Η Γερμανία αποχαιρετά τη Μέρκελ και καλωσορίζει τον Σολτς

Η τελετή παράδοσης ήταν σύντομη με τη Μέρκελ να αποχωρεί από το κτίριο της Καγκελαρίας και τους εργαζόμενους να ξεσπούν σε παρατεταμένο χειροκρότημα - Ο Σολτς έσπευσε με τη σειρά του να της προσφέρει μία πλούσια ανθοδέσμη
Read full article on: protothema.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Euroleague, Ούνικς Καζάν – Μπαρτσελόνα 70-64: Ήττα στην επιστροφή του Νικ Καλάθη για τους Καταλανούς
Ο Νικ Καλάθης επέστρεψε μετά από περίπου δύο μήνες εκτός με τραυματισμό, αλλά δεν κατάφερε να βοηθήσει την Μπαρτσελόνα να αποφύγει την ήττα με από την Ούνικς Καζάν, στην 22η αγωνιστική της Euroleague. Ο Έλληνας γκαρντ ήταν άποντος σε 20 λεπτά αγώνα, έχοντας 4 ριμπάουντ με πέντε ασίστ και χωρίς τον Μίροτιτς, οι Καταλανοί “λύγισαν” ... Περισσότερα To άρθρο Euroleague, Ούνικς Καζάν – Μπαρτσελόνα 70-64: Ήττα στην επιστροφή του Νικ Καλάθη για τους Καταλανούς δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κορονοϊός – Γαλλία: «Το πέμπτο κύμα θα επιβαρύνει τα νοσοκομεία μέχρι τα μέσα Μαρτίου»
Η επιτροπή των εμπειρογνωμόνων που συμβουλεύει τη γαλλική κυβέρνηση για την πανδημία του κορονοϊού ανέφερε σήμερα ότι το πέμπτο κύμα που πλήττει τη χώρα θα συνεχίσει να επιβαρύνει τα νοσοκομεία μέχρι τα μέσα Μαρτίου. Το Επιστημονικό Συμβούλιο έκανε αυτήν την πρόβλεψη ενώ ο πρωθυπουργός Ζαν Καστέξ ετοιμάζεται να ανακοινώσει το χρονοδιάγραμμα για τη χαλάρωση των ... Περισσότερα To άρθρο Κορονοϊός – Γαλλία: «Το πέμπτο κύμα θα επιβαρύνει τα νοσοκομεία μέχρι τα μέσα Μαρτίου» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Μίνα Γκάγκα: Περιοδεία σε νοσοκομεία της 6ης ΥΠΕ – «Ο εμβολιασμός είναι ο μόνος τρόπος για να πάμε μπροστά»
Η περιοδεία της αναπληρώτριας υπουργού Υγείας, Μίνας Γκάγκα, σε νοσοκομεία της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας ολοκληρώθηκε με επίσκεψη στο νοσοκομείο Κορίνθου.. Συγκεκριμένα πήγε στα νοσοκομεία του Πύργου, των Κρεστένων και της Αμαλιάδας, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας, στο νοσοκομείο ”Άγιος Ανδρέας” της Πάτρας, και στο ’Καραμανδάνειο” Νοσοκομείο Παίδων της αχαϊκής πρωτεύουσας. Σε δηλώσεις που έκανε η ... Περισσότερα To άρθρο Μίνα Γκάγκα: Περιοδεία σε νοσοκομεία της 6ης ΥΠΕ – «Ο εμβολιασμός είναι ο μόνος τρόπος για να πάμε μπροστά» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Αλγερία: Αποκλεισμός-σοκ από τους ομίλους για την κάτοχο του Copa Africa
«Βόμβα» από τους ομίλους του φετινού Copa Africa, καθώς η υπερασπιζόμενη πρωταθλήτρια, Αλγερία αποχαιρέτησε ουραγός τη διοργάνωση, με επίλογο τη βαριά ήττα από την Ακτή Ελεφαντοστού (4-1). Πρωτιά για τους Ιβοριανούς, πρόκριση για Ισημερινή Γουϊνέα αλλά και... Κομόρες.
gazzetta.gr
Συγκλονίζει η Σοφία Βόσσου: Το βίντεο μέσα από το νοσοκομείο
Ένα συγκλονιστικό βίντεο ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram η Σοφία Βόσσου.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
ΓΣΕΕ για άδεια ειδικού σκοπού: Να νομοθετήσει εκ νέου η κυβέρνηση
«Σημαντική δυσμενή διάκριση υφίστανται οι εργαζόμενοι γονείς του ιδιωτικού τομέα έναντι των συναδέλφων τους στον δημόσιο τομέα, οι οποίοι ορθώς…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Άρης: Νέο επεισόδιο στο σήριαλ Τζον Ίμπε
Όλα έδειχναν πως η ΠΑΕ Άρης είχε ξενοιάσει από έναν πονοκέφαλο του παρελθόντος, ωστόσο η FIFA ήρθε να επαναφέρει ένα «βαρίδι» αξίας 250.000 ευρώ...
www.zougla.gr
Τουρκία: Το μήνυμα του Μπακασέτα μετά την «επίθεση» που δέχθηκε για τα χαμένα πέναλτι (photo)
Ηγετικό μήνυμα από τον Τάσο Μπακασέτα μετά τα δύο χαμένα πέναλτι με την Τράμπζονσπορ και την έντονη κριτική που δέχθηκε από…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
ΓΣΕΕ για άδεια ειδικού σκοπού: Να νομοθετήσει εκ νέου η κυβέρνηση
H τροπολογία επιβάλλεται να ανακληθεί άμεσα, λέει - Τι ανακοίνωσε η συνομοσπονδία
www.protothema.gr
Κυριάκος Μητσοτάκης: Η εποχή της εσωστρέφειας, η εποχή της μιζέριας, έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί
Στους επικεφαλής των Πρεσβειών και των Μονίμων Αντιπροσωπειών της Ελλάδας στο εξωτερικό, απευθύνθηκε σήμερα για πρώτη φορά μέσω τηλεδιάσκεψης, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνομίλησε μαζί τους και άκουσε την οπτική τους από τις αποστολές όπου υπηρετούν, με το βλέμμα στους στόχους της εξωτερικής πολιτικής για το 2022. Η πρωτοβουλία του πρωθυπουργού για την επικοινωνία με ... Περισσότερα To άρθρο Κυριάκος Μητσοτάκης: Η εποχή της εσωστρέφειας, η εποχή της μιζέριας, έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ούνικς - Μπαρτσελόνα 70-64: Μπράουν εις το τετράγωνο! (vid)
Οι δύο Μπράουν, Λορέντσο και Τζον, έκαναν... ο,τι ήθελαν κόντρα στην Μπαρτσελόνα κι η Ούνικς πανηγύρισε μια σπουδαία νίκη με σκορ 70-64 επί των Καταλανών που έπεσαν στην αμυντική δίνη των Ρώσων.
gazzetta.gr
Ο Αλέξανδρος Αντωνόπουλος παραδέχεται ότι ποτέ δεν συγχώρεσε τον παππού του, Αλέξη Μινωτή
Για την κακή του σχέση με τον διάσημο παππού του μίλησε ο ηθοποιός - «Δεν πιστεύω ότι έφταιγα, δεν έκανα τίποτα, απλώς δεν ήμουν υποτακτικός του»
www.protothema.gr
Ρωσία – Ουκρανία: Ο Ερντογάν δηλώνει έτοιμος να αναλάβει ρόλο μεσολαβητή
Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε σήμερα Πέμπτη...
www.zougla.gr
“ΟΛΑ ΕΓΙΝΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΤΗΣ” – ΤΙ ΔΗΛΩΝΕΙ ΤΟ ΠΛΟΥΣΙΟΠΑΙΔΟ ΤΗΣ COCA-COLA ΓΙΑ ΟΣΑ ΕΓΙΝΑΝ ΣΤΗ ΣΟΥΪΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο Βασίλης Λεβέντης που καταγγέλεται για τον βιασμό της 24χρονης Μαρίας Μπίκα σπάει τη σιωπή του για πρώτη φορά μέσω δήλωσης που απέστειλε στον ΑΝΤ1 και παρουσιάζει τη δική του εκδοχή για τα γεγονότα. Η δήλωση προβλήθηκε στο κεντρικό δελτίο του σταθμού και μέσω αυτής ο 27χρονος άνδρας ζητεί να έχει ίση αντιμετώπιση με την […]
www.makeleio.gr
Χρήστος Σταϊκούρας: «Υψηλό το δημοσιονομικό κόστος από τη μείωση του ΦΠΑ σε συγκεκριμένα προϊόντα»
Η κυβέρνηση έχει δείξει ότι διαθέτει γρήγορα αντανακλαστικά και θα συνεχίσει να πράττει το ίδιο εφόσον οι συνθήκες το επιτάσσουν, ανέφερε μεταξύ άλλων ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας. Ειδικότερα ο κ. Χρήστος Σταϊκούρας μιλώντας στην ΕΡΤ, αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο λήψης νέων μέτρων στήριξης των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, απέναντι στην πανδημία του κορονοϊού και τον πληθωρισμό. Κάθε απόφαση […]
www.makeleio.gr
ΠΟΥ: Μειώνεται ο αριθμός κρουσμάτων κορονοϊού στην Αφρική
Σημαντική μείωση καταγράφει ο εβδομαδιαίος αριθμός κρουσμάτων κορονοϊού  στην Αφρική και εκείνος των θανάτων έχει επίσης πέσει, για πρώτη φορά μετά την κορύφωση του τέταρτου κύματος που προκάλεσε η μετάλλαξη Όμικρον, ανακοίνωσε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. “Η μείωση αυτή θέτει τέρμα στην πιο μικρή έξαρση που έχει γνωρίσει η ήπειρος, η οποία διήρκεσε 56 ... Περισσότερα To άρθρο ΠΟΥ: Μειώνεται ο αριθμός κρουσμάτων κορονοϊού στην Αφρική δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Αλέξης Τσίπρας: «Το μεγάλο και επείγον ζήτημα είναι να φύγει αυτή η κυβέρνηση»
«Το μεγάλο και το επείγον ζήτημα είναι να φύγει αυτή η κυβέρνηση γιατί έχει αποτύχει και γιατί είναι επικίνδυνη», ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας στην συνέντευξη...
www.zougla.gr
Kι όμως ο «Πέτρος» από τον «Σασμό» έχει παίξει και στις «Άγριες Μέλισσες»
Ο Κώστας Νικούλι, έγινε ευρέως γνωστός από την συμμετοχή του στην σειρά του Alpha «Σασμός», όπου υποδύεται τον Πέτρο...
www.zougla.gr
Πώς θα ζεσταθούμε φθηνότερα και αποτελεσματικότερα
Βρισκόμαστε στην καρδιά του χειμώνα και όλοι ψάχνουν οικονομικούς τρόπους για να ζεσταθούν εξαιτίας των  υψηλών θερμοκρασιών. Το «ράλι» των τιμών στο φυσικό αέριο έφερε ανατροπές βάζοντάς το στις ακριβότερες μορφές θέρμανσης όπως πλέον και τα τζάκια, ενώ φτηνότερα είναι οι αντλίες θερμότητας και το πετρέλαιο. Κάθε καταναλωτής έχει δικές τους ανάγκες και σε ένα μεγάλο […]
www.makeleio.gr
Ο Τζόκοβιτς σκέφτεται να μηνύσει την αυστραλιανή κυβέρνηση ζητώντας αποζημίωση 3,8 εκατ. ευρώ
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς, σκέφτεται να μηνύσει την αυστραλιανή κυβέρνηση για κακή μεταχείριση και ύπαρξη κακών συνθηκών υγιεινής στο ξενοδοχείο στο οποίο...
www.zougla.gr
BMW: Οσκαρική εμπειρία ήχου στις νέες iX και i4 (vid)
Ο βραβευμένος συνθέτης Χάνς Ζίμερ υπογράφει την ηχητική ταυτότητα των ηλεκτρικών BMW
gazzetta.gr
Παπαλουκάς για Ολυμπιακό: «Μπορεί να φτάσει στο Final-4 της Euroleague»
Ο Θοδωρής Παπαλουκάς μίλησε για το παιχνίδι της Μακάμπι με τον Ολυμπιακό και σημείωσε ότι η ομάδα του Πειραιά μπορεί να φτάσει στο Final-4 της Euroleague 
www.protothema.gr
Εξαδάκτυλος: Είναι προβληματικό που η Όμικρον δεν έχει εκτοπίσει τη Δέλτα [ηχητικό]
Την ανησυχία του για την εξέλιξη της πανδημίας, τις μεταλλάξεις του κορωνοϊού και την πίεση στα νοσοκομεία, εξέφρασε ο Αθανάσιος Εξαδάχτυλος.
iefimerida.gr
Ομπαμεγιάνγκ: «Η καρδιά μου είναι απολύτως καλά»
Ο επιθετικός της Άρσεναλ, Πιέρ-Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ, γνωστοποίησε ότι χαίρει άκρας υγείας, λίγες ημέρες μετά την αποχώρησή του από το Κύπελλο Εθνών Αφρικής...
www.zougla.gr
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την αύξηση των εξουσιών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε σήμερα την προσωρινή συμφωνία που επιτεύχθηκε στο Συμβούλιο, σχετικά με την αύξηση των εξουσιών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ), με 655 ψήφους υπέρ, 31 κατά και 8 αποχές. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων θα είναι καλύτερα εξοπλισμένος για την παρακολούθηση και τον μετριασμό των ελλείψεων φαρμάκων και ιατροτεχνολογικών προϊόντων ζωτικής σημασίας για ... Περισσότερα To άρθρο Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την αύξηση των εξουσιών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Παρί Σεν Ζερμέν: Σε επαφές με την Τότεναμ για τον Εντομπελέ
Η Παρί Σεν Ζερμέν «ψάχνεται» για την ενίσχυση της στη μεσαία γραμμή και σε αυτό το πλαίσιο βρίσκεται σε συζητήσεις με την Τότεναμ για την απόκτηση του Τανγκί Εντομπελέ.
gazzetta.gr
Όλα στην φόρα! Τι συμβαίνει για όσους έκαναν J&J – Γιατί φαίνονται ανεμβολίαστοι πριν το επτάμηνο – Πολύ μεγάλο κενό στην απόφαση
Μεγάλη αναστάτωση έχει προκαλέσει σε πολίτες, που έκαναν το εμβόλιο της Johnson & Johnson κατά του κορονοϊού, το σημαντικό κενό στις αποφάσεις του αρμόδιου υπουργείου που τους αφήνει έκθετους με ληγμένο πιστοποιητικό – παρά τις ρητές αναφορές στα ΦΕΚ περί επτάμηνης ισχύος του. Πιο συγκεκριμένα, αρκετοί πολίτες που έχουν κάνει Johnson & Johnson αναφέρουν ότι […]
www.makeleio.gr
Τζορτζ Μπεστ: Το φάντασμα του στοιχειώνει την πρώην σύζυγο του – Η τρομακτική καταγραφή on camera
Η πρώην σύζυγος του Τζορτζ Μπεστ, Άλεξ πιστεύει πως το πνεύμα του θρύλου της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει στοιχειώσει το σπίτι…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
ΑΕΚ: Κρούσμα Covid-19 σε ποδοσφαιριστή
Στο ποδοσφαιρικό τμήμα της Ενωσης ανιχνεύτηκε ένα κρούσμα κορονοϊού μεταξύ των παικτών της και ο ποδοσφαιριστής βρίσκεται ήδη σε απομόνωση.
gazzetta.gr
Η πρώτη δημόσια δήλωση του κατηγορούμενου Β.Λ στον ΑΝΤ1: «Να αντιμετωπιστώ ισότιμα με τη μηνύτρια, να μην προσβάλλεται η προσωπικότητά μου» (vid)
Ο ένας από τους κατηγορούμενους για τη νάρκωση και τον ομαδικό βιασμό της Γεωργίας Μπίκα, ο 27χρονος Β.Λ. που είχε συλληφθεί, έκανε γραπτή δήλωση στον ΑΝΤ1.
gazzetta.gr
«Ο Βυθός» - Η Μαρία Κουτσουρλή συνεχίζει να μας δίνει τραγούδια ζωντανά από το σαλόνι
Η Μαρία Κουτσουρλή, η νέα τραγουδίστρια που μας συστήθηκε αρχές του 2021 με το τραγούδι του Αίσωνα «Ανακωχή», συνεχίζει τα μουσικά homemade videos μέσα...
www.zougla.gr
Μπαρτσελόνα : «Ξέσπασμα» Ντεμπελέ – «Λένε ψέμματα 4 χρόνια, δεν υποχωρώ σε εκβιασμούς»
O Oυσμάν Ντεμπελέ τοποθετήθηκε για τα όσα αναφέρονται σχετικά με το μέλλον του στη Μπαρτσελόνα, τονίζοντας πως δεν θα ανεχτεί εκβιασμούς από κανέναν, δηλώνοντας πως είναι στη διάθεση της ομάδας και του προπονητή του. Ανεβαίνουν κι άλλο οι… τόνοι στην Μπαρτσελόνα στην υπόθεση του Ουσμάν Ντεμπελέ. Ένα 24ωρο μετά την τοποθέτηση του Τσάβι Ερνάντες πως ... Περισσότερα To άρθρο Μπαρτσελόνα : «Ξέσπασμα» Ντεμπελέ – «Λένε ψέμματα 4 χρόνια, δεν υποχωρώ σε εκβιασμούς» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ρωσία: Ανακοίνωσε μεγάλης κλίμακας ναυτικές ασκήσεις σε 4 θάλασσες -Η Ουκρανία φοβάται εισβολή
Εν μέσω συνομιλιών στο Βερολίνο μεταξύ των δυτικών δυνάμεων για την ουκρανική κρίση, η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα (20/1) μεγάλης κλίμακας ναυτικές ασκήσεις.
iefimerida.gr
ΑΕΚ: Επανέρχονται Αμραμπάτ και Αραούχο – Νέο κρούσμα κορονοϊού στην ομάδα
Νόρντιν Άμραμπατ, Σέρχιο Αραούχο, Γιεβχέν Σάκχοφ και Ζίγκα Λάτσι παραμένουν εκτός στην ΑΕΚ, ακολουθώντας ατομικό πρόγραμμα στα Σπάτα, αλλά οι δύο πρώτοι αναμένεται να επανέλθουν στο κανονικό πρόγραμμα της ομάδας από αύριο Παρασκευή. Ο Αργύρης Γιαννίκης θα έχει έτσι λιγότερα προβλήματα ενόψει του αγώνα με τον Ατρόμητο στη 19η αγωνιστική του πρωταθλήματος, αλλά σύμφωνα με ... Περισσότερα To άρθρο ΑΕΚ: Επανέρχονται Αμραμπάτ και Αραούχο – Νέο κρούσμα κορονοϊού στην ομάδα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Γαλλία: Το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle θα αποπλεύσει τον Φεβρουάριο για τη Μεσόγειο
Το γαλλικό αεροπλανοφόρο Σαρλ ντε Γκολ θα αποπλεύσει για τη Μεσόγειο τον επόμενο μήνα για να συμμετάσχει κυρίως στη μάχη κατά του Ισλαμικού...
www.zougla.gr
Ο Ερντογάν δηλώνει έτοιμος να αναλάβει ρόλο μεσολαβητή μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας
Ο Τούρκος πρόεδρος θα επισκεφθεί την Ουκρανία στις αρχές Φεβρουαρίου – Προσκάλεσε τους ηγέτες της Ρωσίας και της Ουκρανίας να συναντηθούν στη χώρα του
www.protothema.gr
Προειδοποίηση από Εξαδάκτυλο, «προβληματικό που η Omicron δεν έχει εκτοπίσει τη Δέλτα»
Όπως τόνισε ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, στις ΜΕΘ καταγράφεται τις τελευταίες 15 μέρες μια μικρή αύξηση κατά 10%
www.protothema.gr
Θ.Ιωαννίδης: Φιλιέται με πάθος στο στόμα με τη Κατερίνα Ζαρίφη (βίντεο)
Μια… έκπληξη περίμενε του χρήστες του Instagram, από την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Θεοχάρης Ιωαννίδης. Τόσο η Κατερίνα Ζαρίφη, όσο και ο Θεοχάρης Ιωαννίδης, δημοσίευσαν ένα βίντεο στους λογαριασμούς τους στο οποίο φαίνονται οι δυο τους να φιλιούνται με πάθος στο στόμα. Οι διαδικτυακοί τους φίλοι έμειναν άφωνοι και φυσικά έσπευσαν να ρωτήσουν στα σχόλια […]
www.makeleio.gr
Θεσσαλονίκη: «Ουδέποτε διέπραξα βιασμό, ό,τι έγινε ήταν συναινετικό», λέει ο 27χρονος τον οποίο μήνυσε η Γ. Μπίκα
Στην πρώτη του δημόσια δήλωση προέβη ο 27χρονος που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση βιασμού της 24χρονης στη Θεσσαλονίκη.
iefimerida.gr
Θεσσαλονίκη: «Ουδέποτε διέπραξα βιασμό, ό,τι έγινε ήταν συναινετικό» λέει ο 27χρονος τον οποίο μήνυσε η Γ. Μπίκα
Στην πρώτη του δημόσια δήλωσή προέβη ο 27χρονος που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση βιασμού της 24χρονης στη Θεσσαλονίκη.
iefimerida.gr
Πώς θα ζεσταθούμε φθηνότερα και αποτελεσματικότερα
Βρισκόμαστε στην καρδιά του χειμώνα και όλοι ψάχνουν οικονομικούς τρόπους για να ζεσταθούν εξαιτίας των  υψηλών θερμοκρασιών. Το «ράλι» των τιμών στο φυσικό αέριο έφερε ανατροπές βάζοντάς το στις ακριβότερες μορφές θέρμανσης όπως πλέον και τα τζάκια, ενώ φτηνότερα είναι οι αντλίες θερμότητας και το πετρέλαιο. Κάθε καταναλωτής έχει δικές τους ανάγκες και σε ένα ... Περισσότερα To άρθρο Πώς θα ζεσταθούμε φθηνότερα και αποτελεσματικότερα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Η Μαδρίτη στέλνει πολεμικά πλοία στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα
Η Ισπανία έστειλε πολεμικά πλοία να ενωθούν με τις ναυτικές δυνάμεις του ΝΑΤΟ στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα, καθώς η ένταση στην περιοχή αυξάνεται, με αφορμή...
www.zougla.gr
Η Ισπανία στέλνει πολεμικά πλοία στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα
Ένα ναρκαλιευτικό είναι ήδη καθ’ οδόν και μια φρεγάτα θα αποπλεύσει εντός των επόμενων τριών ή τεσσάρων ημερών
www.protothema.gr
Δείτε live: Συνέντευξη Τσίπρα στο Kontra - Απαντά στην εσωκομματική αντιπολίτευση
Δείτε όσα λέει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ
www.protothema.gr
Μητσοτάκης στους πρέσβεις: Η εποχή της εσωστρέφειας και της μιζέριας, έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί
«Η Ελλάδα του 2022 δεν είναι η Ελλάδα του 2012», είπε ο πρωθυπουργός - Τηλεδιάσκεψη με τους επικεφαλής των Πρεσβειών και των Μονίμων Αντιπροσωπειών της Ελλάδας στο εξωτερικό - Δείτε φωτογραφίες
www.protothema.gr
Και ο στρατός στη «μάχη» με την κακοκαιρία «Ελπίς» - Έκτακτη σύσκεψη στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας
Έκτακτη σύσκεψη για την κακοκαιρία και τον ρόλο των Ενόπλων Δυνάμεων, πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
iefimerida.gr
Θέλετε να ακούσετε τη σκληρή αλήθεια για τη μητρότητα;
Λένε στις μητέρες «μειώστε τις προσδοκίες σας», αλλά κανείς δεν λέει ποτέ πώς γίνεται πραγματικά αυτό.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr