Φρενίτιδα για το μαύρο χρυσό: Η πετρελαιοπηγή του Μοσχάτου που θα πλούτιζε την Ελλάδα

Στα τέλη της δεκαετίας του ’90 οι μισοί Έλληνες (και βάλε) είχαν πειστεί ότι θα γίνουν πλούσιοι από το χρηματιστήριο. Αρκετοί τα κατάφεραν, οι περισσότεροι όμως εγκλωβίστηκαν και το φιάσκο έμεινε στην ιστορία ως σκάνδαλο. Πολλά χρόνια πριν, οι παππούδες των προσκυνητών της Σοφοκλέους είχαν πιστέψει ότι είχαν βρει μια άλλη «φλέβα χρυσού». Η διαφορά […]
Read full article on: makeleio.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Στις 7 Φεβρουαρίου το ραντεβού Τζο Μπάιντεν και Όλαφ Σολτς στον Λευκό Οίκο
Στις 7 Φεβρουαρίου θα μεταβεί ο Καγκελάριος Όλαφ Σολτς στην Ουάσιγκτον, έπειτα από πρόσκληση του Προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, σύμφωνα με την εφημερίδα BILD, η οποία επικαλείται κυβερνητικές πηγές στο Βερολίνο. Σύμφωνα με το περιοδικό Der Spiegel του προηγούμενου Σαββάτου, ο κ. Μπάιντεν είχε προσκαλέσει ήδη νωρίτερα τον κ. Σολτς, ο τελευταίος ωστόσο είχε ... Περισσότερα To άρθρο Στις 7 Φεβρουαρίου το ραντεβού Τζο Μπάιντεν και Όλαφ Σολτς στον Λευκό Οίκο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
9 m
www.newsit.gr
Λαμία-Αρης: Ο Σαράνοφ απέκρουσε το πέναλτι του Γκάμα και προκρίθηκε η Λαμία! (vid)
O γκολκίπερ των γηπεδούχων «νίκησε» τον Πορτογάλο στις καθυστερήσεις της παράτασης και έστειλε την ομάδα του στους «4» του Κυπέλλου.
gazzetta.gr
Ντέιβις - Μπάγερν: Τουλάχιστον τρεις μήνες εκτός λόγω μυοκαρδίτιδας, σύμφωνα με Γερμανό καρδιολόγο
Το πρόβλημα στην καρδιά που εμφάνισε ο Αλφόνσο Ντέιβις μετά τη νόσησή του στον κορονοϊό ενδέχεται να του στοιχίσει το υπόλοιπο της σεζόν, σύμφωνα με Γερμανό καρδιολόγο ο οποίος συνέστησε αποχή τουλάχιστον τριών μηνών από τη δράση.
gazzetta.gr
Ουκρανία: 5 κρίσιμες ερωταπαντήσεις για το νέο «ψυχροπολεμικό μέτωπο» ΗΠΑ - Ρωσίας
Ουκρανία: Γιατί οι ΝΑΤΟικές φιλοδοξίες που έχει το Κίεβο είναι τόσο αμφιλεγόμενες; Θα μπορούσε να ξεσπάσει ολοκληρωτικός πόλεμος; Κρίσιμα ερωτήματα…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Μάντζιος: «Σκληρό αποτέλεσμα για εμάς, συγγνώμη από τον κόσμο» (vid)
Ο τεχνικός του Άρη, Άκης Μάντζιος εμφανώς απογοητευμένος από τον αποκλεισμό από την Λαμία, έκανε λόγο για σκληρό αποτέλεσμα και ζήτησε συγγνώμη από τον κόσμο της ομάδας του.
gazzetta.gr
Δανάη Μπάρκα: Ποζάρει τόπλες και στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα (photo)
Δανάη Μπάρκα: Υπέροχη ανάρτηση γεμάτη νόημα από την παρουσιάστριαΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κακοκαιρία «Ελπίς»: Χάος σε πολλούς δήμους της Αττικής -Δρόμοι παγοδρόμια, στα «κάγκελα» οι πολίτες
Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται σε δήμους των βορείων και ανατολικών προαστίων - Κάτοικος του Αμαρουσίου ζήτησε εκχιονιστικό από τον δήμο και του είπαν ότι είναι αργία - Τι υποστηρίζουν υπεύθυνοι των δήμων - Κόντρα του δήμου Χαλανδρίου με την Περιφέρεια Αττικής
www.protothema.gr
Γρηγορίου: «Ο Θεός ήθελε να προκριθεί η ομάδα που πάλεψε πολύ»
Ο Μιχάλης Γρηγορίου ήταν πανευτυχής μετά τη μεγάλη πρόκριση της Λαμίας με τον Άρη στο Κύπελλο και ενώ σχολίασε και τα 2 πέναλτι σε βάρος της ομάδας του.
gazzetta.gr
Κουλιμπαλί: Πήρε εξιτήριο και επισκέφθηκε τους συμπαίκτες του
Ο πρώην αμυντικός του Παναθηναϊκού, Ουσμάν Κουλιμπαλί πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο μετά από τη σοβαρή «περιπέτεια» της υγείας του και επισκέφτηκε τους συμπαίκτες του στην προπόνηση της Αλ Γουάκρα.
gazzetta.gr
Λαμία – Άρης 1-0: Ιστορική πρόκριση στα ημιτελικά του Κυπέλλου με γκολ στην παράταση και δυο χαμένα πέναλτι! «Ήρωες» Σαράνοβ και Τζανετόπουλος
Ο Άρης είχε θέσει σαν στόχο το Κύπελλο Ελλάδας, η Λαμία πήγε σαν… αουτσάιντερ στη «μάχη» των προημιτελικών και έκανε την τεράστια έκπληξη. Με γκολ του Τζανετόπουλου στο 117’ της παράτασης (0-0 και τα δυο 90λεπτα) και τον Σαράνοβ να βγάζει πέναλτι στην τελευταία φάση του ματς, η ομάδα της Φθιώτιδας πέρασε για πρώτη φορά ... Περισσότερα To άρθρο Λαμία – Άρης 1-0: Ιστορική πρόκριση στα ημιτελικά του Κυπέλλου με γκολ στην παράταση και δυο χαμένα πέναλτι! «Ήρωες» Σαράνοβ και Τζανετόπουλος δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ιταλία – Κορονοϊός: 167.206 νέες μολύνσεις, 426 θάνατοι το τελευταίο 24ωρο
Το τελευταίο εικοσιτετράωρο στην Ιταλία τα νέα κρούσματα κορονοϊού ήταν 167.206, ενώ 426 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους εξαιτίας επιπλοκών…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Βρετανία: Δεν κρίνουμε τη Γερμανία που δεν προμηθεύει με όπλα την Ουκρανία
Η Βρετανία δεν κρίνει χώρες που έχουν επιλέξει να μην προμηθεύσουν την Ουκρανία με φονικά όπλα, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας, Μπεν Oυάλας...
www.zougla.gr
«Σασμός»: Η Χριστίνα Χειλά Φαμέλη αποχαιρέτησε τον «Πετρή» -Η συγκινητική ανάρτηση
Με μια κοινή τους φωτογραφία λέει το δικό της «αντίο» στον τηλεοπτικό αδελφό της, στον Σασμό, η Χριστίνα Χειλά Φαμέλη.
iefimerida.gr
«Ο Κόμπι ξαναγύρισε στην Ιταλία»
Ο Νίκος Παπαδογιάννης μπαίνει στη χρονομηχανή και συναντά τον Κόμπι Μπράιαντ, όταν αυτός ήταν μικρό παιδάκι στην Ιταλία.
gazzetta.gr
ND leads SYRIZA by 14.5% in latest poll
People are dissatisfied with the government’s handling of the pandemic crisis
www.protothema.gr
Μερική επιστροφή στην κανονικότητα την Πέμπτη - Πώς θα λειτουργήσει δημόσιος και ιδιωτικός τομέας - Σχολεία, παιδικοί και καταστήματα
Μία μεταβατική ημέρα θα είναι στην ουσία η Πέμπτη 27/1 για τη χώρα που… «αναρρώνει» από την κακοκαιρία «Ελπίς». Το πρωινό της Πέμπτης, όπως είπε χαρακτηριστά και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος θα γίνει επιστροφή σε μια σχετική κανονικότητα μετά την κακοκαιρία Ελπίδα. Όπως ανακοίνωσε για την Περιφέρεια Αττικής και την Κρήτη ισχύουν τα εξής: 1. Την ... Περισσότερα To άρθρο Μερική επιστροφή στην κανονικότητα την Πέμπτη - Πώς θα λειτουργήσει δημόσιος και ιδιωτικός τομέας - Σχολεία, παιδικοί και καταστήματα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Λαμία - Άρης: Το γκολ του Τζανετόπουλου για το 1-0 (vid)
Η Λαμία στο 118' με κεφαλιά του Τζανετόπουλου έκανε το 1-0 επί του Άρη, γκολ που της έδωσε την πρόκριση στα ημιτελικά του Κυπέλλου!
gazzetta.gr
Λαμία - Αρης 1-0: Το κάζο της ιστορίας του! (vid)
Απίθανη πρόκριση για τη Λαμία και απίθανο χουνέρι για τον Άρη. Οι «κίτρινοι» έχασαν και 2ο πέναλτι στο 123' και μαζί το εισιτήριο για τους 4. Γίγαντας Σαράνοφ έπιασε δύο πέναλτι, χρυσό γκολ ο Τζανετόπουλος στο 118'!
gazzetta.gr
Αττική Οδός: Αποκαλυπτικό έγγραφο για το πότε αποφάσισε η εταιρεία να ζητήσει διακοπή της κυκλοφορίας
Αποκαλυπτικό έγγραφο για τις... διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Τροχαία και τη διαχειρίστρια εταιρεία της Αττικής Οδού - Όταν τελικά έγινε το αίτημα, ακόμα και με καθυστέρηση, αφορούσε μόνο στα βαριά οχήματα
www.protothema.gr
Τι λέει ο δήμαρχος Ζωγράφου για το φέρετρο στα χιόνια -«Ευθύνη του εργολάβου κηδειών που δεν μπόρεσε να πάει» [βίντεο]
Τη δική του απάντηση έδωσε ο δήμαρχος Ζωγράφου, Βασίλης Θώδας, μετά τις απίστευτες εικόνες που καταγράφηκαν στην περιοχή όταν πολίτες έσερναν φέρετρο με νεκρό στο χιόνι, πάνω σε μια κουβέρτα.
iefimerida.gr
Οι Έλληνες με τους περισσότερους ψεύτικους followers στο Instagram
Instagram: Πολύ μεγάλο ποσοστό των προφίλ που ακολουθούν διάσημους των social media ανήκουν σε ψεύτικους λογαριασμούςΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ραντνίτσκι – Ολυμπιακός 10-8: Πλήρωσε την κακή άμυνα
Ο κουρασμένος Ολυμπιακός δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη στη Σερβία.
gazzetta.gr
Αποκάλυψη: Η Τροχαία ζήτησε να κλείσει η Αττική Οδός από το πρωί της Δευτέρας και η εταιρεία αρνήθηκε
Κυκλοφοριακό χάος, εγκλωβισμός οδηγών για περισσότερες από 20 ώρες, άνθρωποι να κοιμούνται στα πατώματα, να μένουν χωρίς νερό και φαγητό μέσα στο κρύο, διπλωμένες νταλίκες και εισαγγελική παρέμβαση για την απόδοση ευθυνών. Αυτά αποτελούν το… μενού της αδιανόητης κατάστασης που προκάλεσε η Αττική Οδός τις δύο προηγούμενες ημέρες. Τι πήγε στραβά και η Αττική Οδός ... Περισσότερα To άρθρο Αποκάλυψη: Η Τροχαία ζήτησε να κλείσει η Αττική Οδός από το πρωί της Δευτέρας και η εταιρεία αρνήθηκε δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Θα είναι ο Idris Elba ο επόμενος James Bond;
Από τότε που άρχισαν οι συζητήσεις για την απομάκρυνση του Daniel Craig από τον ρόλο του James Bond...
www.zougla.gr
«Η Ουκρανία χρειάζεται τα φονικά όπλα, όμως δεν κρίνουμε τη στάση των χωρών του ΝΑΤΟ» λέει το Λονδίνο
«Προφανώς το Ηνωμένο Βασίλειο έχει διαμορφώσει την άποψη ότι η βοήθεια με θανατηφόρο υλικό που έχει αμυντικό τακτικό χαρακτήρα είναι κάτι που χρειάζονται οι Ουκρανοί. Αλλά εμείς δεν κρίνουμε άλλες χώρες» δήλωσε ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Μπεν Oυάλας κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Βερολίνο.
www.protothema.gr
Γη της ελιάς: Ο Ιάκωβος πείθει τη Μαρίνα να αναβάλει τον γάμο της
«Η Γη της Ελιάς» και απόψε στο MEGA. Τι θα δούμε στο επόμενο επεισόδιο την Πέμπτη στις 21:00 Καταιγιστικές εξελίξεις, συγκρούσεις και αποκαλύψεις που κόβουν την ανάσα έρχονται στα επόμενα επεισόδια της μεγάλης παραγωγής του MEGA «Γη της ελιάς» που έχει καθηλώσει το τηλεοπτικό κοινό. Γη της ελιάς – Επεισόδιο 135 (Πέμπτη 27 Ιανουαρίου) Ο ... Περισσότερα To άρθρο Γη της ελιάς: Ο Ιάκωβος πείθει τη Μαρίνα να αναβάλει τον γάμο της δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Οι τιμές του πετρελαίου αυξάνονται στις ασιατικές αγορές
Οι τιμές του πετρελαίου αυξάνονται στις ασιατικές αγορές...
www.zougla.gr
Άδωνις Γεωργιάδης: «Αν βγάλουμε τους εγκλωβισμούς, τα πήγαμε καλύτερα απ’ ότι με τη "Μήδεια"» (vid)
Ο Άδωνις Γεωργιάδης ζήτησε συγγνώμη, τόνισε πως: «ήταν μια τραγικά λανθασμένη στιγμή ως προς την διαχείριση. Ήταν τόσο κακή διαχείριση στην Αττική οδό που επισκίασε τα πάντα».
gazzetta.gr
Γκραν Κανάρια - Προμηθέας: Το εντυπωσιακό μπλοκ του Γκραντ στον Ένις (vid)
Ο σέντερ του Προμηθέα έδωσε το πρώτο highlight της βραδιάς με ένα... εκκωφαντινό στοπ στον γκαρντ της Γκραν Κανάρια.
gazzetta.gr
Πώς θα λειτουργήσουν την Πέμπτη Δημόσιο, σχολεία τράπεζες, καταστήματα και ΜΜΜ σε Αττική-Κρήτη
Η κακοκαιρία «Ελπίδα» έφυγε, τα χιόνια όμως παραμένουν και έτσι και αύριο θα δούμε διαφοροποιήσεις στη λειτουργία της χώρας.
iefimerida.gr
Απελπισμένος, χωρίς ρεύμα και ο Άκης Πετρετζίκης: Ο απίστευτος τρόπος που βρήκε για να φτιάχνει γάλα στον γιό του Αχιλλέα και να μαγειρεύει!
Η κακοκαιρία “Ελπίδα” άφησε πολλά νοικοκυριά χωρίς ρεύμα χιλιάδες απελπισμένους πολίτες και ανάμεσα τους βρέθηκε και ο Άκης Πετρετζίκης. Ο αγαπημένος σεφ προσπάθησε να αντιμετωπίσει την κατάσταση με χιούμορ και βρήκε έναν απίστευτο τρόπο τρόπο για να φτιάχνει γάλα στον γιό του Αχιλλέα και να μαγειρέψει. Ο Άκης Πετρετζίκης έδειξε στους διαδικτυακούς του φίλους την […]
www.makeleio.gr
Πωλείται η Mercedes C63 του Μίκαελ Σουμάχερ
Η οδήγηση ενός αυτοκινήτου που ήταν στο γκαράζ ενός 7 φορές παγκόσμιου πρωταθλητή της Formula 1 είναι άκρως δελεαστικό.
gazzetta.gr
Δανία: Πετάει μάσκες και πιστοποιητικά -Από 1η Φεβρουαρίου καταργούνται οι περιορισμοί κατά του κορωνοϊού
«Πετάει» τις μάσκες η Δανία και καταργεί σχεδόν όλα τα μέτρα κατά του κορωνοϊού.
iefimerida.gr
Ηλίας Γκιώνης: Στην Κυπριακή Αστυνομία επιστολή 47 σελίδων για κύκλωμα μαστροπείας
Στα χέρια της Κυπριακής Αστυνομίας βρίσκεται επιστολή 47 σελίδων του ακτιβιστή Ηλία Γκιώνη...
www.zougla.gr
Σύρος: Η θάλασσα μοιάζει να φλέγεται - Φαινόμενο Sea Smoke
To σχετικά σπάνιο αλλά εντυπωσιακό φαινόμενο του Sea Smoke, όπως ονομάζεται έδωσε το παρών , λίγα 24ωρα πριν στο νησί…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από την επιχείρηση του Δήμου Αθηναίων για τον αποχιονισμό στο Γκύζη
Ανοιχτές όλες οι αρτηρίες της Αθήνας - Σαρώνονται όλοι οι μικροί δρόμοι - 57 συνεργεία και 213 εργαζόμενοι μαζεύουν τα πεσμένα δέντρα - 290 τόνοι αλάτι έπεσαν στους δρόμους μέσα σε 72 ώρες
www.protothema.gr
Ρόκετς: Εκτός δράσης για 6-8 εβδομάδες ο Γκαρούμπα
Ο Ουσμάν Γκαρούμπα ταλαιπωρείται από τραυματισμό στον καρπό και θα υποβληθεί σε επέμβαση που θα τον κρατήσει νοκ-άουτ για περίπου δύο μήνες.
gazzetta.gr
Η Ιταλία σημείωσε 167.206 νέα περιστατικά Covid-19 μέσα σε ένα 24ωρο
Το τελευταίο εικοσιτετράωρο στην Ιταλία τα νέα περιστατικά κορωνοϊού ήταν 167.206, ενώ 426 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας επιπλοκών της Covid-19...
www.zougla.gr
Κόρινθος: Πανέξυπνος σκύλος προσαρμόζεται στο... λευκό τοπίο και μεταφέρει το φαγητό του μακριά από το χιόνι [βίντεο]
Ένας σκύλος στην πόλη της Κορίνθου έχει γίνει viral, καθώς μεταφέρει την σακούλα που έχει μέσα το φαγητό που του δίνουν οι πολίτες σε σημείο που δεν έχει χιόνι.
iefimerida.gr
Σασμός – επόμενα επεισόδια: Άγγελος και Στέλλα έρχονται σε σύγκρουση
Τι θα δούμε στο επόμενο επεισόδιο της αγαπημένης σειράς «Σασμός» που έχει καθηλώσει το τηλεοπτικό κοινό. Συγκλονίζουν τα επόμενα επεισόδια στην τηλεοπτική σειρά «Σασμός». Τι θα δούμε στο επεισόδιο της Πέμπτης 27 Ιανουαρίου 2022. Σασμός: Πέμπτη 27 Ιανουαρίου – Επεισόδιο 82 Ο Αστέρης βυθίζεται όλο και περισσότερο στην απόγνωση για το έγκλημα που διέπραξε. Η ... Περισσότερα To άρθρο Σασμός – επόμενα επεισόδια: Άγγελος και Στέλλα έρχονται σε σύγκρουση δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Basket League: Ορίστηκαν οι αναμετρήσεις Ιωνικός-ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός-Ηρακλής
Όπως ανακοίνωσε ο ΕΣΑΚΕ, η εξ αναβολής αναμέτρηση της 11ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου στην...
www.zougla.gr
Δημοσκόπηση για την κακοκαιρία: Οργή για το φιάσκο της Αττικής Οδού
Κατά της κυβέρνησης και της εταιρείας διαχείρισης της μεγάλης οδού της Αττικής στρέφονται οι πολίτες, σε νέα δημοσκόπηση που διενεργήθηκε από την Abacus, για λογαριασμό του Alpha. Συγκεκριμένα, οι πολίτες κρίνουν αρνητικά τη διαχείριση της «Ελπίδας», στον απόηχο των τραγικών σκηνών που έλαβαν χώρα στην Αττική Οδό και όχι μόνο. Για το ποιος φταίει για τον εγκλωβισμό των οδηγών […]
www.makeleio.gr
Η υποπαραλλαγή της «Omicron» είναι πιο μεταδοτική αναφέρουν Δανοί επιστήμονες
Δεν έχουν στοιχεία αν είναι και πιο επικίνδυνη - Η Δανία αίρει τους περιορισμούς κατά της Covid-19  - «Ο κορωνοϊός δεν πρέπει να θεωρείται πλέον ως μια απειλητική για την κοινωνία ασθένεια» ανέφερε η Μέτε Φρεντέρικσεν 
www.protothema.gr
Έρευνα Prorata: Πλήγμα για την κυβέρνηση η διαχείριση της κακοκαιρίας
Η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών δεν είναι ικανοποιημένη από τα «αντανακλαστικά» του κρατικού μηχανισμού, ενώ την μεγαλύτερη ευθύνη για το…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Survivor: Κατσαούνης κατά Σοϊλέδη - «Του κόπηκε η μαγκιά» (video)
Survivor: Ο Γιώργος Κατσαούνης δεν φαίνεται να έχει πάρει με καλό μάτι την είσοδο του Άρη ΣοϊλέδηΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Στέφανος Τσιτσιπάς: «Έχω να μιλήσω μήνες με τον Μεντβέντεφ»
Στέφανος Τσιτσιπάς: Μολονότι δεν έχουν συχνή επικοινωνία, ο Έλληνας τενίστας διατηρεί καλές σχέσεις με τον Ντανίλ Μεντβέντεφ.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ντοκουμέντο: Η Τροχαία ζήτησε το κλείσιμο της Αττικής Οδού από το πρωί της Δευτέρας και η εταιρεία αρνήθηκε
Έγγραφο-ντοκουμέντο της Τροχαίας, που ζητούσε από την Αττική Οδό να κλείσει ο δρόμος πολύ νωρίτερα από ότι έγινε, παρουσίασε ο ΣΚΑΙ.
iefimerida.gr