Γκεοργκίεβα: Η αποπληρωμή του ΔΝΤ συμβολίζει το τέλος μια δύσκολης περιόδου για την Ελλάδα

«Ως Ελληνίδα πρέπει να είστε περήφανη για την πρόοδο της Ελλάδος». Με αυτό τον τρόπο απάντησε η Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα στις…

Περισσότερα...


Read full article on: newsbomb.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Βαθμολογία Euroleague: Τρίτος παρά την ήττα ο Ολυμπιακός, στην κορυφή η Ρεάλ
Το πρώτο μέρος της 22ης αγωνιστικής της Euroleague ολοκληρώθηκε με τον Ολυμπιακό να παραμένει εντός τετράδας παρά την ήττα στο Ισραήλ από την Μακάμπι, αλλά να χάνει την ευκαιρία να εκμεταλλευτεί το «δώρο» της Μονακό. Στην πρώτη θέση η Ρεάλ Μαδρίτης, μετά την ήττα της Μπαρτσελόνα. Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε 84-69 από την Μακάμπι Τελ Αβίβ ... Περισσότερα To άρθρο Βαθμολογία Euroleague: Τρίτος παρά την ήττα ο Ολυμπιακός, στην κορυφή η Ρεάλ δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
5 m
www.newsit.gr
ΗΠΑ: Η Ιβάνκα Τραμπ καλείται να καταθέσει σε επιτροπή της Βουλής για την εισβολή στο Καπιτώλιο
Η επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων, η οποία ερευνά την αιματηρή επίθεση της 6ης Ιανουαρίου 2021 στο Καπιτώλιο, επιδιώκει να…Περισσότερα...
6 m
www.newsbomb.gr
Κύπελλο Ισπανία: Ο… ξεχασμένος Αζάρ έστειλε την Ρεάλ στους «8» - Δείτε τα γκολ
Με γκολ του Εντέν Αζάρ στο 25ο λεπτό της παράτασης, η Ρεάλ Μαδρίτης «απέδρασε» με δέκα παίκτες και ανατροπή από την έδρα της Έλτσε (2-1) και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ισπανίας
9 m
www.protothema.gr
Χανιά: Κατέληξε στη ΜΕΘ 38χρονος από σοβαρές επιπλοκές κορωνοϊού -Το νεότερο θύμα στο νομό
Θρήνος στα Χανιά καθώς κατέληξε 38χρονος που νοσηλευόταν με σοβαρές επιπλοκές κορωνοϊού στην ΜΕΘ του γενικού νοσοκομείου της πόλης.
9 m
iefimerida.gr
Τέσσερις άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί στα σύνορα ΗΠΑ-Καναδά
Τα πτώματα τεσσάρων ανθρώπων, μεταξύ των οποίων και ενός μωρού, βρέθηκαν την Τετάρτη σε απόσταση μερικών μέτρων από τα σύνορα των ΗΠΑ...
www.zougla.gr
Ολυμπιακός: Το λέει η καρδιά του Βαλμπουενά
Ο Ματιέ Βαλμπουενά είναι ο μεγαλύτερος σε ηλικία παίκτης του «ερυθρόλευκου» ρόστερ κι αυτός με τις περισσότερες ασίστ. Διανύοντας το 38ο έτος της ηλικίας εξακολουθεί να είναι επιδραστικός για τον Ολυμπιακό και αγωνιστικά παράδειγμα για τους νεότερους.
gazzetta.gr
Πέντε δίαιτες της μόδας που όμως καλό θα ήταν να αποφύγετε
Σίγουρα ακούγεται πολύ ελκυστική η φράση «Αν ακολουθήσεις αυτή τη δίαιτα θα χάσεις 5 κιλά σε μια εβδομάδα» και σίγουρα θα έχετε ακούσει ή διαβάσει μια από αυτές τις δίαιτες της μόδας που υπόσχονται γρήγορη απώλεια κιλών.
gazzetta.gr
Τουρκία – Ισραήλ: Τηλεφωνική επικοινωνία των ΥΠΕΞ μετά από 13 χρόνια
Οι υπουργοί Εξωτερικών του Ισραήλ και της Τουρκίας είχαν σήμερα Πέμπτη τηλεφωνική επικοινωνία, για πρώτη φορά έπειτα από 13 χρόνια. Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου Τύπου του ισραηλινού υπουργού Εξωτερικών, ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου τηλεφώνησε στον Γιαΐρ Λαπίντ προκειμένου να ρωτήσει για την κατάσταση της υγείας του μετά την διάγνωσή του με κορονοϊό. Ο υπουργός Εξωτερικών ... Περισσότερα To άρθρο Τουρκία – Ισραήλ: Τηλεφωνική επικοινωνία των ΥΠΕΞ μετά από 13 χρόνια δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Χάρης Ρώμας: «Ίσως ήταν λάθος μου που είπα ότι χώρισα λόγω κορωνοϊού» [βίντεο]
«Ίσως ήταν λάθος μου που είπα ότι χώρισα λόγω κορωνοϊού», δήλωσε ο Χάρης Ρώμας σε συνέντευξή του.
iefimerida.gr
Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ολυμπιακός 84-69: «Ερυθρόλευκη» απογοήτευση, τον... διέλυσε ο Ζίζιτς (vids)
Euroleague: Ο Ολυμπιακός ήταν απογοητευτικός στο Τελ Αβίβ κι η Μακάμπι έκανε πάρτι, επικρατώντας 84-69.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κύπελλο Ισπανίας: Τα «χρειάστηκε» η Ρεάλ Μαδρίτης απέναντι στην Έλτσε -Νίκη με 2-1 στην παράταση για τη «Βασίλισσα» [βίντεο]
Η Ρεάλ Μαδρίτης «φλέρταρε» επικίνδυνα με έναν ντροπιαστικό αποκλεισμό από την (15η στο ισπανικό πρωτάθλημα) Έλτσε στη φάση των «16» του Κυπέλλου Ισπανίας.
iefimerida.gr
Βαθμολογία Euroleague: Χαμός στην τρίτη θέση με Ολυμπιακό και άλλους τρεις
Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε από την Μακάμπι και έφτασε στο 12-7 παραμένοντας στην τρίτη θέση όπου γίνεται «μάχη» τεσσάρων. Δείτε τα αποτελέσματα και την βαθμολογία της Euroleague.
gazzetta.gr
Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση: Τρεις σπιτικές συνταγές για να αντιμετωπίσετε τα συμπτώματα (video)
Αν υποφέρετε από γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, το πιθανότερο είναι να ταλαιπωρείστε από συμπτώματα όπως οι καούρες, οι ερυγές και ο βήχας…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ουκρανία: «Άμεσα αποκλιμάκωση από τη Ρωσία ή σοβαρές συνέπειες» διαμηνύουν Μπλίνκεν - Μπέρμποκ
Με ταχύτατες και σοβαρές συνέπειες -οικονομικές, πολιτικές και στρατηγικές- προειδοποιούν Ουάσινγκτον και Βερολίνο τη Μόσχα για «κάθε περαιτέρω επιθετικότητα» στα…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Βαρβιτσιώτης: Η Τουρκία δεν μπορεί να παίζει με την εθνική κυριαρχία της Ελλάδας
«Δεν μπορεί η Τουρκία να παίζει με την εθνική κυριαρχία της Ελλάδας», τόνισε ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης.
iefimerida.gr
Euroleague, Μακάμπι Τελ Αβίβ- Ολυμπιακός 84-69: «Ναυάγιο» στο Ισραήλ οι Πειραιώτες
Ο Ολυμπιακός εμφανίστηκε εκτός ρυθμούς για ένα ακόμη εκτός έδρας παιχνίδι και γνώρισε την ήττα με 84-69 από την Μακάμπι Τελ Αβίβ στην 22η αγωνιστική της Euroleague. Οι Πειραιώτες έκαναν πολλά λάθη σε όλο το ματς (15 συνολικά) και με τον Φαλ να συμπληρώνει από νωρίς φάουλ, δεν κατάφεραν να σταματήσουν αρχικά τον Ζίζιτς (23 ... Περισσότερα To άρθρο Euroleague, Μακάμπι Τελ Αβίβ- Ολυμπιακός 84-69: «Ναυάγιο» στο Ισραήλ οι Πειραιώτες δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Το Ισλαμικό Κράτος επιτέθηκε σε φυλακή της Συρίας και απελευθέρωσε τζιχαντιστές
Παγιδευμένο αυτοκίνητο εξερράγη στην είσοδο της φυλακής, προτού οι τζιχαντιστές του ΙΚ επιτεθούν κατά μέτωπο στις κουρδικές δυνάμεις ασφαλείας
www.protothema.gr
Μακάμπι - Ολυμπιακός 84-69: Πάρτι του Ζίζιτς με καλεσμένους τους «ερυθρόλευκους»
Ο Αντε Ζίζιτς (23π., 6ρ.) διέλυσε την άμυνα του Ολυμπιακού κι η Μακάμπι επικράτησε εύκολα με 84-69.
gazzetta.gr
Υπουργείο Εργασίας: Τι αλλάζει στην τροπολογία για τις άδειες νόσησης, λόγω κορονοϊού
Αναδίπλωση του Υπουργείου Εργασίας για τις άδειες νόσησης λόγω κορονοϊού.
gazzetta.gr
Επεισόδιο με μαχαίρωμα στη Θεσσαλονίκη – Στο νοσοκομείο δυο νεαροί
Το βράδυ της Πέμπτης κατέληξαν στο νοσοκομείο Γεννηματά δυο νεαροί στη Θεσσαλονίκη, μετά από επίθεση που δέχτηκαν από ομάδα αγνώστων. Η επίθεση έγινε στα Πεύκα και συγκεκριμένα στην οδό Παπανικολάου. Ο ένας νεαρός ξυλοκοπήθηκε στο πρόσωπο και τον δεύτερο τον μαχαίρωσαν στο πόδι. Το αιματηρό επεισόδιο ερευνά η Αστυνομία για να ανακαλύψει τα αίτια της […]
www.makeleio.gr
ETOIMAΣΤΕΙΤΕ! “ΜΥΡΙΣΕ” ΕΚΛΟΓΕΣ. Ο ΚΟΥΛΗΣ ΠΗΔΑΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΡΑΒΙ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ; Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΤ ΠΟΥ ΔΕΙΧΝΕΙ ΚΑΛΠΕΣ
Με απόφασή της στο Διοικητικό Συμβούλιο της 12ης Ιανουαρίου η ΕΡΤ προχώρησε στην έγκριση εξωτερικής παραγωγής με τίτλο… Εθνικές Εκλογές! Και μάλιστα όχι μιας εκπομπής, αλλά 12 επεισοδίων, γεγονός που παραπέμπει σε τριπλές εκλογές! Φαίνεται ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης προκρίνει το σενάριο των πρόωρων εκλογών για την αξία του οποίου δεχόταν εισηγήσεις από τους συμβούλους του αν και αρχικά απέκρουε κάθε σκέψη για προσφυγή στις κάλπες […]
www.makeleio.gr
ΕΡΓΑΝΗ: Άνοιξε η πλατφόρμα για αποζημιώσεις ειδικού σκοπού και ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ
Άνοιξε το πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ για την υποβολή δηλώσεων για αποζημιώσεις ειδικού σκοπού και ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ.
iefimerida.gr
Συμμετοχή Νίκου Δέδνιας στην τηλεδιάσκεψη με τους επικεφαλής των πρεσβειών
Στην παρέμβασή του, ο Νίκος Δένδιας μίλησε για το Στρατηγικό Σχέδιο του υπουργείου Εξωτερικών για την περίοδο 2022-2026Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Θεσσαλονίκη: Πωλητής με κορονοϊό πήγε κανονικά στη λαϊκή για να μη χάσει το μεροκάματο
Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη στη Θεσσαλονίκη, καθώς πωλητής της λαϊκής αγοράς, ο οποίος ήταν θετικός στον κορονοϊό, έστησε κανονικά τον πάγκο…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Καναδάς: Τέσσερις μετανάστες νεκροί – Πάγωσαν από το κρύο στα σύνορα με τις ΗΠΑ
Τα πτώματα τεσσάρων ανθρώπων, μεταξύ των οποίων και ενός μωρού, βρέθηκαν την Τετάρτη σε απόσταση μερικών μέτρων από τα σύνορα των ΗΠΑ με τον Καναδά, σε έναν δρόμο που χρησιμοποιούν συνήθως οι παράτυποι μετανάστες, ανακοίνωσε σήμερα η καναδική αστυνομία. «Από τις πρώτες ενδείξεις, πιστεύουμε ότι όλοι τους πέθαναν από υποθερμία», ανέφερε η Βασιλική Χωροφυλακή του ... Περισσότερα To άρθρο Καναδάς: Τέσσερις μετανάστες νεκροί – Πάγωσαν από το κρύο στα σύνορα με τις ΗΠΑ δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Άλμπα - Ρεάλ 74-89: Διπλό στο Βερολίνο στην επιστροφή του Ντεκ (vid)
Ο Γκάμπριελ Ντεκ φόρεσε ξανά τη φανέλα της Ρεάλ που επικράτησε της Άλμπα με σκορ 74-89, παρά τις απουσίες των Ταβάρες, Ρούντι, Ουίλιαμς - Γκος και Κοζέρ.
gazzetta.gr
Οικονόμου κατά Τσίπρα: Παραμένει η εθνική εξαίρεση στην προσπάθεια ενίσχυσης της χώρας
«Ο κ. Τσίπρας επαναλαμβάνεται μονότονα», αναφέρει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης ΟικονόμουΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Συρία: Επίθεση τζιχαντιστών του Ισλαμικού Κράτος σε φυλακή - Σφοδρές μάχες με τις κουρδικές δυνάμεις ασφαλείας
Το Ισλαμικό Κράτος εξαπέλυσε επίθεση σε φυλακή που ελέγχεται από τις κουρδικές δυνάμεις στην αλ-Χασάκα, στη βορειοανατολική Συρία, απελευθερώνοντας αδιευκρίνιστο αριθμό τζιχαντιστών.
iefimerida.gr
Intrakat: Αποφάσισε ΑΜΚ έως 51,3 εκατ. ευρώ
Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της έως του ποσού των 51,3 εκατ. ευρώ αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της Intrakat.
iefimerida.gr
Κορωνοϊός: Σε πορεία αποκλιμάκωσης το 5ο κύμα - Μείωση 26% των ενεργών κρουσμάτων σε μία εβδομάδα
Μείωση και στις νέες λοιμώξεις - Μετατοπίζεται στα νησιά το επιδημιολογικό φορτίο - Τα μισά σχεδόν νέα κρούσματα εντοπίζονται μεταξύ 35 έως 64 ετών - Τάση μείωσης των κρουσμάτων και στους εφήβους - Η μετάλλαξη Delta  ευθύνεται για το 60% των νέων εισαγωγών στα νοσοκομεία της βόρειας Ελλάδας
www.protothema.gr
Απάντηση Οικονόμου στην επίθεση Τσίπρα: «Επαναλαμβάνεται μονότονα, εξαντλώντας την πολιτική του πρόταση σε κραυγές»
Πώς σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος την κριτική του Αλέξη Τσίπρα στις συμφωνίες της Ελλάδας με ΗΠΑ και Γαλλία
www.protothema.gr
Instagram: Ετοιμάζεται να βάλει συνδρομές στα stories των influencers – Πόσα θα δίνουν τον μήνα
Το Instagram, λανσάρει περιεχόμενο επί πληρωμή ξεκινώντας πιλοτικά από τις ΗΠΑ. Συγκεκριμένα, οι χρήστες της πλατφόρμας θα μπορούν να κάνουν εγγραφή σε infuencers να πληρώνουν ένα ποσό με το μήνα και να βλέπουν περιεχόμενο που οι άλλοι χρήστες δεν θα μπορούν να δουν. Οι χρήστες θα έχουν πρόσβαση σε αποκλειστικά Stories και live streams και θα […]
www.makeleio.gr
Το ρολόι της Αποκάλυψης δείχνει «100 δευτερόλεπτα πριν τα μεσάνυχτα» – Ο κόσμος «δεν έγινε πιο ασφαλής»
Οι δείκτες στο ρολόι της Αποκάλυψης δεν άλλαξαν και διατηρήθηκαν στα 100 δευτερόλεπτα πριν τα μεσάνυχτα καθώς το 2021 βελτιώθηκαν τα πράγματα σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο κόσμος «δεν έγινε πιο ασφαλής»: οι δείκτες στο ρολόι Αποκάλυψης, που από το 1947 συμβολίζει ένα επικείμενο γεγονός κατακλυσμιαίας σημασίας για τον πλανήτη, διατηρήθηκαν στα 100 δευτερόλεπτα από τα ... Περισσότερα To άρθρο Το ρολόι της Αποκάλυψης δείχνει «100 δευτερόλεπτα πριν τα μεσάνυχτα» – Ο κόσμος «δεν έγινε πιο ασφαλής» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Συρία: Το Ισλαμικό Κράτος επιτέθηκε σε φυλακή και απελευθέρωσε τζιχαντιστές
Επίθεση τζιχαντιστών στις κουρδικές δυνάμεις ασφαλείας που φρουρούσαν το σωφρονιστικό κατάστημαΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Οικονόμου για συνέντευξη Τσίπρα: «Παραμένει εθνική εξαίρεση -Το μόνο καινούργιο είναι ότι δεν θα ψηφίσει τη συμφωνία με ΗΠΑ»
Ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου σχολίασε δηκτικά τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στο Kontra Channel.
iefimerida.gr
Διπλό τζακ ποτ στο Τζόκερ
Χωρίς νικητές στις δύο πρώτες κατηγορίες ολοκληρώθηκε την Πέμπτη (20/1) η κλήρωση και η διαλογή στο Τζόκερ. Οι τυχεροί αριθμοί: 1, 19, 29, 38, 40...
www.zougla.gr
Έλτσε - Ρεάλ Μαδρίτης 1-2 (παρ.): Ο… ξεχασμένος Αζάρ έστειλε την Βασίλισσα στους «8» του Κυπέλλου μετά από θρίλερ (vid)
Με γκολ του Εντέν Αζάρ στο 25ο λεπτό της παράτασης, η Ρεάλ Μαδρίτης «απέδρασε» με δέκα παίκτες και ανατροπή από την έδρα της Έλτσε (2-1) και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ισπανίας.
gazzetta.gr
Κορονοϊός – Μετάλλαξη Όμικρον 2: Τα χαρακτηριστικά της υποπαραλλαγής - Πού έχει εντοπιστεί
Για την υποπαραλλαγή της Όμικρον ή μετάλλαξη Όμικρον 2 μίλησε ο Γκίκας Μαγιορκίνης στην ενημέρωση των συντακτών για τον κορονοϊό.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κακοκαιρία «Ελπίς»: Χιονιάς σε δύο κύματα, ξεκινάει το Σάββατο -Τα σενάρια για την Αττική
Καταφθάνει, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, η κακοκαιρία «Ελπίς», που θα φέρει εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες αλλά και χιόνια, σε αρκετές περιοχές της χώρας.
iefimerida.gr
Πέθανε ο αρχιμουσικός Κάρολος Τρικολίδης - Ήταν για χρόνια διευθυντής της Καλλιτεχνικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης
Ο Τρικολίδης συνετέλεσε καθοριστικά στην ποιοτική αναβάθμιση της ορχήστρας και συνέβαλλε τα μέγιστα στην προσθήκη μεγάλων και σημαντικών έργων στο ρεπερτόριο της, καθώς και στην παρουσίαση πλήθους πρώτων εκτελέσεων
www.protothema.gr
ΑΕΛ: Συζητείται η καταγγελία κατά του ΠΑΣ Γιάννινα
Η ΠΑΕ ΑΕΛ ενημέρωσε ότι το πρωί της Παρασκευής (21/1) θα συζητηθεί στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού η καταγγελία σε βάρος του ΠΑΣ Γιάννινα σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς.
gazzetta.gr
Έλτσε - Ρεάλ Μαδρίτης 1-2: «Βασιλική» ανατροπή με 10 παίκτες στην παράταση και πρόκριση στα προημιτελικά
Η Ρεάλ Μαδρίτης βρέθηκε «φάτσα» με τον αποκλεισμό από το Κύπελλο Ισπανίας, αλλά επικράτησε 2-1 στην έδρα της Έλτσε με φοβερή ανατροπή στην παράταση και προκρίθηκε στα προημιτελικά. Σε ένα ματς που όλο το… ζουμί ήταν τελικά στην παράταση, η Ρεάλ Μαδρίτης βρήκε τρόπο να φύγει νικήτρια από την έδρα της Έλτσε και να προκριθεί ... Περισσότερα To άρθρο Έλτσε - Ρεάλ Μαδρίτης 1-2: «Βασιλική» ανατροπή με 10 παίκτες στην παράταση και πρόκριση στα προημιτελικά δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Βορίδης: Αυξάνεται κατά τρεις ημέρες η άδεια ειδικού σκοπού στο Δημόσιο για γονείς που νοσούν τα παιδιά τους
Στο θέμα των αδειών νόσησης λόγω κορωνοϊού αναφέρθηκε στη Βουλή ο υπουργός Εσωτερικών, Μάκης Βορίδης.
iefimerida.gr
Ο Πελέ μπήκε ξανά στο νοσοκομείο για χημειοθεραπείες
Ο θρύλος του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, Πελέ, συνεχίζει να αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας και στη Βραζιλία αναφέρουν ότι διακομίσθηκε ξανά στο νοσοκομείο για χημειοθεραπείες. Ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών για τους Βραζιλιάνους έχει διαγνωσθεί με όγκο στο έντερο και το συκώτι, αλλά το “παλεύει” με τους γιατρούς και μάλιστα του είχαν ανάψει το “πράσινο φως” για να […]
www.makeleio.gr
Greek and Israeli Defence Ministers re-affirm close ties in meeting in Israel (photos)
Security and a common vision is at the core of the partnership
www.protothema.gr
«Ανασαίνει» η Χετάφε - Τα γκολ σε Carabao Cup, Copa del Rey, Coppa Italia, LaLiga
Δείτε τα γκολ από τις αναμετρήσεις σε Carabao Cup, Copa del Rey, Coppa Italia και LaLiga.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Συρία: Το κλικ Τούρκου φωτογράφου που αλλάζει τη ζωή σε ακρωτηριασμένο πατέρα και γιο -Το κύμα συμπαράτασης
Ένα «κλικ» του φωτογράφου Μεχμέτ Ασλάν ήταν αρκετό για να αλλάξει τη ζωή σε πατέρα και γιο που ακρωτηριάστηκαν από βόμβες στη Συρία.
iefimerida.gr