Φον Ντερ Λάιεν: Σε μία πανδημία δεν μπορεί να υπάρξει καμία απραξία

«Η παγκόσμια κοινότητα βρίσκεται αντιμέτωπη με την απειλή μιας νέας υψηλά μεταδιδόμενης παραλλαγής της COVID19, την 'Όμικρον'», τόνισε η πρόεδρος της Κομισιόν
Read full article on: protothema.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Σασμός-Spoiler: Η μεγάλη αποκάλυψη για τον πατέρα του Άγγελου
Μετά την δολοφονία του Πέτρου Βρουλάκη η οποία θα προβληθεί...
www.zougla.gr
Κλειστά όλα τα σχολεία σε Ναύπλιο και χωριά 24 και 25 Ιανουαρίου
Κλειστές θα είναι οι σχολικές μονάδες του Δήμου Ναυπλιέων στις 24 και στις 25 Ιανουαρίου...
www.zougla.gr
Βιασμός 24χρονης στη Θεσσαλονίκη: Πώς το κύκλωμα «ψάρευε» κορίτσια Instagram - Τα επίμαχα μηνύματα
Ο βιασμός στη Θεσσαλονίκη που έχει καταγγείλει η 24χρονη Γεωργία Μπίκα έχει οδηγήσει, όπως όλα δείχνουν, στην αποκάλυψη ολόκληρου κυκλώματος.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Πάνω από 171.000 τα κρούσματα στην ιταλία και 333 θάνατοι σε ένα 24ωρο
Στις μονάδες εντατικής θεραπείας της χώρας βρίσκονται 1.676 ασθενείς με Covid-19
www.protothema.gr
Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ: Με τo τζιπ του έλιωσε αμάξι κι έστειλε νοσοκομείο την οδηγό – Βίντεο
Κι ενώ οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι δεν υπήρξαν απώλειες, μια γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά όταν το αμάξι της χτυπήθηκε από το τζιπ του γνωστού ηθοποιού, Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ Ο δημοφιλής Αυστρο-Αμερικανός ηθοποιός του Χόλιγουντ Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ συμμετείχε σε ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα αυτή την Παρασκευή, 1,5 μόλις χιλιόμετρο από το σπίτι του στο Λος Άντζελες των Ηνωμένων […]
www.makeleio.gr
Βρετανία: Ο Ρώσος υπουργός Άμυνας δέχτηκε να συναντηθεί με τον Βρετανό ομόλογό του στη Μόσχα
Ο υπουργός Άμυνας της Ρωσίας Σεργκέι Σοϊγκού δέχτηκε να συναντήσει στη Μόσχα τον Βρετανό ομόλογό του Μπεν Γουάλας για να…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Προς πώληση το «Αίνιγμα», ένα εντυπωσιακό «εξωγήινο» διαμάντι 555 καρατίων [εικόνα]
Ένα μαύρο διαμάντι 555.55 καρατίων, «εξωγήινης» προέλευσης, παρουσιάζεται σε δημοπρασία στο Ντουμπάι.
iefimerida.gr
ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 72-67: «Έδειξε» ψυχή και νίκησε και τις απουσίες με «super» Χάμερ
Στα… δύσκολα, η φετινή μπασκετική ΑΕΚ μας έχει συνηθίσει σε θεαματικά αποτελέσματα. Αγωνίστηκε χωρίς Ανγκόλα και Παππά, αλλά η Ένωση πήρε το ντέρμπι των «Δικεφάλων» επικρατώντας του ΠΑΟΚ (72-67) στο Κλειστό των Άνω Λιοσίων. “Μεγάλο” ματς ο Χάμερ. Κάνοντας εντυπωσιακή εμφάνιση ιδιαίτερα αμυντικά, στο δεύτερο ημίχρονο και με κορυφαίους του Ιαν Χάμερ και Ερικ Γκρίφιν ... Περισσότερα To άρθρο ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 72-67: «Έδειξε» ψυχή και νίκησε και τις απουσίες με «super» Χάμερ δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κακοκαιρία Ελπίς: Η χώρα στην κατάψυξη -Πολικές θερμοκρασίες και την Κυριακή, πού θα χιονίσει
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η «Κακοκαιρία Ελπίς» η οποία έχει ντύσει και θα ντύσει τις επόμενες ημέρες στα λευκά, με τις χιονοπτώσεις να είναι εκτεταμένες.
iefimerida.gr
ΑΕΚ-ΠΑΟΚ 72-67: Με ψυχή και Χάμερ!
Ο Ίαν Χάμερ ήταν ο παίκτης που έκανε την διαφορά στη νίκη (72-67) της ελλιπέστατης (έπαιξε χωρίς Ανγκόλα και Παππά)…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Γερμανία: Σχέδιο απομάκρυνσης των οικογενειών του προσωπικού της πρεσβείας στο Κιέβο ετοιμάζει το ΥΠΕΞ
Το υπουργείο Εξωτερικών επεξεργάζεται σχέδιο απομάκρυνσης των οικογενειών των εργαζομένων στη...
www.zougla.gr
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφτηκε αστέγους στο λιμάνι του Πειραιά
Κοντά στους αστέγους που βρίσκονται στο λιμάνι του Πειραιά, οι οποίοι και τον ευχαρίστησαν για την συνάντηση τους, βρέθηκε το βράδυ του Σαββάτου ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συζήτησε μαζί τους για όλα όσα τους απασχολούν και αναζητούν λύση. Από την πλευρά τους οι άστεγοι στο λιμάνι του Πειραιά ευχαρίστησαν τον πρωθυπουργό για ... Περισσότερα To άρθρο Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφτηκε αστέγους στο λιμάνι του Πειραιά δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Οι αλήθειες για το πρωτόκολλο του θανάτου που έδειξαν τα …κανάλια -3
Αλήθειες. Κι άλλες… Το πρωτόκολλο του θανάτου στα κανάλια… Πηγή
www.makeleio.gr
Η παράξενη εξαφάνιση Χανιώτη δύτη: «Μας απείλησαν να σταματήσουμε την έρευνα»
Μια υπόθεση που μοιάζει να έχει βγει από σενάριο ταινίας θρίλερ και επιστημονικής φαντασίας.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Το οικογενειακό SUV της Ford αποκτά πιο προσιτές εκδόσεις
Η τρίτη γενιά του δημοφιλούς μεσαίου SUV της Ford εξαπλουστεύει την γκάμα του, αποκτά τις πιο προσιτές εκδόσεις ST-Line και πλέον διατίθεται σε εκδόσεις με κινητήρες βενζίνης EcoBoost, πετρελαίου EcoBlue και plug-in hybrid με κινητήρα βενζίνης 2,5 λίτρων (PHEV).
iefimerida.gr
Βιασμός ανήλικης από ιερέα: Ανοίγουν στόματα - «Όλοι γνώριζαν και όλοι συγκάλυπταν» (vid)
Ανοίγουν στόματα μετά τη σύλληψη του ιερέα για βιασμόΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Νάξος: Μαγευτικές εικόνες από ζευγάρι κύκνων που βρήκαν καταφύγιο από τον χιονιά (pics)
Τη Νάξο επέλεξε ένα ζευγάρι κύκνων για να περάσει αυτές τις παγωμένες ημέρες της κακοκαιρίας ΕλπίδαΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Premier League, Σαουθάμπτον - Μάντσεστερ Σίτι 1-1: Οι Άγιοι έβαλαν φρένο στο σερί των πρωταθλητών - Δείτε βίντεο
H Mάντσεστερ Σίτι μετά από 12 αγωνιστικές έχασε βαθμούς στην Premier League, καθώς έμεινε στο 1-1 με τη Σαουθάμπτον
www.protothema.gr
Ο Μητσοτάκης επισκέφτηκε αστέγους στο λιμάνι του Πειραιά
Κοντά στους αστέγους στο λιμάνι του Πειραιά βρέθηκε το βράδυ του Σαββάτου ο Κυριάκος Μητσοτάκης...
www.zougla.gr
Θρίαμβος της ΑΕΚ στο ντέρμπι των «Δικεφάλων», 72-67 τον ΠΑΟΚ
Η άμυνα του δευτέρου ημιχρόνου έκανε τη διαφορά για την ΑΕΚ, η οποία επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα στην Basket League, θριαμβεύοντας στο ντέρμπι...
www.zougla.gr
Παγώνη: «Σήκω και φύγε γιατί θα σε ξεμαλλιάσω» λέει στην Ανθή Βούλγαρη για τα… κόλλυβα – Δείτε βίντεο
Από μπροστά βέβαια «τσακώνονται» υποτίθεται δημοσιογράφοι και “ειδικοί”. Δείτε:  
www.makeleio.gr
ΛΟΤΤΟ: Οι τυχεροί αριθμοί στην κλήρωση 2277 (22/01/2022)
ΚΛΗΡΩΣΗ ΛΟΤΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 22/01/2022. Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση ΛΟΤΤΟ 2277 (Σάββατο 22-01-2022) του ΟΠΑΠ. Τουλάχιστον 300.000 ευρώ για τους τυχερούς της κλήρωσης. Τα βλέμματα είναι στραμμένα στην κλήρωση ΛΟΤΤΟ του ΟΠΑΠ, σήμερα Σάββατο 22/01/2022 (αριθμός κλήρωσης 2277). Οι νικητές της πρώτης κατηγορίας στο ΛΟΤΤΟ θα μοιράζονταν τουλάχιστον 300.000 ευρώ! Δείτε τους τυχερούς αριθμούς και όσα πρέπει ... Περισσότερα To άρθρο ΛΟΤΤΟ: Οι τυχεροί αριθμοί στην κλήρωση 2277 (22/01/2022) δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Σε συνομιλίες η ΕΕ με τους εταίρους της για την δυνατότητα αύξησης της προμήθειας φυσικού αερίου
Η Ευρωπαϊκή Ενωση βρίσκεται σε συνομιλίες με τους εταίρους της για την δυνατότητα αύξησης της προμήθειας φυσικού αερίου, δήλωσε η…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Stoiximan Basket League, ΑΕΚ - ΠΑΟΚ 72-67: Καθάρισε με Χάμερ -Δείτε βίντεο
Η ΑΕΚ επικράτησε του ΠΑΟΚ με 72-67 δίνοντας ρεσιτάλ άμυνας στο δεύτερο ημίχρονο. Απόλυτος πρωταγωνιστής του αγώνα ο συγκλονιστικός Ίαν Χάμερ
www.protothema.gr
Σεβίλλη – Θέλτα 2-2: Γλίτωσε τα χειρότερα κι έκανε «δώρο» στην Ρεάλ Μαδρίτης
Δεύτερη σερί απώλεια βαθμών για την Σεβίλλη. Αν και θα μπορούσε να είχε ηττηθεί, η ομάδα της Ανδαλουσίας έφερε 2-2 μέσα στην έδρα της με την Θέλτα και έδωσε την ευκαιρία στην πρωτοπόρο, Ρεάλ Μαδρίτης, να.. απομακρυνθεί. Μέσα σε 4 λεπτά στο δεύτερο μέρος η Σεβίλλη «έσωσε την παρτίδα» εναντίον της Θέλτα, μετατρέποντας το εις ... Περισσότερα To άρθρο Σεβίλλη – Θέλτα 2-2: Γλίτωσε τα χειρότερα κι έκανε «δώρο» στην Ρεάλ Μαδρίτης δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Σε αυτή τη χώρα εργαζόμενοι μπορούν να αγνοούν τα αφεντικά τους!
Δεν θα λέγαμε όχι και σε μια πιο δραστική αντιμετώπιση προς όσους στέλνουν email στις 21:00.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κοψιάλης: Σπάει τη σιωπή του μετά τον σάλο - Έχασε 100.000 followers (vid)
Στις πρώτες του δηλώσεις μετά το #cancel_kopsialis και τον σάλο γύρω από το όνομα του Αλέξανδρου Κοψιάλη προχώρησε ο γνωστός…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
The One: Η ακριβότερη έπαυλη στις ΗΠΑ, διπλάσσια από το Λευκό Οίκο, με τρελές χλιδές
Στο σφυρί μετά τη χρεοκοπία της κατασκευάστριας εταιρείας , ετοιμάζεται να βγει η ακριβότερη έπαυλη στις ΗΠΑ, που προβλεπόταν κάποτε να πιάσει μισό δισ. δολάρια!
iefimerida.gr
Western countries evacuate the families of diplomats from Kiev, amid escalating tensions with Russia
Germany will not deliver weapons to Ukraine
www.protothema.gr
Καιρός – Κυκλάδες: Πυκνό χιόνι πέφτει στα νησιά – Στα λευκά Άνδρος και Τήνος
Πυκνό είναι το χιόνι που πέφτει σε Άνδρο και Τήνο σήμερα Σάββατο (22.1.2022) καθώς η κακοκαιρία «Ελπίς» δείχνει «τα δόντια της» και έχει «ντύσει» τα νησιά στα λευκά. Χιόνι αναμένεται να πέσει και σε άλλα νησιά των Κυκλάδων και σε χαμηλά υψόμετρα. Σύμφωνα με το syrospress.gr, τα νησιά των Κυκλάδων βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα για […]
www.makeleio.gr
Ουκρανία: Κατηγορεί τη Γερμανία ότι «ενθαρρύνει τον Πούτιν» επειδή δεν της στέλνει όπλα
«Πυρά» κατά της Γερμανίας εξαπέλυσε η Ουκρανία, μετά την άρνηση του Βερολίνου να στείλει όπλα στο Κίεβο, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για πιθανή επίθεση της Ρωσίας, την ώρα που έχουν συγκεντρωθεί δυνάμεις της χώρας στα σύνορα. Η Ουκρανία κατηγόρησε την Γερμανία ότι «ενθαρρύνει» τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, ενώ παράλληλα το υπουργείο Εξωτερικών της ... Περισσότερα To άρθρο Ουκρανία: Κατηγορεί τη Γερμανία ότι «ενθαρρύνει τον Πούτιν» επειδή δεν της στέλνει όπλα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Πρέπει να πλένουμε το ρύζι πριν το μαγείρεμα ή όχι;
Θέλει πλύσιμο το ρύζι πριν το μαγειρέψουμε;Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
4 τρόποι για να καθαρίσετε αποτελεσματικά την ξύλινη σανίδα κοπής σας -Εύκολα και γρήγορα
Η σανίδα κοπής είναι από τα πιο απαραίτητα αντικείμενα μιας κουζίνας. Ωστόσο, θα πρέπει να προσέχουμε ιδιαίτερα τον πώς την καθαρίζουμε.
iefimerida.gr
Αυστραλία: Εντοπίστηκε σπάνιο χταπόδι «κουβέρτα» με εντυπωσιακά χρώματα [εικόνες & βίντεο]
Μπροστά σε ένα εντυπωσιακό θέαμα βρέθηκε η θαλάσσια βιολόγος Γιακίντα Σάκλετον, στα νερά της Αυστραλίας, καθώς συνάντησε ένα εξαιρετικά σπάνιο χταπόδι.
iefimerida.gr
Live: Ατλέτικο Μαδρίτης - Βαλένθια
Παρακολουθήστε με στατιστικά και γραφική απεικόνιση στο Gazzetta την αναμέτρηση Ατλέτικο Μαδρίτης - Βαλένθια (22:00 - Novasports 1HD) στο «Wanda Metropolitano».
gazzetta.gr
Έπιασε τον σύζυγό της να κοιτάει άλλες γυναίκες στο κινητό του και όπλισε το Nerf και την παντόφλα (vids)
Ο σύζυγος δέχθηκε μια παντόφλα χωρίς να το περιμένει.
gazzetta.gr
ΑΕΚ - ΠΑΟΚ 72-67: Ένας Χάμερ που αρνείται να χάσει (vid)
Η ΑΕΚ (6-6) επικράτησε του ΠΑΟΚ (4-7) με 72-67 δίνοντας ρεσιτάλ άμυνας στο δεύτερο ημίχρονο. Απόλυτος πρωταγωνιστής του αγώνα ο συγκλονιστικός Ίαν Χάμερ, πολύτιμη η βοήθεια του Γιάννη Κουζέλογλου.
gazzetta.gr
Εσωσαν σκύλο που κινδύνευε με τον πιο απίθανο τρόπο: Εδεσαν λουκάνικο στην άκρη ενός drone [βίντεο]
Με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο σώθηκε από πνιγμό ένας σκύλος στην Αγγλία: Τη βοήθεια ενός drone και ενός λουκάνικου.
iefimerida.gr
Κακοκαιρία «Ελπίς»: Σε ποιο χωριό ο υδράργυρος έπεσε στους -17,1 βαθμούς Κελσίου (φώτο)
Στο ελληνικό χωριό «Νέος Καύκασος», της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, καταγράφηκε η χαμηλότερη μέχρι τώρα θερμοκρασία της κακοκαιρίας «Ελπίς», με τον υδράργυρο να πέφτει μέχρι τους -17,1 βαθμούς Κελσίου!. «Ιδιαίτερα προβλήματα από το χιόνι, δεν αντιμετωπίζουμε προς το παρόν. Είμαστε συνηθισμένοι σε τέτοιες καταστάσεις και η ανταπόκριση είναι άμεση. Το μόνο δύσκολο είναι ότι λόγω της θερμοκρασίας υπάρχουν πολλά […]
www.makeleio.gr
Ιωνικός – Παναθηναϊκός: Ευχαριστημένος από τη νίκη, όχι από την εμφάνιση ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς
Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού, Ιβάν Γιοβάνοβιτς δήλωσε ευχαριστημένος από το αποτέλεσμα κόντρα στον Ιωνικό, αλλά όχι από το πως έπαιξε η ομάδα του. Στο πρόβλημα που έχει ο Παναθηναϊκός εκτός έδρας στάθηκε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στις πρώτες του δηλώσεις μετά τη νίκη επί του Ιωνικού. Ο τεχνικός του «τριφυλλιού» ήταν ευχαριστημένος από το αποτέλεσμα όχι ... Περισσότερα To άρθρο Ιωνικός – Παναθηναϊκός: Ευχαριστημένος από τη νίκη, όχι από την εμφάνιση ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Απόλλων Σμύρνης: «Ακυρώθηκε» η μεταγραφή του Σίκινγκερ
Ο Γερμανός χαφ επικαλέστηκε προσωπικούς λόγους και ακυρώθηκε η μεταγραφή του στην «Ελαφρά Ταξιαρχία». Νοκ άουτ για την Τρίπολη τέθηκε ο Σλίβκα.
gazzetta.gr
Κυκλάδες: Πυκνό χιόνι πέφτει στα νησιά - Στα λευκά Άνδρος και Τήνος
Πυκνό είναι το χιόνι που πέφτει σε Άνδρο και Τήνο σήμερα Σάββατο (22.1.2022) καθώς η κακοκαιρία «Ελπίς» δείχνει «τα δόντια της» και έχει «ντύσει» τα νησιά στα λευκά. Χιόνι αναμένεται να πέσει και σε άλλα νησιά των Κυκλάδων και σε χαμηλά υψόμετρα. Σύμφωνα με το syrospress.gr, τα νησιά των Κυκλάδων βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα για ... Περισσότερα To άρθρο Κυκλάδες: Πυκνό χιόνι πέφτει στα νησιά - Στα λευκά Άνδρος και Τήνος δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Φθιώτιδα: Νέο μπλόκο σε ναρκωτικά στα διόδια της Τραγάνας
Χειροπέδες σε δύο αλλοδαπούς πέρασαν στελέχη της ΟΠΚΕ του Αστυνομικού Τμήματος Λοκρών, στα διόδια της Τραγάνας για κατοχή ναρκωτικών. Ειδικότερα, μετά από έλεγχο που διενεργήθηκε στο αυτοκίνητο που επέβαιναν, βρέθηκαν να κατέχουν από κοινού και κατασχέθηκαν: • αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία που περιείχε ποσότητα κοκαΐνης, • 4 αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες που περιείχαν μικροποσότητες ακατέργαστης κάνναβης, • ... Περισσότερα To άρθρο Φθιώτιδα: Νέο μπλόκο σε ναρκωτικά στα διόδια της Τραγάνας δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Άγριες Μέλισσες Spoiler: Η θανάσιμη απόφαση που θα αλλάξει τα πάντα - Τι θα δούμε στα νέα επεισόδια
Άγριες Μέλισσες Spoiler: Καταιγιστικές και ανατρεπτικές είναι οι εξελίξεις στα νέα επεισόδια της σειράς του ANT1Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Survivor: Αυτοί είναι οι τρεις νέοι παίκτες που μπήκαν στο παιχνίδι
Survivor 5:Τρεις νέοι παίκτες έκαναν την εμφάνισή τους στο Survivor. Δύο παίκτες θα βρεθούν στην ομάδα των Μαχητών, η οποία…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ηλεία: Υπέκυψε νικημένος από κορωνοϊό ο υποστράτηγος ε.α. της ΕΛ.ΑΣ Δημήτρης Αλεξόπουλος
Την τελευταία του πνοή άφησε το πρωί του Σαββάτου, σε ηλικία 60 ετών, ο Υποστράτηγος ε.α. , Δημήτρης Αλεξόπουλος...
www.zougla.gr
Η Ουκρανία κατηγορεί τη Γερμανία ότι «ενθαρρύνει τον Βλαντίμιρ Πούτιν»
Η Ουκρανία κατηγόρησε την Γερμανία ότι «ενθαρρύνει» τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν μετά την άρνηση του Βερολίνου να αποστείλει όπλα στο Κίεβο.
1 h
iefimerida.gr