Γιουβέντους: «Φωνές» για αφαίρεση πρωταθλημάτων και νέο υποβιβασμό!

Η Γιουβέντους έχει βρεθεί στη δίνη της υπόθεσης που παρουσιάζεται ως οικονομικό σκάνδαλο και πλέον ακούγονται «φωνές» για τιμωρία που φτάνει στην αφαίρεση πρωταθλημάτων και τον υποβιβασμό!
Read full article on: gazzetta.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Απίστευτο: Φάλαινα φυσητήρας εντοπίστηκε στην παραλία Αλίμου [βίντεο]
Απίστευτο και όμως αληθινό, μια φάλαινα φυσητήρας βρέθηκε λίγα μέτρα από την παραλία του Αλίμου.
iefimerida.gr
Νέα κακοκαιρία το Σαββατοκύριακο με χιόνια και στην Αττική -Πού οφείλεται, πόσο θα διαρκέσει
Οι συνέπειες της κακοκαιρίας «Ελπίδας» είναι ακόμη πολύ νωπές -αλλά και υπαρκτές ακόμη και σήμερα, σε ορισμένες περιοχές- ωστόσο ένα νέο μίνι «κύμα» χιονιά αναμένεται τις επόμενες ώρες.
iefimerida.gr
Tesla: Tα μοντέλα αντέχουν ακόμη και σε βιολογικό πόλεμο - Η απίστευτη πατέντα του Elon Musk [βίντεο]
Κατάλληλα προετοιμασμένα ακόμα και για... βιολογικό πόλεμο είναι τα μοντέλα της Tesla διαθέτοντας τα κατάλληλα φίλτρα στο σύστημα κλιματισμού.
iefimerida.gr
Ελενα Τζούλη (σύζυγος Καμένου) για έκρηξη στη Συγγρού: Εγώ και οι συνεργάτες μου ζούμε από θαύμα
Ολοσχερώς καταστράφηκε το δικηγορικό γραφείο της συζύγου του Πάνου Καμμένου, Έλενας Τζούλη, από την έκρηξη της Τετάρτης στη λεωφόρο Συγγρού.
iefimerida.gr
Καρδιακή προσβολή: Το σημείο του σώματος που αποκαλύπτει τον κίνδυνο 12 μήνες νωρίτερα
Φαίνεται πως τα μάτια εκτός από καθρέφτη της ψυχής αποτελούν και ένα παράθυρο στην καρδιά, από το οποίο μπορούν να... κρυφοκοιτάξουν οι επιστήμονες για να διαπιστώσουν τυχόν διαταραχές στη λειτουργία της και εάν αυτό το πολύτιμο όργανο κινδυνεύει
www.protothema.gr
Έρευνα: Τα ζεστά ροφήματα μας κάνουν πιο κοινωνικούς
Το τι θα συζητάς με μία κούπα καφέ ωστόσο, είναι άλλο θέμα.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Γιατί αυτοκίνητα σαν του Τζώρτζη Μονογυιού γίνονται στάχτη μέσα σε λίγα λεπτά; (+video)
Τα πανάκριβα supercars έχουν μία αχίλλειο πτέρνα που σπάνια συζητείται, το ότι αρπάζουν εύκολα φωτιά η οποία είναι εξαιρετικά δύσκολο να κατασβηστεί αφήνοντας πίσω μόνο στάχτες.
www.protothema.gr
Θεσσαλονίκη: Παραλίγο λιντσάρισμα για ένα κινητό-Τον «γλίτωσαν» οι αστυνομικοί (ΦΩΤΟ&ΒΙΝΤΕΟ)
Χειροπέδες σε έναν αλλοδαπό (σύμφωνα με πληροφορίες πακιστανικής υπηκοότητας) πέρασαν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης, όταν επιχείρησε να κλέψει ένα κινητό τηλέφωνο από μία γυναίκα, στη συμβολή των οδών Τσιμισκή με Κούσκουρα. Ο φερόμενος ως δράστης έγινε αντιληπτός από άγνωστο άνδρα, ο οποίος αφού τον καταδίωξε τον πρόλαβε πριν τραπεί σε φυγή. Ο αλλοδαπός απειλήθηκε επίσης […]
www.makeleio.gr
Ριζότο με κρόκο Κοζάνης
Ένα αρωματικό ριζότο με κρόκο Κοζάνης, φτιαγμένο με ρύζι αρμπόριο και χυλωμένο τέλεια μέσα από τη γνωστή διαδικασία του ριζότο, είναι πάντα ένα καλοδεχούμενο πιάτο σε κάθε τραπέζι κι έχει παντού μόνο φίλους.
www.protothema.gr
ΣΥΡΙΖΑ: Πρόταση μομφής γιατί «η κυβέρνηση είναι στριμωγμένη στη γωνία»
Πανδημία, ακρίβεια, κακοκαιρία και υπόθεση Φουρθιώτη θα είναι τα θέματα τα οποία θα θέσει ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα (28.01.2022) το απόγευμα στη Βουλή, ζητώντας απαντήσεις μετά την πρόταση μομφής προς την κυβέρνηση που κατέθεσε αιφνιδιαστικά χθες το μεσημέρι ο Αλέξη Τσίπρας. Ο Αλέξης Τσίπρας αποφάσισε μαζί με τους στενούς του συνεργάτες ότι θα έπρεπε να προχωρήσουν ... Περισσότερα To άρθρο ΣΥΡΙΖΑ: Πρόταση μομφής γιατί «η κυβέρνηση είναι στριμωγμένη στη γωνία» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Απίστευτο περιστατικό στον Άλιμο: Στα ρηχά μικρή φάλαινα
Πιθανότατα είναι τραυματισμένη και όπως φαίνεται  έχασε τον προσανατολισμό της
www.protothema.gr
Απίστευτο θέαμα στον Άλιμο: Στα ρηχά μικρή φάλαινα
Πιθανότατα είναι τραυματισμένη και όπως φαίνεται  έχασε τον προσανατολισμό της
www.protothema.gr
Θεσσαλονίκη: Έκρηξη σε είσοδο πολυκατοικίας - Μια προσαγωγή από την ΕΛΑΣ
Θεσσαλονίκη: Έκρηξη από εμπρηστικό μηχανισμό με γκαζάκι σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής σε είσοδο πολυκατοικίαςΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Σεισμός 4,9 Ρίχτερ στην Κύπρο
Σεισμός 4,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε νωρίς το πρωί στην Κύπρο.
iefimerida.gr
Φάλαινα στα ρηχά του Αλίμου – Σπεύδει το λιμενικό
Δεν πίστευαν στα μάτια τους κάτοικοι του Αλίμου, καθώς το πρωί της Παρασκευής (28.1.2022) εντόπισαν στα ρηχά της θάλασσας μια φάλαινα! Σύμφωνα με την τηλεόραση του ΣΚΑΙ, πρόκειται για μια φάλαινα φυσητήρα η οποία εξόκειλε στα ρηχά της παραλίας του Αλίμου.  Μάλιστα, εικάζεται ότι η φάλαινα είναι τραυματισμένη, καθώς διακρίνονται κόκκινα σημάδια στο σώμα της. ... Περισσότερα To άρθρο Φάλαινα στα ρηχά του Αλίμου – Σπεύδει το λιμενικό δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Φάλαινα φυσητήρας στον Άλιμο – Σπεύδει το λιμενικό
Δεν πίστευαν στα μάτια τους κάτοικοι του Αλίμου, που το πρωί της Παρασκευής (28.1.2022) εντόπισαν στα ρηχά της θάλασσας μια φάλαινα! Σύμφωνα με την τηλεόραση του ΣΚΑΙ, πρόκειται για μια φάλαινα φυσητήρα η οποία εξόκειλε στα ρηχά της παραλίας του Αλίμου. Μάλιστα, εικάζεται ότι η φάλαινα είναι τραυματισμένη καθώς διακρίνονται κόκκινα σημάδια στο σώμα της. ... Περισσότερα To άρθρο Φάλαινα φυσητήρας στον Άλιμο – Σπεύδει το λιμενικό δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Έφυγε από την ΕΕ και βρήκε την υγεία της! Covid-19: Αίρονται σχεδόν όλοι οι περιορισμοί στην Αγγλία
Οι μάσκες και το υγειονομικό πάσο δεν είναι πλέον απαραίτητα στην Αγγλία, η οποία εγκατέλειψε σχεδόν όλους τους εναπομείναντες περιορισμούς που είχαν υιοθετηθεί μετά την εμφάνιση του παραλλαγμένου στελέχους Όμικρον του κορονοϊού, καθώς η βρετανική κυβέρνηση ελπίζει ότι πλέον οι πολίτες θα ζουν με την covid-19 όπως με τη γρίπη. Ο Βρετανός υπουργός Υγείας Σάτζιντ […]
www.makeleio.gr
Βιασμός 24χρονης στη Θεσσαλονίκη: Σήμερα τα αποτελέσματα των τοξικολογικών – Νέες καταθέσεις για το πάρτι
Καθοριστικά είναι τα εικοσιτετράωρα για την έκβαση στην υπόθεση της 24χρονης που κατήγγειλε τον βιασμό της σε σουίτα ξενοδοχείου το βράδυ της Πρωτοχρονιάς στη Θεσσαλονίκη. Οι ανακριτές που χειρίζονται την υπόθεση αναμένεται να λάβουν με e-mail τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων τις επόμενες ώρες. Τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων της 24χρονης κοπέλας από τη Θεσσαλονίκη, ... Περισσότερα To άρθρο Βιασμός 24χρονης στη Θεσσαλονίκη: Σήμερα τα αποτελέσματα των τοξικολογικών – Νέες καταθέσεις για το πάρτι δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Βιασμός 24χρονης στη Θεσσαλονίκη: Με e-mail οι τοξικολογικές από την Ελβετία – Αντίστροφη μέτρηση για τα αποτελέσματα
Καθοριστικά είναι τα εικοσιτετράωρα για την έκβαση στην υπόθεση της 24χρονης που κατήγγειλε τον βιασμό της σε σουίτα ξενοδοχείου το βράδυ της Πρωτοχρονιάς στη Θεσσαλονίκη. Οι ανακριτές που χειρίζονται την υπόθεση αναμένεται να λάβουν με e-mail τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων τις επόμενες ώρες. Τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων της 24χρονης κοπέλας από τη Θεσσαλονίκη, ... Περισσότερα To άρθρο Βιασμός 24χρονης στη Θεσσαλονίκη: Με e-mail οι τοξικολογικές από την Ελβετία – Αντίστροφη μέτρηση για τα αποτελέσματα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
ΕΟΔΥ: Σε ποια σημεία γίνοvται δωρεάν rapid test σήμερα, Παρασκευή
Δείτε τις 150 περιοχές που θα βρίσκονται σήμερα οι κινητές ομάδες υγείας
www.protothema.gr
Αυτό είναι το πρώτο ηλεκτρικό εξερευνητικό όχημα για την Ανταρκτική
Το Venturi Antarctica γράφει ιστορία αφού είναι το πρώτο ερπυστριοφόρο που θα διασχίζει το Νότιο Πόλο καθαρά και αθόρυβα.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Αττική Οδός: Μην ανησυχείτε... το 'χουμε!
Αυτό απάντησε η εταιρείας διαχείρισης του αυτοκινητόδρομου όταν η Πυροσβεστική ζήτησε να κλείσει ο δρόμος για να μην υπάρξουν εγκλωβισμοί. Τι επισημαίνει η Αττικές Διαδρομές.
www.protothema.gr
Παρατείνεται η ένταξη στη ρύθμιση των 72 δόσεων για χρέη σε ΕΦΚΑ και ΑΑΔΕ
Με απόφαση του Πάνου Τσακλόγλου παρατείνεται η ένταξη στη ρύθμιση των 72 δόσεων για καταβολή χρεών προς ΕΦΚΑ και ΑΑΔΕ. Παρατείνεται μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2022 η προθεσμία των ενοποιημένων ΚΑΔ που μπορούν να υπαχθούν στην ευνοϊκή ρύθμιση χρεών που προβλέπει την τμηματική καταβολή έως και 72 μηνιαίων δόσεων, τόσο για την ΑΑΔΕ όσο και για τον […]
www.makeleio.gr
Πώς θα κινηθούν σήμερα τα λεωφορεία -Αναλυτικά οι γραμμές
Η ασφάλεια των εργαζομένων στα λεωφορεία και των επιβατών είναι πρωταρχικό αυτό το παγωμένο πρωινό και ήδη τα πρώτα λεωφορεία έκαναν την εμφάνισή τους στις 6 το πρωί.
iefimerida.gr
ΕΝΦΙΑ: Με «κόφτη» ο φετινός φόρος - Έρχονται αλλαγές στα κλιμάκια
Με προσαρμογές μετά τις αλλαγές στις αντικειμενικές αξίες ο φετινός ΕΝΦΙΑΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Καταιγίδα Άνα: Βιβλικές καταστροφές, 77 νεκροί και χιλιάδες εκτοπισμένοι
Τουλάχιστον 77 άτομα έχασαν τη ζωή τους ως αποτέλεσμα της επέλασης της τροπικής καταιγίδας Άνα. Συγκεκριμένα, ο απολογισμός των θυμάτων στο νότιο τμήμα της Αφρικής έφτασε σχεδόν τους 80. Την ίδια ώρα χιλιάδες άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους σε χώρες της Αφρικής εξαιτίας της καταιγίδας, σύμφωνα με νεότερα στοιχεία που δημοσιοποίησαν την Πέμπτη ... Περισσότερα To άρθρο Καταιγίδα Άνα: Βιβλικές καταστροφές, 77 νεκροί και χιλιάδες εκτοπισμένοι δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Παντελής Παντελιάδης: Ο τελευταίος μίας μεγάλης γενιάς αυτοδημιούργητων σουπερμαρκετάδων
Τα δύσκολα παιδικά χρόνια, το «εισιτήριο» διαφυγής απ’ την φτώχεια μέσω του Γυμνασίου της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής και η πορεία προς την κορυφή - Η πορεία του τελευταίου «μεγάλου» αυτοδημιούργητου επιχειρηματία του οργανωμένου λιανεμπορίου
www.protothema.gr
Έτσι θα λειτουργήσουν σχολεία, δημόσιο, επιχειρήσεις και μέσα μεταφοράς
Με σταδιακούς ρυθμούς αποκαθίσταται η κανονικότητα μετά τη σφοδρή χιονοκαταιγίδα «Ελπίς», η οποία έπληξε την Αττική και την Κρήτη, αφήνοντας πίσω αποκλεισμένους δρόμους και κλειστές επιχειρήσεις και υπηρεσίες. Προϊόντος, ωστόσο, του χρόνου, σε μεγαλύτερο βαθμό επιστρέφουν σήμερα εμπορικές και οικονομικές δραστηριότητες, με την κανονικότητα να επανέρχεται -εκτός απροόπτου- από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Κλειστά […]
www.makeleio.gr
Θεσσαλονίκη: Γκαζάκια σε είσοδο πολυκατοικίας- Μία προσαγωγή
Το γκαζάκι τοποθετήθηκε στην είσοδο πολυκατοικίας που βρίσκεται στην περιοχή του Ιπποκρατείου
www.protothema.gr
Σεισμός 4,9 στην Κύπρο
Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στη θαλάσσια περιοχή, 60 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Πέγειας
www.protothema.gr
Σεισμός 4,9 Ρίχτερ στην Κύπρο
Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στη θαλάσσια περιοχή, 60 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Πέγειας
www.protothema.gr
Μετάλλαξη Όμικρον: Γιατί προκαλεί ηπιότερη νόσηση από την Δέλτα
Μπορεί η παραλλαγή Όμικρον να ξεφεύγει από τα αντισώματα που έχουν δημιουργηθεί από τον εμβολιασμό ή προηγούμενη νόσηση – κάτι που δεν γνωρίζουμε ακόμη γιατί συμβαίνει, όμως από την παρατήρηση, έχει διαπιστωθεί ότι προκαλεί ηπιότερη νόσηση από τη Δέλτα. Το γιατί η νέα παραλλαγή είναι ηπιότερη της Δέλτα, επιχειρεί να εξηγήσει μια επιστημονική ομάδα από […]
www.makeleio.gr
Πώς θα λειτουργήσουν σήμερα Δημόσιο, σχολεία, μαγαζιά και ΜΜΜ
Μετά την σφοδρή κακοκαιρία «Ελπίδα» – που έπληξε κυρίως Αττική και Κρήτη – επιστρέφουμε σιγά – σιγά στην κανονικότητα. Ωστόσο, κάποιες από τις οικονομικές και κοινωνικές μας δραστηριότητες λόγω των προβλημάτων που δημιούργησε ο χιονιάς έχουν προσαρμόσει τις λειτουργίες τους.  Τα σχολεία όλων των βαθμίδων θα λειτουργήσουν και σήμερα, Παρασκευή 28 Ιανουαρίου του 2022, με ... Περισσότερα To άρθρο Πώς θα λειτουργήσουν σήμερα Δημόσιο, σχολεία, μαγαζιά και ΜΜΜ δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Μειωμένα ενοίκια τέλος – Έρχονται πληρωμές και διασταυρώσεις για «ψεύτικες» εισπράξεις
Κλείνει το… κεφάλαιο «αποζημιώσεις λόγω μειωμένων ενοικίων» στους ιδιοκτήτες ακινήτων.  Τον επόμενο μήνα θα ολοκληρωθούν οι πληρωμές στους ιδιοκτήτες ακινήτων που έλαβαν «κουρεμένα» ενοίκια από τον Μάρτιο του 2020 έως και τον Ιούλιο του 2021 και θα κλείσει έτσι ο κύκλος των αποζημιώσεων, που καταβάλλονται μέσω της ΑΑΔΕ. Παράλληλα στο υπουργείο Οικονομικών τρέχουν διασταυρώσεις προκειμένου ... Περισσότερα To άρθρο Μειωμένα ενοίκια τέλος – Έρχονται πληρωμές και διασταυρώσεις για «ψεύτικες» εισπράξεις δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Υπόθεση βιασμού στη Θεσσαλονίκη: Στην ανακρίτρια σήμερα τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων
Στην ανακρίτρια αναμένεται να παραδοθεί σήμερα η έκθεση τοξικολογικών εξετάσεων που θα ρίξουν φως στην υπόθεση βιασμού 24χρονης στη Θεσσαλονίκη.
iefimerida.gr
Πρόταση μομφής: Κέρδη και ζημιές για κυβέρνηση και αντιπολίτευση
Μια απολύτως λογική και εν πολλοίς αναμενόμενη κίνηση, ήταν η κατάθεση πρότασης μομφής του ΣΥΡΙΖΑ κατά της κυβέρνησης, στον απόηχο…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ιαπωνία: Άνοιξε πυρ κατά υγειονομικών – Νεκρός ο γιατρός που κρατούσε όμηρο για 12 ώρες
Ένας άνδρας περίπου εξήντα ετών συνελήφθη από την αστυνομία της Ιαπωνίας, καθώς άνοιξε πυρ εναντίον ομάδας επαγγελματιών της υγείας που τον είχαν επισκεφτεί στο σπίτι του. Ο άνδρας μετά την επίθεση κράτησε όμηρο έναν γιατρό για 12 ώρες. Ωστόσο, όπως μετέδωσε η ιαπωνική δημόσια τηλεόραση NHK ο γιατρός υπέκυψε στα τραύματά του νωρίς το πρωί. ... Περισσότερα To άρθρο Ιαπωνία: Άνοιξε πυρ κατά υγειονομικών – Νεκρός ο γιατρός που κρατούσε όμηρο για 12 ώρες δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Σεισμός 4,9 Ρίχτερ στην Κύπρο
Σεισμός 4,9 Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα ξημερώματα της Παρασκευής (28/1), στις 05:57 σε υποθαλάσσια περιοχή, δυτικά της Κύπρου, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Ευρωπαϊκού EMSC. Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 10 χλμ. σύμφωνα με το EMSC. Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στα 107 χλμ. δυτικά – βορειοδυτικά της Λεμεσού.
www.makeleio.gr
Σεισμός ταρακούνησε την Κύπρο – Κοντά στην Πάφο το επίκεντρο
Σεισμός 4,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Παρασκευής (28.01.2022) στην Κύπρο. Ο σεισμός έγινε αισθητός λίγα λεπτά μετά πριν από τις 06:00 το πρωί, σε υποθαλάσσια περιοχή δυτικά της Κύπρου. Η πρώτη εκτίμηση από το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο ήταν πως ο σεισμός στην Κύπρο ήταν μεγέθους 4,3 Ρίχτερ αλλά αργότερα αναθεώρησε το ... Περισσότερα To άρθρο Σεισμός ταρακούνησε την Κύπρο – Κοντά στην Πάφο το επίκεντρο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Τζώνυ Θεοδωρίδης: Αν του έκοβα τα γεννητικά όργανα, ίσως και να σταμάταγαν οι επόμενοι
“Καταπέλτης” ο Τζώνυ Θεοδωρίδης για τους προφυλακισμένους συναδέλφους του. Στο ελληνικό #metoo και όσους ηθοποιούς ήρθαν στο φως για κακοποιητικές συμπεριφορές εις βάρος συναδέλφων τους εστίασε, μεταξύ άλλων, ο Τζώνυ Θεοδωρίδης μιλώντας στο περιοδικό Λοιπόν και τη Μαρία Σοφιανού. Συνάδελφοί σας βρίσκονται προφυλακισμένοι μετά από σοβαρές καταγγελίες. Σοκαριστήκατε; Είχατε συνεργαστεί με κάποιον από αυτούς; Αρχικά ... Περισσότερα To άρθρο Τζώνυ Θεοδωρίδης: Αν του έκοβα τα γεννητικά όργανα, ίσως και να σταμάταγαν οι επόμενοι δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ομογενής από τη Μαριούπολη στο iefimerida.gr: «Έχουμε μάθει να ζούμε με τον φόβο κάθε μέρα» [βίντεο]
Η πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Μαριούπολης Νάντια Τσαπνή μίλησε στο iefimerida.gr για την ομογένεια της Ουκρανίας.
iefimerida.gr
Κακοκαιρία Ελπίδα: Κλειστά τα σχολεία και σήμερα στην Αττική - Πώς θα λειτουργήσει το Δημόσιο
Κλειστά τα σχολεία στην Αττική και σήμερα - Με τηλεργασία θα λειτουργήσει και σήμερα Παρασκευή το ΔημόσιοΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ταλαιπωρία στην ανατολική Αττική για 5η ημέρα με διακοπές ρεύματος – Οι περιοχές που δοκιμάζονται
Στην ανατολική Αττική εστιάζονται τα περισσότερα προβλήματα με τις διακοπές ρεύματος για πέμπτη ημέρα μετά την κακοκαιρία ΕλπίδαΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ποια άτομα έχουν «σούπερ ανοσία» στον κορωνοϊό
Οι λοιμώξεις από κορωνοϊό που συμβαίνουν σε εμβολιασμένους -οι λεγόμενες «breakthrough» επειδή διαφεύγουν της ανοσιακής προστασίας- βελτιώνουν στη συνέχεια σημαντικά την ανοσιακή απόκριση του οργανισμού έναντι διαφόρων παραλλαγών του ιού, σύμφωνα με Αμερικανούς επιστήμονες. Η μικρή εργαστηριακή μελέτη βρήκε ότι τα αντισώματα στα δείγματα αίματος όσων εμβολιασμένων είχαν μολυνθεί στη συνέχεια από τον κορονοϊό ήταν τόσο πολύ […]
www.makeleio.gr
Σκάνδαλο παιδεραστίας στη Γερμανία: Μισόλογα, καμιά παραδοχή ενοχής από τον κλήρο
Αγανάκτηση από τους πιστούς που θεωρούν ότι η παραδοχή του πρώην Πάπα ότι δεν είπε την αλήθεια δεν αρκεί
www.protothema.gr
O Lionel Messi πέρασε τους 300 εκατομμύρια ακολούθους και το γιόρτασε στο Instagram
O Lionel Messi, ένας από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές που έχουν περάσει από τα γήπεδα είναι και εξαιρετικά επιδραστικός στα social media...
www.zougla.gr
Απίστευτη απάτη στη Ρόδο: Ζήτησε τον λογαριασμό του για να καταθέσει δήθεν χρωστούμενα και του άρπαξε 6.000 €
Μέσα σε μόλις λίγη ώρα, το πρωί της Πέμπτης (27/1), ένας 61χρονος στη Ρόδο είδε να κάνουν «φτερά» 6.000 ευρώ από τον τραπεζικό του λογαριασμό.
iefimerida.gr