GNTM: Το διαχρονικό concept και το disadvantage που κατάφερε να βγάλει φαβορί εκτός διαγωνισμού!

Το σημερινό επεισόδιο του GNTM (30-11) ήταν εκείνο, που μας συγκίνησε, μας συγκλόνισε και μας έκανε να δούμε πολύ δυνατές…

Περισσότερα...


Read full article on: newsbomb.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Γαλλία – Κορονοϊός: Παραμένει υποχρεωτική η μάσκα στο Παρίσι
Η χρήση της μάσκας παραμένει υποχρεωτική στο Παρίσι, στους εξωτερικούς χώρους στα πιο πολυσύχναστα μέρη της πρωτεύουσας στη Γαλλία. Παράλληλα η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική μεταξύ άλλων στις ουρές αναμονής που σχηματίζονται στα τουριστικά αξιοθέατα, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία στο Παρίσι. Μια νέα διαταγή εκδόθηκε με στόχο να διευκρινιστούν οι προϋποθέσεις αυτής της απαγόρευσης και ... Περισσότερα To άρθρο Γαλλία – Κορονοϊός: Παραμένει υποχρεωτική η μάσκα στο Παρίσι δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
9 m
www.newsit.gr
Ο Ηλίας Γκιώνης με δάκρυα στα μάτια στέλνει νέο μήνυμα συμπαράστασης μετά την επικοινωνία με την 24χρονη
«Είμαι σε σοκ αλλά κλαίω από χαρά», αναφέρει ο ακτιβιστής
9 m
www.protothema.gr
ΑΣΕΠ: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τις 101 θέσεις στο υπ. Τουρισμού και στο Κτηματολόγιο
ΑΣΕΠ - Όλες οι ειδήσεις: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για την 12Κ/2021 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 65/τ.ΑΣΕΠ/22.12.2021), για τις 101 θέσεις…Περισσότερα...
9 m
www.newsbomb.gr
Επιστροφή της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας στα πολυσύχναστα μέρη του Παρισιού
Η υποχρέωση χρήσης της μάσκας επιβάλλεται στις αγορές, τα παζάρια, τις συγκεντρώσεις, διαδηλώσεις με τη συμμετοχή 10 ή περισσότερων ατόμων
www.protothema.gr
Για ποιους κτυπάει η καμπάνα: Η βία, οι θύτες και το χαλάκι του ΣΚΑΪ για το Survivor
ΝΤΙΝ Η κατάσταση έχει ξεφύγει! Καθημερινά έρχεται στο φως κάποια υπόθεση κακοποίησης, κυρίως γυναικών. Τα θύματα όλο και αυξάνονται προκαλώντας εντύπωση για το «πώς γίνονται αυτά;»! Σε μια κοινωνία που συνεχίζει να διαχωρίζει και κρίνει τις πράξεις και όρια ελευθερίας των πολιτών σύμφωνα με το φύλο τους, αλλά και τις σεξουαλικές τους επιλογές, τα δυσάρεστα ... Περισσότερα To άρθρο Για ποιους κτυπάει η καμπάνα: Η βία, οι θύτες και το χαλάκι του ΣΚΑΪ για το Survivor δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Πιτσιλής: Στο emvolio.gov.gr θα βλέπουν το πρόστιμο οι ανεμβολίαστοι άνω των 60 - Πώς μπορούν να κάνουν ένσταση
Διευκρινίσεις για επιβολή του προστίμου που επιβάλλεται από σήμερα στους ανεμβολίαστους άνω των 60 ετών έδωσε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής.
iefimerida.gr
Φλόριντα: Αστυνομικός άρπαξε από τον λαιμό γυναίκα συνάδελφο του - Τον εμπόδισε να κακοποιήσει ύποπτο
Ο αρχηγός της αστυνομίας της πόλης Σανράιζ συνεχάρη την αστυνομικό για την αντίδρασή της  ενώ χαρακτήρισε τη συμπεριφορά του άντρα συνάδελφού της ως «αηδιαστική»
www.protothema.gr
ΠΑΟΚ: Ο μεγαλύτερος σύμμαχος για Σοάρες βρίσκεται στον Βόλο! (photos)
ΠΑΟΚ: Ο «Δικέφαλος» δίνει μάχη για την απόκτηση του Σοάρες με τον αδερφό του Άλεξ Σοάρες του Βόλου να τον…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Πρόστιμο 100 ευρώ: Πού θα εμφανίζεται στο taxisnet – Πώς γίνεται η διαδικασία αμφισβήτησης
Ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, έδωσε διευκρινίσεις για τη διαδικασία της επιβολής του προστίμου των 100 ευρώ στους πολίτες…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Γονείς: Ο παράγοντας που τους έσωσε από την κατάθλιψη της πανδημίας
Στο ζοφερό κλίμα της πανδημίας και του εγκλεισμού που βιώσαμε τον περασμένο καιρό υπό την απειλή της πανδημίας, κάποιοι αποδείχθηκαν καλύτερα οχυρωμένοι ψυχικά έναντι της πρωτόγνωρης κατάστασης που έφερε ο κορωνοϊός. Διαβάστε ποιο ήταν το συγκριτικό πλεονέκτημα των ανθρώπων με παιδιά
www.protothema.gr
Συναγερμός στην ΕΛΑΣ: Απέδρασε κρατούμενος από το ΑΤ Ακροπόλεως
Οι Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για την σύλληψή του.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Συντάξεις Φεβρουαρίου: Πότε πληρώνονται οι συνταξιούχοι
Αναλυτικά οι ημερομηνίες καταβολής συντάξεων στους δικαιούχους ανά Tαμείο
www.protothema.gr
Μεγάλη επιστροφή: Η σειρά που έσπασετα ταμεία επιστρέφει μετά από χρόνια
Spin off περιμέναμε, αλλά τελικά μας έρχεται κάτι πολύ καλύτερο.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Λιντνέρ: «Είμαι υπέρ της μείωσης του δημόσιου χρέους»
Η πραγματική αντιπαράθεση για τους δημοσιονομικούς κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται τον Ιούνιο, σύμφωνα με δηλώσεις του Γερμανού ΥΠΟΙΚ, Κρίστιαν...
www.zougla.gr
Η Ταμίλα Κουλίεβα για τη Σκοτεινή Θάλασσα: «Κανένας από τους συντελεστές δεν ξέρει το φινάλε»
Η ηθοποιός μίλησε για το ρόλο της στη σειρά μυστηρίου του Mega, αλλά και για τα νέα της επαγγελματικά βήματα
www.protothema.gr
Υπόθεση Παππά – Παπαγγελόπουλου: «Βροχή» οι κλήσεις σε απολογία
Δύο εξαιρετικά σοβαρές υποθέσεις οι οποίες συνδέονται με πρώην υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ και απασχόλησαν την κοινή γνώμη, μπαίνουν στην τελική τους ευθεία. Η πρώτη αφορά τον διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες και η δεύτερη την επονομαζόμενη σκευωρία της Novartis. Ερευνώμενα πολιτικά πρόσωπα μετά την άσκηση ποινικής δίωξης από τη Βουλή, ο πρώην υπουργός Επικρατείας, Νίκος ... Περισσότερα To άρθρο Υπόθεση Παππά – Παπαγγελόπουλου: «Βροχή» οι κλήσεις σε απολογία δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
ΙΑΣΩ: Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Πρόληψης για τον Καρκίνο του Τραχήλου της Μήτρας
Το ΙΑΣΩ, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας πρόληψης για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας που...
www.zougla.gr
Γιόβιτς: «Θα δώσω ό,τι έχω για τον Παναθηναϊκό»
Ο Στέφαν Γιόβιτς έφτασε στην Αθήνα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού και δήλωσε έτοιμος να προσφέρει στην ομάδα του. Ο Σέρβος ξεκαθάρισε ότι αισθάνεται...
www.zougla.gr
Τουλάχιστον 12 νεκροί από σεισμική δόνηση 5,3 βαθμών στο Αφγανιστάν
Μια σεισμική δόνηση στοίχισε σήμερα, Δευτέρα, τη ζωή σε τουλάχιστον 12 ανθρώπους, στο δυτικό τμήμα του Αφγανιστάν, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές...
www.zougla.gr
Ο Κορέα της Ίντερ έκανε τατουάζ στα ελληνικά – Έγραψε «δωρεάν» αντί για «ελεύθερος» (photos)
Απίστευτη γκάφα από τον παίκτη της Ίντερ, Χοακίν Κορέα, ο οποίος ήθελε να «χτυπήσει» tattoo στα ελληνικά αλλά τα έκανε……Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Πιέσεις στις τιμές των ομολόγων ενόψει της εξοδου του Δημοσίου στις αγορές
Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) φέρεται έτοιμος να αξιοποιήσει τις δυνατότητες που προσφέρει η αγορά...
www.zougla.gr
Υποχρεωτική η χρήση μάσκας σε εξωτερικούς χώρους στο Παρίσι, παρά τη δικαστική απόφαση για αναστολή του μέτρου
Η χρήση της μάσκας παραμένει υποχρεωτική στο Παρίσι στους εξωτερικούς χώρους και ειδικότερα...
www.zougla.gr
Θεμιστοκλέους: Ανοίγει η πλατφόρμα για την 4η δόση στις 20 Ιανουαρίου -Για ανοσοκατεσταλμένους
Την Πέμπτη 20 Ιανουαρίου ανοίγει η πλατφόρμα για την 4η δόση του εμβολίου για τους ανοσοκατεσταλμένους, όπως ανακοίνωσε ο Μάριος Θεμιστοκλέους.
iefimerida.gr
Tάμτα-Πάρις Κασιδόκωστας: Βόλτα στη Γλυφάδα
Η Τάμτα και ο Πάρις Κασιδόκωστας είναι ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια Ελλήνων celebrities...
www.zougla.gr
Αφγανιστάν: Νεκροί και τραυματίες από σεισμική δόνηση 5,3 Ρίχτερ
Μια σεισμική δόνηση στοίχισε σήμερα τη ζωή σε τουλάχιστον 12 ανθρώπους, στο δυτικό τμήμα του Αφγανιστάν, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Τα θύματα σκοτώθηκαν όταν κατέρρευσαν τα σπίτια τους στην περιοχή Κάντις, στην επαρχία Μπαντγκίς, ανέφερε ο κυβερνήτης της Μοχάμεντ Σάλεχ Πουρντέλ, στο Γαλλικό Πρακτορείο. Ο σεισμός ήταν μεγέθους 5,3 βαθμών, σύμφωνα με το αμερικανικό Σεισμολογικό ... Περισσότερα To άρθρο Αφγανιστάν: Νεκροί και τραυματίες από σεισμική δόνηση 5,3 Ρίχτερ δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Παναθηναϊκός: Γκούμας κι άλλοι δύο υποψήφιοι για τον πάγκο της Β' ομάδας
Μετά τη λύση της συνεργασίας του με τον Γιάννη Βονόρτα, ο Παναθηναϊκός βρίσκεται ήδη σε διαδικασία αναζήτησης του προπονητή, με τον οποίο θα πορευτεί...
www.zougla.gr
Κορονοϊός - Θεμιστοκλέους: To 66% των πολιτών έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους
Για την πορεία του Εθνικού Σχεδίου Εμβολιασμού  μίλησε ο Γενικόw Γραμματέαw Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, κατά την σημερινή ενημέρωση από…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Τα προγράμματα του Alpha συνεχίζουν να κερδίζουν στη μάχη της τηλεθέασης
Δευτέρα με Παρασκευή, εκπομπές και σειρές «έγραψαν» στους πίνακες τηλεθέασης
www.protothema.gr
Αναστάτωση στην Κοζάνη: Μαχαίρωσε τον πατέρα του και απειλούσε ότι θα αυτοκτονήσει (pics+vid)
Άντρας μαχαίρωσε τον πατέρα του στην Κοζάνη το απόγευμα της Δευτέρας (17/1)Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Πιτσιλής: Διευκρινίσεις για το πρόστιμο των 100 ευρώ στους ανεμβολίαστους άνω των 60 ετών
Στα 18.834 τα νέα κρούσματα, 101 θάνατοι, 672 οι διασωληνωμένοι - Συμπληρώθηκε ένα έτος από την έναρξη των εμβολιασμών και δύο από τις λοιμώξεις στην Ουχάν της Κίνας
www.protothema.gr
Survivor: Οργή για το χυδαίο σχόλιο του Βαλάντη στην Ευριδίκη - Ζητούν όλοι την αποχώρησή του
Survivor: Οι παρουσιαστές των ψυχαγωγικών εκπομπών δεν μπορούσαν να πιστέψουν το σχόλιο του τραγουδιστή προς την Ευρυδίκη Παπαδοπούλου.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ραντζέλοβιτς: «Θα ήθελα να μείνω στη Λεγκανές, αλλά αποφασίζει ο Ολυμπιακός»
Ο Λάζαρ Ραντζέλοβιτς παραχώρησε συνέντευξη στην ισπανική εφημερίδα «AS», εκφράζοντας την επιθυμία του να μείνει και τη νέα σεζόν στη Λεγκανές. Βέβαια, εξήγησε πως τον πρώτο λόγο τον έχει ο Ολυμπιακός. Ο Σέρβος εξτρέμ αγωνίζεται στην ισπανική ομάδα ως δανεικός από τον Ολυμπιακό, ο οποίος είναι αυτός που αποφασίζει για το μέλλον του. Αποσπάσματα από ... Περισσότερα To άρθρο Ραντζέλοβιτς: «Θα ήθελα να μείνω στη Λεγκανές, αλλά αποφασίζει ο Ολυμπιακός» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Θεσσαλονίκη: Νεκρός 28χρονος σε τροχαίο στην επαρχιακή οδό Ταγαράδων-Σουρωτής
Την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο άφησε 28χρονος σε τροχαίο που έγινε, νωρίτερα, στην επαρχιακή οδό Ταγαράδων-Σουρωτής, στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την Αστυνομία, το ΙΧ που οδηγούσε ο 28χρονος συγκρούστηκε με προπορευόμενο όχημα, ξέφυγε από την πορεία του και ανατράπηκε, με αποτέλεσμα ο άτυχος άντρας να χάσει τη ζωή του.
www.makeleio.gr
Συγκλονίζει η κατάθεση της 14χρονης για τον 32χρονο, «με βίασε, πόνεσα πολύ, μου χάλασε την εφηβεία μου»
Αποκλειστικά η κατάθεση της 14χρονης από το protothema.gr -  Μου έβγαλε την μπλούζα και μου χάιδεψε το στήθος. Μου κατέβασε το σορτσάκι που φορούσα και το εσώρουχό μου μέχρι τα γόνατα και με άγγιξε κάτω. Κατέβασε και το δικό του παντελόνι και το βρακί μου και με έπιασε από τα μαλλιά και με κατέβασε κάτω» - «Η αδερφή μου πιστεύω ότι δεν έχει καταλάβει τίποτα, του έχει εμπιστοσύνη»
www.protothema.gr
Δυστύχημα στον ΗΣΑΠ: Οι διάλογοι των εργαζομένων την ώρα της σύγκρουσης
Οι αγωνιώδεις διάλογοι των εργαζομένων - Το χρονικό της τραγωδίας - «Βασίλη το μηχάνημα δεν σταματάει ετοιμάσου να πηδήξεις»
www.protothema.gr
Ανακοίνωση Coca Cola 3E: Καμία σχέση της εταιρείς με πρόσωπα που φέρονται αναμεμειγμένα στην υπόθεση βιασμού στη Θεσσαλονίκη
Η Coca Cola 3Ε πήρε θέση σχετικά με την υπόθεση βιασμού της 24χρονης στη Θεσσαλονίκη και όσα ακούγονται τις τελευταίες ημέρες.
iefimerida.gr
Ανακοίνωση Coca Cola 3E: Καμία σχέση της εταιρείας με πρόσωπα που φέρονται αναμεμειγμένα στην υπόθεση βιασμού στη Θεσσαλονίκη
Η Coca Cola 3Ε πήρε θέση σχετικά με την υπόθεση βιασμού της 24χρονης στη Θεσσαλονίκη και όσα ακούγονται τις τελευταίες ημέρες.
iefimerida.gr
Αμαλιάδα: Πέθανε από κορωνοϊό 62χρονος γιατρός
Πρόκειται για τον Αθανάσιο Ζαφειρόπουλο - Νοσηλευόταν αρκετές μέρες στο νοσοκομείο της Πάτρας
www.protothema.gr
Άσε μας ρε μαμά: O Θωμάς ανακαλύπτει την απάτη που έστησε εις βάρος του ο Πατρικαρέας
Απόψε, στις 20:00, στον Alpha - Δείτε το τρέιλερ
www.protothema.gr
Έμιλι Σεντ Τζον Μαντέλ: Η συγγραφέας του Station Eleven στο Marie Claire
Η βραβευμένη Καναδή συγγραφέας, που «προφήτεψε» μια πανδημία το 2014, είχε μιλήσει στο Marie Claire για την τέχνη της επιβίωσης, το να μορφώνεις παιδιά στο σπίτι και τα μαθήματα που πήρε από το ΜeToo.
www.protothema.gr
Βιασμός 24χρονης στη Θεσσαλονίκη: Παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Βασίλειου Πλιώτα
Παραγγελία από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Βασίλειο Πλιώτα σχετικά με τις καταγγελίες της 24χρονης η οποία κατήγγειλε τον βιασμό της σε σουίτα ξενοδοχείου στη Θεσσαλονίκη σε πρωτοχρονιάτικο πάρτι. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Βασίλειος Πλιώτας με παραγγελία του προς τον Εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης ζητάει την επόπτευση της ανάκρισης για την υπόθεση της 24χρονης και ... Περισσότερα To άρθρο Βιασμός 24χρονης στη Θεσσαλονίκη: Παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Βασίλειου Πλιώτα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Δυστύχημα στον ΗΣΑΠ: Ντοκουμέντο από τους διαλόγους των εργαζομένων την ώρα της σύγκρουσης
Τον περασμένο Νοέμβριο είχε σοκάρει τους πάντες το δυστύχημα με έναν νεκρό στον ΗΣΑΠ και μετά το βίντεο ντοκουμέντο αποκαλύπτονται και οι διάλογοι των εργαζόμενων την ώρα της τραγωδίας. Αντιλαμβάνονται ότι η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη και καλούν τους εργαζόμενους  της ΣΤΑΣΥ να πηδήξουν από το βαγόνι. Δυστυχώς ένας δεν τα κατάφερε και έχασε τη ... Περισσότερα To άρθρο Δυστύχημα στον ΗΣΑΠ: Ντοκουμέντο από τους διαλόγους των εργαζομένων την ώρα της σύγκρουσης δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Θεσσαλονίκη: Νεκρός 28χρονος σε τροχαίο στην επαρχιακή οδό Ταγαράδων - Σουρωτής
Την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο άφησε 28χρονος σε τροχαίο που έγινε, νωρίτερα σήμερα, στην επαρχιακή...
www.zougla.gr
Έβρος: Γενικό προσκλητήριο κατά της δημιουργίας δομής λ@θρομεταναστών (Βίντεο)
Οι τοπικές αρχές – και όχι μόνο – στο Φυλάκιο Έβρου, απευθύνουν γενικό προσκλητήριο στους κατοίκους της περιοχής. Αιτία, η νέα δομή που κατασκευάζεται στον Έβρο για τη φιλοξενία λ@θρομεταναστών. Το κάλεσμα είναι για αύριο στις 14:00.
www.makeleio.gr
Κορονοϊός: Καταγράφηκαν 6.240 κρούσματα σε παιδιά σε ένα 24ωρο
Κρούσματα σε παιδιά: Ιδιαίτερα αυξημένες οι μολύνσεις στην ηλικιακή ομάδα 0-17 το τελευταίο 24ωρο. Έντονη η ανησυχία για την τρέχουσα…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κρατούμενος απέδρασε από το Α.Τ. Ακροπόλεως
Συναγερμός σήμανε στο κέντρο της Αθήνας καθώς ένας κρατούμενος απέδρασε από το Α.Τ. Ακροπόλεως...
www.zougla.gr
ΕΟΔΥ: Πού θα διεξαχθούν αύριο Τρίτη 18 Ιανουαρίου δωρεάν rapid test
Δείτε τα 160 σημεία ελέγχου σε ολόκληρη τη χώρα 
www.protothema.gr