GNTM Spoiler: Δοκιμασία αποχώρησης που συνδυάζει μόδα, τεχνολογία, χρώμα και αυτοκίνητο (vid)

Η αποχώρηση του Ναπολέοντα Μήτση ήταν τεράστια έκπληξη για τον διαγωνισμό, με αποτέλεσμα να μονοπωλεί τις συζητήσεις στο σπίτι του…

Περισσότερα...


Read full article on: newsbomb.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Σεμπάστιαν Μπάες – Στέφανος Τσιτσιπάς 1-3: «Σοβαρεύτηκε» και προκρίθηκε στον επόμενο γύρο του Australian Open
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ζορίστηκε από τον Σεμπαστιαν Μπάες για δυο σετ. Όταν όμως “σοβαρεύτηκε”, ο Έλληνας πρωταθλητής καθάρισε την πρόκριση στον τρίτο γύρο του Australian Open (3-1 σετ). Όταν έπαιξε με… ποιότητα, όλα έγιναν απλά. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκλεισε θέση για τον τρίτο γύρο του Australian Open μετά τη νίκη του επί του Σεμπάστιαν Μπάες ... Περισσότερα To άρθρο Σεμπάστιαν Μπάες – Στέφανος Τσιτσιπάς 1-3: «Σοβαρεύτηκε» και προκρίθηκε στον επόμενο γύρο του Australian Open δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
5 m
www.newsit.gr
Κώστας Δόξας: Αφέθηκε ελεύθερος και υπέβαλε μήνυση στην πρώην σύζυγό του (video)
Κώστας Δόξας: «Η τέως σύζυγος προκάλεσε την καταδίωξή του τραγουδιστή γνωρίζοντας ότι το περιστατικό που καταγγέλει είναι ψευδές», αναφέρει ο…Περισσότερα...
5 m
www.newsbomb.gr
Έβγαλαν... πίκρα οι Τούρκοι για τα Rafale: «Σόου για τα μεταχειρισμένα αεροσκάφη στην Ελλάδα»
Rafale: Με ειρωνικές αναφορές στην παρουσία ιερέων και με μειωτικούς χαρακτηρισμούς για τα έξι νέα μαχητικά που απέκτησε η Ελλάδα…Περισσότερα...
5 m
www.newsbomb.gr
Θεσσαλονίκη: Τα ιδιωτικά πάρτι σε γραφεία - ξενοδοχεία και οι νεαρές «πολυτελείας»
Μορφή χιονοστιβάδας λαμβάνουν οι διαδοχικές αποκαλύψεις για τα κυκλώματα μαστροπείας που εκτείνονται σε όλη τη χώρα -ακόμη και στην Κύπρο- μετά την υπόθεση...
6 m
www.zougla.gr
Ποιος κερδίζει στην κόντρα μεταξύ μιας Bugatti και ενός Rafale;
Αποτελούν δύο από τα κορυφαία δημιουργήματα του ανθρώπου για την γη και τον ουρανό.Περισσότερα...
6 m
www.newsbomb.gr
Περισσότεροι άνθρωποι πεθαίνουν από ανθεκτικές στα αντιβιοτικά λοιμώξεις παρά από AIDS ή ελονοσία
Οι θάνατοι ανθρώπων μέσα σε ένα έτος από βακτηριακές λοιμώξεις, ανθεκτικές στα αντιβιοτικά, ξεπέρασαν αυτούς από HIV/AIDS ή ελονοσία, καθώς το 2019 πέθαναν άμεσα περίπου 1,27 εκατομμύρια άνθρωποι από αυτές τις λοιμώξεις έναντι 860.000 από HIV/AIDS και 640.000 από ελονοσία. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που δημοσιεύθηκαν στο ιατρικό περιοδικό «The Lancet», τέτοιου είδους λοιμώξεις ... Περισσότερα To άρθρο Περισσότεροι άνθρωποι πεθαίνουν από ανθεκτικές στα αντιβιοτικά λοιμώξεις παρά από AIDS ή ελονοσία δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
6 m
www.newsit.gr
Μαριάννα Κιμούλη: Η κόρη του Γιώργου Κιμούλη μιλάει για το κίνημα #metoo και την εμπλοκή του πατέρα της
Στην κοπή πίτας της θεατρικής παράστασης Παιχνίδια στη σοφίτα βρέθηκε η κάμερα του Ηappy Day και συνάντησε την κόρη του Γιώργου Κιμούλη, Mαριάννα.
7 m
iefimerida.gr
Κλείνει στις 11:00 ο σταθμός Μετρό «Πανεπιστήμιο» -Λόγω πανεκπαιδευτικού συλλαλητηρίου
Κλειστός θα παραμείνει ο σταθμός του Μετρό «Πανεπιστήμιο» από τις 11 το πρωί με εντολή της Ελληνικής Αστυνομίας.
8 m
iefimerida.gr
Άκης Πετρετζίκης: Ο γιος του εισέβαλε στο γύρισμα -Ο μικρός Αχιλλέας στην κουζίνα
Την πιο όμορφη και δημιουργική περίοδο στην προσωπική τους ζωή βιώνουν τους τελευταίους μήνες ο Άκης Πετρετζίκης και η σύζυγός του, Κωνσταντίνα Παπαμιχαήλ.
9 m
iefimerida.gr
EUC: Σπουδές στην Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση ενισχύουν την ένταξη και την παράλληλη στήριξη
Παρακολούθησε τη διαδικτυακή παρουσίαση την Τετάρτη 26 Ιανουαρίου στις 6μ.μ. και μάθε περισσότερα για τα εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών που…Περισσότερα...
9 m
www.newsbomb.gr
Premia Properties: Η game changer real estate εταιρία στην Ελλάδα
Σε τροχιά δυναμικής ανάπτυξης έχει μπει η εισηγμένη στο ΧΑ εταιρία ακινήτων, Premia Properties του Ελληνοσουηδού επιχειρηματία Ηλία Γεωργιάδη η οποία ανεβάζει ψηλά τον πήχη στον τομέα του reale state αποτελώντας παράλληλα ένα από τα πιο επιτυχημένα turnaroundstories των τελευταίων ετών.
9 m
iefimerida.gr
Survivor: Έκαψε τη μπαντάνα ο Βαλάντης κι έφυγε χωρίς «αντίο» – Γλέντι στο twitter
Πρωτοφανείς στιγμές στο χθεσινό (19.01.2022) επεισόδιο του Survivor, με τον Βαλάντη τελικά να αποχωρεί, προκαλώντας πανηγυρισμούς στην ομάδα των Διασήμων. Μια από τις πιο αμφιλεγόμενες παρουσίες στο Survivor, ο Βαλάντης, αποχώρησε από τον Άγιο Δομίνικο, αφού το τηλεοπτικό κοινό αποφάσισε να τον διώξει από το νησί. Μέχρι να… φύγει, όμως, έγιναν πολλά και… πρωτοφανή. Αφενός, ... Περισσότερα To άρθρο Survivor: Έκαψε τη μπαντάνα ο Βαλάντης κι έφυγε χωρίς «αντίο» – Γλέντι στο twitter δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
9 m
www.newsit.gr
Βόλος: Αυτή είναι η βασιλόπιτα που γίνεται viral με νεκροθάφτες, φέρετρα και το σήμα του κορονοϊού
Η βασιλόπιτα είναι εκ πρώτης όψεως ανατριχιαστική, αλλά κάποιοι την έκοψαν και έδειχναν να το απολαμβάνουν. Ο Βόλος έχει τις τελευταίες μέρες ακόμα ένα… viral θέμα συζήτησης… Η δουλειά τους είναι δύσκολη, όμως οι ίδιοι όπως φαίνεται έχουν πάθει ανοσία. Απόδειξη η βασιλόπιτα που έκοψαν πριν από λίγες μέρες, για τον ερχομό του 2022. Με ... Περισσότερα To άρθρο Βόλος: Αυτή είναι η βασιλόπιτα που γίνεται viral με νεκροθάφτες, φέρετρα και το σήμα του κορονοϊού δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Λεωφορείο που θα μετέφερε μαθητές στην Πάτρα έπιασε φωτιά εν κινήσει!
Ο οδηγός κατάφερε να το ακινητοποιήσει άμεσα και να το εγκαταλείψει προτού καεί ολοσχερώς
www.protothema.gr
Τζόνι Βαϊσμίλερ: Ο άρχοντας της ζούγκλας και η ιστορία του
Σαν σήμερα στις 20 Ιανουαρίου 1984, έφυγε από τη ζωή ο Τζόνι Βαϊσμίλερ,ο οποίος κέρδισε παγκόσμια φήμη ως ηθοποιός, ενσαρκώνοντας...
www.zougla.gr
Australian Open – Μαρία Σάκκαρη: Ξημερώματα Παρασκευής κόντρα στην Βερόνικα Κουντερμέτοβα
Γνωστή έγινε η ώρα του αγώνα της Μαρίας Σάκκαρη με την Βερόνικα Κουντερμέτοβα, για τον τρίτο γύρο του Australian Open. Η “μάχη” της Μαρίας Σάκκαρη με την Βερόνικα Κουντερμέτοβα για την φάση των 32 του Australian Open θα διεξαχθεί τα ξημερώματα της Παρασκευής (21/1). Η Σάκκαρη (Νο. 8 στην παγκόσμια κατάταξη) θα παλέψει για την ... Περισσότερα To άρθρο Australian Open – Μαρία Σάκκαρη: Ξημερώματα Παρασκευής κόντρα στην Βερόνικα Κουντερμέτοβα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Παίκτρια με παρατσούκλι «σεξουάλα» πήγε στο Ρουκ Ζουκ και θέλει να βρει «γκομενάκι»
Η Ζέτα Μακρυπούλια προσπάθησε να κάνει προξενιό στην Έλενα με δύο άντρες της παραγωγής, χωρίς ωστόσο να υπάρξει το επιθυμητό αποτέλεσμα
www.protothema.gr
Έρευνα: Κινδυνεύουν από θρόμβωση όσοι βλέπουν πολύ τηλεόραση
Νέα βρετανική επιστημονική έρευνα βρήκε ότι η παρακολούθηση τηλεόρασης για περισσότερες από τέσσερις συνεχόμενες ώρες σχετίζεται με 35% μεγαλύτερο κίνδυνο θρόμβων στο αίμα
www.protothema.gr
Η καλαντήρα, οι βεγγέρες, οι μάντρες, στον κατάλογο Αυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς -Τι σηματοδοτούν [εικόνες]
Παραδοσιακές τεχνικές και τελετουργίες της νησιωτικής Ελλάδας εγγράφονται στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας
iefimerida.gr
Πάτρα: Παραλίγο τραγωδία από σύγκρουση οχημάτων (photos)
Πάτρα: Σοκαριστικό τροχαίο στο κέντρο της πόληςΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Θυμηθείτε θα γίνουν ατυχήματα στην παραλιακή λεωφόρο στο Τροκαντερό
Η μελέτη με τις διαπλατύνσεις που έγιναν στην παραλιακή λεωφόρο στο ύψος του Τροκαντερό θεωρούνται καλές. Οι κριτικές από τους...
www.zougla.gr
Ολυμπιακός: «Σαφάρι» για επιθετικό - Όνομα-έκπληξη στη λίστα (photos+video)
Ολυμπιακός: Οι «ερυθρόλευκοι» σκανάρουν την αγορά προκειμένου να βρεθεί ο κατάλληλος επιθετικός για την ομάδα.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Το αφιέρωμα της Στέγης στον Γιαννούλη Χαλεπά: «Τον Ροντέν της Ελλάδας»
Η ζωή και το έργο του γλύπτη Γιανούλη Χαλεπά γίνονται σύγχρονη μουσική τραγωδία στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση.
iefimerida.gr
Μακριά μαλλιά, σαμπάνιες και ναρκωτικά: Το πρώτο βίντεο κλιπ στην καριέρα του Βαλάντη είναι το απόλυτο χάος
Όταν κυκλοφόρισε το «Σε Ζητώ Στα Σινεμά», ο Χρυσοβαλάντης Αυγενικός δεν θύμιζε σε τίποτα τον παίκτη του Survivor
www.protothema.gr
Φόνσου κατά Μαλέσκου: «Δεν έχουν δικαίωμα τέτοια κορίτσια να μιλάνε για ανθρώπους σαν τον Χαλκιά»
Η ηθοποιός εξήγησε γιατί δεν την βλέπουμε σε τηλεοπτικές σειρές
www.protothema.gr
Κορωνοϊός: Τι προβλέπεται για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που νοσούν -Τα 5 «SOS» της νέας ρύθμισης
Στο πλαίσιο για τις άδειες που θα ισχύει για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που νοσούν από κορωνοϊό κατέληξε το υπουργείο Εργασίας.
iefimerida.gr
Εισβολή στο Καπιτώλιο: Ήττα για Ντόναλντ Τραμπ – Στην επιτροπή αρχεία του Λευκού Οίκου
Όλες οι επικοινωνίες και οι επαφές του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την επίθεση στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου του 2021 θα παραδοθούν στην ειδική εξεταστική επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων, σύμφωνα με απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου των ΗΠΑ. Σημειώνεται πως η ειδική επιτροπή διενεργεί έρευνα για τον ρόλο του πρώην πρόεδρου των ΗΠΑ στην ... Περισσότερα To άρθρο Εισβολή στο Καπιτώλιο: Ήττα για Ντόναλντ Τραμπ – Στην επιτροπή αρχεία του Λευκού Οίκου δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα ο τραγουδιστής Κώστας Δόξας
Ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα αφέθηκε ο τραγουδιστής Κώστας Δόξας ο οποίος συνελήφθη χτες στη Θεσσαλονίκη.
iefimerida.gr
Αντώνης Ρέμος-Υβόννη Μπόσνιακ: Βόλτα με την κόρη τους Eλένη
Ο Αντώνης Ρέμος και η Υβόννη Μπόσνιακ, έχουν αποκτήσει μια κόρη, την Ελένη Πασχαλίδη η οποία είναι γεννημένη ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου...
www.zougla.gr
Η Νίκολα Πελτζ θα παντρευτεί με νυφικό... άλλού Οίκου -Δεν θα το ράψει η πεθερά της
Οι πρώτες λεπτομέρειες του γάμου του Μπρούκλιν Μπέκαμ και της ηθοποιού Νίκολα Πελτζ μόλις έγιναν γνωστές και φαίνεται πως η Βικτόρια δεν θα ράψει το νυφικό της νύφης της.
iefimerida.gr
Γιαννάκος για VIP ΜΕΘ: «Ξεκίνησε η εισαγγελική έρευνα για τη Θεσσαλονίκη»
Σε εξέλιξη βρίσκεται η εισαγγελική έρευνα για τις «VIP» ΜΕΘ σε Θεσσαλονίκη και Χαλκίδα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ...
www.zougla.gr
Πάτρα: Βίντεο από τη στιγμή που σχολικό λεωφορείο παίρνει φωτιά και τυλίγεται ταχύτατα στις φλόγες
Το λεωφορείο πιάνει φωτιά και αυτή επεκτείνεται ταχύτατα και το τυλίγει. Οι εικόνες που καταγράφονται από κινητά τηλέφωνα κόβουν την ανάσα… Ολοσχερώς καταστράφηκε τα ξημερώματα από φωτιά που εκδηλώθηκε, ένα τουριστικό λεωφορείο το οποίο κατευθυνόταν στον δήμο Ερυμάνθου για να παραλάβει μαθητές και να τους μεταφέρει στα σχολεία τους. Ο οδηγός μετά τη φωτιά που ... Περισσότερα To άρθρο Πάτρα: Βίντεο από τη στιγμή που σχολικό λεωφορείο παίρνει φωτιά και τυλίγεται ταχύτατα στις φλόγες δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κασκαντέρ πηδά μέσα από ένα βαν
O Ρώσος κασκαντέρ Evgueni Tchebotarev διασκεδάζει πετώντας μέσα από ένα βαν που κινούταν με 80 χλμ/ώρα. Το βαν με τρεις επιβάτες κατευθυνόταν προς τον κασκαντέρ...
www.zougla.gr
Κοιλιακοί φέτες με 4 σούπερ ασκήσεις – Ξεκινήστε τώρα!
Όλοι τους θέλουμε, τους ονειρευόμαστε και τώρα ήρθε η ώρα να τους αποκτήσουμε! Το μυστικό για να αποκτήσουμε κοιλιακούς πέτρα και δυνατό κορμό είναι οι τέσσερις ασκήσεις που μας προτείνει η personal trainer Σοφία Περδίκη
www.protothema.gr
Δικηγόρος Μίνας Αρναούτη: Έχει καταστραφεί η ζωή της εδώ και 5,5 χρόνια
Εκδικάζονται σήμερα οι αγωγές αποζημίωσης για το τροχαίο
www.protothema.gr
Η βασίλισσα Λετίθια φόρεσε δερμάτινο κολάν και τράβηξε τα φλας πάνω της -Η κομψή ροκ εμφάνιση που συζητήθηκε
Η βασίλισσα Λετίθια και ο βασιλιάς Φελίπε της Ισπανίας βρέθηκαν χθες στην 42η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού στη Μαδρίτη.
iefimerida.gr
Η κατάθεση σοκ την πρώην συζύγου του «νταή» της Αργυρούπολης -Περιγράφει το απόλυτο κολαστήριο, ανελέητο ξύλο
Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή ο 46χρονος από την Αργυρούπολη, που χτύπησε βάναυσα τη σύντροφο του, αφήνοντας την σε λιπόθυμη κατάσταση.
iefimerida.gr
Δικηγόρος Μίνας Αρναούτη λίγο πριν τη δίκη Παντελίδη: Η ζωή της έχει καταστραφεί εδώ και 5,5 χρόνια
Ο δικηγόρος της Μίνας Αρναούτη μίλησε για την δίκη σχετικά με το δυστύχημα στο οποίο έχασε τη ζωή του ο…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
«Στη μεταγραφική λίστα της Αλ Αχλί ο Άμραμπατ»
Tην περίπτωση του Νόρντιν Άμραμπατ φέρεται να εξετάζει η Αλ Αχλί, σύμφωνα με τα ΜΜΕ της Σαουδικής Αραβίας...
www.zougla.gr
Βόλος: Λήστεψαν δομή φιλοξενίας στην οποία διέμεναν - Στον ανακριτή οι τρεις ανήλικοι
Στον ανακριτή αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα Πέμπτη τρεις ανήλικοι, οι οποίοι φέρεται πως λήστεψαν τη δομή φιλοξενείας στην οποία διέμεναν...
www.zougla.gr
Κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα, δείτε πού έχει καθυστερήσεις
Η κίνηση τώρα στους δρόμους της Αθήνας - Δείτε live εικόνα
www.protothema.gr
Μετρό: Κλειστός από τις 11:00 ο σταθμός «Πανεπιστήμιο»
Κλειστός θα είναι για κάποιες ώρες ο σταθμός του Μετρό «Πανεπιστήμιο» καθώς στο κέντρο της Αθήνας θα πραγματοποιηθεί πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, από τις 11 το πρωί οι συρμοί θα διέρχονται από τον σταθμό χωρίς στάση. Όσοι λοιπόν πρόκειται να χρησιμοποιήσουν σήμερα (20.01.2022) το Μετρό θα πρέπει να λάβουν υπόψιν τους ότι ... Περισσότερα To άρθρο Μετρό: Κλειστός από τις 11:00 ο σταθμός «Πανεπιστήμιο» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Προημιτελικοί Κυπέλλου: Ολοκληρώνεται η πρώτη αγωνιστική με το Άρης - Λαμία
Η σειρά των πρώτων αγώνων στα προημιτελικά του θεσμού του Κυπέλλου Ελλάδας ολοκληρώνεται με το Άρης - Λαμία το βράδυ της Πέμπτης.
www.protothema.gr
Μπακς - Γκρίζλις 126-114: Απόλυτος κυρίαρχος ο Αντετοκούνμπο
Οι Μιλγουόκι Μπακς (28-19) με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να μετράει 33 πόντους, 15 ριμπάουντ, πήρε τη νίκη απέναντι στους «καυτούς» Μέμφις Γκρίζλις (31-16) με 126-114. Επέστρεψε ο Τζρου Χόλιντεϊ
www.protothema.gr
Αδέσποτη σφαίρα καρφώθηκε στο ταρτάν του Εθνικού Σταδίου Χανίων [εικόνες]
Προβληματισμό προκαλούν εικόνες από το Εθνικό Στάδιο Χανίων στις οποίες φαίνεται μία αδέσποτη σφαίρα να έχει καρφωθεί στο ταρτάν
iefimerida.gr
Τρως κρέας; Δες τι μπορεί να πάθεις
Τι μπορεί να σου συμβεί εν έτει 2022 επειδή προτιμάς μία μπριζόλα;Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Γιάννης Αντετοκούνμπο: Το double-double που έκανε στο Μπακς – Γκρίζλις
Οι Μιλγουόκι Μπακς επέστρεψαν στις νίκες, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να τους.. παίρνει από το χέρι, στην εντός έδρας αναμέτρηση κόντρα στους Μέμφις Γκρίζλις. Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να φτάνει σε ακόμη ένα double-double, οι Μπακς επικράτησαν των Μέμφις Γκριζλις στο Μιλγουόκι με 126-114. τα “Ελάφια” ανέβασαν το ρεκόρ τους στο 28-19, με τον “Greek ... Περισσότερα To άρθρο Γιάννης Αντετοκούνμπο: Το double-double που έκανε στο Μπακς – Γκρίζλις δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr