ΗΠΑ: Η Νεμπράσκα έγινε η έκτη Πολιτεία με κρούσμα της μετάλλαξης Όμικρον

Έξι κρούσματα της μετάλλαξης Όμικρον του κορωνοϊού εντοπίστηκαν στη Νεμπράσκα των ΗΠΑ.
Read full article on: iefimerida.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Καλάβρυτα: Δέκα χρόνια φυλάκιση σε 27χρονο που μαχαίρωσε τη σύντροφό του
Με ποινή 10 ετών τιμωρήθηκε από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Καλαβρύτων, 27χρονος που κατάφερε 21 μαχαιριές στην σύντροφό του. Το Αιματηρό περιστατικό συνέβη τα ξημερώματα της 30ης Ιουνίου 2019 λίγο μετά τις 12 το βράδυ, στο σπίτι του θύματος στην περιοχή της Αγυιάς στην Πάτρα. Ο νεαρός άνδρας είχε έντονο διαπληκτισμό με την 19χρονη κοπέλα και πάνω […]
7 m
www.makeleio.gr
Ολυμπιακός: Μεγάλη ταλαιπωρία για την ομάδα μπάσκετ στην Κωνσταντινούπολη
Ο Ολυμπιακός γνώρισε “βαριά” ήττα από την Μακάμπι Τελ Αβίβ στην 22η αγωνιστική της Euroleague, αλλά η ταλαιπωρία για την ομάδα συνεχίστηκε και μετά τον αγώνα. Οι Πειραιώτες αντιμετώπισαν μία καθυστέρηση στην πτήση του από το Ισραήλ, προς τον ενδιάμεσο σταθμό της Κωνσταντινούπολης και έχασαν την ανταπόκριση για την Αθήνα. Αυτό είναι ως αποτέλεσμα να ... Περισσότερα To άρθρο Ολυμπιακός: Μεγάλη ταλαιπωρία για την ομάδα μπάσκετ στην Κωνσταντινούπολη δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
7 m
www.newsit.gr
Αντώνης Κανάκης: Δε γίνεται τα πράγματα που φτάνουν στο σπίτι μας να έχουν μέσα ποντίκια
Ένα αδιανόητο περιστατικό που συνέβη σε συνεργάτη του εξιστόρησε ο παρουσιαστής των Ράδιο Αρβύλα, Αντώνης Κανάκης, ενώ ενημέρωσε πως ήδη έχει γίνει η σχετική καταγγελία στον ΕΦΕΤ καθώς «δεν είναι αστεία αυτά τα πράγματα» Eνα αδιανόητο περιστατικό με θύμα έναν από τους συνεργάτες του αποκάλυψε ο Αντώνης Κανάκης στην εκπομπή Ράδιο Αρβύλα το βράδυ της Πέμπτης. Όπως είπε, μάλιστα, […]
7 m
www.makeleio.gr
Euroleague, Εφές-Παναθηναϊκός (19:30, Novasports Prime)
Ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται την Παρασκευή (21/1) στην Κωνσταντινούπολη κόντρα στην Εφές για την 22η ημέρα της Euroleague 
8 m
www.protothema.gr
Καταγγελία για «πριβέ» πάρτι με προσέλκυση νεαρών γυναικών και στην Κρήτη [εικόνες]
Νέα περίπτωση προσέλκυσης νεαρών γυναικών σε «πριβέ» πάρτι, με τη δικαιολογία της «υποδοχής» σε αυτά, καταγράφεται και στην Κρήτη.
9 m
iefimerida.gr
Πελέ: Συνεχίζει τη μάχη με τον καρκίνο – Έκανε μετάσταση σε συκώτι και πνεύμονα
Πελέ: Δυσάρεστα ήταν τα αποτελέσματα των εξετάσεων που έκανε ο Βραζιλιάνος θρύλος του ποδοσφαίρου.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ολυμπιακός: Πρόταση 8 εκατ. ευρώ για Σισέ από Νιούκαστλ, αποκαλύπτουν οι Άγγλοι!
Ολυμπιακός: Αποκάλυψη της “Sun” όχι απλά για ενδιαφέρον αλλά για πρόταση της Νιούκαστλ για την απόκτηση του Πάπε Σισέ!Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Χωρισμός: Τα λάθη που πληγώνουν το παιδί
Ακόμη κι αν ζούμε χωριστά από τον άλλον γονιό του παιδιού μας αυτό που έχει σημασία σύμφωνα με τους ειδικούς είναι το παρακάτω τρίπτυχο: Να αναφερόμαστε στο πρόσωπό του με σεβασμό, να εκτιμάμε και να επαινούμε τα προτερήματά του και να μην τονίζουμε τα λάθη του!
www.protothema.gr
Επιθεώρηση Εργασίας: Νέος πρόεδρος ο Θεόδωρος Λύτρας
Συγκροτήθηκε σε σώμα το Συμβούλιο Διοίκησης της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας, κατά την πρώτη συνεδρίαση που πραγματοποίησε σήμερα.
iefimerida.gr
Βιασμός 24χρονης: Θα καταθέσουν και οι υπόλοιποι καλεσμένοι στο πάρτι
Καλούνται σταδιακά να καταθέσουν για το βιασμό της 24χρονης στο ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης, οι υπόλοιποι καλεσμένοι του πάρτι, μετά το οποίο έγιναν όλα. Σύμφωνα με το MEGA, τα όσα είδαν και έζησαν στη σουίτα του ξενοδοχείου στη Θεσσαλονίκη, κατά τη διάρκεια του πρωτοχρονιάτικου πάρτι θα κληθούν να καταθέσουν τα άτομα που βρέθηκαν εκεί. Οι ανακριτικές ... Περισσότερα To άρθρο Βιασμός 24χρονης: Θα καταθέσουν και οι υπόλοιποι καλεσμένοι στο πάρτι δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Παγκόσμιο πρωτάθλημα: 11ος ο Πετράκης στην παραχιονοσανίδα cross
Την 11η θέση στην παραχιονοσανίδα cross του Παγκοσμίου πρωταθλήματος χειμερινών αθλημάτων που φιλοξενείται στο Λιλεχάμερ, κατέλαβε ο Κωνσταντίνος...
www.zougla.gr
Coronavirus Greece: 20,507 new cases, 108 deaths, 679 intubated
Since the beginning of the pandemic, 3,964 patients have been discharged from the ICU
www.protothema.gr
Super League 2: Αναβλήθηκε το ΠΑΟΚ Β΄-Τρίκαλα, δώδεκα αγώνες την Τετάρτη 26/1
Ακόμη ένας αγώνας της Super League 2 αναβλήθηκε λόγω κορωνοϊού. Πρόκειται για την αναμέτρηση για τη 15η αγωνιστική του Α΄ ομίλου, ανάμεσα στον ΠΑΟΚ Β΄...
www.zougla.gr
Οικογενειακή τραγωδία στο Αγρίνιο: Μητέρα και κόρες έφυγαν από τη ζωή μέσα σε 7 μήνες
Μητέρα και δύο κόρες έφυγαν από τη ζωή, με διαφορά επτά μηνών, στο Αγρίνιο.
iefimerida.gr
Χρηματιστήριο Αθηνών: Εβδομαδιαία πτώση αλλά κέρδη για τις τράπεζες
Με πτώση 0,73% έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά την τρίτη εβδομάδα του νέου έτους, μετά την άνοδο των δύο πρώτων εβδομάδων, στη διάρκεια των οποίων...
www.zougla.gr
Super League: Πρόστιμο 8.500 ευρώ στον Παναθηναϊκό για το ματς με τον Ολυμπιακό
Πρόστιμο ύψους 8.500 ευρώ καλείται να πληρώσει ο Παναθηναϊκός για τα όσα συνέβησαν στο παιχνίδι της 18ης αγωνιστικής της Super League κόντρα στον Ολυμπιακό.
iefimerida.gr
Βέλγιο: Τέλος καριέρας για τον Βερμάελεν, εντάσσεται στο τεχνικό επιτελείο της εθνικής
Ο Βέλγος διεθνής αμυντικός, Τόμας Βερμάελεν, ανακοίνωσε σήμερα ότι τερματίζει την αγωνιστική καριέρα του και θα ενταχθεί στο τεχνικό επιτελείο της εθνικής...
www.zougla.gr
ΟΑΕΔ – Κοινωφελής εργασία: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις για 25.000 προσλήψεις ανέργων
Τέλος Ιανουαρίου αναμένεται το νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας του υπουργείου Εργασίας που προβλέπει 25.000 προσλήψεις σε δήμους, περιφέρειες, υπουργεία και Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, διάρκειας 8 μηνών. Μάλιστα ήδη έχει δημοσιευτεί στο ΦΕΚ η κοινή υπουργική απόφαση για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Η υποβολή αιτήσεων θα ξεκινήσει το αργότερο αρχές Φεβρουαρίου με σχετική πρόσκληση που θα εκδώσει  ο ΟΑΕΔ. Πώς κατανέμονται […]
www.makeleio.gr
Θεσσαλονίκη: Γυναίκα τραυματίστηκε πέφτοντας από μηχανάκι στο κέντρο
Μία νεαρή γυναίκα παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στη Θεσσαλονίκη, το απόγευμα της Παρασκευής (21/1). Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα έπεσε από μηχανάκι στη συμβολή των οδών Τσιμισκή με Ίωνος Δραγούμη περίπου στις 17:00. Στο σημείο έφθασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παραλαμβάνοντάς τη. Η νεαρή είχε τις αισθήσεις της.
www.makeleio.gr
Iσχυρός σεισμός συγκλόνισε την Ιαπωνία
Ισχυρός σεισμός συγκλόνισε πριν από λίγα λεπτά την Ιαπωνία. Ο σεισμός είχε μέγεθος 6,5R και επίκεντρο την περιοχή Shioku. Το εστιακό βάθος εντοπίζεται στα 60 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο. Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του ίδιου Ινστιτούτου, η ένταση του σεισμού ήταν 6,4 βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ. M6.4 #earthquake (#地震) strikes 164 ... Περισσότερα To άρθρο Iσχυρός σεισμός συγκλόνισε την Ιαπωνία δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Γερμανία: Αύξηση κατώτατου ωρομίσθιου στα 12 ευρώ από τον Οκτώβριο
Ο καγκελάριος της Γερμανίας, Όλαφ Σολτς και οι Σοσιαλδημοκράτες προχωρούν στην υλοποίηση μίας από τις βασικές προεκλογικές δεσμεύσεις τους, αυξάνοντας το εθνικό κατώτατο ωρομίσθιο στα 12 ευρώ από τον Οκτώβριο, μεταδίδει σήμερα το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters επικαλούμενο σχέδιο νόμου. Μέχρι σήμερα το κατώτατο ωρομίσθιο στη Γερμανία είναι 9,82 ευρώ και θα αυξηθεί σε 10,45 ευρώ ... Περισσότερα To άρθρο Γερμανία: Αύξηση κατώτατου ωρομίσθιου στα 12 ευρώ από τον Οκτώβριο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ηχηρό «όχι» από Φίλη στην πρόταση Τσίπρα: Θα οδηγήσει σε αρχηγικό κόμμα, δεν θέλουμε παράταξη «star- system»
«Δεν συμφωνούμε στην εκλογή αρχηγού από τη βάση...κάποιοι ωθούν τον ΣΥΡΙΖΑ να γίνει κόμμα συστημικής μετάλλαξης» ανέφερε και εξέφρασε την πεποίθησή του ότι στο συνέδριο θα βρεθεί λύση που θα ταιριάζει με τον αριστερό χαρακτήρα του κόμματος
www.protothema.gr
Κεραμέως: Θα δοθούν voucher 200 ευρώ για κάθε εκπαιδευτικό
Voucher για τους εκπαιδευτικούς για αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού ανακοίνωσε η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως.
iefimerida.gr
«Ο Τζόκοβιτς είναι ψυχικά κλονισμένος, όμως δεν έχει πει ακόμα την τελευταία του λέξη στο τένις»
«Ψυχικά κλονισμένος» μετά την απέλασή του από την Αυστραλία είναι ο Νόβακ Τζόκοβιτς, σύμφωνα με έναν από τους προπονητές του, τον Σλοβάκο Μάριαν Βάιντα...
www.zougla.gr
Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος θυμάται στιγμές από τη φιλία του με τον Παντελή Παντελίδη
«Για 'μένα είναι ακόμα φίλος μου», είπε μεταξύ άλλων
www.protothema.gr
Ζητήθηκαν 1.200.000 εισιτήρια για το Μουντιάλ 2022 το πρώτο 24ωρο
Τεράστια ζήτηση εισιτηρίων για το Μουντιάλ του 2022 στο Κατάρ - Ξεπέρασαν τα 1,2 εκατομμύρια οι αιτήσεις την πρώτη ημέρα διάθεσης
www.protothema.gr
«Μύλος» με την ηλικία του Σανκέλ Μπεμπά της Πόρτο και τις 4 ημερομηνίες γέννησης
Ο Σανκέλ Μπεμπά της Πόρτο, θεωρήθηκε ένας από τους καλύτερους αμυντικούς της ηλικίας του στο ξεκίνημα της καριέρα του, αλλά φαίνεται τελικά ότι αυτή αμφισβητείται πια, ακόμη και από την ίδια την ομάδα του. Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι υπάρχουν… τέσσερις πιθανές ημερομηνίες για τη γέννησή του, με τον ίδιο να υποστηρίζει ότι η σωστή είναι 8 ... Περισσότερα To άρθρο «Μύλος» με την ηλικία του Σανκέλ Μπεμπά της Πόρτο και τις 4 ημερομηνίες γέννησης δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Επίθεση χάκερς στη Βουλή – Παραβιάστηκαν 60 emails
Στις 20 Ιανουαρίου 2021 μεσημβρινές ώρες η Διεύθυνση Πληροφορικής διαπίστωσε...
www.zougla.gr
Χολιγουντιανή ταινία θα κάνει γυρίσματα στη Δράμα -Φήμες ότι έρχεται ο Ντε Νίρο
Με επίκεντρο την πόλη της Δράμας και με το μεγαλύτερο μέρος των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων να έχουν ολοκληρωθεί ήδη, μια μεγάλη χολιγουντιανή παραγωγή αναμένεται να «προσγειωθεί» στην ανατολική Μακεδονία.
iefimerida.gr
Where Trust In Government Is Highest and Lowest around the world (infographic)
The Chinese trust their government the most
www.protothema.gr
Για 4η συνεχή χρονιά η Vodafone Ελλάδας διακρίνεται ως Top Employer από το Top Employers Institute
H Vodafone Ελλάδας ανακοινώνει ότι απέσπασε για 4η συνεχή χρονιά τη διάκριση “Top Employer” από το Top Employer Institute, έναν διεθνή οργανισμό που εδώ...
www.zougla.gr
Σασμός spoiler: Η επόμενη μέρα μετά το φονικό – Ο Μαθιός καταρρέει και ο Νικηφόρος κινδυνεύει
Σασμός spoiler: Οργισμένες οι στιγμές μετά το φονικό. Ο Μαθιός καταρρέει και ο Νικηφόρος βρίσκεται σε κίνδυνο.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Formula 1: Νέες αλλαγές στην πίστα του Όστιν
H πίστα Circuit of the Americas στο Τέξας των ΗΠΑ θα στρωθεί με νέα άσφαλτο, μετά τα παράπονα των οδηγών της Formula 1 και του MotoGP.
gazzetta.gr
Στα 88 τα παιδιά που νοσηλεύονται με κορωνοϊό, «έχουν διπλασιαστεί οι εισαγωγές στην Παιδιατρική του Ρίου»
Το βρέφος 38 ημερών από τον Πύργο δίνει τη δική του μάχη στο νοσοκομείο του Ρίου - Η κατάσταση υγείας του αγοριού δεν εμπνέει ανησυχία - «Τα μωρά που νοσηλεύουμε στη μονάδα είναι σχετικά καλά» τόνισε ο διευθυντής Παιδιατρικής στο Νοσοκομείο του Ρίου
www.protothema.gr
Πληρώνει το νερό χρυσάφι – Ήρθε σε 82χρονη 18.000 ευρώ ο λογαριασμός της ΕΥΔΑΠ
Δεν πίστευε στα μάτια της μια γυναίκα όταν είδε τον λογαριασμό της ΕΥΔΑΠ, καθώς καλείται να πληρώσει το νερό χρυσάφι.   «Μόνο που δε λιποθύμησα, μόνο που δεν πέθανα. Να με πεθάνουνε για το νερό; Πού ακούστηκε 18.130 ευρώ νερό;». μονολογεί  η κ. Μαρία καθώς ο λογαριασμός της ΕΥΔΑΠ που της ήρθε αυτόν τον μήνα αναγράφει ... Περισσότερα To άρθρο Πληρώνει το νερό χρυσάφι – Ήρθε σε 82χρονη 18.000 ευρώ ο λογαριασμός της ΕΥΔΑΠ δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Άνοιγμα της Ρωσίας στη Βρετανία: Ο υπουργός Άμυνας κάλεσε στη Μόσχα τον ομόλογό του
Ένα άνοιγμα προς τη Μεγάλη Βρετανία φαίνεται να επιχειρεί η Ρωσία και ενώ η ένταση με επίκεντρο της Ουκρανία συνεχίζεται.
iefimerida.gr
Βουλή: Επίθεση χάκερ μέσω email
Στις 20 Ιανουαρίου 2021 μεσημβρινές ώρες η Διεύθυνση Πληροφορικής διαπίστωσε ότι ήταν σε εξέλιξη προσπάθεια απόκτησης πρόσβασης σε λογαριασμούς του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Βουλής από εξωτερική IP. Άμεσα διακόπηκε η λειτουργία του web mail των χρηστών για την προστασία τους και ενημερώθηκαν οι αρμόδιες εποπτικές αρχές. Η Διεύθυνση Πληροφορικής είναι σε άμεση και στενή συνεργασία […]
www.makeleio.gr
Βιασμός ανήλικης: Ο ιερέας την κακοποιούσε σεξουαλικά μέσα στην εκκλησία μετά την εξομολόγηση
Ο βιασμός ανήλικης κοπέλας από ιερέα στα Κάτω Πατήσια έχει προκαλέσει οργή, ενώ σοκάρουν οι αποκαλύψεις που έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Συγκλονίζουν και οργίζουν οι αποκαλύψεις για τον ιερέα που κατηγορείται για κατ’ εξακολούθηση βιασμό ανήλικης. Ο ιερέας, που είναι πατέρας τριών παιδιών, είχε βιάσει την κοπέλα, σύμφωνα με τις κατηγορίες, μέσα στην εκκλησία όπου […]
www.makeleio.gr
Αρης: Νέο group therapy και παρουσία Καρυπίδη η προπόνηση
Ο Θόδωρος Καρυπίδης βρέθηκε εκ νέου σήμερα (21/1) στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Νέου Ρυσίου και είχε ιδιαίτερες συνομιλίες με ποδοσφαιριστές έχοντας διακρίνει το ψυχολογικό πρόβλημα της ομάδας από την αδυναμία στο σκοράρισμα.
gazzetta.gr
Στόιτσκοφ προς Ντεμπελέ: «Σταμάτα να λερώνεις τη φανέλα της Μπαρτσελόνα»
Πυρ και μανία με τον Ουσμάν Ντεμπελέ έγινε ο θρύλος της Μπαρτσελόνα, Χρίστο Στόιτσκοφ, ο οποίος ζήτησε σε επιτακτικό τόνο από τον Γάλλο να πάψει να ντροπιάζει το κλαμπ.
gazzetta.gr
Η Ιταλία ζητά να ενταχθεί ο espresso στη λίστα άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO
Μετά τη δημιουργία του στο Τορίνο στα τέλη του 19ου αιώνα, ο espresso έγινε αναπόσπαστο μέρος της εθνικής ταυτότητας – Η αγορά υπολογίζεται σε πάνω από 4 δισ. ευρώ ετησίως
www.protothema.gr
Προειδοποιεί ο Ουκρανός Πρόεδρος: Η Ρωσία μπορεί να επιχειρήσει να καταλάβει το Χάρκοβο
Η Ρωσία έχει συγκεντρώσει δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, ενώ η πόλη που βρίσκεται στο «μάτι»…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ο ιερέας δεν αποδέχεται τις κατηγορίες βιασμού - «Δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία» λέει ο δικηγόρος του
«Δεν αποδέχεται τις κατηγορίες ο εντολέας μου», δηλώνει ο δικηγόρος του ιερέα που συνελήφθη για τον βιασμό ανήλικης.
iefimerida.gr
Επίθεση χάκερς στη Βουλή – Παραβιάστηκαν 60 email
Η επίθεση έγινε το μεσημέρι της 20ης Ιανουαρίου. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Διεύθυνση Πληροφορικής διαπίστωσε ότι ήταν σε εξέλιξη προσπάθεια απόκτησης πρόσβασης σε λογαριασμούς του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Βουλής από εξωτερική IP. Άμεσα διακόπηκε η λειτουργία του web mail των χρηστών για την προστασία τους και ενημερώθηκαν οι αρμόδιες εποπτικές αρχές. Η Διεύθυνση Πληροφορικής ... Περισσότερα To άρθρο Επίθεση χάκερς στη Βουλή – Παραβιάστηκαν 60 email δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Σεισική δόνηση 6,6 Ρίχτερ στην Ιαπωνία
Σεισμική δόνηση 6,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην Ιαπωνία...
www.zougla.gr
Εμβολιασμός – Freedom Pass: Δόθηκαν 86 εκατομμύρια ευρώ μέσα σε ένα 6μηνο
Σχεδόν 86 εκατομμύρια ευρώ (85.950.307,60) έχει καταβάλλει η Κοινωνία της Πληροφορίας σε διάστημα 6 μηνών, μέσω 658.628 επιταγών (Vouchers) και προπληρωμένων χρεωστικών καρτών σε δικαιούχους των προγραμμάτων Freedom Pass και Freedom Pass Data. Το Freedom Pass αφορά την παροχή ψηφιακής προπληρωμένης χρεωστικής κάρτας αξίας 150 ευρώ για αγορές σε συγκεκριμένες ελληνικές επιχειρήσεις του τουριστικού και ... Περισσότερα To άρθρο Εμβολιασμός – Freedom Pass: Δόθηκαν 86 εκατομμύρια ευρώ μέσα σε ένα 6μηνο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Μόσιαλος: Τι γνωρίζουμε για την Όμικρον 2 – Ανησυχία για τη μεταδοτικότητα της «stealth» παραλλαγής
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η Όμικρον που αναφέρεται επίσης ως B.1.1.529, έχει 3 κύριες υποπαραλλαγές: BA.1, BA.2 και BA.3, αναφέρει σε ανάρτησή του στο Facebook ο καθηγητής Πολιτικής της Υγείας του Κολλεγίου Imperial και της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Λονδίνου (LSE), Ηλίας Μόσιαλος. Από τις 23 Δεκεμβρίου, όπως επισημαίνει, ο ΠΟΥ ... Περισσότερα To άρθρο Μόσιαλος: Τι γνωρίζουμε για την Όμικρον 2 – Ανησυχία για τη μεταδοτικότητα της «stealth» παραλλαγής δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr