Γοργοπόταμος: 79η επέτειος από την θρυλική ανατίναξη της γέφυρας που ακούστηκε σε ολόκληρο τον κόσμο

Γοργοπόταμος: 79η επέτειος από την θρυλική ανατίναξη της γέφυρας που ακούστηκε σε ολόκληρο τον κόσμο

Μήνυμα ενότητας και εθνικής ομοψυχίας έστειλαν οι πολιτικοί και τοπικοί άρχοντες με αφορμή την 79η επέτειο από την ιστορική μέρα της 25ης Νοεμβρίου 1942 όταν ανατινάχθηκε η γέφυρα του Γοργοποτάμου από ‘Αγγλους κομάντος και Έλληνες αντάρτες και σταμάτησε ο ανεφοδιασμός των γερμανικών δυνάμεων στη Βόρεια Αφρική για δύο μήνες, με αποτέλεσμα να αλλάξει ο ρους ... Περισσότερα

To άρθρο Γοργοπόταμος: 79η επέτειος από την θρυλική ανατίναξη της γέφυρας που ακούστηκε σε ολόκληρο τον κόσμο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .


Read full article on: newsit.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Υποχρεωτικός εμβολιασμός: Έληξε η διορία, έρχονται διοικητικά πρόστιμα - Ποιοι εξαιρούνται
Υποχρεωτικός εμβολιασμός: Έληξε η διορία, ξεκινούν να επιβάλλονται σήμερα Δευτέρα (17/1) τα πρόστιμα στους άνω των 60 που δεν έκλεισαν…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Αρνιακός στο Newsbomb.gr: Ραγδαία επιδείνωση καιρού σε όλη τη χώρα - Πιθανά τα χιόνια στην Αττική
Για νέο κύμα κακοκαιρίας μετά το σύντομο διάλειμμα του Σαββατοκύριακου μας, κάνει λόγο μιλώντας στο Newsbomb.gr, ο μετεωρολόγος Τάσος Αρνιακός. Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Πότε θα επεκτείνει η Ελλάδα τα χωρικά της ύδατα Ν/Α της Κρήτης αλλά και στο Αιγαίο;
Η Αλεξία Τασούλη γράφει στο Newsbomb.gr και το «Διπλωματικό Διαβατήριο», για την επέκταση των χωρικών υδάτων που βρίσκεται στους σχεδιασμούς…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Μονόδρομος για τον ΣΥΡΙΖΑ το «σκληρό ροκ» με ρεαλισμό
ΣΥΡΙΖΑ: Αποφασισμένοι να ακολουθήσουν μία ιδιαίτερα επιθετική στρατηγική απέναντι στην κυβέρνηση, με την κατάθεση, παράλληλα, εναλλακτικών προτάσεων για την αντιμετώπιση…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Τα μηνύματα πολιτικών για τον θάνατο του Αλέκου Φασιανού
«Ο Αλέκος Φασιανός μάς αφήνει πολύτιμη κληρονομιά το έργο του στη ζωγραφική, στη σκηνογραφία, στην εικονογράφηση», τονίζει ο πρωθυπουργός -  «Ολόκληρο το έργο του Αλέκου Φασιανού αποπνέει Ελλάδα», αναφέρει η υπουργός Πολιτισμού -  Τη βαθιά της λύπη και τα συλλυπητήριά της εξέφρασε και η ΠτΔ
www.protothema.gr
Προς την πρώτη έξοδο στις αγορές για το 2022 η Ελλάδα
Μετά την αναβάθμιση των προοπτικών (outlook) του ελληνικού αξιόχρεου από «σταθερές» σε «θετικές» από τον οίκο αξιολόγησης Fitch, κάτι που παραπέμπει σε…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
O «πόλεμος» των καθηγητών της ΑΣΟΕΕ: Η «κορμάρα», το «διαζύγιο» και τα ποσά που ζαλίζουν
Ο ξυλοδαρμός καθηγητή μέσα στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ), εν ώρα μαθήματος στο αμφιθέατρο του ιδρύματος της οδού Πατησίων, έφερε στην…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Η Κ. Σακελλαροπούλου εξέφρασε τη βαθιά της λύπη και τα συλλυπητήριά της για την απώλεια του Αλέκου Φασιανού
Για έναν αυθεντικό δημιουργό που έχτισε έναν εντελώς δικό του, προσωπικό κόσμο, κατακτώντας με την αλήθεια του, τη διεθνή αναγνώριση, έκανε λόγο η Πρόεδρος...
www.zougla.gr
Μπουλμπασάκος στο Newsbomb.gr: Υπό πίεση το ΕΣΥ - Η Όμικρον δεν έχει εκτοπίσει ακόμη τη Δέλτα
Ο Γιώργος Μπουλμπασάκος τονίζει ότι το ΕΣΥ θα συνεχίσει να πιέζεται, ενώ εξήγησε πως η Δέλτα δεν εκτοπιστεί από την…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ακρίβεια: Μετά τη μάχη με την πανδημία έρχεται η μάχη για την επιβίωση
Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο η έξαρση της πανδημίας τους επόμενους μήνες θα περιοριστεί σε ενδημική μορφή και…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Εορτολόγιο 17 Ιανουαρίου: Σήμερα η εορτή του Αγίου Αντωνίου του Μέγα
Τη μνήμη του Αγίου Αντωνίου τιμά σήμερα, 17 Ιανουαρίου -όπως κάθε χρόνο-, η Εκκλησία μας. Ονομαστός χριστιανός ασκητής της Αιγύπτου…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κορονοϊός: Δωρεάν rapid test σήμερα Δευτέρα (17/1) σε 151 σημεία σε όλη τη χώρα
Κορονοϊός - Όλες οι ειδήσεις: Σήμερα, Δευτέρα 17 Ιανουαρίου, Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας θα βρίσκονται…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Γαλλία: Το Κοινοβούλιο εγκρίνει οριστικά το νομοσχέδιο για τη θέσπιση του εμβολιαστικού πάσου
Το γαλλικό κοινοβούλιο υιοθέτησε οριστικά σήμερα Κυριακή, με τελευταία ψηφοφορία των βουλευτών, το νομοσχέδιο για τη θέσπιση του εμβολιαστικού πάσου, το...
www.zougla.gr
Ομηρία σε συναγωγή στις ΗΠΑ: Δύο έφηβοι συνελήφθησαν στη Βρετανία
Ο Μπάιντεν χαρακτήρισε «τρομοκρατική ενέργεια» την ομηρία του ραβίνου και τριών πιστών στη συναγωγή Μπεθ Ίσραελ -   Οι τέσσερις όμηροι απελευθερώθηκαν σώοι, ενώ ο δράστης σκοτώθηκε
www.protothema.gr
Συντάξεις Φεβρουαρίου 2022: Αναλυτικά, οι οριστικές ημερομηνίες πληρωμής για όλα τα Ταμεία
Συντάξεις - Δείτε εδώ όλες τις ειδήσεις: Την Τρίτη 25 Ιανουαρίου θα ξεκινήσει, η καταβολή των συντάξεων του Φεβρουαρίου 2022.…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Survivor 2022: «Βόμβα» με τρεις ξαφνικές αποχωρήσεις -Αποδεκατίστηκαν οι Μαχητές [βίντεο]
Οι κακουχίες είναι αναπόσπαστο κομμάτι του Survivor 2022, ωστόσο δεν σημαίνει ότι αντέχουν όλοι μέχρι τέλους…
iefimerida.gr
Ρινική αναπνοή: Επηρεάζει και τη μνήμη
Καθοριστικός είναι ο ρόλος της αναπνοής στην απομνημόνευση των πληροφοριών που δέχεται καθημερινά ο εγκέφαλος. Σύμφωνα με τα νέα επιστημονικά δεδομένα, η αναπνοή επηρεάζει τον τρόπο αποθήκευσης και σταθεροποίησης της μνήμης και ο ρυθμός της ενισχύει την κρίση και τη μνήμη, δημιουργώντας ηλεκτρική δραστηριότητα στον ανθρώπινο εγκέφαλο. Όλα αυτά, όμως, εξαρτώνται από τον τρόπο εισπνοής […]
www.makeleio.gr
Australian Open: Νίκη-πρόκριση για τη Μαρία Σάκκαρη - 2-0 σετ την Τατιάνα Μαρία
Άνοιξε η αυλαία για τη Μαρία Σάκκαρη στο Australian Open (Αυστραλιανό Όπεν).Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ομηρία σε συναγωγή στις ΗΠΑ: Δύο έφηβοι συνελήφθησαν στη Βρετανία
Η αντιτρομοκρατική υπηρεσία της βρετανικής αστυνομίας ανακοίνωσε πως συνέλαβε χθες Κυριακή δύο νεαρούς σε σχέση με την υπόθεση της ομηρίας το σαββατοκύριακο...
1 h
www.zougla.gr
Australian Open: Σε... prime time ο αγώνας του Τσιτσιπά με τον Ιμέρ
Στο Rod Laver Arena θα κλείσει αύριο την δεύτερη ημέρα ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας απέναντι στον 23χρονο Σουηδό με καταγωγή από την Αιθιοπία
1 h
www.protothema.gr
Σχολεία: Χωρίς νέο self test οι μαθητές από σήμερα Δευτέρα - Τι αλλάζει στη δήλωση
Κορονοϊός - Όλες οι ειδήσεις: Τα σχολεία άνοιξαν κανονικά, δια ζώσης, τη Δευτέρα 10 Ιανουαρίου.Περισσότερα...
1 h
www.newsbomb.gr
Australian Open: Δυσκολεύτηκε, αλλά τα κατάφερε στην πρεμιέρα η Σάκκαρη
Νικηφόρα πρεμιέρα για την Μαρία Σάκκαρη στο Australian Open, αφού δυσκολεύτηκε μεν απέναντι στην Τατιάνα Μαρία, αλλά κατάφερε να φτάσει στη νίκη με 2-0 σετ και να προκριθεί στον 2ο γύρο της διοργάνωσης.
1 h
iefimerida.gr
Δήλωση εμβολιασμών στο εξωτερικό για πολίτες άνω των 60 που κατοικούν στην Ελλάδα - Όλη η διαδικασία
Κορονοϊός - Όλες οι ειδήσεις: Δείτε βήμα-βήμα, τη διαδικασία στην πλατφόρμα anagnorisi.emvolio.gov.gr για τη δήλωση εμβολιασμών.Περισσότερα...
1 h
www.newsbomb.gr
Australian Open: Η Ζενγκ επόμενη αντίπαλος της Σάκκαρη
H Κινέζα Κινγουέν Ζενγκ θα βρεθεί στον δρόμο της Σάκκαρη στον δεύτερο γύρο του grand slam της Μελβούρνης.
2 h
gazzetta.gr
Αυστραλία: Αρχικές αναφορές δεν υποδηλώνουν τεράστιες απώλειες στην Τόνγκα από το τσουνάμι
Οι αυστραλιανές αρχές ανακοίνωσαν τη Δευτέρα ότι οι αρχικές τους αναφορές δεν υποδηλώνουν τεράστιες απώλειες στην Τόνγκα μετά την πρόκληση ενός τσουνάμι...
2 h
www.zougla.gr
Σεισμός τώρα νότια της Κρήτης (pics)
Σεισμός Τώρα: Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού…Περισσότερα...
2 h
www.newsbomb.gr
Australian Open: Κλείνει το πρόγραμμα της δεύτερης ημέρας ο Τσιτσιπάς
Στο Rod Laver Arena θα κλείσει αύριο την δεύτερη ημέρα ο Στέφανος Τσιτσιπάς απέναντι στον Μάικλ Ιμερ.
2 h
gazzetta.gr
Αίμα στα κόπρανα: Μην το αγνοείτε ΠΟΤΕ – Όλες οι αιτίες και τα συγγενή συμπτώματα
Το αίμα στα κόπρανα μπορεί να σας τρομάξει, είτε το ανακαλύψετε καθώς σκουπίζεστε στην τουαλέτα, είτε μετά από κάποια τυπική ιατρική εξέταση. Το αίμα στα κόπρανα μπορεί να είναι σημάδι σοβαρού προβλήματος υγείας, αλλά αυτό είναι πιο σπάνιο από ό,τι μπορεί να υποθέσετε όταν το πρωτοσυναντήσετε. Το αίμα στα κόπρανα σημαίνει ότι υπάρχει αιμορραγία κάπου […]
2 h
www.makeleio.gr
Δύσκολη πρόκριση για την Σάκκαρη στο Australian Open: Νίκησε με 2-0 την Τατιάνα Μαρία - Δείτε βίντεο
Στο ματς που άνοιξε την αυλαία στη Rod Laver Arena, η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια επικράτησε της 34χρονης Γερμανίδας με 6-4, 7-6(2) σε 1 ώρα και 46 λεπτά και θα περιμένει Σάσνοβιτς ή Ζενγκ στη φάση των «64» της διοργάνωσης
2 h
www.protothema.gr
Μητσοτάκης: Ο Αλέκος Φασιανός σφράγισε για δεκαετίες μία αισθητική που γεννούσε γνήσιο και πλούσιο συναίσθημα
«Η Ελλάδα δεν έχει πια μαζί της έναν μεγάλο καλλιτέχνη που χάρισε απλόχερα χρώμα στην καθημερινότητά της. Έναν ζωγράφο, αληθινό ποιητή. Όχι μόνο γιατί ο Αλέκος Φασιανός...
2 h
www.zougla.gr
Κορονοϊός - Η γεωγραφική κατανομή των 10.783 κρουσμάτων: 3.826 στην Αττική - 1.146 στη Θεσσαλονίκη
Κορονοϊός - Όλες οι ειδήσεις: Την Κυριακή 16 Ιανουαρίου 2022, ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε, 20.409 νέα κρούσματα του νέου ιού στη…Περισσότερα...
2 h
www.newsbomb.gr
Η Βόρεια Κορέα προχώρησε σε νέα εκτόξευση πυραύλων «αγνώστου τύπου», πιθανόν βαλλιστικού
Η Πιονγκγιάνγκ συνεχίζει τη σειρά πυραυλικών δοκιμών που διεξάγει από τις αρχές της χρονιάς - Αντιδρώντας σε αυτή τη σειρά δοκιμών, η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα την επιβολή νέων κυρώσεων, κάτι που η βορειοκορεατική κυβέρνηση χαρακτήρισε «πρόκληση»
2 h
www.protothema.gr
«Βούλιαξε» το Σαββατοκύριακο η Βασιλίτσα -Πλήθος κόσμου από όλη τη χώρα [βίντεο]
Εκατοντάδες ήταν οι επισκέπτες που βρέθηκαν το σαββατοκύριακο στο χιονοδρομικό κέντρο της Βασιλίτσας, απολαμβάνοντας από κοντά την απαράμιλλη ομορφιά της μοναδικής Γρεβενιώτικης φύσης.
2 h
iefimerida.gr
Australian Open: Δύσκολη πρόκριση για την Σάκκαρη στον δεύτερο γύρο
Σκούρα τα βρήκε η Σάκκαρη απέναντι στην Τατιάνα Μαρία, αλλά πήρε το εισιτήριο για τον 2ο γύρο του Australian Open.
2 h
gazzetta.gr
Καιρός σήμερα: Λίγα σύννεφα στην Αθήνα, βροχή στη Θεσσαλονίκη
Άστατος ο καιρός σήμερα, Δευτέρα (17.01.2022) σχεδόν σε όλη τη χώρα. Τοπικά θα σημειώνονται βροχές και καταιγίδες, ενώ θα υπάρχουν και διαστήματα με ήλιο. Ο καιρός σήμερα σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ): Στα δυτικά προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Στα ανατολικά θα υπάρχουν λίγες νεφώσεις οι οποίες βαθμιαία θα αυξηθούν ... Περισσότερα To άρθρο Καιρός σήμερα: Λίγα σύννεφα στην Αθήνα, βροχή στη Θεσσαλονίκη δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
2 h
www.newsit.gr
Γιαννιώτης: «Το σημαντικό για εμάς είναι πως δεν χάσαμε»
Ο Ανδρέας Γιαννιώτης μίλησε στο συνδρομητικό κανάλι για το ματς του Ατρόμητου με αντίπαλο τον ΠΑΣ Γιάννινα.
2 h
gazzetta.gr
ΕΛΓΑ - Πυρόπληκτοι αγρότες: Ανακοινώθηκαν τα ποσά της προκαταβολής
Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα πληρωθεί η προκαταβολή των αποζημιώσεων για τις ζημιές από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού 2021,…Περισσότερα...
2 h
www.newsbomb.gr
Αναβάλονται λόγω περιστατικών Covid τα εγκαίνια της έκθεσης «Μετάλλια του Αγώνα» στο Νομισματικό Μουσείο
Αναβάλλονται λόγω περιστατικών Covid τα εγκαίνια της έκθεσης «Μετάλλια του Αγώνα» που επρόκειτο να πραγματοποιηθούν στις 18 Ιανουαρίου στο Νομισματικό...
2 h
www.zougla.gr
Θρίλερ στη Θεσσαλονίκη: Δύο γυναίκες βρέθηκαν νεκρές μέσα σε διαμέρισμα
Δυο ηλικιωμένες γυναίκες βρέθηκαν νεκρές μέσα σε διαμέρισμα στην Τούμπα Θεσσαλονίκης.Περισσότερα...
3 h
www.newsbomb.gr
Βόρεια Κορέα: Ακόμη μία εκτόξευση πυραύλων -Η τέταρτη από την αρχή του έτους
Η Βόρεια Κορέα προχώρησε σήμερα σε ακόμη μία εκτόξευση δύο πυραύλων «αγνώστου τύπου», που εκτιμάται πως ήταν βαλλιστικοί.
3 h
iefimerida.gr
Νέα «μεγάλη έκρηξη» του ηφαιστείου στην Τόνγκα - Δείτε βίντεο
Το Κέντρο Έγκαιρης Προειδοποίησης για Τσουνάμι στον Ειρηνικό Ωκεανό, ανέφερε πως εντόπισε μεγάλα κύματα στην περιοχή - Η Αυστραλία θα στείλει σήμερα μια πτήση επιτήρησης για να εκτιμήσει τις ζημιές
3 h
www.protothema.gr
Θηλασμός: Πώς μειώνει τον κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου και εγκεφαλικού
Όλοι έχουμε ακούσει πως ο θηλασμός προσφέρει πολλά οφέλη. Τόσο για το μωρό όσο και για την ίδια την μητέρα. Το μητρικό γάλα και η επαφή με το βρέφος ευνοούν και τους δυο, όχι μόνο σωματικά αλλά και ψυχικά. Τώρα, νέα αυστριακή μελέτη οι γυναίκες που έχουν θηλάσει μωρό είναι λιγότερο πιθανό να εμφανίσουν καρδιοπάθεια, […]
3 h
www.makeleio.gr
Η Βόρεια Κορέα προχωρά σε νέα εκτόξευση πυραύλου «αγνώστου τύπου»
Η Βόρεια Κορέα προχώρησε σήμερα στην εκτόξευση πυραύλου «αγνώστου τύπου» προς τη θαλάσσια περιοχή ανοικτά των ανατολικών ακτών της χερσονήσου, μετέδωσε το...
3 h
www.zougla.gr
Αλέκος Φασιανός: Πάντα πιστός στην ελληνική παραδοσιακή τέχνη
Ο Αλέκος Φασιανός θα μπορούσε να θεωρηθεί επίγονος της γενιάς του ’30, επισήμαιναν οι επιμελήτριες μεγάλης αναδρομικής έκθεσης του ζωγράφου,…Περισσότερα...
3 h
www.newsbomb.gr
Καναδάς: Πέθανε ο σκηνοθέτης Ζαν Κλοντ Λορντ -«Επικριτής της εξουσίας και των εδραιωμένων αρχών»
Ο κινηματογραφιστής Ζαν-Κλοντ Λορντ, σκηνοθέτης πολλών ταινιών και τηλεοπτικών σειρών που σφράγισε την ιστορία της 7ης τέχνης στο Κεμπέκ, πέθανε σε ηλικία 78 ετών.
3 h
iefimerida.gr
Νέα εκτόξευση πυραύλου από τη Βόρεια Κορέα
Βόρεια Κορέα προχωρά σε νέα εκτόξευση πυραύλου «αγνώστου τύπου», πιθανόν βαλλιστικού.Περισσότερα...
3 h
www.newsbomb.gr
Αλέκος Φασιανός, πάντα πιστός στην ελληνική παραδοσιακή τέχνη
Ο Αλέκος Φασιανός θα μπορούσε να θεωρηθεί επίγονος της γενιάς του ’30, επισήμαιναν οι επιμελήτριες μεγάλης αναδρομικής έκθεσης του ζωγράφου, που είχε τιτλοφορηθεί «Μυθολογίες του...
3 h
www.zougla.gr