ΗΠΑ: Εντοπίστηκαν περιστατικά της παραλλαγής Όμικρον στο Μέριλαντ, την Πενσιλβάνια και το Μιζούρι

Ο κυβερνήτης του Μέριλαντ Λάρι Χόγκαν ανακοίνωσε απόψε ότι εντοπίστηκαν τα τρία πρώτα περιστατικά της παραλλαγής Όμικρον στην Πολιτεία...
Read full article on: zougla.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Το παρασκήνιο της Αττικής Οδού, το χρυσό deal του Καρώνη και ο Μπρους Λι του CVC
Χαίρετε, όταν συμβαίνει ένα «ατύχημα» είναι γνωστό ότι συνήθως κάτι έχει πάει λάθος, ίσως ένας συνδυασμός παραγόντων στραβώνουν και έρχεται το κακό. Αυτό συνέβη και προχθές με την άκρως εξοργιστική εικόνα της Αττικής Οδού που… έκλεψε την (κακή) παράσταση ενός ομολογουμένως πολύ ακραίου καιρικού φαινομένου
6 m
www.protothema.gr
Εμβολιασμοί: Αναστέλλονται σήμερα (26/1) τα ραντεβού στα εμβολιαστικά κέντρα Αττικής και Εύβοιας
Κορονοϊός - Όλες οι ειδήσεις - Εμβόλιο κατά του κορονοϊού - Όλες οι ειδήσεις:  Αναστέλλονται και σήμερα Τετάρτη 26 Ιανουαρίου τα…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Επίδομα Θέρμανσης: Παράθυρο για ακόμη 100.000-200.000 δικαιούχους
Παράθυρο για νέους δικαιούχους του επιδόματος θέρμανσης, μετά το άλμα στις τιμές της χονδρική του ηλεκτρικού ρεύματος.
iefimerida.gr
Αντώνης Λουδάρος: Η εξομολόγηση για τις κρίσεις άγχους που αντιμετώπισε
«Είχα ταχυκαρδίες και δύσπνοια, νόμιζα ότι πεθαίνω», λέει ο Αντώνης Λουδάρος.  Ο Αντώνης Λουδάρος παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό «Λοιπόν» και τη Μαρία Σοφιανού. Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε και για το ψυχολογικό άγχος που απέκτησε μέσα στην καραντίνα, αλλά και πώς το διαχειρίστηκε. Δυο χρόνια πανδημίας και συνεχίζουμε… Σας έχει κουράσει όλο αυτό; Ζούμε όλοι μαζί ... Περισσότερα To άρθρο Αντώνης Λουδάρος: Η εξομολόγηση για τις κρίσεις άγχους που αντιμετώπισε δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΤΑ ΣΤΟΜΑΤΑ! ΑΣΥΛΛΗΠΤΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ “ΑΥΛΙΚΟ” ΝΙΚΟ ΤΖΑΝΑΚΗ – ΑΥΤΟΙ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ “ΚΑΛΟ” ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ – ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΕΚΑΝΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ: «ΑΠΟΔΙΔΟΥΜΕ ΣΧΕΔΟΝ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΘΑΝΑΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΙΟ»!
Μια «βόμβα» έριξε ο καθηγητής Πνεμονολογίας και Διευθυντής της Πνευμονολογικής κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, Νίκος Τζανάκης, καθώς έστω και άθελα του ομολόγησε ότι στην Ελλάδα γίνεται ένα πραγματικό «πάρτι» υπερκαταγραφής θανάτων Covid-19. Ο καθηγητής προσπαθώντας να εξηγήσει το γιατί η Ελλάδα μετρά τόσους πολλούς θανάτους με κορωνοϊό αποκάλυψε ότι στην πραγματικότητα αυτοί δεν είναι θάνατοι […]
www.makeleio.gr
Τι προτιμάτε: Επενδύσεις ή νέους φόρους;
H εποχή των χαμηλών επιτοκίων έφθασε στο τέλος της. Σήμερα ολοκληρώνεται η διήμερη συνεδρίαση της Fed και καθώς τα στοιχεία δείχνουν οτι ο πληθωρισμός επιμένει και τα σενάρια περί προσωρινότητας διαψεύδονται, οι επενδυτές περιμένουν από τις ανακοινώσεις που θα ακολουθήσουν τη συνεδρίαση, να "διαβάσουν" αν η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ υιοθετεί τώρα μια πιο επιθετική στάση
www.protothema.gr
Πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τετάρτη (26/01)
Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων για σήμερα, Τετάρτη (26/01)Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Έντυπο Ε9: Ώρα διορθώσεων για να μειώσετε τον ΕΝΦΙΑ
Άνοιξε η ηλεκτρονική εφαρμογή για τις μεταβολές στην ακίνητη περιουσία σας - Διορθώσεις και 7 SOS που μειώνουν τον φόρο ακινήτων
www.protothema.gr
Μπάχαλο κατάλευκο και μοναδικό
Μωρέ πως κάνετε έτσι; Λίγο χιονάκι έπεσε να παίζουν τα παιδιά μας! Συνηθισμένα τα βουνά από τα χιόνια. Τα λουζόμαστε. Τους μουτζώνουμε. Και μετά ξεχνιόμαστε. Και φτου από την αρχή
www.protothema.gr
Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Παγετός και πολικές θερμοκρασίες, το πιο παγωμένο πρωινό σήμερα -Τι λένε οι μετεωρολόγοι
Υποχωρεί σταδιακά η κακοκαιρία «Ελπίδα», ωστόσο ο παγετός παραμένει και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή.
iefimerida.gr
Υπερβατική και Αττική οδός γωνία
Το κακό με την ανικανότητα είναι ότι διαθέτει φωνή. Το χειρότερο ότι εκστομίζει συγγνώμες. Κι όταν στις τελευταίες προστεθούν η επέμβαση του στρατού και η παρέμβαση της δικαιοσύνης, τότε είναι εντελώς σίγουρο ότι πιο μαντάρα δεν γίνεται
www.protothema.gr
Οι 72 ώρες του Jamie Dimon στην Αθήνα, η CVC και η Pharmathen και ο Catastrophe Specialist
Το Newsbomb.gr μέσα από τη στήλη «Over the Counter», φιλοδοξεί να προσφέρει στους αναγνώστες του μια σταθερή πηγή πληροφόρησης για…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
ΔΕΔΔΗΕ: Αποκαταστάθηκε το ρεύμα στις περισσότερες περιοχές - Που παραμένουν τα προβλήματα
Την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στο 95% των περιοχών της Αττικής που αντιμετώπιζαν προβλήματα από τις ζημιές στο Δίκτυο λόγω κακοκαιρίας, ανακοίνωσε ο ΔΕΔΔΗΕ. Οι περισσότερες εκκρεμότητες αφορούν αυτήν την ώρα σε περιοχές της Ανατολικής Αττικής, όπου συνεχίζονται οι προσπάθειες για την αποκατάσταση των ζημιών σε 8 γραμμές μέσης τάσης, σύμφωνα με τον ΔΕΔΔΗΕ. Και ο ... Περισσότερα To άρθρο ΔΕΔΔΗΕ: Αποκαταστάθηκε το ρεύμα στις περισσότερες περιοχές - Που παραμένουν τα προβλήματα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κακοκαιρία: Τις ευθύνες που αναλογούν στην κυβέρνηση θα αναλάβει ο πρωθυπουργός στο υπουργικό συμβούλιο
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να ζητήσει συγνώμη από τους πολίτες που εγκλωβίστηκαν στους δρόμους ή ταλαιπωρήθηκαν από τις διακοπές του ρεύματος -Θα τονίσει, ωστόσο, ότι η κακοκαιρία της Δευτέρας ήταν ένα crash test, που εκτός από τα λάθη και τις αστοχίες, για τις οποίες θα αποδοθούν ευθύνες, υπήρχε και μια μεγάλη κινητοποίηση 7.000 δημόσιων λειτουργών που απέτρεψαν τα χειρότερα
www.protothema.gr
Απογοήτευση
Βλέποντας τις εικόνες μίας παραλυμένης χώρας, μίας παραδομένης πόλης, τις εικόνες απελπισμένων ανθρώπων να αναζητούν από κάπου να πιαστούν, δεν είναι η οργή και η αγανάκτηση που σε κυριεύει. Είναι η απογοήτευση, η βαθιά, η αμετακίνητη και ανυποχώρητη απογοήτευση. Η οργή δεν έχει αντοχή, εκδηλώνεται, φεύγει. Η απογοήτευση όμως είναι επίμονη, μένει και γίνεται με τον καιρό θλίψη
www.protothema.gr
ΠΟΥ: Παραμένει υψηλός ο κίνδυνος της «Όμικρον» - Πάνω από 21 εκατ. νέα περιστατικά σε 7 ημέρες
Πολύ υψηλό παραμένει το επίπεδο του κινδύνου που εγείρει η παραλλαγή Όμικρον του SARS-CoV-2, εκτιμά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας...
www.zougla.gr
Σίξερς - Πέλικανς 117-107: Εμπίντ και Χάρις έκαναν... παπάδες (vid)
O Σίξερς επικράτησαν 117-107 των Πέλικανς, αφού οι Εμπίντ και Χάρις έκαναν παπάδες.
gazzetta.gr
Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Αργία στην Αττική και 5 ακόμη περιοχές -Τι είναι ανοιχτό, πώς λειτουργούν τα σούπερ μάρκετ
Η κακοκαιρία «Ελπίδα» θα κρατήσει και σήμερα κλειστό τον Δημόσιο και τον Ιδιωτικό τομέα, στις περιοχές που επλήγησαν από τα σφοδρά καιρικά φαινόμενα.
iefimerida.gr
Τραγικό δυστύχημα: Ρωσίδα χάθηκε μετά τη βουτιά στα Θεοφάνεια – Ούρλιαζαν τα παιδιά της (vid)
Τραγικό θάνατο βρήκε μια Ρωσίδα όταν βούτηξε σε παγωμένο ποτάμι για τα ΘεοφάνειαΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Αττική Οδός: Η παραίτηση του CEO της εταιρίας, η κυβερνητική οργή και η διερεύνηση ευθυνών
Παραμένουν ακινητοποιημένα οχήματα στην Αττική Οδό - Σήμερα αναμένεται να ομαλοποιηθεί η κυκλοφορία  -Αποζημίωση 2.000 ευρώ σε κάθε οδηγό που ταλαιπωρήθηκε για ώρες στον οδικό άξονα
www.protothema.gr
Κορωνοϊός: Πού θα γίνονται δωρεάν rapid test σήμερα Τετάρτη -Τα 120 σημεία
Σε 120 σημεία της Ελλάδας θα βρίσκονται σήμερα οι Κινητές Ομάδες Υγείας του ΕΟΔΥ, για δωρεάν rapid test στους πολίτες.
iefimerida.gr
Παραμένουν τα προβλήματα με την ηλεκτροδότηση: «Είμαστε 36 ώρες χωρίς ρεύμα»
Αν και η αποκατάσταση των προβλημάτων με τις διακοπές ρεύματος συνεχίζεται, υπάρχουν ακόμα συμπολίτες μας που ακόμα δεν έχουν ρεύμαΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Τζένη Θεωνά: «Ενίοτε από ανασφάλεια διάλεξα ανάμεσα σ΄αυτά που μου πρότειναν, εκείνα που μπορεί να μην επιθυμούσα»
Το μακροβιότερο έργο στην Ελλάδα "Σεσουάρ για Δολοφόνους" επιστρέφει πιο "εγκληματικό" από ποτέ! και παρουσιάζεται στο θέατρο Λαμπέτη
www.protothema.gr
Πίστονς - Νάγκετς 105-110: Απίθανος Γιόκιτς οδηγεί το Ντένβερ (vid)
O Nίκολα Γιόκιτς ήταν εκπληκτικός και ο Νάγκετς επικράτησαν 110-105 των Πίστονς.
gazzetta.gr
Οι Planet of Zeus στην ψηφιακή σκηνή του Ιδρύματος Ωνάση
Πότε και πώς μπορείτε να παρακολουθήσετε τη συναυλία
www.protothema.gr
Ο Λεωνίδας Καβάκος δίνει ένα ρεσιτάλ υψηλής δεξιοτεχνίας στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
Τη συναυλία διοργανώνει ο Σύλλογος Οι Φίλοι της Μουσικής
www.protothema.gr
Ιεροκλής Μιχαηλίδης και Γεράσιμος Σκιαδαρέσης αναβιώνουν το «Μινόρε της Αυγής» στο Θέατρο Ιλίσια
Μια παράσταση γεμάτη με τα τραγούδια που σημάδεψαν την ιστορία του πειραιώτικου ρεμπέτικου
www.protothema.gr
Καιρός: Στην «κατάψυξη» η χώρα - Με ισχυρό παγετό και πολύ χαμηλές θερμοκρασίες η Τετάρτη
Καιρός σήμερα: Γενική αργία και σήμερα Τετάρτη στις πληγείσες περιοχές - Δείτε την πρόγνωση του καιρού μέχρι το Σάββατο 29…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Καιρός: Στη «κατάψυξη» η χώρα - Με ισχυρό παγετό και πολύ χαμηλές θερμοκρασίες η Τετάρτη
Καιρός σήμερα: Γενική αργία και σήμερα Τετάρτη στις πληγείσες περιοχές - Δείτε την πρόγνωση του καιρού μέχρι το Σάββατο 29…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Μόνο σε περιοχές της Ανατολικής Αττικής υπάρχουν ακόμα προβλήματα με το ρεύμα
«Μέχρι το πρωί θα έχουν όλοι ρεύμα» δεσμεύτηκε χθες ο υπουργός Επικρατείας και ζήτησε συγγνώμη για την ταλαιπωρία - Σε 8 γραμμές οι βλάβες στην ηλεκτροδότηση
www.protothema.gr
Νετς - Λέικερς 92-106: «Καθάρισε» ο ΛεΜπρόν στην επιστροφή Ντέιβις (vid)
Oι Λέικερς επικράτησαν με 106-92 των Νετς στην επιστροφή Ντέιβις, έχοντας πρωταγωνιστή τον ΛεΜπρόν.
gazzetta.gr
Ο Μητσοτάκης ζητά «συγγνώμη» σήμερα προς τους πολίτες - Τα ερωτήματα για τις σκηνές χάους και τα πρόσωπα που βρίσκονται στο στόχαστρο
Στους πολίτες οι οποίοι βίωσαν έναν απίστευτο «Γολγοθά», όχι μόνο στην Αττική οδό, αλλά ακόμη και στο κέντρο της πόλης από τη σφοδρή κακοκαιρία, θα απευθυνθεί σήμερα στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Στην παρέμβαση του στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα αναφερθεί στα προβλήματα που δημιούργησε ο χιονιάς αλλά και στην αντίδραση του ... Περισσότερα To άρθρο Ο Μητσοτάκης ζητά «συγγνώμη» σήμερα προς τους πολίτες - Τα ερωτήματα για τις σκηνές χάους και τα πρόσωπα που βρίσκονται στο στόχαστρο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κόμπι Μπράιαντ: Δύο χρόνια χωρίς τον μυθικό «Black Mamba»
Κόμπι Μπράιαντ: Σήμερα, Τετάρτη 26 Ιανουαρίου, συμπληρώνονται δύο χρόνια από το μοιραίο δυστύχημα με το ελικόπτερο, το οποίο στέρησε τη…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2022
Διαβάστε αναλυτικά τι προβλέπουν τα ζώδια για σας για σήμερα Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2022. Πώς θα είναι η μέρα σου; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος σου; Κριός: Η σημερινή μέρα υποδηλώνει ότι μπορείς να κάνεις ουσιαστικές συνδέσεις. Έχεις την ανάγκη να ξέρεις ότι το μέλλον σου είναι σχετικά ασφαλές και ότι η επίτευξη των ... Περισσότερα To άρθρο Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2022 δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κακοκαιρία: Κλειστά σχολεία χωρίς τηλεκπαίδευση σήμερα στις πληγείσες περιοχές - Τι ισχύει για τα Πανεπιστήμια
Η απόφαση ελήφθη με δεδομένο ότι κηρύχθηκε και για σήμερα γενική αργία σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα
www.protothema.gr
Σε αργία Αττική, Βοιωτία, Δωδεκάνησα, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες - Οδηγίες για τα εγκλωβισμένα ΙΧ - Τα δρομολόγια των ΜΜΜ
Σε αργία βρίσκονται και σήμερα Τετάρτη η Αττική, η Βοιωτία, τα Δωδεκάνησα, η Εύβοια, η Κρήτη και οι Κυκλάδες, καθώς οι περιοχές αυτές κηρύχθηκαν...
www.zougla.gr
ΣΥΡΙΖΑ: «Debate» και αιχμές Σκουρλέτη για την εκλογή Προέδρου από τη βάση
Βροχή σχολίων στα social media του Πάνου Σκουρλέτη - Θερμή υποδοχή της πρότασης Τσίπρα από τα μέλη
www.protothema.gr
Ουίζαρντς - Κλίπερς 115-116: Ανατροπάρα απο το -35 και με τρελό... τετράποντο (vid)
Σε ένα τρελό ματς, οι αλύγιστοι Κλίπερς επέστρεψαν από το -35 κόντρα στους Ουίζαρντς και τελικά επικράτησαν με 116-115 χάρη σε buzzer beater... τετράποντο του clutch Κενάρντ.
gazzetta.gr
Κατερίνα Λιόλιου: Προφανώς και υπήρχαν κλίκες στο J2US όπως υπάρχουν και στη ζωή
H νικήτρια του J2US, Κατερίνα Λιόλιου, αναφέρθηκε στο παρασκήνιο του talent showΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κακοκαιρία «Ελπίς»: Παγετός και θερμοκρασίες υπό το μηδέν σήμερα - Μεγάλος κίνδυνος στις μετακινήσεις
Μετεωρολόγοι συνιστούν τη μέγιστη δυνατή προσοχή στην οδήγηση και το περπάτημα, αφού κάθε υγρή επιφάνεια μπορεί να μετατραπεί σε «πίστα παγοδρομίου» - Πώς θα κινηθούν οι θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα  και πού θα συνεχιστούν οι χιονοπτώσεις
www.protothema.gr
«Ελπίς»- Δεύτερη ημέρα αργίας: Πώς θα λειτουργήσουν ΜΜΜ, δημόσιο, σχολεία και καταστήματα
Δείτε αναλυτικά - Ποιοί δρόμοι παραμένουν κλειστοί
www.protothema.gr
Συνεδριάζουν οι ειδικοί για τα μέτρα: Οι 3 παράγοντες που θα κρίνουν παράταση ή άρση
Η Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων καλείται να αξιολογήσει εκ νέου την κατάσταση - Ο ρόλος της κακοκαιρίας «Ελπίς» - Πάμε προς έναν πιο βατό Φεβρουάριο
www.protothema.gr
Συνεδριάζουν οι ειδικοί για νέα παράταση των μέτρων – Οι δείκτες της πανδημίας που προβληματίζουν
Τα μέλη της επιτροπής των εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Υγείας συνεδριάζουν για το ενδεχόμενο να υπάρξει παράταση στα μέτρα για τον…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
ΗΠΑ: Υποψήφια για 19η φορά η Δημοκρατική πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόσι
Για 19η φορά θα διεκδικήσει φέτος την έδρα η 81 έτους πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, η Δημοκρατική βουλεύτρια Νάνσι Πελόσι...
1 h
www.zougla.gr
Survivor Spoiler: «Βόμβα» από τον Λάμπρο Κωνσταντάρα – Χαμός στο συμβούλιο του νησιού
Survivor Spoiler: Μεγάλη ένταση στο συμβούλιο του νησιού λίγο πριν την σημερινή αποχώρησηΠερισσότερα...
1 h
www.newsbomb.gr
Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Πώς θα κινηθούν σήμερα τα ΜΜΜ - Πού χρειάζονται αντιολισθητικές αλυσίδες
Συνεχίζονται τα προβλήματα στο οδικό δίκτυο από το πέρασμα της κακοκαιρίας «Ελπίδα». Συντονισμένες ενέργειες για τη σταδιακή αποκατάσταση της λειτουργίας…Περισσότερα...
1 h
www.newsbomb.gr
Πανδημία, πυρκαγιές, χιόνια – Τη μόνιμη αποτυχία Μητσοτάκη επιχειρεί να αναδείξει ο ΣΥΡΙΖΑ
«Δεν φταίει κανένας τους, ποτέ και για τίποτα. Όλα τα πρωτόγνωρα φαινόμενα, συμβαίνουν μόνο στην κυβέρνηση Μητσοτάκη», σχολίασε στο Newsbomb.gr…Περισσότερα...
1 h
www.newsbomb.gr