Έξι χρόνια χωρίς τον Μηνά Χατζησάββα

Έξι χρόνια συμπληρώθηκαν σήμερα από τον θάνατο του Μηνά Χατζησάββα, ενός από τους σπουδαιότερους ηθοποιούς της γενιάς του, ο οποίος...
Read full article on: zougla.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Η εξομολόγηση του Ντέμη Νικολαΐδη για τα παιδιά του
Σαν «βόμβα» έσκασε στις 15 Ιουλίου η ανακοίνωση του χωρισμού της Δέσποινας Βανδή και του Ντέμη Νικολαΐδη, οι οποίοι τράβηξαν χωριστούς δρόμους έπειτα από 18 χρόνια γάμου.
9 m
iefimerida.gr
ΔΕΔΔΗΕ: Πού θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή (21/1) διακοπές ρεύματος στην Αττική - Δείτε αναλυτικά
Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Παρασκευή 21 Ιανουαρίου, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κορωνοϊός: Γιατί είναι καλύτερες οι μάσκες N95 από τις υφασμάτινες -Το CDC απαντά
Οι ειδικοί του CDC εξηγούν τις διαφορές που καθιστούν την προστασία της μάσκας τύπου N95 σημαντικότερη σε σχέση με εκείνη της υφασμάτινης.
iefimerida.gr
Υψηλότερες επιδοτήσεις για την απόκτηση ηλεκτρικών αυτοκινήτων
Μεγαλύτερες επιδοτήσεις για την απόκτηση ηλεκτρικών ΙΧ και ταξί αναγγέλλει ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας μέσα από τον δεύτερο κύκλο…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Σιγά μην καθόταν να σκάσει! Ο Νικ Κύργιος ξεπερνά τον αποκλεισμό δίπλα σε εντυπωσιακή καλλονή(ΒΙΝΤΕΟ)
Ο Νικ Κύργιος αποκλείστηκε στο δεύτερο γύρο του Australian Open από το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του Γκραν Σλαμ, Ντανίλ Μεντβέντεφ, αλλά φαίνεται ότι θα… ξεπεράσει γρήγορα την ήττα. Κι αυτό γιατί στα social media εμφανίζεται φουλ ερωτευμένος με την επίσης ελληνικής καταγωγής Αυστραλή, Κοστίν Χατζηπουργανής, η οποία βρισκόταν διαρκώς δίπλα του στο τουρνουά […]
www.makeleio.gr
Χειροπέδες σε αστυνομικό που ξυλοκοπούσε τη σύντροφό του! Έκανε μήνυση στους συναδέλφους του
Ακόμη μια υπόθεση ξυλοδαρμού γυναίκας από τον σύντροφό της έρχεται στο φως. Αυτή τη φορά 19χρονη στο Νέο Κόσμο κακοποιούνταν από τον αστυνομικό με τον οποίο είχε σχέση. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε καθώς οι γείτονες του ζευγαριού στο Νέο Κόσμο άκουσαν τις φωνές της 19χρονης κοπέλας, που δεν άντεχε τον νέο ξυλοδαρμό από τον 21χρονο αστυνομικό, ... Περισσότερα To άρθρο Χειροπέδες σε αστυνομικό που ξυλοκοπούσε τη σύντροφό του! Έκανε μήνυση στους συναδέλφους του δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Βαριά «καμπάνα» για τη ΛΑΡΚΟ από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο
Βαριά «καμπάνα» επιφύλασσε στη χώρα μας το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ενωσης για την υπόθεση της ΛΑΡΚΟ. Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Δήμαρχος Παπάγου: Οι καταληψίες να πληρώσουν τις ζημιές που προκάλεσαν
Το κόστος απο τις ζημιές που προκάλεσαν οι καταλήψίες είναι 7-8.000 ευρώ και για τα δύο σχολεία στον δήμο Παπάγου-ΧολαργούΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Έρχεται παράταση για τη ρύθμιση χρεών της πανδημίας και για τις μεταβιβάσεις ακινήτων
Μέσα στο επόμενο 10ήμερο εκπνέουν δύο σημαντικές προθεσμίες για τους φορολογούμενους, η πρώτη αφορά τις μεταβιβάσεις ακινήτων βάσει των παλαιών αντικειμενικών αξιών που λήγει στις 31 Ιανουαρίου και η δεύτερη την ρύθμιση των χρεών που γεννήθηκαν στην πανδημία και η οποία εκπνέει την προσεχή Τετάρτη 26 Ιανουαρίου. Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες έχουν υποβληθεί σχετικά ... Περισσότερα To άρθρο Έρχεται παράταση για τη ρύθμιση χρεών της πανδημίας και για τις μεταβιβάσεις ακινήτων δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Νέα ΕΔΕ για την ξαδέλφη Πολάκη - Τι δείχνουν τα στοιχεία
Περιστατικό αφαίρεσης φαρμακευτικών σκευασμάτων από το Βενιζέλειο Νοσοκομείο, στην Κρήτη, την Πέμπτη 13 Ιανουαρίου ερευνούν οι Αρχές
www.protothema.gr
Australian Open: Επίδειξη δύναμης Σάκκαρη κόντρα στην Κουντερμέτοβα και πρόκριση στις «16»
Στις «16» του Australian Open πέρασε με εμφατικό τρόπο η Μαρία Σάκκαρη.
iefimerida.gr
Δείτε τα σπουδαιότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα 21 Ιανουαρίου
1189: Ο Φίλιππος Αύγουστος Β’ της Γαλλίας και ο Ερρίκος Β’ της Αγγλίας ξεκινούν τη συγκέντρωση των στρατευμάτων τους για την Γ’ Σταυροφορία. 1525: Ιδρύεται στη Ζυρίχη το κίνημα των Ελβετών Αναβαπτιστών, όταν μία ομάδα πιστών βαπτίζει ο ένας τον άλλο σπάζοντας μία παράδοση χιλίων ετών ένωσης Κράτους-Εκκλησίας. 1720: Η Σουηδία και η Πρωσία υπογράφουν τη Συνθήκη της Στοκχόλμης. 1789: Τυπώνεται στη Βοστόνη η […]
www.makeleio.gr
Ποιος άντρας ανάγκασε την Κένταλ Τζένερ να βγει ημίγυμνη στο χιόνι;
Δείτε τις φωτογραφίες - Το μοντέλο βγήκε για μπάνιο στον πάγο και αποκάλυψε ποιος άνθρωπος την ενέπνευσε
www.protothema.gr
Εκρηξη τιμών στα καύσιμα: Πόσο έχουν αυξηθεί πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης, βενζίνης, φυσικό αέριο
Μπορεί το φυσικό αέριο να έχει «καθίσει» γύρω στα 75 ευρώ, αλλά το πετρέλαιο φροντίζει να κρατά στην... τσίτα τα νοικοκυριά με το νέο ράλι τιμών.
iefimerida.gr
Το κακό και το εφιαλτικό σενάριο για τον πληθωρισμό
Ο πληθωρισμός έχει ξεπεράσει κάθε πρόβλεψη στις ανεπτυγμένες οικονομίες και το επόμενο διάστημα θα θέσει σε μεγάλη δοκιμασία τις νομισματικές πολιτικές που εφάρμοσαν οι κεντρικές τράπεζες, αλλά και τις κυβερνήσεις, που καλούνται να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια, η οποία αποτελεί το υπ’ αριθμόν 1 οικονομικό πρόβλημα με μεγάλο πολιτικό κόστος.
www.protothema.gr
Η αναλυτική πρόβλεψη του καιρού για σήμερα Παρασκευή 21/01/2022
Σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα αρχίσει σταδιακά να αλλάζει. Ένα πέρασμα βροχοπτώσεων αναμένεται σε όλη τη χώρα. Λιγότερο έντονα φαινόμενα , γενικά πιο ήπια και τοπικά, στη Μακεδονία, όπου θα βρέξει λίγο στη Χαλκιδική και στην ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο. Στις υπόλοιπες περιοχές οι βροχές που θα σημειωθούν θα είναι ασθενούς ως και μέτριας έντασης […]
www.makeleio.gr
Καλοκαιρία «Ελπίς»: Καταφθάνει σε... δύο δόσεις -Πού θα χτυπήσει σήμερα με χιόνια
Λίγες ώρες απέμειναν για να κάνει την εμφάνισή της στη χώρα μας η κακοκαιρία «Ελπίς», η οποία καταφθάνει σε δύο «κύματα».
iefimerida.gr
Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Πλησιάζει το πολικό ψύχος - Ποιες περιοχές θα ντυθούν στα λευκά (pics)
Καιρός σήμερα: Δείτε την πρόγνωση του καιρού μέχρι την Τρίτη 25 Ιανουαρίου, καθώς και τους προγνωστικούς χάρτες της Εθνικής Μετεωρολογικής…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ozark: Σήμερα η τελευταία σεζόν στο Netflix
Η πολυαναμενόμενη συνέχει του Ozark έρχεται στο Netflix. Η απαλλαγή από το καρτέλ μοιάζει να βρίσκεται πολύ κοντά, αλλά οι φθαρμένες οικογενειακές σχέσεις των Μπερντ ίσως τους ξεκάνουν οριστικά. Το Netflix θα κυκλοφορήσει σήμερα, Παρασκευή 21 Ιανουαρίου, στις 10.00, το πρώτο μέρος της τέταρτης και τελευταίας σεζόν του Ozark που θα αποτελείται από επτά νέα ... Περισσότερα To άρθρο Ozark: Σήμερα η τελευταία σεζόν στο Netflix δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
ΤΑ ΤΥΜΠΑΝΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΒΑΡΑΝΕ ΔΥΝΑΤΑ! ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΡΕΧΟΥΝ! ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ 100.000 ΡΩΣΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ ΣΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΜΕ ΟΥΚΡΑΝΙΑ – ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΠΑ
Κλιμακώνεται η διεθνής ανησυχία για την κατάσταση στην Ουκρανία και τις «ορέξεις» τουΒλαντιμίρ Πούτιν και της Ρωσίας, την ώρα μάλιστα που οι ΗΠΑ προειδοποιούν πως μία σύγκρουση στην περιοχή μοιάζει μάλλον αναπόφευκτη. Την ίδια στιγμή η Μόσχα παρουσιάζει νέα οπλικά συστήματα και παρά τις προσπάθειες της διπλωματίας, το θερμόμετρο παραμένει στο «κόκκινο» καθώς η Ρωσία βλέπει μία προσπάθεια […]
www.makeleio.gr
Συνεργάτης του Οσάμα μπιν Λάντεν σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή των ΗΠΑ στην Υεμένη
Η Αλ Κάιντα στην Αραβική Χερσόνησο (ΑΚΑΧ) ανακοίνωσε τον θάνατο ενός από τα στελέχη της σε αεροπορικό πλήγμα...
www.zougla.gr
Μαρούσι: Συναγερμός από φωτιά σε εστιατόριο δίπλα σε πολυκατοικίες
H φωτιά στο Μαρούσι ξέσπασε λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματαΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Καταθέτει ξανά η Γεωργία Μπίκα, εν αναμονή των τοξικολογικών -Το νέο μήνυμά της, «δεν έχω να κρύψω κάτι»
Ακόμη ένα επεισόδιο στην υπόθεση βιασμού της 24χρονης Γεωργίας Μπίκα θα διαδραματιστεί σήμερα στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης.
iefimerida.gr
Θρίαμβος και καταστροφή
Όπως έλεγε και ο Βολταίρος: «απαγορεύεται να σκοτώνεις. Γι’ αυτό, όλοι οι δολοφόνοι τιμωρούνται, εκτός αν σκοτώνουν σε μεγάλους αριθμούς και υπό τον ήχο σαλπίγγων»
www.protothema.gr
Ας μη μας κουνούν το δάκτυλο…
Την περασμένη Τρίτη έγιναν εκλογές για την ανάδειξη αντιπροέδρων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μεταξύ των (επαν)εκλεγέντων ήταν και δύο Έλληνες ευρωβουλευτές: η Εύα Καϊλή από το Κίνημα Αλλαγής και ο Δημήτρης Παπαδημούλης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
www.protothema.gr
Οι Νόμοι του Νεύτωνα και η Λειτουργία της Δημοκρατίας…
Ο Νεύτωνας θεωρείται ο μεγαλύτερος φυσικός της ιστορίας.  Ο “νόμος της παγκόσμιας έλξης” που διατύπωσε , άλλαξε την γνώση σχετικά με την κίνηση και αλληλεπίδραση των ουράνιων σωμάτων  με την έννοια της βαρύτητας.
www.protothema.gr
Παράνομες υπηρεσίες με βαλιτσάκι
Πρόσφατα, ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης προανήγγειλε πως θα κατατεθεί στη Βουλή ρύθμιση για τον έλεγχο στα social media των ιδιωτών που διαφημίζουν παράνομα υπηρεσίες κομμωτικής, αισθητικής και μανικιούρ - πεντικιούρ κατ' οίκον - Μαύρο χρήμα, αθέμιτος ανταγωνισμός και η έλλειψη της τήρησης των μέτρων για την πανδημία θα πρέπει να απασχολήσουν σοβαρά τις αρμόδιες Αρχές
www.protothema.gr
Πυρκαγιά σε κατάστημα εστίασης στο Μαρούσι
Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής
www.protothema.gr
Τα «υδατολισθήματα» του Υπουργείου Υποδομών, ο διαγωνισμός για την Αττική Οδό και το νομισματοκοπείο
Το Newsbomb.gr μέσα από τη στήλη «Over the Counter», φιλοδοξεί να προσφέρει στους αναγνώστες του μια σταθερή πηγή πληροφόρησης για…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Παρασκευή (21/01)
Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων για σήμερα, Παρασκευή (21/01)Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Τσίπρας: «Μεγάλο και επείγον ζήτημα» να φύγει αυτή η κυβέρνηση
«Σε κάποια συμφωνώ, σε κάποια διαφωνώ» με τον Πολάκη, είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ
www.protothema.gr
Ανησυχία για την «αόρατη» παραλλαγή της μετάλλαξης Όμικρον: Κερδίζει γρήγορα έδαφος
Προβληματισμό προκαλεί στους επιστήμονες ο εντοπισμός μιας νέας παραλλαγής της μετάλλαξης Όμικρον του κορονοϊούΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Τσίπρας: Ζητά ξανά εκλογές - Τι είπε για εσωκομματικά, Πολάκη και Κίνημα Αλλαγής
«Σε κάποια συμφωνώ, σε κάποια διαφωνώ» με τον Πολάκη, είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ
www.protothema.gr
Καιρός: Απόψε ξεκινάει την επέλασή της η κακοκαιρία «Ελπίς» - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν
Σε δύο φάσεις χωρίζεται η ψυχρή εισβολή - Έντονα καιρικά φαινόμενα στην Αττική - Οι συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας
www.protothema.gr
Σάκκαρη: H Πέγκουλα επόμενη αντίπαλος της Μαρίας στο Australian Open (vid)
Η Αμερικανίδα Τζέσικα Πέγκουλα θα είναι η επόμενη αντίπαλος της Σάκκαρη στη Μελβούρνη και ξυπνά ωραίες μνήμες...
gazzetta.gr
Ένεση ρευστότητας 16 δισ. ευρώ στην οικονομία για επενδύσεις
Τα κονδύλια θα διοχετευτούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Eπενδύσεων το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης
www.protothema.gr
Υπόθεση βιασμού στη Θεσσαλονίκη: Τέταρτη κατάθεση για τη Γεωργία Μπίκα σήμερα, στον ανακριτή τα φιλικά της πρόσωπα
Στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης σήμερα η 24χρονη, η 17χρονη φίλη της που τη συνόδεψε στο πάρτι και άλλα δύο πρόσωπα από το περιβάλλον της - Επιταχύνονται έρευνες και καταθέσεις
www.protothema.gr
Εμβολιασμοί στην Ελλάδα: Άνοιξε η πλατφόρμα των ραντεβού για την 4η δόση του εμβολίου
Τέταρτη δόση: Από την Πέμπτη, οι πολίτες που ανήκουν στην ομάδα των ανοσοκατεσταλμένων, μπορούν και κλείνουν ραντεβού για την 4η…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Μεγάλη φωτιά τα ξημερώματα σε εστιατόριο στο Μαρούσι -Καταστράφηκε ολοσχερώς το κατάστημα
Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στην Πυροσβεστική, έπειτα από φωτιά σε εστιατόριο στο Μαρούσι.
iefimerida.gr
Μετάλλαξη Όμικρον: Προβληματισμός στην κυβέρνηση για τις αυξημένες βαριές νοσηλείες – Προς νέα παράταση τα μέτρα
Η εμφάνιση κρουσμάτων της μετάλλαξης Όμικρον που απαιτούν βαριά νοσηλεία σήμανε συναγερμό σε κυβέρνηση και ειδικούς. Οι 4 διασωληνωμένοι συμπολίτες μας χτες, στην ΜΕΘ του νοσοκομείου Αττικόν με τη μετάλλαξη Όμικρον, θεωρείται σοβαρή εξέλιξη που απαιτεί άμεση δράση. Η κυβέρνηση αλλά και η επιστημονική κοινότητα εξέπεμψαν νέο sos για την ανάγκη εμβολιασμού όχι μόνο με ... Περισσότερα To άρθρο Μετάλλαξη Όμικρον: Προβληματισμός στην κυβέρνηση για τις αυξημένες βαριές νοσηλείες – Προς νέα παράταση τα μέτρα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ανεμβολίαστοι οι 9 στους 10 που πέθαναν από Covid τις τελευταίες 15 ημέρες
Από τα 1.576 θύματα, τα 1.456 δεν είχαν εμβολιαστεί - Χάθηκε σε 2 εβδομάδες ο πληθυσμός ενός νησιού όπως η Σέριφος - Το προφίλ των νοσηλευομένων
www.protothema.gr
Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2022
Διαβάστε αναλυτικά τι προβλέπουν τα ζώδια για σας για σήμερα Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2022. Πώς θα είναι η μέρα σου; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος σου; Κριός: Η Σελήνη περνά τη μέρα στον τομέα της εργασίας και της υγείας σου και έχεις καλή διάθεση. Eίσαι ιδιαίτερα παραγωγική, φροντίζεις τα επαγγελματικά θέματα σου, βάζεις τάξη ... Περισσότερα To άρθρο Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2022 δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
1 h
www.newsit.gr
Νέο γκάλοπ: Κρατά η ΝΔ το διψήφιο προβάδισμα, αλλά ο Ανδρουλάκης απειλεί τον δικομματισό
Η Metron Analysis εκτιμά ότι η ΝΔ συγκεντρώνει 36% και προηγείται με 11,8% του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ το Κίνημα Αλλαγής φθάνει στο 18,5%, καθώς ο νέος αρχηγός του προσεταιρίζεται κεντρώους και κεντροαριστερούς ψηφοφόρους -Άνετη πρωτοκαθεδρία Μητσοτάκη, αλλά και αυξανόμενη ανησυχία των πολιτών για την ακρίβεια
1 h
www.protothema.gr
Κορονοϊός: Δωρεάν rapid test σήμερα Παρασκευή (21/1) σε 154 σημεία σε όλη τη χώρα
Κορονοϊός - Όλες οι ειδήσεις: Σήμερα, Παρασκευή 21 Ιανουαρίου, Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας θα βρίσκονται…Περισσότερα...
1 h
www.newsbomb.gr
Australian Open: Κρεϊτσίκοβα και Αζαρένκα αντιμέτωπες στις «16»
Η Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα και η Βικτόρια Αζαρένκα κέρδισαν τα δύο ντέρμπι και θα κοντραριστούν στις «16» του Australian Open.
1 h
gazzetta.gr
Νικς - Πέλικανς 91-102: Άλωσαν τη Νέα Υόρκη (vid)
Oι Πέλικανς απέδρασαν με το διπλό από τη Νέα Υόρκη, νικώντας με 102-91 τους Νικς.
1 h
gazzetta.gr
Πυρκαγιά σε εστιατόριο στο Μαρούσι
Πυρκαγιά από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής σε εστιατόριο στο Μαρούσι, επί της οδού Κυπρίων Αγωνιστών...
1 h
www.zougla.gr