ΗΠΑ: Πρώην νοσηλευτής καταδικάστηκε σε 10ετή κάθειρξη επειδή βίασε και άφησε έγκυο μια ασθενή με βαριά αναπηρία

Ένας πρώην νοσηλευτής καταδικάστηκε σε κάθειρξη 10 ετών για τη σεξουαλική κακοποίηση...
Read full article on: zougla.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Ιερακοθηρία με τον Σεΐχη του Ντουμπάι - Ο Έλληνας κτηνίατρος μοιράζεται την εμπειρία με το iefimerida.gr [εικόνες]
Μέλη της Βασιλικής Οικογένειας του Ντουμπάι πήγαν στο Πακιστάν για το ετήσιο παραδοσιακό κυνήγι με γεράκια. Μαζί τους, ο «δικός μας» Παναγιώτης Αζμάνης.
1m
iefimerida.gr
Δέκα φωτογραφίες νεογέννητων στην αίθουσα τοκετού
Φωτογράφιση τοκετού: Γιατί ολοένα και περισσότερα ζευγάρια την επιλέγουν;Περισσότερα...
9 m
www.newsbomb.gr
Χειμερινές εκπτώσεις 2022 με ανοιχτά μαγαζιά – Τι ώρα κλείνουν τα καταστήματα
Ανοιχτά είναι τα καταστήματα σήμερα, Κυριακή 16 Ιανουαρίου 2022, με τους καταναλωτές να έχουν την ευκαιρία να κάνουν τα ψώνια τους στις χειμερινές εκπτώσεις που θα διαρκέσουν έως τη Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου.  Σύμφωνα με το νόμο, τα εμπορικά καταστήματα μπορούν να ανοίξουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων, με ωράριο λειτουργίας από τις 11.00 έως ... Περισσότερα To άρθρο Χειμερινές εκπτώσεις 2022 με ανοιχτά μαγαζιά – Τι ώρα κλείνουν τα καταστήματα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
9 m
www.newsit.gr
ATP για απέλαση Νόβακ Τζόκοβιτς: «Το τέλος μιας βαθιά λυπηρής σειράς γεγονότων»
«Η απουσία του από το Australian Open είναι μεγάλη απώλεια για το τένις» αναφέρει η ATP για την οριστική… απουσία του Νόβακ Τζόκοβιτς από το Australian Open. Η Αυστραλία είναι έτοιμη να προχωρήσει στην απέλαση του Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης, καθώς το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο επικύρωσε την απόφαση της κυβέρνησης να ακυρώσει τη βίζα του με ... Περισσότερα To άρθρο ATP για απέλαση Νόβακ Τζόκοβιτς: «Το τέλος μιας βαθιά λυπηρής σειράς γεγονότων» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Νίκος Δένδιας: Η Τουρκία να σεβαστεί τα δικαιώματα της ελληνικής μειονότητας σε Ίμβρο, Τένεδο και Κωνσταντινούπολη
Το μήνυμα πως η Τουρκία πρέπει επιτέλους να σεβασθεί πλήρως τα δικαιώματα της ελληνικής μειονότητας στην Ίμβρο, στην Τένεδο και στην Κωνσταντινούπολη, εφαρμόζοντας απαρέγκλιτα τη Συνθήκη της Λωζάνης, έστειλε εκ νέου ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας κατά τον χαιρετισμό του στην κοπή της πίτας του Συλλόγου Ιμβρίων για το νέο έτος, η οποία πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά. ... Περισσότερα To άρθρο Νίκος Δένδιας: Η Τουρκία να σεβαστεί τα δικαιώματα της ελληνικής μειονότητας σε Ίμβρο, Τένεδο και Κωνσταντινούπολη δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Σπύρος Παπαδόπουλος: Αποκάλυψε πώς έμπαινε στο γήπεδο να δει τον Ολυμπιακό όταν δεν είχε λεφτά [βίντεο]
Για την αγαπημένη του ομάδα, τον Ολυμπιακό μίλησε μεταξύ άλλων, ο Σπύρος Παπαδόπουλος σε συνέντευξή του στην κρατική τηλεόραση και αποκάλυψε πώς έμπαινε στο γήπεδο όταν ήταν μικρός, ενώ δεν είχε χρήματα.
iefimerida.gr
Τουρκικό δίκτυο επαινεί τον ΣΥΡΙΖΑ που εναντιώνεται στις αμυντικές δαπάνες της Ελλάδας
Εύσημα στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης από το φιλοκυβερνητικό τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο Haber Global, για το «όχι» στην υπερψήφιση των αμυντικών δαπανών της χώρας, στον Προϋπολογισμό του 2022
www.protothema.gr
Δείτε την πρώτη πτήση του ιπτάμενου hypercar [βίντεο]
Ένα ηλεκτρικό hypercar για τις εναέριες διαδρομές, το eVTOL που εξέλιξε η βρετανική Bellwether Industries, ικανό να αγγίζει ταχύτητα 220 km/h, πραγματοποίησε την πρώτη του πτήση στο Ντουμπάι.
iefimerida.gr
Ν. Δένδιας: H Τουρκία πρέπει επιτέλους να σεβαστεί πλήρως τα δικαιώματα της ελληνικής μειονότητας σε Ίμβρο, Τένεδο και Κωνσταντινούπολη
Το μήνυμα πως η Τουρκία πρέπει επιτέλους να σεβαστεί πλήρως τα δικαιώματα της ελληνικής μειονότητας στην Ίμβρο, στην Τένεδο...
www.zougla.gr
Πέλλα: Ανακάλυψαν τον δράστη «χρυσής» διάρρηξης
Άρπαξαν από τα γραφεία εταιρείας το ποσό των 15.000 ευρώ - Ταυτοποιήθηκε ο δράστης, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται και για να εξακριβωθούν και τα στοιχεία  του συνεργού του
www.protothema.gr
Κίνα – Κορονοϊός: 65 νέα κρούσματα λίγο πριν τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες
Η Κίνα ανακοίνωσε σήμερα ότι στις 15 Ιανουαρίου καταγράφηκαν 65 κρούσματα κορονοϊού εκ των οποίων το πρώτο με μετάλλαξη Όμικρον. Τα κρούσματα αυτά καταγράφηκαν στην πρωτεύουσα της Κίνας μερικές εβδομάδες πριν από την έναρξη των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στο Πεκίνο στις 4 Φεβρουαρίου και τις αργίες για το Κινεζικό Νέο Έτος. Ο αριθμός τους είναι ... Περισσότερα To άρθρο Κίνα – Κορονοϊός: 65 νέα κρούσματα λίγο πριν τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Τζόκοβις - Επίθεση Βούτσιτς στον πρωθυπουργό της Αυστραλίας: Έκανε «πολιτικό παιχνίδι» ενόψει των εκλογών
Ο Βούτσιτς κατηγόρησε τους Αυστραλούς πως είπαν ψέματα για τα ποσοστά εμβολιασμού κατά της Covid στη Σερβία - Νομίζουν ότι έχουν ταπεινώσει τον Τζόκοβιτς, αλλά έχουν ταπεινώσει τον εαυτό τους, τόνισε
www.protothema.gr
Μητσοτάκης στον Σύλλογο Ιμβρίων: Θα πιέζουμε διαρκώς την Τουρκία να σέβεται τις δεσμεύσεις της
Η Ελλάδα θα πιέζει σε κάθε διεθνές forum την Τουρκία να σεβαστεί όσα έχει υπογράψει στη συνθήκη της Λωζάνης, διεμήνυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
iefimerida.gr
Nόβακ Τζόκοβιτς: Το αστρονομικό ποσό που θα πληρώσει μετά τη δικαστική του ήττα στην Αυστραλία
Μετά απο μία δεκαήμερη νομική περιπέτεια με την κυβέρνηση της Αυστραλίας, ο Σέρβος τενίστας Νόβακ Τζόκοβιτς θα απελαθεί άμεσα απο…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Συγκινητικό βίντεο: Άστεγος γιορτάζει τα γενέθλια του σκύλου του με καπελάκια, τούρτα και κεράκια 
Το βίντεο έγινε viral και βοήθησε τον νεαρό άντρα και τα σκυλιά του να βρουν ένα σπίτι για να περνούν τις νύχτες
www.protothema.gr
Βόλος: «Άφησα την κόρη μου στο ορφανοτροφείο για να τη σώσω»
Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία του Βόλου με την υπόθεση της μητέρας που άφησε την κόρη της σε ορφανοτροφείο.  Η 48χρονη αποφάσισε να πάρει αυτή την απόφαση για να ζήσει το παιδί της σε καλύτερες συνθήκες, καθώς πάσχει από δρεπανοκυτταρική αναιμία. “Είμαι σε τραγική ψυχολογική κατάσταση”, είπε χαρακτηριστικά στην εκπομπή “Χαμογέλα και πάλι” του MEGA.  ... Περισσότερα To άρθρο Βόλος: «Άφησα την κόρη μου στο ορφανοτροφείο για να τη σώσω» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ν. Ηλιόπουλος: Η κυβέρνηση παραδέχεται ότι το 2% δεν ήταν ουσιαστική αύξηση
«Η κοινωνία πληρώνει πολύ ακριβά την κυβέρνηση Μητσοτάκη», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Νάσος Ηλιόπουλος...
www.zougla.gr
Το ωστικό κύμα του ηφαιστείου Hunga Tonga έφτασε και στην Ελλάδα - Η ενημέρωση Αρναούτογλου
Το ωστικό κύμα του ηφαιστείου Hunga Tonga «τρέλανε» για λίγο τα βαρόμετρα και της Ελλάδας το βράδυ του Σαββάτου (17/1)…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Χάλκινο μετάλλιο για το «υγειονομικό ρομπότ» της Ελλάδας στην Παγκόσμια Ολυμπιάδα Ρομποτικής
Ξεχώρισε μεταξύ των συμμετοχών ως ένας  ολοκληρωμένος  πάροχος υγείας - Θερμομετρά, παίρνει πίεση, μετράει τα επίπεδα οξυγόνου, απολυμαίνει χώρους και  επικοινωνεί με τον θεράποντα γιατρό
www.protothema.gr
Βανδή-Μπισμπίκης: Η συγκατοίκηση, η γνωριμία με τα παιδιά τους και η φωτογραφία που ...στάζει μέλι
Μετά τις κοινές φωτογραφίες, τις σπόντες στο πλατό και τα backstage στιγμιότυπα, έρχεται η Δέσποινα Βανδή με μια φωτογραφία της…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Έξαλλος ο Βούτσιτς με την απόφαση για τον Τζόκοβιτς: «Είναι κυνήγι μαγισσών, τον βασανίζετε επί 11 ημέρες»
Όλη η διαδικασία στην υπόθεση Τζόκοβιτς έμοιαζε με «κυνήγι μαγισσών», δήλωσε ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς σχολιάζοντας την απόφαση του δικαστηρίου της Μελβούρνης για την απέλαση του Σέρβου τενίστα.
iefimerida.gr
ΚΑΙ ΑΝΙΣΤΟΡΗΤΟΣ ΚΑΙ ΒΛΑΚΑΣ! «Η ιστορία της Ελλάδας είναι γεμάτη με σφαγές, βιασμούς αρπαγές…» λέει Βουλευτής του Ερντογάν και δείχνει… τη Σμύρνη να καίγεται!
O βουλευτής Χαλίλ Οζσαβλί του κόμματος ΑΚΡ σε δηλώσεις που έκανε σήμερα μεταξύ άλλων είπε και τα εξής : Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Ελλάδας σε κάποια εγκαίνια έκανε κάποιες δηλώσεις με στόχο την χώρα μας και ιδιαίτερα σχετικά με την ιστορία. Η Ελλάδα δεν μπορεί με τίποτε να μας δώσει μαθήματα ιστορίας Η ιστορία […]
www.makeleio.gr
Χωρίς self test αυτή τη Δευτέρα οι μαθητές στα σχολεία -Τι αλλάζει
Χωρίς self test θα πάνε τη Δευτέρα οι μαθητές στα σχολεία, σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας.
iefimerida.gr
Ιωάννα Τούνη: Τι λέει ο ακτιβιστής Ηλίας Γκιώνης για την αποκάλυψη του προσώπου που διέρρευσε το revenge porn
«Έχει βουίξει ο τόπος ότι είναι κολλητούλα με τους δράστες», σημειώνει ο ίδιος
www.protothema.gr
gov.gr: Ποια έγγραφα μπορείτε να εκδώσετε ηλεκτρονικά - Απαντήσεις σε βασικά ερωτήματα
Η γραφειοκρατία επιτέλους περιορίζεται αρκετά, ύστερα από την ψηφιοποίηση εγγράφων, που είναι πλέον διαθέσιμα στο gov.gr. Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Η Βαλερί Πεκρές ήρθε στην Ελλάδα -Εγκώμια για τις μεταρρυθμίσεις και το μεταναστευτικό [εικόνες]
Η περιφερειάρχης της περιοχής του Παρισιού και υποψήφια της γαλλικής Δεξιάς για το αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, Βαλερί Πεκρές, επισκέφθηκε την Αθήνα και τη Σάμο από τις 14 ως τις 16 Ιανουαρίου.
iefimerida.gr
Ανοικτά σήμερα τα εμπορικά καταστήματα - Το ωράριο λειτουργίας
Τα καταστήματα, προαιρετικά, μπορούν να λειτουργήσουν σήμερα στο πλαίσιο των χειμερινών εκπτώσεων που έχουν ήδη ξεκινήσει και αναμένεται να διαρκέσουν…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Αγάπη παράνομη - ΕΡΤ: Διψήφια ποσοστά τηλεθέασης στην πρεμιέρα της σειράς
Τι έκανε η νέα σειρά απέναντι στο Survivor
www.protothema.gr
ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην απαντάτε στα SMS από τον 54122…
Προσοχή σε νέα απάτη με SMS από το 54122. Νέο κύμα μηνυμάτων φαίνεται να ξεκίνησε ένα από τα γνωστά 5ψήφια νούμερα που υπερχρεώνουν όσους απαντήσουν στο μήνυμα που θα τους αποσταλεί, ενώ παράλληλα τους εγγράφουν χωρίς συγκατάθεση σε υπηρεσίες με περαιτέρω χρέωση. Η απάτη είναι απλή: ο κάτοχος του κινητού λαμβάνει ένα μήνυμα από τον […]
www.makeleio.gr
Σχολεία: Χωρίς νέο self test οι μαθητές τη Δευτέρα (17/1) – Οι αλλαγές στη δήλωση
Σχολεία: Ποια είναι η βασική αλλαγή στη διαδικασία των self test για τους μαθητές – Όσα αναφέρει το Υπουργείο ΠαιδείαςΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ξεχάστε τις Καρντάσιαν: Νέο ριάλιτι δείχνει πώς αριστοκρατικές οικογένειες της Βρετανίας προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα [βίντεο]
Το τέλος για το ριάλιτι των Καρντάσιανς, ήρθε μετά από 14 χρόνια και 20 σεζόν. Τώρα οι τηλεθεατές θα μπορούν να παρακολουθούν τα «δράματα» άλλων οικογενειών και μάλιστα αριστοκρατικών.
iefimerida.gr
Β. Κικίλιας: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη στηρίζει στην πράξη τους ανθρώπους του ελληνικού Τουρισμού
Στη στήριξη των χειμερινών προορισμών που σημείωσαν ανάκαμψη στην εορταστική περίοδο για το επόμενο διάστημα αναφέρεται σε...
www.zougla.gr
Eλλάδα: Η 6η καλύτερη χώρα για να ζει κανείς - Τι δείχνει παγκόσμια έρευνα
Η Ελλάδα είναι η 6η καλύτερη χώρα για να ζει κανείς το 2022 απο την άποψη των συνθηκών υγείας, διαπιστώνει…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Λακωνία: Ανήλικοι σε σπείρα που διέρρηξε οκτώ σπίτια
Μεταξύ των μελών της συμμορίας και τρεις ανήλικοι - Η συνολική αξία των κλοπιμαίων ξεπερνά τις 4.000 ευρώ
www.protothema.gr
Πλεύρης: «Χαλάρωση ή και άρση των μέτρων αν συνεχιστεί η αποκλιμάκωση» (vid)
Ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης ξεκαθάρισε πως δεν εξετάζουν περαιτέρω υποχρεωτικότητα.
gazzetta.gr
ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΣΙΡΟΠΙΑ! Εγιναν… Instagram official! Βανδή – Μπισμπίκης ανέβασαν την πρώτη τους κοινή φωτογραφία
Είναι πλέον επίσημο! Η Δέσποινα Βανδή και ο Βασίλης Μπισμπίκης ζουν και αναπνέουν ο ένας για τον άλλο και δεν το κρύβουν. Τόσο η τραγουδίστρια, όσο και ο ηθοποιός ξάφνιασαν ευχάριστα τους διαδικτυακούς τους φίλους που περίμεναν πώς και πώς μια κοινή τους φωτογραφία στα social media. To ζευγάρι ανέβασε την πιο αγαπησιάρικη selfie του […]
www.makeleio.gr
Χριστίνα Κοντοβά: Εφτιαξε με την μικρή Ada τον πρώτο της χιονάνθρωπο -Μητέρα και κόρη φορούν την ίδια κορδέλα
Eξόρμηση στα χιόνια έκαναν η Χριστίνα Κοντοβά και η κόρη της, Αda.
iefimerida.gr
Νόβακ Τζόκοβιτς: Αναχωρεί με βραδινή πτήση από την Μελβούρνη
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς φεύγει δικαστικά ηττημένος, απογοητευμένος, με “πληγωμένη” την… τσέπη του και άμεσα από την Αυστραλία, μετά την απόφαση απέλασης που υπήρξε από το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της χώρας. Ο εννέα φορές νικητής του Australian Open, Νόβακ Τζόκοβιτς, δεν θα έχει την ευκαιρία να υπερασπιστεί τον τίτλο του και καλείται να αποχωρήσει άμεσα από την ... Περισσότερα To άρθρο Νόβακ Τζόκοβιτς: Αναχωρεί με βραδινή πτήση από την Μελβούρνη δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Η Αλεσάντρα Αμπρόσιο και οι καλλίγραμμες φίλες της έφεραν το καλοκαίρι
Δείτε το βίντεο και τις φωτογραφίες που ανέβασε η καλλονή από τη Βραζιλία στο Instagram της
www.protothema.gr
Ιωάννινα: Εξιχνιάστηκε απάτη με αγγελία για πώληση οχήματος
Το θύμα είχε καταθέσει 3.000 ευρώ στον τραπεζικό λογαρισμό των απατεώνων
www.protothema.gr
Βιασμός στη Θεσσαλονίκη: Το «Αχίλλειον» απαντά για τη φερόμενη εμπλοκή ατόμου του μαγαζιού
Εν μέσω του σάλου που έχει ξεσπάσει για τον ομαδικό βιασμό της 24χρονης στη Θεσσαλονίκη, το γνωστό καφέ – μπαρ “Αχίλλειον” στο κέντρο της πόλης εξέδωσε ανακοίνωση, με αφορμή τη φερόμενη εμπλοκή στην υπόθεση, ατόμου του μαγαζιού.  Σύμφωνα με όσα αναφέρει η επιχείρηση στην ανακοίνωσή της, το εν λόγω άτομο ήταν εργαζόμενος στο μαγαζί και ... Περισσότερα To άρθρο Βιασμός στη Θεσσαλονίκη: Το «Αχίλλειον» απαντά για τη φερόμενη εμπλοκή ατόμου του μαγαζιού δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
ΝΔ: «Απαράδεκτο ο Τσίπρας δια της σιωπής του να καλύπτει την ανεπίτρεπτη παρέμβαση του Πολάκη»
Η Νέα Δημοκρατία ζητά από τον αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ να πάρει θέση για το περιστατικό με πρωταγωνιστή τον Παύλο Πολάκη…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Τα δύο ζώδια που θα σας ραγίσουν την καρδιά και το ένα που λατρεύει να είναι σε σχέση
Σε ποια ανήκετε εσείς;
www.protothema.gr
Δέσποινα Βανδή: Η πρώτη φωτογραφία με τον Βασίλη Μπισμπίκη στο Instagram – «Η αγάπη μου»
Η Δέσποινα Βανδή είναι ερωτευμένη και δεν έχει κανένα λόγο να κρύβει την ευτυχία της στην προσωπική της ζωή. Η δημοφιλής τραγουδίστρια βρίσκεται σε σχέση το τελευταίο διάστημα με τον καταξιωμένο ηθοποιό Βασίλη Μπισμπίκη και φαίνεται και δείχνει να περνά υπέροχα. Το βράδυ του Σαββάτου 15/1, η Δέσποινα Βανδή έδωσε το παρών στην πρεμιέρα του ... Περισσότερα To άρθρο Δέσποινα Βανδή: Η πρώτη φωτογραφία με τον Βασίλη Μπισμπίκη στο Instagram – «Η αγάπη μου» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Απάντησε σε Οικονόμου ο ΣΥΡΙΖΑ: «Πάει πολύ να μας κουνάτε το δάκτυλο»
Ο ΣΥΡΙΖΑ απάντησε σε όσα ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για τον Παύλο Πολάκη
www.protothema.gr
Απάντησε ο ΣΥΡΙΖΑ σε όσα είπε Οικονόμου για Πολάκη: «Πάει πολύ να μας κουνάτε το δάκτυλο»
Ο ΣΥΡΙΖΑ απάντησε σε όσα ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για τον Παύλο Πολάκη
www.protothema.gr
Survivor: «Θα φύγω, δεν θα την παλέψω», λέει η Μυριέλλα και ο Λιανός ανακοινώνει αποχωρήσεις, «δεν άντεξαν»
Ανατρεπτικό και γεμάτο εντάσεις το σημερινό (16/1) επεισόδιο του Survivor, με εντάσεις κλάματα και αποχωρήσεις
www.protothema.gr