H Δούκισσα Νομικού φωτογραφίζεται αγκαλιά με την 2 ετών κόρη της

Η Δούκισσα Νομικού και ο σύζυγός της Δημήτρης Θεοδωρίδης παντρεύτηκαν στη Μύκονο το καλοκαίρι του 2017...
Read full article on: zougla.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 22χρονος για επεισόδια σε ΕΠΑΛ
Πρόκειται για εξωσχολικό ο οποίο συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου.Περισσότερα...
3 m
www.newsbomb.gr
Πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία «Ελπίς» και πού θα χιονίσει - Δείτε live την πορεία της
Τα πρώτα χιόνια έπεσαν σε Πεντέλη, Υμηττό και Πάρνηθα -  Κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας τις επόμενες ώρες - Πού είναι κλειστοί οι δρόμοι στην Αττική -  Επί ποδός ο κρατικός μηχανισμός - Οδηγίες προφύλαξης από την Πολιτική Προστασία
7 m
www.protothema.gr
Μπερδεύτηκε ο Τσιτσιπάς και δεν κατάλαβε ότι κέρδισε
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε μετά από σχεδόν 3 ώρες τον Μπενουά Περ, με ένα τέλειο τελευταίο γκέιμ, που έκανε και τον ίδιο τον Έλληνα τενίστα να… μπερδευτεί. Το Νο4 της παγκόσμιας κατάταξης πανηγύρισε έξαλλα το ματς πόιντ της αναμέτρησης, αλλά φάνηκε ότι δεν είχε καταλάβει ότι αυτός ήταν ο τελευταίος πόντους, αφού περίμενε τις μπάλες ... Περισσότερα To άρθρο Μπερδεύτηκε ο Τσιτσιπάς και δεν κατάλαβε ότι κέρδισε δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
7 m
www.newsit.gr
Η πορεία αλληλεγγύης στο Σύνταγμα έδειξε πως καμία δεν είναι μόνη (εικόνες)
Με σύνθημα «Αδερφή μου, εγώ σε πιστέω» σχεδόν 5,000 άνθρωποι έδειξαν τη στήριξή τους στη Γεωργία.  
8 m
www.protothema.gr
Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε άνδρας που αγνοούνταν εδώ και μέρες - Τελικά νοσηλευόταν σε νοσκομείο
Δείτε τη αναφέρει η ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού
8 m
www.protothema.gr
Μαργαρίτα Λουί Ντρέιφους: Πώς η «χρυσή» κληρονόμος έφθασε στο χείλος της καταστροφής και τελικά την απέφυγε (pics)
Το επιχειρηματικό «θρίλερ» με πρωταγωνίστρια την μεγαλομέτοχο του Group Louis Dreyfus, γνωστής και από την παρουσία της στην Μαρσέιγ. Τα χρέη στην Credit Suisse, ο όρος-«παγίδα», το πωλητήριο στους Άραβες, η λύτρωση
8 m
www.protothema.gr
Η Πάολα είναι ξανά ερωτευμένη! Αυτός είναι ο άντρας που της έχει κλέψει την καρδιά!
Ξανά ερωτευμένη, μετά από πολύ καιρό μοναξιάς και μοναχικής διαδρομής, η Πάολα φαίνεται πως είναι ξανά ερωτευμένη και φυσικά ευτυχισμένη! Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κακοκαιρία «Ελπίς»: Πού χρειάζονται αλυσίδες σε Στερεά Ελλάδα και Εύβοια
Μία κρίσιμη μάχη κέρδισαν όλη τη νύχτα τα μηχανήματα που βρέθηκαν στους δρόμους της Στερεάς Ελλάδας για να αντιμετωπίσουν την κακοκαιρία Ελπίς και τις χαμηλές θερμοκρασίες.
iefimerida.gr
1.720.000 μοναδικοί χρήστες ενημερώθηκαν χθες Παρασκευή 21 Ιανουαρίου από το protothema.gr
Σταθερά στην πρώτη θέση των διαδικτυακών Μέσων Ενημέρωσης
www.protothema.gr
Οι «Antetokounbros» άδειασαν τον Κοψιάλη για το giveaway σπίτι
Η μαρτυρία της 24χρονης Γεωργίας Μπίκα, που κατήγγειλε πως έπεσε θύμα βιασμού τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης, έφερε ντόμινο εξελίξεων. Στο «στόχαστρο» από.....
www.zougla.gr
Πλειστηριασμοί ακινήτων: Ποια «σφάλματα επί της διαδικασίας» μπορεί να τους ακυρώσουν
Από το καλοκαίρι του 2021 οι πλειστηριασμοί ακινήτων επανήλθαν! Εκατοντάδες κατασχέσεις και πλειστηριασμοί διεξάγονται ηλεκτρονικά κάθε εβδομάδα και μάλιστα με νέες «διευκολύνσεις» για τους πιστωτές. Με το νέο θεσμικό πλαίσιο οι διαδικασίες εκτέλεσης επιταχύνονται και οι τράπεζες μπορούν πλέον να «σκοτώνουν» τα ακίνητα που «βγαίνουν στο σφυρί» ρίχνοντας αυτόματα τις τιμές. Οι τελευταίες νομοθετικές ρυθμίσεις […]
www.makeleio.gr
Απόστολος Λύτρας για τον Δημήτρη Αλεξάνδρου: «Με πήρε και έκλαιγε, ήταν πολύ ταραγμένος»
Ο Απόστολος Λύτρας αναφέρθηκε στην υπόθεση εκβιασμού με βίντεο ερωτικού περιεχομένου και ξεκαθάρισε πως ο παρουσιαστής-δημοσιογράφος που εμπλέκεται δεν είναι…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
meteo: Πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία «Ελπίς» -Αναλυτικοί πίνακες μέχρι τα ξημερώματα της Κυριακής
Πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία «Ελπίς» σήμερα και πού θα χιονίσει δείχνουν τα τελευταία προγνωστικά του meteo του Αστεροσκοπείου
iefimerida.gr
Φάρμα: Οι παίκτες πείνασαν και ο Κουτσαβάκης πρότεινε να... σφάξουν τον κόκορα
Ο Κουτσαβάκης ονειρεύτηκε... κόκορα κρασάτο - Το «όχι» του Σάκη Τανιμανίδη
www.protothema.gr
Meteo: Πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία «Ελπίς» τις επόμενες ώρες - Πού παρατηρούνται προβλήματα
H κακοκαιρία «Ελπίς» δείχνει τα δόντια της: Σε ποια σημεία καταγράφονται προβλήματα λόγω του χιονιάΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Με τον τρόπο του Θέμου
In memoriam, τρία χρόνια μετά
www.protothema.gr
Intrakat: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 51,3 εκατ. ευρώ – Που θα χρησιμοποιηθούν τα αντληθέντα κεφάλαια
Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου έως του ποσού των 51,3 εκατ. ευρώ αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της Intrakat στο πλαίσιο στρατηγικού σχεδιασμού για ενίσχυση της κεφαλαιακής της διάρθρωσης. Η αύξηση θα πραγματοποιηθεί με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων της εταιρείας. Η σχέση ανταλλαγής είναι 0,56 νέες ανά 1 παλιά μετοχή και ... Περισσότερα To άρθρο Intrakat: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 51,3 εκατ. ευρώ – Που θα χρησιμοποιηθούν τα αντληθέντα κεφάλαια δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Ελαφρά χιονόπτωση στα ορεινά και ημιορεινά της Καρδίτσας
Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Δεν καταγράφονται ιδιαίτερα προβλήματα στην Καρδίτσα, με τα πρώτα χιόνια να κάνουν την εμφάνισή τους στα ορεινά του…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Πάτρα: Σε ποια σημεία καταγράφονται προβλήματα λόγω των χιονοπτώσεων
Προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων σε σημεία των οδικών δικτύων της Αχαΐας και της Αιτωλοακαρνανίας έχουν προκαλέσει οι χιονοπτώσεις, με αποτέλεσμα να είναι απαραίτητη η χρήση των....
www.zougla.gr
Φθιώτιδα: Χιόνισε γύρω από τη Λαμία - Χωρίς προβλήματα οι δρόμοι
Το πρώτο κύμα χιονιά επισκέφθηκε τη Φθιώτιδα λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής, χωρίς μέχρι στιγμής...
www.zougla.gr
17 εκατ. ευρώ για την προώθηση του γαστρο-αγροτουρισμού -Εμφαση σε κρασί, μπύρα, τυριά
Με γοργούς ρυθμούς προχωρά η σύνδεση του αγροδιατροφικού κλάδου και της ελληνικής παραγωγής με τον κλάδο της φιλοξενίας και το υπουργείο Τουρισμού επενδύει στρατηγικά στην προοπτική αυτή.
iefimerida.gr
Κορωνοϊός: Οι άνθρωποι με κατάθλιψη είναι πιο ευάλωτοι
Όσοι νιώθουν κατάθλιψη, είναι πιθανότερο να πιστεύουν στην παραπληροφόρηση σχετικά με τα εμβόλια κατά του κοροναϊού, με συνέπεια να εμφανίζουν μεγαλύτερο δισταγμό ή άρνηση να εμβολιαστούν, σύμφωνα με μια νέα αμερικανική επιστημονική μελέτη. Η παραπληροφόρηση για τα εμβόλια Covid-19 θέτει σημαντικά προσκόμματα στις προσπάθειες εμβολιασμού και η κατάθλιψη κάνει τους ανθρώπους πιο ευάλωτους σε αυτή […]
www.makeleio.gr
Τα ρούχα της 14χρονης που βιάστηκε από τον 32χρονο σύντροφο της αδερφής της -Τι εντόπισαν οι αστυνομικοί [εικόνες]
Σημαντικά στοιχεία εντόπισαν οι αστυνομικοί στα ρούχα που φορούσε η 14χρονη η οποία κατήγγειλε πως βιάστηκε από τον 32χρονο σύντροφο της αδερφής της
iefimerida.gr
Βορίδης: Οι δημοσκοπήσεις δίνουν μεγάλη διαφορά υπέρ της ΝΔ έναντι του ΣΥΡΙΖΑ και άνοδο του ΚΙΝΑΛ
«Η κοινωνία δεν περιμένει τίποτα από την Αριστερά», είπε ο υπουργός Εσωτερικών – Πώς σχολίασε την υπόθεση βιασμού στη Θεσσαλονίκη και το ενδεχόμενο πρόωρης προσφυγής στις κάλπες - Δείτε βίντεο
www.protothema.gr
Κατώτατος μισθός: Τον Απρίλιο η απόφαση για το ύψος της αύξησης, λέει ο Χατζηδάκης
Τους επόμενους μήνες θα τεθούν σε εφαρμογή η ψηφιακή έκδοση των συντάξεων αναπηρίας και η ψηφιακή έκδοση των συντάξεων μισθωτών ιδιωτικού τομέα
www.protothema.gr
Κακοκαιρία Ελπίς σε Αχαΐα και Αιτωλοακαρνανία: Σε ποιους δρόμους χρειάζονται αντιολισθητικές αλυσίδες
Σημαντικά προβλήματα προκαλεί η επέλαση της κακοκαιρίας Ελπίς σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Στα ορεινά της Αχαΐας και της Αιτωλοακαρνανίας η κυκλοφορία των οχημάτων γίνεται μόνο με τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων εξαιτίας της χιονόπτωσης. Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, οι αντιολισθητικές αλυσίδες είναι αναγκαίες τόσο σε δρόμους της Αχαΐας όσο και της Αιτωλοακαρνανίας εξαιτίας της ... Περισσότερα To άρθρο Κακοκαιρία Ελπίς σε Αχαΐα και Αιτωλοακαρνανία: Σε ποιους δρόμους χρειάζονται αντιολισθητικές αλυσίδες δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Εκατό χρόνια από τη γέννηση του Τάσου Λειβαδίτη
Λένε πως τα πρώτα χρόνια μετά τον θάνατο ενός ποιητή είναι καθοριστικά για τη μάχη του με τον χρόνο: τότε θα κριθεί για το αν και πώς θα περάσει στις νεώτερες...
www.zougla.gr
Σοκαριστικό ατύχημα για Fourmaux στο Ράλλυ Μόντε Κάρλο [βίντεο]
Τυχεροί στην ατυχία τους αποδείχθηκαν οι Adrien Fourmaux και Alexandre Coria, αφού βγήκαν ανέπαφη από το διαλυμένο Ford Puma Rally1 μετά τη τρομακτική έξοδο που θα δείτε στα video που ακολουθούν.
iefimerida.gr
Λαχταριστές τηγανίτες για μικρούς και μεγάλους
Εύκολες τηγανίτες για μικρούς και μεγάλους, μια γρήγορη συνταγή που θα την λατρέψει όλη η οικογένεια. Υλικά, 1 φλιτζάνι αλεύρι για όλες τις χρήσεις, ¼ φλιτζάνι ζάχαρη....
www.zougla.gr
Αποτελέσματα NBA: Νίκη με buzzer beater του Στεφ Κάρι οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς – Ανατροπή από το -24 για τους Λος Άντζελες Κλίπερς
Οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς δυσκολεύτηκαν περισσότερο του αναμενομένου κόντρα στους Χιούστον Ρόκετς, αλλά ο Στεφ Κάρι φώναξε “παρών” και με ένα μεγάλο σουτ στο τέλος, χάρισε τη νίκη στην ομάδα του με 105-103. Οι “πολεμιστές” είχαν εκτός τους Κλέι Τόμπσον και Ντρέιμοντ Γκριν, αλλά ο ηγέτης τους τελείωσε το ματς με 22 πόντους και 12 ... Περισσότερα To άρθρο Αποτελέσματα NBA: Νίκη με buzzer beater του Στεφ Κάρι οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς – Ανατροπή από το -24 για τους Λος Άντζελες Κλίπερς δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Δυτική Ελλάδα: Σε ποια σημεία καταγράφονται προβλήματα λόγω των χιονοπτώσεων
H κακοκαιρία «Ελπίς» δείχνει τα δόντια της: Σε ποια σημεία καταγράφονται προβλήματα λόγω του χιονιάΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Πώς να οργανώσετε ένα road trip: Οι παγίδες, τα πρέπει και τα μη ενός οδικού ταξιδιού
Τι να προσέξετε περισσότερο αν έχετε αποφασίσει να κάνετε ένα μεγάλο ταξίδι με αυτοκίνητο εντός ή εκτός Ελλάδας
www.protothema.gr
ΗΠΑ: Νεκρός αστυνομικός στο Μπρονξ μετά από συμπλοκή
ΗΠΑ: Ο άτυχος αστυνομικός ήταν μόλις 22 ετών.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Μεξικό: Δύο Καναδοί νεκροί από πυροβολισμούς σε ξενοδοχείο
Δυο Καναδοί πολίτες σκοτώθηκαν και ένας τρίτος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια ανταλλαγής πυρών σε ξενοδοχειακό συγκρότημα κοντά στο Κανκούν στο Μεξικό, όπως ενημέρωσαν οι μεξικανικές αρχές. Η επίθεση καταγράφηκε στο συγκρότημα Xcaret, όταν άνδρας καναδικής καταγωγής άνοιξε πυρ εναντίον των τριών θυμάτων. Οι τρεις είχαν βαρύ ποινικό μητρώο στον Καναδά, για υποθέσεις βιασμών, ναρκωτικών και ... Περισσότερα To άρθρο Μεξικό: Δύο Καναδοί νεκροί από πυροβολισμούς σε ξενοδοχείο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
DWTS - «Σκοτώθηκαν» Βαρθαλίτης και Δημουλάς: «Αυτό που λες με προσβάλλει»
Τι συνέβη ανάμεσα στον Στέφανο Δημουλά και τον Σταύρο Βαρθαλίτη στο DWTS;Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Βανδάλισαν την εκκλησία στην οποία λειτουργούσε ο ιερέας που κατηγορείται για τον βιασμό ανήλικης
Άγνωστοι βανδάλισαν το βράδυ της Παρασκευής προς ξημερώματα Σαββάτου την εκκλησία στην οποία λειτουργούσε ο 36χρονος ιερέας στα Κάτω Πατήσια, που κατηγορείται για βιασμό ανήλικης....
www.zougla.gr
Αργεντινή: Πρώτο κρούσμα της «flurona»
Αργεντινή: Εντοπίστηκε το πρώτο κρούσμα της «flurona».Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ανδρέας Τσούνης: «Μου λείπει η Φώφη, είναι ένα θέμα που δεν μπορώ να διαχειριστώ»
Συγκλονίζει με τα λόγια του ο άνδρας της Φώφης Γεννηματά, Ανδρέας Τσούνης. Ο σύζυγος της αείμνηστης πολιτικού, ο οποίος στάθηκε βράχος μέχρι την τελευταία στιγμή στη μάχη που εκείνη έδινε τα τελευταία χρόνια, συγκινεί με τα λόγια του στο Secret. «Η Φώφη λείπει σε όλους, και στα παιδιά και σε όλους μας. Μου λείπει πάρα […]
www.makeleio.gr
Tο «καρφί» της Βίκυς Καγιά στην Παπαβλασοπούλου για το DWTS: «Δεν πιστεύω να έρθεις κι εδώ να μου πάρεις τη δουλειά;»
Δείτε το βίντεο
www.protothema.gr
Μιλγουόκι Μπακς – Σικάγο Μπουλς 94-90: Νίκη στο ντέρμπι του NBA με «30άρα» του Γιάννη Αντετοκούνμπο
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν για μία ακόμη φορά απολαυστικός και οδήγησε τους Μιλγουόκι Μπακς σε νίκη με 94-90 επί των πρωτοπόρων της Ανατολικής Περιφέρειας του NBA, Σικάγο Μπουλς. Ο Greek Freak τελείωσε την αναμέτρηση με 30 πόντους, 12 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 τάπες και 1 κλέψιμο,, βάζοντας “στοπ” στον εκπληκτικό Ντεμάρ Ντε Ρόζαν, που είχε ... Περισσότερα To άρθρο Μιλγουόκι Μπακς – Σικάγο Μπουλς 94-90: Νίκη στο ντέρμπι του NBA με «30άρα» του Γιάννη Αντετοκούνμπο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Το Γαλλικό Ινστιτούτο τιμά τον Θόδωρο Αγγελόπουλο
Στις 24 Ιανουαρίου 2022 συμπληρώνονται 10 χρόνια από την ημέρα που ο Θόδωρος Αγγελόπουλος πέρασε στην αιωνιότητα...
www.zougla.gr
Πέρασε στους «16» του Australian Open ο Τσιτσιπάς -Ποιον θα αντιμετωπίσει στον επόμενο γύρο
Μετά από έναν συναρπαστικό αγώνα, που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον των φιλάθλων για δύο ώρες και 45 λεπτά, ο Στέφανος Τσιτσιπάς, προκρίθηκε στους «16» Australian Open.
iefimerida.gr
Πρώτο κρούσμα της flurona στην Αργεντινή
Τη διπλή ταυτόχρονη μόλυνση ενός ασθενούς με κορονοϊό και γρίπη καταγράφηκε στην Αργεντινή. Όπως έγινε γνωστό στην ανατολική επαρχία Σάντα Φε εντοπίστηκε το πρώτο κρούσμα της «flurona», με άλλα λόγια της ταυτόχρονης μόλυνσης από τον νέο κορονοϊό και από τον ιό της γρίπης. Οι αρχές της Αργεντινής επιβεβαίωσαν τη διπλή μόλυνση γρίπης και κορονοϊού ενός ... Περισσότερα To άρθρο Πρώτο κρούσμα της flurona στην Αργεντινή δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Σύλληψη 22χρονου στη Θεσσαλονίκη για συμμετοχή σε κατάληψη σχολείου
Συνελήφθη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης ένας 22χρονος, ο οποίος συμμετείχε...
www.zougla.gr
Γεωργαντάς: 15.000 πολίτες εμβολιάστηκαν μετά την επιβολή του προστίμου
Όσοι έχουν εμβολιαστεί σε μία από τις 60 χώρες που έχουν ενταχθεί στο ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό, μπορούν να δηλώσουν τον εμβολιασμό που έκαναν στη χώρες αυτές στο anagnorisi.emvolio.gov.gr
www.protothema.gr
Εβδομαδιαίες προβλέψεις από 23/01 έως 29/01: Το παρελθόν είναι ακόμη εδώ
Μάθε όλα τα σημαντικά γεγονότα της εβδομάδας για το ζώδιό σουΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κάτω Πατήσια: Οι πράξεις του ιερέα ενέχουν ιδιαίτερη ποινική απαξία, λέει η δικηγόρος της οικογένειας της ανήλικης
Μέσα απο το ιερό μυστήριο της εξομολογήσεως προσέγγισε το κοριτσάκι και εκμεταλλεύτηκε την αθωότητα της, λέει η ποινικολόγος κυρία Γιάννα Παναγοπούλου
www.protothema.gr