ΗΠΑ: Με μεγάλη πτώση έκλεισε η Wall Street

Wall Street

Το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης έκλεισε τη σημερινή συνεδρίαση, την τελευταία του μήνα, με ισχυρή πτώση, καθώς οι επενδυτές φάνηκαν να ανησυχούν για την εξάπλωση της παραλλαγής Όμικρον του SARS-CoV-2 αλλά και για τις δηλώσεις του επικεφαλής της Fed για τον πληθωρισμό και τη νομισματική πολιτική. Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχώρησε κατά 652,22 μονάδες ... Περισσότερα

To άρθρο ΗΠΑ: Με μεγάλη πτώση έκλεισε η Wall Street δημοσιεύτηκε στο NewsIT .


Read full article on: newsit.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
«Σκοτεινό αδιέξοδο» του Βλαντιμίρ Ναμπόκοφ
Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Αγγελάκη το μυθιστόρημα του Βλαντιμίρ Ναμπίκοφ Σκοτεινό Αδιέξοδο σε μετάφραση...
4 m
www.zougla.gr
Κύπελλο Ελλάδας: Η ΕΠΟ όρισε διαιτητές στα Ολυμπιακός – Παναιτωλικός και Λαμία – Άρης
Εξέλιξη που… δείχνει πως οι δυο συγκεκριμένοι αγώνες ρεβάνς για τους «8» του Κυπέλλου Ελλάδας δεν θα πάρουν αναβολή, όπως έγινε στα ΑΕΚ – ΠΑΟΚ και Αναγέννηση – Παναθηναϊκός. Πιο συγκεκριμένα, στον επαναληπτικό ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναιτωλικό, η ΚΕΔ όρισε τον διεθνή Μανούχο, με βοηθούς τους Ι.Δημητριάδη, Χριστακόγλου, ενώ 4ος θα είναι ο Αναστασόπουλος ... Περισσότερα To άρθρο Κύπελλο Ελλάδας: Η ΕΠΟ όρισε διαιτητές στα Ολυμπιακός – Παναιτωλικός και Λαμία – Άρης δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
4 m
www.newsit.gr
Ο Κασουλίδης ενημέρωσε Μπορέλ για τα ΜΟΕ που θα προωθήσει η Λευκωσία
Για τις προτάσεις που ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας προτίθεται να προωθήσει προς την τουρκοκυπριακή πλευρά ενημέρωσε τον Ύπατο Εκπρόσωπο…Περισσότερα...
5 m
www.newsbomb.gr
Αττική Οδός: Πώς θα παραλάβουν οι οδηγοί τα εγκλωβισμένα αυτοκίνητα τους
Νέα ανακοίνωση για την παραλαβή των εγκλωβισμένων αυτοκινήτων στην Αττική Οδό.Περισσότερα...
6 m
www.newsbomb.gr
Όταν ο ΠΑΟΚ «χόρευε» πάνω στο χιόνι (vids)
Καλό το Ζάγκρεμπ και η Μόσχα, αλλά σαν την (χιονισμένη) Τούμπα δεν έχει! Εκεί, όπου στο λευκό τοπίο της, ο ΠΑΟΚ πριν από πολλά χρόνια είχε συντρίψει την ΑΕΚ και λίγο αργότερα πέτυχε μια από τις πιο επικές ανατροπές κόντρα στον ΟΦΗ.
6 m
gazzetta.gr
Ποια είναι τα δύο βραβεία που κέρδισαν τα Kia EV6 και Carnival
Τα βραβεία GOOD DESIGN για πρώτη φορά ξεκίνησαν να δίνονται το 1950. Είναι ένας από τους παλαιότερους διαγωνισμούς σχεδιασμού στον ...
6 m
www.zougla.gr
Η αποκλειστική φωτογράφιση της Μαρίας Σάκκαρη για το Marie Claire Φεβρουαρίου και όσα είπε πριν από το Australian Open
Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια και μία από τις 10 καλύτερες αυτή τη στιγμή στον κόσμο έχει όλα τα βλέμματα στραμμένα επάνω της. 
6 m
www.protothema.gr
Σκρέκας: «Έως το βράδυ η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στις περισσότερες περιοχές»
Μέχρι το βράδυ θα έχουν αποκατασταθεί τα προβλήματα ηλεκτροδότησης.
7 m
gazzetta.gr
Κλειστά όλα τα σχολεία και την Τετάρτη στην Αττική - Δεν θα γίνει τηλεκπαίδευση
Περισσότερα...
7 m
www.newsbomb.gr
Κρίστυ Λυκοπούλου: Στο νοσοκομείο με εγκεφαλικό επεισόδιο η πρώην παίκτρια της Φάρμας
Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε το βράδυ της Δευτέρας η Κρίστυ Λυκοπούλου, μία από τις παίκτριες που γνωρίσαμε στη Φάρμα.
8 m
iefimerida.gr
Νότια Σινική Θάλασσα: Αμερικανικό F-35 συνετρίβη σε αεροπλανοφόρο
Ένα αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος F-35 συνετρίβη στο κατάστρωμα αεροπλανοφόρου στη νότια Σινική Θάλασσα, όπως ανάφερε σε ανακοίνωσή του ο Αμερικανικός στόλος του Ειρηνικού.
8 m
iefimerida.gr
Ουκρανία: Η Δύση ενώνει τις δυνάμεις της και απειλεί με άνευ προηγουμένου κυρώσεις κατά της Ρωσίας
Όλοι εναντίον ενός - Μόσχα ΗΠΑ, Βρετανία, χώρες του ΝΑΤΟ και Ε.Ε, απάνταντι στη Ρωσία εάν αυτή επιχειρήσει επίθεση στην Ουκρανία
9 m
www.protothema.gr
Αττική Οδός: “Ελάτε να πάρετε τα αυτοκίνητα”!
Ανακοίνωση με την οποία καλεί τους ανθρώπους που εγκατέλειψαν τα αυτοκίνητά τους στην Αττική Οδό, εξέδωσε η εταιρεία. Η οποία φυσικά, δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη και ζητά από τους οδηγούς να μιλήσουν με την Πυροσβεστική. Η Αττική Οδός σε ανακοίνωσή της αναφέρει: Οι οδηγοί των οποίων τα οχήματα έχουν παραμείνει στα παρακάτω τμήματα της Αττικής […]
9 m
www.makeleio.gr
Ολλανδός, από την Αριστερά, ο νέος πρόεδρος της Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης
Με απόλυτη πλειοψηφία (με 164 ψήφους έναντι 80 της άλλης υποψήφιας, Μαρία Μεζέντσεβα, από την Ουκρανία) ο Tiny Kox, Ολλανδός...
9 m
www.zougla.gr
Βοσνία-Ερζεγοβίνη: Οι ευρωβουλευτές ζητούν ριζική αλλαγή της στρατηγικής της ΕΕ
Με κοινή τους δήλωση οι ευρωβουλευτές τεσσάρων πολιτικών ομάδων καταδικάζουν τις ενέργειες του Μίλοραντ Ντόντικ στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και καλούν σε παύση της στρατηγικής κατευνασμού της ΕΕ απέναντί του.
iefimerida.gr
Κακοκαιρία «Ελπίς»: Στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Κρήτης τα μεγαλύτερα προβλήματα
Κλειστοί δρόμοι και στις 4 Περιφερειακές Ενότητες, ενώ παράλληλα καλούνται οι οδηγοί να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις
www.protothema.gr
Κλειστά σχολεία και αύριο στην Αττική – Δεν θα γίνει ούτε τηλεκπαίδευση
Κλειστά θα είναι και αύριο Τετάρτη (25.01.2022) τα σχολεία στην Αττική. Καθώς ο νομός έχει μπει σε καθεστώς… αργίας, δεν θα γίνει ούτε και τηλεκπαίδευση. Άλλη μια μέρα να παίξουν χιονοπόλεμο θα έχουν οι μαθητές στην Αττική. Όπως ανακοινώθηκε τα σχολεία θα μείνουν για άλλο ένα 24ωρο κλειστά και δεν θα γίνει ούτε τηλεκπαίδευση αφού ... Περισσότερα To άρθρο Κλειστά σχολεία και αύριο στην Αττική – Δεν θα γίνει ούτε τηλεκπαίδευση δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ξέσπασε 75χρονος που είχε εγκλωβιστεί 22 ώρες στην Αττική Οδό -«Έτρεμα από το κρύο»
Συγκλονίζει ένας 75χρονος οδηγός που εγκλωβίστηκε για 22 ώρες στην Αττική Οδό, όταν και δημιουργήθηκαν τα πρώτα προβλήματα από την κακοκαιρία Ελπίδα.
iefimerida.gr
Καταδίκη της Τουρκίας από το ΕΔΑΔ για την παράνομη φυλάκιση του ανταποκριτή της Die Welt
Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδίκασε, την Τρίτη, την Τουρκία για τη φυλάκιση, το 2017 και το 2018, του πρώην ανταποκριτή...
www.zougla.gr
Αττική Οδός: «Αφήνω το αυτοκίνητο εδώ» – Το σημείωμα οδηγού που έφυγε με τα πόδια
Χιλιάδες οδηγοί ταλαιπωρήθηκαν για ώρες σε διάφορα σημεία του εθνικού δικτύου αλλά και της Αττικής Οδού. Δεν ήταν λίγοι αυτοί που δεν άντεξαν το κρύο, άφησαν τα οχήματά τους και επιχείρησαν να βρουν καταφύγιο μέχρι να περάσει ο χιονιάς. Το συγκλονιστικό μήνυμα ενός οδηγού που έφυγε με τα πόδια από την Αττική Οδό, προκειμένου να ... Περισσότερα To άρθρο Αττική Οδός: «Αφήνω το αυτοκίνητο εδώ» – Το σημείωμα οδηγού που έφυγε με τα πόδια δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Με πάρα πολλά προβλήματα ξύπνησε η Βόρεια Εύβοια. Χωρίς ρεύμα και υπερβολικό χιόνι
Ο χιονιάς Ελπίς χτύπησε δυνατά την Βόρεια Εύβοια με το χιόνι να ξεπερνά τους 60 πόντους στις Ροβιές, τους 30 πόντους στη Λίμνη και το μισό μέτρο στα Λουτρά Αιδηψού. Ροβιές Βόρειας Εύβοιας Διακοπή ρεύματος έχουν όλα τα χωριά της Δημοτικής Ενότητας Ελιμνύων, η Αγία Άννα και η Φαράκλα. Στο χωριό αυτό μία 85χρονη δεν […]
www.makeleio.gr
Βόλος: Ανακοίνωσε Χόρχε Κορέα
Ο ΝΠΣ Βόλος ανακοίνωσε την απόκτηση του 28χρονου μεσοεπιθετικού Χόρχε Κορέα.
gazzetta.gr
Σοκ: Συνελήφθη άνδρας για αποπλάνηση 12χρονης μέσα σε ξενοδοχείο της Αθήνας
Μέσα σε κεντρικό ξενοδοχείο στην Αθήνα εντοπίστηκε 12χρονη ανήλικη να κρατείται από 40χρονο άνδρα με τον οποίο φέρεται να είχε ερωτική επαφή. Συνελήφθη για αποπλάνηση ανηλίκου.
iefimerida.gr
Παγκόσμια πρώτη για τη Netcompany-Intrasoft!
Η Netcompany-Intrasoft, μέχρι πρότινος INTRASOFT International και από τον Νοέμβριο του 2021 μέλος του Netcompany Group A/S, επανασυστήνεται σε κοινό, μετόχους και συνεργάτες εντός και εκτός Ευρώπης, παρουσιάζοντας την νέα της εταιρική ταυτότητα.
iefimerida.gr
Αουτσάιντερ στα προημιτελικά ο Τσιτσιπάς – Τι βλέπουν οι στοιχηματικές
Ώρα προημιτελικού στο Australian Open για τον Στέφανο Τσιτσιπά, που αντιμετωπίζει τον Γιανίκ Σίνερ στην «Rod Laver Arena» (06:00).
gazzetta.gr
ΟΠΑΠ Game Time ΜΠΑΣΚΕΤ: Ο ΟΠΑΠ Champion Μιχάλης Αναστασάκης αναλύει την Euroleague
Τι βλέπει ο πρωταθλητής της σφυροβολίας για τους εντός έδρας αγώνες του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ και του Ολυμπιακού. Οι μπασκετικές «μάχες» των ελληνικών ομάδων στην Euroleague συνεχίζονται και αυτή την εβδομάδα και η εκπομπή ΟΠΑΠ Game Time ΜΠΑΣΚΕΤ φιλοξενεί τον ΟΠΑΠ Champion Μιχάλη Αναστασάκη. Ο 28χρονος πρωταθλητής σφυροβολίας αναλύει τον αγώνα της 23ης αγωνιστικής της Euroleague, ... Περισσότερα To άρθρο ΟΠΑΠ Game Time ΜΠΑΣΚΕΤ: Ο ΟΠΑΠ Champion Μιχάλης Αναστασάκης αναλύει την Euroleague δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Πάτρα: Νεκρός οδηγός αυτοκινήτου σε τροχαίο – Συγκρούστηκε με φορτηγό στο αντίθετο ρεύμα
Τραγωδία στα Αραχωβίτικα στην Πάτρα. Ο οδηγός ενός αυτοκινήτου σκοτώθηκε μετά από σφοδρή σύγκρουση με φορτηγό. Όλα συνέβησαν όταν το ΙΧ που οδηγούσε πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας στα Αραχωβίτικα στην Πάτρα και συγκρούστηκε με φορτηγό. Ο άτυχος άνδρας εγκλωβίστηκε και ανασύρθηκε νεκρός μέσα από το φλεγόμενο αυτοκίνητο που έγινε άμορφη μάζα, αναφέρει το thebest.gr. ... Περισσότερα To άρθρο Πάτρα: Νεκρός οδηγός αυτοκινήτου σε τροχαίο – Συγκρούστηκε με φορτηγό στο αντίθετο ρεύμα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Σημείωμα οδηγού στην Αττική Οδό: «Το αφήνω, πρέπει να πάρω χάπια για το ζάχαρο» (vid)
Το συγκλονιστικό μήνυμα ενός οδηγού που έφυγε με τα πόδια από την Αττική Οδό, προκειμένου να φτάσει στο σπίτι του για να λάβει φαρμακευτική αγωγή κατέγραψε η κάμερα του MEGA.
gazzetta.gr
Κεφαλονιά: Νεκρή η 67χρονη που έπεσε με το αυτοκίνητο στο λιμάνι του Πόρου
Νεκρή ανασύρθηκε η οδηγός του αυτοκίνητου, που για άγνωστες μέχρι στιγμής αιτίες, έπεσε χθες το βράδυ στο παγωμένα νερά, του λιμανιού στον Πόρο Κεφαλονιάς. Σήμερα το πρωί, μόλις το επέτρεψαν οι συνθήκες, δύο δύτες βούτηξαν στο λιμάνι αυτό της Κεφαλονιάς αναζητώντας το ΙΧ. Μετά από πολύωρη έρευνα και με την βοήθεια σκαφών εντόπισαν το αμάξι ... Περισσότερα To άρθρο Κεφαλονιά: Νεκρή η 67χρονη που έπεσε με το αυτοκίνητο στο λιμάνι του Πόρου δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Συμφώνησε κι έρχεται ο Μάικ Χένρι για τον Ηρακλή
Ο Ηρακλής συμφώνησε με τον 29χρονο Αμερικανό φόργουορντ, Μάικ Χένρι, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη γαλλική Ρεμς.
gazzetta.gr
Κεφαλονιά: Νεκρή γυναίκα οδηγός που έπεσε στο λιμάνι του Πόρου
Μέχρι στιγμής είναι άγνωστες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το όχημα βρέθηκε στα παγωμένα νερά του λιμανιού.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
ΞΗΜΕΡΩΜΑ ΤΡΙΤΗΣ – ΑΥΤΟΣ Ο Μ@Λ@ΚΑΣ Ο ΠΡΑΣΙΝΟΦΡΟΥΡΟΣ – ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΧΑΟΣ ΣΤΗΝ ΛΕΩΦΟΡΟ ΤΗΣ ΚΟΛΑΣΗΣ – ΞΑΝΑΨΗΦΙΣΤΕ ΤΟΝ!
Ξημέρωμα Τρίτης Ανταπόκριση Στέφανος Χίος Αυτός ο μ@λ@κας ο πρασινοφρουρός Το απόλυτο χάος στη Λεωφόρο της κόλασης Ξαναψηφίστε τον!
www.makeleio.gr
Τουρκία: Καταδίκη της Άγκυρας από το ΕΔΔΑ για τη φυλάκιση του δημοσιογράφου Ντενίζ Γιουτσέλ
Τουρκία: Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου καταδίκασε την Άγκυρα επειδή είχε φυλακίσει για ένα χρόνο τον γερμανοτούρκο δημοσιογράφο Ντενίζ…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ο Τσιτσιπάς στο δρόμο για τον τελικό του Australian Open
Έτοιμος για μία ακόμα πρόκριση, που θα τον στείλει πιο κοντά στον τελικό του Australian Open, είναι ο Στέφανος Τσιτσιπάς...
www.zougla.gr
Premier League: Αύξηση 36% στα περιστατικά οπαδικής απειθαρχίας
Έπειτα από τα μπουκάλια στους παίκτες της Άστον Βίλα και τους αναπτήρες προς τον Ρούντιγκερ, οι μελέτες αποδεικνύουν πως η Premier League αντιμετωπίζει πλέον μεγάλο πρόβλημα οπαδικής απειθαρχίας.
gazzetta.gr
Κανονικά οι λαϊκές αγορές την Τετάρτη στην Αττική
Παρά τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στην Αττική από την κακοκαιρία «Ελπίδα», οι λαϊκές αγορές αναμένεται να λειτουργήσουν κανονικά αύριο, Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2022. Αυτό ανακοίνωσε η Παναττική Ομοσπονδία Σωματείων Επαγγελματιών Πωλητών Λαϊκών Αγορών. «Λόγω των έκτακτων συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί εξαιτίας των καιρικών φαινομένων σε ολόκληρη την Αττική, οι λαϊκές αγορές για αύριο Τετάρτη 26 ... Περισσότερα To άρθρο Κανονικά οι λαϊκές αγορές την Τετάρτη στην Αττική δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Θεσσαλονίκη: Πρόστιμα και σύλληψη σε μπαρ με μουσική και κατεβασμένα στόρια
Πρόστιμο 5000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας επιβλήθηκε σε μπαρ, στο Φάληρο της Θεσσαλονίκης.
iefimerida.gr
Πιερία: Αίρεται η απαγόρευση κυκλοφορίας για τα λεωφορεία στην εθνική οδό Αθηνών-Θεσσαλονίκης
Αίρεται η απαγόρευση κυκλοφορίας για τα λεωφορεία στην εθνική οδό Αθηνών-Θεσσαλονίκης, στην Πιερία, που είχε ανακοινωθεί τη Δευτέρα από την...
www.zougla.gr
Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης: Η ολομέλεια συγκέντρωσε τις συστάσεις πολιτών για κρίσιμα θέματα
Η Ολομέλεια της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης εξέτασε τις συστάσεις που διατύπωσαν δύο Ομάδες Ευρωπαίων Πολιτών και εθνικές ομάδες πολιτών.
iefimerida.gr
Βαγγέλης Περρής: Eξαλλος με τον Γιώργο Πατούλη- «Την ουρά στα σκέλια και άντε γεια» [βίντεο]
Στην εκπομπή Καλημέρα Ελλάδα μίλησε ο περιφερειάρχης Αττικής για τα προβλήματα που προκλήθηκαν απο την κακοκαιρία Ελπίδα με τον Βαγγέλη Περρή να μην κρύβει τον εκνευρισμό του για την απίστευτη ταλαιπωρία που έζησε.
iefimerida.gr
Νοσοκομείο Παίδων, ώρα μηδέν! Χωρίς θέρμανση όλη το βράδυ!
Ντροπή και μόνο, μπορεί να νιώσει κάποιος από την καταγγελία του αναγνώστη μας. “Από χθες το βράδυ όλο το νοσοκομείο είναι χωρίς θέρμανση!!! Καθόλου!!! Η μόνη μέριμνα ήταν 2 ώρα τα ξημερώματα να παρέχουν 1 επιπλέον κουβέρτα!!! Πλέον το σύνθημα δεν είναι Κούλη γ@μιεσ@ι, είναι Κούλα θα σε γ@μησουμε!!!!!”
www.makeleio.gr
Η «Ελπίδα» έντυσε στα λευκά την Ακρόπολη
Στα λευκά έντυσε την Ακρόπολη η κακοκαιρία «Eλπίδα», πέρα από το απίστευτα μεγάλα προβλήματα που δημιούργησε.
iefimerida.gr
Κορωνοϊός: Τρεις στους τέσσερις πρώην ασθενείς σε ΜΕΘ έχουν συμπτώματα έναν χρόνο μετά το εξιτήριο, σύμφωνα με έρευνα
Η μελέτη δείχνει πόσο απίστευτη επίπτωση έχει η εισαγωγή σε ΜΕΘ στις ζωές των πρώην ασθενών με Covid-19, ακόμη και μετά από ένα έτος
www.protothema.gr
Συντάξεις Φεβρουαρίου: Ξεκινούν σήμερα οι πληρωμές, τι ώρα θα δείτε χρήματα στους λογαριασμούς σας
Τι ώρα μπαίνουν οι συντάξεις, αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα
www.protothema.gr
Κρήτη: Στο επαρχιακό οδικό δίκτυο τα περισσότερα προβλήματα από την κακοκαιρία
Στο επαρχιακό και ορεινό οδικό δίκτυο της Κρήτης, επικεντρώνονται τα περισσότερα προβλήματα, από την κακοκαιρία που πλήττει το νησί. Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ, υπάρχουν κλειστοί.....
www.zougla.gr
Κούγιας στο Newsbomb.gr για τους εγκλωβισμένους: Θα στραφούμε εναντίον Περιφέρειας και Αττικής Οδού
Ο Αλέξης Κούγιας διευκρίνισε ότι, οι εγκλωβισμένοι οδηγοί δικαιούνται αποζημίωσης τόσο από τους ιδιώτες παραχωρησιούχους, όσο και από το Δημόσιο.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Θάνος Πλεύρης: Αναβάλλονται οι αυριανοί εμβολιασμοί, πότε θα γίνουν
Δεν θα πραγματοποιηθούν ούτε αύριο οι εμβολιασμοί κατά του κορωνοϊού, λόγω της κακοκαιρίας «Ελπίδα» ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης.
iefimerida.gr