Γαλάτσι: Δολοφόνησαν 40χρονο πυγμάχο έξω από γυμναστήριο

Μαφιόζικη δολοφονία σημειώθηκε λίγο μετά τις 18:00 στο Γαλάτσι, έξω από γυμναστήριο. Ένας 40χρονος πυγμάχος δέχτηκε τα πυρά αγνώστων και ξεψύχησε στον δρόμο.
Read full article on: iefimerida.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Γιάννης Καλλιάνος: Κακοκαιρία με καταιγίδες το Σαββατοκύριακο - Κίνδυνος για πλημμύρες
Πριν προλάβουν να λιώσουν τα χιόνια, νέα κακοκαιρία έρχεται το Σαββατοκύριακο (29-30/01). Σύμφωνα με την πρόγνωση του Γιάννη Καλλιάνου στην εκπομπή “Live News” του Νίκου Ευαγγελάτου στο MEGA, βροχές και καταιγίδες θα σαρώσουν το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ενώ στην  Αττική -εκτός από τις βροχές- θα σημειωθούν κατά περιόδους και χιονοπτώσεις στις ορεινές περιοχές άνω ... Περισσότερα To άρθρο Γιάννης Καλλιάνος: Κακοκαιρία με καταιγίδες το Σαββατοκύριακο - Κίνδυνος για πλημμύρες δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
7 m
www.newsit.gr
Από 1η Μαρτίου η συνταγογράφηση φαρμάκων και εξετάσεων στους ανασφάλιστους, μόνο από ιατρούς δημόσιων δομών
Από 1η Μαρτίου η συνταγογράφηση φαρμάκων, θεραπευτικών πράξεων και διαγνωστικών εξετάσεων στους ανασφάλιστους, θα γίνεται μόνο από ιατρούς δημόσιων δομών.
iefimerida.gr
FIA Rally Star: Γιατί δεν έφυγαν για τη Γερμανία η Μαριαλένα Παυλή και ο Γρηγόρης Εμμανουήλ
Τα υγειονομικά πρωτόκολλα για τον Covid19 τα οποία θα εφαρμοστούν και στον ευρωπαϊκό τελικό του θεσμού FIA Rally Star...
www.zougla.gr
Φθιώτιδα: Αυτοκίνητο τούμπαρε στην εθνική οδό
Φθιώτιδα: Με ελαφρά τραύματα απεγκλωβίστηκε το ζευγάρι που επέβαινε στο αυτοκίνητοΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Ο Πατούλης απαντά στις επικρίσεις -«Ανυπόσταστες οι καταγγελίες, άδικες οι επιθέσεις»
Η Περιφέρεια Αττικής, με ανακοίνωσή της, απαντά στις έντονες επικρίσεις που δέχθηκε για τη διαχείριση της κακοκαιρίας «Ελπίδα».
iefimerida.gr
Γιάννης Αντετοκούνμπο: Έκανε δηλώσεις τρώγοντας κοτόπουλο! (video)
Γιάννης Αντετοκούνμπο: Ο «Greek Freak» δεν έκρυψε την ανωτερότητα των Καβαλίερς, αλλά και την… πείνα του κατά τη διάρκεια της…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Snowstorm: Greek Prosecutor orders investigation over power black-out in Attica
Some houses remain without electricity 3 days after the snow blizzard
www.protothema.gr
ΟΠΕΚΑ: Ποια επιδόματα καταβάλλονται τη Δευτέρα
Επίδομα στέγασης, Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και τα αναπηρικά επιδόματα είναι μεταξύ αυτών που θα καταβληθούν την τελευταία ημέρα του Ιανουαρίου 
www.protothema.gr
Μαρία Σολωμού: «Είμαι ελεύθερη και ωραία»
Η ηθοποιός δήλωσε σε κάμερα εκπομπής πως ξέρει να κρύβει καλά την προσωπική της ζωή - Δείτε το βίντεο
www.protothema.gr
Φάλαινα έχασε τον προσανατολισμό της και έφτασε στα... λιμανάκια Βουλιαγμένης - Διασώθηκε από το Λιμενικό [βίντεο & εικόνες]
Ένα φαλαινοειδές εντοπίστηκε στα λιμανάκια της Βουλιαγμένης, και μάλιστα καταγράφηκε σε κάμερα.
iefimerida.gr
Βαρουφάκης: Θα ψηφίσουμε πρόταση μομφής εναντίον του Μητσοτάκη αλλά και εναντίον του Τσίπρα
Την πρόταση δυσπιστίας που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ σχολίασε ο γραμματέας του ΜέΡΑ25, Γιάνης Βαρουφάκης, στο πλαίσιο συνέντευξής του στο Ράδιο ΜέΡΑ.
iefimerida.gr
Έρχεται η ψηφιακή κάρτα εργασίας -Χατζηδάκης: «Η σημαντικότερη μεταρρύθμιση του νέου εργασιακού νόμου»
Ξεκίνησε η προεργασία για την ψηφιακή κάρτα εργασίας, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας.
iefimerida.gr
Τζόκερ: Η κλήρωση 2394 για 2.222.222 ευρώ
ΤΖΟΚΕΡ: Σήμερα στην κλήρωση τζόκερ 2394 του ΟΠΑΠ (Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 2022) θα μοιράσει περισσότερα από 2.222.222 ευρώ στους τυχερούς. Με το μυαλό στην σημερινή κλήρωση τζόκερ, (Πέμπτη 27/01/2022, αριθμός κλήρωσης 2394). Μετά από τα συνεχόμενα τζακ ποτ και τις μεγάλες κληρώσεις που έδωσαν μέχρι και 6,9 αλλά και 7,7 εκατομμύρια ευρώ, το ποσό που θα ... Περισσότερα To άρθρο Τζόκερ: Η κλήρωση 2394 για 2.222.222 ευρώ δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Πράκτορες ΟΠΑΠ: Ζητούν την άρση του μέτρου για λειτουργία μόνο με εμβολιασμένους πελάτες
Με επιστολή τους στους υπουργούς Ανάπτυξης και Επικρατείας, οι πράκτορες ΟΠΑΠ ζητούν να διορθωθεί η αδικία σε βάρος των καταστημάτων…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Λήξη συναγερμού στο Παγκράτι μετά τη διαρροή αερίου – Κανένας κίνδυνος για τους κατοίκους
Έληξε ο συναγερμός που σήμανε στο Παγκράτι μετά τη διαρροή σε αγωγό φυσικού αερίου και οι κάτοικοι επέστρεψαν στα σπίτια τους. Μέχρι το βράδυ εκτιμάται ότι θα αποκατασταθεί η βλάβη στο δίκτυο φυσικού αερίου, ενώ δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για την περιοχή από τη διαρροή του φυσικού αερίου που σημειώθηκε. Τα παραπάνω επισημαίνουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ... Περισσότερα To άρθρο Λήξη συναγερμού στο Παγκράτι μετά τη διαρροή αερίου – Κανένας κίνδυνος για τους κατοίκους δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Στο Προεδρικό Μέγαρο αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας
www.protothema.gr
Βόλεϊ: Ανακοίνωσε τον Ρενέ Τεπάν ο Ολυμπιακός
Με την απόκτηση του Ρενέ Τεπάν, ο οποίος προορίζεται για αντικαταστάτης του Έρμανς Έγκλεσκαλνς, ενισχύθηκε...
www.zougla.gr
Ζημιές και στο σπίτι της Ζωζώς Σαπουντζάκη από την έκρηξη στη Συγγρού -«Τι έγινε πάλι;»
Η έκρηξη στη Λεωφόρο Συγγρού προκάλεσε ζημιές και στο σπίτι της Ζωζώς Σαπουντζάκη.
iefimerida.gr
Ο Θοδωρής Αθερίδης διηγείται άγνωστες ιστορίες από το «Σ’ αγαπώ μ’ αγαπάς»
Δείτε όλα όσα είπε ο Θοδωρής Αθερίδης. Στη στήλη “Vintage Stories” της εκπομπής «Πάμε Δανάη» ο Θοδωρής Αθερίδης διηγήθηκε άγνωστες ιστορίες από τα γυρίσματα της σειράς «Σ’ αγαπώ μ’ αγαπάς». «Όταν ξεκινήσαμε το “Σ’ αγαπώ μ’ αγαπάς” πληρωνόμασταν σε δραχμές και όταν τελειώσαμε πληρωνόμασταν σε ευρώ. Δεν υπήρξε ούτε ένα ζευγάρι στην Ελλάδα που να ... Περισσότερα To άρθρο Ο Θοδωρής Αθερίδης διηγείται άγνωστες ιστορίες από το «Σ’ αγαπώ μ’ αγαπάς» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κορονοϊός - Γκάγκα: Σε ποιους θα χορηγούνται τα  αντιικά χάπια - Πώς θα γίνεται η αποστολή τους
Ξεκινά η διάθεση των αντιικών χαπιών για όσους νοσούν με κορονοϊό και θα γίνεται η παράδοσή τους κατ’ οίκον, από την…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κλήρωση ΛΟΤΤΟ 2278 σήμερα Πέμπτη 27/01 με 300.000 ευρώ
Κλήρωση ΛΟΤΤΟ αριθμός 2278: Περισσότερα από 300.000 ευρώ μοιράζει σήμερα 27/01/2022 το ΛΟΤΤΟ. Όσα πρέπει να γνωρίζετε. Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στην σημερινή κλήρωση ΛΟΤΤΟ του ΟΠΑΠ 2278 (Πέμπτη 27/01/2022). Οι νικητές της πρώτης κατηγορίας στο ΛΟΤΤΟ θα μοιραστούν περισσότερα από 300.000 ευρώ! Δείτε τι πρέπει να γνωρίζετε πριν συμπληρώσετε το δελτίο και δείτε μερικές χρήσιμες ... Περισσότερα To άρθρο Κλήρωση ΛΟΤΤΟ 2278 σήμερα Πέμπτη 27/01 με 300.000 ευρώ δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
O Ολυμπιακός συζητάει με την Ταγιέρες για την παραχώρηση του Σολδάνο
Επαφές με την αργεντίνικη Ταγιέρες έχει ο Ολυμπιακός προκειμένου να παραχωρήσει τον Φράνκο Σολδάνο, σύμφωνα με όσα αναφέρει Αργεντινός δημσιογράφος. Τον Αργεντινό επιθετικό Φράνκο Σολδάνο θέλει να παραχωρήσει ο Ολυμπιακός, αφού ο 27χρονος επιθετικός πέρασε και δεν… ακούμπησε από τον Πειραιά, περνώντας τον περισσότερο χρόνο του ως δανεικός. Έτσι μετά από μία διετία στην Μπόκα ... Περισσότερα To άρθρο O Ολυμπιακός συζητάει με την Ταγιέρες για την παραχώρηση του Σολδάνο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Πειραιάς: Κανονικά θα λειτουργήσουν αύριο 28/1 οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί
Κανονικά θα λειτουργήσουν αύριο οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί του Δήμου Πειραιά.
iefimerida.gr
Εξοικονομώ: Παρατείνεται για 15 μέρες η προθεσμία για αιτήσεις - Ποια είναι η νέα ημερομηνία
Ποια είναι τα βασικά κριτήρια πρόκρισης των αιτήσεων που έχουν υποβάλλει οι δικαιούχοι
www.protothema.gr
ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε ξενοδοχείο στην Ουάσινγκτον - Ένας νεκρός και τέσσερις τραυματίες (vid)
Τραγωδία στις ΗΠΑ: Ένας νεκρός και τέσσερις τραυματίες σε ένα περιστατικό με πυροβολισμούς στην ΟυάσιγνκτονΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ιταλία: Άκαρπη και η τέταρτη ψηφοφορία για την εκλογή νέου προέδρου της Δημοκρατίας
Ακαρπη ήταν και η τέταρτη ψηφοφορία για την εκλογή νέου προέδρου της Δημοκρατίας στην Ιταλία.
iefimerida.gr
Παναγοπούλου στο Newsbomb.gr: Δεκάδες χιλιάδες ευρώ μπορούν να διεκδικήσουν από την Αττική Οδό
«Έχουμε αναλάβει πάνω από 300 υποθέσεις εγκλωβισμένων οδηγών», επισημαίνει η δικηγόρος - Οι αποζημιώσεις των εγκλωβισμένων οδηγών μέσω δικαστικής οδού…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Πότε καταγράφηκαν οι πιο σφοδρές χιονοπτώσεις στην Ελλάδα, δείτε πίνακα
Από το 2000 και μετά το μεγαλύτερο ύψος χιονιού στην Αθήνα σημειώθηκε το 2008 (25 cm) και η «Ελπίς» κατατάσσεται αμέσως μετά
www.protothema.gr
Ακόμα και μετά τον χωρισμό του από τη Λίσα Μπονέ, ο Τζέισον Μομόα συνεχίζει να στηρίζει την κόρη της, Ζόι Κράβιτζ
Ο ηθοποιός διατηρούσε ανέκαθεν μία πολύ καλή σχέση με την κόρη της πρώην αγαπημένης του - Βρίσκεται δίπλα της και την στηρίζει σε κάθε της επαγγελματικό βήμα
www.protothema.gr
Ο Άγιος Παΐσιος τον θεράπευσε από χρόνιο σύνδρομο!
Η θαυματουργική χάρη του Αγίου Παϊσίου και η διάκριση με την οποία παρενέβαινε Ένα νεαρό παιδί έπασχε για τριάντα χρόνια από χρόνιο νευρολογικό σύνδρομο με παράλυση και αταξία και ήταν καθηλωμένος σε αναπηρικό καροτσάκι. Το 1981 επισκέφθηκε την Ιερά Μονή Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους. Εκεί τον πλησίασε κάποιος προσκυνητής Έλληνας μεγαλοεπιχειρηματίας και του είπε ότι […]
www.makeleio.gr
Η παράσταση χορού «Loom» έρχεται στο Μέγαρο Μουσικής
Η Κυριακή Νασιούλα και ο Αργύρης Αγγελή, το ντουέτο των ιδρυτών του GesamtAtelier έρχονται για δεύτερη φορά στην Αθήνα με δύναμη από το Λονδίνο...
www.zougla.gr
Στα 2.121 τα κρούσματα της μετάλλαξης Όμικρον -Σε ποιες περιοχές εντοπίστηκαν
Πάνω από 2.100 είναι τα κρούσματα με τη μετάλλαξη Όμικρον που έχουν εντοπιστεί στη χώρα μας, μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ.
iefimerida.gr
ΗΠΑ: Μία νεκρή, τέσσερις τραυματίες από πυροβολισμούς σε ξενοδοχείο της Ουάσιγκτον
Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν σήμερα σε ένα περιστατικό με πυροβολισμούς, σε ένα ξενοδοχείο μιας συνοικίας της Ουάσιγκτον, έγινε γνωστό από την τοπική αστυνομία. Πέντε άνθρωποι που είχαν τραυματιστεί από σφαίρες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, έπειτα από ένα περιστατικό ανταλλαγής πυροβολισμών που σημειώθηκε μέσα στο κτίριο μιας ξενοδοχειακής αλυσίδας, νωρίς σήμερα το πρωί, ανέφερε ... Περισσότερα To άρθρο ΗΠΑ: Μία νεκρή, τέσσερις τραυματίες από πυροβολισμούς σε ξενοδοχείο της Ουάσιγκτον δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Μεταλλάξεις: Κυρίαρχη η Όμικρον - Αντιστέκεται η Δέλτα
Η μετάλλαξη Όμικρον έχει κυριαρχήσει της Δέλτα και αυτό αποδεικνύουν τα στοιχεία που δόθηκαν στην δημοσιότητα από τον ΕΟΔΥ όσον αφορά στις μεταλλάξεις.  Η γονιδιωματική ανάλυση σε 935 δείγματα που αφορούν στην περίοδο 27 Δεκεμβρίου 2021 έως 16 Ιανουαρίου 2022 αναδείχθηκαν 872 δείγματα με στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος. Από αυτά τα 872 δείγματα, τα 739 αφορούν ... Περισσότερα To άρθρο Μεταλλάξεις: Κυρίαρχη η Όμικρον - Αντιστέκεται η Δέλτα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κύκλοι ΚΙΝΑΛ για πρόταση μομφής: «Ο Τσίπρας στην προσπάθειά του να βρει σωσίβιο για τον ίδιο, ρίχνει σωσίβιο και στον Μητσοτάκη»
Με αιχμηρό τρόπο σχολιάζουν στο ΚΙΝΑΛ την πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης που κατέθεσε ο Αλέξης Τσίπρας.
iefimerida.gr
Το στέλεχος Omicron εκτοπίζει το Delta
Ολοκληρώθηκε από το Eθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS-CoV-2, που λειτουργεί υπό το συντονισμό του ΕΟΔΥ, η γονιδιωματική...
www.zougla.gr
Αγωγή αποζημίωσης κατά διαχειριστών εταιρείας Αττικής Οδού
Συμπολίτες μας παρέμειναν εγκλωβισμένοι στην Αττική οδό, για πολλές ώρες, ενώ θα έπρεπε να είναι κλειστή καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, εξαιτίας των ακραίων...
www.zougla.gr
Australian Open: Παρθενικός τελικός Grand Slam και είσοδος στο top-10 για την Κόλινς
Η Ντανίελ Κόλινς απέκλεισε με 2-0 σετ την Ίγκα Σβιόντεκ και θα παίξει το Σάββατο με την Άσλεϊ Μπάρτι στον τελικό του Australian Open
www.protothema.gr
Καναδάς: Σε καραντίνα ο πρωθυπουργός Τριντό μετά από επαφή του με κρούσμα
Ο Καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό ανακοίνωσε σήμερα ότι ήρθε σε επαφή με άνθρωπο μολυσμένο με τον κορωνοϊό και θα παραμείνει σε απομόνωση για 5 ημέρες, σύμφωνα με τους υγειονομικούς κανόνες που ισχύουν στο Οντάριο για τα εμβολιασμένα άτομα.
iefimerida.gr
Δείτε ζωντανά η ενημέρωση για τον κορωνοϊό από το Υπουργείο Υγείας
Eνημέρωση για τον κορωνοϊό από την Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας Μίνα Γκάγκα, την Καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Βάνα Παπαευαγγέλου και τον Επίκουρο Καθηγητή Επιδημιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Γκίκα Μαγιορκίνη.
www.makeleio.gr
Κακοκαιρία «Ελπίς»: Στην Πεντέλη οι δημότες πληρώνουν από την τσέπη τους τις μπουλντόζες
Οι κάτοικοι πήραν την κατάσταση στα χέρια τους - Τέσσερις ημέρες μετά από την χιονόπτωση, ακόμα και κεντρικοί δρόμοι παραμένουν καλυμμένοι από τα χιόνια - Τα τηλέφωνα του Δήμου βουίζουν συνεχώς
www.protothema.gr
Χρηματιστήριο: Κλείσιμο με ήπια άνοδο 0,17% -Στα 67,62 εκατ. ευρώ ο τζίρος
Με μικρά κέρδη έκλεισε η αγορά στη σημερινή (27/1) συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
iefimerida.gr
H αύξηση της πληρότητας στα γήπεδα παρέμεινε στο... χιόνι - Διατηρείται το όριο των 1.000 θεατών
Μολονότι η επιτροπή λοιμωξιολόγων εισηγήθηκε αύξηση πληρότητας στο 50% στα γήπεδα, ο Θάνος Πλεύρης...
www.zougla.gr
Χάπι για τον καρκίνο που φέρνει την ίαση στο HIV!
Ανοσοθεραπεία που χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση διαφόρων μορφών καρκίνου φαίνεται πως εμποδίζει τον HIV από το να κρύβεται μόνιμα μέσα σε κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος, ένα εύρημα που ίσως τελικά ανοίξει το δρόμο για πλήρη ίαση της λοίμωξης. Τα σημερινά αντιικά φάρμακα εμποδίζουν τον πολλαπλασιασμό και επιτρέπουν στους φορείς να ζουν φυσιολογική ζωή χωρίς συμπτώματα […]
www.makeleio.gr
Χιόνια στην Αθήνα: Κλειστά και αύριο τα σχολεία στην Αττική και οι βρεφονηπιακοί του Δήμου Αθηναίων
Προηγήθηκε διαβούλευση του Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργου Πατούλη με τους 66 δημάρχους της Αττικής - Προβλέπεται τηλεκπαίδευση και για την Παρασκευή σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας
www.protothema.gr
Χιόνια στην Αθήνα: Κλειστά και αύριο τα σχολεία στην Αττική, σύμφωνα με απόφαση της Περιφέρειας
Προηγήθηκε διαβούλευση του Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργου Πατούλη με τους 66 δημάρχους της Αττικής
www.protothema.gr
«Βόμβα» από ελληνική ομάδα, φέρνει παικταρά της Μπόκα Τζούνιορς (video+photos)
Διεθνής Κολομβιανός άσος με τρομερό βιογραφικό.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr