Γρηγόρης Αρναούτογλου: Εμφανίστηκε από το σπίτι μετά την περιπέτειά του με τον κορωνοϊό

Με διαφορετικό τρόπο ξεκίνησε το «The 2Night Show» το βράδυ της Δευτέρας στον ΑΝΤ1
Read full article on: zougla.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Δίκη «ψευτογιατρού»: Έλεγε σε γυναίκες με σκλήρυνση κατά πλάκας ότι έχει μόνο αυτός το... φάρμακο για την ασθένειά τους
Σοκάρει η κατάθεση εκπαιδευτικού που διαγνώστη με σκλήρυνση κατά πλάκας -  Η ασθενής, ήρθε σε επαφή με τον κατηγορούμενο μέσω μιας μοναχής, η οποία την παρακίνησε να τον συναντήσει σε μοναστήρι, λέγοντάς της ότι ο κατηγορούμενος είχε θεραπεύει μια μοναχή που διαγνώστηκε με καρκίνο
6 m
www.protothema.gr
Θύμα ψευτογιατρού: «Είχα σκλήρυνση κατά πλάκας και μου έλεγε ότι έχω ψύξη»
Με δάκρυα στα μάτια κατάθεσε μια εκπαιδευτικός, η οποία είχε διαγνωστεί με σκλήρυνση κατά πλάκας και εμπιστεύτηκε τον «ψευτογιατρό» για…Περισσότερα...
6 m
www.newsbomb.gr
Καιρός - Αρναούτογλου: Σασπένς τη Δευτέρα – Τα 2 σενάρια και η πιθανότητα για χιόνια στην Αττική
Ψυχρή εισβολή με χιόνια τις επόμενες ημέρες στη χώρα μας - Αναλυτική πρόγνωση από τον έμπειρο προγνώστη καιρού της ΕΡΤ,…Περισσότερα...
7 m
www.newsbomb.gr
«Το παιδί μου δεν μπορεί να είναι με τη μάσκα, με ένα φίμωτρο» δηλώνει η 33χρονη μητέρα μετά την ποινή φυλάκισης
Στη μητέρα επεβλήθη ποινή φυλάκισης 7 μηνών με τριετή αναστολή γιατί δεν έστελνε την κόρη της επί ενάμιση χρόνο στο σχολείο - «Δεν γνωρίζουμε αν τα εμβόλια είναι πιστοποιημένα» υποστηρίζει
7 m
www.protothema.gr
Where U.S. Military Aid Is Going (infographic)
Ukraine received $284 million in 2020
8 m
www.protothema.gr
Κλήρωση Τζόκερ σήμερα (20/1/2022): Αριθμοί και συστήματα για να κερδίσετε 1.600.000 ευρώ
Κλήρωση Τζόκερ: Τουλάχιστον 1.600.000 ευρώ μοιράζει απόψε το τυχερό παιχνίδι του ΟΠΑΠ μετά το τζακ που σημειώθηκε στην κλήρωση της Τρίτης…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Χρηματιστήριο: Κλείσιμο με άνοδο 0,63% -Σε νέα υψηλά επταετίας ο Γενικός Δείκτης
Ανοδικά κινήθηκαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
iefimerida.gr
Αναντολού Εφές – Εργκίν Αταμάν: «Ο Παναθηναϊκός δεν έχει επιθυμητά αποτελέσματα»
Η Αναντολού Εφές υποδέχεται αύριο (21/01, 19:30, LIVE από το Newsit.gr) τον Παναθηναϊκό για την 22η αγωνιστική της Euroleague και ο Εργκίν Αταμάν μίλησε για το ματς. Ο προπονητής της τουρκικής ομάδας τόνισε ότι οι “πράσινοι” δεν έχουν τα αποτελέσματα που θα επιθυμούσαν στην Ευρώπη, αλλά παραμένουν επικίνδυνη ομάδα και ανέδειξε στα ριμπάουντ ως σημείο ... Περισσότερα To άρθρο Αναντολού Εφές – Εργκίν Αταμάν: «Ο Παναθηναϊκός δεν έχει επιθυμητά αποτελέσματα» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Τραγωδία στο Λουτράκι: Βρέφος 8 μηνών μεταφέρθηκε νεκρό στο Κέντρο Υγείας
Ένα βρέφος οκτώ μηνών έχασε τη ζωή του, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του. Σύμφωνα με το loutrakiblog, οι γονείς μετέφεραν το αγοράκι στο Κέντρο Υγείας Λουτρακίου, επειδή δεν ξυπνούσε. Εκεί, διαπιστώθηκε ότι ήταν νεκρό. Οι γονείς είναι Γερμανικής υπηκοότητας, ήρθαν στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στο Λουτράκι για να αγοράσουν ένα διαμέρισμα. Ταξίδεψαν μαζί με […]
www.makeleio.gr
Ούνικς - Μπαρτσελόνα: Εντυπωσιακό alley oop Χεζόνια με το... καλημέρα (vid)
Ο άσσος της Ούνικς «υποδέχτηκε» την Μπαρτσελόνα με εξαιρετική συνεργασία με τον Μπράουν και alley oop για να ανοίξει το σκορ στο Καζάν.
gazzetta.gr
Κορονοϊός - Μαγιορκίνης: Σε «τροχιά» συρρίκνωσης το «κύμα» της Όμικρον - Αυξήθηκαν οι θάνατοι
Για την πορεία της πανδημίας του κορονοϊού στη χώρα, μίλησε κατά την ενημέρωση από το υπουργείο Υγείας ο  Επίκουρος Καθηγητής Επιδημιολογίας…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Θρήνος στη Θεσσαλονίκη: Κατέληξε βρέφος 52 ημερών με κορωνοϊό στο Ιπποκράτειο
Ένα βρέφος, δύο μηνών σχεδόν, στη Θεσσαλονίκη έχασε τη μάχη με τη ζωή.
iefimerida.gr
Στη Μίντιλαντ ο Βάγκνερ Λοβ
Ενισχύεται στην επίθεση η -αντίπαλος του ΠΑΟΚ στα πλέι οφ του Europa Conference League- Μίντιλαντ. Ο σύλλογος από τη Δανία ανακοίνωσε την απόκτηση...
www.zougla.gr
Κορονοϊός: Ανησυχία για αύξηση νεκρών και πίεση στο ΕΣΥ -Τα δεδομένα στο Infographic του Newsbomb.gr
Κορονοϊός – Όλες οι ειδήσεις: Παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα ο αριθμός των κρουσμάτων - Ασφυκτική γίνεται η πίεση στο…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Deal: Η εγκυμονούσα τραγουδίστρια που πήγε να παίξει και οι... παραγγελιές του Χρήστου Φερεντίνου
Deal: Μία νεαρή τραγουδίστρια πήγε σήμερα (20/1) να δοκιμάσει την τύχη της στο τηλεπαιχνίδι του Alpha.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Αρμάνι Μιλάνο: Κρούσμα κορονοϊού πριν το ματς με την ΤΣΣΚΑ
Η Αρμάνι Μιλάνο αντιμετωπίζει αύριο (21/1, 19:00) την ΤΣΣΚΑ εκτός έδρας για την Euroleague και πριν από το ταξίδι της για τη Μόσχα διαγνώστηκε κρούσμα κορονοϊού στην αποστολή της.
gazzetta.gr
Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη, πέθανε βρέφος 52 ημερών με κορωνοϊό
Πρόκειται για κοριτσάκι που εισήχθη στο νοσοκομείο μόλις την 9η ημέρα από τη γέννησή του
www.protothema.gr
Σουηδία: Χαλαρώνουν οι περιορισμοί για όσους βρίσκονται σε καραντίνα
Η Σουηδία θα χαλαρώσει τους κανόνες καραντίνας λόγω COVID-19 και θα καταστήσει ευκολότερο για τους υπαλλήλους σε κρίσιμους τομείς όπως…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κύπρος: Αυξήθηκαν τα περιστατικά σεξουαλικού εκβιασμού μέσω διαδικτύου
Συνολικά 604 άτομα απευθύνθηκαν στη Γραμμή Βοήθειας - Helpline 1480 την περίοδο από την 1η Οκτωβρίου 2021 έως την 31η…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Απίστευτο περιστατικό στις ΗΠΑ: Αυτοκίνητο χτύπησε δημοσιογράφο ενώ ήταν στον αέρα
Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη σε ζωντανή μετάδοση στην αμερικανική τηλεόραση. Η κάμερα απαθανάτισε το περιστατικό στη διάρκεια του οποίου ρεπόρτερ που δίνει το ρεπορτάζ χτυπιέται από αμάξι και καταλήγει στο έδαφος. Η οδηγός του αυτοκινήτου δεν είδε όπως φαίνεται τη δημοσιογράφο, παρασέρνοντάς την. «Θεέ μου, μόλις με χτύπησε ένα αυτοκίνητο, αλλά είμαι εντάξει. Μόλις με […]
www.makeleio.gr
Δέλτα και Όμικρον συνυπάρχουν στην κοινότητα
Ολοκληρώθηκε από το Eθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS-CoV-2, που λειτουργεί υπό το συντονισμό του ΕΟΔΥ, η γονιδιωματική...
www.zougla.gr
Πιλότος αρνήθηκε να πετάξει επειδή είχε τελειώσει η βάρδιά του
Ένας πιλότος της Pakistan International Airlines (ΡΙΑ) αρνήθηκε να ολοκληρώσει το ταξίδι έπειτα από αναγκαστική προσγείωση επειδή είχε τελειώσει η βάρδιά του.  
gazzetta.gr
UEFA: «Οι σύλλογοι πρέπει να συμμορφώνονται με τους εθνικούς κανονισμούς για τον εμβολιασμό κατά του Covid-19»
H UEFA με ανακοίνωσή της επιβεβαίωσε ότι οι σύλλογοι στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις θα πρέπει να σέβονται όλους τους κανόνες των επιμέρους κρατών, σχετικά...
www.zougla.gr
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» θα πραγματοποιήσει δωρεάν εξετάσεις στη Δυτική Αχαΐα
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» θα πραγματοποιεί δωρεάν ιατρικές και ωτορινολαρυγγολογικές εξετάσεις σε παιδιά του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, από τις 24 μέχρι τις 28 Ιανουαρίου.
iefimerida.gr
Κορονοϊός – Θεσσαλονίκη: Κατέληξε βρέφος 52 ημερών
Ανείπωτη τραγωδία στη Θεσσαλονίκη με ένα βρέφος 52 ημερών να καταλήγει στη ΜΕΘ του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου από κορονοϊό. Το κοριτσάκι γεννήθηκε τέλη Νοεμβρίου και στις 12 Δεκεμβρίου διακομίστηκε στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο στη Θεσσαλονίκη με συμπτώματα κορονοϊού και χρειάστηκε να διασωληνωθεί. Παρά τη μεγάλη μάχη των γιατρών το 52 ημερών βρέφος δεν τα κατάφερε και έχασε ... Περισσότερα To άρθρο Κορονοϊός – Θεσσαλονίκη: Κατέληξε βρέφος 52 ημερών δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Η Ευρυδίκη για τη γέννηση του γιου της: «Στην πρόβα τραγούδησα πολύ ψηλά και έσπασαν τα νερά»
Η γνωστή τραγουδίστρια μίλησε για τον γιο της και την σχέση της με τον Μπομπ Κοτσιώνη
www.protothema.gr
Παναθηναϊκός: Τα 58 ματς του Βιτάλ, η διαχείριση και οι προσδοκίες
Οι non stop συμμετοχές του Βραζιλιάνου το 2021, η ειδική διαχείρισή του από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς και η ελπίδα να εμφανιστεί και πάλι ο Βιτάλ που «συστήθηκε» στο ελληνικό ποδοσφαιρικό κοινό.
gazzetta.gr
Παπαευαγγέλου: 170.000 είναι τα ενεργά κρούσματα στην Ελλάδα
Η Βάνα Παπαευαγγέλου σημείωσε ότι παρατηρείται σταθεροποίηση της θετικότητας - Τι είπε για τα ενεργά κρούσματαΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
ΕΟΔΥ: Εκεί θα γίνουν δωρεάν rapid test αύριο (21/1)
Δωρεάν rapid test για κορωνοϊό θα πραγματοποιούν και αύριο Παρασκευή 21 Ιανουαρίου. Αναλυτικά, οι έλεγχοι θα γίνουν σε 154 σημεία σε όλη την Ελλάδα: 1. Δ. Αμαρουσίου, Σταθμός ΗΣΑΠ, 09:30-15:00 2. Δ. Πειραιά, Β΄1 ΚΑΠΗ, Βασιλ. Γεωργίου Β’ 12, 09:30-15:00 3. Δ. Αλίμου, Κανάρη 1, παραπλεύρως Δημοτολογίου Αλίμου, 12:00-18:00 4. Δ. Γλυφάδας, Παλιό Δημαρχείο Γλυφάδας, […]
www.makeleio.gr
Παίζοντας κρυφτό με ένα πυροτέχνημα
Πέντε νεαροί ανάβουν ένα πυροτέχνημα και τρέχουν να κρυφτούν πίσω από ένα μικρό λόφο. Τελικά το πυροτέχνημα  θα τους ακολουθήσει και θα σκάσει δίπλα τους... 
www.zougla.gr
Χρηματιστήριο Αθηνών: Άνοδος 0,63% στη συνεδρίαση της Πέμπτης 20/01
Ανοδικά κινήθηκαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών με την αγορά να προσεγγίζει τα επίπεδα των 960 μονάδων. Στήριγμα το επενδυτικό ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε για τις τραπεζικές μετοχές, οι οποίες ανέκαμψαν μετά την διόρθωση των τριών προηγούμενων συνεδριάσεων ενώ η αγοτά έκλεισε σε νέα υψηλά επτά ετών, στα υψηλότερα επίπεδα από ... Περισσότερα To άρθρο Χρηματιστήριο Αθηνών: Άνοδος 0,63% στη συνεδρίαση της Πέμπτης 20/01 δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Πέτσας: Επιστολή σε δημάρχους και περιφερειάρχες για την αντιμετώπιση της κακοκαιρίας «Ελπίς»
Σε αυξημένη ετοιμότητα των μηχανισμών πολιτικής προστασίας της αυτοδιοίκησης και σε προετοιμασία των κοινωνικών δομών, ενόψει του επερχόμενου κύματος κακοκαιρίας «Ελπίς», καλεί ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας.
iefimerida.gr
Ζελένσκι προς Μπάιντεν: Δεν υπάρχουν «μικρές εισβολές» ή «μικρά έθνη», η Ουκρανία είναι μεγάλη
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η χώρα του οποίου φοβάται μια πιθανή ρωσική εισβολή, είπε σήμερα ότι δεν υπάρχουν «μικρές» εισβολές, απαντώντας με αυτόν τον τρόπο στις δηλώσεις που έκανε χθες ο Αμερικανός ομόλογός του, Τζο Μπάιντεν. «Θέλουμε να υπενθυμίσουμε στις μεγάλες δυνάμεις ότι δεν υπάρχουν ήσσονες εισβολές και μικρά έθνη. Όπως δεν υπάρχουν ... Περισσότερα To άρθρο Ζελένσκι προς Μπάιντεν: Δεν υπάρχουν «μικρές εισβολές» ή «μικρά έθνη», η Ουκρανία είναι μεγάλη δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Coronavirus Greece: 18,869 new cases, 81 deaths, 688 intubated
Since the beginning of the pandemic, 3,945 patients have been discharged from the ICU
www.protothema.gr
Μπάσκετ: Ακόμη ένα περιστατικού κορωνοϊού στην Αρμάνι Μιλάνο
Ένα ακόμη μέλος της Αρμάνι Μιλάνο βρέθηκε θετικό στον κορωνοϊό. Λίγες ώρες πριν το τζάμπολ του αγώνα της με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας για την 22η αγωνιστική...
www.zougla.gr
Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Με πέντε αθλητές και αθλήτριες η Ελλάδα στο Πεκίνο
Δύο αθλητές και τρεις αθλήτριες απαρτίζουν την ελληνική αποστολή, που θα ταξιδέψει στο Πεκίνο για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2022, οι οποίοι και θα ξεκινήσουν στις 4 Φεβρουαρίου. Οι Απόστολος Αγγέλης, Μαρία Ντάνου και Νεφέλη Τίτα θα αγωνιστούν στους Δρόμους Αντοχής και οι Ιωάννης Αντωνίου και Μαρία Ελένη Τσιόβολου στο Αλπικό Σκι, εκπροσωπώντας τα ... Περισσότερα To άρθρο Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Με πέντε αθλητές και αθλήτριες η Ελλάδα στο Πεκίνο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Basket League: Επίδειξη πρώτων βοηθειών από τον ΕΕΣ στην 13η αγωνιστική
Η 13η αγωνιστική της Basket League θα είναι αφιερωμένη στις πρώτες βοήθειες.
gazzetta.gr
Απίστευτο και όμως αληθινό: Εταιρεία παρέδωσε καινούργιο αυτοκίνητο χωρίς τακάκια
Η Αμερικανίδα Gillmore παρέλαβε το καινούριο της Tesla Model 3 στις 19 Δεκεμβρίου, αλλά σύντομα διαπίστωσε πως όταν φρέναρε ακουγόταν ένας ανατριχιαστικός μεταλλικός ήχος από τον πίσω αριστερό τροχό.
iefimerida.gr
Δείτε ζωντανά την ενημέρωση για τον κορωνοϊό από το Υπουργείο Υγείας
Eνημέρωση για τον κορωνοϊό από την Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας Μίνα Γκάγκα, την Καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Βάνα Παπαευαγγέλου και τον Επίκουρο Καθηγητή Επιδημιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Γκίκα Μαγιορκίνη.
www.makeleio.gr
Τουρκία: Διακοπές ρεύματος σε βιομηχανίες μετά την διακοπή ροής φυσικού αερίου από το Ιράν
Το υπουργείο Ενέργειας στην Τουρκία ανακοίνωσε σήμερα ότι θα επιβάλει περιορισμένες και προκαθορισμένες διακοπές ρεύματος σε μεγάλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις και μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Ο λόγος είναι πως το Ιράν διέκοψε τη ροή φυσικού αερίου προς την Τουρκία για διάστημα έως και 10 ημερών, λόγω ενός τεχνικού προβλήματος. Στην ανακοίνωσή του το υπουργείο πρόσθεσε ότι ... Περισσότερα To άρθρο Τουρκία: Διακοπές ρεύματος σε βιομηχανίες μετά την διακοπή ροής φυσικού αερίου από το Ιράν δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Άρης: Νέο «φιρμάνι» 250.000 από τον Τζον Ίμπε!
Η Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA δικαίωσε τον Τζον Ίμπε και υποχρεώνει την ΠΑΕ Άρης να του καταβάλλει το ποσό των 250.000 ευρώ, ενώ δεδομένη θα πρέπει να θεωρείται η προσφυγή των «κίτρινων» στο CAS.
gazzetta.gr
Βιασμός 24χρονης στη Θεσσαλονίκη: Δεν έχουν κληθεί ακόμη να καταθέσουν ως ύποπτοι οι 4 εμπλεκόμενοι
Νέα στοιχεία για την υπόθεση βιασμού της 24χρονης Γεωργίας Μπίκα τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς, σε σουίτα ξενοδοχείου στη Θεσσαλονίκη έρχονται στο φως. Οι τέσσερις άνδρες που εμπλέκονται στην υπόθεση δεν έχουν κληθεί ακόμα να καταθέσουν στις Αρχές ως ύποπτοι. Σύμφωνα με τη διαδικασία, η έρευνα δεν είναι πλέον στον εισαγγελέα και πλέον όποιος κληθεί, θα ... Περισσότερα To άρθρο Βιασμός 24χρονης στη Θεσσαλονίκη: Δεν έχουν κληθεί ακόμη να καταθέσουν ως ύποπτοι οι 4 εμπλεκόμενοι δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Παλαμάς Καρδίτσας: Απολύθηκαν από το Δημόσιο οι εμπλεκόμενοι στους εικονικούς εμβολιασμούς
Απολύθηκαν οριστικά οι εμπλεκόμενοι στο κύκλωμα εικονικών εμβολιασμών στον Παλαμά Καρδίτσας.
iefimerida.gr
Θεσσαλονίκη: Νέα στοιχεία για την καταγγελία βιασμού - Πώς περιγράφουν τα γεγονότα οι εμπλεκόμενοι
Θεσσαλονίκη: Το κάθε εμπλεκόμενο πρόσωπο δίνει τη δική του εκδοχή σε μια υπόθεση θρίλερ - Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι τοξικολογικές εξετάσεις…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Σουηδία: Χαλαρώνουν οι κανόνες για όσους βρίσκονται σε καραντίνα
Όσοι έχουν θετικό τεστ ή ζουν μαζί με κάποιον που έχει βρεθεί θετικός θα πρέπει να απομονωθούν για πέντε ημέρες αντί για επτά δήλωσε η Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας
www.protothema.gr
Γήπεδο ΑΕΚ: Υπεγράφησαν δύο συμβάσεις από την Περιφέρεια, παρουσία Μελισσανίδη
Κάθε μέρα που περνάει, το όνειρο των φίλων της ΑΕΚ έρχεται όλο και πιο κοντά στην πραγμάτωσή του. Σήμερα, η Περιφέρεια Αττικής υπέγραψε δύο...
www.zougla.gr
Η ταινία «Φτηνά τσιγάρα» του Ρένου Χαραλαμπίδη γίνεται μιούζικαλ στην Εναλλακτική Σκηνή της Λυρικής
Είκοσι δύο χρόνια μετά την πρώτη προβολή της, η πασίγνωστη ταινία Φτηνά τσιγάρα του Ρένου Χαραλαμπίδη, που σημάδεψε τη δεκαετία του ’90 και αγαπήθηκε...
www.zougla.gr