347.254 κρούσματα κορονοϊού και 708 θάνατοι την τελευταία μέρα
Η Ινδία κατέγραψε 347.254 κρούσματα κορονοϊού το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με τα δεδομένα που έδωσε στη δημοσιότητα σήμερα Παρασκευή το ομοσπονδιακό υπουργείο Υγείας. Ακόμα 703 ασθενείς πέθαναν από κορονοϊό στη χώρα, κάτι που δείχνει πως η κατάσταση αρχίζει ξανά να ξεφεύγει. Με 488.396 θανάτους και 38,57 εκατομμυρίων καταγεγραμμένα κρούσματα, η Ινδία καταγράφει τον τέταρτο βαρύτερο ... Περισσότερα To άρθρο Ινδία: Ξεφεύγει ξανά η κατάσταση - 347.254 κρούσματα κορονοϊού και 708 θάνατοι την τελευταία μέρα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Δείτε τι παθαίνει κανείς αν δεν τραβήξει χειρόφρενο
Ο χειρισμός ενός τρέιλερ θέλει αρκετή προπόνηση αλλά και δεξιότητα αφού δεν είναι και ότι πιο εύκολο στις μανούβρες. Ειδικά…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κακοκαιρία Ελπίς σε δυο «ημίχρονα»: Πολικό ψύχος και «ό,τι πέφτει στην Αττική θα είναι χιόνι»
Πολικό ψύχος, κυρίως τη Δευτέρα (24.01.2022), φέρνει η κακοκαιρία «Ελπίς» που μας… έρχεται σε δυο δόσεις από σήμερα το μεσημέρι προς απόγευμα. Τα φαινόμενα θα είναι έντονα και στην Αττική, όπου και θα χιονίσει. Τα… πιο δύσκολα της κακοκαιρίας που ονομάστηκε «Ελπίς» θα είναι τη Δευτέρα και την Τρίτη, με τις θερμοκρασίες να μοιάζουν πολικές, ... Περισσότερα To άρθρο Κακοκαιρία Ελπίς σε δυο «ημίχρονα»: Πολικό ψύχος και «ό,τι πέφτει στην Αττική θα είναι χιόνι» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
ΗΠΑ: Το ρολόι της Αποκάλυψης δείχνει 100 δευτερόλεπτα πριν από τα μεσάνυχτα
Ο κόσμος «δεν έγινε πιο ασφαλής»: οι δείκτες του ρολογιού της Αποκάλυψης, που από το 1947 συμβολίζει ένα επικείμενο γεγονός κατακλυσμιαίας σημασίας για τον πλανήτη, διατηρήθηκαν στα 100 δευτερόλεπτα από τα μεσάνυχτα, από το μοιραίο για τον κόσμο χτύπημα, καθώς δεν παρατηρήθηκε καμία βελτίωση στην παγκόσμια κατάσταση από το 2020 μέχρι σήμερα. Οι κίνδυνοι που […]
www.makeleio.gr
Αλαλούμ με το άνοιξε-κλείσε των σχολείων στις Σπέτσες λόγω κρουσμάτων κορωνοϊού
Την Πέμπτη ο δήμαρχος Σπετσών με απόφασή του ανακοίνωνε «λουκέτο» σε όλα τα σχολεία του νησιού για σήμερα Παρασκευή, όμως αργά χθες το βράδυ με παρέμβαση της Δευτεροβαθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά αποφασίστηκε να παραμείνουν ανοιχτά
www.protothema.gr
Η Φάρμα: Το μπάνιο της Νάιρα «κόλασε» τους πάντες (pics+vid)
Η Φάρμα: Μπήκε με… φόρα στο παιχνίδι η τραγουδίστριαΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Νέος γύρος καταθέσεων για την υπόθεση βιασμού της Γεωργίας
Ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο στην υπόθεση του βιασμού της 24χρονης Γεωργίας Μπίκα, τη νύχτα της Πρωτοχρονιάς στη Θεσσαλονίκη...
www.zougla.gr
Την αύξηση των εξουσιών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε σήμερα την προσωρινή συμφωνία που επιτεύχθηκε στο Συμβούλιο, σχετικά με την αύξηση των εξουσιών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ), με 655 ψήφους υπέρ, 31 κατά και 8 αποχές. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων θα είναι καλύτερα εξοπλισμένος για την παρακολούθηση και τον μετριασμό των ελλείψεων φαρμάκων και ιατροτεχνολογικών προϊόντων ζωτικής σημασίας για […]
www.makeleio.gr
Γκάνα: Ισοπεδώθηκε η Απιάσε από την έκρηξη του φορτηγού - Τουλάχιστον 17 νεκροί και 500 κατεστραμμένα σπίτια
Τουλάχιστον 17 είναι οι νεκροί στην Γκάνα, από την έκρηξη σε φορτηγό που μετέφερε εκρηκτικές ύλες που προορίζονταν για μεταλλείο. Μάλιστα η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή κατέστρεψε εν μέρει ή ολοσχερώς εκατοντάδες κτίρια στην Απιασέ, πόλη που βρίσκεται στη δυτική Γκάνα. Η έκρηξη σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στην Απιασέ, όχι μακριά από την Μπογκόσο, πόλη ... Περισσότερα To άρθρο Γκάνα: Ισοπεδώθηκε η Απιάσε από την έκρηξη του φορτηγού - Τουλάχιστον 17 νεκροί και 500 κατεστραμμένα σπίτια δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Τραγωδία με 21χρονο στη Γλυφάδα: Σκοτώθηκε σε κόντρα στην Παραλιακή – Το βίντεο-ντοκουμέντο
Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 21χρονος στη Γλυφάδα όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε έπεσε σε κολόναΠερισσότερα...
gazzetta.gr
American Airlines: Αεροσκάφος εν πτήση επέστρεψε στο αεροδρόμιο γιατί επιβάτης αρνούνταν να φορέσει μάσκα
Αεροσκάφος της εταιρείας American Airlines το οποίο εκτελούσε πτήση από το Μαϊάμι των ΗΠΑ στο Λονδίνο (ΗΒ) έκανε αναστροφή στα μισά του δρόμου χθες Πέμπτη.
iefimerida.gr
Τρίτη δόση: Ποιοι θα θεωρούνται ανεμβολίαστοι από 1 Φεβρουαρίου -Πού δεν θα έχουν πρόσβαση
Στο τέλος της πλησιάζει η προθεσμία για όσους πολίτες δεν έχουν ακόμη εμβολιαστεί με την τρίτη δόση κατά του κορωνοϊού, καθώς από 1 Φεβρουαρίου θα θεωρούνται ανεμβολίαστοι.
iefimerida.gr
Βιασμός 24χρονης Θεσσαλονίκη: Καταθέτει για τέταρτη φορά η Γεωργία – Στον ανακριτή άλλα τρία άτομα
Στον ανακριτή θα μεταβεί σήμερα Παρασκευή (21.1.2022) η 24χρονη Γεωργία, όπου θα προσπαθήσει να θυμηθεί λεπτομέρειες από τον ομαδικό βιασμό της την παραμονή της Πρωτοχρονιάς σε ξενοδοχείο στη Θεσσαλονίκη. Η Γεωργία αυτή τη φορά θα συνοδεύεται από ψυχολόγο, ενώ πρόκειται για την τέταρτη κατά σειρά κατάθεσή της. Μαζί με την 24χρονη θα καταθέσουν επίσης φιλικά ... Περισσότερα To άρθρο Βιασμός 24χρονης Θεσσαλονίκη: Καταθέτει για τέταρτη φορά η Γεωργία – Στον ανακριτή άλλα τρία άτομα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
ΗΠΑ: Αεροσκάφος εν πτήσει κάνει αναστροφή εξαιτίας της άρνησης επιβάτιδας να συνεχίσει να φορά τη μάσκα της
Αεροσκάφος της εταιρείας American Airlines το οποίο εκτελούσε πτήση από το Μαϊάμι (ΗΠΑ) στο Λονδίνο (ΗΒ) έκανε αναστροφή στα μισά του δρόμου χθες Πέμπτη,...
www.zougla.gr
Κίνημα Αλλαγής: Οι επιλογές Ανδρουλάκη σε πρόσωπα - κλειδιά και οι επόμενες κινήσεις
Σκοπεύει να κινηθεί προς την κατεύθυνση αναζήτησης νέων και άφθαρτων προσώπων σε κάθε τοπική κοινωνία, μέσα από την διαδικασία ανασυγκρότησης του κόμματος 
www.protothema.gr
Νέο δυστύχημα στην παραλιακή - Αυτοκίνητο προσέκρουσε σε κολώνα - Νεκρός ο οδηγός [εικόνες, βίντεο]
Ένα νέο δυστύχημα στην παραλιακή είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο 21χρονος οδηγός ενός αυτοκινήτου.
iefimerida.gr
Δείτε τις αρνητικές συνέπειες της καφεΐνης στον οργανισμό σου
Αν βασίζεσαι σε μια κούπα καφέ για να ξυπνήσεις το πρωί ή για να τα βγάλεις πέρα το απόγευμα, δεν είσαι ο μόνος άνθρωπος που νιώθει έτσι. Τέσσερις στους πέντε ενήλικες καταναλώνουν καφεΐνη καθημερινά. Tο πρόβλημα είναι ότι σε μεγάλες ποσότητες η καφεΐνη κάνει κακό στον οργανισμό σου. Η πρόσληψη καφεΐνης εξαρτάται από τον τρόπο που […]
www.makeleio.gr
Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού για καταλήψεις: Θα στείλουμε τον λογαριασμό στους μαθητές αν δεν βρεθεί λύση
«Μακάρι να γίνει παράδειγμα προς μίμηση» έγραψε σε ανάρτησή του ο Άδωνις Γεωργιάδης
www.protothema.gr
Χαμός σε πτήση από Μαϊάμι για Λονδίνο: Αεροσκάφος έκανε αναστροφή επειδή επιβάτιδα δεν ήθελε να φορέσει μάσκα
Το αεροσκάφος έκανε αναστροφή στα μισά του δρόμου, σύμφωνα  με επίσημη ανακοίνωση της American Airlines 
www.protothema.gr
Ακίνητα: Σε 10 ημέρες εκπνέει η προθεσμία για τις φτηνές μεταβιβάσεις – Σκέψεις για παράταση
Μέχρι τις 31 Ιανουαρίου ισχύει η προθεσμία για τις φτηνές μεταβιβάσεις ακινήτωνΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Survivor Spoiler 22/1: Το γράμμα της Μυριέλλας στον Κατσαούνη και οι τρεις νέοι παίκτες
Survivor Spoiler 22/1: Μπορεί να έβαλε «τέλος» στη σχέση τους, όμως «κλέβει» χαρτί και στυλό για να του γράψει γράμμα!…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Σάκκαρη: Υπέγραψε ξανά ως Road runner και με… «Τα τα τα»
Η υπογραφή της Μαρίας Σάκκαρη είχε και πάλι το αγαπημένο της καρτούν, με μία… μουσική προσθήκη.
gazzetta.gr
Υεμένη: Πρώην συνεργάτης του Οσάμα μπιν Λάντεν σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή των ΗΠΑ
Η Αλ Κάιντα στην Αραβική Χερσόνησο (ΑΚΑΧ) ανακοίνωσε το θάνατο ενός από τα στελέχη της σε αεροπορικό πλήγμα των ΗΠΑ…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Survivor 2022: Σε άθλια ψυχολογική κατάσταση ο Βαλάντης στο ξενοδοχείο στον Άγιο Δομίνικο
Ένα από τα πιο ανατρεπτικά συμβούλια του νησιού παρακολουθήσουμε το βράδυ της Τετάρτης στο Survivor 2022.
iefimerida.gr
Συντάξεις Φεβρουαρίου 2022 e-ΕΦΚΑ: Πότε καταβάλλονται κύριες και επικουρικές
Την ερχόμενη εβδομάδα θα γίνει η καταβολή στους δικαιούχους για τις συντάξεις Φεβρουαρίου 2022. Όλες οι ημερομηνίες. Το πρόγραμμα πληρωμής των κύριων και των επικουρικών συντάξεων ανακοίνωσε το διοικητικό συμβούλιο του e-ΕΦΚΑ, στο πλαίσιο της εφαρμογής του μέτρου της ταυτόχρονης καταβολής τους. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ: – Στις 25 Ιανουαρίου 2022, ημέρα ... Περισσότερα To άρθρο Συντάξεις Φεβρουαρίου 2022 e-ΕΦΚΑ: Πότε καταβάλλονται κύριες και επικουρικές δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Πώς μία προίκα ένωσε Τούρκους και Ελληνες στη Μικρασιατική καταστροφή -Μία αληθινή ιστορία, γίνεται ταινία
Το βιβλίο του Τουρκου Κεμάλ Γιαλτσίν με μία αληθινή ιστορία από την περίοδο της Μικρασιατικής καταστροφής, γίνεται ταινία.
iefimerida.gr
Μονοκλωνικά αντισώματα: Πως εμποδίζουν την σοβαρή νόσηση – Και όμως η κυβέρνηση τα απεχθάνεται!
Τα μονοκλωνικά αντισώματα έναντι πρωτεϊνών του ιού SARS-CoV-2 αποτελούν μια θεραπεία που μπορεί να ελαττώσει την πιθανότητα σοβαρής νόσου. Τι δείχνουν τα νέα επιστημονικά δεδομένα. Θεραπείες κατά του SARS-CoV-2 που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πρόληψη της εξέλιξης από ασυμπτωματική λοίμωξη σε συμπτωματική νόσο αλλά και για την ελάττωση της μεταδοτικότητας του ιού από τα […]
www.makeleio.gr
Πέθανε ο Έλζα Σοάρες, θρυλική τραγουδίστρια της σάμπα
Η Έλζα Σοάρες, μία από πιο εμβληματικές τραγουδίστριες της σάμπα, άφησε χθες την τελευταία της πνοή στο σπίτι της, στο Ρίο ντε Τζανέιρο, σε ηλικία 91 ετών. Γεννημένη σε μία φαβέλα του Ρίο ντε Τζανέιρο, η Σοάρες κέρδισε την καταξίωση στο «χώρο» της σάμπα και όχι μόνο, ηχογράφησε 36 άλμπουμ και τραγούδησε στην τελετή έναρξης ... Περισσότερα To άρθρο Πέθανε ο Έλζα Σοάρες, θρυλική τραγουδίστρια της σάμπα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Πέθανε η Έλζα Σοάρες, θρυλική τραγουδίστρια της σάμπα
Η Έλζα Σοάρες, μία από πιο εμβληματικές τραγουδίστριες της σάμπα, άφησε χθες την τελευταία της πνοή στο σπίτι της, στο Ρίο ντε Τζανέιρο, σε ηλικία 91 ετών. Γεννημένη σε μία φαβέλα του Ρίο ντε Τζανέιρο, η Σοάρες κέρδισε την καταξίωση στο «χώρο» της σάμπα και όχι μόνο, ηχογράφησε 36 άλμπουμ και τραγούδησε στην τελετή έναρξης ... Περισσότερα To άρθρο Πέθανε η Έλζα Σοάρες, θρυλική τραγουδίστρια της σάμπα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Η «έξοδος Μεσολογγίου» του Αλέξη, η Τράπεζα Πειραιώς βρίσκει την… Grivalia της, οι Αμερικάνοι την Αλεξανδρούπολη και το Χρηματιστήριο τον πρόεδρό του
Χαίρετε, ο καιρός «κρυώνει και πάει» αυτές τις ημέρες, αλλά εγώ σας τα λέω καιρό τώρα ότι το πολιτικό κλίμα ζεσταίνεται. Τα νέα αυτή τη φορά και πιο ενδιαφέροντα έρχονται από τον ΣΥΡΙΖΑ, που η ανακοίνωση εσωκομματικών εκλογών από τον Τσίπρα έχει δημιουργήσει αίσθηση και κυρίως ταραχή εντός των τειχών. Εγώ ειδικός περί τα Συριζαϊκά δεν είμαι, αν και πιάνω μία νευρικότητα και δυσαρέσκεια στις διάφορες τάσεις (φράξιες τις λέγαμε στην εποχή μου, στα κόμματα της Αριστεράς) κάτι «ομπρέλες» κ.λπ. απίθανα ονόματα.
www.protothema.gr
Φωτιά σε ισόγειο κατάστημα στο Μαρούσι – Επί ποδός η Πυροσβεστική
Λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα φωτιά ξέσπασε, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, σε ισόγειο κατάστημα εστίασης επί της οδού Κυπρίων Αγωνιστών στο Μαρούσι Αττικής. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, προκειμενου να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά. Για την κατάσβεσή της επιχείρησαν 13 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ενώ συνέδραμε και ειδικό κλιμακοφόρο. Οι κάτοικοι […]
www.makeleio.gr
Πότε πρέπει να κάνει το εμβόλιο κάποιος που νόσησε, σε τι χρονικό διάστημα: Οι 5 περιπτώσεις
Βέβαιοι ότι ο εμβολιασμός με την αναμνηστική -ή τρίτη- δόση είναι απαραίτητος, ακόμα και για όσους έχουν νοσήσει με κορωνοϊό, εμφανίζονται οι ειδικοί.
iefimerida.gr
Τζόκοβιτς: «Δεν θα βγάλει για πολύ καιρό την απέλαση από το μυαλό του», λέει ο προπονητής του
Ο Μάριαν Βάιντα, προπονητής του Τζόκοβιτς, ανέφερε σε συνέντευξή του το πως βίωσε την κατάσταση με την απέλασή του ο Σέρβος.
gazzetta.gr
Η εξομολόγηση του Ντέμη Νικολαΐδη για τα παιδιά του
Σαν «βόμβα» έσκασε στις 15 Ιουλίου η ανακοίνωση του χωρισμού της Δέσποινας Βανδή και του Ντέμη Νικολαΐδη, οι οποίοι τράβηξαν χωριστούς δρόμους έπειτα από 18 χρόνια γάμου.
iefimerida.gr
ΔΕΔΔΗΕ: Πού θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή (21/1) διακοπές ρεύματος στην Αττική - Δείτε αναλυτικά
Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Παρασκευή 21 Ιανουαρίου, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr