Η «συγγνώμη» του Μπόρις Τζόνσον για περσινό βίντεο εν μέσω lockdown

Συγγνώμη έσπευσε να ζητήσει ο Μπορις Τζόνσος για το βίντεο που βγήκε στη δημοσιότητα και στο οποίο φαίνεται το προσωπικό του να αστειεύεται και να γελά...
Read full article on: zougla.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Ιωνικός – Παναθηναϊκός: Ευχαριστημένος από τη νίκη, όχι από την εμφάνιση ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς
Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού, Ιβάν Γιοβάνοβιτς δήλωσε ευχαριστημένος από το αποτέλεσμα κόντρα στον Ιωνικό, αλλά όχι από το πως έπαιξε η ομάδα του. Στο πρόβλημα που έχει ο Παναθηναϊκός εκτός έδρας στάθηκε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στις πρώτες του δηλώσεις μετά τη νίκη επί του Ιωνικού. Ο τεχνικός του «τριφυλλιού» ήταν ευχαριστημένος από το αποτέλεσμα όχι ... Περισσότερα To άρθρο Ιωνικός – Παναθηναϊκός: Ευχαριστημένος από τη νίκη, όχι από την εμφάνιση ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
8 m
www.newsit.gr
Κυκλάδες: Πυκνό χιόνι πέφτει στα νησιά - Στα λευκά Άνδρος και Τήνος
Πυκνό είναι το χιόνι που πέφτει σε Άνδρο και Τήνο σήμερα Σάββατο (22.1.2022) καθώς η κακοκαιρία «Ελπίς» δείχνει «τα δόντια της» και έχει «ντύσει» τα νησιά στα λευκά. Χιόνι αναμένεται να πέσει και σε άλλα νησιά των Κυκλάδων και σε χαμηλά υψόμετρα. Σύμφωνα με το syrospress.gr, τα νησιά των Κυκλάδων βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα για ... Περισσότερα To άρθρο Κυκλάδες: Πυκνό χιόνι πέφτει στα νησιά - Στα λευκά Άνδρος και Τήνος δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
8 m
www.newsit.gr
Φθιώτιδα: Νέο μπλόκο σε ναρκωτικά στα διόδια της Τραγάνας
Χειροπέδες σε δύο αλλοδαπούς πέρασαν στελέχη της ΟΠΚΕ του Αστυνομικού Τμήματος Λοκρών, στα διόδια της Τραγάνας για κατοχή ναρκωτικών. Ειδικότερα, μετά από έλεγχο που διενεργήθηκε στο αυτοκίνητο που επέβαιναν, βρέθηκαν να κατέχουν από κοινού και κατασχέθηκαν: • αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία που περιείχε ποσότητα κοκαΐνης, • 4 αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες που περιείχαν μικροποσότητες ακατέργαστης κάνναβης, • ... Περισσότερα To άρθρο Φθιώτιδα: Νέο μπλόκο σε ναρκωτικά στα διόδια της Τραγάνας δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
9 m
www.newsit.gr
Άγριες Μέλισσες Spoiler: Η θανάσιμη απόφαση που θα αλλάξει τα πάντα - Τι θα δούμε στα νέα επεισόδια
Άγριες Μέλισσες Spoiler: Καταιγιστικές και ανατρεπτικές είναι οι εξελίξεις στα νέα επεισόδια της σειράς του ANT1Περισσότερα...
9 m
www.newsbomb.gr
Survivor: Αυτοί είναι οι τρεις νέοι παίκτες που μπήκαν στο παιχνίδι
Survivor 5:Τρεις νέοι παίκτες έκαναν την εμφάνισή τους στο Survivor. Δύο παίκτες θα βρεθούν στην ομάδα των Μαχητών, η οποία…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Η Ουκρανία κατηγορεί τη Γερμανία ότι «ενθαρρύνει τον Βλαντίμιρ Πούτιν»
Η Ουκρανία κατηγόρησε την Γερμανία ότι «ενθαρρύνει» τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν μετά την άρνηση του Βερολίνου να αποστείλει όπλα στο Κίεβο.
iefimerida.gr
Ο Μητσοτάκης επισκέφθηκε τους αστέγους στο λιμάνι του Πειραιά - Δείτε φωτογραφίες
Συζήτησαν για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αλλά και για τη διαδικασία του εμβολιασμού με τον πρωθυπουργό να δεσμεύεται πως θα έχουν άμεσα συνάντηση με μονάδα εμβολιασμού και τον κ. Τσιόδρα
www.protothema.gr
Ντορέττα Παπαδημητρίου: “Δεν υπάρχει μέρα που δεν θα σκεφτώ τον μπαμπά μου”
Για την απώλεια του αγαπημένου της πατέρα μίλησε η Ντορέττα Παπαδημητρίου. Στην εκπομπή “Μαμα-δες” βρέθηκε καλεσμένη η Ντορέττα Παπαδημητρίου για να συναντήσει την Ζωή Κρονάκη. Μέσα σε όλα, η γνωστή ηθοποιός μίλησε από καρδιάς για την απώλεια του μπαμπά της και την ζωή χωρίς εκείνον. “Όταν έφυγε από τη ζωή ο πατέρας μου ήταν μια ... Περισσότερα To άρθρο Ντορέττα Παπαδημητρίου: “Δεν υπάρχει μέρα που δεν θα σκεφτώ τον μπαμπά μου” δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Αμφίβολος o Αντετοκούνμπο για το παιχνίδι με τους Κινγκς
Οι ενοχλήσεις του  Γιάννη Αντετοκούνμπο  στο δεξί γόνατο ενδέχεται να τον κρατήσουν εκτός παιχνιδιού απέναντι στους Κινγκς τα ξημερώματα της Κυριακής (23/01) 
www.protothema.gr
Κυριάκος Μητσοτάκης: Κοντά στους άστεγους ο πρωθυπουργός - Άμεσες πρωτοβουλίες
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ευχαρίστησε τα μέλη του Ερυθρού Σταυρού και άλλων οργανώσεων που διένειμαν στο σημείο ζεστά γεύματα, κουβέρτες και…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
«Κόλλησε» η Σίτι, 1-1 με την Σαουθάμπτον
Την πρώτη της απώλεια μετά από 12 σερί νίκες είχε η Μάντσεστερ Σίτι στο «Σεντ Μέρις». Οι «πολίτες» αναδείχθηκαν ισόπαλοι, 1-1, με την Σαουθάμπτον...
www.zougla.gr
Επίσκεψη Μητσοτάκη σε αστέγους στον Πειραιά -Ολα όσα συζήτησαν [εικόνες]
Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε το βράδυ του Σαββάτου κοντά στους αστέγους στο λιμάνι του Πειραιά οι οποίοι και τον ευχαρίστησαν για την απρόσμενη συνάντησή τους.
iefimerida.gr
Παράνομη NAVTEX για ασκήσεις στην «καρδιά» του Αιγαίου εξέδωσε η Άγκυρα
Μια ακόμη αναπάντητη -από την Ελλάδα- πρόκληση στην «καρδιά» του Αιγαίου ετοιμάζει η Τουρκία, με πληροφορίες να κάνουν λόγο για έκδοση παράνομης τουρκικής Navtex την ερχόμενη Παρασκευή.   Όπως ανέφερε το MEGA h Navtex από πλευράς Άγκυρας θα εκδοθεί για άσκηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Λέσβου, Χίου, Ψαρών και Σκύρου.  Δηλαδή στο […]
www.makeleio.gr
Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Νύχτα παγετού σε όλη τη χώρα - Επί ποδός για την 2η επέλαση του χιονιά
Kακοκαιρία «Ελπίς»: Συνεχίζεται η επέλαση της κακοκαιρίας «Ελπίδα» στη χώρα, με πυκνές χιονοπτώσεις, καταιγίδες, ψύχος και θυελλώδεις ανέμους - Στο επίκεντρο…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Βαθμολογία Superleague 1: Ο Παναθηναϊκός εδραιώθηκε στην πρώτη τετράδα
Δείτε πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία της Superleague 1, μετά το τέλος των δυο πρώτων αγώνων της 19ης αγωνιστικής, με τα “διπλά” Παναθηναϊκού και Παναιτωλικού. Το υπέροχο σε εκτέλεση γκολ του Αϊτόρ αποδείχθηκε αρκετό στον Παναθηναϊκό για να περάσει με νίκη από τη Νίκαια, επικρατώντας με 1-0 του Ιωνικού στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής της Superleague ... Περισσότερα To άρθρο Βαθμολογία Superleague 1: Ο Παναθηναϊκός εδραιώθηκε στην πρώτη τετράδα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
«Total Black Out»: O Alpha ανακοίνωσε το νέο τηλεπαιχνίδι που εντάσσεται στο πρόγραμμά του
Ο Alpha θα εντάξει νέες εκπομπές στο πρόγραμμά του με πρώτο το τηλεπαιχνίδι...
www.zougla.gr
Οργή στην Ουκρανία για τη Γερμανία: Την κατηγορούν ότι «ενθαρρύνει τον Βλαντίμιρ Πούτιν»
Απογοήτευση στο Κίεβο μετά τις δηλώσεις του αρχηγού του γερμανικού Πολεμικού Ναυτικού, ο οποίος χαρακτήρισε «ανοησία» τα περί πιθανής εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία - Κλήθηκε στο ΥΠΕΞ η γερμανίδα πρεσβευτής στο Κίεβο
www.protothema.gr
Υπόθεση βιασμού στη Θεσσαλονίκη: Κλειστό το καφέ «Αχίλλειον» [εικόνες]
Κλειστό παραμένει το καφέ «Αχίλλειον» στη Λεωφόρο Νίκης στη Θεσσαλονίκη.
iefimerida.gr
Σαουθάμπτον - Μάντσεστερ Σίτι 1-1: «Γκέλα» για τους «πολίτες»
Η Σαουθάμπτον έκοψε ξανά βαθμούς φέτος από την Μάντσεστερ Σίτι καθώς την κράτησε στο 1-1 για την 23η αγωνιστική της Premier League. Περισσότερα σε λίγο…  To άρθρο Σαουθάμπτον - Μάντσεστερ Σίτι 1-1: «Γκέλα» για τους «πολίτες» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Αποκάλυψη ‘βόμβα’ από τον γιατρό της Αλίκης Βουγιουκλάκη: «Σήμερα θα ζούσε εάν…»
Αποκαλύψεις του προκαλούν αίσθηση. Ήταν ο άνθρωπος που έμεινε δίπλα στην Αλίκη Βουγιουκλάκη μέχρι και το τελευταίο λεπτό. Ο λόγος για τον γιατρό της μεγάλης σταρ Σωτήρη Αδαμίδη, ο οποίος δεν δίστασε να μιλήσει για τις τελευταίες της ώρες. Πριν χρόνια με την μετεκπαίδευση σας είχατε αναλάβει ιατρικά και την μεγάλη μας σταρ Αλίκη Βουγιουκλάκη. […]
www.makeleio.gr
Ιωνικός-Παναθηναϊκός 0-1: Απόδραση με γκολάρα του Αϊτόρ! (videos+photos)
Ιωνικός-Παναθηναϊκός: Με τρομερό γκολ του Αϊτόρ στο 38' το «τριφύλλι» νίκησε 1-0, στη Νεάπολη και πέρασε μόνο του στην τέταρτη…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ανοίγουν στόματα για τον σάτυρο ιερέα: «Στη γειτονιά γνώριζαν ότι ξεμονάχιαζε ανήλικα κορίτσια», λέει κάτοικος
«Όλοι γνωρίζαν και όλοι συγκάλυπταν» καταγγέλλει κάτοικος από τα Κάτω Πατήσια - Ανατριχίλα προκαλούν οι λεπτομέρειες της νοσηρής δράσης του 37χρονου ιερέα - Είχε βιάσει 7 φορές την ανήλικη και την εκβίαζε με «ροζ» βίντεο
www.protothema.gr
Σοφία Ζαχαράκη: Διερευνούμε τη δυνατότητα να συνεχιστεί το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους»
«Να θεωρείτε ότι είμαι πρέσβειρα της Καστοριάς στο τουριστικό σας προϊόν» τόνισε η υφυπουργός Τουρισμού Σοφία Ζαχαράκη απευθυνόμενη στον δήμαρχο Καστοριάς Γιάννη Κορεντσίδη κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχαν στο δημαρχείο της πόλης τονίζοντας ότι «θέλουμε να κτίσουμε έναν προορισμό βιώσιμο με τα χαρακτηριστικά του φυσικού και περιβαλλοντικού πλούτου που διαθέτει η περιοχή». «Υπάρχουν ... Περισσότερα To άρθρο Σοφία Ζαχαράκη: Διερευνούμε τη δυνατότητα να συνεχιστεί το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ουκρανία: Το Κίεβο κατηγόρησε την Γερμανία ότι «ενθαρρύνει τον Βλαντίμιρ Πούτιν»
Η Ουκρανία κατηγόρησε την Γερμανία ότι «ενθαρρύνει» τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν...
www.zougla.gr
Ιωνικός - Παναθηναϊκός 0-1: Πέρασε με Αϊτόρ από τη Νίκαια
Τη δεύτερη εκτός έδρας νίκη του στη φετινή Superleague 1 πήρε ο Παναθηναϊκός. Το “τριφύλλι” επικράτησε (1-0) του Ιωνικού, επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα μετά από δυο αγωνιστικές στο πρωτάθλημα και δείχνει να… εδραιώνεται στις θέσεις της τετράδας. Ο Αϊτόρ έχει εξελιχθεί σε κομβικό παίκτη του “τριφυλλιού” αυτή την περίοδο, πετυχαίνοντας το νικητήριο τέρμα στη Νίκαια. ... Περισσότερα To άρθρο Ιωνικός - Παναθηναϊκός 0-1: Πέρασε με Αϊτόρ από τη Νίκαια δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Καταδικάζει τις προκλητικές δηλώσεις του δικηγόρου του ιερέα αλλά και τον βανδαλισμό του ναού, η δικηγόρος της 17χρονής
Η 17χρονη κατήγγειλε τον βιασμό της από τον 37χρονο ιερέα 
www.protothema.gr
Σουηδία: Διαδηλώσεις κατά του εμβολιαστικού πάσου σε Στοκχόλμη και Γκέτεμποργκ
Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν σήμερα ειρηνικά στις δύο μεγαλύτερες πόλεις της Σουηδίας κατά του υγειονομικού πάσου.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Άγνωστοι χάκαραν το κινητό της Ν.Ράλλη – Διέρρευσαν προσωπικές της φωτογραφίες (βίντεο)
Η Νικολέττα Ράλλη, κατά τη διάρκεια της σημερινής της εκπομπή, αποκάλυψε ότι στο παρελθόν κάποιος είχε χακάρει το κινητό και της είχε κλέψει φωτογραφικό υλικό. «Κάποια στιγμή είχα ένα πρόβλημα, μου είχαν χακάρει το κινητό και μου είχαν πάρει φωτογραφικό υλικό. Δεν το έχω πει ποτέ αυτό δημόσια. Όταν πήγα στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, μου […]
www.makeleio.gr
Βασίλης Μποτίνος: Διασωληνωμένος εκτός ΜΕΘ - Τι καταγγέλει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ
Καταγγελίες από τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος για τον παλαίμαχο του Ολυμπιακού Βασίλη Μποτίνο που δίνει τη δική του…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ίντερ - Βενέτσια 2-1: Ανατροπή και «λύτρωση» με Τζέκο για τους «νερατζούρι»
Η Ίντερ νίκησε 2-1 την Βενέτσια για την 22η αγωνιστική της Serie A και παρέμεινε στην κορυφή και σε απόσταση ασφαλείας από τη συμπολίτισσα Μίλαν.  Ο Εντίν Τζέκο γλίτωσε από «έμφραγμα» την Ίντερ. Με γκολ του Βόσνιου στράικερ στο 90ό λεπτό από ασίστ του Ντάμφρις (είχε περάσει αλλαγή στο 73΄) οι «νερατζούρι» πήραν πολύ δύσκολη ... Περισσότερα To άρθρο Ίντερ - Βενέτσια 2-1: Ανατροπή και «λύτρωση» με Τζέκο για τους «νερατζούρι» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ζαχαράκη: Διερευνούμε τη δυνατότητα να συνεχιστεί το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους»
«Να θεωρείτε ότι είμαι πρέσβειρα της Καστοριάς στο τουριστικό σας προϊόν» τόνισε η υφυπουργός Τουρισμού Σοφία Ζαχαράκη...
www.zougla.gr
Η άγνωστη διαμάχη του πρίγκιπα Andrew με τον Κάρολο για μία... τουαλέτα και η παρέμβαση της Ελισάβετ
Η κακομαθημένη και ιδιότροπη πλευρά του πρίγκιπα Andrew.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Το 70s παλτό που φορούν τώρα οι πιο ενημερωμένες γυναίκες της μόδας -Ζεστό, μοιάζει ακριβό και πολυτελές
Τα 70s έχουν επιστρέψει δυναμικά στη μόδα τις τελευταίες σεζόν.
iefimerida.gr
Αγιος Δημήτριος: Συνελήφθησαν δύο δασκάλες του νηπιαγωγείου από όπου χάθηκε ο 7χρονος
Διευθύντρια νηπιαγωγείου στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου Αττικής και νηπιαγωγός συνελήφθησαν με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο.
iefimerida.gr
Δείτε πώς μπορείτε να μειώσετε με φυσικό τρόπο την υψηλή αρτηριακή πίεση
Είναι γνωστό πως η εκτός φυσιολογικών ορίων αρτηριακή πίεση αντιμετωπίζεται συνήθως με φαρμακευτική αγωγή. Υπάρχουν όμως και μερικά πράγματα που μπορείτε να κάνετε από μόνοι σας για να βοηθήσετε το σώμα σας να μειώσει σταδιακά την πίεση του αίματος. Λάβετε υπόψιν ωστόσο, ότι πρέπει πάντα να ενημερώνετε τον γιατρό σας σχετικά με τις αλλαγές στην καθημερινότητά […]
www.makeleio.gr
Ιταλία:Ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι δεν θα είναι υποψήφιος για την προεδρία
Ο πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας Σίλβιο Μπερλουσκόνι αποφάσισε να μην είναι υποψήφιος για την προεδρία της Ιταλικής Δημοκρατίας.
iefimerida.gr
Ιταλία: Ο Τζέκο «λύτρωσε» την Ίντερ στο 90΄, 2-1 η Βενέτσια
Ο Έντιν Τζέκο γλίτωσε από «έμφραγμα» την Ίντερ. Με γκολ του Βόσνιου στράικερ στο 90ό λεπτό από ασίστ του Ντάμφρις (είχε περάσει αλλαγή στο 73΄) οι «νερατζούρι»...
www.zougla.gr
Τουρκία: Συνελήφθη η δημοσιογράφος Σεντέφ Καμπάς για εξύβριση του προέδρου
«Υπάρχει μια πολύ γνωστή παροιμία που λέει ότι η εστεμμένη κεφαλή γίνεται σοφότερη. Αλλά βλέπουμε ότι αυτό δεν είναι αλήθεια. Το βόδι μπαίνοντας στο παλάτι δεν γίνεται βασιλιάς , αλλά το παλάτι γίνεται στάβλος», δήλωσε η γνωστή δημοσιογράφος  -  Για  σοβαρή παραβίαση του δικαιώματος της έκφρασης κάνει λόγο το Συνδικάτο των Δημοσιογράφων της Τουρκίας
www.protothema.gr
Μετάλλαξη Ομικρον: Ρεκόρ εισαγωγών παιδιών στα νοσοκομεία – Τι είναι το σύνδρομο PIMS
Σε επίπεδα ρεκόρ από την αρχή της πανδημίας έφτασαν τις τελευταίες εβδομάδες οι εισαγωγές παιδιών σε νοσοκομεία της Ευρώπης. Τα…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Βιασμός 24χρονης στη Θεσσαλονίκη: «Τι έγινε στη σουίτα» – Σπάει τη σιωπή της καλεσμένη στο πάρτι
Τι λέει καλεσμένη στο πρωτοχρονιάτικο πάρτι στο ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης όπου η 24χρονη Γεωργία καταγγέλλει τον βιασμό τηςΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Νέα πρόκληση από την Τουρκία: Ανακοίνωσε παράνομη NAVTEX στην καρδιά του Αιγαίου
Η Τουρκία φαίνεται πως έχει ενοχληθεί αφάνταστα από την άφιξη των μαχητικών αεροσκαφών Rafale και κλιμακώνει την ένταση με νέα προκλητική NAVTEX για ασκήσεις έρευνας και διάσωσης (Search and Rescue – SAR) στην «καρδιά» του Αιγαίου. Πιο συγκεκριμένα, ο υδρογραφικός σταθμός της Σμύρνης ανακοίνωσε NAVTEX της Τουρκίας για ασκήσεις έρευνας και διάσωσης (Search and Rescue ... Περισσότερα To άρθρο Νέα πρόκληση από την Τουρκία: Ανακοίνωσε παράνομη NAVTEX στην καρδιά του Αιγαίου δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Τουρκία: Ετοιμάζει νέα παράνομη NAVTEX στην καρδιά του Αιγαίου
Νέες προκλήσεις φαίνεται να ετοιμάζει η Τουρκία στο Αιγαίο Πέλαγος, καθώς αναμένεται την επόμενη Παρασκευή να ανακοινωθεί παράνομη NAVTEX για άσκηση έρευνας και διάσωσης. Σύμφωνα με την τηλεόραση του MEGA, η Τουρκία ετοιμάζεται να εξαγγείλει παράνομη NAVTEX για άσκηση έρευνας και διάσωσης την ερχόμενη Παρασκευή (28.1.2022) καθώς η αφαίρεση του δικαιώματος από την Ελλάδα αποτελεί ... Περισσότερα To άρθρο Τουρκία: Ετοιμάζει νέα παράνομη NAVTEX στην καρδιά του Αιγαίου δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Premier League: Συνελήφθη ο οπαδός που πέταξε αντικείμενα στους Villagers
Οι αρχές ταυτοποίησαντον φίλο της Έβερτον που πέταξε αντικείμενα στους ποδοσφαιριστές της Άστον Βίλα προχώρησε στην σύλληψή του 
www.protothema.gr
Ουκρανία: Η Γερμανία ετοιμάζει σχέδιο εκκένωσης της πρεσβείας της στο Κίεβο
Το υπουργείο Εξωτερικών επεξεργάζεται σχέδιο απομάκρυνσης των οικογενειών των εργαζομένων στη γερμανική πρεσβεία στην Ουκρανία για την περίπτωση που η ένταση με τη Ρωσία κλιμακωθεί, μεταδίδει η εφημερίδα BILD.
iefimerida.gr
Ν.Κόσμος: Ηχητικό ντοκουμέντο από τον ξυλοδαρμό της 19χρονης από τον αστυνομικό σύντροφό της: «Θέλω να φύγω, βοήθεια, με χτυπάει»
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε καθώς οι γείτονες του ζευγαριού στο Νέο Κόσμο άκουσαν τις φωνές της 19χρονης κοπέλας, που δεν άντεχε τον νέο ξυλοδαρμό από τον 21χρονο αστυνομικό, ο οποίος υπηρετεί στις πεζές περιπολίες.   Ακούστε το ηχητικό ντοκουμέντο ΕΔΩ Ακούγοντας τις φωνές της 19χρονης κοπέλας, η οποία φώναζε βοήθεια για να σταματήσει η κακοποίησή της, οι γείτονες […]
www.makeleio.gr
Thousands in Sweden protest against Covid vax certificates
Sweden has seen over 40,000 Omicron cases daily over the past week
www.protothema.gr
Στους -17,1 βαθμούς Κελσίου έπεσε ο υδράργυρος στον Νέο Καύκασο Φλώρινας
Στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας σημειώθηκε η μεγαλύτερη πτώση της θερμοκρασίας σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο
www.protothema.gr