Euroleague: Μεγάλη νίκη στην παράταση ο Ολυμπιακός, 87-84 την Ούνιξ στο Καζάν

Πολύ σημαντική νίκη με 87-84 στην παράταση, που τον διατηρεί στις υψηλές θέσεις της βαθμολογίας στη Euroleague, πέτυχε ο Ολυμπιακός μέσα στο Καζάν επί της Ούνιξ - Στο 9-4 το ρεκόρ των Πειραιωτών, που έσπασαν το σερί τεσσάρων νικών των Ρώσων
Read full article on: protothema.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Πάνος Νάτσης: Το βίντεο στο πάρτι πριν το μοιραίο δυστύχημα (video)
Πάνος Νάτσης: Απαρηγόρητοι οι συνεργάτες του ηθοποιού που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο Περισσότερα...
5 m
www.newsbomb.gr
Super League: Τα «σημάδια» της «Ελπίδας» στο Παναθηναϊκός – Αστέρας – Με πάγο και χωρίς στέγαστρο
Super League: Η κακοκαιρία «Ελπίδα» έφυγε αλλά τα σημάδια της στον αγώνα Παναθηναϊκός – Αστέρας Τρίπολης στο «Απ. Νικολαΐδης» δεν…Περισσότερα...
5 m
www.newsbomb.gr
ΑΕΚ – Βόλος: Με έναν τερματοφύλακα οι Θεσσαλοί στο ΟΑΚΑ
Με αρκετά προβλήματα ολοκλήρωσε ο Βόλος την προετοιμασία του ενόψει της αυριανής (30/1, 17:15) εκτός έδρας αναμέτρησης με την ΑΕΚ για την 20ή αγωνιστική της Superleague. Οι Θεσσαλοί θα παραταχθούν στο ΟΑΚΑ με έναν διαθέσιμο τερματοφύλακα, τον νεαρό Παπαδόπουλο, καθώς, μετά τον Κότνικ, και ο Κλέιμαν τέθηκε «νοκ άουτ». Επίσης, ο τεχνικός του Βόλου, Κώστας ... Περισσότερα To άρθρο ΑΕΚ – Βόλος: Με έναν τερματοφύλακα οι Θεσσαλοί στο ΟΑΚΑ δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
7 m
www.newsit.gr
Πρόταση μομφής – Βουλή: Η «πολιτική της απελπισίας» και «η γκλίτσα του τσοπάνη»
Κόντρες, διαξιφισμοί και υψηλοί τόνοι μεταξύ των υπουργών και τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κατά την δεύτερη ημέρα συζήτησης της πρότασης δυσπιστίας που κατέθεσε η αξιωματική αντιπολίτευση. Οι βουλευτές της ΝΔ επιτίθενται στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ για «πολιτική της απελπισίας», βλέποντας ότι ολοένα και περισσότερο απομονώνονται από την κοινωνία και αισθάνονται τον φόβο ότι στις επόμενες ... Περισσότερα To άρθρο Πρόταση μομφής – Βουλή: Η «πολιτική της απελπισίας» και «η γκλίτσα του τσοπάνη» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
8 m
www.newsit.gr
Ο Πίτερ Ντίνκλατζ στρέφεται κατά της Disney: «Σταματήστε να αναπαράγετε αυτά τα ηλίθια στερεότυπα για τους νάνους»
«Θεώρησαν προοδευτική κίνηση να πάρουν μία Λατίνα στη θέση της Χιονάτης, αλλά συνεχίζουν να αναπαράγουν αυτό το ηλίθιο στερεότυπο με τους νάνους που ζουν μαζί στη σπηλιά»
www.protothema.gr
Απίστευτη φιέστα για τον Τζόκοβιτς στην Μπούντβα - Χωρίς μάσκα ανάμεσα σε εκατοντάδες πολίτες ο Νόλε -Δείτε βίντεο
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έγινε επίτιμος πολίτης της Μπούντβα του Μαυροβουνίου με τις αρχές της πόλης να του διοργανώνουν μια άνευ προηγουμένου φιέστα
www.protothema.gr
Υπ. Εργασίας κατά Πολάκη: Ψευδή τα περί «καταβολών» για την υπόθεση Φουρθιώτη
Ανακοίνωση για τα όσα ανέφερε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Πολάκης από βήμα της Βουλής, εξέδωσε το υπουργείο Εργασίας Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Πάνος Νάτσης: Φονική σύγκρουση με απορριμματοφόρο – Πώς έχασε τη ζωή του (photos)
Με απορριμματοφόρο του Δήμου Αθηναίων που μάζευε τα σκουπίδια από τους κάδους της περιοχής του Μεταξουργείου στο κέντρο της Αθήνας…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ιταλία: Απόγονοι του τελευταίου βασιλιά διεκδικούν τα κοσμήματα του στέμματος – Πάνω από 6.000 διαμάντια, 2.000 μαργαριτάρια
Την επιστροφή των κοσμημάτων του στέμματος, φερόμενης αξίας 300 εκατ. ευρώ, που τους αφαιρέθηκαν όταν καταργήθηκε η μοναρχία στην Ιταλία, διεκδικούν οι απόγονοι του τελευταίου βασιλιά της χώρας.
iefimerida.gr
Κατερινα Στικούδη: Τι λέει για τη ληστεία στην δερματολογική κλινική που διατηρεί με το «Θηρίο»
Στόχος ενός διαρρήκτη έγινε, λίγο μετά τις 22:00 το βράδυ της Πέμπτης, 27.01.2022, η δερματολογική κλινική που διατηρούν στο κέντρο της Αθήνας η Κατερίνα Στικούδη και το «Θηρίο». Η γνωστή τραγουδίστρια μίλησε στο MEGA για το συμβάν και περιέγραψε όλα όσα έγιναν.  Η διάρρηξη στην δερματολογική κλινική που διατηρούν η Κατερίνα Στικούδη και το «Θηρίο» ... Περισσότερα To άρθρο Κατερινα Στικούδη: Τι λέει για τη ληστεία στην δερματολογική κλινική που διατηρεί με το «Θηρίο» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κρήτη: Έγκυος με κορονοϊό έγινε μητέρα – Γεννητούρια στα επείγοντα
Χαρούμενη είδηση μέσα στις δυσκολίες των ημερών και την πανδημία έρχεται από την Κρήτη. Ένα υγιέστατο μωράκι ήρθε στον κόσμο από μητέρα που έχει κορονοϊό. Η μητέρα, θετική στον κορονοϊό, βρισκόταν στην 40ή εβδομάδα της κύησης. Γέννησε ένα κοριτσάκι που ευτυχώς χαίρει άκρας υγείας. Μάλιστα αυτή είναι η πρώτη φορά που γεννιέται μωρό στο Τμήμα ... Περισσότερα To άρθρο Κρήτη: Έγκυος με κορονοϊό έγινε μητέρα – Γεννητούρια στα επείγοντα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Αίματα, θραύσματα και λουλούδια στο σημείο που σκοτώθηκε ο Πάνος Νάτσης
Θλίψη έχει σκορπίσει η είδηση του θανάτου του Πάνου Νάτση.  Ο ηθοποιός Πάνος Νάτσης σκοτώθηκε σε τροχαίο, που σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου 29 Ιανουαρίου, σε ηλικία μόλις 31 ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στις 6.30, όταν η μηχανή στην οποία επέβαινε συγκρούστηκε με φορτηγό, στη συμβολή των οδών Δεληγιώργη και Κεραμεικού, ... Περισσότερα To άρθρο Αίματα, θραύσματα και λουλούδια στο σημείο που σκοτώθηκε ο Πάνος Νάτσης δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Australian Open: Θρίαμβος της Μπάρτι μέσα στο σπίτι της!
Η Άσλεϊ Μπάρτι κατέκτησε για πρώτη φορά στην καριέρα της τον τίτλο στο Australian Open. Η Αυστραλή τενίστρια, η οποία είναι Νο 1 στην παγκόσμια...
www.zougla.gr
Υπ. Δικαιοσύνης: Ρυθμίσεις για την ομαλή επαναλειτουργία των δικαστηρίων και των εισαγγελιών
Ρυθμίσεις για την ομαλή επαναλειτουργία των δικαστηρίων και εισαγγελιών της χώρας, μετά τη λήξη της αναστολής λειτουργίας τους, εξαιτίας των καιρικών...
www.zougla.gr
Επιβεβαίωση: Στην Ελλάδα η μεγαλύτερη επιδότηση για την αγορά αυτοκινήτου στον κόσμο!
Αύξηση της επιδότησης κατά 30% αλλά και του ποσού της απόσυρσης ανακοίνωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η Ελλάδα έχει τη μεγαλύτερη επιδότηση στον κόσμο...
www.protothema.gr
«Η Γεωργία παραπατούσε μέσα στο ξενοδοχείο…» – Τι δείχνουν οι κάμερες τη βραδιά του βιασμού
Αργά χθες αναμενόταν να παραδοθούν στην 5η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης τα αποτελέσματα των ελβετικών τοξικολογικών εξετάσεων της 24χρονης Γεωργίας Μπίκα, τα οποία θα φωτίσουν άγνωστες πτυχές της πολύκροτης υπόθεσης, κυρίως όμως θα απαντήσουν στο κρίσιμο ερώτημα αν στη νεαρή κοπέλα χορηγήθηκαν ουσίες που μπορεί να οδηγήσουν σε νάρκωση. Το πιθανότερο, πάντως, είναι οι αρμόδιοι να […]
www.makeleio.gr
Το 10χρονο κορίτσι που επιβίωσε σε χιονοθύελλα χάρη στη ζεστασιά ενός αδέσποτου σκύλου
Βρέθηκε ζωντανό μετά από 18 ώρες στην παγωνιά.
www.protothema.gr
Σύσκεψη για την κακοκαιρία στην Πολιτική Προστασία -«Αποφύγετε τις μη απαραίτητες μετακινήσεις», οι συστάσεις
Συστάσεις προς τους κατοίκους των περιοχών που επλήγησαν από την «Ελπίδα» να αποφεύγουν τις μη απαραίτητες μετακινήσεις, δίνονται μετά από σύσκεψη υπό τον υπ. Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρ. Στυλιανίδη.
iefimerida.gr
Πάνος Νάτσης: Τελευταία εξέλιξη – Έτσι έγινε το τροχαίο που κόστισε τη ζωή του ηθοποιού
Πάνος Νάτσης: Σοκ έχει προκαλέσει η τραγική είδηση του θανάτου του ηθοποιού,  που έχει βυθίσει στη θλίψη τον καλλιτεχνικό κόσμο…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Έχεις δει την κόρη του Arnold Schwarzenegger; Είναι η πιο hot μαμά της showbiz
Η Katherine Schwarzenegger είναι έγκυος στο δεύτερο παιδί της με τον Chris Pratt και μας έδειξε μια σπάνια φωτογραφία της κόρης…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
ΓΕΜΙΣΕ Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΩΜ@ΛΟΥΣ!!! ΕΤΣΙ ΕΠΕΙΣΕ Ο ΣΑΤΥΡΟΣ ΤΗ 14ΧΡΟΝΗ ΝΑ ΠΑΝΕ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΗΜΙΠΑΡΑΜΟΝΗΣ – ΚΑΜΕΡΕΣ “ΚΑΙΝΕ” ΚΙ ΑΛΛΟΥΣ ΔΥΟ ΠΑΙΔΕΡΕΣ [ΒΙΝΤΕΟ]
Σοκ έχει προκαλέσει η σύλληψη ενός 40χρονου, ο οποίος πιάστηκε επ’ αυτοφώρω να έχει παρασύρει 14χρονη σε ξενοδοχείο ημιδιαμονής στην Ομόνοια. Οι γονείς της ανήλικης έψαχναν το κορίτσι που είχε φύγει από το σπίτι της από το βράδυ του περασμένου Σαββάτου. Μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες δεν ήταν η πρώτη φορά που το κορίτσι το είχε […]
www.makeleio.gr
To στιλάτο φόρεμα από τα Mango που κολακεύει κάθε σωματότυπο -Πάει τέλεια με μπότες, κοστίζει 15 ευρώ
Ενα σικάτο φόρεμα μπορεί να απογειώσει τις εμφανίσεις σας από το πρωί ως το βράδυ, συνδυασμένο κάθε φορά με τον κατάλληλο τρόπο.
iefimerida.gr
Θεσσαλονίκη: Εισαγγελική παρέμβαση για τη ρατσιστική επίθεση σε μαθητή πρόσφυγα
Ο 15χρονος δέχτηκε άγρια επίθεση από άτομα που φέρονται να ανήκουν στον εθνικιστικό χώρο - Κατηγορούνται για απόπειρα επικίνδυνης  σωματικής βλάβης με ρατσιστικά κίνητρα
www.protothema.gr
Τέλη κυκλοφορίας 2022: Μέχρι πότε έχει πάρει παράταση η πληρωμή
Τέλη κυκλοφορίας 2022: H προθεσμία για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας του 2022, καθώς και για τη θέση των οχημάτων…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Τέλη κυκλοφορίας 2022: Μέχρι πότε πρέπει έχει πάρει παράταση η πληρωμή
Τέλη κυκλοφορίας 2022: H προθεσμία για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας του 2022, καθώς και για τη θέση των οχημάτων…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Αποκλεισμός στα χιόνια: Πόσο καταναλώνει ένας κινητήρας στο ρελαντί - Πόσες ώρες μπορεί να λειτουργεί;
Πολλοί ήταν οι οδηγοί που αποκλείστηκαν στα αυτοκίνητα τους, στο φιάσκο της Αττικής Οδού των προηγούμενων ημερών, καθώς αναγκάστηκαν να παραμείνουν για δεκάδες ώρες στο ίδιο σημείο.
iefimerida.gr
Κύργιος για Κοκκινάκη: «Ξέρω ότι αυτό το παιδί θα βγει έξω απόψε, επομένως κορίτσια ετοιμαστείτε»
Ο Νικ Κύργιος κι ο Θανάσης Κοκκινάκης κατάκτησαν τον τίτλο στο διπλό στο Australian Open, με τους δύο Ελληνοαυστραλούς τενίστες να δίνουν σόου κατά τη διάρκεια του αγώνα και φυσικά μετά το τέλος του τελικού. Ο Νικ Κύργιος είχε όρεξη για χιούμορ, τονίζοντας πως ο συμπαίκτης του θα βγει να το γιορτάσει και προέτρεψε τις ... Περισσότερα To άρθρο Κύργιος για Κοκκινάκη: «Ξέρω ότι αυτό το παιδί θα βγει έξω απόψε, επομένως κορίτσια ετοιμαστείτε» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Aνακοίνωσε τον Καρβάλιο ο Ολυμπιακός
Το χρονικό μίας προαναγγελθείσης μεταγραφής ολοκληρώθηκε το Σάββατο, καθώς η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Πορτογάλου...
www.zougla.gr
Κόντρα Μπακογιάννη-Σκουρλέτη στη Βουλή: «Μην ξύνεστε στην γκλίτσα του τσομπάνη»
«Μόνη συγγνώμη οι εκλογές», δήλωσε ο Πάνος Σκουρλέτης, στη Βουλή. «Ενίοτε τα αιτήματα γίνονται αποδεκτά», απάντησε η Ντόρα Μπακογιάννη.
iefimerida.gr
Κικίλιας: Η ΝΔ θα βγει νικήτρια από την παρούσα σύμπλευση ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ
«Η πολιτική μας ιστορία όσο και το πολιτικό μας παρόν δείχνουν ανάγλυφα ότι η Νέα Δημοκρατία εγκαθίδρυσε στη χώρα την δημοκρατία»,…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Η Δανάη Μπάρκα τραγουδάει Πρωτοψάλτη και γίνεται viral στο Instagram
Δείτε το βίντεο που ανάρτησε στο Instagram
www.protothema.gr
Ιταλία: Ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι υπέρ της επανεκλογής του προέδρου Ματαρέλα
Ο Ιταλός πρώην πρωθυπουργός, Σίλβιο Μπερλουσκόνι, τάχθηκε επίσημα υπέρ της επανεκλογής του Ιταλού προέδρου, Σέρτζιο Ματαρέλα...
www.zougla.gr
Γιώργος Πηλίδης: To πρόβλημα στο στομάχι βγάζει νοκ άουτ το φαβορί του «Survivor»
Το μεγάλο φαβορί του φετινού «Survivor» βγαίνει νοκ αουτ, με τον παγκόσμιο πρωταθλητή της πάλης Γιωρίκα Πηλίδη να μαζεύει τις βαλίτσες του και να παίρνει το αεροπλάνο της επιστροφής από τον Αγιο Δομίνικο για την Αθήνα. Μπορεί να μη φανταζόταν κανείς ότι το πρόβλημα στο στομάχι, το οποίο τον έχει κρατήσει εκτός των επεισοδίων του […]
www.makeleio.gr
Εργατικό συλλαλητήριο στο Σύνταγμα – Πορεία έφτασε από την Πάτρα
Συλλαλητήριο εργατικών σωματείων και φορέων πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου στο κέντρο της Αθήνας. Στην μεγάλη κινητοποίηση που κατέληξε στο Σύνταγμα παρευρέθηκαν και πολίτες από την Πάτρα, οι οποίοι ήθαν στην πρωτεύουσα με λεωφορεία, αυτοκίνητα και άλλα μέσα.  Εργαζόμενοι, σωματεία και φορείς της Πάτρας και της Αττικής, βρέθηκαν μπροστά από την Βουλή και διαδήλωσαν για ... Περισσότερα To άρθρο Εργατικό συλλαλητήριο στο Σύνταγμα – Πορεία έφτασε από την Πάτρα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Λαμία-ΟΦΗ: Το 1-0 των Κρητικών (vid)
Οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ στο 34' της αναμέτρησης του ΔΑΚ μετά από γύρισμα του Γκαγιέγος.
gazzetta.gr
Και ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι υπέρ της επανεκλογής Ματαρέλα
Η καθοριστική ψηφοφορία θα ξεκινήσει στις 4.30 το απόγευμα, ώρα Ιταλίας
www.protothema.gr
Παρέμβαση εισαγγελέα για την ρατσιστική επίθεση σε προσφυγόπουλο στην Θεσσαλονίκη
Εισαγγελική παρέμβαση για ρατσιστική επίθεση σε προσφυγόπουλο.
gazzetta.gr
Κακοκαιρία: Πυκνή χιονόπτωση στην Εύβοια και την ορεινή Κορινθία – Εικόνες από τη νέα επέλαση του χιονιά
Δεύτερο κύμα κακοκαιρίας άρχισε να πλήττει αρκετές περιοχές της χώρας. Ήδη, στην Εύβοια και την ορεινή Κορινθία το έχει στρώσει προτού προλάβουν να λιώσουν τα χιόνια της «Ελπίδας». Πυκνή χιονόπτωση σημειώνεται στην Εύβοια, ταυτόχρονα με βροχές και καταιγίδες. Συγκεκριμένα στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη του Ρώσου πριν το Προκόπι του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, ... Περισσότερα To άρθρο Κακοκαιρία: Πυκνή χιονόπτωση στην Εύβοια και την ορεινή Κορινθία – Εικόνες από τη νέα επέλαση του χιονιά δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος: Πέντε ενορίες μετατράπηκαν σε εμβολιαστικά κέντρα στη Νέα Υόρκη
«Οι ενορίες μας είναι χώροι για την προώθηση και την επίτευξη του κοινού καλού» έγραψε σε ανάρτησή του
www.protothema.gr
Ρογκαβόπουλος: «Φορμαρισμένo το Περιστέρι, χρωστάμε μία μεγάλη νίκη και θα δώσουμε ό,τι έχουμε»
Ο 20χρονος διεθνής των Πατρινών επισήμανε στο blog του στο site του ελληνικού πρωταθλήματος πως κάθε παίκτης του Προμηθέα πρέπει να δώσει τα πάντα στο παιχνίδι με το Περιστέρι προκειμένου να πάρουν τη νίκη.
gazzetta.gr
Η Volkswagen επενδύει σε φωτοβολταϊκά πάρκα
H Volkswagen συμμετείχε στην κατασκευή ενός γιγάντιου φωτοβολταϊκού πάρκου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τον ήλιο, στη Βόρεια Γερμανία.
gazzetta.gr
Καραμανλής για Αττική Οδό: Η κυβέρνηση θα αποδώσει ευθύνες στη διαχειρίστρια εταιρεία -Σε 20 μέρες το πόρισμα
Στη διαβεβαίωση ενώπιον της Βουλής πως η κυβέρνηση θα ζητήσει ευθύνες από τη διαχειρίστρια εταιρία της Αττικής Οδού, για τα όσα συνέβησαν τις μέρες της σφοδρής χιονόπτωσης στην Αττική, προχώρησε ο υπουργός Υποδομών, Κώστας Καραμανλής.
iefimerida.gr
Θύρα 13: «Για πόσο ακόμα θα τους ανεχόμαστε…»
Το δικό τους μήνυμα στην Κυβέρνηση με αφορμή τα όσα εκτυλίχθηκαν τις προηγούμενες ημέρες με την κακοκαιρία έστειλαν οι οργανωμένοι οπαδοί του Παναθηναϊκού...
www.zougla.gr
ΟΑΚΑ: Ξεκινά το έργο ανακαίνισης των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων
Με κόστος 56,4 εκατ. ευρώ αρχίζουν τα έργα ανακαίνισης στο Ολυμπιακό Στάδιο.
gazzetta.gr
Συναγερμός ενόψει καταιγίδας στις ανατολικές ακτές των ΗΠΑ - Χιλιάδες πτήσεις ματαιώθηκαν, αδειάζουν τα σούπερ μάρκετ
H Νέα Υόρκη και η Βοστώνη βρίσκονται στο επίκεντρο της μεγάλης κακοκαιρίας που περιμένουν στις ΗΠΑ, ενώ ειδικοί προβλέπουν ότι η χιονόστρωση θα φτάσει ακόμα και τα 30 εκατοστά στις περιοχές αυτές
www.protothema.gr
Μπακογιάννη σε Σκουρλέτη: Προσέξτε γιατί καμιά φορά τα αιτήματα για εκλογές γίνονται αποδεκτά
Κόντρα Μπακογιάννη-Σκουρλέτη στη συζήτηση της πρότασης δυσπιστίαςΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Θεσσαλονίκη: Οπαδοί επιτέθηκαν σε διμοιρία των ΜΑΤ
Επίθεση από ομάδα οπαδών δέχτηκε τα μεσάνυχτα της Παρασκευής στατική διμοιρία της ΥΑΤ στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Η διμοιρία βρισκόταν σε επιφυλακή λόγω αστυνομικών μέτρων που είχαν ληφθεί με αφορμή εκδήλωση κοπής βασιλόπιτας σε σύνδεσμο οπαδών ομάδας της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ομάδα δέκα κουκουλοφόρων βγήκε από τα γραφεία του συνδέσμου και επιτέθηκε στο όχημα ... Περισσότερα To άρθρο Θεσσαλονίκη: Οπαδοί επιτέθηκαν σε διμοιρία των ΜΑΤ δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr