Γερμανία: Υποχρεωτικός ο εμβολιασμός για τους υγειονομικούς από τις 16 Μαρτίου

Τον υποχρεωτικό εμβολιασμό των εργαζομένων στον υγειονομικό κλάδο και στις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων από τη 16η Μαρτίου 2022...
Read full article on: zougla.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Κακοκαιρία «Ελπίς»: Προβλήματα σε Γλυφάδα, Βούλα, Βουλιαγμένη 
Προβλήματα στους δρόμους - Βλάβες στην ηλεκτροδότηση
9 m
www.protothema.gr
Turkish F-16 fighters fly over Greek isles
Two pairs flew over the Greek islands
www.protothema.gr
Κακοκαιρία Ελπίδα: Η περιπέτεια της Ελένης Μενεγάκη και η απουσία του Ουγγαρέζου!
Κακοκαιρία Ελπίδα: Και μπορεί η Ελένη Μενεγάκη να ενθουσιάστηκε με το κατάλευκο τοπίο και να έπαιξε με το χιόνι στον…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έσωσε το ball girl από ένα έντομο
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έγινε και πάλι viral με μία εξαιρετική κίνηση που έκανε κατά τη διάρκεια του αγώνα με τον Τέιλορ Φριτζ για τη φάση των “16” του Australian Open. Με την αναμέτρηση να κρίνεται σε μία κλωστή στο πέμπτο και τελευταίο σετ, ο Στέφανος Τσιτσιπάς επέλεξε να… σώσει το ball girl από ένα έντομο! ... Περισσότερα To άρθρο Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έσωσε το ball girl από ένα έντομο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κακοκαιρία «Ελπίς» – Υπουργείο Εργασίας: Τι ισχύει για όσους δεν μπόρεσαν να πάνε στη δουλειά τους
Η κακοκαιρία «Ελπίς» έχει προκαλέσει πολλά προβλήματα όσον αφορά στις μετακινήσεις όσων πρέπει να πάνε στην εργασία τους. Για αυτό τον λόγο το υπουργείο Εργασίας εξέδωσε νέα ανακοίνωση. Την υποχρέωση των εργοδοτών να λαμβάνουν μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων τους και να μεριμνούν, ώστε, με βάση την κείμενη νομοθεσία, να μην ... Περισσότερα To άρθρο Κακοκαιρία «Ελπίς» – Υπουργείο Εργασίας: Τι ισχύει για όσους δεν μπόρεσαν να πάνε στη δουλειά τους δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Απελπισία στους δρόμους της Αττικής - Ουρές χιλιομέτρων στην Αττική Οδό - Οδηγοί εγκλωβισμένοι επί ώρες
 Μια κατάσταση χωρίς προηγούμενο συμβαίνει στην Αττική που με 7 ώρες χιονόπτωσης έχει παραλύσει στην κυριολεξία. Εκατοντάδες οδηγοί είναι εγκλωβισμένοι επί ώρες στην Αττική Οδό η οποία ανοιγοκλείνει προκειμένου να προλαβαίνουν να καθαρίζουν τα συνεργεία το χιόνι. Ταυτόχρονα είναι κανονικός Γολγοθάς για τους οδηγούς η κίνηση στους πιο κεντρικούς δρόμους της Αθήνας. Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλίσσης ... Περισσότερα To άρθρο Απελπισία στους δρόμους της Αττικής - Ουρές χιλιομέτρων στην Αττική Οδό - Οδηγοί εγκλωβισμένοι επί ώρες δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Χρίστος Αντωνιάδης: Αυτός ήταν ο λόγος που σταμάτησα το τραγούδι
«Όταν σταμάτησα το φλερτ με την κόρη, μου την έπεφτε η μάνα της», λέει ο Χρίστος Αντωνιάδης. Ο Χρίστος Αντωνιάδης παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Mega Καλημέρα» και την Ελένη Μουστάκη. Ο γνωστός τραγουδιστής μίλησε, μεταξύ άλλων, για τους λόγους που έφυγε παλιότερα από το τραγούδι, αλλά και για τις εμμονικές θαυμάστριες που είχε. «Το νέο ... Περισσότερα To άρθρο Χρίστος Αντωνιάδης: Αυτός ήταν ο λόγος που σταμάτησα το τραγούδι δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ηράκλειο: Επιχείρηση απεγκλωβισμού οικογενειών με μικρά παιδιά - Πήγαν εκδρομή στα χιόνια και αποκλείστηκαν
Συναγερμός σήμανε στην ΕΜΑΚ για δύο οικογένειες που αποκλείστηκαν από την κακοκαιρία Ελπίς στο Ηράκλειο Κρήτης.  Λόγω της σφοδρής χιονόπτωσης από την κακοκαιρία Ελπίς οι οικογένειες εγκλωβίστηκαν στην περιοχή Λιβάδι στο Ηράκλειο Κρήτης και ειδοποίησαν τις αρχές, καθώς ένα από τα παιδάκια που έχουν μαζί τους αρρώστησε με αμυγδαλίτιδα. Όπως μεταδίδει το Creta24.gr, άνδρες της ... Περισσότερα To άρθρο Ηράκλειο: Επιχείρηση απεγκλωβισμού οικογενειών με μικρά παιδιά - Πήγαν εκδρομή στα χιόνια και αποκλείστηκαν δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κακοκαιρία: Κλειστά σήμερα και αύριο τα δικαστήρια και οι εισαγγελίες της Αττικής με απόφαση Τσιάρα
Ποιες διαδικασίες εξαιρούνται από την αναστολή εργασιών σε πολιτικά, ποινικά και διοικητικά δικαστήρια
www.protothema.gr
Απαγορεύεται το κυνήγι λόγω κακοκαιρίας
Εντολή προς τα Δασαρχεία όλης της χώρας να προβούν σε απαγόρευση της θήρας στις περιοχές αρμοδιότητάς τους, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών και...
www.zougla.gr
Ρωσία: Κατηγορεί ΗΠΑ και ΝΑΤΟ για την «επιθετική ατμόσφαιρα» στην Ουκρανία
Η Δύση ευθύνεται για την κλιμάκωση των εντάσεων στην περιοχή με την ανάπτυξη δυνάμεων στα ρωσο-ουκρανικά σύνορα, αναφέρει το Κρεμλίνο - Καταγγέλλει «υστερία» από την πλευρά της Ευρώπης
www.protothema.gr
Οι δίδυμες κορούλες του Σάκη Τανιμανίδη και της Χριστίνας Μπόμπα βλέπουν για πρώτη φορά χιόνι και ενθουσιάζονται
Δείτε το βίντεο που ανάρτησε ο παρουσιαστής στο Instagram
www.protothema.gr
Κακοκαιρία Ελπίδα: Σε ποιες περιοχές υπάρχουν διακοπές ρεύματος
Η κακοκαιρία Ελπίδα έχει προκαλέσει και προβήματα ηλεκτροδόστησης.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Απροσπέλαστοι οι δρόμοι! «Σπινιαρίσματα» στο Παγκράτι, μικροτροχαία στην Βουλιαγμένης από το πυκνό χιόνι
«Σφυροκοπά» το λεκανοπέδιο της Αττικής η κακοκαιρία «Ελπίς», με πυκνά χιόνια από νωρίς το πρωί της Δευτέρας, 24.01.2022, με αποτέλεσμα τα προβλήματα όχι απλώς να μην λείπουν, αλλά να εντείνονται όσο περνά η ώρα. Όπως σας έχει ενημερώσει το newsit.gr, η κατάσταση σε πολλούς κεντρικούς δρόμους της Αττικής είναι απελπιστική, με τα λεωφορεία να είναι ... Περισσότερα To άρθρο Απροσπέλαστοι οι δρόμοι! «Σπινιαρίσματα» στο Παγκράτι, μικροτροχαία στην Βουλιαγμένης από το πυκνό χιόνι δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Γερμανία: Ένοπλος τραυμάτισε αρκετούς ανθρώπους στη Χαϊδελβέργη – Έπεσε νεκρός από τα πυρά της αστυνομίας
Η γερμανική αστυνομία ανέφερε πως ένοπλος που έδρασε μόνος του σκοτώθηκε αφού τραυμάτισε αρκετούς ανθρώπους με όπλο σε μια επίθεση σε αμφιθέατρο διαλέξεων στην πανεπιστημιακή πόλη Χαϊδελβέργη (νοτιοδυτική Γερμανία), Νωρίτερα η αστυνομία ανέφερε μέσω του Twitter πως αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν και πως μεγάλη αστυνομική δύναμη και υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης αναπτύχθηκαν στο σημείο. https://t.co/sXJehD7c1AGermany: Lone gunman ... Περισσότερα To άρθρο Γερμανία: Ένοπλος τραυμάτισε αρκετούς ανθρώπους στη Χαϊδελβέργη – Έπεσε νεκρός από τα πυρά της αστυνομίας δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Αναστολή δικαστηρίων και εισαγγελιών της Περιφέρειας Αττικής λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων
Με Απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα αναστέλλονται οι εργασίες όλων των δικαστηρίων και εισαγγελιών της Περιφέρειας Αττικής για την 25η.01.2022 και...
www.zougla.gr
Η Ρωσία κατηγορεί τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ για «υστερία» και δημιουργία εντάσεων
Το Κρεμλίνο κατηγόρησε σήμερα, Δευτέρα, τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ για κλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ Ανατολής και Δύσης μετά την ανακοίνωση...
www.zougla.gr
Οι πιο δημοφιλείς τάσεις στον ερωτικό τομέα για το 2022, σύμφωνα με τους ειδικούς
Βιωσιμότητα και αποδοχή τα σημαντικότερα.
www.protothema.gr
Θέατρο ΕΛΕΡ: Ματαίωση παράστασης λόγω καιρού και αλλαγή στο πρόγραμμα του Cinema & Sibilima
Λόγω καιρικών συνθηκών, η σημερινή παράσταση των Sibilima Ensemble μεταφέρεται για τις 14 Φεβρουαρίου. Το πρόγραμμα διαμορφώνεται...
www.zougla.gr
Ληστεία στα ΕΛΤΑ στην Πάτρα: «Επαγγελματίες» οι δράστες, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ
Τον τρόμο έζησαν οι δύο υπάλληλοι κατά τη διάρκεια ληστείας στο υποκατάστημα των ΕΛΤΑ σήμερα Δευτέρα (24.1.2022) το πρωί στην Πάτρα, όταν εισέβαλαν δύο κουκουλοφόροι, τους απείλησαν με όπλα και τους έδεσαν, αφού περίμεναν να τους ανοίξουν το χρηματοκιβώτιο για να αρπάξουν 20.000 ευρώ. Η ληστεία που διαπράχθηκε νωρίς το πρωί της Δευτέρας στα ΕΛΤΑ ... Περισσότερα To άρθρο Ληστεία στα ΕΛΤΑ στην Πάτρα: «Επαγγελματίες» οι δράστες, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Masterchef 6: Οι κριτές δεν χαρίζονται σε κανέναν – Οι λεπτομέρειες κρίνουν τα πάντα
Οι auditions του MasterChef 2022, είναι ένα βήμα πριν το τέλος τους και οι τρεις chef κριτές, Πάνος Ιωαννίδης, Σωτήρης Κοντιζάς και Λεωνίδας Κουτσόπουλος, έχουν δοκιμάσει πια αρκετά πιάτα, που είτε τους εξέπληξαν θετικά, είτε τους απογοήτευσαν. Τα κριτήρια επιλογής τους παραμένουν υψηλά και αυστηρά και δεν σκοπεύουν να χαριστούν σε κανέναν. Οι συμμετέχοντες γνωρίζουν ... Περισσότερα To άρθρο Masterchef 6: Οι κριτές δεν χαρίζονται σε κανέναν – Οι λεπτομέρειες κρίνουν τα πάντα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Η Κωτσόβολος ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό, για ηλεκτρονική απάτη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Η εταιρεία Κωτσόβολος ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό πως κυκλοφορεί δημοσίευση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με ψευδείς αναφορές για παραχώρηση μιας…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
ΥΠΕΝ: Μέτρα για την ηλεκτροδότηση κατά της διάρκεια της κακοκαιρίας Ελπίς -Η εικόνα της ΡΑΕ για το φορτίο
Ολοκληρώθηκε η έκτακτη σύσκεψη από το ΥΠΕΝ και τον ΔΕΔΔΗΕ υπό τον Κώστα Σκρέκα, για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την κακοκαιρία «Ελπίς».
iefimerida.gr
Πιστοποιητικό εμβολιασμού: Από 1η Φεβρουαρίου δεν θα αναγνωρίζεται χωρίς τρίτη δόση
Το μέτρο αφορά όλους τους πολίτες άνω των 18 ετών, διευκρίνισε ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γιώργος Γεωργαντάς - Οι άνω των 60 που έχουν εμβολιαστεί στο εξωτερικό, μπορούν να αναγνωρίζουν τον εμβολιασμό τους στην πλατφόρμα 
www.protothema.gr
Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Χιονίζει ασταμάτητα στην εθνική οδό Αθηνών - Λαμίας
Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Αρκετό χιόνι έπεσε και στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας, στο ύψος του Μαρτίνου.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
ΗΠΑ: Ως και 50.000 στρατιώτες ετοιμάζεται να στείλει ο Μπάιντεν στην Ανατολική Ευρώπη
Σε πρώτη φάση το αμερικανικό σχέδιο προβλέπει την αποστολή χιλίων έως πέντε χιλιάδων στρατιωτών σε Λιθουανία, Εσθονία και Λετονία, που συνορεύουν με τη Ρωσία - Το σχέδιο δεν περιλαμβάνει την αποστολή αμερικανικών στρατευμάτων στην Ουκρανία
www.protothema.gr
«Με δυσκολία προσπαθούμε να κρατήσουμε ανοιχτή τη Μαραθώνος» λέει ο δήμαρχος -Προβλήματα και σε ηλεκτροδότηση
«Προσπαθούμε να κρατήσουμε τη λεωφόρο Μαραθώνος ανοιχτή» με τη χιονόπτωση να ειναι σφοδρη τις τελευταίες ώρες.
iefimerida.gr
LIVE BLOG: Λεπτό προς λεπτό οι εξελίξεις με την κακοκαιρία «Ελπίς» - Σε κλοιό χιονιά η χώρα
Σαρώνει τη χώρα το δεύτερο και εντονότερο κύμα της κακοκαιρίας «Ελπίδα» - Αναμένεται επιδείνωση τις επόμενες ώρεςΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Τέλη κυκλοφορίας 2022 - myCAR: Μέχρι πότε πρέπει να πληρωθούν
Τέλη κυκλοφορίας 2022: H προθεσμία για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας του 2022, καθώς και για τη θέση των οχημάτων…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Στέφανος Τσιτσιπάς: H πρόκριση στον προημιτελικό του Australian Open και ο επόμενος αντίπαλος
Στέφανος Τσιτσιπάς: Με μια εκπληκτική ανατροπή, ο Έλληνας πρωταθλητής επικράτησε 3-2 σετ του Τέιλορ Φριτζ και είναι στους «8» του…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Δύσκολες ώρες για τη Regina King - Αυτοκτόνησε ο γιος της στα 26α γενέθλιά του
Δύσκολες στιγμές βιώνει τις τελευταίες ώρες η διάσημη ηθοποιός Regina King...
www.zougla.gr
Άνοια μετά από εγκεφαλικό: Το αντιφλεγμονώδες φάρμακο που μειώνει τον κίνδυνο
Υπολογίζεται ότι το ένα τρίτο των ατόμων που έχουν υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο στη συνέχεια εκδηλώνουν άνοια. Η φλεγμονή και η συσσώρευση χοληστερόλης φαίνεται ότι εμπλέκονται σε αυτό το μηχανισμό και σύμφωνα με νεότερη έρευνα ένα γνωστό αντιφλεγμονώδες μπορεί να εξουδετερώσει τον κίνδυνο. Δείτε ποιο είναι
www.protothema.gr
Υπουργείο Εργασίας: Πληρώνεται ο εργαζόμενος που δεν μπορεί να μεταβεί στην εργασία του λόγω του χιονιού;
Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των εργοδοτών
www.protothema.gr
Αναστολή εμβολιασμών: Πως θα επαναπρογραμματίσετε το ραντεβού σας
Λόγω των έκτακτων καιρικών φαινομένων, οι εμβολιασμοί στους νομούς Αττικής και Εύβοιας, σήμερα από τις 15:00 και μετά και για όλη την αυριανή ημέρα, αναστέλλονται. Όπως δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Μάριος Θεμιστοκλέους: «Οι πολίτες που έχουν κλείσει ραντεβού για σήμερα και αύριο, θα λάβουν ενημερωτικό SMS στο κινητό τηλέφωνο που είχαν δηλώσει όταν ... Περισσότερα To άρθρο Αναστολή εμβολιασμών: Πως θα επαναπρογραμματίσετε το ραντεβού σας δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Επανενεργοποιήθηκε η Μικτή Οικονομική Επιτροπή Ελλάδας - Τουρκίας
Το συζήτησαν ο Κώστας Φραγκογιάννης με τον υφυπουργό Εμπορίου της Τουρκίας - Οι δύο πλευρές εξέφρασαν τη δέσμευσή τους να συνεχίσουν να εργάζονται για την επίτευξη προόδου στα θέματα που περιλαμβάνονται στη Θετική Ατζέντα
www.protothema.gr
Τιερί Μιγκλέρ: Το μεγάλο reunion με τον κόσμο της μόδας πριν φύγει για πάντα
Η έκθεση ρετροσπεκτίβα που φιλοξενήθηκε στο Musée des Arts Décoratifs με 150 εμβληματικές δημιουργίες του μεγάλου σχεδιαστή - Όλοι οι αγαπημένοι φίλοι ήταν εκεί
www.protothema.gr
Φάρμα: Μετά την αποχώρηση της Χριστιάννας Σμαραγδή, οι ισορροπίες και τα στρατόπεδα αλλάζουν
Όσα θα δούμε απόψε - Στις 21:00, στον ΑΝΤ1 - Δείτε τα τρέιλερ
www.protothema.gr
Κακοκαιρία Ελπίς: Νέες συστάσεις από το υπ. Εργασίας προς εργοδότες για την ασφάλεια των εργαζομένων
Οι όποιες καταγγελίες γίνουν στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) για την παραβίαση των μέτρων ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων θα εξετάζονται αμέσως με την απαιτούμενη προσοχή και αυστηρότητα
www.protothema.gr
Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Κλειστά τα δικαστήρια στην Αττική Τρίτη και Τετάρτη
Κλειστά θα παραμείνουν τα δικαστήρια και οι εισαγγελίες στην Περιφέρεια Αττικής Τρίτη (25.02.2022) και Τετάρτη (26.01.2022) λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που προκαλεί η κακοκαιρία «Ελπίδα».  Συγκεκριμένα με απόφαση του υπουργού Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα αναστέλλονται οι εργασίες όλων των δικαστηρίων και εισαγγελιών της Περιφέρειας Αττικής για την 25η.01.2022 και 26η.01.2022. Η απόφαση ελήφθη μετά από ... Περισσότερα To άρθρο Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Κλειστά τα δικαστήρια στην Αττική Τρίτη και Τετάρτη δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
«Με δυσκολία προσπαθούμε να κρατήσουμε ανοιχτή τη λεωφόρο Μαραθώνος»
Αποδέκτης της ορμής της κακοκαιρίας γίνεται από το πρωί η Αττική και η χιονόπτωση είναι έντονη, ωστόσο τα περισσότερα προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί στους δήμους...
www.zougla.gr
Οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων και τα δικαιώματα των εργαζομένων σε μια κακοκαιρία
Την υποχρέωση των εργοδοτών να λαμβάνουν μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων τους και να μεριμνούν, ώστε, με βάση την κείμενη νομοθεσία...
www.zougla.gr
Καιρός – Αττική: 18 νεφροπαθείς μεταφέρθηκαν για αιμοκάθαρση από την Πυροσβεστική
Με την επέλαση του χιονιά να δημιουργεί προβλήματα στους δρόμους της Αττικής, χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για την μεταφορά δεκαοκτώ νεφροπαθών σε νοσοκομεία για αιμοκάθαρση. Λόγω των προβλημάτων που έχει δημιουργήσει το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας «Ελπίδα», μέχρι πριν λίγη ώρα το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος είχε δεχθεί 87 κλήσεις σε όλη την ... Περισσότερα To άρθρο Καιρός – Αττική: 18 νεφροπαθείς μεταφέρθηκαν για αιμοκάθαρση από την Πυροσβεστική δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Tsitsipas moves into Australian Open quarters after 5-set victory over Fritz
The Greek beat the American 4-6, 6-4, 4-6, 6-3, 6-4
www.protothema.gr
Κακοκαιρία «Ελπίς»: Περίπου 42.500 πολίτες σε Αττική και Εύβοια πρέπει να κλείσουν ξανά ραντεβού για εμβολιασμό
Αυτό δήλωσε ο Μάριος Θεμιστοκλέους, με αφορμή τις ματαιώσεις των εμβολιαστικών ραντεβού σε Αττική και Εύβοια λόγω της κακοκαιρίας «Ελπίς»
www.protothema.gr
Γαλλία: Βάζει «φρένο» στα μη απαραίτητα ταξίδια προς την Ουκρανία
Κλιμακώνεται η ένταση στην περιοχή με τη γειτονική Ρωσία - Το ΥΠΕΞ συμβουλεύει τους πολίτες να μην επισκέπτονται τη χώρα
www.protothema.gr
Τέιλορ Φριτζ – Στέφανος Τσιτσιπάς 2-3: Με επική ανατροπή στα προημιτελικά του Australian Open
Τι κι αν βρέθηκε πίσω στο σκορ δύο φορές, ο Στέφανος Τσιτσιπάς έδειξε τεράστια ψυχικά αποθέματα, έφερε τούμπα το παιχνίδι με τον Τέιλορ Φριτζ κι επικράτησε με 3-2 σετ, παίρνοντας το εισιτήριο για τα προημιτελικά του Australian Open μέσα σε αποθέωση από τους χιλιάδες Έλληνες της Μελβούρνης. Περισσότερα σε λίγο… To άρθρο Τέιλορ Φριτζ – Στέφανος Τσιτσιπάς 2-3: Με επική ανατροπή στα προημιτελικά του Australian Open δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Australian Open: Στους «8» με επική… διπλή ανατροπή ο Στέφανος Τσιτσιπάς (pics+vids)
Σε ένα ματς… θρίλερ ο Στέφανος Τσιτσιπάς αν και ξεκίνησε με το αριστερό την αναμέτρηση κόντρα στον Τέιλορ Φριτζ με…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr