Γερμανία: Ο Σολτς προειδοποιεί τη Ρωσία ότι θα υπάρξουν «συνέπειες» αν επιτεθεί στην Ουκρανία

Ο Όλαφ Σολτς προειδοποίησε τη Ρωσία για «συνέπειες» αν υπάρξει εισβολή στην Ουκρανία. 

Περισσότερα...


Read full article on: newsbomb.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Το μαγνήσιο είναι απαραίτητο για το ανοσοποιητικό σύστημα
Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι οι καρκινικές αναπτύξεις εξαπλώνονται ταχύτερα στο σώμα των...
8 m
www.zougla.gr
Επιχείρηση «Pork Pie Plot»: Σχέδιο ανατροπής του Μπόρις Τζόνσον με «εγκέφαλο» μια γυναίκα;
«Τρίζει» η καρέκλα του μετά τα πάρτι στην Ντάουνινγκ Στριτ - Ποια είναι η Αλίσια Κερνς, η οποία συγκάλεσε μυστική συνάντηση με βουλευτές των Τόρις - Σπεσιαλιτέ στην εκλογική της περιφέρεια... η πίτα με χοιρινό (pork pie) - Η σχέση της με την Ελλάδα και τους πρόσφυγες στη Λέσβο
8 m
www.protothema.gr
Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο σήμερα στις 13:00 στο κέντρο της Αθήνας -Και άλλες πόλεις
Δεύτερη συνεχόμενη ημέρα κινητοποίησης του εκπαιδευτικού κόσμου.
9 m
iefimerida.gr
Έκρηξη ηφαιστείου στην Τόνγκα: Πέντε ημέρες χωρίς νερό στα νησιά – Φόβοι για χολέρα και διάρροια
Η ανάγκη για πόσιμο νερό στην Τόνγκα είναι μεγαλύτερη από ποτέ, όπως και ο κίνδυνος για ασθένειες, πέντε ημέρες μετά την έκρηξη του ηφαιστείου και του τσουνάμι που την ακολούθησε, το οποίο προκάλεσε τεράστιες ζημιές. Για αυτό και τα πρώτα αεροσκάφη που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια, προσγειώθηκαν σήμερα Πέμπτη (20.1.2022) εκεί. Η Τόνγκα έχει αποκλειστεί από ... Περισσότερα To άρθρο Έκρηξη ηφαιστείου στην Τόνγκα: Πέντε ημέρες χωρίς νερό στα νησιά – Φόβοι για χολέρα και διάρροια δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
9 m
www.newsit.gr
«Yves Saint Laurent Museum Marrakech», λεύκωμα από τον οίκο PHAIDON
Την ιστορία πίσω από μουσείο-ορόσημο στο Μαρακές, αφιερωμένο στον Yves Saint Laurent, αφηγείται λεύκωμα που εξέδωσε προσφάτως...
9 m
www.zougla.gr
Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. μεγάλο κύκλωμα που διακινούσε αναβολικά -Εμπλέκονται γυμναστές και αθλητές
Ιδιοκτήτες γυμναστηρίων, γυμναστές και αθλητές βρίσκονται πίσω από μεγάλο κύκλωμα διακίνησης αναβολικών.
iefimerida.gr
Αυστρία: Θεσπίζουν εθνική λοταρία ως κίνητρο για ανεμβολίαστους -Ενας λαχνός για κάθε δόση
Η υπό το συντηρητικό κόμμα κυβέρνηση στην Αυστρία ανακοίνωσε σήμερα ότι θα θεσπίσει μια εθνική λοταρία για να ενθαρρύνει εκείνους που επιμένουν να μην εμβολιάζονται κατά του κορωνοϊού.
iefimerida.gr
Φωτιά στην Ορεστιάδα: Κάηκε ολοσχερώς σπίτι στη Νέα Βύσσα [βίντεο]
Φωτιά ξέσπασε χθες, το απόγευμα της Τετάρτης, στη Νέα Βύσσα Ορεστιάδας, καταστρέφοντας ένα σπίτι.
iefimerida.gr
Βαρβιτσιώτης: Tα Rafale αλλάζουν τις ισορροπίες στο Αιγαίο
Στην άφιξη των πρώτων έξι γαλλικών Rafale που αγόρασε η Ελλάδα από τη Γαλλία αναφέρθηκε ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης.
iefimerida.gr
Χάπι βιασμού - Καθηγητής του ΑΠΘ εξηγεί: Μπορεί να προκαλέσει έως και ανάδρομη αμνησία
Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για το χάπι των βιαστών που «ναρκώνει» γυναίκεςΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Άρτα: «Έτσι σώσαμε τον 16χρονο Γιάννη» – Αποκαλύψεις των γιατρών για το παιδί από το ματωμένο κυνήγι
Η υπόθεση με τον αυτοτραυματισμό του 16χρονου παιδιού σε κυνήγι συγκλόνισε την Άρτα και όχι μόνο… Ο 16χρονος σκότωσε κατά λάθος τον θείο του και στη συνέχεια αυτοπυροβολήθηκε, προκαλώντας ένα εξαιρετικά σοβαρό τραύμα, λίγα χιλιοστά μακριά από την καρδιά του. Η μάχη των γιατρών έφερε τελικά το επιθυμητό αποτέλεσμα και πλέον γίνεται ο απολογισμός. Σε ... Περισσότερα To άρθρο Άρτα: «Έτσι σώσαμε τον 16χρονο Γιάννη» – Αποκαλύψεις των γιατρών για το παιδί από το ματωμένο κυνήγι δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ο Μηταράκης μεταβαίνει στο Βίλνιους για να συμμετάσχει στη Διάσκεψη για την Προστασία των Συνόρων
Στο Βίλνιους μεταβαίνει, σήμερα, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης, για να συμμετάσχει στη Διάσκεψη για την Προστασία των Συνόρων.
iefimerida.gr
ΠΑΟΚ: Τελειωμένο του Σφιντέρσκι - Αναχωρεί για υπογραφές με τη Σάρλοτ
ΠΑΟΚ: Τα τυπικά απομένουν για την πώληση του Κάρολ Σφιντέρσκι στην Σάρλοτ.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Survivor: Σε άθλια ψυχολογική κατάσταση στο ξενοδοχείο ο Βαλάντης! Τι ζήτησε από τους δικούς του!
Σε άθλια ψυχολογική κατάσταση βρίσκεται ο Βαλάντης μετά την αποχώρησή του από το Survivor. Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Αν επιλέξεις έναν από αυτούς τους 3 άντρες του ζωδιακού, η ζωή σου δε θα είναι ποτέ βαρετή
Μάλλον πρέπει να τα φτιάξεις, με έναν από αυτούςΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κορονοϊός: Με μετάλλαξη Όμικρον 4 διασωληνωμένοι στο Αττικόν
Στην πίεση που δέχεται το νοσοκομείο Αττικόν με την διαχείριση των περιστατικών κορονοϊού αναφέρθηκε ο καθηγητής Πνευμονολογίας και Εντατικής Θεραπείας Ηρακλής Τσαγκάρης, μιλώντας το πρωί της Πέμπτης (20.01.2022) στον ΣΚΑΪ. Σημείωσε μάλιστα ότι στις τελευταίες νοσηλείες διασωληνωμένων οι 4 είχαν προσβληθεί από την μετάλλαξη Όμικρον.  Περιγράφοντας την κατάσταση που επικρατεί στο «Αττικόν» και τα περιστατικά ... Περισσότερα To άρθρο Κορονοϊός: Με μετάλλαξη Όμικρον 4 διασωληνωμένοι στο Αττικόν δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Γώγος: «Πάγο» στην άρση μέτρων - Υπό πίεση για ακόμη ένα μήνα το ΕΣΥ
Είναι νωρίς ακόμη για άρση των περιοριστικών μέτρων ανέφερε μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100.3 ο καθηγητής Χαράλαμπος ΓώγοςΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ηρωες τεχνικοί «παλεύουν» μέσα στον χιονιά του Ψηλορείτη! (vid)
Παντός καιρού αποδεικνύονται οι τεχνικοί της ΔΕΔΔΗΕ στο Ρέθυμνο. Στο βίντεο που ανάρτησε ο Μιχάλης Μαυροτσουπάκης, διακρίνονται οι δύσκολες συνθήκες…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Θεσσαλονίκη: Κατάληψη με φέιγ βολάν και εθνικιστικά συνθήματα στο 2ο ΕΠΑΛ Ευόσμου
Ανησυχία στο 2ο ΕΠΑΛ Ευόσμου μετά τους διαπληκτισμούς και τις σκηνές βίας μεταξύ μαθητών και εξωσχολικών
www.protothema.gr
Νόβακ Τζόκοβιτς: «Ο Τζόκοβιτς μπορούσε να είναι κίνδυνος για τη δημόσια υγεία της Αυστραλίας»
Ο υπουργός Μετανάστευσης ακολούθησε τα σωστά βήματα βάσει του νόμου, που του επέτρεψε να ακυρώσει τη βίζα του Τζόκοβιτς, εξήγησαν στο σκεπτικό τους οι δικαστές που αποφάσισαν οριστικά για την απέλαση του Σέρβου τενίστα απο την Αυστραλία
www.protothema.gr
Jumbo: Ακυρώνει συμφωνίες από την Άπω Ανατολή λόγω κόστους και ανοίγει νέα καταστήματα Ισραήλ
Στρατηγική επέκτασης σε νέες αγορές χαράσσει η Jumbo, ενώ την ίδια στιγμή λαμβάνει ριζικές αποφάσεις για να σταματήσει να εισάγει εμπορεύματα από την Άπω Ανατολή, που οι τιμές τους είναι ακριβότερες από τις συμφωνημένες, επειδή αυξήθηκαν τα μεταφορικά κόστη. Συγκεκριμένα, η διοίκηση αποφάσισε να αφαιρέσει από τα ράφια των καταστημάτων το 25% περίπου των κωδικών ... Περισσότερα To άρθρο Jumbo: Ακυρώνει συμφωνίες από την Άπω Ανατολή λόγω κόστους και ανοίγει νέα καταστήματα Ισραήλ δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Θεσσαλονίκη: Μαθήτρια μήνυσε καθηγήτρια για μπούλινγκ - Η καταγγελία της 15χρονης
Ο εκπρόσωπος της οικογένειας της 15χρονης καταγγέλλει, ότι η συγκεκριμένη εκπαιδευτικός στοχοποίησε την ανήλικη μπροστά στην τάξη της, χρησιμοποιώντας απρεπείς χαρακτηρισμούς
www.protothema.gr
«Βόμβα» της Ζωής Κωνσταντοπούλου για Novartis: Εντεταλμένος της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ο Βαξεβάνης
Ολομέτωπη επίθεση κατά της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και κατά του εκδότη της εφημερίδας Documento Κώστα Βαξεβάνη εξαπέλυσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, με αφορμή την υπόθεση της Novartis και τον ρόλο του δημοσιογράφου στη σκευωρία που στήθηκε γύρω από την εμπλοκή πολιτικών προσώπων.
iefimerida.gr
Κατερίνα Καινούργιου: «Ζητάω προσωπικά συγγνώμη για το λάθος μας» (video)
Κατερίνα Καινούργιου: Η παρουσιάστρια απολογήθηκε για ένα λάθος το οποίο είπε η συνεργάτης της στη χθεσινή (19/1) εκπομπή σχετικά με…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Αυστρία: Εμβολιάστηκες; Μπες στην κλήρωση – Κορονο-λοταρία ως κίνητρο για τους ανεμβολίαστους
Λίγο πριν το κοινοβούλιο της Αυστρίας θεσπίσει έναν νέο νόμο, όπου ο εμβολιασμός θα είναι πλέον υποχρεωτικός για τους άνω των 18, η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα θεσπίσει μια εθνική λοταρία ως κίνητρο για όσους αρνούνται να εμβολιαστούν. Σημειώνεται πως ο ημερήσιος αριθμός νέων κρουσμάτων στην Αυστρία έφθασε την Τετάρτη σε νέα επίπεδα ρεκόρ, αφού ... Περισσότερα To άρθρο Αυστρία: Εμβολιάστηκες; Μπες στην κλήρωση – Κορονο-λοταρία ως κίνητρο για τους ανεμβολίαστους δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Η χημική ρύπανση έχει ξεπεράσει το ασφαλές όριο για την ανθρωπότητα
Μια νέα μελέτη προτείνει περιορισμό στην παραγωγή και την έκλυση, καθώς η ρύπανση απειλεί τα παγκόσμια οικοσυστήματα από τα οποία...
www.zougla.gr
Χαλκίδα: 34χρονος είχε κρύψει 5 κιλά ηρωίνης σε κρύπτη στο αυτοκίνητό του (vid)
Χαλκίδα: Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 34χρονο και του έκαναν μπλόκο ανακαλύπτοντας τα ναρκωτικάΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Καραμανλής: Ξεκινάμε το πρόγραμμα «Πράσινα Ταξί»- Επιδότηση 20.000 ευρώ για απόσυρση και αγορά ηλεκτρικού ταξί
Το πρόγραμμα «Πράσινα Ταξί» με το οποίο θα επιδοτείται η αντικατάσταση του οχήματος με ηλεκτρικό ταξί παρουσίασε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής.
iefimerida.gr
Γνωστός YouTuber και influencer κατηγορείται για κλοπή τεράστιου χρηματικού ποσού
Όλα όσα είπε ο Γιώργος Λιάγκας
www.protothema.gr
ΑΕΚ: Σε μετεγγραφικό «σενάριο» ο Νορντίν Άμπραμπατ
Στο “στόχαστρο” της Αλ Αχλί φέρεται να βρίσκεται ο Νορντίν Άμραμπατ της ΑΕΚ, όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ στη Σαουδική Αραβία. Τα σχετικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο Νορντίν Άμραμπατ της ΑΕΚ είναι μια εναλλακτική λύση στην περίπτωση που η Αλ Αχλί δεν μπορέσει να αποκτήσει τον Κολομβιανό εξτρέμ, Βαλόγιες από την Ταγιέρες. Πάντως, η Αλ Χιλάλ ... Περισσότερα To άρθρο ΑΕΚ: Σε μετεγγραφικό «σενάριο» ο Νορντίν Άμπραμπατ δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Πάτρα: «Παραιτήσου» φώναζαν υγειονομικοί σε αναστολή στη Μίνα Γκάγκα
Με συνθήματα, πανό και συγκέντρωση στην πύλη του Νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας της Πάτρας, υποδέχθηκαν την αναπληρώτρια υπουργό...
www.zougla.gr
Γώγος: Νωρίς να μιλάμε για άρση μέτρων- Σοβαρά κρούσματα με Omicron στα νοσοκομεία
Για τους αυξημένους θανάτους των τελευταίων ήμερων ο καθηγητής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων ανέφερε ότι οφείλονται στα πολλά κρούσματα της Δέλτα που έχουμε ακόμη, παρά την επικράτηση της Omicron
www.protothema.gr
NBA: Με μπροστάρη τον Αντετοκούνμπο οι Μπακς «φρέναραν» τους Γκρίζλις [βίντεο]
Σπουδαία νίκη σημείωσαν οι Μπακς, που επικράτησαν του «καυτού» Μέμφις (σ.σ. οι Γκρίζλις είχαν 12 νίκες στα τελευταία 13 ματς του NBA) με 126-114.
iefimerida.gr
Κορονοϊός: Ασφυκτική πίεση στα νοσοκομεία της Κρήτης – Αυξήθηκαν οι θάνατοι
Κορονοϊός – Όλες οι ειδήσεις: Μεγάλη αύξηση στους διασωληνωμένους παρατηρείται στα νοσοκομεία της Κρήτης ενώ καταγράφηκαν και τρεις νέοι θάνατοι.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Οικογενειακή βόλτα για τον Αντώνη Ρέμο -Η μικρή Ελένη τον κρατά από το χέρι [εικόνες]
Ο Αντώνης Ρέμος και η Υβόννη Μπόσνιακ επισκέφθηκαν στο Golden Hall με την κόρη τους.
iefimerida.gr
Δίκη για το τροχαίο Παντελίδη: «Ηταν ένα μάτσο κόκκαλα με σωληνάκια», λέει η μητέρα της Αρναούτη
Ξεκίνησε η συζήτηση των αγωγών για το τροχαίο δυστύχημα του Παντελή Παντελίδη.
iefimerida.gr
“ΟΙ ΓΙΟΚΕΣ ΤΗΣ ΠΛΟΥΤΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΗΔ@ΝΕ ΟΠΟΙΑ ΘΕΛΟΥΝ”!!!!! ΓΙΟΣ ΠΑΣΙΓΝΩΣΤΟΥ ΕΦΟΠΛΙΣΤΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΕΤΑΙ ΣΤΟ “ΠΑΡΤΙ” ΒΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ 24ΧΡΟΝΗΣ – ΟΤΑΝ ΤΑ ΦΡΑΓΚΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΤΕΡΑΤΑ…
Έχει ξεκινήσει πλέον να ξετυλίγεται του κουβάρι στην υπόθεση της καταγγελίας βιασμού της Γεωργίας Μπίκα σε σουίτα πολυτελούς ξενοδοχείου στη Θεσσαλονίκη την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, με τα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας να δείχνουν ότι πιθανότατα υπάρχει κύκλωμα εκμετάλλευσης γυναικών. Περισσότερο φως στην εν λόγω υπόθεση, πάντως, αναμένεται να ρίξουν οι τοξικολογικές εξετάσεις […]
www.makeleio.gr
Κατά 75% εκτινάχθηκε το κόστος καυσίμων για την ελληνική οικονομία στο 11μηνο 2021
Το κόστος καυσίμων επιβαρύνει την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας με τρόπο που πλέον γίνεται ιδιαιτέρως εμφανής. Σύμφωνα με στοιχεία της…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Θεσσαλονίκη: Καζάνι που βράζει το 2ο ΕΠΑΛ Ευόσμου – Κατάληψη με φέιγ βολάν, απειλές και καταγγελίες
Υπό κατάληψη το 2ο ΕΠΑΛ Ευόσμου στη Θεσσαλονίκη, με τις εικόνες που εκτυλίσσονται καθημερινά να προβληματίζουν… Τα επεισόδια στο σχολείο είναι αλλεπάλληλα από την αρχή της χρονιάς, αλλά παρόλα αυτά λύση για επιστροφή στην ομαλότητα δεν δίνεται. Το σχολείο τελεί υπό κατάληψη και μέσα αντί να υπάρχουν μαθητές, διακρίνονται φέιγ βολάν με εθνικιστικό περιεχόμενο και ... Περισσότερα To άρθρο Θεσσαλονίκη: Καζάνι που βράζει το 2ο ΕΠΑΛ Ευόσμου – Κατάληψη με φέιγ βολάν, απειλές και καταγγελίες δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Tonga Eruption: “We’ve never seen anything…that covers the whole Earth”
Here’s what scientists know about the Tonga volcano eruption
www.protothema.gr
Ιωάννα Τούνη: Κατέθεσε μήνυση στον 35χρονο που κατονόμασε για τη διαρροή του ακατάλληλου βίντεο
Ιωάννα Τούνη: Μετά τις δύο μηνύσεις του 35χρονου, η influencer προχώρησε στη δική της νομική κίνηση Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κορονοϊός: Ο ιός SARS-CoV-2 μπορεί να προκαλεί εμβρυική φλεγμονή
Οι έγκυες γυναίκες έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο σοβαρής νόσου COVID-19 συγκριτικά με τις γυναίκες που δεν κυοφορούν.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Πόσο κοστίζουν τα νέα Jeep Renegade και Compass e-Hybrid στην Ελλάδα;
Με ένα νέο υβριδικό σύνολο προσφέρονται πλέον στη χώρα μας τα Jeep Renegade και Compass, αφετηρία του οποίου αποτελεί ένας υπερτροφοδοτούμενος κινητήρας βενζίνης χωρητικότητας 1,5 λίτρου.
iefimerida.gr
Προσέξτε τι λέτε στον ύπνο σας! Βρετανίδα ομολόγησε έγκλημα και ο σύζυγος την κατέδωσε
Οι υποψίες που τριβέλιζαν επί μήνες το μυαλό ενός Βρετανού επιβεβαιώθηκαν όταν η γυναίκα του ομολόγησε το έγκλημά της παραμιλώντας στον ύπνο της. Ο Άντονι Φορτ «δεν είχε άλλη επιλογή», όπως δήλωσε στην εφημερίδα Liverpool Echo, από το να καταδώσει τη γυναίκα του στις Αρχές, όταν εκείνη ψέλλισε κάτι για χρήματα, ενώ κοιμόταν, γεγονός που […]
www.makeleio.gr
Απίστευτη ιστορία: Πώς 57χρονος στην Τόνγκα που παρασύρθηκε από το τσουνάμι επέζησε, κολυμπώντας επί 27 ώρες!
Το γύρο του κόσμου κάνει η ιστορία ενός άνδρα από την Τόνγκα, που τον παρέσυρε το τσουνάμι μετά την υποθαλάσσια ηφαιστειακή έκρηξη και κολυμπούσε για πάνω από μία μέρα ανάμεσα σε νησιά μέχρι να πατήσει στεριά το βράδυ της Κυριακής.
iefimerida.gr
Κορονοϊός - Αττικόν: 4 διασωληνώσεις λόγω Όμικρον και πολλά… ράντζα
Η αύξηση των εισαγωγών πίεζει το σύστημα υγείας Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Μπάσκετ: Χωρίς Παπαγιάννη, Γιόβιτς και Μαντζούκα ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Εφές
Με προορισμό την Κωνσταντινούπολη αναχώρησε το πρωί της Πέμπτης (20/1) η αποστολή του Παναθηναϊκού...
www.zougla.gr