Gazprom: Κέρδη ρεκόρ τους τελευταίους τρεις μήνες

Καθαρά κέρδη ρεκόρ ύψους 581,8 δισεκ. ρουβλίων (7,8 δισεκ. δολαρίων) ανακοίνωσε η ρωσική Gazprom για το τρίτο τρίμηνο, γεγονός που αντανακλά τις υψηλές τιμές φυσικού αερίου, ενώ ανέφερε ότι αναμένει ακόμα υψηλότερα κέρδη τους τρεις τελευταίους μήνες του έτους. Οι τιμές αερίου έχουν καταγράψει άλμα λόγω της περιορισμένης προσφοράς εν μέσω ευρείας οικονομικής ανάκαμψης – σε ... Περισσότερα

To άρθρο Gazprom: Κέρδη ρεκόρ τους τελευταίους τρεις μήνες δημοσιεύτηκε στο NewsIT .


Read full article on: newsit.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Κακοκαιρία «Ελπίς»: Εκατοντάδες εγκλωβισμένοι στο «Ελευθέριος Βενιζέλος»
Άνθρωποι όλων των ηλικιών, οικογένειες με μωρά παιδιά και ηλικιωμένοι αναγκάστηκαν να διανυκτερεύσουν στο κτίριο του αεροδρομίου
7 m
www.protothema.gr
Κάτω Πατήσια: Ο ιερέας απολογείται σήμερα για τον βιασμό της ανήλικης – Στο φως και νέες καταγγελίες
«Με ρωτούσε ποια στάση μου αρέσει» αποκάλυψε γυναίκα για τον 37χρονο ιερωμένο - Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες και φέρεται να ισχυρίστηκε ότι ίσως η ανήλικη «τον είχε ερωτευτεί» - Κανονικά οι ανακρίσεις στα δικαστήρια παρά την κακοκαιρία
7 m
www.protothema.gr
Ολονύχτια επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό των οδηγών από τους δρόμους
Σε εξέλιξη είναι από αργά χθες το απόγευμα επιχείρηση του Στρατού, δυνάμεων της Πυροσβεστικής, της αστυνομίας, καθώς και εθελοντών του Ερυθρού Σταυρού...
7 m
www.zougla.gr
Κακοκαιρία Ελπίδα: Σε ποιους δρόμους υπάρχει διακοπή κυκλοφορίας, πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ
Η κακοκαιρία Ελπίδα έχει προκαλέσει μεγάλα προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων και διακοπές κυκλοφορίας στην ΑττικήΠερισσότερα...
8 m
www.newsbomb.gr
Κακοκαιρία Ελπίδα: Επιβάτες εγκλωβισμένοι για 16 ώρες σε τρένο στην Οινόη
Έναν εφιάλτη ζουνε με την κακοκαιρία Ελπίδα και οι επιβάτες ενός τραίνου της ΤΡΑΙΝΟΣΕ στην Οινόη.
iefimerida.gr
Βγηκαν από την Αττική Οδό και εγκλωβίστηκαν πάλι στην Αγ. Παρασκευή: «Είναι αδιάφοροι, όχι ανίκανοι» (vid)
Η αδιανόητη ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται, καθώς μπορεί να έφυγαν από την Αττική Οδό, αλλά ακινητοποιήθηκαν ξανά στην Αγ. Παρασκευή.
gazzetta.gr
Τραγωδία στο Σικάγο: Κορίτσι 8 ετών σκοτώθηκε από αδέσποτες σφαίρες αντίπαλων συμμοριών
Σικάγο :Ένα κοριτσάκι 8 ετών, που είχε αφιχθεί πρόσφατα από το Μεξικό, σκοτώθηκε από αδέσποτες σφαίρες στο ΣικάγοΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Καβαλίερς-Νικς 95-93: Ο Λοβ έκοβε και ο Γκάρλαντ... έραψε για το Κλίβελαντ (vid)
Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς ήταν οι μεγάλοι νικητές στο ντέρμπι με τους Νιου Γιορκ Νικς (95-93) και αυτό χάρη στην εξαιρετική απόδοση του Κέβιν Λοβ και ένα κρίσιμο τρίποντο του Ντάριους Γκάρλαντ.
gazzetta.gr
Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην Αθηνών - Κορίνθου
Κανονικά διεξάγεται, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η κυκλοφορία των οχημάτων στην εθνική οδό Αθηνών - Κορίνθου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας....
www.zougla.gr
Νέες “προφητείες” από τον υποχθόνιο Μπιλ Γκέιτς: “Η ανθρωπότητα θα ζήσει πολύ χειρότερες πανδημίες από αυτή του κορονοϊού”
Ομεγιστάνας και ιδιοκτήτης της Microsoft, Μπιλ Γκέιτς, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για την ανθρωπότητα και τις απανταχού κυβερνήσεις ότι «έρχονται πανδημίες μακράν χειρότερες από την Covid-19», καλώντας τις αρχές των χωρών να συνεισφέρουν με δισεκατομμύρια δολάρια στην προετοιμασία για το επόμενο παγκόσμιο ξέσπασμα. Που σύμφωνα με τον ίδιο είναι βέβαιο. Στο τέλος του 2021 άλλωστε είχε εκφράσει και […]
www.makeleio.gr
Το δράμα της Αττικής Οδού, το… θαύμα της JP Morgan με την Viva, τα καλά νέα για το ΧΑ και ο αγώνας της Yalco
Χαίρετε, δύο πράγματα για τη χθεσινή ημέρα που εξόργισε τους πάντες και φυσικά δημιούργησε κάκιστη εντύπωση για τις αρμόδιες υπηρεσίες. 
www.protothema.gr
ΗΠΑ: Ομογενείς βουλευτές επικρίνουν την απόσυρση της στήριξης από τον αγωγό EastMed
Επικριτική επιστολή έστειλαν στον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν για την απόσυρση της διπλωματικής στήριξης από τον αγωγό EastMed , μία…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Γκάφα του Τζο Μπάιντεν: Αποκάλεσε «ηλίθιο που@@@@ς γιο» δημοσιογράφο του Fox News
Το… σύνδρομο του «ανοιχτού μικροφώνου» «χτύπησε» και τον Τζο Μπάιντεν. Μια ερώτηση δεν του άρεσε και έβρισε χυδαία δημοσιογράφο του Fox News, αποκαλώντας τον «ηλίθιο πουτ@@@ς γιο»! Και τον άκουσαν όλοι! Όλα έγιναν ύστερα από εκδήλωση στον Λευκό Οίκο… Η ερώτηση που έκανε ο δημοσιογράφος δεν άρεσε στον Τζο Μπάιντεν και ο πρόεδρος των ΗΠΑ ... Περισσότερα To άρθρο Γκάφα του Τζο Μπάιντεν: Αποκάλεσε «ηλίθιο που@@@@ς γιο» δημοσιογράφο του Fox News δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Δρόμοι: Κλειστή η Κατεχάκη, αδιάβατοι κεντρικοί οδοί, με αλυσίδες η κυκλοφορία -Αναλυτικά η κατασταση
Μεγάλα προβλήματα, αφήνοντας πολλούς οδηγούς ακινητοποιημένους για ώρες στους δρόμους της Αττικής προκάλεσε η κακοκαιρία «Ελπίδα» που σάρωσε τη χώρα με πυκνές χιονοπτώσεις και κατά τόπους χιονοθύελλες.
iefimerida.gr
Κλειστά σχολεία και πανεπιστήμια σήμερα
Γιατί δεν θα γίνει ούτε τηλεκπαίδευση
www.protothema.gr
Ελ. Βενιζέλος: Σε συνεχή κατάσταση συναγερμού με αποχιονισμό στις πίστες και αποπαγοποίηση αεροσκαφών
Συνεχείς οι ακυρώσεις πτήσεων με αναγκαία την επικοινωνία των ταξιδιωτών με την αεροπορική πρίν την προγραμματισμένη πτήση
www.protothema.gr
Δείτε τα σπουδαιότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα 25 Ιανουαρίου
1348: Ισχυρός σεισμός χτυπά την περιοχή του Φρίουλι στην Ιταλία, προκαλώντας μεγάλες καταστροφές κτιρίων μέχρι τη Ρώμη. 1554: Ιδρύεται η πόλη Σάο Πάολο στη Βραζιλία. 1575: Ιδρύεται η Λουάντα, πρωτεύουσα της Ανγκόλας. 1755: Ιδρύεται το Κρατικό Πανεπιστήμιο της Μόσχας. 1815: Ο Μπετόβεν συνοδεύει στο πιάνο την τενόρο Φραντς Βιλντ σε εκδήλωση για τα γενέθλια της Τσαρίνας, κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου της Βιέννης. Είναι η τελευταία δημόσια […]
www.makeleio.gr
Κακοκαιρία «Ελπίς»: Πως θα κινηθούν σήμερα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
Με προβλήματα αναμένεται να λειτουργήσουν σήμερα μέσα μαζικής μεταφοράς αφού το χιόνι που έφερε μαζί της η κακοκαιρία «Ελπίς» έχει σκεπάσει τα πάντα. Ειδικότερα, τα μέχρι στιγμής δεδομένα στο οδικό δίκτυο της Αθήνας λόγω της συνεχιζόμενης έντονης χιονόπτωσης, καθιστούν αδύνατη την εκτέλεση των πρωινών δρομολογίων με λεωφορεία και τρόλεϊ. Εποπτικά συνεργεία της ΟΣΥ σε συνεργασία ... Περισσότερα To άρθρο Κακοκαιρία «Ελπίς»: Πως θα κινηθούν σήμερα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Θάντερ-Μπουλς 110-111: Παραλίγο... χαρακίρι από το +28 για το Σικάγο (vid)
Οι Σικάγο Μπουλς έκαναν τα... εύκολα-δύσκολα στην Οκλαχόμα ωστόσο κατάφεραν να επικρατήσουν της Θάντερ με 111-110.
gazzetta.gr
Τα drones θα βοηθούν τους οδηγούς στο off-road
Ως ιπτάμενοι πλοηγοί θα μπορούσαν να λειτουργήσουν τα drones σε συνδυασμό με τα αυτοκίνητα δίνοντας λύσεις σε δύσκολες καταστάσεις.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Τεράστια ταλαιπωρία για 300 επιβάτες τρένου που έχουν εγκλωβιστεί για 16 ώρες στην Οινόη
Απίστευτη ταλαιπωρία για επιβάτες τρένου που ακινητοποιήθηκε στην ΟινόηΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
H αναλυτική πρόβλεψη του καιρού για σήμερα Τρίτη – Χιονοπτώσεις και παγετός σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη
Χιονιάς θα διατηρηθεί ο καιρός σήμερα, Τρίτη (25.01.2022) με πυκνές χιονοπτώσεις κατά τόπους. Πολύ θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο. Μονοψήφιες θα είναι οι μέγιστες θερμοκρασίες. Ο καιρός σήμερα σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ): Χιονοπτώσεις κατά τόπους πυκνές στις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Θεσσαλία (κυρίως Μαγνησία), την ανατολική Στερεά, την ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, […]
www.makeleio.gr
Ολονύχτια μάχη για τον απεγκλωβισμό των οδηγών: Τρομακτική εκτίμηση για 5.000 άτομα (vid)
Πυροσβεστική, στρατός, αστυνομία και ομάδες της Αττικής Οδού έδιναν μάχη για τον απεγκλωβισμό των οδηγών.
gazzetta.gr
Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Πώς θα εξελιχθεί σήμερα -Πού θα «χτυπήσει»
Απτόητη συνεχίζει να «σφυροκοπά» τη χώρα και ιδιαίτερα την Αττική η κακοκαιρία «Ελπίδα».
iefimerida.gr
Τρία χωριά της Ελλάδας με εύκολη πρόσβαση για τριήμερο
Είτε θες να ξεφύγεις για λίγες ή για περισσότερες μέρες από την πόλη, υπάρχουν πολλά χωριά της Ελλάδας με εύκολη πρόσβαση πιο κοντά ή πιο μακριά από την Αθήνα. Φεύγεις Πέμπτη βράδυ ή Παρασκευή πρωί και έχεις τον χρόνο να εξερευνήσεις άγνωστα μέρη και να ζήσεις καινούριες εμπειρίες. Αν ταξιδεύεις με οικογένεια, σίγουρα η πρόσβαση ... Περισσότερα To άρθρο Τρία χωριά της Ελλάδας με εύκολη πρόσβαση για τριήμερο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κακοκαιρία «Ελπίς»: Σε ποιες περιοχές θα είναι κλειστές οι τράπεζες – Αλλαγμένο το ωράριο στα σούπερ μάρκετ
Κλειστές θα είναι οι τράπεζες στις περιοχές που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της κακοκαιρίας «Ελπίς», ενώ τα σούπερ μάρκετ θα λειτουργήσουν με μειωμένο ωράριο. Συγκεκριμένα, η Ελληνική Ένωση Τραπεζών με ανακοίνωση διευκρινίζει ότι στις περιοχές αυτές οι τράπεζες θα παραμείνουν κλειστές την Τρίτη 25 Ιανουαρίου 2022 και δεν θα εκτελούν συναλλαγές για ... Περισσότερα To άρθρο Κακοκαιρία «Ελπίς»: Σε ποιες περιοχές θα είναι κλειστές οι τράπεζες – Αλλαγμένο το ωράριο στα σούπερ μάρκετ δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Θρήνος στο Κόπα Άφρικα: Έξι νεκροί και δεκάδες τραυματίες στο Καμερούν - Κομόρες
Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μετά από προσπάθειες φιλάθλων να εισέλθουν στο στάδιο «Olembe», στην πρωτεύουσα του Καμερούν,…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Η ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΕΝΟΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ! ΑΚΟΜΑ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΠΟΥ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΞΕΦΤΙΛΙΣΤΙΚΕ ΚΑΙ ΑΦΗΣΕ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΟ ΕΛΕΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ! ΠΑΡΕΜΕΙΝΑΝ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ ΑΡΚΕΤΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
Όλη νύχτα βρίσκονταν οι άντρες του στρατού δίπλα στους εγκλωβισμένους οδηγούς στην Αττική Οδό, επιχειρώντας τόσο να τους απεγκλωβίσουν όσο και να τους συνδράμουν με τρόφιμα, νερό και κουβέρτες. Η επιχείρηση του στρατού διεξάγεται υπό πολύ δύσκολες συνθήκες, γιατί χιονίζει πολύ και πρόκειται για δεκάδες αυτοκίνητα εγκλωβισμένα. Στην επιχείρηση μετέχουν επίλεκτες μονάδες του Στρατού, βαριά μηχανήματα κλπ. Επίσης, ασθενοφόρα με αντιολισθητικές […]
www.makeleio.gr
Τα 10 σημαντικότερα «Σαν σήμερα»: Η μεγάλη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ στις βουλευτικές εκλογές του 2015
Ο ΣΥΡΙΖΑ κέρδισε τις εκλογές του 2015, αλλά δεν κατάφερε να κατακτήσει την αυτοδυναμία.
gazzetta.gr
Γερμανία: Σχεδόν 127.000 νέα περιστατικά Covid-19
Στα επιβεβαιωμένα περιστατικά του SARS-CoV-2 στη Γερμανία προστέθηκαν 126.955 τις προηγούμενες 24 ώρες, αυξάνοντας το σύνολο των μολύνσεων στις 8.871.795...
www.zougla.gr
Τζέιν Σέιμουρ: Η 70χρονη ηθοποιός ποζάρει με μαγιό δείχνοντας την καλλίγραμμη σιλουέτα της
Δείτε τη φωτογραφία που ανέβασε η γνωστή ηθοποιός
www.protothema.gr
Κακοκαιρία Ελπίς: Σφοδρές αντιδράσεις από την αντιπολίτευση – Η κυβέρνηση τα βάζει με την Αττική Οδό
Αλέξης Τσίπρας και Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσαν βέλη για τις ανεπάρκειες του «επιτελικού κράτους» - Η κυβέρνηση, με εξαίρεση την επίθεση Στυλιανίδη κατά της Αττικής Οδού, απέφυγε να απαντήσει στις επικρίσεις- Θα πέσει βαρύς πέλεκυς για τους πολύωρους εγκλωβισμούς των οδηγών
www.protothema.gr
Στον πάγο και ο ιδιωτικός τομέας -Δε θα δουλέψουν delivery και courier
Δείτε αναλυτικά τι ισχύει για τους εργαζόμενους
www.protothema.gr
Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Πώς θα κινηθούν σήμερα τα Μεσα Μαζικής Μεταφοράς
Η σφοδρότητα της κακοκαιρίας «Ελπίδα», όπως είναι φυσικό έχει φέρει τροποποιήσεις στα δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.
iefimerida.gr
Η «Ελπίς» κάλυψε με χιόνι την Αθήνα - Από πού θα ξεκινήσει σήμερα ο αποχιονισμός
Σε Πολύγωνο, Άνω Κυψέλη, Παγκράτι, Βύρωνα, Γκύζη και Μετς τα μεγαλύτερα προβλήματα - Εκατοντάδες πτώσεις δέντρων στη διάρκεια της χθεσινής νύχτας
www.protothema.gr
Τι έφταιξε και μπλόκαρε η Αττική με λίγες ώρες χιόνι -Ερωτηματικά για τον υπ.Πολιτικής Προστασίας Χ.Στυλιανίδη
Σε δύσκολη θέση, ύστερα από ένα ακόμα έντονο καιρικό φαινόμενο, βρίσκεται η κυβέρνηση.
iefimerida.gr
Το δώρο της ΕΥ στην ΕΕΕΠ, η απάντηση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και η Marten Risk & Insurance Agents
Το Newsbomb.gr μέσα από τη στήλη «Over the Counter», φιλοδοξεί να προσφέρει στους αναγνώστες του μια σταθερή πηγή πληροφόρησης για…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κακοκαιρία «Ελπίς»: Από το μεσημέρι η ύφεση της χιονόπτωσης στην Αττική
Δείτε σε ποιες περιοχές θα συνεχιστεί και σήμερα η χιονόπτωση, με σταδιακή εξασθένηση το μεσημέρι - Έντονος παγετός στα ηπειρωτικά και βορειοανατολικά της χώρας - Την Τετάρτη η πιο χαμηλή θερμοκρασία του φετινού χειμώνα στην Αττική με -5 βαθμούς Κελσίου
www.protothema.gr
Αργία σήμερα σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Βοιωτία, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα - Ούτε τηλεκπαίδευση για τα σχολεία
Γενική αργία έχει κηρυχτεί η σημερινή μέρα από την κυβέρνηση, καθώς η κακοκαιρία «Ελπίς» έχει παραλύσει τη χώρα και ιδιαίτερα την Αττική. Η κυβέρνηση αποφάσισε να κηρυχθεί επίσημα γενική αργία την Τρίτη σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, με τις σχετικές ανακοινώσεις από τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστο Στυλιανίδη να κάνουν λόγο για ... Περισσότερα To άρθρο Αργία σήμερα σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Βοιωτία, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα - Ούτε τηλεκπαίδευση για τα σχολεία δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Ολονύχτια μάχη του στρατού για τον απεγκλωβισμό πολιτών -Εικόνες ντροπής στην Αττική Οδό
Εικόνες χάους προκάλεσε στην Αττική η κακοκαιρία «Ελπίδα»με τον πιο σύγχρονο δρόμο, την Αττική Οδό να αποκλείεται και να εγκλωβίζονται εκεί εκατοντάδες οδηγοί.
iefimerida.gr
Συγκλονιστική μαρτυρία για την Αττική Οδό: Εγώ κινητοποίησα τον στρατό μετά από 12 ώρες
Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κολομβία: Νεκρός ηγέτης των FARC σε επιχείρηση του στρατού
Ένας από τους κυριότερους ηγέτες των αποστατών της πρώην οργάνωσης ανταρτών Επαναστατικές Ένοπλες Δυνάμεις της Κολομβίας (FARC)...
www.zougla.gr
Πώς θα λειτουργήσουν σήμερα (25/1) τα σούπερ μάρκετ και τα φαρμακεία - Τι ισχύει για το λιανεμπόριο
Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα, Τρίτη 25 Ιανουαρίου τα καταστήματα λιανικού εμπορίου και οι τράπεζες σε περιοχές της χώρας ενώ με…Περισσότερα...
1 h
www.newsbomb.gr
Αττική Οδός: Πάνω από 20 ώρες εγκλωβισμένοι μέσα στα αυτοκίνητα - Ολονύχτια μάχη του στρατου
Μοίρασαν  τρόφιμα, νερό και κουβέρτες - Οι δυνάμεις του στρατού επιχειρούν στις εξόδους Πεντέλης, Κηφισίας, Δουκίσσης Πλακεντίας, Μαραθώνα και Κάντζας -Αποκλεισμένοι οδηγοί και σε Μεσογείων και Μαραθώνος
1 h
www.protothema.gr
Τι καιρό θα κάνει σήμερα
Πού θα έχουμε χιονοπτώσεις
1 h
www.protothema.gr
Αττική Οδός: Παραμένουν εγκλωβισμένοι οδηγοί – Ιστορίες αδιανόητης ταλαιπωρίας και οργή
Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψει κανείς τις ώρες (και είναι πάρα πολλές) ταλαιπωρίας, μέσα στο χιόνι και το κρύο, που συνεχίζουν να περνούν χιλιάδες πολίτες στην Αττική Οδό. Σε έναν από τους πιο σύγχρονους δρόμους του λεκανοπεδίου, η κακοκαιρία «Ελπίδα» έφερε εικόνες ντροπής. Με την ίδια την Αττική Οδό απούσα, να αφήνει τους οδηγούς ... Περισσότερα To άρθρο Αττική Οδός: Παραμένουν εγκλωβισμένοι οδηγοί – Ιστορίες αδιανόητης ταλαιπωρίας και οργή δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
1 h
www.newsit.gr
Κλειστά σχολεία λόγω κορονοϊού την Τρίτη 25 Ιανουαρίου: Δείτε ΕΔΩ την αναλυτική λίστα
Κορονοϊός - Όλες οι ειδήσεις: Τα σχολεία άνοιξαν κανονικά, δια ζώσης, τη Δευτέρα 10 Ιανουαρίου.Περισσότερα...
1 h
www.newsbomb.gr