Γρανάδα - Αλαβές 2-1: Τρίποντο... ανάσα στο 86΄

Η Γρανάδα ισοφαρίστηκε στο 81΄από την Αλαβές αλλά βρήκε το νικητήριο γκολ πέντε λεπτά αργότερα (2-1) και πήρε το τρίποντο που την απομάκρυνε ακόμα περισσότερο από την επικίνδυνη ζώνη.
Read full article on: gazzetta.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Κλειστές τράπεζες στις περιοχές που έχουν αργία - Πως θα λειτουργήσουν τα σούπερ μάρκετ
Κλειστά θα είναι και σήμερα τα καταστήματα λιανεμπορίου και οι τράπεζες στις περιοχές που έχει κηρυχτεί αργία, ενώ τα σούπερ μάρκετ λειτουργούν με τροποποιημένο ωράριο. Αναστέλλεται επίσης η λειτουργία των ιδιωτικών επιχειρήσεων, πλην των καταστημάτων τροφίμων, φαρμακείων και άλλων δομών υγείας, πρατηρίων υγρών καυσίμων και άλλων επιχειρήσεων που λειτουργούν κατά τις αργίες, όπως επίσης και ... Περισσότερα To άρθρο Κλειστές τράπεζες στις περιοχές που έχουν αργία - Πως θα λειτουργήσουν τα σούπερ μάρκετ δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
8 m
www.newsit.gr
Η κακοκαιρία μπορεί να «φρενάρει» την εξάπλωση του κορωνοϊού, λέει ο Τζανάκης
Aυτό το άτυπο lockdown στην Αττική και σε άλλες περιοχές, είναι ικανό να επιδράσει στην εξέλιξη της πανδημίας, σημείωσε ο καθηγητής
www.protothema.gr
Καιρός – meteo: Ολικός παγετός στα ορεινά και πολικές θερμοκρασίες στην Αθήνα
Παγετός σημειώνεται στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ακόμα και στο κέντρο της Αθήνας, το πρωί της Τετάρτης (26.1.2021). Σύμφωνα με το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθήνας, η θερμοκρασία έπεσε κι άλλο κατά τη διάρκεια της νύχτας με αποτέλεσμα παγετός να σημειωθεί στο μεγαλύτερο μέρος της Αττικής, συμπεριλαμβανομένου και του κέντρου της Αθήνας. Εξάλλου, σύμφωνα με ... Περισσότερα To άρθρο Καιρός – meteo: Ολικός παγετός στα ορεινά και πολικές θερμοκρασίες στην Αθήνα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Αλάτι στους δρόμους: Η καταστροφή του αυτοκινήτου - Τι πρέπει να κάνεις
Το αλάτι που ρίχνουν οι Αρχές στους χιονισμένους δρόμους κολλά σαν μαγνήτης αυτοκίνητό μας και μπορεί να προκαλέσει διάβρωση.
iefimerida.gr
Γιανίκ Σίνερ – Στέφανος Τσιτσιπάς 0-0
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς (Νο. 4) αντιμετωπίζει τον Γιανίκ Σίνερ (Νο. 10) στην Rod Laver Arena, με τον «Στεφ» να έχει τη μεγάλη ευκαιρία να προκριθεί στο δεύτερο...
www.zougla.gr
Έκρηξη στο κέντρο της Αθήνας: «Ήταν σαν να σκάει βόμβα» λένε αυτόπτες μάρτυρες – Οι πρώτες εικόνες
Έντρομοι οι κάτοικοι στο κέντρο της Αθήνας μετά την έκρηξη σε κτήριο στις αρχές της λεωφόρου ΣυγγρούΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Με προημιτελικό Κυπέλλου Λαμία – Άρης οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (26/1)
Η αναμέτρηση Λαμία – Άρης για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας στο ποδόσφαιρο ξεχωρίζει από τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (26/1). Αναλυτικά: 10:15 Eurosport 1Φελίξ Οζιέ Αλιασίμ – Ντανίιλ Μεντβέντεφ Τένις 19:30 COSMOTE SPORT 9 HDΡίτας – Στρασμπούρ FIBA Basketball Champions League Μπάσκετ 20:00 COSMOTE SPORT 3 HDΠΑΣ Λαμία – Άρης Κύπελλο Ελλάδας Ποδόσφαιρο 21:45 ... Περισσότερα To άρθρο Με προημιτελικό Κυπέλλου Λαμία – Άρης οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (26/1) δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Διπλές αυξήσεις στις συντάξεις για χιλιάδες ασφαλισμένους
«Bonus» στην κύρια σύνταξη έως 254 ευρώ τον μήνα θα έχουν όσοι ασφαλισμένοι δεν βιαστούν να συνταξιοδοτηθούν σύμφωνα με τα…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κακοκαιρία: Πως θα κινηθούν σήμερα Τετάρτη τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και τα τρένα
Τροποποιήσεις θα έχουν και σήμερα στην κυκλοφορία τους τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς,  αλλά και τα τρένα. Συγκεκριμένα, με πρόγραμμα αργίας θα κυκλοφορήσουν σήμερα τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ όπως και τα τρένα της ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Τα δρομολόγια σε λεωφορεία και τρόλεϊ ξεκίνησαν από τις 6:30, λόγω του αυξημένου κινδύνου εμφάνισης παγετού κατά τις πρώτες πρωινές ώρες. ... Περισσότερα To άρθρο Κακοκαιρία: Πως θα κινηθούν σήμερα Τετάρτη τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και τα τρένα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Η περιοχή της Αττικής που νιώθεις πως βρίσκεσαι σε νησί
Μικρολίμανο, Πειραιάς. Η μόνιμη αίσθηση πως βρίσκεσαι σε νησί. Μια ιδιαίτερη βόλτα. Στην πραγματικότητα, το Μικρολίμανο είναι η κατάληξη του λόφου της Καστέλλας και αποτελεί μια προκυμαία ανάμεσα στο Πασαλιμάνι και το Νέο Φάληρο. Ξεκίνησε να γίνεται πόλος έλξης κατ’ αρχάς για τον Πειραιά και στη συνέχεια και για την Αθήνα στα τέλη του ’80, ... Περισσότερα To άρθρο Η περιοχή της Αττικής που νιώθεις πως βρίσκεσαι σε νησί δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ισχυρή έκρηξη σε κτίριο στη Συγγρού, κοντά στους Στύλους του Ολυμπίου Διός
Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε λίγο πριν τις 07:00 το πρωί σε κτίριο στους Στύλους του Ολυμπίου Διός στην καρδιά της Αθήνας.
iefimerida.gr
13η αξιολόγηση: Στο «μικροσκόπιο» των θεσμών ΕΝΦΙΑ, πτωχευτικός και Δικαιοσύνη
Συνεχίζονται και σήμερα οι διαβουλεύσεις των θεσμών για τη 13η αξιολόγηση με το οικονομικό επιτελείο όπου χθες, κατά την πρώτη…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Hans Kluge (ΠΟΥ): “Η Ευρώπη οδεύει προς το τέλος της πανδημίας – Η Omicron άλλαξε τους όρους”
Θα υπάρξει τώρα μια συνεχής περίοδος μείωσης του αριθμού των κρουσμάτων Η Ευρώπη οδεύει προς το σενάριο του τέλους της πανδημίας, επιβεβαίωσε ο Hans Kluge, διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την Ευρώπη, τονίζοντας ότι η Omicron προαναγγέλλει την αρχή του τέλους της πανδημίας. Παρά τα κρούσματα ρεκόρ που καταγράφηκαν σε πολλές διαφορετικές χώρες, ο […]
www.makeleio.gr
Γιανίκ Σίνερ – Στέφανος Τσιτσιπάς LIVE η μάχη για πρόκριση στα ημιτελικά του Australian Open
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει τον Γιανίκ Σίνερ στα προημιτελικά του Australian Open και θέλει να επαναλάβει την περσινή επιτυχία της συμμετοχής στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα έχει την ευκαιρία να προκριθεί στο δεύτερο συνεχόμενο ημιτελικό του τουρνουά της Μελβούρνης και τρίτο συνολικά στην καριέρα του, με τον 20χρονο Ιταλό, Γιανίκ Σίνερ, μόνο ... Περισσότερα To άρθρο Γιανίκ Σίνερ – Στέφανος Τσιτσιπάς LIVE η μάχη για πρόκριση στα ημιτελικά του Australian Open δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κακοκαιρία – Παιανία: Χωρίς ρεύμα για 36 ώρες – «Ανάβουμε κεριά να ζεστάνουμε τα χέρια»
Χωρίς ρεύμα παραμένουν πολλοί κάτοικοι στο λεκανοπέδιο της Αθήνας. Σύμφωνα με καταγγελία, κάτοικοι της Παιανίας παραμένουν εδώ και ώρες χωρίς ρεύμα εν μέσω πολικών θερμοκρασιών.  Συγκεκριμένα, στην τηλεόραση του Mega, μίλησε της Αγίας Μαρίνας Παιανίας, η οποία κατήγγειλε πως παραμένει εδώ και 36 ώρες χωρίς ρεύμα. Μάλιστα, όπως είπε μέσα στο σπίτι της υπάρχει ένα ... Περισσότερα To άρθρο Κακοκαιρία – Παιανία: Χωρίς ρεύμα για 36 ώρες – «Ανάβουμε κεριά να ζεστάνουμε τα χέρια» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Αττική Οδός: Περίπου 500 ΙΧ παρέμεναν ακινητοποιημένα μέχρι χθες το απόγευμα -Τι πρέπει να κάνουν οι οδηγοί
Ακινητοποιημένα παραμένουν οχήματα οδηγών στην Αττική Οδό μετά το φιάσκο που εγκλώβισε για πάνω από 15 ώρες στην Αττική Οδό λόγω του χιονιά.
iefimerida.gr
Κρίση στην Ουκρανία: Διάλογος αλλά και «υψηλό τίμημα» αν η Ρωσία επιτεθεί, λένε Σολτς και Μακρόν
Οι δύο ηγέτες υπογράμμισαν από το Βερολίνο την ανάγκη εξεύρεσης κοινά συντονισμένης διπλωματικής επίλυσηςγια το Ουκρανικό
www.protothema.gr
Πώς θα κινηθούν σήμερα τα Μέσα Μεταφοράς: Μετρό, τρόλεϊ, λεωφορεία, τραμ
Ανάβουν και πάλι τις μηχανές λεωφορεία και τρόλεϊ σήμερα, τα οποία θα λειτουργήσουν με πρόγραμμα αργίας, λόγω της κακοκαιρίας «Ελπίδα».
iefimerida.gr
Αυτή η Mercedes ανήκε στον Michael Schumacher
Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο είναι ένα από όσα χρησιμοποιούσε ο Γερμανός για να μεταφέρει την οικογένεια του.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Η Μιχάελα Λάκη έγραψε ιστορία με απίστευτη ανατροπή και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Australian Open juniors
Η Μιχάελα Λάκη γράφει ιστορία στην Αυστραλία. Η 16χρονη Ελληνίδα τενίστριας, No.6 του ταμπλό και Νο.13 στον κόσμο, πανηγύρισε την πρόκριση στα προημιτελικά του Australian Open Juniors, επικρατώντας της Ντομινίκα Σάλκοβα με 2-1 σετ (6-3, 6-7(5), 10-8). Η Μιχάελα Λάκη χρειάστηκε να σώσει τέσσερα ματς πόιντ κόντρα στην Τσέχα (Νο.35) και με μεγάλη ψυχή προκρίθηκε ... Περισσότερα To άρθρο Η Μιχάελα Λάκη έγραψε ιστορία με απίστευτη ανατροπή και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Australian Open juniors δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Πεσμένο δέντρο στο αυτοκίνητο: Από ποιον θα αποζημιωθώ - Οι διαδικασίες
Τα ακραία καιρικά φαινόμενα επιβαρύνουν ακόμα πιο πολύ την κατάσταση των απεριποίητων δέντρων, με αποτέλεσμα να πέφτουν κλαδιά και ολόκληροι κορμοί πάνω σε αυτοκίνητα.
iefimerida.gr
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ! ΔΥΝΑΤΗ ΕΚΡΗΞΗ ΑΚΟΥΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΣΤΥΛΩΝ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΔΙΟΣ
  Ισχυρή έκρηξη ακούστηκε από κτίριο στην περιοχή των στύλων του Ολυμπίου Διός, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Ειδικότερα γίνεται λόγος για ένα κτίριο επί της οδού Συγγρού 3 που έχει τυλιχθεί στις φλόγες, όπως φαίνεται και από φωτογραφία που αναρτά δημοσιογράφος που βρέθηκε στο σημείο. Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, στο σημείο έχουν σταλεί και επιχειρούν 18 πυροσβέστες […]
www.makeleio.gr
Κεφαλονιά: Θρίλερ με τον θάνατο της 67χρονης Αμερικανίδας που έπεσε στο λιμάνι του Πόρου
Κεφαλονιά: Η 67χρονη Αμερικανίδα εμφανίζεται ως κάτοικος Λέρου σύμφωνα με το διαβατήριό τηςΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Αυτές είναι οι μεγαλύτερες χιονοπτώσεις που έγιναν στην Αθήνα τα τελευταία 100 χρόνια
Με την κακοκαιρία «Ελπίδα» να σφυροκοπά το τελευταίο 24ωρο τη χώρα μας και το χιόνι να είναι στρωμένο ακόμη και στο κέντρο της Αθήνας, όπου και σε πολλά σημεία χρειάζονται αλυσίδες, ας θυμηθούμε τις χειρότερες κακοκαιρίες τα τελευταία 100 χρόνια. 9 Φεβρουαρίου 1911 Ο χιονιάς ξεκίνησε στις 8 του μήνα και συνεχίστηκε ασταμάτητα μέχρι λίγο […]
www.makeleio.gr
Ισχυρή έκρηξη σε κτίριο στη λεωφόρο Συγγρού
Κοντά στους  Στύλους του Ολυμπίου Διός
www.protothema.gr
Ισχυρή έκρηξη σε κτίριο στη λεωφόρο Συγγρού - Δύο τραυματίες
Κλειστά  και τα δύο ρεύματα της λεωφόρου Συγγρού - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες 
www.protothema.gr
Κρήτη: Αίσιο τέλος στον εντοπισμό του κτηνοτρόφου
Αίσιο τέλος για τον 72χρονο άνδρα που αγνοούνταν στην περιοχή Κατωφύγι του Δήμου Βιάννου, καθώς βρέθηκε το βράδυ της Τρίτης σώος...
www.zougla.gr
Australian Open Live: Τσιτσιπάς - Σίνερ
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει τον Ιταλό Γιανίκ Σίνερ στον προημιτελικό του Australian Open (07:30, Eurosport 1)
www.protothema.gr
Ισχυρή έκρηξη σε κτήριο στο κέντρο της Αθήνας
Συναγερμός στις αρχές μετά από έκρηξη σε κτήριο στο κέντρο της ΑθήναςΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ισχυρή έκρηξη στους Στύλους του Ολυμπίου Διός
Το μετέδωσε η ΕΡΤ. To άρθρο Ισχυρή έκρηξη στους Στύλους του Ολυμπίου Διός δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ισχυρή έκρηξη ακούστηκε στους στύλους του Ολυμπίου Διός
Ισχυρή έκρηξη ακούστηκε στους στύλους του Ολυμπίου Διός, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ...
www.zougla.gr
Αργία σε Αττική, Βοιωτία, Δωδεκάνησα, Κρήτη, Εύβοια και Κυλάδες - Κλειστά και χωρίς τηλεκπαίδευση τα σχολεία
Σε αργία βρίσκονται και σήμερα η Αττική, η Βοιωτία, τα Δωδεκάνησα, η Εύβοια, η Κρήτη και οι Κυκλάδες καθώς οι περιοχές αυτές κηρύχθηκαν σε κατάσταση ειδικής κινητοποίησης πολιτικής προστασίας λόγω της κακοκαιρίας και των τεράστιων προβλημάτων που προκλήθηκαν. Σε αυτές τις περιοχές αναστέλλεται η λειτουργία όλων των δημοσίων υπηρεσιών, εξαιρουμένων των υπηρεσιών των ΟΤΑ Α’ ... Περισσότερα To άρθρο Αργία σε Αττική, Βοιωτία, Δωδεκάνησα, Κρήτη, Εύβοια και Κυλάδες - Κλειστά και χωρίς τηλεκπαίδευση τα σχολεία δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Γενική αργία και σήμερα: Κλειστά μαγαζιά, τράπεζες και υπηρεσίες
Αργία και σήμερα Τετάρτη, 26/1, με αναστολή λειτουργίας του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, στις περιοχές που κηρύχθηκαν σε κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας λόγω της κακοκαιρίας «Ελπίδα». Τα σχολεία παραμένουν κλειστά όπως και οι τράπεζες, ενώ τα σούπερ μάρκετ θα είναι ανοιχτά για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Η αργία αφορά στις εξής περιφέρειες: Αττική, Κρήτη, Νότιο Αιγαίο, Βοιωτία και Εύβοια. Τι εξαιρείται της αργίας: οι […]
www.makeleio.gr
Οι αγώνες που αναβάλλονται σήμερα (26/1) σε Αττική, Βοιωτία, Εύβοια, Κρήτη και νότιο Αιγαίο
Την αναστολή όλων των αθλητικών δραστηριοτήτων για σήμερα Τετάρτη (26/1), στις Περιφέρειες Αττικής, Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου, καθώς και στις…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κακοκαιρία «Ελπίς»: Πώς χάθηκε κάθε… ελπίδα στην Αττική Οδό
Οι δραματικές ώρες που έφεραν το χάος στoν αστικό οδικό άξονα - Τι πήγε στραβά και οδήγησε στο αλαλούμ, η σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό, οι αστοχίες και οι αιφνιδιαστικές παραιτήσεις
www.protothema.gr
Παιανία-Καταγγελία: «Είμαστε 36 ώρες χωρίς ρεύμα, ανάβουμε τα ρεσό για να ζεστάνουμε τα χέρια μας»
Στο σκοτάδι παραμένουν ακόμη αρκετές γειτονιές στην Αττική λόγω του μεγάλου όγκου χιονιού που έφερε η κακοκαιρία «Ελπίδα», οι οποίες προκάλεσαν σοβαρές ζημιές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.
iefimerida.gr
Δείτε τα σπουδαιότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα 26 Ιανουαρίου
1500: O Βισέντε Γιάνιες Πινσόν γίνεται ο πρώτος Ευρωπαίος που αποβιβάζεται στη Βραζιλία. 1531: Ισχυρός σεισμός συγκλονίζει τη Λισαβόνα της Πορτογαλίας και αφήνει πίσω του 30.000 νεκρούς. 1699: Υπογράφεται στην Κροατία η Συνθήκη του Κάρλοβιτς, με την οποία τερματίζεται ο αυστρο-οθωμανικός πόλεμος. Η συνθήκη θα σημαδέψει την αρχή της οθωμανικής παρακμής και την ανάδειξη της Αυστρίας σε κυρίαρχη δύναμη της Κεντρικής […]
www.makeleio.gr
Το παρασκήνιο της Αττικής Οδού, το χρυσό deal του Καρώνη και ο Μπρους Λι του CVC
Χαίρετε, όταν συμβαίνει ένα «ατύχημα» είναι γνωστό ότι συνήθως κάτι έχει πάει λάθος, ίσως ένας συνδυασμός παραγόντων στραβώνουν και έρχεται το κακό. Αυτό συνέβη και προχθές με την άκρως εξοργιστική εικόνα της Αττικής Οδού που… έκλεψε την (κακή) παράσταση ενός ομολογουμένως πολύ ακραίου καιρικού φαινομένου
www.protothema.gr
Η αναλυτική πρόβλεψη του καιρού για σήμερα Τετάρτη 26/01/2022
Χιονιάς θα παραμείνει ο καιρός σήμερα, Τετάρτη (26.01.2022). Παγετός τοπικά ολικός τις πρωινές και νυχτερινές ώρες. Σε χαμηλά επίπεδα θα διατηρηθεί ο υδράργυρος. Ο καιρός σήμερα σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ): Στην κεντρική και νότια νησιωτική χώρα νεφώσεις με χιονόνερο ή χιόνι. Τα φαινόμενα βαθμιαία θα περιοριστούν στην Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά […]
www.makeleio.gr
Εμβολιασμοί: Αναστέλλονται σήμερα (26/1) τα ραντεβού στα εμβολιαστικά κέντρα Αττικής και Εύβοιας
Κορονοϊός - Όλες οι ειδήσεις - Εμβόλιο κατά του κορονοϊού - Όλες οι ειδήσεις:  Αναστέλλονται και σήμερα Τετάρτη 26 Ιανουαρίου τα…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Επίδομα Θέρμανσης: Παράθυρο για ακόμη 100.000-200.000 δικαιούχους
Παράθυρο για νέους δικαιούχους του επιδόματος θέρμανσης, μετά το άλμα στις τιμές της χονδρική του ηλεκτρικού ρεύματος.
iefimerida.gr
Αντώνης Λουδάρος: Η εξομολόγηση για τις κρίσεις άγχους που αντιμετώπισε
«Είχα ταχυκαρδίες και δύσπνοια, νόμιζα ότι πεθαίνω», λέει ο Αντώνης Λουδάρος.  Ο Αντώνης Λουδάρος παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό «Λοιπόν» και τη Μαρία Σοφιανού. Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε και για το ψυχολογικό άγχος που απέκτησε μέσα στην καραντίνα, αλλά και πώς το διαχειρίστηκε. Δυο χρόνια πανδημίας και συνεχίζουμε… Σας έχει κουράσει όλο αυτό; Ζούμε όλοι μαζί ... Περισσότερα To άρθρο Αντώνης Λουδάρος: Η εξομολόγηση για τις κρίσεις άγχους που αντιμετώπισε δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
ΝΑ ΣΕ ΚΑΨΩ ΓΙΑΝΝΗ, ΝΑ ΣΕ ΑΛΕΙΨΩ ΛΑΔΙ… ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ: ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΛΕΟΣ ΓΙΑ ΣΕ, ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΔΟ – 5.000 ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕ 10.000 ΕΠΙΒΑΤΕΣ, ΕΓΚΛΩΒΙΣΤΗΚΑΝ, ΠΑΓΙΔΕΥΘΗΚΑΝ, ΑΙΧΜΑΛΩΤΙΣΤΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ. ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΣΙΒΗΡΙΑ
Εχθρός του κακού το χειρότερο. Το χιόνι ..σκότωσε τον κόβιντ..όχι βέβαια τον ιό αλλά το αφήγημα και το ειδησεογραφικό μονοπώλιο της προπαγάνδας. Αν πάμε με αυτή τη λογική για να γυρίσουμε σελίδα ……τότε κακό που μας βρήκε. Από τους εγκλωβισμένους του χρηματιστηρίου στους εγκλωβισμένους του lockdown και τους αποσυνάγωγους ανεμβολίαστους στους εγκλωβισμένους στην Αττική Οδό. […]
www.makeleio.gr
ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΤΑ ΣΤΟΜΑΤΑ! ΑΣΥΛΛΗΠΤΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ “ΑΥΛΙΚΟ” ΝΙΚΟ ΤΖΑΝΑΚΗ – ΑΥΤΟΙ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ “ΚΑΛΟ” ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ – ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΕΚΑΝΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ: «ΑΠΟΔΙΔΟΥΜΕ ΣΧΕΔΟΝ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΘΑΝΑΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΙΟ»!
Μια «βόμβα» έριξε ο καθηγητής Πνεμονολογίας και Διευθυντής της Πνευμονολογικής κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, Νίκος Τζανάκης, καθώς έστω και άθελα του ομολόγησε ότι στην Ελλάδα γίνεται ένα πραγματικό «πάρτι» υπερκαταγραφής θανάτων Covid-19. Ο καθηγητής προσπαθώντας να εξηγήσει το γιατί η Ελλάδα μετρά τόσους πολλούς θανάτους με κορωνοϊό αποκάλυψε ότι στην πραγματικότητα αυτοί δεν είναι θάνατοι […]
www.makeleio.gr
Τι προτιμάτε: Επενδύσεις ή νέους φόρους;
H εποχή των χαμηλών επιτοκίων έφθασε στο τέλος της. Σήμερα ολοκληρώνεται η διήμερη συνεδρίαση της Fed και καθώς τα στοιχεία δείχνουν οτι ο πληθωρισμός επιμένει και τα σενάρια περί προσωρινότητας διαψεύδονται, οι επενδυτές περιμένουν από τις ανακοινώσεις που θα ακολουθήσουν τη συνεδρίαση, να "διαβάσουν" αν η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ υιοθετεί τώρα μια πιο επιθετική στάση
www.protothema.gr
Πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τετάρτη (26/01)
Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων για σήμερα, Τετάρτη (26/01)Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Έντυπο Ε9: Ώρα διορθώσεων για να μειώσετε τον ΕΝΦΙΑ
Άνοιξε η ηλεκτρονική εφαρμογή για τις μεταβολές στην ακίνητη περιουσία σας - Διορθώσεις και 7 SOS που μειώνουν τον φόρο ακινήτων
www.protothema.gr