GNTM: Η αυτοκράτειρα Κυβέλη και η οργισμένη Αγάπη τα... έσπασαν στο Twitter

«Η αλαζονεία σου πάει γάντι» είπε ο Γιώργος Καράβας στην Κυβέλη και αυτό ακριβώς ήταν το ύφος του αποψινού επεισοδίου.…

Περισσότερα...


Read full article on: newsbomb.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Μεγάλη δημοσκόπηση για τα ζητήματα που απασχολούν την επικαιρότητα στο κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Alpha
Τετάρτη 26 και Πέμπτη 27 Ιανουαρίου στο κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Alpha με τον Αντώνη Σρόιτερ, στις 18:50
6 m
www.protothema.gr
Οι Απαράδεκτοι επέστρεψαν στο MEGA - Τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια
H εμβληματική κωμική σειρά έρχεται πάλι στις οθόνες μας την Παρασκευή  - Όλα τα επεισόδια έχουν υποστεί επεξεργασία και προβάλλονται με αναβαθμισμένη ποιότητα εικόνας
7 m
www.protothema.gr
Πατούλης στο Newsbomb.gr: Ελλιπής ο συντονισμός - Δεν ευθυνόμαστε που δεν έκλεισε το δημόσιο
Τρία εικοσιτετράωρα μετά την έναρξη της κακοκαιρίας που προκάλεσε τεράστια προβλήματα στην Αττική, ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης, μίλησε στο Newsbomb.gr σχετικά…Περισσότερα...
8 m
www.newsbomb.gr
Καμπάνα: Οι κασκαντέρ της ενημέρωσης, τα κοντέρ της ψυχαγωγίας και η ερημιά στη Φάρμα!
ΝΤΙΝ Ίσως κάποιοι να έκαναν κι ορισμένες υπερβολές, αλλά το γεγονός είναι ότι οι περισσότεροι τηλεοπτικοί σταθμοί κατάφεραν να κρατήσουν ζωντανά τα ειδησεογραφικά προγράμματά τους και να ενημερώνουν το τηλεοπτικό κοινό. Και αξίζει να αναφέρουμε ότι ανάμεσα σε αυτούς που αντιμετώπισαν το χιονιά κατά πρόσωπο είναι οι ρεπόρτερ και τεχνικοί εξωτερικών συνεργείων που βρέθηκαν σε ... Περισσότερα To άρθρο Καμπάνα: Οι κασκαντέρ της ενημέρωσης, τα κοντέρ της ψυχαγωγίας και η ερημιά στη Φάρμα! δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
8 m
www.newsit.gr
Θρίλερ στη Λαμία: Γνωστή ψυχολόγος βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της
Λαμία: Την 47χρονη εντόπισαν πεσμένη μέσα στο σπίτι της δικοί της άνθρωποι που είχαν μέρες να τη δουν και την…Περισσότερα...
9 m
www.newsbomb.gr
Ζωγράφου: Τραγικές εικόνες – Σέρνουν φέρετρο στα χιόνια με «όχημα» μια κουβέρτα
Ελλάδα 2022 και η εικόνα είναι αυτή: Τρεις μέρες μετά το «χτύπημα» της σφοδρής κακοκαιρίας -που προκάλεσε τόσα και τόσα προβλήματα- στου Ζωγράφου προσπαθούν να μεταφέρουν ένα φέρετρο σε κλειστούς από χιόνια δρόμους… Το βίντεο κάνει το γύρο των social media και δείχνει τις απεγνωσμένες προσπάθειες μεταφοράς ενός φερέτρου στου Ζωγράφου, σε μια γειτονιά μια ... Περισσότερα To άρθρο Ζωγράφου: Τραγικές εικόνες – Σέρνουν φέρετρο στα χιόνια με «όχημα» μια κουβέρτα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
9 m
www.newsit.gr
ΚΙΝΑΛ: «Χωρίς σχέδιο τα δημόσια μέσα μεταφοράς και οι συγκοινωνίες»
Με κοινή τους δήλωση ο αρμόδιος βουλευτής του ΚΙΝΑΛ για τις Υποδομές και Μεταφορές, Χρήστος Γκόγκας, και ο αντίστοιχος τομεάρχης...
9 m
www.zougla.gr
Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Έσπασαν τα νερά εγκύου που ήταν εγκλωβισμένη στην Αττική Οδό – Γέννησε πρόωρα
«Σώθηκε η μπέμπα μου. Είναι καλά αλλά επειδή είναι πρόωρη και δε μπορώ να την πάρω στο σπίτι μου», ανέφερε η…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Στέφανος Τσιτσιπάς: Η μεγάλη πρόκληση - Το πρωί της Παρασκευής κόντρα στον Μεντβέντεφ
Στέφανος Τσιτσιπάς: Ο Έλληνας τενίστας θα αντιμετωπίσει για ένατη φορά στην καριέρα του τον Ντανίλ Μεντβέντεφ, με στόχο την πρόκριση…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Έκρηξη στη Συγγρού: Τι κατέθεσε ο 78χρονος εγκαυματίας
Δεν θυμάται αν η έκρηξη στη Συγγρού, που προκάλεσε μεγάλες ζημιές, έγινε όταν πάτησε τον διακόπτη για να ανάψει το φως ο 78χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την κατάθεσή του, από χθες υπήρχε μία μυρωδιά μέσα στο διαμέρισμα. Όμως αν και τον προβλημάτισε, δεν έδωσε ιδιαίτερη σημασία. Κοιμήθηκε και στις 06:45 το πρωί ... Περισσότερα To άρθρο Έκρηξη στη Συγγρού: Τι κατέθεσε ο 78χρονος εγκαυματίας δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
ΚΙΝΑΛ: Χωρίς σχέδιο τα δημόσια μέσα μεταφοράς και οι συγκοινωνίες
«Κανένα όμως ποσό δεν μπορεί να σβήσει τις ευθύνες τους. Πρέπει να αναζητηθούν και να αποδοθούν όπως προβλέπεται για τη…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Το Uncharted: Legacy of Thieves Collection φέρνει στο PS5 δυο «αστέρια» της προηγούμενης γενιάς
H Sony φέρνει τα δύο παιχνίδια Uncharted του PS4 στο PlayStation 5, συμπληρώνοντας με τις απαραίτητες βελτιώσεις...
www.zougla.gr
Greeks can claim over €2,000 compensation from Attiki Odos, Transport Minister says
He said that public safety is paramount
www.protothema.gr
Νέα μάσκα για την Aston Martin Vantage
Στο πλαίσιο των επιλογών εξατομίκευσης που προσφέρονται για την Vantage η Aston Martin έχει προσθέσει και τη δυνατότητα αλλαγής του ύφους της μεγάλης εισαγωγής αέρα στη μάσκα.
www.protothema.gr
Η «προφητεία» σου για σήμερα 26/01
Δες το μήνυμα που κρύβει το Fortune Cookie σου για σήμερα 26/01Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Χιόνια στην Αθήνα: Αυξημένα τα περιστατικά με κατάγματα στα νοσοκομεία, λέει το ΕΚΑΒ
Λόγω του έντονου παγετού ιδιαίτερα τις πρώτες πρωινές αλλά και νυκτερινές ώρες είναι αυξημένος ο κίνδυνος πτώσεων και πρόκλησης καταγμάτων - Έκκληση για αποφυγή μη απαραίτητων μετακινήσεων
www.protothema.gr
Ο γιος του Τζον Λένον δημοπρατεί προσωπικά αντικείμενα του θρυλικού τραγουδιστή ως NFT
Ανάμεσά τους, οι αυθεντικές σημειώσεις του Πολ ΜακΚάρτνεϊ για την επιτυχία «Hey Jude», 3 κιθάρες Gibson του Τζον Λένον, καθώς και outfits από τις σημαντικότερες εμφανίσεις του
www.protothema.gr
Στην Εσθονία έξι αμερικανικά F-15 καθώς κλιμακώνεται η ένταση με τη Ρωσία για την Ουκρανία
Έξι αμερικανικά αεροσκάφη F-15 προσγειώθηκαν σήμερα σε μια αεροπορική βάση της Εσθονίας και θα παραμείνουν εκεί για μιάμιση εβδομάδα, καθώς το ΝΑΤΟ ενισχύει τις στρατιωτικές του δυνάμεις στην ανατολική πτέρυγα της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, εν μέσω της κλιμακούμενης κρίσης ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία. Το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι θέτει δυνάμεις σε ετοιμότητα και ... Περισσότερα To άρθρο Στην Εσθονία έξι αμερικανικά F-15 καθώς κλιμακώνεται η ένταση με τη Ρωσία για την Ουκρανία δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
ΕΚΑΒ: Να αποφεύγονται οι μη απαραίτητες μετακινήσεις – Κίνδυνος καταγμάτων από πτώσεις λόγω παγετού
Έκτακτη ανακοίνωση από το ΕΚΑΒ προς τους πολίτες για αποφυγή μη απαραίτητων μετακινήσεων. Λόγω παγετού εγκυμονούν κίνδυνοι σοβαρών ατυχημάτων. Όπως τονίζει το ΕΚΑΒ, «λόγω του αυξημένου παγετού που σημειώνεται σε αρκετές περιοχές του νομού Αττικής αλλά και άλλων νομών της χώρας, συνεπεία των σφοδρών χιονοπτώσεων της κακοκαιρίας Ελπίδα, απευθύνουμε έκκληση σε όλους τους πολίτες να ... Περισσότερα To άρθρο ΕΚΑΒ: Να αποφεύγονται οι μη απαραίτητες μετακινήσεις – Κίνδυνος καταγμάτων από πτώσεις λόγω παγετού δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Super League 2: Πεντάρα η Βέροια, γκέλαρε η Ξάνθη, σεφτέ η Καβάλα
Η Βέροια συνέτριψε με 5-0 τον Απόλλωνα Πόντου, η Ξάνθη γκέλαρε εντός έδρας με τον Απόλλωνα Λάρισας (0-0), ενώ η Καβάλα σημείωσε την πρώτη της νίκη, 1-0 τα Τρίκαλα.
gazzetta.gr
Δίμηνη παράταση στις μεταβιβάσεις ακινήτων μέσω βεβαίωσης μηχανικού
Δίμηνη παράταση έως και τις 31 Μαρτίου στη δυνατότητα ολοκλήρωσης των μεταβιβάσεων ακινήτων μέσω της βεβαίωσης μηχανικού, με τις παλαιές...
www.zougla.gr
Έκτακτη ανακοίνωση ΕΚΑΒ: Μην μετακινείστε λόγω παγετού
Έκκληση αποφυγής μη απαραίτητων μετακινήσεων λόγω παγετού κάνει το ΕΚΑΒ.
iefimerida.gr
Τζάνετ Τζάκσον: «Ελπίζω να γεράσω όμορφα» -Η ντίβα της pop επιστρέφει με μια εντυπωσιακή φωτογράφιση
Η Τζάνετ Τζάκσον έκανε ένα δυναμικό come back, δίνοντας μια μοναδική συνέντευξη στο περιοδικό Allure.
iefimerida.gr
Ορίστε και οι τούρκικες μάσκες σε μεγάλο super market (Εικόνες)
Η εισαγωγή μασκών για τον κορωνοϊό είναι γεγονός. Ότι και μεγάλο ελληνικό super market όμως, θα προμήθευε τους πελάτες του με τουρκικές μάσκες δεν το περιμέναμε. Ορίστε και τα πειστήρια που μας έστειλε αναγνώστης.
www.makeleio.gr
Άρτα: Τέλος στο θρίλερ - Εντοπίστηκε σώος ο 46χρονος πυροσβέστης
Άρτα: Τον μετέφεραν με φορείο σε σημείο όπου μπορούσε να προσεγγίσει το Super Puma και να τον παραλάβει με ασφάλειαΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κλειστά σχολεία αύριο (27/1): Δεν θα λειτουργήσουν στην Εύβοια
Κλειστά τα σχολεία στην Εύβοια την Πέμπτη και την Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Μπάσκετ: Τέλος από τον ΠΑΟΚ ο Γκρίφιν
Παρελθόν αποτελεί για τον ΠΑΟΚ ο Μάλκομ Γκρίφιν, καθώς οι «ασπρόμαυροι» ανακοίνωσαν τη λύση της συνεργασίας...
www.zougla.gr
Ανοίγει το λιανεμπόριο, μένουν κλειστά τα σχολεία στις πληγείσες περιοχές
Το πιο πιθανό σενάριο είναι το λιανεμπόριο αλλά και όλες οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα να ανοίξουν κανονικά την Πέμπτη (27/1), και μένει να δούμε πως θα λειτουργήσει ο δημόσιος τομέας.
gazzetta.gr
Πώς ο «χορός των πιγκουίνων» σας κρατάει ζεστούς στους -18 βαθμούς Κελσίου
Ο διάσημος Βρετανός παρουσιαστής και ιστορικός, σερ Ντέιβιντ Ατένμποροου, αποκαλύπτει το μυστικό των αυτόχθονων της Αρκτικής για να κρατηθούν ζεστοί
www.protothema.gr
Δεν λειτουργούν delivery και courier αύριο σε Αττική και Κρήτη -Πώς θα ανοίξουν τα καταστήματα
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου εξηγεί πώς θα λειτουργήσουν αύριο, σε Αττική και Κρήτη, καταστήματα, delivery και courier.
iefimerida.gr
ΝΕΟ ΕΚΤΑΚΤΟ διαδικτυακό ΜΑΚΕΛΕΙΟ απόψε στις 11! Συντονιστείτε!
Δεν έμεινε τίποτα όρθιο από το σαθρό οικοδόμημα που κατέστρεψε τους Έλληνες. Καλύτερα. Γιατί ήρθε η ώρα να ξαναχτίσουμε την πατρίδα μας. Συντονιστείτε λοιπόν στο διαδικτυακό ΜΑΚΕΛΕΙΟ για τη νέα εκπομπή με τον Στέφανο Χίο.
www.makeleio.gr
Νίκος Ανδρουλάκης: Μισή και κατόπιν εορτής η συγγνώμη του κ. Μητσοτάκη
«Για άλλη μια φορά, ο κ. Μητσοτάκης ζητά συγγνώμη κατόπιν εορτής», ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης σε σχόλιό του την ομιλία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι «πρόκειται για μισή συγγνώμη, γιατί εκτός από τους εγκλωβισμένους στην Αττική Οδό, δεν είπε λέξη για όσους έμειναν και ... Περισσότερα To άρθρο Νίκος Ανδρουλάκης: Μισή και κατόπιν εορτής η συγγνώμη του κ. Μητσοτάκη δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Στέφανος Τσιτσιπάς: Το «τείχος» του Ντανίλ Μετβέντεφ πριν τον τελικό του Australian Open
Η ένατη «μάχη» του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Ντανίλ Μεντβέντεφ θα κρίνει την πρόκριση του Έλληνα πρωταθλητή στον τελικό του Australian Open. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα έχει την ευκαιρία την Παρασκευή (28/01) να πάρει ρεβάνς από τον Ντανίλ Μεντβέντεφ για την ήττα του στον περσινό ημιτελικό του Australian Open, αντιμετωπίζοντας τον Ρώσο τενίστα και πάλι ... Περισσότερα To άρθρο Στέφανος Τσιτσιπάς: Το «τείχος» του Ντανίλ Μετβέντεφ πριν τον τελικό του Australian Open δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Στέφανος Τσιτσιπάς: Το «τείχος» του Ντανίλ Μεντβέντεφ πριν τον τελικό του Australian Open
Η ένατη «μάχη» του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Ντανίλ Μεντβέντεφ θα κρίνει την πρόκριση του Έλληνα πρωταθλητή στον τελικό του Australian Open. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα έχει την ευκαιρία την Παρασκευή (28/01) να πάρει ρεβάνς από τον Ντανίλ Μεντβέντεφ για την ήττα του στον περσινό ημιτελικό του Australian Open, αντιμετωπίζοντας τον Ρώσο τενίστα και πάλι ... Περισσότερα To άρθρο Στέφανος Τσιτσιπάς: Το «τείχος» του Ντανίλ Μεντβέντεφ πριν τον τελικό του Australian Open δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Σύσταση ΔΝΤ στη Γαλλία να «χαλιναγωγήσει» τα οικονομικά της ταχύτερα
«Η Γαλλία θα πρέπει να χαλιναγωγήσει τα δημόσια οικονομικά της ταχύτερα από ό,τι έχει προγραμματίσει, ξεκινώντας από το επόμενο έτος κιόλας», συστήνει το Διεθνές...
www.zougla.gr
Μικροί κινηματογραφιστές σε δράση – «Μόνος στο σχολείο» και «Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας», μερικές από τις ταινίες τους
Λίγο μετά το τελευταίο κουδούνι, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί αποχωρούν από το σχολείο χωρίς να αντιληφθούν ότι ένα παιδί...
www.zougla.gr
Υπουργείο Περιβάλλοντος: Δίμηνη παράταση για την ολοκλήρωση μεταβιβάσεων ακινήτων μέσω της βεβαίωσης μηχανικού
Ως τις 31 Μαρτίου η παράταση
www.protothema.gr
Λαμία: Γνωστή ψυχολόγος βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της – Οι πρώτες εκτιμήσεις της αστυνομίας
Μία τραγική είδηση σοκάρει τη Λαμία. Μία 47χρονη επαγγελματίας ψυχικής υγείας – γνωστή στην τοπική κοινωνία – εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της! Η 47χρονη ψυχολόγος είχε να δώσει σημεία ζωής τουλάχιστον από τη Δευτέρα (24.01.2022), και όταν την αναζήτησαν οι δικοί της άνθρωποι, που ανησύχησαν, τη βρήκαν νεκρή στις 3:30 το μεσημέρι της Τετάρτης ... Περισσότερα To άρθρο Λαμία: Γνωστή ψυχολόγος βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της – Οι πρώτες εκτιμήσεις της αστυνομίας δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Πέλκας: Η Χαλ του Ατζούν έκανε πρόταση δανεισμού στη Φενερμπαχτσέ
Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Τουρκία, η Χαλ του «Mr. Survivor», Ατζούν Ιλιτζαλί, κατέθεσε πρόταση στη «Φενέρ» για τον δανεισμό του Δημήτρη Πέλκα.
gazzetta.gr
Ηράκλειο: Αφού γρονθοκόπησε την 43χρονη μητέρα του, αποπειράθηκε να την κάψει ζωντανή
Περιέλουσε με βενζίνη την κεντρική είσοδο του σπιτιού - 59χρονος ξυλοκόπησε την σύζυγό του και στη συνέχεια εξαφανίστηκε στην Ιεράπετρα
www.protothema.gr
ΠΑΟΚ: Παρελθόν ο Μάλκολμ Γκρίφιν (vid)
ΠΑΟΚ και Γκρίφιν προχώρησαν στην κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας τους. Στην αγορά για γκαρντ ο Δικέφαλος.
gazzetta.gr
Χριστίνα Κοντοβά: Παιχνίδια στο χιόνι με τη μικρή Ada
Μια από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής της βιώνει η Χριστίνα Κοντοβά...
www.zougla.gr
Συρία: Οι Κούρδοι ανέκτησαν τον έλεγχο της φυλακής που δέχθηκε επίθεση του Ισλαμικού Κράτους
Οι υποστηριζόμενες από τις ΗΠΑ κουρδικές δυνάμεις στη Συρία ανακοίνωσαν ότι επανέκτησαν τον έλεγχο της μεγάλης φυλακής του Γουαϊράν στην πόλη Χασάκα μετά την επίθεση που δέχθηκε από μαχητές της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος, βάζοντας τέλος στη σημαντικότερη τζιχαντιστική επίθεση των τριών τελευταίων ετών στη χώρα. Ο Φαρχάντ Σάμι, εκπρόσωπος του Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων, όπου κυριαρχούν ... Περισσότερα To άρθρο Συρία: Οι Κούρδοι ανέκτησαν τον έλεγχο της φυλακής που δέχθηκε επίθεση του Ισλαμικού Κράτους δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Μαρούσι: Παραμένουν χωρίς ρεύμα και καταγγέλλουν τον δήμο ότι απαντά «είναι αργία σήμερα»
Μαρούσι: Απίστευτη καταγγελία από κάτοικο της περιοχής, ο οποίος υποστήριξε ότι κάλεσε τον δήμο καθώς παραμένει για ώρες χωρίς ρεύμα,…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ο Κασάνο απέκτησε λογαριασμό στο Instagram με την βοήθεια της "καυτής" συζύγου του και προκάλεσε σεισμό
Ο Αντόνιο Κασάνο είναι πλέον στον κόσμο του Instagram και 24 ώρες μετά από το άνοιγμα του λογαριασμού έχει περισσότερους από 180.000 followers - Τα πειράγματα από τους πρώην συμπαίκτες του - Ο μόνος Έλληνας που ακολουθεί είναι ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος
www.protothema.gr
Australian Open: Το απίστευτο ποσό που έχει κερδίσει ο Στέφανος Τσιτσιπάς μέχρι τα ημιτελικά
Australian Open: Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πήρε την πρόκριση τους «4» του Αυστραλιανού Όπεν και παράλληλα είδε τον τραπεζικό του λογαριασμό…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Απίστευτες εικόνες στου Ζωγράφου: Τσουλάνε φέρετρο με νεκρό στο χιόνι, πάνω σε κουβέρτα [εικόνες & βίντεο]
Αδιανόητες είναι οι εικόνες που καταγράφηκαν στην περιοχή του δήμου Ζωγράφου από κάμερα και κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.
iefimerida.gr