Η Κίνα «δοκίμασε δεύτερο υπερηχητικό πυρηνικό πύραυλο» - Ανησυχία στις ΗΠΑ

Αναλυτές επισημαίνουν ότι ο κινεζικός πύραυλος «αψηφά τους νόμους της φυσικής» και δεν μοιάζει με κανέναν αμερικανικό οπλισμό- Η δεύτερη δοκιμή πιστεύεται ότι έγινε στις 13 Αυγούστου
Read full article on: protothema.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Προβλέψεις από την AstroΤσαούσα 29/01 - 04/02: «Γης Μαδιάμ»
Η Αστροτσαούσα δεν μασάει τα λόγια της και σου λέει την εβδομαδιαία σου πρόβλεψη, όπως ακριβώς είναι! Αντέχεις να τη διαβάσεις;…Περισσότερα...
6 m
www.newsbomb.gr
Το πρώτο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που «διαβάζει» στα μάτια τον κίνδυνο εμφράγματος
Επανάσταση στην ιατρική φέρνει ένα νέο σύστημα που θα προλαμβάνει το έμφραγμα μέσω των... ματιών!Περισσότερα...
7 m
www.newsbomb.gr
Παναθηναϊκός – Μπασκόνια: Για την επιστροφή στις νίκες κόντρα στους Βάσκους στο ΟΑΚΑ
Ο Παναθηναϊκός θα ψάξει την πέμπτη φετινή νίκη του στην Euroleague, αντιμετωπίζοντας απόψε (21:00, Novasports Prime) την Μπασκόνια στο ΟΑΚΑ, για την 23η αγωνιστική της διοργάνωσης. Η ομάδα του Δημήτρη Πρίφτη θα προσπαθήσει να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα στην Euroleague, μόνο που το έργο της δεν θα είναι εύκολο, καθώς θα παραταχθεί με σημαντικές απουσίες. ... Περισσότερα To άρθρο Παναθηναϊκός – Μπασκόνια: Για την επιστροφή στις νίκες κόντρα στους Βάσκους στο ΟΑΚΑ δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
7 m
www.newsit.gr
Πάτρα: Βρέφος 3 μηνών εσπευσμένα σε νοσοκομείο με κορονοϊό – Αγωνία για το αγγελούδι στην εντατική
Μάχη για τη ζωή του, δίνει ένα βρέφος μόλις τριών μηνών που νόσησε. Ο κορονοϊός έστειλε το αγγελούδι στην εντατική του νοσοκομείου… Ο κορονοϊός δεν κάνει ηλικιακές διακρίσεις και αυτό δυστυχώς αποδείχθηκε για ακόμα μια φορά. Ένα βρέφος νόσησε και τα έντονα συμπτώματα που παρουσίασε, ανάγκασαν τους γονείς του, να το μεταφέρουν εσπευσμένα σε νοσοκομείο ... Περισσότερα To άρθρο Πάτρα: Βρέφος 3 μηνών εσπευσμένα σε νοσοκομείο με κορονοϊό – Αγωνία για το αγγελούδι στην εντατική δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
8 m
www.newsit.gr
Έρευνα: Το εγκεφαλικό είναι πιο συχνό στις νέες γυναίκες έως 35 ετών έναντι νέων αντρών
Επιπλέον, οι γυναίκες που επιβιώνουν από εγκεφαλικό έχουν διπλάσιο έως τριπλάσιο κίνδυνο για χειρότερη έκβαση (αναπηρίες κ.λπ.) σε σχέση με τους συνομήλικους άνδρες
www.protothema.gr
Ουκρανός αξιωματούχος στο CNN: Δεν πήγε καλά το τηλεφώνημα Ζελένσκι-Μπάιντεν
«Δεν ισχύουν τα όσα λέει ο Ουκρανός αξιωματούχος» λέει ο Λευκός Οίκος και ο εκπρόσωπος του Ζελένσκι
www.protothema.gr
Καίτη Γκραμμά: Το transgender μοντέλο μιλά για τη διαφήμιση της Pantene και τον ντόρο που δημιουργήθηκε
«Πρέπει να αντιληφθούμε ότι αυτό που εισπράττετε εσείς μία εβδομάδα, για τα LGBTQ άτομα είναι καθημερινότητα», λέει το μοντέλο
www.protothema.gr
Κρήτη: Αποκατάσταση της κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο -Πού χρειάζονται αντιολισθητικές αλυσίδες
Η κυκλοφορία των οχημάτων στο οδικό δίκτυο σε περιοχές των νομών Χανίων, Ρεθύμνου και Ηρακλείου στην Κρήτη έχει αποκατασταθεί και διεξάγεται κανονικά.
iefimerida.gr
LIVE BLOG, Στέφανος Τσιτσιπάς: Ο μεγάλος ημιτελικός με τον Μεντβέντεφ στο Australian Open
Στέφανος Τσιτσιπάς: Δείτε λεπτό προς λεπτό την εξέλιξη του ημιτελικού με τον Ντανίλ Μεντβέντεφ, με έπαθλο μια θέση στον μεγάλο τελικό…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Βόλος: Νέες συλλήψεις γονέων που έκοψαν το σχολείο στα παιδιά τους λόγω των μέτρων για τον κορονοϊό
Oι γονείς επικαλούνται τον φόβο για τον κορονοϊό που τους οδήγησε να κρατήσουν τα παιδιά τους, μακριά από το φυσικό τους περιβάλλον. Ο Βόλος έχει διαδοχικές περιπτώσεις που καταλήγουν ενώπιον της δικαιοσύνης… Δυο γονείς συνελήφθησαν χθες (27-01-2022) από την Αστυνομία του Βόλου, διότι δεν έστελναν τα παιδιά τους στο σχολείο, όπως προέκυψε από την προκαταρκτική ... Περισσότερα To άρθρο Βόλος: Νέες συλλήψεις γονέων που έκοψαν το σχολείο στα παιδιά τους λόγω των μέτρων για τον κορονοϊό δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Σασμός: Η ΦΟΒΕΡΗ σκηνή με τον σκύλο του Πετρή συγκίνησε και το Twitter έλιωσε από το κλάμα(ΦΩΤΟ)
Η Μανταρίνα, ο αγαπημένος σκύλος του Πετρή, συγκίνησε τους τηλεθεατές στο χθεσινό επεισόδιο της σειράς “Σασμός“. Ο σκύλος αποχαιρετά το αφεντικό του στην κηδεία και το Twitter “λυγίζει”. Δείτε μερικά από τα καλύτερα σχόλια για την Μανταρίνα Σασμός: Το σχέδιο απόδρασης – Τι θα δούμε στα νέα επεισόδια Μετά το θάνατο του Πετρή, όλες οι […]
www.makeleio.gr
Με ουσιαστικές αναβαθμίσεις το Range Rover PHEV
Μέσα στο 2023 η Jaguar Land Rover θα παρουσιάσει την αναβαθμισμένη έκδοση του Range Rover PHEV που θα διαθέτει μεγαλύτερης χωρητικότητας μπαταρία, αυξάνοντας την προσφερόμενη ηλεκτρική αυτονομία του. 
www.protothema.gr
Η Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού θα έχει άρωμα DS
H DS Automobiles θα έχει αισθητή παρουσία στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού, με τα αυτοκίνητά της να κλέβουν την παράσταση και θα έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο.
gazzetta.gr
Ο Ράμα φιλοτέχνησε γλυπτό και το έκανε δώρο στον Ερντογάν – Η αντίδραση του προέδρου της Τουρκίας
Εκτός από πολιτικός, ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα φαίνεται πως τελικά είναι και καλλιτέχνης. Αυτό τουλάχιστον θα μπορούσε να υποθέσει κανείς μετά το δώρο που επέλεξε να κάνει στον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.  Βίντεο που διέρρευσε μετά τη συνάντηση των Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και Έντι Ράμα στα Τίρανα, αποκαλύπτει ότι ο πρωθυπουργός ... Περισσότερα To άρθρο Ο Ράμα φιλοτέχνησε γλυπτό και το έκανε δώρο στον Ερντογάν – Η αντίδραση του προέδρου της Τουρκίας δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Αναδρομικά συνταξιούχων: Ρύθμιση σε 48 δόσεις για το φόρο, ανοίγει η πλατφόρμα σήμερα - Πώς θα εξοφληθεί
Τι θα προβλέπει η διάταξη που αναμένεται να κατατεθεί άμεσα στη Βουλή
www.protothema.gr
Australian Open: H Σοφία Κωστούλα από τη Κόνιτσα στον τελικό των juniors
Η ελληνικής καταγωγής, αλλά αγωνιζόμενη για το Βέλγιο, Σοφία Κωστούλα, θα διεκδικήσει αύριο τον τίτλο στα juniors του Australian Open.
gazzetta.gr
Η Φίνος Φιλμ «γιορτάζει» την Ευρωπαϊκή Ημέρα Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων με ατάκες από ελληνικές ταινίες
Ευρωπαϊκή Ημέρα Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων σήμερα και η Φίνος Φιλμ τη «γιορτάζει» δημιουργώντας για ακόμη μια φορά ένα χιουμοριστικό βίντεο με ατάκες...
www.zougla.gr
Καραγιάννης «καρφώνει» την Περιφέρεια: Έχει ευθύνες για τον εγκλωβισμό των οδηγών στη Μεσογείων
Ο Γιώργος Καραγιάννης αποδίδει την ευθύνη στην Περιφέρεια Αττικής για τον εγκλωβισμό των οδηγών στη Μεσογείων. Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
meteo: Ισχυρός παγετός και σήμερα το πρωί -Πού έπεσε στους -15 το θερμόμετρο [πίνακας]
Πολύ χαμηλές αρνητικές θερμοκρασίες σημειώθηκαν και σήμερα το πρωί στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας, με τον ισχυρότερο παγετό να σημειώνεται στη Βοιωτία.
iefimerida.gr
Εκουαδόρ – Βραζιλία: Εγκληματική «καρατιά» στον λαιμό του Κούνια
Μόνο ποδόσφαιρο δεν είχαν διάθεση να παίξουν ορισμένοι παίκτες του Εκουαδόρ και της Βραζιλίας, με τα αντιαθλητικά μαρκαρίσματα να διαδέχεται το ένα το άλλο στο μεταξύ τους παιχνίδι για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η κατάσταση ξέφυγε πολύ νωρίς στο Εκουαδόρ-Βραζιλία. Μέσα σε μισή ώρα, ο διαιτητής της αναμέτρησης έδειξε τρεις φορές την κόκκινη κάρτα. ... Περισσότερα To άρθρο Εκουαδόρ – Βραζιλία: Εγκληματική «καρατιά» στον λαιμό του Κούνια δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ν. Ηλιόπουλος: Η κυβέρνηση πρέπει να φύγει και εμείς θα δώσουμε τη μάχη
«Η κυβέρνηση αυτή πρέπει να φύγει. Και να φύγει τώρα», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Νάσος Ηλιόπουλος...
www.zougla.gr
Κίνηση live: Μποτιλιάρισμα στην Παραλιακή λόγω τροχαίου στο Καλαμάκι
Κίνηση live: Ουρές χιλιομέτρων στην ΠαραλιακήΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
4 καθημερινές συνήθειες που σου στερούν τους κοιλιακούς
Μπορεί να γυμνάζεσαι φουλ κάθε μέρα, αλλά και πάλι βλέπεις ότι το αποτέλεσμα δεν είναι το αναμενόμενο. Οι κοιλιακοί σου δεν είναι όσο φέτες θα έπρεπε, πάντα με βάση τις ώρες που περνάς στο γυμναστήριο.
gazzetta.gr
Αποτροπιασμός στη Σίκινο: Δηλητηρίασαν δεκάδες γατιά - Ο δήμαρχος ζητάει να βρεθεί ο ένοχος
Σίκινος: Μήνυση του δήμου για τη δηλητηρίαση δεκάδων γατιών Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
«Αυτή τη στιγμή υποφέρει»: Τι συμβαίνει με τη μικρή φάλαινα που εντοπίστηκε στον Αλιμο -Τι είπε ο Αμυράς
Αρρωστη, πιθανότατα, είναι η φάλαινα που εμφανίστηκε σήμερα το πρωί στην παραλία της Αλίμου, προκαλώντας μεγάλη έκπληξη.
iefimerida.gr
Κακοκαιρία: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο της Κρήτης
Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται με τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων στην Επαρχιακή Οδό Αγίου Νικολάου-Οροπεδίου Λασιθίου
www.protothema.gr
Συγκίνηση και αγωνία για τη φάλαινα στον Άλιμο: Δραματικές στιγμές on air για τη διάσωσή της
Δραματικές στιγμές στην παραλία του Αλίμου με τη φάλαινα που εγκλωβίστηκε στα ρηχάΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κακοκαιρία Ελπίδα - Καραγιάννης: «Αρμοδιότητα της Περιφέρειας Μεσογείων, Κατεχάκη, Μαραθώνος»
Στα προβλήματα που προέκυψαν από την κακοκαιρία Ελπίδα αναφέρθηκε σήμερα ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Γιώργος Καραγιάννης.
iefimerida.gr
Αυτό είναι το νέο ξενοδοχείο με γαλλικό …άρωμα και 33,4 εκατ. απέναντι από το Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας
Ποια είναι η γαλλική επενδυτική εταιρεία Boissée Finances που θα φτιάξει το νέο Ibis Athens Museum Hotel
www.protothema.gr
Ρόδος: Ο απίθανος λόγος που μητέρα έκανε μήνυση στον γιο της που ζει και εργάζεται στη Γερμανία
H Ρόδος στο επίκεντρο μετά τη μήνυση που έκανε μητέρα σε ένα από τα παιδιά της. Αυτό που εργάζεται και ζει μόνιμα στη Γερμανία… Μια μάνα σταματάει να παίρνει τη σύνταξή της και τη λούζει κρύος ιδρώτας. Ζητάει τη βοήθεια του γιου της, αλλά εκείνος όπως υποστηρίζει έπαιξε στην πλάτη της ένα άσχημο παιχνίδι για ... Περισσότερα To άρθρο Ρόδος: Ο απίθανος λόγος που μητέρα έκανε μήνυση στον γιο της που ζει και εργάζεται στη Γερμανία δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Της π@@τ@ν@ στο Δημοτικό Συμβούλιο της Σπάρτης! Τρελό μπινελίκι από σύμβουλο: «Το 9 είναι μεγαλύτερο από το 25; – Γ@@ τον Κ.Μητσοτάκη»(ΒΙΝΤΕΟ)
Απίστευτα πράγματα έγιναν σε Δημοτικό Συμβούλιο της Σπάρτης, καθώς μια πρόταση πέρασε με 9 ψήφους, παρόλο που την καταψήφισαν… 25!  Αυτό «έβγαλε από τα ρούχα» του έναν δημοτικό σύμβουλο του ΚΚΕ, ο οποίος ξέσπασε και στη συνέχεια έβρισε τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.  Δείτε το βίντεο:           
www.makeleio.gr
Άλιμος: Αγωνία για το κήτος που μοιάζει με φάλαινα – «Μικρές οι πιθανότητες επιβίωσής του»
Σε αγώνα δρόμου έχει επιδοθεί το Λιμενικό και ειδική ομάδα για να σωθεί το κήτος που εξόκειλε στην παραλία του Αλίμου. Υπενθυμίζεται πως το πρωί της Παρασκευής στα ρηχά της παραλίας εντοπίστηκε ένα κήτος που έμοιαζε με φάλαινα.  Ωστόσο, πλέον οι ειδικοί εκτιμούν ότι το κήτος δύσκολα θα τα καταφέρει. Ο κ. Φραντζής επιστημονικός διευθυντής ... Περισσότερα To άρθρο Άλιμος: Αγωνία για το κήτος που μοιάζει με φάλαινα – «Μικρές οι πιθανότητες επιβίωσής του» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ολυμπιακός: Στην τελική ευθεία για ΠΑΟΚ - Το πλάνο του Μαρτίνς
Ολυμπιακός: Στην τελική ευθεία της προετοιμασίας τους, για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, μπαίνουν οι «ερυθρόλευκοι»Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
All Star Game: Αποκαλύφθηκαν οι φανέλες των παικτών
Αποκαλυπτήρια για τις φανέλες που θα φορέσουν οι παίκτες στο All Star Game.
gazzetta.gr
Κακοκαιρία Ελπίδα -δικηγόρος: Ο κάθε πολίτης μπορεί να διεκδικήσει μεγαλύτερη αποζημίωση
Για τις αποζημιώσεις που θα διεκδικήσουν οι εγκλωβισμένοι πολίτες από την Αττική Οδό ή την Περιφέρεια και τους δήμους μίλησε η δικηγόρος Νανά Παπαδογεωργάκη.
iefimerida.gr
Λίβερπουλ: Συμφώνησε με την Πόρτο στα 60 εκατ. ευρώ για τον Λουίς Ντίας
Λίγα 24ωρα πριν την ολοκλήρωση της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου η Λίβερπουλ και Πόρτο συμφώνησαν στα 60 εκατομμύρια ευρώ για την μεταγραφή του Λουίς Ντίας στο «Άνφιλντ».
gazzetta.gr
Ηλιόπουλος: Η κυβέρνηση πρέπει να φύγει και εμείς θα δώσουμε τη μάχη
Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε για την «υγειονομική τραγωδία είναι υπεύθυνη η κυβέρνηση» -Τι λέει για την κακοκαιρία και την πρόταση μομφής
www.protothema.gr
Astronomers spot mysterious object unlike any seen before
Strange Milky Way object sends radio bursts a minute at a time
www.protothema.gr
Αμερικανίδα προβληματίζεται με την πρωινή συνήθεια του Βρετανού συζύγου της: «Είναι νορμάλ αυτό που κάνει;»
Η κτηματομεσίτης Chloe Tucker Caine που ζει με τον Βρετανό σύζυγό της στη Νέα Υόρκη, μοιράστηκε στο TikTok, την «πραγματικά περίεργη» πρωινή συνήθεια που έχει…
gazzetta.gr
ΗΠΑ: Στο κενό το νομοσχέδιο των Δημοκρατικών, ενάντια στην οικονομική επιρροή της Κίνας
Η κίνηση των Δημοκρατικών στις ΗΠΑ, να κερδίσουν την υποστήριξη των Ρεπουμπλικάνων σε ένα ν/σ για την αντιμετώπιση της οικονομικής επιρροής που ασκεί η Κίνα έπεσε στο κενό.
iefimerida.gr
Survivor: Στον Άγιο Δομίνικο η Ταραμπάνκο, η αμοιβή της και το πλεονέκτημα που έχει μόνο εκείνη
Θα ανακατευτεί κι άλλο η τράπουλα στους Διάσημους στο Survivor. Στον Άγιο Δομίνικο η Κάτια Ταραμπάνκο με αμοιβή που ζαλίζει!Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Συντάξεις Φεβρουαρίου: Δείτε ποιοι πληρώνονται σήμερα
Σήμερα Παρασκευή 28 Ιανουαρίου πληρώνονται 538 εκατ. ευρώ σε 907.303 συνταξιούχους του Δημοσίου και των τ.ΝΑΤ, τ.ΕΤΑΤ, τ.ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και ΔΕΗ. Σήμερα επίσης πληρώνονται και 11 εκατ. ευρώ σε 27.000 δικαιούχους για προκαταβολές συντάξεων Φεβρουαρίου στη βάση του Ν. 4778/2021. Καταβολή των επιδομάτων από τον ΟΠΕΚΑ Την Δευτέρα 31 Ιανουαρίου, τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα, θα […]
www.makeleio.gr
Το νέο Nissan Micra θα είναι ηλεκτρικό
Σχεδιασμένο να κατασκευαστεί στο κέντρο της Renault ElectriCity στη Γαλλία, το νέο αυτοκίνητο θα διαδεχθεί το εμβληματικό Nissan Micra στη…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε Φιλ Γκριν
Την απόκτηση του Φιλ Γκριν ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου. Μετά τη λύση της συνεργασίας με τον Μάλκολμ Γκρίφιν οι Θεσσαλονικείς βγήκαν στην αγορά για την ενίσχυση της περιφερειακής τους γραμμής κι απέκτησαν τον Αμερικανό γκαρντ, ο οποίος αγωνιζόταν μέχρι πρότινος στην τουρκική Buyukcekmece. Η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ: «Η ... Περισσότερα To άρθρο Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε Φιλ Γκριν δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κορονοϊός – Γερμανία: 190.148 νέα κρούσματα και 170 νεκροί σε 24 ώρες
Ανεβαίνει δραματικά ο αριθμός των κρουσμάτων στη Γερμανία, καθώς τις τελευταίες ώρες κατεγράφησαν 190.148 νέες μολύνσεις από τον κορονοϊό. Πλέον, τα κρούσματα από την αρχή της πανδημίας κορονοϊού στη Γερμανία έφτασαν τα 9.429.079, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ, ο φορέας επιδημιολογικής επιτήρησης της χώρας. Οι θάνατοι 170 ασθενών εξαιτίας επιπλοκών της COVID-19 αύξησαν τον ... Περισσότερα To άρθρο Κορονοϊός – Γερμανία: 190.148 νέα κρούσματα και 170 νεκροί σε 24 ώρες δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Χριστίνα Σούζη: Έσκασε στα γέλια η μετεωρολόγος με το μήνυμα που άφησε φαν της πάνω σε αυτοκίνητο
Το μήνυμα στο χιόνι πάνω σε αυτοκίνητο για τη μετεωρολόγο Χριστίνα ΣούζηΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κυκλάδες: Αυτά είναι τα νησιά που διαφημίζει βραβευμένο περιοδικό – Εκτός Μύκονος και Σαντορίνη
Οι Κυκλάδες προσελκύουν κάθε χρόνο εκατομμύρια τουρίστες, με όλα τα νησιά να δίνουν μάχη για να κερδίσουν όσο περισσότερους μπορούν. Κάθε αφιέρωμα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον… Tην Πάρο και τη Σύρο συνιστά το Conde Nast Traveler ως “ήσυχα νησιά” σε άρθρο με τίτλο “Μπορώ να πάω στην Ελλάδα; Οι κανόνες για τα ταξίδια από το Ηνωμένο ... Περισσότερα To άρθρο Κυκλάδες: Αυτά είναι τα νησιά που διαφημίζει βραβευμένο περιοδικό – Εκτός Μύκονος και Σαντορίνη δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr