Ευγενία Δημητροπούλου: Υιοθέτησε κοριτσάκι από τη Σιέρα Λεόνε! H πρώτη τρυφερή φωτό με τη μικρή!

Η Ευγενία Δημητροπούλου, λίγο καιρό μετά τον γάμο της με τον γνωστό νευροχειρουργό, Στέλιο Βλατάκη, αποφάσισε να υιοθετήσει ένα κοριτσάκι! 

Περισσότερα...


Read full article on: newsbomb.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
«Οι περισσότερες έμοιαζαν με βίζιτες» - Αποκλειστικά στο newsit.gr η κατάθεση της 17χρονης φίλης της 24χρονης Γεωργίας
Τα όσα κατάθεσε στους αξιωματικούς του αστυνομικού τμήματος του Λευκού Πύργου στην Θεσσαλονίκη, η στενή φίλη της 24χρονης κοπέλας που καταγγέλλει ότι έπεσε θύμα βιασμού από γόνους επώνυμης οικογένειας σε σουίτα πολυτελούς ξενοδοχείου στην παραλία της Θεσσαλονίκης, αποκαλύπτει το newsit.gr.   Το ανήλικο κορίτσι που συνόδευσε την Γεωργία στο πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν που εκτυλίχθηκε σύμφωνα με ... Περισσότερα To άρθρο «Οι περισσότερες έμοιαζαν με βίζιτες» - Αποκλειστικά στο newsit.gr η κατάθεση της 17χρονης φίλης της 24χρονης Γεωργίας δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
5 m
www.newsit.gr
Κύπελλο Ελλάδας: Διακοπή στο Παναιτωλικός – Ολυμπιακός – – Λιποθύμησε φίλαθλος στις εξέδρες
Κύπελλο Ελλάδας: Ανησυχία στο Αγρίνιο καθώς ένας φίλαθλος που βρισκόταν στις εξέδρες ένιωσε αδιαθεσία.Περισσότερα...
6 m
www.newsbomb.gr
Ο Ντάμιεν Χιρστ θα παρουσιάσει τους πίνακές του «Ανθισμένες Κερασιές» στην Ιαπωνία
Ο Ντάμιεν Χιρστ, ένας από τους κορυφαίους σύγχρονους καλλιτέχνες της Βρετανίας, πρόκειται να παρουσιάσει τους πίνακές του «Cherry Blossoms» (Ανθισμένες Κερασιές...
6 m
www.zougla.gr
Ηλιόπουλος: Η κυβέρνηση «τιμωρεί» με μείωση μισθού τους γονείς γιατί το παιδί τους κόλλησε
Ο Νάσος Ηλιόπουλος επιτίθεται στην κυβέρνηση με αφορμή τις άδειες ειδικού σκοπού στους γονείς.Περισσότερα...
6 m
www.newsbomb.gr
Βιασμός 24χρονης στη Θεσσαλονίκη: Εντός δύο εβδομάδων τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων
Μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες αναμένονται αποτελέσματα τοξικολογικών εξετάσεων στις οποίες υπεβλήθη η 24χρονη που κατήγγειλε ότι βιάστηκε.
8 m
iefimerida.gr
Ρωσία: Η καθυστέρηση λειτουργίας του Nord Stream 2 βλάπτει οικονομικά την Ευρώπη
Για την καθυστέρηση στην έναρξη λειτουργίας του αγωγού φυσικού αερίου Nord Stream 2 αναφέρθηκε ο Ντμίτρι Πεσκόφ, εκπρόσωπος του Βλαντιμίρ Πούτιν. Ο Ντμίτρι Πεσκόφ τόνισε πως η καθυστέρηση στην έναρξη λειτουργίας του αγωγού φυσικού αερίου Nord Stream 2 είναι κακή και για τους συμμετέχοντες στο έργο και για τους καταναλωτές και για την οικονομική ανάπτυξη ... Περισσότερα To άρθρο Ρωσία: Η καθυστέρηση λειτουργίας του Nord Stream 2 βλάπτει οικονομικά την Ευρώπη δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
8 m
www.newsit.gr
Βρετανία: Ο Τζόνσον ανακοίνωσε το τέλος της ισχύος του βασικού κορμού των μέτρων κατά της πανδημίας
Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον, ανακοίνωσε σήμερα, Τετάρτη, το τέλος της ισχύος του βασικού κορμού των περιοριστικών μέτρων...
9 m
www.zougla.gr
Βρετανία: Ο Ντέιβιντ Μπόουι έχει τις περισσότερες πωλήσεις βινυλίων τον 21ο αιώνα -Ξεπέρασε τους Beatles
Ο Ντέιβιντ Μπόουι είναι ο καλλιτέχνης με τις περισσότερες πωλήσεις δίσκων βινυλίου τον 21ου αιώνα στο Ηνωμένο Βασίλειο.
9 m
iefimerida.gr
Covid-19: Σύστημα τεχνητής νοημοσύνης προβλέπει την επιβίωση ασθενούς με κορωνοϊό
Επιστήμονες στη Γερμανία ανέπτυξαν ένα νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, που αναλύει δείγμα αίματος από ασθενή με Covid-19 και προβλέψει τις πιθανότητες επιβίωσης.
iefimerida.gr
Επιστροφή «βόμβα» για Βαλβέρδε - Έκπληξη με τη νέα του ομάδα (photos)
Κοντά στην επιστροφή του στους πάγκους εμφανίζεται ο Ερνέστο Βαλβέρδε, μετά την απομάκρυνσή του από την τεχνική ηγεσία της Μπαρτσελόνα.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ηλιόπουλος: Η κυβέρνηση τιμωρεί με μείωση μισθού 50% όσους εργαζόμενους πάρουν άδεια γιατί νοσεί το παιδί τους
«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη τιμωρεί με μείωση μισθού 50% όσους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα πάρουν άδεια γιατί νοσεί το παιδί τους», τονίζει ο Νάσος Ηλιόπουλος.
iefimerida.gr
«Διαβεβαιώσεις» Ρωσίας: «Δεν υπάρχει κίνδυνος ευρείας κλίμακας πολέμου – Δεν θα εισβάλουμε στην Ουκρανία»
Ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ, δήλωσε σήμερα ότι δεν πιστεύει πως υπάρχει κίνδυνος να αρχίσει ένας πόλεμος ευρείας κλίμακας στην Ευρώπη ή αλλού και ότι η Μόσχα δεν σχεδιάζει να επιτεθεί, να πλήξει ή να εισβάλει στην Ουκρανία. Παράλληλα κάλεσε την Δύση να σταματήσει να προμηθεύει όπλα στην Ουκρανία και διαβεβαίωσε τις ΗΠΑ ότι ... Περισσότερα To άρθρο «Διαβεβαιώσεις» Ρωσίας: «Δεν υπάρχει κίνδυνος ευρείας κλίμακας πολέμου – Δεν θα εισβάλουμε στην Ουκρανία» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Δένδιας: Θα συνεχίσουμε να θέτουμε σε Ευρωπαίους εταίρους την απαράδεκτη συμπεριφορά της Τουρκίας
Η Ελλάδα θα συνεχίσει να θέτει καθαρά στους Ευρωπαίους εταίρους, καθώς και σε διεθνή φόρα την απαράδεκτη συμπεριφορά της Τουρκίας,…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Η Άνγκελα Μέρκελ απορρίπτει την πρόταση να εργαστεί στα Ηνωμένα Έθνη
Η πρώην Γερμανίδα καγκελάριος Άνκγελα Μέρκελ απέρριψε την προσφορά να εργαστεί στα Ηνωμένα Έθνη,
iefimerida.gr
«Εκτοξεύτηκαν» οι πτήσεις το 2021: Διακίνηση σχεδόν 36 εκατ. επιβατών και άνοδο 80,9% κατέγραψε η ΥΠΑ
Σημαντική αύξηση -συγκριτικά με το «νεκρό» 2020, κατέγραψε η διακίνηση επιβατών με πτήσεις για το 12μηνο του 2021 σε όλα τα αεροδρόμια της χώρας.
iefimerida.gr
Υπερταμείο: Δημιουργεί open data των θυγατρικών εταιρειών – Στηρίζει την έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία
Την πρόσβαση σε επιλεγμένα σύνολα ανοιχτών δεδομένων των θυγατρικών εταιρειών του επιτρέπει το Υπερταμείο, μέσα από το O2 Hub, δημιουργώντας έτσι αξία προς όφελος της κοινωνίας, της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου, κ. Στέφανος Γιουρέλης, και η Chief Technology Officer του Υπερταμείου, κ. Αφροδίτη Σεβαστή, παρουσίασαν σήμερα Τετάρτη 19 Ιανουαρίου ... Περισσότερα To άρθρο Υπερταμείο: Δημιουργεί open data των θυγατρικών εταιρειών – Στηρίζει την έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Υπουργείο Εργασίας: Η υποκρισία και η ψευδολογία για τις άδειες νόσησης από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ έχει πιάσει ταβάνι
Το καθεστώς αποζημίωσης των εργαζομένων λόγω Covid-19, είναι το ίδιο με τις άδειες ασθένειες και ίσχυε και τότε που ήταν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, επισημαίνει το υπουργείο – Διευκρινίσεις για τις άδειες ασθενείας των εργαζομένων και των παιδιών τους λόγω κορωνοϊού
www.protothema.gr
Τελετή επίδοσης διαπιστευτηρίων νέων πρέσβεων στο Προεδρικό Μέγαρο
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου δέχθηκε σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο διαδοχικά τα διαπιστευτήρια των νέων πρεσβευτών.
iefimerida.gr
Αργυρούπολη: Χτυπήματα θανάτου στο κεφάλι της 40χρονης από τον 46χρονο, δείχνει η ιατροδικαστική
Τα τραύματα στο κεφάλι, σύμφωνα με  τα πρώτα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης, καθιστούν ιδιαίτερα κρίσιμη την κατάσταση της υγείας της και για αυτό το λόγο οι θεράποντες ιατροί καθυστερούν να την ξυπνήσουν
www.protothema.gr
Έως και θανατηφόρα τα χτυπήματα στο κεφάλι της 40χρονης από τον σύντροφό της λέει η ιατροδικαστική έκθεση
Οι γιατροί που την παρέλαβαν ανάγκαστηκαν να της κάνουν αποσυμπιεστική κρανιοτομία προκειμένου να την κρατήσουν στη ζωή - Ιδιαίτερα κρίσιμη η κατάστασή της και για αυτό καθυστερούν να την ξυπνήσουν
www.protothema.gr
Βρετανία: Ο Μπόρις Τζόνσον ανακοίνωσε την άρση των περιοριστικών μέτρων κατά της πανδημίας
Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον ανακοίνωσε σήμερα την άρση των μέτρων για την πανδημία.
iefimerida.gr
Έγκυος στο δεύτερο παιδί της η Πέννυ Μπαλτατζή
Η τραγουδίστρια έκανε γνωστή την ευχάριστη είδηση μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram
www.protothema.gr
Στον Άρειο Πάγο ο Βαξεβάνης για το σκάνδαλο Novartis – Πήρε προθεσμία για τις 18 Φεβρουαρίου
Με χειροκροτήματα από πλήθος κόσμου που συγκεντρώθηκε έξω από το δικαστήριο, βγήκε από τον Άρειο Πάγο το μεσημέρι της Τετάρτης ο Κώστας Βαξεβάνης ο οποίος βρέθηκε ενώπιων της ανακρίτριας, Κωνσταντίνας Αλεβιζοπούλου μετά τη δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος του για το σκάνδαλο της Novartis. Από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστό ότι ο δημοσιογράφος και […]
www.makeleio.gr
Ημαθία: Αστυνομικός σκύλος «ξετρύπωσε» λαθραία καπνικά προϊόντα και παράνομα φυτοφάρμακα
Η αξία των λαθραίων προϊόντων που είχαν στην κατοχή τους οι τρεις συλληφθέντες υπολογίζεται στις 280.000 ευρώ
www.protothema.gr
Τα τουρκικά ΜΜΕ για τα Rafale: «Φθάνουν ένα-ένα στην Ελλάδα τα μαχητικά που αγόρασε από τη Γαλλία»
Έντονο είναι το ενδιαφέρον των τουρκικών ΜΜΕ για την αμυντική θωράκιση της Ελλάδας και την παραλαβή από τη Γαλλία των πρώτων μαχητικών Rafale .
iefimerida.gr
Survivor: Το πλάνο που πρόσεξε η Ελένη στο αποψινό συμβούλιο προς αποχώρηση που ανατρέπει τα πάντα
Survivor: Ένα πλάνο παρατήρησε η Ελένη Μενεγάκη και «τρελάθηκαν» οι συνεργάτες της! Ποιο είναι αυτό;Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κίνηση ΤΩΡΑ: «Κόλαση» στον Κηφισό - Μεγάλο μποτιλιάρισμα στο ρεύμα προς Πειραιά
Κίνηση: Ταλαιπωρία και μεγάλες καθυστερήσεις για τα οχήματα που κινούνται στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας, στο ρεύμα προς Πειραιά.…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Βιασμός στη Θεσσαλονίκη: Άρση τηλεφωνικού απορρήτου ζήτησε ο εισαγγελέας
Ο εισαγγελέας διέταξε την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου της 24χρονης που κατήγγειλε τον βιασμό της στη Θεσσαλονίκη.
iefimerida.gr
Ο Γάλλος Ουμπέρ αγωνίστηκε με κορονοϊό στο Australian Open
Ο Ούγκο Ουμπέρ αποκλείστηκε στον πρώτο γύρο του Australian Open, μετά την ήττα με 3-1 από τον Ρισάρντ Γκασκέ, αλλά θα μείνει για λίγο καιρό ακόμη στη Μελβούρνη. Κι αυτό γιατί όπως έκανε γνωστό ο ίδιος ο Γάλλος τενίστας, βρέθηκε θετικός στον κορονοϊού, σε σχετικό έλεγχο αμέσως μετά το παιχνίδι του στο αυστραλιανό Όπεν και ... Περισσότερα To άρθρο Ο Γάλλος Ουμπέρ αγωνίστηκε με κορονοϊό στο Australian Open δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Συνταγή για ισπανική ομελέτα -Με πατάτες, λαχταριστή και χορταστική
Τα αυγά είναι ένα από τα αγαπημένα μας φαγητά και ευτυχώς υπάρχουν πολλές συνταγές για να διαλέξουμε την καλύτερη.
iefimerida.gr
Καρδίτσα: Πέταξαν κοπριές στην Περιφέρεια – Στους δρόμους αγρότες και κτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας
Μεγάλη κινητοποίηση από αγρότες και κτηνοτρόφους της δυτικής Θεσσαλίας στην Καρδίτσα. Όταν έφτασαν στην είσοδο της Περιφερειακής Ενότητας πέταξαν κοπριές στην είσοδο. Δεκάδες Θεσσαλοί αγροτοκτηνοτρόφοι άδειασαν μέσα από πλαστικά δοχεία κοπριές ζώων και λάσπες στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου στεγάζεται η Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας. Όπως μετέδωσε το KarditsaLive.Net, διαμαρτυρήθηκαν για τις τεράστιες αυξήσεις στον ηλεκτρισμό ... Περισσότερα To άρθρο Καρδίτσα: Πέταξαν κοπριές στην Περιφέρεια – Στους δρόμους αγρότες και κτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Υπουργείο Εργασίας: Απαντά στον ΣΥΡΙΖΑ για την αποζημίωση των εργαζομένων λόγω κορονοϊού
Διευκρινίσεις σχετικά με τις άδειες νόσησης, λόγω Covid-19, τόσο των ίδιων των εργαζομένων όσο και των παιδιών τους, δίνει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, «επειδή από ορισμένες πλευρές επιχειρείται να διαστρεβλωθεί η νέα θετική ρύθμιση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τις άδειες νόσησης, λόγω Covid-19, τόσο των ... Περισσότερα To άρθρο Υπουργείο Εργασίας: Απαντά στον ΣΥΡΙΖΑ για την αποζημίωση των εργαζομένων λόγω κορονοϊού δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Πέντε ασυνήθιστοι τρόποι για να ξεπεράσετε έναν χωρισμό
Επειδή, δεν έχουν όλες οι σχέσεις αίσιο τέλος.
www.protothema.gr
Έρευνα για την υπόθεση εμπλοκής της Κύπρου στο κύκλωμα της Θεσσαλονίκης (vid)
Ανοίγει για τα καλά η συζήτηση για εμπλοκή της Κύπρου στο κύκλωμα εμπορίας προσώπων και παρενοχλήσεων της Θεσσαλονίκης μετά τις…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ανοίγει η υπόθεση εμπλοκής της Κύπρου στο κύκλωμα της Θεσσαλονίκης (vid)
Ανοίγει για τα καλά η συζήτηση για εμπλοκή της Κύπρου στο κύκλωμα εμπορίας προσώπων και παρενοχλήσεων της Θεσσαλονίκης μετά τις…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Netflix: Αυτές είναι οι 24 νέες κορεάτικες σειρές και ταινίες του 2022
Μετά την επιτυχία του Squid Game και του Hellbound, το Netflix θέλει να μας φέρει ακόμα πιο κοντά στις κορεάτικες…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Έτσι «ψάρευε» κοπέλες ο Μάνος Παπαδόπουλος
Ένα αποκλειστικό ντοκουμέντο φέρνει στο φως της δημοσιότητας η Ζούγκλα στο οποίο φαίνεται ξεκάθαρα πως ο μετρ του Αχίλλειον, Μάνος Παπαδόπουλος, επικοινωνούσε μέσα από τα social media με κορίτσια......
www.zougla.gr
Νίκος Δένδιας: Θα συνεχίσουμε να θέτουμε στην Ευρώπη την απαράδεκτη συμπεριφορά της Τουρκίας
Η τουρκική προκλητικότητα κυριάρχησε στη συνάντηση που είχε ο Νίκος Δένδιας με τον νέο υπουργό Εξωτερικών της Κύπρου Ιωάννη Κασουλίδη. Η Ελλάδα θα συνεχίσει να θέτει καθαρά στους Ευρωπαίους εταίρους, καθώς και σε διεθνή φόρα την απαράδεκτη συμπεριφορά της Τουρκίας, υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας σε κοινές δηλώσεις του με τον νέο υπουργό Εξωτερικών ... Περισσότερα To άρθρο Νίκος Δένδιας: Θα συνεχίσουμε να θέτουμε στην Ευρώπη την απαράδεκτη συμπεριφορά της Τουρκίας δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Η Volkswagen επαναφέρει στην γκάμα το φθηνότερό της ηλεκτρικό μοντέλο
Θέλοντας να ανταποκριθεί στη ζήτηση του κοινού για φθηνά ηλεκτρικά αυτοκίνητα, η Volkswagen ετοιμάζεται να επαναφέρει στη γκάμα της το ηλεκτρικό μίνι e-up!.
iefimerida.gr
«Χαλεπάς» στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση
Ο Γιανούλης Χαλεπάς, η ασκητική μορφή της ελληνικής γλυπτικής που κάποιοι τον αποκάλεσαν «Ροντέν της Ελλάδας» και κάποιοι άλλοι «άγιο, τρελό...
www.zougla.gr
Προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ: Αλλαγές στις θέσεις για 1.468 μόνιμες προσλήψεις σε δήμους, τι τροποποιείται στην 13Κ/2021
Με τροποποίηση της προκήρυξης, το ΑΣΕΠ πραγματοποίησε ανακατανομή των θέσεων, αλλαγές στα απαραίτητα πρόσθετα προσόντα ορισμένων ειδικοτήτων καθώς επίσης θέσεις σε συγκεκριμένους δήμους της χώρας διαγράφονται τελείως από την προκήρυξη
www.protothema.gr
Ρωσία: «Κακή για τους καταναλωτές στην Ευρώπη» η καθυστέρηση με τον Nord Stream 2
«Τακτικά, καθημερινά, κάποιος απειλεί με κάτι» τη Ρωσία, ανέφερε ο Ντμίτρι Πεσκόφ με αφορμή την «απειλή» του Σολτς για την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση επέμβασης στην Ουκρανία
www.protothema.gr
Αφορολόγητο το επίδομα επικινδυνότητας για στρατιωτικούς, αστυνομικούς, πυροσβέστες, Λιμενικό και ΕΚΑΒ
Μια σημαντική εξαγγελία για το επίδομα επικινδυνότητας, που αποτελούσε αίτημα εδώ και πολύ καιρό των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων, έκανε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης από την Τανάγρα κατά την υποδοχή των έξι Rafale.  Κατά την ομιλία του, ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε πως τα πτητικά και καταδυτικά επιδόματα στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας απαλλάσσονται ... Περισσότερα To άρθρο Αφορολόγητο το επίδομα επικινδυνότητας για στρατιωτικούς, αστυνομικούς, πυροσβέστες, Λιμενικό και ΕΚΑΒ δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Μετρό Θεσσαλονίκης: «Ναι» του ΣτΕ στην προσωρινή απομάκρυνση των αρχαιοτήτων από το σταθμό Βενιζέλου
Να συνεχιστεί η προσωρινή απομάκρυνση των αρχαιοτήτων από το σταθμό Βενιζέλου του Μετρό Θεσσαλονίκης, λέει η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας.
iefimerida.gr
Σπάτα: Σχολικό λεωφορείο τυλίχτηκε στις φλόγες
Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτης στα Σπάτα καθώς σχολικό λεωφορείο τυλίχθηκε στις φλόγες λόγω μηχανικής βλάβης. Ευτυχώς δεν σημειώθηκε κανένας τραυματισμός παιδιού ή συνοδού. Το σχολικό πήρε φωτιά γύρω στις 8.30 το πρωί καθώς βρισκόταν εν κινήσει στον περιφερειακό δρόμο Κιάφας Σπάτων Αττικής. Στο λεωφορείο βρισκόταν μόνο ο οδηγός, ο οποίος πήγαινε να παραλάβει […]
www.makeleio.gr
Κορωνοϊός: Ρεκόρ κρουσμάτων κορωνοϊού σε Σλοβενία και Κροατία
Τα περιστατικά είναι στην ουσία περισσότερα στις δύο χώρες, όμως τα εργαστήρια δεν μπορούν να επεξεργαστούν άμεσα όλα τα τεστ
www.protothema.gr
Προθεσμία για να απολογηθεί τον Φεβρουάριο έλαβε ο Κώστας Βαξεβάνης
Προθεσμία για τις 18 Φεβρουαρίου ζήτησε και έλαβε για να απολογηθεί ο Κώστας Βαξεβάνης, ο οποίος και κατά την έξοδο του από τον Άρειο Πάγο...
www.zougla.gr