Flashback Catwalk: Η Μαριέττα Χρουσαλά θυμήθηκε τις στιμές που περπατούσε στην πασαρέλα του Μιχάλη Ασλάνη

Η Μαριέττα Χρουσαλά φόρεσε το στέμμα της Σταρ Ελλάς στα καλλιστεία του 2003 και στη συνέχεια...
Read full article on: zougla.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Ελ Σαλβαδόρ: Την βίασαν, έμεινε έγκυος και πέρασε 9 χρόνια στη φυλακή με υποψίες για άμβλωση
Εννέα χρόνια πέρασε σε φυλακή του Ελ Σαλβαδόρ μια γυναίκα που κατηγορείται ότι έκανε έκτρωση. Η γυναίκα αποφυλακίστηκε την Τρίτη (18.1.2022) με τις φεμινιστικές οργανώσεις της χώρας να πανηγυρίζουν. Σημειώνεται πως η γυναίκα που κατηγορείται ότι έκανε έκτρωση είχε καταδικαστεί να εκτίσει τριάντα χρόνια κάθειρξη!  «Θα συνεχίσουμε να μαχόμαστε και να επιμένουμε οι γυναίκες που ... Περισσότερα To άρθρο Ελ Σαλβαδόρ: Την βίασαν, έμεινε έγκυος και πέρασε 9 χρόνια στη φυλακή με υποψίες για άμβλωση δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
8 m
www.newsit.gr
Η δημόσια συγγνώμη της Σταματίνας Τσιμτσιλή: «Οι λέξεις νέοι και ωραίοι ήταν άστοχες….»
Θύελλα αντιδράσεων ξέσπασε με αφορμή μια δήλωση της Σταματίνας Τσιμτσιλή...
9 m
www.zougla.gr
Βιασμός 24χρονης στη Θεσσαλονίκη: Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση – Άλλες δύο γυναίκες καταγγέλλουν βιασμό
Ο βιασμός της 24χρονης σε σουίτα ξενοδοχείου στη Θεσσαλονίκη, ανοίγει όπως φαίνεται κλειστά στόματα και συντηρεί το θέμα στην κορυφή της επικαιρότητας… Ο δικηγόρος της 24χρονης σε νέες του δηλώσεις, τόνισε πως δύο κοπέλες ήρθαν σε επικοινωνία μαζί του, για να καταγγείλουν τα όσα πέρασαν και οι ίδιες από άτομα που εμπλέκονται στην υπόθεση της ... Περισσότερα To άρθρο Βιασμός 24χρονης στη Θεσσαλονίκη: Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση – Άλλες δύο γυναίκες καταγγέλλουν βιασμό δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
9 m
www.newsit.gr
Γ’ Εθνική: Φουλ εμβόλιμη δράση - Όλο το πρόγραμμα
Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των αγώνων στους επτά ομίλους της Γ’ Εθνικής.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κύπελλο Ελλάδας: Ξεκινάνε τα προημιτελικά – Το πρόγραμμα των αγώνων
Η ώρα για τη φάση των προημιτελικών στο Κύπελλο Ελλάδας έφθασε, με τα τρία από τα τέσσερα παιχνίδια να διεξάγονται σήμερα (19/01) και μόνο το Άρης – Λαμία να είναι προγραμματισμένο για αύριο. Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός θέλουν να κάνουν το πρώτο βήμα, όντας τα φαβορί για την πρόκριση στην επόμενη φάση, κόντρα σε Αναγέννηση Καρδίτσας ... Περισσότερα To άρθρο Κύπελλο Ελλάδας: Ξεκινάνε τα προημιτελικά – Το πρόγραμμα των αγώνων δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Πρώτοι προημιτελικοί στο Κύπελλο Ελλάδας, νοκ άουτ αγώνες σε Ισπανία, Ιταλία και Γερμανία
ΠΑΟΚ-ΑΕΚ με ειδικά στοιχήματα από το Πάμε Στοίχημα για οφσάιντ, πλάγια άουτ, πέναλτι, ελεύθερα από το τέρμα, δοκάρια, κόκκινες και…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
290 εργοστάσια αυτοκινήτων στην Ευρώπη - Ποιες χώρες έχουν τα περισσότερα; Ανύπαρκτη η Ελλάδα
Η Ελλάδα είναι μια από τις λίγες χώρες στην Ευρώπη που δεν έχει κάποιο εργοστάσιο κατασκευής αυτοκινήτων, λεωφορείων, φορτηγών ή ακόμη και κινητήρων, σύμφωνα με τα νέα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν.
iefimerida.gr
NASA: H ηφαιστειακή έκρηξη στην Τόνγκα ήταν 500 φορές πιο ισχυρή από την πυρηνική βόμβα της Χιροσίμα
Οι ερευνητές της NASA εκτιμούν ότι η ισχύς της τεράστιας ηφαιστειακής έκρηξης που έλαβε χώρα το Σάββατο κοντά στο νησιωτικό…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Δοκιμάζουμε τη νέα XFORCE FLEX της Rowenta και ιδού τα αποτελέσματα!
Ας μιλήσουμε για γενική καθαριότητα. Σήκωσε έπιπλα, βάλε σκούπα –κουράζομαι και μόνο στην ιδέα! Ευτυχώς η τεχνολογία είναι με το μέρος μου! Η νέα επαναφορτιζόμενη σκούπα-στικ XFORCE FLEX της Rowenta είναι ο νέος μου σύμμαχος (το motto του λογοτύπου της Rowenta “Enjoy Technology” δεν είναι καθόλου τυχαίο). Με κυρίαρχα χαρακτηριστικά της την ευελιξία, τη δύναμη ... Περισσότερα To άρθρο Δοκιμάζουμε τη νέα XFORCE FLEX της Rowenta και ιδού τα αποτελέσματα! δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Βορίδης: Τι θα γίνει με τους ανεμβολίαστους υγειονομικούς
Ανοιχτό το ενδεχόμενο να απολύονται οι υγειονομικοί που δεν έχουν εμβολιαστεί άφησε ο υπουργός Εσωτερικών, Μάκης Βορίδης.
iefimerida.gr
Χιόνια στην Πάρνηθα - Κλειστός ο δρόμος από το ύψος του τελεφερίκ
Χιόνι πέφτει στην Πάρνηθα, με τη λεωφόρο Πάρνηθος να έχει κλείσει λόγω της κακοκαιρίας «Ελπίδα». Συγκεκριμένα, η λεωφόρος Πάρνηθος είναι κλειστή από το ύψος του Τελεφερίκ και στα δύο ρεύματα. Υπενθυμίζεται πως ο δρόμος προς το Μπάφι είχε κλείσει και την προηγούμενη εβδομάδα. Η κακοκαιρία Ελπίδα αναμένεται να συνεχιστεί και αύριο, με θερμοκρασίες κάτω από ... Περισσότερα To άρθρο Χιόνια στην Πάρνηθα - Κλειστός ο δρόμος από το ύψος του τελεφερίκ δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ο νέος διαδραστικός χάρτης των δωρεάν rapid test: Όλα τα σημεία εξέτασης με ένα «κλικ» [χάρτης]
Το νέο χάρτη με τα σημεία όπου διενεργούνται δωρεάν rapid test δημοσιοποίησε το υπουργείο Υγείας.
iefimerida.gr
Στα «μαχαίρια» η Μπρίτνεϊ Σπίαρς με την μικρή της αδερφή: «Λυπάμαι που δεν είχα τη δύναμη να σε χαστουκίσω»
Μια άγρια κόντρα εξακολουθεί να υπάρχει ανάμεσα στην Μπρίτνεϊ Σπίαρς και την μικρότερη αδελφή της, Τζέιμι Λιν, με την 40χρονη Αμερικανίδα ποπ σταρ να κάνει λόγο για αρκετές δυσάρεστες οικογενειακές στιγμές.  Σε νέα ανάρτησή της στο Instagram, η Μπρίτνεϊ Σπίαρς μιλά για τις δύσκολες στιγμές που βίωσε μετά τον χωρισμό της από τον Τζάστιν Τίμπερλεϊκ, ενώ ... Περισσότερα To άρθρο Στα «μαχαίρια» η Μπρίτνεϊ Σπίαρς με την μικρή της αδερφή: «Λυπάμαι που δεν είχα τη δύναμη να σε χαστουκίσω» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Νέα καταγγελία βιασμού 17χρονης από 16χρονο στη Θεσσαλονίκη
Σύμφωνα με τα όσα καταγγέλλει η ανήλικη, η αποτρόπαια πράξη έγινε σε εξωτερικό χώρο, στο κέντρο της πόλης
www.protothema.gr
MasterChef: Ρωσίδα «απείλησε» τους κριτές - Μην μου πείτε όχι, εντάξει; Θα βρω που μένετε!
Έπιασαν οι... απειλές της Αναστασίας;
www.protothema.gr
Άκης Τσοχατζόπουλος: Ανοίγει σήμερα η διαθήκη του -Οι κωδικοί για τις θυρίδες και οι απαντήσεις που αναμένονται
Είναι σχεδόν βέβαιο ότι οι συγκεκριμένες θυρίδες δεν ανήκουν στον Άκη Τσοχατζόπουλο ή τη σύζυγό του, σύμφωνα με τον δικηγόρο του εκλιπόντος
www.protothema.gr
Last Christian in Idlib recalls his community
The last Christian in Idlib is 90 years old. He stayed even as all Christians left as a result of the war & restrictions imposed by the Islamists
www.protothema.gr
«Don't Look Up»: Γκάφα ολκής το νούμερο που οδηγεί σε... ροζ γραμμή!
Ο Άνταμ ΜακΚέι, σκηνοθέτης της ταινίας του Netflix, παραδέχεται ότι «ήταν καθαρό ατύχημα».Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Βορίδης για ανεμβολίαστους υγειονομικούς: Σε μια κρίσιμη στιγμή επέλεξαν να απέχουν
Την αισιοδοξία πως το μέτρο της υποχρεωτικότητας του εμβολίου για τους άνω των 60 ετών θα πείσει ακόμα περισσότερους εξέφρασε ο υπουργός Εσωτερικών
www.protothema.gr
Βιασμός 24χρονης: Καταγγελίες για 4 – 5 «ηγετικά στελέχη» στο κύκλωμα μαστροπείας
Καταγγελίες για κύκλωμα μαστροπείας με αφορμή τον βιασμό της 24χρονης στη Θεσσαλονίκη. Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Υπ. Παιδείας: Ο ΣΥΡΙΖΑ επένδυσε στα κλειστά σχολεία και απέτυχε -Προστατεύτηκαν οι μαθητές με το άνοιγμα
Πεδίο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης αποτέλεσε η απόφαση της κυβέρνησης και του υπουργείου Παιδείας για τη δια ζώσης επαναλειτουργία των σχολείων.
iefimerida.gr
Χώρισαν μετά από 10 χρόνια γάμου o Νίκος Βουρλιώτης και η Όλγα Καρπαθάκη
Τέλος στον γάμο τους αποφάσισαν να δώσουν ο Νίκος Βουρλιώτης και η Όλγα Καρπαθάκη...
www.zougla.gr
Νίκος Βουρλιώτης: Διαζύγιο για τον «NiVo» μετά από 10 χρόνια γάμου (photos)
Νίκος Βουρλιώτης: Τίτλοι τέλους έπεσαν στον γάμο του «NiVo» και της Όλγας Καρπαθάκη.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Πίεση στο υπουργείο Ναυτιλίας για πλήρη άρση του cabotage για τα επαγγελματικά σκάφη αναψυχής
Η επιχειρηματολογία και τα οφέλη για την ελληνική οικονομία
www.protothema.gr
Διακόπηκε η κυκλοφορία στην λεωφόρο Πάρνηθας και στα δύο ρεύματα λόγω χιονιού – Που χρειάζονται αλυσίδες
Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη λεωφόρο Πάρνηθας και στα δύο ρεύματα, από το ύψος του τελεφερίκ εξαιτίας χιονόπτωσης ανακοίνωσε η αστυνομία. Αντιολισθητικές αλυσίδες χρειάζονται σε αρκετούς δρόμους σε όλη την Ελλάδα σύμφωνα με την ενημέρωση της Αστυνομίας.
www.makeleio.gr
Ελ Σαλβαδόρ: Απελευθερώθηκε γυναίκα που καταδικάστηκε σε 30 χρόνια κάθειρξη για άμβλωση
Η άμβλωση στο Ελ Σαλβαδόρ τιμωρείται με 30 χρόνια κάθειρξη.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
ΗΠΑ: Ανησυχία για την κλιμάκωση της ρητορικής βίας και των απειλών, ένα χρόνο μετά την επίθεση στο Καπιτώλιο
Καθώς έχει συμπληρωθεί ένας και πλέον χρόνος από την αιματηρή εισβολή στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ, οι απειλές που στοχεύουν μέλη του Κογκρέσου έχουν αυξηθεί.
iefimerida.gr
Από το σπίτι της γιαγιάς του στην πρώτη γραμμή της μόδας - Πέθανε ο πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής της Vogue
Ο Αντρέ Λεόν Τάλεϊ, που υπήρξε δεξί χέρι της Άννα Γουίντορ, ήταν 73 ετών.
www.protothema.gr
Οικονόμου: Με σχέδιο πρωτοστατούμε στην προσπάθεια για την προστασία του περιβάλλοντος
«Η χώρα είναι η πρώτη στην Ευρώπη που θεσπίζει τα "Απάτητα Βουνά". Σε 6 βουνά μας θα απαγορεύεται η διάνοιξη νέων δρόμων...
www.zougla.gr
Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης: Διοργανώνει σήμερα εθελοντική αιμοδοσία
Η αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί, σήμερα, από τις 14:30 έως τις 18:00, στα γραφεία του Συλλόγου 
www.protothema.gr
Καιρός: Η κακοκαιρία «Ελπίδα» έρχεται με χιόνια και πολικό ψύχος, , από πού ξεκινά και πότε
Κλειστή η λεωφόρος Πάρνηθος λόγω χιονιού,  στα λευκά τα ξημερώματα τα βόρεια ορεινά του νομού Αττικής - Πολικό ψύχος από το Σάββατο και στη συνέχεια με χιόνια ακόμη και στην Αττική και τον υδράργυρο σε ελεύθερη πτώση - Πλησίασε τους -12 βαθμούς η θερμοκρασία το πρωί της Τετάρτης στο Μαυρολιθάρι Φωκίδας
www.protothema.gr
Η Αναγέννηση Καρδίτσας ανακοίνωσε πρώην παίκτη της Έβερτον πριν τον Παναθηναϊκό
Η Αναγέννηση Καρδίτσας αντιμετωπίζει σήμερα (19/01, 17:00, OteSport 3) τον Παναθηναϊκό για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας και φρόντισε να “ζεστάνει” ακόμη περισσότερο τους οπαδούς της με μία σημαντική μετεγγραφή. Η ομάδα της Superleague 2 έφθασε σε συμφωνία με τον πρώην παίκτη της Έβερτον, Μαγκαγιέ Γκεγιέ, ο οποίος και αγωνίστηκε για μία τετραετία στην Premier ... Περισσότερα To άρθρο Η Αναγέννηση Καρδίτσας ανακοίνωσε πρώην παίκτη της Έβερτον πριν τον Παναθηναϊκό δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Θεσσαλονίκη: 16χρονη κατήγγειλε 15χρονο για βιασμό - Συνελήφθη ο ανήλικος
Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Θεσσαλονίκη: Κατάληψη και ΜΑΤ μετά από καταγγελίες για ξυλοδαρμό μαθητών
Υπό κατάληψη τέλει το 2ο ΕΠΑΛ Εύοσμου στη Θεσσαλονίκη.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ακίνητα: Ποια είναι τα πιο δημοφιλή, πόσο κοστίζουν -Οι επιλογές-έκπληξη στην Αττική [πίνακες]
Στο κέντρο της Αθήνας και σε ακίνητα κατασκευής 1961-1970 έως 95 τ.μ. έστρεψαν το ενδιαφέρον τους οι αγοραστές το 2021.
iefimerida.gr
Χιόνια και στην Πάρνηθα – Διακοπή κυκλοφορίας στο ύψος του τελεφερίκ, πού χρειάζονται αλυσίδες
Έντονη χιονόπτωση στην Πάρνηθα με αποτέλεσμα τη διακοπή της κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Πάρνηθος, και στα δυο ρεύματα, στο ύψος του…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
2ο ΕΠΑΛ Ευόσμου: Κατάληψη και ΜΑΤ μετά από καταγγελίες για ξυλοδαρμό μαθητών(ΦΩΤΟ)
Υπό κατάληψη τέλει το 2ο ΕΠΑΛ Εύοσμου στη Θεσσαλονίκη. Από νωρίς το πρωί μαθητές του σχολείου τοποθέτησαν κάδους απορριμμάτων στις εισόδους του σχολείου και έκλεισαν τις πόρτες με λουκέτα ενώ κατάληψη προηγήθηκε και τις προηγούμενες ημέρες. Θυμίζουμε ότι στο συγκεκριμένο σχολείο,  όπου τον περασμένο Σεπτέμβριο πάλι είχε προκληθεί ένταση μετά τα επεισόδια της Σταυρούπολης, ήρθε […]
www.makeleio.gr
Ηράκλειο: Φονική παράλληλη σχέση – Τον σκότωσε μπροστά στα μάτια της γυναίκας που συνόδευε σπίτι
Αποκαλύψεις για το έγκλημα στο Ηράκλειο με τους αστυνομικούς να προχωρούν σε δύο συλλήψεις… Άμεσα αντανακλαστικά και χωρίς να χαθεί πολύτιμος χρόνος έδειξαν οι αστυνομικοί που κατάφεραν να εξιχνιάσουν την υπόθεση θανάτου του 30χρονου Ιρακινού που είχε βρεθεί αιμόφυρτος στην είσοδο της πολυκατοικίας του, στα Καμίνια. Ο θάνατός του οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια με τον ... Περισσότερα To άρθρο Ηράκλειο: Φονική παράλληλη σχέση – Τον σκότωσε μπροστά στα μάτια της γυναίκας που συνόδευε σπίτι δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Αυτά είναι τα ζώδια που πιστεύουν στο Κάρμα και τη Θεία Δίκη
Αφήνουν τη ζωή και το… σύμπαν να πάρουν την εκδίκηση για εκείνα.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κορονοϊός: Σύστημα τεχνητής νοημοσύνης προβλέπει με ακρίβεια ποιος ασθενής θα πεθάνει
Επιστήμονες στη Γερμανία ανέπτυξαν ένα νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που αναλύει τις πρωτεΐνες στο αίμα ασθενούς με βαριά νόσηση από κορονοϊό και το οποίο μπορεί να προβλέψει τις πιθανότητες επιβίωσης του ακόμα και εβδομάδες πριν την τελική έκβαση. Οι ερευνητές του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Charite του Βερολίνου, με επικεφαλής τους δρες Φλόριαν Κουρθ και Μάρκους Ράλσερ, ... Περισσότερα To άρθρο Κορονοϊός: Σύστημα τεχνητής νοημοσύνης προβλέπει με ακρίβεια ποιος ασθενής θα πεθάνει δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Το «χάπι» του βιασμού: Τι είναι αυτή η επικίνδυνη ουσία και τι προκαλεί
Τα επίσημα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων περιμένουν οι αρχές για να διαπιστώσουν εάν χορηγήθηκε στην 24χρονη το «χάπι» του βιασμού.
iefimerida.gr
Λεβαντόφσκι για Μέσι: «Δεν ξέρω γιατί δεν με ψήφισε, ελπίζω να μην είναι κάτι προσωπικό»
Την έκπληξη του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι προκάλεσε το γεγονός ότι δεν έλαβε ούτε μία ψήφο από τον Λιονέλ Μέσι, για το βραβείο του κορυφαίου ποδοσφαιριστή της χρονιάς από την FIFA.
gazzetta.gr
Η Μάρω Λύτρα στα 51 της σηκώνει βάρη στο γυμναστήριο -Ετσι διατηρείται σε φόρμα [εικόνα]
Η Μάρω Λύτρα αποκάλυψε στο Ιnstagram ότι κάνει ασκήσεις με βάρη για να κρατιέται σε φόρμα.
iefimerida.gr
Βασιλακόπουλος: Γιατί δεν χρειάζεται τεστ PCR για να βγούμε από την καραντίνα
Ο καθηγητής Πνευμονολογίας εξήγησε το λόγο που δεν απαιτείται μοριακό τεστ  - Πώς εξηγείται ο αυξημένος αριθμός των θανάτων από κορωνοϊό 
www.protothema.gr
«Ορφανά» εννιά κιλά χασίς στην Καλλιθέα -Τα άφησαν στον δρόμο
Περίπου εννιά κιλά χασίς βρέθηκαν μέσα σε μία τσάντα στην Καλλιθέα μέσα στη μέση του δρόμου.
iefimerida.gr
«Κινούμαι Ηλεκτρικά»: Από το ζενίθ στο… ναδίρ - Πάγωσε η αγορά
Το Newsauto.gr αποκαλύπτει ότι δεν θα μπορούν να ενταχθούν αναδρομικά όσοι αποκτήσουν κάποιο ηλεκτρικό όχημα έως την επαναλειτουργία του προγράμματος.
www.protothema.gr
Ο Stan επιμένει: Ήμουν παρών στο δυστύχημα με τη Ferrari
Τόσο ο φίλος του Μονογυιού που τον ακολουθούσε με το αυτοκίνητό του, όσο και η αδελφή του Κατερίνα Μονογυιού είχαν διαψεύσει τον τραγουδιστή
gazzetta.gr