Γκάλης και Ίνγκραμ παρέα στο Ιβανώφειο μετά από 30 χρόνια - Δείτε βίντεο

Στο Ιβανώφειο ο Ηρακλής γιορτάζει τα 113 χρόνια από την ίδρυση του, με τους Ντέιβιντ Ίνγκραμ και Νίκο Γκάλη να αποθεώνονται
Read full article on: protothema.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Κύργιος για Κοκκινάκη: «Ξέρω ότι αυτό το παιδί θα βγει έξω απόψε, επομένως κορίτσια ετοιμαστείτε»
Ο Νικ Κύργιος κι ο Θανάσης Κοκκινάκης κατάκτησαν τον τίτλο στο διπλό στο Australian Open, με τους δύο Ελληνοαυστραλούς τενίστες να δίνουν σόου κατά τη διάρκεια του αγώνα και φυσικά μετά το τέλος του τελικού. Ο Νικ Κύργιος είχε όρεξη για χιούμορ, τονίζοντας πως ο συμπαίκτης του θα βγει να το γιορτάσει και προέτρεψε τις ... Περισσότερα To άρθρο Κύργιος για Κοκκινάκη: «Ξέρω ότι αυτό το παιδί θα βγει έξω απόψε, επομένως κορίτσια ετοιμαστείτε» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κόντρα Μπακογιάννη-Σκουρλέτη στη Βουλή: «Μην ξύνεστε στην γκλίτσα του τσομπάνη»
«Μόνη συγγνώμη οι εκλογές», δήλωσε ο Πάνος Σκουρλέτης, στη Βουλή. «Ενίοτε τα αιτήματα γίνονται αποδεκτά», απάντησε η Ντόρα Μπακογιάννη.
iefimerida.gr
Η Δανάη Μπάρκα τραγουδάει Πρωτοψάλτη και γίνεται viral στο Instagram
Δείτε το βίντεο που ανάρτησε στο Instagram
www.protothema.gr
Ιταλία: Ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι υπέρ της επανεκλογής του προέδρου Ματαρέλα
Ο Ιταλός πρώην πρωθυπουργός, Σίλβιο Μπερλουσκόνι, τάχθηκε επίσημα υπέρ της επανεκλογής του Ιταλού προέδρου, Σέρτζιο Ματαρέλα...
www.zougla.gr
Γιώργος Πηλίδης: To πρόβλημα στο στομάχι βγάζει νοκ άουτ το φαβορί του «Survivor»
Το μεγάλο φαβορί του φετινού «Survivor» βγαίνει νοκ αουτ, με τον παγκόσμιο πρωταθλητή της πάλης Γιωρίκα Πηλίδη να μαζεύει τις βαλίτσες του και να παίρνει το αεροπλάνο της επιστροφής από τον Αγιο Δομίνικο για την Αθήνα. Μπορεί να μη φανταζόταν κανείς ότι το πρόβλημα στο στομάχι, το οποίο τον έχει κρατήσει εκτός των επεισοδίων του […]
www.makeleio.gr
Εργατικό συλλαλητήριο στο Σύνταγμα – Πορεία έφτασε από την Πάτρα
Συλλαλητήριο εργατικών σωματείων και φορέων πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου στο κέντρο της Αθήνας. Στην μεγάλη κινητοποίηση που κατέληξε στο Σύνταγμα παρευρέθηκαν και πολίτες από την Πάτρα, οι οποίοι ήθαν στην πρωτεύουσα με λεωφορεία, αυτοκίνητα και άλλα μέσα.  Εργαζόμενοι, σωματεία και φορείς της Πάτρας και της Αττικής, βρέθηκαν μπροστά από την Βουλή και διαδήλωσαν για ... Περισσότερα To άρθρο Εργατικό συλλαλητήριο στο Σύνταγμα – Πορεία έφτασε από την Πάτρα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Λαμία-ΟΦΗ: Το 1-0 των Κρητικών (vid)
Οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ στο 34' της αναμέτρησης του ΔΑΚ μετά από γύρισμα του Γκαγιέγος.
gazzetta.gr
Και ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι υπέρ της επανεκλογής Ματαρέλα
Η καθοριστική ψηφοφορία θα ξεκινήσει στις 4.30 το απόγευμα, ώρα Ιταλίας
www.protothema.gr
Παρέμβαση εισαγγελέα για την ρατσιστική επίθεση σε προσφυγόπουλο στην Θεσσαλονίκη
Εισαγγελική παρέμβαση για ρατσιστική επίθεση σε προσφυγόπουλο.
gazzetta.gr
Κακοκαιρία: Πυκνή χιονόπτωση στην Εύβοια και την ορεινή Κορινθία – Εικόνες από τη νέα επέλαση του χιονιά
Δεύτερο κύμα κακοκαιρίας άρχισε να πλήττει αρκετές περιοχές της χώρας. Ήδη, στην Εύβοια και την ορεινή Κορινθία το έχει στρώσει προτού προλάβουν να λιώσουν τα χιόνια της «Ελπίδας». Πυκνή χιονόπτωση σημειώνεται στην Εύβοια, ταυτόχρονα με βροχές και καταιγίδες. Συγκεκριμένα στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη του Ρώσου πριν το Προκόπι του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, ... Περισσότερα To άρθρο Κακοκαιρία: Πυκνή χιονόπτωση στην Εύβοια και την ορεινή Κορινθία – Εικόνες από τη νέα επέλαση του χιονιά δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος: Πέντε ενορίες μετατράπηκαν σε εμβολιαστικά κέντρα στη Νέα Υόρκη
«Οι ενορίες μας είναι χώροι για την προώθηση και την επίτευξη του κοινού καλού» έγραψε σε ανάρτησή του
www.protothema.gr
Ρογκαβόπουλος: «Φορμαρισμένo το Περιστέρι, χρωστάμε μία μεγάλη νίκη και θα δώσουμε ό,τι έχουμε»
Ο 20χρονος διεθνής των Πατρινών επισήμανε στο blog του στο site του ελληνικού πρωταθλήματος πως κάθε παίκτης του Προμηθέα πρέπει να δώσει τα πάντα στο παιχνίδι με το Περιστέρι προκειμένου να πάρουν τη νίκη.
gazzetta.gr
Η Volkswagen επενδύει σε φωτοβολταϊκά πάρκα
H Volkswagen συμμετείχε στην κατασκευή ενός γιγάντιου φωτοβολταϊκού πάρκου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τον ήλιο, στη Βόρεια Γερμανία.
gazzetta.gr
Καραμανλής για Αττική Οδό: Η κυβέρνηση θα αποδώσει ευθύνες στη διαχειρίστρια εταιρεία -Σε 20 μέρες το πόρισμα
Στη διαβεβαίωση ενώπιον της Βουλής πως η κυβέρνηση θα ζητήσει ευθύνες από τη διαχειρίστρια εταιρία της Αττικής Οδού, για τα όσα συνέβησαν τις μέρες της σφοδρής χιονόπτωσης στην Αττική, προχώρησε ο υπουργός Υποδομών, Κώστας Καραμανλής.
iefimerida.gr
Θύρα 13: «Για πόσο ακόμα θα τους ανεχόμαστε…»
Το δικό τους μήνυμα στην Κυβέρνηση με αφορμή τα όσα εκτυλίχθηκαν τις προηγούμενες ημέρες με την κακοκαιρία έστειλαν οι οργανωμένοι οπαδοί του Παναθηναϊκού...
www.zougla.gr
ΟΑΚΑ: Ξεκινά το έργο ανακαίνισης των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων
Με κόστος 56,4 εκατ. ευρώ αρχίζουν τα έργα ανακαίνισης στο Ολυμπιακό Στάδιο.
gazzetta.gr
Συναγερμός ενόψει καταιγίδας στις ανατολικές ακτές των ΗΠΑ - Χιλιάδες πτήσεις ματαιώθηκαν, αδειάζουν τα σούπερ μάρκετ
H Νέα Υόρκη και η Βοστώνη βρίσκονται στο επίκεντρο της μεγάλης κακοκαιρίας που περιμένουν στις ΗΠΑ, ενώ ειδικοί προβλέπουν ότι η χιονόστρωση θα φτάσει ακόμα και τα 30 εκατοστά στις περιοχές αυτές
www.protothema.gr
Μπακογιάννη σε Σκουρλέτη: Προσέξτε γιατί καμιά φορά τα αιτήματα για εκλογές γίνονται αποδεκτά
Κόντρα Μπακογιάννη-Σκουρλέτη στη συζήτηση της πρότασης δυσπιστίαςΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Θεσσαλονίκη: Οπαδοί επιτέθηκαν σε διμοιρία των ΜΑΤ
Επίθεση από ομάδα οπαδών δέχτηκε τα μεσάνυχτα της Παρασκευής στατική διμοιρία της ΥΑΤ στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Η διμοιρία βρισκόταν σε επιφυλακή λόγω αστυνομικών μέτρων που είχαν ληφθεί με αφορμή εκδήλωση κοπής βασιλόπιτας σε σύνδεσμο οπαδών ομάδας της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ομάδα δέκα κουκουλοφόρων βγήκε από τα γραφεία του συνδέσμου και επιτέθηκε στο όχημα ... Περισσότερα To άρθρο Θεσσαλονίκη: Οπαδοί επιτέθηκαν σε διμοιρία των ΜΑΤ δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
«Είμαι έγκλειστος σε ένα σπίτι και προστατεύομαι για να μη με βρουν»! Βίντεο κραυγή-αγωνίας του Ηλία Γκιώνη
Ο ακτιβιστής Ηλίας Γκιώνης, ο οποίος κάνει τη δική του μεγάλη έρευνα για το κύκλωμα μαστροπείας, το οποίο φαίνεται να συνδέεται και με την υπόθεση της καταγγελίας βιασμού της Γεωργίας Μπίκα από πλουσιόπαιδα στη Θεσσαλονίκη, δημοσίευσε σε ένα βίντεο-μήνυμα, εκφράζοντας την αγωνία του. Ο ακτιβιστής συμμετέχει σε μια προσπάθεια να αποτραπεί, όπως έχει υποστηρίξει, η […]
www.makeleio.gr
Σκέρτσος: Η συγγνώμη είναι έντιμη αναγνώριση για όσα δεν έγιναν καλά
Ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, από τη Βουλή μίλησε για την Αττική Οδό και τις ευθύνες για την κακοκαιρία.
iefimerida.gr
Μπρίτζετ Φόντα: Εντελώς αγνώριστη μετά από πολυετή «απουσία» από τα φώτα της δημοσιότητας
Η πρωταγωνίστρια του «Νέα γυναίκα, μόνη, ψάχνει...» έκλεισε εχθές τα 58  και ο φωτογραφικός φακός αιχμαλώτισε τη νέα της εμφάνιση - Γιατί εγκατέλειψε την πολλά υποσχόμενη καριέρα της πριν από 20 χρόνια;
www.protothema.gr
Σύσκεψη υπό τον υπ. Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την κακοκαιρία
Απαγόρευση κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο «Μορέας» στο τμήμα από Κόρινθο ως Καλαμάτα και συστάσεις προς τους πολίτες...
www.zougla.gr
Μαριάννα Κιμούλη: Είναι μια υπόθεση που αφορά τον πατέρα μου και τους δικηγόρους του
Όσα δήλωσε η Μαριάννα Κιμούλη για τον πατέρα της και το ελληνικό MeToo.. Η Μαριάννα Κιμούλη έδωσε συνέντευξη στο ΟΚ! και στην Φανή Πλατσατούρα και μίλησε για το Me Too και τον πατέρα της, Γιώργο Κιμούλη. Πώς διαχειρίστηκες όλη αυτήν την ιστορία με το Μe Too και την εμπλοκή του ονόματός του; Κοίτα, είναι μια υπόθεση ... Περισσότερα To άρθρο Μαριάννα Κιμούλη: Είναι μια υπόθεση που αφορά τον πατέρα μου και τους δικηγόρους του δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ξάνθη: Ο Βούλιτς αναλαμβάνει νέος προπονητής
Ο 60χρονος Κροάτης που είχε περάσει και από τον πάγκο του Απόλλωνα Σμύρνης θα αποτελέσει τον αντικαταστάτη του Νίκου Κεχαγιά.
gazzetta.gr
Άρης: Χωρίς Μπερτόγλιο στο Αγρίνιο
Ο Άκης Μάντζιος δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες του Μπερτόγλιο για την εκτός έδρας δοκιμασία του Άρη απέναντι στον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο.
gazzetta.gr
Απαγόρευση κυκλοφορίας φορητών σε τμήματα της Πελοποννήσου και της Δυτικής Ελλάδας -Για ποιους δρόμους ισχύει
Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούν σε περιοχές των περιφερειών της Πελοποννήσου και της Δυτικής Ελλάδας, λόγω των χιονοπτώσεων και του παγετού, οδήγησαν την Αστυνομία στην απόφαση για προσωρινή απαγόρευση της κυκλοφορίας βαρέως τύπου οχημάτων.
iefimerida.gr
Πότε «πέφτουν» Τσικνοπέμπτη και Καθαρά Δευτέρα
Ποιες ημερομηνίες είναι φέτος η Καθαρά Δευτέρα και η ΤσικνοπέμπτηΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Το μήνυμα που σόκαρε την Αγγελική Νικολούλη: «Τι άλλο θα δούμε Χριστέ μου!»
Στοιχεία που αποκαλύπτουν ότι ο Γάλλος χορευτής Τζόις – Τίμοθι Ράντοτσικ ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε δεξαμενή της ερειπωμένης έπαυλης Μαυρομιχάλη στον Πειραιά φέρεται να έπεσε θύμα δολοφονικής επίθεσης, έφερε στο φως η εκπομπή «Φως στο Τούνελ» της Αγγελικής Νικολούλη. Ο σκελετός του 27χρονου νέου εντοπίστηκε μήνες μετά την εξαφάνισή του, ενώ οι αρχές ανακάλυψαν […]
www.makeleio.gr
Άφωνο το πανελλήνιο από την ασέβεια Βορίδη στη Βουλή!
«Επί δύο χρόνια συζητούμε τη διαχείριση της πανδημίας. Ποια η προστιθέμενη αξία αυτής της παρενθετικής συζήτησης; Καμία»! Αυτό ξεστόμισε από το βήμα της Βουλής ο Υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης. Ο κ.Βορίδης προφανώς δεν θεωρεί ότι είναι άξια λόγου η συζήτηση για την πανδημία κατά τη διάρκεια της συζήτησης για την πρόταση μομφής κατά της Κυβέρνησης. […]
www.makeleio.gr
Σπερς - Μπουλς: Η θερμή υποδοχή του ΝτεΡόζαν στο Σαν Αντόνιο (vid)
Ο ΝτεΡόζαν επέστρεψε στο Σαν Αντόνιο και οι Σπερς του επιφύλασσαν μία όμορφη υποδοχή προκειμένου να τον ευχαριστήσουν για την προσφορά του στην ομάδα.
gazzetta.gr
Αποζημίωση έως 600 ευρώ για τις βλάβες λόγω διακοπών ρεύματος - Η διαδικασία της αίτησης στον ΔΕΔΔΗΕ
Τα περισσότερα προβλήματα ηλεκτροδότησης έχουν πλέον αντιμετωπιστεί σύμφωνα με τον ΔΕΔΔΗΕ, στις περιοχές που βυθίστηκαν σε «μπλακ άουτ» ωστόσο -εν…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Στο πλευρό του Νιλ Γιανγκ και η Τζόνι Μίτσελ - Αφαιρεί τη μουσική της από το Spotify
Κατηγορεί την πλατφόρμα για «παραπληροφόρηση» στο θέμα των εμβολίων κατά του κορωνοϊού
www.protothema.gr
Μαριάννα Κιμούλη: Τι απάντησε για την εμπλοκή του πατέρα της στο κίνημα #Metoo
H κόρη του Γιώργου Κιμούλη, Μαριάννα, παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό OK και ρωτήθηκε μεταξύ άλλων για την εμπλοκή του ονόματος...
www.zougla.gr
Η viral απάντηση του ERTFLIX στο Netflix στο Twitter
Η ξένη πλατφόρμα αναρωτήθηκε, η ελληνική όμως είχε την απάντηση
www.protothema.gr
Κοζάνη: Tροχαίο με θύμα ένα άλογο σε αυτοκινητόδρομο
Το άτυχο ζώο υπέκυψε στα τραύματά του - Καλά στην υγεία του είναι ο οδηγός
www.protothema.gr
Συμφωνία Ολυμπιακού-Πόρτο για την παραχώρηση του Σεμέδο με 7 εκατ. οψιόν αγοράς
Κάτοικος «Ντραγκάο» αναμένεται να γίνει ο Ρούμπεν Σεμέδο, καθώς ο Ολυμπιακός και η Πόρτο ήρθαν σε συμφωνία για τη μετακίνηση του Πορτογάλου...
www.zougla.gr
Πάνος Νάτσης: Συντετριμμένη η Κατιάνα Μπαλανίκα – «Από την ώρα που μου το είπαν κλαίω»
Στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» μίλησε η Κατιάνα Μπαλανίκα για τον χαμό του Πάνου Νάτση σε τροχαίο. Η ηθοποιός, σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, δε μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της για τον συνάδελφό της. Οι δυο τους έπαιζαν στην θεατρική παράσταση του Γιώργου Καπουτζίδη, “Όποιος θέλει να χωρίσει να σηκώσει το χέρι του”. “Είμαι σε πολύ ... Περισσότερα To άρθρο Πάνος Νάτσης: Συντετριμμένη η Κατιάνα Μπαλανίκα – «Από την ώρα που μου το είπαν κλαίω» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κατιάνα Μπαλανίκα για τον θάνατο του Πάνου Νάτση: «Είμαι σε πολύ άσχημη κατάσταση, δεν το πιστεύω»
Συντετριμμένη η Κατιάνα Μπαλανίκα, μίλησε για τον θάνατο του Πάνου Νάτση.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ομολογία Σκέρτσου: Ήμουν στις συσκέψεις για την κακοκαιρία. Αλλά δεν ξέρω αν τηρούνται πρακτικά!
Την εμπλοκή του (όπως και του υφυπουργού Χρήστου Τριαντοπούλου) στην αποτυχημένη διαχείριση της κακοκαιρίας παραδέχθηκε ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος μιλώντας στη Βουλή. Αποδεικνύεται ότι το σύστημα Μητσοτάκη είχε τον συντονισμό που απέτυχε, καθώς οι κ.κ. Σκέρτσος και Τριαντοπούλος εδρεύουν στο Μαξίμου. Υπενθυμίζεται ότι ο Άκης Σκέρτσος είναι αρμόδιος για τον συντονισμό του κυβερνητικού έργου […]
www.makeleio.gr
Τροχαίο στην Πατρών Πύργου: Νεκρή 15χρονη - Τραυματίας η μητέρα της
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου στην Πατρών Πύργου, στα φανάρια της Κάτω Αχαΐας, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της...
www.zougla.gr
Μπακογιάννη σε Σκουρλέτη για τις πρόωρες εκλογές: «Μην ξύνεστε στην γκλίτσα του τσοπάνη»
Ο Πάνος Σκουρλέτης επανέλαβε το αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ για εκλογές, με τη Ντόρα Μπακογιάννη να του απαντά ότι «καμία φορά τα αιτήματα γίνονται αποδεκτά»
www.protothema.gr
ΑΕΚ: «Πρόταση της Γκεζτέπε για Σιμόες»
Τουρκικά δημοσιεύματα επιμένουν για τον Αντρέ Σιμόες της ΑΕΚ.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Η σύγκρουση με το φορτηγό που στοίχησε την ζωή στον Πάνο Νάτση
Το χρονικό με τον θάνατο του γνωστού ηθοποιού, Πάνου Νάτση στον Κεραμεικό.
gazzetta.gr
Σε τραγική κατάσταση ο Γιώργος Καπουτζίδης -Για τον ξαφνικό θάνατο του Πάνου Νάτση [βίντεο]
Σε τραγική κατάσταση βρίσκεται ο Γιώργος Καπουτζίδης από την στιγμή που έμαθε για τον θάνατο του ηθοποιού Πάνου Νάτση.
iefimerida.gr
Αναβλήθηκε το Κηφισιά – ΑΕΚ Β΄
Μπορεί η αναμέτρηση της Κηφισιάς με την ΑΕΚ Β΄ για τη 16η αγωνιστική του Β΄ ομίλου της Super League 2 να ήταν προγραμματισμένη για σήμερα (29/1, 14:45), ωστόσο δεν ξεκίνησε ποτέ. Αιτία αποτελεί το χιόνι που έχει καλύψει τον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου στην Καισαριανή, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η διεξαγωγή του ματς. ... Περισσότερα To άρθρο Αναβλήθηκε το Κηφισιά – ΑΕΚ Β΄ δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Βοιωτία: Ζευγάρι έφτιαξε ιγκλού και το γιόρτασε με κρασί! - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Αντί να φτιάξουν χιονάνθρωπο, αποφάσισαν να πρωτοτυπήσουν
www.protothema.gr