Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Αν ποτέ χρεοκοπήσω, θα πουλήσω τις μπασκετικές κάρτες μου»

Ορεξάτος εμφανίστηκε στη συνέντευξη Τύπου της νίκης του Μιλγουόκι επί της Ιντιάνα (118-100) ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.
Read full article on: iefimerida.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Σασμός: Το συγκινητικό «αντίο» του συγγραφέα του βιβλίου στον Πετρή (pics)
Το δικό του αντίο στον Κώστα Νικούλι, τον Πετρή του «Σασμού» θέλησε να πει μέσα από τα social media, ο…Περισσότερα...
5 m
www.newsbomb.gr
Η Κάρι Μπράτσο φοράει ξανά το επικό φόρεμα από το φινάλε του «Sex and the City»
Θα εμφανιστεί με αυτό στο 8ο επεισόδιο του  «And Just Like That» - Δείτε φωτογραφίες
6 m
www.protothema.gr
Κορονοϊός: 88 παιδιά νοσηλεύονται σε όλη τη χώρα
Ο κορονοϊός δεν κάνει διακρίσεις και αυξάνονται συνεχώς σε όλη τη χώρα οι νοσηλείες παιδιών. Μέχρι το βράδυ της Τετάρτης στα νοσοκομεία όλης της επικράτειας νοσηλεύονταν 88 παιδιά. Μάλιστα, 2 νεογνά για προληπτικούς λόγους βρίσκονται στην Εντατική του Νοσοκομείου Παίδων, όπως ανέφερε το Open. Δεν είναι διασωληνωμένα αλλά τα έβαλαν στη μονάδα για να είναι ... Περισσότερα To άρθρο Κορονοϊός: 88 παιδιά νοσηλεύονται σε όλη τη χώρα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
6 m
www.newsit.gr
Η ανάρτηση της Έλενας Ακρίτα για τη συνέντευξη της Γεωργίας στον Μάκη Τριανταφυλλόπουλο
Για άλλη μια φορά η Έλενα Ακρίτα τα «πήρε» στο κρανίο με όλους αυτούς τους δήθεν και ντεμέκ οι οποίοι μόλις αντιλήφθηκαν ότι η Γεωργία Μπίκα...
8 m
www.zougla.gr
H Canon παρουσιάζει την πρώτη κάμερα 8Κ πλήρους καρέ της σειράς Cinema EOS
Η Canon ανακοινώνει σήμερα την EOS R5 C, μια ισχυρή, υβριδική κάμερα που συνδυάζει τις επαγγελματικές δυνατότητες δημιουργίας ταινιών της σειράς Cinema EOS...
www.zougla.gr
Τα παπούτσια που κάνουν θραύση χαρίζουν ύψος, αλλά είναι άνετα -Διαχρονικά κομψά, θα ανανεώσουν το στιλ σου
Τα platform παπούτσια έχουν κάνει ίσως την μεγαλύτερη επιστροφή τους.
iefimerida.gr
Το τσαγανό της Ελεονώρας και η μεταμόρφωση του «επηρεάζει» σε... «πειράζει»
Τελικά γίνονται πράγματα - Τελικά αλλάζουν πολλά - Μακάρι να συνεχιστεί αυτό και εντός τηλεοράσεως…
www.protothema.gr
«Κρανίου τόπος» και το Γενικό Λύκειο Μελισσίων, μετά τη λήξη της κατάληψης [βίντεο & εικόνες]
Δεν έχουν τέλος δυστυχώς οι βανδαλισμοί που πραγματοποιούνται το τελευταίο διάστημα σε σχολεία που τελούν υπό κατάληψη.
iefimerida.gr
Έξι άμαχοι νεκροί και τριάντα τραυματίες σε βομβαρδισμό στην πόλη Αφρίν της Συρίας
Η περιοχή ελέγχεται από τις τουρκικές δυνάμεις και όπως αναφέρουν οι πληροφορίες οι οβίδες προήλθαν από μια περιοχή όπου έχουν παρουσία οι δυνάμεις του συριακού καθεστώτος και των Κούρδων της Συρίας
www.protothema.gr
Παύλος Πολάκης: Το Facebook μπλόκαρε ξανά τον λογαριασμό του - «Όντε ψοφά ο γάϊδαρος κουνάει την ουρά του»
Ο βουλευτής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ σχολίασε πως δεν είναι η πρώτη φορά που το μέσο κοινωνικής δικτύωσης τον μπλοκάρει
www.protothema.gr
Live streaming, WRC: Η πρώτη ειδική του 2022 – Εκκίνηση από το Μόντε Κάρλο (videos+photos)
WRC: Δείτε ζωντανά με εικόνα και ήχο την πρώτη ειδική διαδρομή του 2020 από το Μόντε Κάρλο, όπου παραδοσιακά ανοίγει…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Τανζανία: Δύο νεκροί σε σύγκρουση μικρού λεωφορείου με τρένο (pics)
Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν κι άλλοι έξι τραυματίστηκαν όταν το μικρό λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με διερχόμενο τρένο στα περίχωρα…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Νικολέττα Ράλλη-Μιχάλης Ανδρούτσος: Βόλτα με τη μικρή Σοφία στο Ζάππειο
Η Νικολέττα Ράλλη και ο επιχειρηματίας Μιχάλης Ανδρούτσος έχουν δημιουργήσει μια πολύ όμορφη οικογένεια...
www.zougla.gr
Συρία: Έξι άμαχοι σκοτώθηκαν σε βομβαρδισμό στην πόλη Αφρίν
Έξι άμαχοι, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά, σκοτώθηκαν και άλλοι 30 τραυματίστηκαν κατά τον βομβαρδισμό της πόλης Αφρίν, στη βόρεια Συρία, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
iefimerida.gr
Αττική Οδός: Ξεκινά ο διεθνής διαγωνισμός για την παραχώρησή της – Εκδήλωση ενδιαφέροντος έως τις 20 Απριλίου
Στην έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας για τη νέα παραχώρηση μιας από τις σημαντικότερες οδικές υποδομές της χώρας, της Αττικής Οδού, προχωρά το ΤΑΙΠΕΔ, εταιρεία μέλος του Υπερταμείου (ΕΕΣΥΠ). Το ΤΑΙΠΕΔ προκήρυξε σήμερα διεθνή πλειοδοτικό διαγωνισμό για την παραχώρηση των υπηρεσιών σχετικά με τη χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση της Αττικής Οδού για 25 έτη. Η ... Περισσότερα To άρθρο Αττική Οδός: Ξεκινά ο διεθνής διαγωνισμός για την παραχώρησή της – Εκδήλωση ενδιαφέροντος έως τις 20 Απριλίου δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Συρία: Έξι άμαχοι σκοτώθηκαν σε βομβαρδισμό στην πόλη Αφρίν
Έξι άμαχοι, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά, σκοτώθηκαν και άλλοι 30 τραυματίστηκαν κατά τον βομβαρδισμό της πόλης Αφρίν...
www.zougla.gr
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός LIVE για την 22η αγωνιστική της Euroleague
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Μακάμπι Τελ Αβί για την 22η αγωνιστική της Euroleague, με στόχο την επιστροφή στις νίκες, μετά την ήττα από τη Φενέρμπαχτσε στην Τουρκία. Οι Πειραιώτες παραμένουν ψηλά στην κατάταξη, όντας στην τρίτη θέση με ρεκόρ 12-6 νίκες, αλλά “παλεύουν” πια για το πλεονέκτημα έδρας στα play off και δεν ... Περισσότερα To άρθρο Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός LIVE για την 22η αγωνιστική της Euroleague δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ο Ολυμπιακός 15η κορυφαία ομάδα στον κόσμο, πάνω από... Μπαρτσελόνα και Λίβερπουλ! (photos)
Ολυμπιακός: Η λίστα της IFFHS για τις κορυφαίες ομάδες του 2021 – Η άνοδος των «ερυθρόλευκων», που βρίσκονται τα άλλα…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ο Ερντογάν πάει Κίεβο: Θα αναλάβει ρόλο μεσολαβητή μεταξύ Ρωσίας-Ουκρανίας
Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε σήμερα ότι πρόκειται να ταξιδέψει στην Ουκρανία στις αρχές Φεβρουαρίου.
iefimerida.gr
Κύπελλο Εθνών Αφρικής: Αποκλεισμός για την πρωταθλήτρια Αλγερία, 3-1 η Ακτή Ελφαντοστού
Η πρωταθλήτρια του 2019 και κάτοχος δύο τροπαίων του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, Αλγερία, πήγε στην εφετινή διοργάνωση του Καμερούν με όλα τα αστέρια της...
www.zougla.gr
Κορονοϊός: Αλλαγές στην τροπολογία για τις άδειες νόσησης
Τρεις αλλαγές έγιναν στην τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας που αφορά τα άρθρα για τις άδειες νόσησης λόγω κορονοϊού. Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ισχύουν τα εξής:«Πρώτον, διευκρινίζεται ότι οι γονείς εργαζόμενοι, κατά τη διάρκεια της άδειας νόσησης των τέκνων τους από κορονοϊό, λαμβάνουν για τις τρεις πρώτες ημέρες το 50% των ... Περισσότερα To άρθρο Κορονοϊός: Αλλαγές στην τροπολογία για τις άδειες νόσησης δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ισχυρή έκρηξη ισοπέδωσε κτίρια, φόβοι για νεκρούς - Δείτε βίντεο
Άγνωστο παραμένει πόσοι άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο, ωστόσο οι εικόνες από την περιοχή, που μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης, δείχνουν πολλά κτίρια που έχουν καταρρεύσει και ερείπια διασκορπισμένα σε μεγάλη απόσταση
www.protothema.gr
Ισχυρή έκρηξη ισοπέδωσε κτίρια στη Γκάνα, φόβοι για νεκρούς - Δείτε βίντεο
Άγνωστο παραμένει πόσοι άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο, ωστόσο οι εικόνες από την περιοχή, που μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης, δείχνουν πολλά κτίρια που έχουν καταρρεύσει και ερείπια διασκορπισμένα σε μεγάλη απόσταση
www.protothema.gr
Γκάνα: Φορτηγό που μετέφερε εκρηκτικά συγκρούστηκε με μοτοσυκλέτα -Η έκρηξη ισοπέδωσε κτίρια, φόβοι για νεκρούς
Η αστυνομία της Γκάνας ανέφερε σήμερα Πέμπτη πως μία ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στο δυτικό τμήμα της χώρας, όταν ένα φορτηγό που μετέφερε εκρηκτικά στο χρυσωρυχείο Chirano συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα.
iefimerida.gr
ΗΠΑ: Η Ιβάνκα Τραμπ καλείται να καταθέσει σε επιτροπή της Βουλής για την εισβολή στο Καπιτώλιο
Η επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων, η οποία ερευνά την αιματηρή επίθεση της 6ης Ιανουαρίου 2021 στο Καπιτώλιο, επιδιώκει να πάρει κατάθεση...
www.zougla.gr
Στις 15 κορυφαίες ομάδες του 2021 ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με την IFFHS
Η Διεθνής Ομοσπονδία Ιστορίας και Στατιστικής του Ποδοσφαίρου (IFFHS) ανακοίνωσε την κατάταξη των ομάδων για το 2021 με τον Ολυμπιακό να "σκαρφαλώνει" από την 28η στην 15η θέση - Στην 71η θέση ο ΠΑΟΚ και στην 219η η ΑΕΚ
www.protothema.gr
Αλλαγές στις άδειες ειδικού σκοπού για τους εργαζομένους με παιδιά που νοσούν από κορονοϊό
Αλλαγές στις άδειες ειδικού σκοπού για τους εργαζόμενους γονείς που τα παιδιά τους νοσούν από κορονοϊό - Τι αναφέρουν πηγές…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Omicron: Οι Ρώσοι υποστηρίζουν ότι το Sputnik V είναι πιο αποτελεσματικό από το εμβόλιο της Pfizer
Η έρευνα των Ρώσων επιστημόνων έγινε Ινστιτούτο Σπαλαντσάνι της Ιταλίας και όπως επισημάνθηκε το ρωσικό εμβόλιο παρουσιάζει υψηλότερα επίπεδα αντισωμάτων κατά του στελέχους της Όμικρον απ' ό,τι το εμβόλιο της αμερικανικής εταιρείας
www.protothema.gr
NBA All Star Game: Πέρασε στην πρώτη θέση της ψηφοφορίας ο Λεμπρόν Τζέιμς – Στην 4η θέση ο Γιάννης Αντετοκούνμπο
Ο Λεμπρόν Τζέιμς “τρέχει” μία εκπληκτική περίοδο στο NBA, παρά τις ήττες των Λος Άντζελες Λέικερς και αυτό έφερε νέο “κύμα” υποστήριξής του στην ψηφοφορία για το All Star Game. O “Βασιλιάς” πέρασε έτσι στην πρώτη θέση κατά την τρίτη καταμέτρηση, φθάνοντας τους 6.927.449 και αφήνοντας πίσω του τον Στεφ Κάρι με 6.019,418 ψήφους. Τρίτος ... Περισσότερα To άρθρο NBA All Star Game: Πέρασε στην πρώτη θέση της ψηφοφορίας ο Λεμπρόν Τζέιμς – Στην 4η θέση ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός 0-0 (Πρώτο δεκάλεπτο)
Ο Ολυμπιακός κοντράρεται στο Τελ Αβίβ με την Μακάμπι (Novasports Prime). Οι «ερυθρόλευκοι» ψάχνουν στο Ισραήλ την 13η νίκη τους, μετρώντας 19 παιχνίδια...
www.zougla.gr
Τσίπρας: Το επείγον ζήτημα είναι να φύγει αυτή η αποτυχημένη και επικίνδυνη κυβέρνηση
Μία εφ’ όλης της ύλης επίθεση εναντίον της κυβέρνησης, εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό «Kontra» και τους…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Γκάνα: Ισχυρή έκρηξη ισοπέδωσε κτίρια – Φόβοι για νεκρούς (pics)
Η αστυνομία της Γκάνας ανέφερε σήμερα Πέμπτη πως μία ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στο δυτικό τμήμα της χώρας, όταν ένα φορτηγό…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Σενάρια πολέμου στην Ουκρανία: Το ΝΑΤΟ απέναντι στα ρωσικά στρατεύματα -«Χάρτες εισβολής» παρουσιάζει ο δυτικός Τύπος
Κλιμακώνεται η κρίση στην Ουκρανία, με τη Ρωσία να ετοιμάζει μεγάλες στρατιωτικές ασκήσεις, ΝΑΤΟϊκές δυνάμεις να συγκεντρώνονται ως «απάντηση» στην περιοχή, και τον διεθνή Τύπο να παρουσιάζει «χάρτες μάχης».
iefimerida.gr
Σενάρια πολέμου στην Ουκρανία: Το ΝΑΤΟ απέναντι στα ρωσικά στρατεύματα - «Χάρτες εισβολής» παρουσιάζει ο δυτικός Τύπος
Κλιμακώνεται η κρίση στην Ουκρανία, με τη Ρωσία να ετοιμάζει μεγάλες στρατιωτικές ασκήσεις, νατοϊκές δυνάμεις να συγκεντρώνονται ως «απάντηση» στην περιοχή, και τον διεθνή Τύπο να παρουσιάζει πλέον «χάρτες μάχης».
iefimerida.gr
Ισραήλ – Κορονοϊός: Καταργείται η καραντίνα στα παιδιά που ήρθαν σε επαφή με κρούσματα
Το Ισραήλ θα καταργήσει την υποχρεωτική καραντίνα για τα παιδιά που έχουν έρθει σε επαφή με κρούσματα κορονοϊού, ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση. Στόχος είναι να ανακουφιστούν οι γονείς και τα σχολεία, καθώς τα κρούσματα αυξάνονται ραγδαία λόγω της παραλλαγής Όμικρον και στο Ισραήλ. Ο πρωθυπουργός Ναφτάλι Μπένετ ανέφερε ότι από τις 27 Ιανουαρίου τα παιδιά ... Περισσότερα To άρθρο Ισραήλ – Κορονοϊός: Καταργείται η καραντίνα στα παιδιά που ήρθαν σε επαφή με κρούσματα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ισραήλ: Καταργείται η υποχρεωτική καραντίνα για τα παιδιά που ήρθαν σε επαφή με νοσούντες από κορωνοϊό
Ο πρωθυπουργός Ναφτάλι Μπένετ ανέφερε ότι από τις 27 Ιανουαρίου τα παιδιά θα χρειάζεται απλώς να υποβάλλονται δύο φορές την εβδομάδα σε τεστ αντιγόνου στο σπίτι και, αν το αποτέλεσμα βγει θετικό ή αν δεν αισθάνονται καλά, θα απέχουν από το σχολείο μέχρι να αναρρώσουν
www.protothema.gr
Κύπελλο ποδοσφαίρου, Άρης-Λαμία (21:30, Cosmote Sport1)
Η αυλαία της 1ης αγωνιστικής της προημιτελικής φάσης του Κυπέλλου πέφτει στο Κλεάνθης Βικελίδης όπου Άρης και Λαμία θέλουν να βάλουν τις βάσεις πρόκρισης
www.protothema.gr
Κοζάνη: 41χρονη με νεκρό έμβρυο περιπλανιόταν για 10 μέρες στα νοσοκομεία για να χειρουργηθεί
Δεν έχει προηγούμενο η ταλαιπωρία που βίωσε μια 41χρονη κατά την διάρκεια των Χριστουγέννων στην Κοζάνη που ήταν έγκυος και διαπίστωσε ότι το επτά εβδομάδων έμβρυο που κυοφορούσε ήταν νεκρό. Η 41χρονη περιφερόταν από νοσοκομείο σε νοσοκομείο, προκειμένου να χειρουργηθεί.  Πρώτα πήγε στο νοσοκομείο Κοζάνης, αλλά επειδή δεν υπήρχε αναισθησιολόγος και την έστειλαν στο νοσοκομείο ... Περισσότερα To άρθρο Κοζάνη: 41χρονη με νεκρό έμβρυο περιπλανιόταν για 10 μέρες στα νοσοκομεία για να χειρουργηθεί δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Δημοσκόπηση Metron Analysis: Κυριαρχεί αλλά με «τραύματα» η κυβέρνηση - Ανεβαίνει το ΚΙΝΑΛ
Αλλαγή στο πολιτικό σκηνικό δείχνει η νέα δημοσκόπηση της Metron Analysis με το Κίνημα Αλλαγής να μετατρέπεται στον τρίτο ισχυρό πόλο…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ταγίπ Ερντογάν ο «διαμεσολαβητής» για Ουκρανία και Ρωσία
Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν, δήλωσε ότι πρόκειται να ταξιδέψει στην Ουκρανία στις αρχές Φεβρουαρίου και ελπίζει να καταφέρει να πείσει τους ηγέτες Ρωσίας και Ουκρανίας να βρεθούν «τετ α τετ» το συντομότερο δυνατόν, εν μέσω της κλιμάκωσης της έντασης στην περιοχή. «Στις αρχές του επόμενου μήνα, έχω μία επίσκεψη στην Ουκρανία», δήλωσε ο ... Περισσότερα To άρθρο Ταγίπ Ερντογάν ο «διαμεσολαβητής» για Ουκρανία και Ρωσία δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Αλ Πατσίνο - Ρόμπερτ Ντε Νίρο: Ξανά μαζί σε ταινία; Όλα δείχνουν πως ναι
Μάθαμε πως το δεύτερο μέρος της παρθενικής αντάμωσης των De Niro και Pacino στη μεγάλη οθόνη βρίσκεται στα σκαριά. Πώς θα γίνει…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
ΑΕΚ: Ακόμα ένα θετικό περιστατικό Covid-19
Θετικός στον κορωνοϊό βρέθηκε ακόμα ένας ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ που έκανε τεστ λόγω συμπτωμάτων. Έτσι, θα απουσιάσει από το κυριακάτικο (23/1)...
www.zougla.gr
Ισραήλ: Τέλος η υποχρεωτική καραντίνα για παιδιά που ήρθαν σε επαφή με φορείς Covid
Το Ισραήλ θα καταργήσει την υποχρεωτική καραντίνα για τα παιδιά που έχουν έρθει σε επαφή με φορείς της Covid-19, ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση...
www.zougla.gr
Ιταλία: 188.797 νέα περιστατικά και 385 θάνατοι το τελευταίο 24ωρο
Το τελευταίο εικοσιτετράωρο στην Ιταλία καταγράφηκαν 188.797 περιστατικά κορωvοϊού και 385 ασθενείς...
www.zougla.gr
Ιταλία – Κορονοϊός: 385 νεκροί και σχεδόν 189.000 νέα κρούσματα
Η Ιταλία το τελευταίο 24ωρο κατέγραψε 188.797 νέα κρούσματα κορονοϊού καθώς και 385 νεκρούς από επιπλοκές της νόσου. Συνολικά, πραγματοποιήθηκαν 1.110. 266 διαγνωστικά τεστ στην Ιταλία, το 17% από τα οποία προέκυψε θετικό. Στις ΜΕΘ της χώρας βρίσκονται 1.698 ασθενείς με Covid-19. Στους νοσοκομειακούς θαλάμους είναι 19.659. Στην φάση αυτή, δε, στην Ιταλία οι πολίτες ... Περισσότερα To άρθρο Ιταλία – Κορονοϊός: 385 νεκροί και σχεδόν 189.000 νέα κρούσματα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κορωνοϊός: Το Ισραήλ καταργεί την υποχρεωτική καραντίνα για τα παιδιά που έχουν έρθει σε επαφή με φορείς
Το Ισραήλ θα καταργήσει την υποχρεωτική καραντίνα για τα παιδιά που έχουν έρθει σε επαφή με φορείς της Covid-19.
iefimerida.gr
Αλέξης Τσίπρας: «Το μεγάλο και επείγον ζήτημα είναι να φύγει αυτή η κυβέρνηση»
«Το μεγάλο και το επείγον ζήτημα είναι να φύγει αυτή η κυβέρνηση γιατί έχει αποτύχει και γιατί είναι επικίνδυνη», ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας στην συνέντευξη που παραχώρησε στο Kontra Channel και στην εκπομπή «Επί του Πιεστηρίου» και εξήγησε: « Το να φύγει αυτή η κυβέρνηση είναι ζήτημα ζωής, είναι ζήτημα επιβίωσης, είναι ζήτημα δημοκρατίας». Αναφερόμενος ... Περισσότερα To άρθρο Αλέξης Τσίπρας: «Το μεγάλο και επείγον ζήτημα είναι να φύγει αυτή η κυβέρνηση» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr