Η Παπαστράτος ενάντια στο παράνομο εμπόριο τσιγάρου σε συνεργασία με την Πολιτεία

Παπαστράτος

Το ποσό του 1 εκατ. ευρώ δεσμεύει η Παπαστράτος για δράσεις καταπολέμησης του παράνομου εμπορίου τσιγάρων μέχρι το 2025, που αποτελεί μάστιγα για την ελληνική κοινωνία, καθώς οι απώλειες για τα δημόσια ταμεία από την κατανάλωση παράνομων τσιγάρων ξεπερνούν τα 500 εκατ. ευρώ. Από το 2012 έχει ήδη διαθέσει περισσότερα από 6 εκατ. ευρώ στη ... Περισσότερα

To άρθρο Η Παπαστράτος ενάντια στο παράνομο εμπόριο τσιγάρου σε συνεργασία με την Πολιτεία δημοσιεύτηκε στο NewsIT .


Read full article on: newsit.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Αττική Οδός – Αλέξης Κούγιας: «Απεριόριστο» το ποσό που μπορούν να διεκδικήσουν οι πολίτες
Η Αττική Οδός έχει βρεθεί στο μάτι του κυκλώνα μετά τον εγκλωβισμό στο χιόνι και την ταλαιπωρία χιλιάδων πολιτών με τις αγωγές και τις μηνύσεις να «πέφτουν βροχή». Στην εκπομπή MEGA Σαββατοκύριακο μίλησε ο δικηγόρος Αλέξης Κούγιας, αναφορικά με την αποζημίωση που μπορεί να διεκδικήσει κάθε ένας από όσους εγκλωβίστηκαν στην Αττική Οδό εν μέσω ... Περισσότερα To άρθρο Αττική Οδός – Αλέξης Κούγιας: «Απεριόριστο» το ποσό που μπορούν να διεκδικήσουν οι πολίτες δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
4 m
www.newsit.gr
ΕΟΔΥ: Σε ποια σημεία γίνοvται δωρεάν rapid test το Σάββατο 29 Ιανουαρίου
Διενέργεια δωρεάν rapid tests για όλους τους πολίτες
5 m
www.protothema.gr
3+1 πανέμορφα παραλίμνια χωριά της Ελλάδας – Μαγική φύση, σπορ και χαλάρωση
Σε Λίμνη Πλαστήρα, Κερκίνη, Μεγάλη Πρέσπα και Τριχωνίδα
5 m
www.protothema.gr
Deal JPM – Viva Wallet: Ο συνωστισμός brand name βάζει την Ελλάδα στον χάρτη των επενδύσεων
«Σταυροδρόμι» επενδύσεων η χώρα - Τον δρόμο των παγκόσμιων κολοσσών ακολουθούν πολλοί μεσαίοι και μικροί επενδυτές - Πολλαπλά κερδισμένοι και οι εργαζόμενοι με μπόνους και έως 70% λιγότερους φόρους
6 m
www.protothema.gr
Ποιος είναι ο μεγαλύτερος αυτοκινητόδρομος στην Ελλάδα – Πόσο κοστίζουν τα διόδιά του
Οι σύγχρονες μετακινήσεις έκαναν επιτακτική την ανάγκη δημιουργίας αρκετών νέων αυτοκινητοδρόμων, με τον μεγαλύτερο που έχουμε στη χώρα μας να έχει μήκος 670 χλμ.
7 m
iefimerida.gr
Φολέγανδρος: Εντοπίστηκε σορός γυναίκας σε προχωρημένη σήψη
Το σώμα της άτυχης γυναίκας ξεβράστηκε στην παραλία «Βορεινά»
7 m
www.protothema.gr
Φίλης: «Να κατατεθούν στην Βουλή τα πρακτικά της σύσκεψης που έγινε πριν τη χιονόπτωση»
Να κατατεθούν στην Βουλή τα Πρακτικά της συντονιστικής σύσκεψης που έγινε την Κυριακή πριν την χιονόπτωση ζήτησε ο ο τομεάρχης Παιδείας…Περισσότερα...
9 m
www.newsbomb.gr
Πόσο επηρεάζει τελικά το κρύο τον ανθρώπινο οργανισμό, πόσο «αθώο» είναι -Η ερευνήτρια Αρετή Καπνιά εξηγεί
Χαμηλές θερμοκρασίες, χιόνια και ακραία καιρικά φαινόμενα αποτελούν το σκηνικό των τελευταίων ημερών στην Ελλάδα.
iefimerida.gr
Λάρισα: Δεκάδες τηλεφωνικές απάτες εις βάρος ηλικιωμένων - Έψαχναν τα παιδιά τους στα επείγοντα
Μπαράζ από τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ανυποψίαστων ηλικιωμένων σημειώνονται τις τελευταίες μέρες στην Λάρισα, με δεκάδες θύματα...
www.zougla.gr
Ποια Ουκρανία... Ρωσία και Κίνα συμφώνησαν για βάση στο Φεγγάρι μέχρι το 2035
Μόσχα και Πεκίνο ξεκινούν την κατασκευή διαστημικού σταθμού σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη, ταυτόχρονα με την κατασκευή της βάσης στην επιφάνεια - Για πολυδύναμη αποστολή, με επιστήμονες κάθε ειδικότητας έκαναν λόγο οι Κινέζοι στην ανακοίνωσή τους
www.protothema.gr
Καρκίνος οισοφάγου: Τα 3 βασικά συμπτώματα που πρέπει να γνωρίζετε
Ο καρκίνος του οισοφάγου ξεκινά, συνήθως, στα κύτταρα που επενδύουν το εσωτερικό του οισοφάγου. Όσα πρέπει να γνωρίζετε. Ο καρκίνος οισοφάγου είναι ένας τύπο καρκίνου που επηρεάζει τον οισοφάγο, δηλαδή τον μακρύ κοίλο σωλήνα που συνδέει τον λαιμό με το στομάχι. Καθώς ο όγκος μεγαλώνει, οι βαθείς μύες και οι ιστοί του μυϊκού σωλήνα μπορεί ... Περισσότερα To άρθρο Καρκίνος οισοφάγου: Τα 3 βασικά συμπτώματα που πρέπει να γνωρίζετε δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Γαλλία: Υπό κράτηση η μητέρα του 10χρονου που βρέθηκε νεκρό μέσα σε μια βαλίτσα
Η μητέρα ενός αγοριού τέθηκε υπό κράτηση, μία ημέρα μετά τη μακάβρια ανακάλυψη του πτώματος του 10χρονου παιδιού μέσα σε μια βαλίτσα στο Φεριέρ αν Μπρι, μια ήσυχη κοινότητα σε απόσταση δεκάδων χιλιομέτρων ανατολικά του Παρισιού, στην Γαλλία. Έπειτα από περισσότερες από 24 ώρες εντατικών ερευνών, η μητέρα του συνελήφθη σε απόσταση περίπου 30 χιλιομέτρων […]
www.makeleio.gr
Λουκίδης: Πρέπει να μάθουμε να «συμβιώνουμε» με τον κορονοϊό για αρκετό διάστημα
Κορονοϊό: Για την πορεία της πανδημίας και τον αυξημένο αριθμό θανάτων από Covid-19 μίλησε, ο καθηγητής Πνευμονολογίας Στέλιος Λουκίδης.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Βραζιλία – κορονοϊός: Ξεπέρασαν τα 25 εκατομμύρια τα κρούσματα
Το υπουργείο Υγείας στη Βραζιλία ανακοίνωσε χθες Παρασκευή ότι τις προηγούμενες 24 ώρες επιβεβαιώθηκαν 269.968 κρούσματα του SARS-CoV-2, αριθμός ρεκόρ, ωθώντας έτσι τον συνολικό αριθμό των μολύνσεων από την αρχή της πανδημίας σε πάνω 25 εκατομμύρια. Το ίδιο χρονικό διάστημα υπέκυψαν άλλοι 799 ασθενείς εξαιτίας επιπλοκών της Covid-19.Όπως πολλές άλλες χώρες, η Βραζιλία αντιμετωπίζει αυτήν ... Περισσότερα To άρθρο Βραζιλία – κορονοϊός: Ξεπέρασαν τα 25 εκατομμύρια τα κρούσματα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Λία Τόμας: Συναθλήτριες της τρανς κολυμβήτριας λένε ότι αισθάνονται άβολα μαζί της στα γυναικεία αποδυτήρια
«Εχει ακόμα ανδρικά μέρη του σώματος και εξακολουθεί να έλκεται από γυναίκες», λένε - «Αν και μερικές φορές σκεπάζεται με πετσέτα όταν αλλάζει ρούχα, υπάρχει ένα μεγάλο μέρος από το σώμα της που παραμένει γυμνό»
www.protothema.gr
Νότια Κορέα: Απανωτά ρεκόρ κρουσμάτων κορωνοϊού λόγω της Όμικρον
Στη Νότια Κορέα ξεπεράστηκε σήμερα, για πρώτη φορά, το όριο των 17.000 κρουσμάτων του νέου κορωνοϊού.
iefimerida.gr
Κάνιε Γουέστ όπως Τζόκοβιτς: Πρέπει να είναι πλήρως εμβολιασμένος για να μπει στην Αυστραλία, λέει ο πρωθυπουργός Μόρισον
O σούπερ σταρ της μουσικής βιομηχανίας το 2021 είχε δηλώσει πως είχε κάνει μία δόση εμβολίου, όμως σε μία συνέντευξή του το 2020 στο οικονομικό περιοδικό Forbes είχε αποκαλέσει τον εμβολιασμό «το σημάδι του θηρίου»
www.protothema.gr
ΗΠΑ: Η ανατολική ακτή προετοιμάζεται για σφοδρές χιονοπτώσεις, χιλιάδες πτήσεις ματαιώθηκαν
Χιλιάδες πτήσεις ματαιώθηκαν σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες καθώς σφοδρή καταιγίδα αναμένεται να πλήξει τις ανατολικές περιοχές της χώρας, συνοδευόμενη από…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Συνεχίζεται για δεύτερη ημέρα στη Βουλή η συζήτηση για την πρόταση μομφής
Συνεχίζεται σήμερα Σάββατο στις 10 το πρωί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί της πρότασης δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης που κατέθεσε ο πρόεδρος...
www.zougla.gr
Τσιτσιπάς - Μεντβέντεφ: Κρατάει χρόνια αυτή η κόντρα
«Εχθροί» από το 2018 είναι o Έλληνας τενίστας με τον Ρώσο αντίπαλο του, το Νο2 της παγκόσμιας κατάταξης που τον «καθάρισε» στο Australian Open - Τι δείχνει η ιστορία των αναμετρήσεων των δύο παικτών και οι φαρμακερές ατάκες που έχουν κατά καιρούς ανταλλάξει
www.protothema.gr
Καιρός: Κακοκαιρία «εξπρές» φέρνει καταιγίδες και χιόνια, πώς θα εξελιχθεί
Ήδη χιονίζει στη δυτική Μακεδονία - Σε συναγερμό Εύβοια και Αττική για κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων - Ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χιόνια και θυελλώδεις βοριάδες 9 μποφόρ
www.protothema.gr
Θεσσαλονίκη: Φωτιά ξέσπασε σε συγκρότημα κατοικιών στο Ωραιόκαστρο
Εκτιμάται ότι οι ζημιές που προκλήθηκαν ξεπερνούν τις 70.000 ευρώ - Δεν υπήρξαν τραυματισμοί
www.protothema.gr
Μαντλίν Ράιτ: Την έδιωξαν από το ποδόσφαιρο και έγινε πλούσια από το Only Fans (Εικόνες)
Η Μαντλίν Ράιτ είχε μία υποσχόμενη ποδοσφαιρική καριέρα στην Αγγλία, αγωνιζόμενη στη γυναικεία ομάδα της Τσάρλτον, αλλά ένα σκάνδαλο την άφησε εκτός ομάδας, αλλά έβαλε πρόωρο τέλος στο άθλημα για εκείνη. Η διοίκηση του αγγλικού συλλόγου αναγκάστηκε να την απολύσει, αφού “πιάστηκε” να οδηγεί μεθυσμένη, έχοντας καταναλώσει μεγάλες ποσότητες σαμπάνιας σε ένα πάρτι. Το γεγονός […]
www.makeleio.gr
Χριστίνα Κοντοβά: Με την κόρη της στα χιόνια - Οι απίθανες φώτο στην Αθήνα
Βασίλισσα του χιονιού η μικρή Ada!Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Πρόταση μομφής – Μίνα Γκάγκα: Λάθος να χρησιμοποιούνται οι θάνατοι μέσα στην πανδημία για λόγους μικροπολιτικούς
“Είναι λάθος να χρησιμοποιούνται οι θάνατοι στην πανδημία μικροπολιτικά”, ανέφερε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ασημίνα Γκάγκα, παρεμβαίνοντας στη συζήτηση της πρότασης δυσπιστίας στη Βουλής. Καθώς στο βήμα είχαν προηγηθεί βουλευτές της αντιπολίτευσης που έθεσαν το ζήτημα του αριθμού των νεκρών στην Ελλάδα στην πανδημία, με χαρακτηριστική την αναφορά του Γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρη Τζανακόπουλου ότι ... Περισσότερα To άρθρο Πρόταση μομφής – Μίνα Γκάγκα: Λάθος να χρησιμοποιούνται οι θάνατοι μέσα στην πανδημία για λόγους μικροπολιτικούς δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κορωνοϊός: Μειώνονται οι διασωληνωμένοι, αυξάνονται οι εμβολιασμοί - Τι δείχνουν οι δείκτες για την πανδημία
Η Omicron δίνει κρούσματα, η Δέλτα καθορίζει τους «σκληρούς δείκτες» της πανδημίας - Για 7η φορά τριψήφιος αριθμός νεκρών σε ένα 24ωρο, 719 θάνατοι συνολικά σε μία εβδομάδα - Σχεδόν 500 νέες εισαγωγές στα νοσοκομεία της χώρας
www.protothema.gr
Πρόταση μομφής -Φίλης: Να δημοσιοποιηθούν τα πρακτικά της σύσκεψης που έγινε την Κυριακή πριν τη χιονόπτωση
«Το υπουργείο Παιδείας ήθελε μαθητές και εκπαιδευτικούς στους δρόμους, πάνω στην κορύφωση του χιονιά» κατήγγειλε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Φίλης, μιλώντας στην Ολομέλεια κατά τη συζήτηση της πρότασης δυσπιστίας που κατέθεσε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
iefimerida.gr
Καναδάς: Τα «φορτηγά της ελευθερίας»... το ρεκόρ Γκίνες και ο Έλον Μασκ
Καναδάς: Ένα «κονβόι ελευθερίας» απο ολόκληρη τη χώρα -οδηγοί φορτηγών και οι υποστηρικτές τους- που αντιτίθενται στον υποχρεωτικό εμβολιασμό  φτάνουν…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο τούμπαρε στο κέντρο της πόλης
Θεσσαλονίκη: Τροχαίο ατύχημα στο κέντρο της πόλης έλαβε χώρα λίγο μετά τις δώδεκα, τα μεσάνυχτα του Σαββάτου, όταν ΙΧ τούμπαρε…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Η Μάχη της Καστέλας
Πολεμική αναμέτρηση μεταξύ Ελλήνων και Οθωμανών στον λόφο της Καστέλας στον Πειραιά, που κατέληξε σε νίκη των ελληνικών...
www.zougla.gr
Ανέβηκαν οι τόνοι την πρώτη μέρα της συζήτησης της πρότασης δυσπιστίας - Αύριο η μάχη των πολιτικών αρχηγών
Μητσοτάκης: «Ο ΣΥΡΙΖΑ επιδιώκει την πόλωση, δεν θα τους κάνουμε τη χάρη» - Η ένταση με το ΚΙΝΑΛ και η λύση για τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής του ομάδας
www.protothema.gr
Πρόταση μομφής – Νίκος Φίλης: Να κατατεθούν στην Βουλή τα Πρακτικά της σύσκεψης που έγινε πριν την χιονόπτωση
“Το υπουργείο Παιδείας ήθελε μαθητές και εκπαιδευτικούς στους δρόμους, πάνω στην κορύφωση του χιονιά» κατήγγειλε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Φίλης, μιλώντας στην Ολομέλεια κατά τη συζήτηση της πρότασης δυσπιστίας που κατέθεσε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο κ. Ν. Φίλης ανέφερε πως «πληροφορούμε ότι την Κυριακή, στη σύσκεψη των αρμοδίων υπουργείων με τις εταιρείες ... Περισσότερα To άρθρο Πρόταση μομφής – Νίκος Φίλης: Να κατατεθούν στην Βουλή τα Πρακτικά της σύσκεψης που έγινε πριν την χιονόπτωση δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Λάρισα: Μπαράζ από τηλεφωνικές απάτες – Έψαχναν τα παιδιά τους στα επείγοντα
Μπαράζ από τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ανυποψίαστων ηλικιωμένων σημειώνονται τις τελευταίες μέρες στην Λάρισα, με δεκάδες θύματα να φτάνουν στο σημείο να αναζητήσουν τα παιδιά τους στα επείγοντα των νοσοκομείων. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ε», στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του εφημερεύοντος Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας κατέφυγαν χθες δεκάδες ηλικιωμένοι οι οποίοι έντρομοι αναζητούσαν το παιδί τους, […]
www.makeleio.gr
ΗΠΑ: Ενοχλητικός θαυμαστής της Τέιλορ Σουίφτ έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω στο σπίτι της
Προσπάθησε να παραβιάσει ανεπιτυχώς μια θωρακισμένη πόρτα του κτιρίου, όπου διέμενε - Ο δράστης κινούταν με το όχημά του στο αντίθετο ρεύμα
www.protothema.gr
Βγήκαν με τα σκι στην Κυψέλη! (+video)
Κατηφόρισαν την Βελβενδούς προσφέροντας ένα ασυνήθιστο θέαμα.
www.protothema.gr
Η 12λεπτη άσκηση που θα σου δώσει σώμα Superman
Βάλε χρονόμετρο.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κορονοϊός – Στέλιος Λουκίδης: Έχουν μειωθεί σημαντικά οι πολίτες ηλικίας 30-40 ετών που χρειάζονται νοσηλεία
Για την πορεία της πανδημίας του κορονοϊού και τον αυξημένο αριθμό θανάτων από Covid-19 μίλησε στην εκπομπή «MEGA Σαββατοκύριακο» ο καθηγητής Πνευμονολογίας Στέλιος Λουκίδης. Όπως σημείωσε ο κ.Λουκίδης η θνητότητα είναι πολυπαραγωντική, δηλαδή μπορούν να υπάρχουν πολλοί παράγοντες που να επηρεάζουν τον αριθμό των θανάτων από κορονοϊό. «Οι νοσηλείες μας πλέον έχουν μειώσει λίγο το ... Περισσότερα To άρθρο Κορονοϊός – Στέλιος Λουκίδης: Έχουν μειωθεί σημαντικά οι πολίτες ηλικίας 30-40 ετών που χρειάζονται νοσηλεία δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ο Ερντογάν απέλυσε τον επικεφαλής της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας –Γιατί δημοσιοποίησε τα στοιχεία του πληθωρισμού!
Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν απέλυσε τον επικεφαλής της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (Tüik), σύμφωνα με απόφαση που δημοσιεύτηκε στην τουρκική Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, σε συνέχεια της δημοσίευσης των ετήσιων στοιχείων για τον πληθωρισμό.
iefimerida.gr
Αυξήσεις στο ρεύμα: Πού θα κυμανθεί η επιδότηση για τον Φεβρουάριο -Τι θα ισχύσει για το φυσικό αέριο
Την επέκταση των μέτρων στήριξης για να αντιμετωπιστούν οι αυξήσεις σε ηλεκτρικό ρεύμα και φυσικό αέριο προανήγγειλε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας.
iefimerida.gr
Άγριες Μέλισσες: Μια απόπειρα δολοφονίας θα τους συνταράξει όλους
Συγκλονιστικά τα επόμενα επεισόδια της σειράς «Άγριες Μέλισσες». Τα δύο επεισόδια που θα παρακολουθήσουμε την ερχόμενη εβδομάδα θα ταράξουν τα νερά… Τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια της σειράς «Άγριες Μέλισσες». Η Ουρανία, παρά τις αντιρρήσεις του Κυριάκου, αποκαλύπτει στον Μπάμπη πως χωρίζουν. Ο Δούκας ανακαλύπτει, έντρομος, τα πραγματικά σχέδια του Ακύλα για το αεροδρόμιο ... Περισσότερα To άρθρο Άγριες Μέλισσες: Μια απόπειρα δολοφονίας θα τους συνταράξει όλους δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Novi Flashback: Νέο παιχνίδι ερωτήσεων στο live casino της Novibet
Η προσθήκη νέων παιχνιδιών δεν σταματούν στην Novibet!Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ολλανδία: Κάθειρξη 16 ετών για τη σεξουαλική κακοποίηση και δολοφονία του μικρού Νίκι
Ένα εφετείο στην Ολλανδία, αύξησε την ποινή κάθειρξης υπόπτου σε 16 χρόνια για απαγωγή, σεξουαλική επίθεση και ανθρωποκτονία, για το θάνατο του μικρού Νίκι Φερστάπεν, ο οποίος συγκλόνισε τη χώρα πριν από 23 χρόνια. Η υπόθεση προσέλκυσε το ενδιαφέρον των Ολλανδών εδώ και πολύ καιρό, καθώς φαινόταν ότι δεν θα επιλυόταν, μέχρι που η μεγαλύτερη […]
www.makeleio.gr
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ, ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΚΙΣΤΑΝ – ΘΑ ΑΝΑΠΤΥΞΟΥΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΕΡΓΑ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
“Υπογράψαμε συμφωνία συνεργασίας με την SUPARCO για την ανάπτυξη δορυφορικών έργων. Ευχόμαστε καλή τύχη στις δύο χώρες”, ανέφερε η TAI σε δήλωση στο Twitter. Μιλώντας στην Εβδομάδα Δορυφορικών Τεχνολογιών που πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο, ο Διευθύνων Σύμβουλος της TAI, Temel Kotil, είπε ότι αναζητούν νέους πελάτες για τον δορυφόρο SmallGEO, μια τηλεπικοινωνιακή δορυφορική πλατφόρμα που λειτουργεί […]
www.makeleio.gr
Ο Μπραντ Γκάρετ παντρεύτηκε
Ο αγαπημένος πρωταγωνιστής του «Όλοι αγαπούν τον Ρέιμοντ» (Everybody Loves Raymond) Μπραντ Γκάρετ ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου...
www.zougla.gr
Χοιρινά παϊδάκια με μυρωδικά και ρούμι
Μια αλλιώτικη συνταγή για χοιρινά παϊδάκια με εξωτικό χαρακτήρα και πικάντικη γεύση. Συνοδέψτε το φαγητό στο τραπέζι με δροσερό κρασί ή μπίρα.
www.protothema.gr
Πώς πλένουμε σωστά το αυτοκίνητο από το αλάτι του δρόμου - Τι ζημιές μπορεί να προκαλέσει;
Το αλάτι που ρίχνουν οι Αρχές στους παγωμένους δρόμους είναι σωτήριο, αλλά ταυτόχρονα είναι και καταστροφικό για το αυτοκίνητό μας.
iefimerida.gr
Αυστραλία: Μήνυμα προς Κάνιε Γουέστ για τις συναυλίες του μετά το φιάσκο Τζόκοβιτς- «Δεν έχει σημασία ποιός είσαι»
Πλήρως εμβολιασμένος θα πρέπει να είναι ο καλλιτέχνης της χιπ χοπ Κάνιε Γουέστ, αν θέλει να κάνει συναυλίες στην Αυστραλία, δήλωσε ο πρωθυπουργός Σκοτ Μόρισον...
www.zougla.gr