ΗΠΑ: Το CNN απέλυσε τον παρουσιαστή Κρις Κουόμο για τον ρόλο του στο σεξουαλικό σκάνδαλο του αδελφού του

Το CNN ανακοίνωσε σήμερα πως απέλυσε τον παρουσιαστή ειδήσεων Κρις Κουόμο αφού ήρθαν στο φως «πρόσθετες πληροφορίες» στη διάρκεια έρευνας σχετικά...
Read full article on: zougla.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Αναβάλλονται οι κληρώσεις για Τζόκερ, ΠΡΟΤΟ και Λαϊκό Λαχείο
Η κακοκαιρία «Ελπίδα» που πλήττει τις τελευταίες ώρες το μεγαλύτερο μέρος της χώρας έφερε και πολλά προβλήματα στις μετακινήσεις. Λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων, οι κληρώσεις του Τζόκερ και του Λαϊκού λαχείου αναβάλλονται για την Τετάρτη. Λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών, οι κληρώσεις ΤΖΟΚΕΡ, ΠΡΟΤΟ και Λαϊκού Λαχείου της Τρίτης αναβάλλονται για την Τετάρτη 26 ... Περισσότερα To άρθρο Αναβάλλονται οι κληρώσεις για Τζόκερ, ΠΡΟΤΟ και Λαϊκό Λαχείο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
3 m
www.newsit.gr
Κακοκαιρία «Ελπίς»: «Εξαφάνισε» την εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας στο Μαρτίνο
Απίστευτες εικόνες καταγράφονται στην Εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας, λόγω της κακοκαιρίας «Ελπίς»… Όπως φαίνεται στο βίντεο του Up Stories τα πάντα έχουν βυθιστεί στο χιόνι, στο ύψος του Μαρτίνου και στην παραλία Θεολόγου Φθιώτιδας.   To άρθρο Κακοκαιρία «Ελπίς»: «Εξαφάνισε» την εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας στο Μαρτίνο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
4 m
www.newsit.gr
Έκκληση της ΕΛΑΣ στους οδηγούς για χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων ΚΑΙ στην Αττική
Έκκληση στους οδηγούς να χρησιμοποιούν αντιολισθητικές αλυσίδες στα οχήματά τους, στο οδικό δίκτυο της Αττικής, λόγω της χιονόπτωσης, απευθύνει η ΕΛΑΣ με ανακοίνωσή της. Αναλυτικά, η ανακοίνωσή της αναφέρει: «Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που παρατηρούνται στον νομό Αττικής και προς αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, παρακαλούνται οι οδηγοί οχημάτων που κινούνται σε οδικό δίκτυο όπου […]
5 m
www.makeleio.gr
Η βραδινή έξοδος της Τόνιας Σωτηροπούλου στο Παρίσι (εικόνα)
Μοιάζει με πραγματική Γαλλίδα
5 m
www.protothema.gr
Πυκνές χιονοπτώσεις και την Τρίτη κυρίως στα ανατολικά τμήματα (και στην Αττική) με βαθμιαία όμως εξασθένηση μετά το μεσημέρι
Την Τρίτη προβλέπονται χιονοπτώσεις κατά περιόδους πυκνές σε Ανατολική Στερεά, Ανατολική Πελοπόννησο, Εύβοια, Κυκλάδες, Κρήτη, σε χαμηλά υψόμετρα των Δωδεκανήσων...
5 m
www.zougla.gr
Ποιοι δρόμοι είναι τώρα κλειστοί στην Αθήνα – Live που χιονίζει τώρα
ΚΑΙΡΟΣ – ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ: Η κακοκαιρία που πλήττει τις τελευταίες ώρες το μεγαλύτερο μέρος της χώρας αναμένεται να κορυφωθεί την Τρίτη.  Απελπισία στους περισσότερους δρόμους της Αττικής, καθώς σε πολλές κεντρικές οδούς έχει ήδη σχηματιστεί ουρλά χιλιομέτρων. Ακίνητοι οι περισσότεροι οδηγοί που επέλεξαν την Αττική Οδό για τις μετακινήσεις τους, καθώς είναι εγκλωβισμένοι ... Περισσότερα To άρθρο Ποιοι δρόμοι είναι τώρα κλειστοί στην Αθήνα – Live που χιονίζει τώρα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
6 m
www.newsit.gr
Θρασύδειλες τουρκικές προκλήσεις: Πραγματοποίησαν υπερπτήσεις πάνω από νησιά και έτρεξαν να κρυφτούν
Μπορεί η κακοκαιρία να πλήττει τόσο την Ελλάδα όσο και την Τουρκία, ωστόσο οι Τούρκοι ακόμα και αυτές τις τόσο…Περισσότερα...
7 m
www.newsbomb.gr
Ο Γιώργος Λιάγκας «αδειάζει» τους influencers: «Παιδιά που δεν έχουν καμία παιδεία, τους γύρισε μπούμερανγκ»
Ο παρουσιαστής τοποθετήθηκε σχετικά με τα βίντεο που ανάρτησαν η Super Κική, η Δήμητρα Αλεξανδράκη και ο Αλέξανδρος Κοψιάλης και κάνουν λόγο για cyber bullying 
7 m
www.protothema.gr
Τσιτσιπάς – Σίνερ στα προημιτελικά του Australian Open – Ο δρόμος προς τον τελικό
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε με ανατροπή (3-2 σετ) του Τέιλορ Φριτζ και πήρε την πρόκριση για τα προημιτελικά του Australian Open, όπου θα αντιμετωπίσει τον Γιανίκ Σίνερ. Ο νεαρός Ιταλός τενίστας, Νο. 10 στον κόσμο, πέταξε εκτός τον Ντε Μινόρ και πήρε τη δεύτερη πρόκρισή του σε προημιτελικά Grand Slam μετά από εκείνη στο Roland ... Περισσότερα To άρθρο Τσιτσιπάς – Σίνερ στα προημιτελικά του Australian Open – Ο δρόμος προς τον τελικό δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
8 m
www.newsit.gr
Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Μοναδικές εικόνες! Η Κηφισίας και το Μαρούσι στα λευκά – Προσοχή στους δρόμους
Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Τα πάντα έχουν καλυφθεί από χιόνι.Περισσότερα...
8 m
www.newsbomb.gr
Καιρός – meteo: Συνεχίζεται και την Τρίτη η επέλαση της κακοκαιρίας «Ελπίς» με πυκνές χιονοπτώσεις
Παραμένουν τα έντονα φαινόμενα και αύριο Τρίτη (25.01.2022) με την κακοκαιρία «Ελπίς» να σφυροκοπά τη χώρα με σφοδρές χιονοπτώσεις προκαλώντας πολλά προβλήματα. Την Τρίτη προβλέπονται χιονοπτώσεις κατά περιόδους πυκνές σε Ανατολική Στερεά, Ανατολική Πελοπόννησο, Εύβοια, Κυκλάδες, Κρήτη, σε χαμηλά υψόμετρα των Δωδεκανήσων και πρόσκαιρα σε Σποράδες, Μαγνησία και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, ενώ τοπικές καταιγίδες ... Περισσότερα To άρθρο Καιρός – meteo: Συνεχίζεται και την Τρίτη η επέλαση της κακοκαιρίας «Ελπίς» με πυκνές χιονοπτώσεις δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
9 m
www.newsit.gr
Πυρά ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ στην κυβέρνηση για την ταλαιπωρία λόγω του χιονιά
Σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσαν ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ για την ταλαιπωρία των πολιτών λόγω του χιονιά που πλήττει τη χώρα.
iefimerida.gr
Ισχυρότατες πλέον οι πιέσεις στο Χρηματιστήριο
Σε κλοιό ισχυρών πιέσεων βρίσκεται η χρηματιστηριακή αγορά η οποία υποχωρεί προς τα επίπεδα των 920 μονάδων, εν μέσω αρνητικού κλίματος στις ευρωπαϊκές...
www.zougla.gr
Τζόνσον προς Πούτιν: Καταστροφικό βήμα η εισβολή στην Ουκρανία – Θα γίνει «νέα Τσετσενία»
Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον προειδοποίησε σήμερα τον Ρώσο πρόεδρο Βλάντιμιρ Πούτιν ότι μια εισβολή στην Ουκρανία θα ήταν ένα “καταστροφικό βήμα”. “Πρέπει να το κάνουμε πολύ σαφές στο Κρεμλίνο, στη Ρωσία, ότι αυτό θα ήταν ένα καταστροφικό βήμα”, είπε ο Τζόνσον. Τυχόν εισβολή θα ήταν μια “επώδυνη, βίαιη και αιματηρή υπόθεση“, είπε ο Βρετανός ... Περισσότερα To άρθρο Τζόνσον προς Πούτιν: Καταστροφικό βήμα η εισβολή στην Ουκρανία – Θα γίνει «νέα Τσετσενία» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
«Μήδεια» σε σκηνοθεσία Κάτιας Γέρου στο Θέατρο Άνεσις
Η τραγωδία του Ευριπίδη «Μήδεια» σε μια παράσταση για πέντε ηθοποιούς κάνει πρεμιέρα στο θέατρο...
www.zougla.gr
Αναβάλλονται για την Τετάρτη οι αυριανές κληρώσεις ΤΖΟΚΕΡ, ΠΡΟΤΟ και Λαϊκού Λαχείου λόγω της κακοκαιρίας
Λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών, οι αυριανές κληρώσεις ΤΖΟΚΕΡ, ΠΡΟΤΟ και Λαϊκού Λαχείου αναβάλλονται για την Τετάρτη 26 Ιανουαρίου. Συγκεκριμένα, οι κληρώσεις ΤΖΟΚΕΡ (2394) και ΠΡΟΤΟ (2327) θα διεξαχθούν την Τετάρτη 26 Ιανουαρίου, στις 22:00. Η κατάθεση δελτίων συνεχίζεται κανονικά μέχρι την Τετάρτη στις 21:30. Επίσης, η 4η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου θα διεξαχθεί την […]
www.makeleio.gr
Το ΜέΡΑ25 σχολιάζει το κλείσιμο των αυτοκινητοδρόμων «με τα πρώτα χιόνια»
Το κλείσιμο των αυτοκινητοδρόμων λόγω χιονιού σχολιάζει το ΜέΡΑ25. «Κι όμως, οι μεγάλοι αυτοκινητόδρομοι...
www.zougla.gr
ΕΚΛΕΙΣΕ Η ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΤΩΝ ΝΤΑΒΑΤΖΗΔΩΝ – ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΜΕΝΟΥΝ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΟΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ – ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΤΑ ΕΧΟΥΜΕ ΧΡΥΣΟΠΛΗΡΩΣΕΙ – ΗΤΑΝ ΕΤΟΙΜΑ ΤΑ ΚΟΠΡΟΣΚΥΛΑ
Το μπαλάκι των ευθυνών μεταφέρεται από τον έναν στον άλλο. Η Αττική Οδός παρέμεινε ανοικτή και καμία ειδοποίηση δεν δόθηκε στους οδηγούς. Από ότι φαίνεται όμως, ο δρόμος των νταβατζήδων έκλεισε σε κάποιες εκ  των εισόδων τους. Ήταν έτοιμα τα κοπρόσκυλα ότι θα συμβεί αυτό, παρόλα αυτά, δεν είχαν καν την ευθιξία να ενημερώνουν τον […]
www.makeleio.gr
Αναβάλλονται για την Τετάρτη οι αυριανές κληρώσεις ΤΖΟΚΕΡ, ΠΡΟΤΟ και Λαϊκού Λαχείου λόγω της κακοκαιρίας
Λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών, οι αυριανές κληρώσεις ΤΖΟΚΕΡ, ΠΡΟΤΟ και Λαϊκού Λαχείου αναβάλλονται για την Τετάρτη 26 Ιανουαρίου.
www.protothema.gr
Κακοκαιρία «Ελπις» – Θεσσαλία: Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί – Που χρειάζονται αλυσίδες
Η κακοκαιρία «Ελπίς» έχει βάλει στον πάγο ολόκληρη τη με την κατάσταση να είναι εξαιρετικά δύσκολη και στη Θεσσαλία με το χιόνι να έχει κατακλύσει τα πάντα. Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας ανακοίνωσε  απαγόρευση κυκλοφορίας των οχημάτων σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου στη Θεσσαλία, χρήση των αντιολισθητικών αλυσίδων λόγω χιονόπτωσης, αλλά και απαγόρευση ... Περισσότερα To άρθρο Κακοκαιρία «Ελπις» – Θεσσαλία: Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί – Που χρειάζονται αλυσίδες δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
ΣΥΡΙΖΑ: Για την Πέμπτη αναβλήθηκε η συνεδρίαση της ΚΟ
Η Βουλή θα παραμείνει κλειστή και αύριο λόγω της κακοκαιρίας
www.protothema.gr
Η Τόνια Σωτηροπούλου με σικάτο παντελόνι από τα H&M -Το στιλ που λατρεύουν οι Σκανδιναβές [εικόνα]
Η Τόνια Σωτηροπούλου φαίνεται ότι παρακολουθεί τις τάσεις της μόδας και κάθε εμφάνισή της είναι στιλάτη και επίκαιρη.
iefimerida.gr
Νίκος Παππάς για κακοκαιρία: Απροετοίμαστο το επιτελικό κράτος Μητσοτάκη
«Το επιτελικό κράτος Μητσοτάκη πιάστηκε για μια ακόμα φορά απροετοίμαστο και σε πανικό», υπογραμμίζει σε δήλωσή του ο Νίκος Παππάς…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ηράκλειο: Επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό δύο οικογενειών με μικρά παιδιά
www.zougla.gr
Ο κορονοϊός «χτυπάει» τον Τομ Κρουζ για πέμπτη φορά
Αναβάλλονται ξανά οι πρεμιέρες των ταινιών Mission Impossible 7 και 8 λόγω Covid-19.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Sitecore: Τέθηκε σε λειτουργία το τεχνολογικό hub των Αθηνών – 100 νέες προσλήψεις το 2022
Σε πλήρη λειτουργία τέθηκε το νέο τεχνολογικό hub της Sitecore στην Αθήνα, στο πλαίσιο επενδυτικού πλάνου 1,2 δις. ευρώ, που εκπονεί η πολυεθνική και μεταξύ άλλων προβλέπει τριπλασιασμό των νέων θέσεων εργασίας για προγραμματιστές και μηχανικούς λογισμικού. Από την νέα επένδυση αναμένεται να δημιουργηθούν 100 περίπου νέες θέσεις εργασίας μέσα στο 2022. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ... Περισσότερα To άρθρο Sitecore: Τέθηκε σε λειτουργία το τεχνολογικό hub των Αθηνών – 100 νέες προσλήψεις το 2022 δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ρέθυμνο: Άφησαν τον σκύλο αλυσοδεμένο μέσα στην παγωνιά
Λίγα μέτρα πιο κάτω υπάρχει ακόμα ένα μεγαλόσωμο σκυλί που ζει σε παρόμοιες συνθήκες με το πρώτο.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
N. Παππάς: «Το επιτελικό κράτος Μητσοτάκη πιάστηκε για μια ακόμα φορά απροετοίμαστο και σε πανικό»
«Το επιτελικό κράτος Μητσοτάκη πιάστηκε για μια ακόμα φορά απροετοίμαστο και σε πανικό», τονίζει
www.zougla.gr
To απίθανο βίντεο του Σάκη Tανιμανίδη: Δείχνει την αντίδραση που είχαν οι κόρες του με το χιόνι
Το χιόνι δίνει μεγάλη χαρά σε μικρούς και μεγάλους, όπως συνέβη και με τις κόρες του Σάκη Tανιμανίδη και της Χριστίνας Μπόμπας, οι οποίες το βλέπουν για πρώτη φορά στη ζωή τους.
iefimerida.gr
Τσιτσιπάς μετά την πρόκριση στα ημιτελικά του Australian Open: «Επικό ματς, είμαι περήφανος και ευγνώμων»
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν μπορούσε να κρύψει την ικανοποίηση του μετά την επική πρόκριση επί του Τέιλορ Φριτζ στα προημιτελικά του Australian Open. Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας κατάφερε να ανατρέψει την εις βάρος του κατάσταση κόντρα στον Αμερικανό και να προκριθεί στους “8” της διοργάνωσης μέσα σε αποθέωση από το κοινό της Μελβούρνης. Μετά το ... Περισσότερα To άρθρο Τσιτσιπάς μετά την πρόκριση στα ημιτελικά του Australian Open: «Επικό ματς, είμαι περήφανος και ευγνώμων» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κακοκαιρία «Ελπίς»: Αναστέλλονται οι εργασίες των δικαστηρίων και εισαγγελιών της Περιφέρειας Αττικής
Αναστέλλονται οι εργασίες όλων των δικαστηρίων και εισαγγελιών της Περιφέρειας Αττικής, για αύριο και μεθαύριο, λόγω της κακοκαιρίας «Ελπίς».
iefimerida.gr
Ελ Τσάπο: «Ζωή και κότα» στη φυλακή, με βιάγκρα, σεξ και φαγητό από ακριβά εστιατόρια
Οι τρεις εθισμοί του Μεξικανού ναρκοβαρόνου τους οποίους αναγκάστηκε να στερηθεί όταν μεταφέρθηκε σε φυλακή υψίστης ασφαλείας στο Κολοράντο -  Οι σεξουαλικές μονομαχίες με τον άλλο ναρκοβαρόνο, Σάλαζαρ
www.protothema.gr
Στρατής Χατζησταματίου, Νικόλας Ράπτης και Σταύρος Σβήγκος στον Αρναούτογλου
Απολαυστική η εκπομπή «The 2Night Show» σήμερα το βράδυ, καθώς ο Γρηγόρης Αρναούτογολου έχει καλεσμένους τους Στρατή Χατζησταματίου, Νικόλα Ράπτη και Σταύρο Σβήγκο. Απόψε στις 23:45, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τον Στρατή Χατζησταματίου, τον Μανωλάκη από τη σειρά «Σασμός». Ο νεαρός ηθοποιός μιλάει με αγάπη για την τέχνη της υποκριτικής, που ... Περισσότερα To άρθρο Στρατής Χατζησταματίου, Νικόλας Ράπτης και Σταύρος Σβήγκος στον Αρναούτογλου δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
«Ελ. Βενιζέλος»: Κανονικά οι περισσότερες πτήσεις - Συνεχείς και εκχιονισμοί των διαδρόμων
Οι πτήσεις πραγματοποιούνται στην πλειονότητά τους - Συνιστάται στους επιβάτες να μεταβαίνουν νωρίτερα και να έχουν επικοινωνία με την αεροπορική εταιρεία που θα πετάξουν
www.protothema.gr
Κακοκαιρία «Ελπίς»: Άλιμος όπως... Αλάσκα
Μετά τις 12.00 το μεσημέρι της Δευτέρας (24/1) ο Άλιμος, η Αργυρούπολη και όλες οι κοντινές περιοχές, δε θύμιζαν σε τίποτα Νότια προάστια αλλά κάτι από… Σιβηρία. Οι γειτονιές ντύθηκαν στα λευκά ενώ προβλήματα δημιουργήθηκαν στην κυκλοφορία των αυτοκινήτων, ακόμα και σε κεντρικούς δρόμους όπως η λεωφόρος Αλίμου. Τα αυτοκίνητα κινούνταν με εξαιρετικά χαμηλές ταχύτητες ... Περισσότερα To άρθρο Κακοκαιρία «Ελπίς»: Άλιμος όπως... Αλάσκα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ρόδος: Συνελήφθησαν 22 άτομα για προμήθεια και κατοχή πλαστών δελτίων ασύλου
Σε βάρος όσων συνελήφθησαν σχηματίσθηκε ποινική δικογραφία για τα κατά περίπτωση αδικήματα της προμήθειας-κατοχής πλαστών δελτίων αιτούντος διεθνή προστασία
www.protothema.gr
Νεαρός επιχειρεί να κάνει backflip
Σε ένα bmx park, ένας νεαρός με ένα πατίνι επιχειρεί να κάνει ένα backflip σε μια ράμπα. Ένα είναι σίγουρο, ο νεαρός είχε το θάρρος να προσπαθήσει το κόλπο και...
www.zougla.gr
Ψηφιακή Μέριμνα: Ποιοι δικαιούνται Voucher 200 ευρώ
Στη Βουλή η τροπολογία «Ψηφιακή Μέριμνα ΙΙ», που προβλέπει μεταξύ άλλων τους δικαιούχους του voucher 200 ευρώ για τεχνολογικό εξοπλισμό.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κακοκαιρία «Ελπίς»: Προβλήματα σε Γλυφάδα, Βούλα, Βουλιαγμένη 
Προβλήματα στους δρόμους - Βλάβες στην ηλεκτροδότηση
www.protothema.gr
Κλειστά τα δικαστήρια αύριο
Αναστέλλονται οι εργασίες όλων των δικαστηρίων και εισαγγελιών της Περιφέρειας Αττικής για αύριο 25 και μεθαύριο 26 Ιανουαρίου, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, σύμφωνα με απόφαση του υπουργού Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα. Αναλυτικά, η σχετική υπουργική απόφαση, που εξέδωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης αναφέρει τα εξής: «Με Απόφαση του υπουργού Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα αναστέλλονται οι εργασίες όλων […]
www.makeleio.gr
Turkish F-16 fighters fly over Greek isles
Two pairs flew over the Greek islands
www.protothema.gr
Κακοκαιρία Ελπίδα: Η περιπέτεια της Ελένης Μενεγάκη και η απουσία του Ουγγαρέζου!
Κακοκαιρία Ελπίδα: Και μπορεί η Ελένη Μενεγάκη να ενθουσιάστηκε με το κατάλευκο τοπίο και να έπαιξε με το χιόνι στον…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έσωσε το ball girl από ένα έντομο
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έγινε και πάλι viral με μία εξαιρετική κίνηση που έκανε κατά τη διάρκεια του αγώνα με τον Τέιλορ Φριτζ για τη φάση των “16” του Australian Open. Με την αναμέτρηση να κρίνεται σε μία κλωστή στο πέμπτο και τελευταίο σετ, ο Στέφανος Τσιτσιπάς επέλεξε να… σώσει το ball girl από ένα έντομο! ... Περισσότερα To άρθρο Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έσωσε το ball girl από ένα έντομο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κακοκαιρία «Ελπίς» – Υπουργείο Εργασίας: Τι ισχύει για όσους δεν μπόρεσαν να πάνε στη δουλειά τους
Η κακοκαιρία «Ελπίς» έχει προκαλέσει πολλά προβλήματα όσον αφορά στις μετακινήσεις όσων πρέπει να πάνε στην εργασία τους. Για αυτό τον λόγο το υπουργείο Εργασίας εξέδωσε νέα ανακοίνωση. Την υποχρέωση των εργοδοτών να λαμβάνουν μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων τους και να μεριμνούν, ώστε, με βάση την κείμενη νομοθεσία, να μην ... Περισσότερα To άρθρο Κακοκαιρία «Ελπίς» – Υπουργείο Εργασίας: Τι ισχύει για όσους δεν μπόρεσαν να πάνε στη δουλειά τους δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Απελπισία στους δρόμους της Αττικής - Ουρές χιλιομέτρων στην Αττική Οδό - Οδηγοί εγκλωβισμένοι επί ώρες
 Μια κατάσταση χωρίς προηγούμενο συμβαίνει στην Αττική που με 7 ώρες χιονόπτωσης έχει παραλύσει στην κυριολεξία. Εκατοντάδες οδηγοί είναι εγκλωβισμένοι επί ώρες στην Αττική Οδό η οποία ανοιγοκλείνει προκειμένου να προλαβαίνουν να καθαρίζουν τα συνεργεία το χιόνι. Ταυτόχρονα είναι κανονικός Γολγοθάς για τους οδηγούς η κίνηση στους πιο κεντρικούς δρόμους της Αθήνας. Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλίσσης ... Περισσότερα To άρθρο Απελπισία στους δρόμους της Αττικής - Ουρές χιλιομέτρων στην Αττική Οδό - Οδηγοί εγκλωβισμένοι επί ώρες δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Χρίστος Αντωνιάδης: Αυτός ήταν ο λόγος που σταμάτησα το τραγούδι
«Όταν σταμάτησα το φλερτ με την κόρη, μου την έπεφτε η μάνα της», λέει ο Χρίστος Αντωνιάδης. Ο Χρίστος Αντωνιάδης παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Mega Καλημέρα» και την Ελένη Μουστάκη. Ο γνωστός τραγουδιστής μίλησε, μεταξύ άλλων, για τους λόγους που έφυγε παλιότερα από το τραγούδι, αλλά και για τις εμμονικές θαυμάστριες που είχε. «Το νέο ... Περισσότερα To άρθρο Χρίστος Αντωνιάδης: Αυτός ήταν ο λόγος που σταμάτησα το τραγούδι δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ηράκλειο: Επιχείρηση απεγκλωβισμού οικογενειών με μικρά παιδιά - Πήγαν εκδρομή στα χιόνια και αποκλείστηκαν
Συναγερμός σήμανε στην ΕΜΑΚ για δύο οικογένειες που αποκλείστηκαν από την κακοκαιρία Ελπίς στο Ηράκλειο Κρήτης.  Λόγω της σφοδρής χιονόπτωσης από την κακοκαιρία Ελπίς οι οικογένειες εγκλωβίστηκαν στην περιοχή Λιβάδι στο Ηράκλειο Κρήτης και ειδοποίησαν τις αρχές, καθώς ένα από τα παιδάκια που έχουν μαζί τους αρρώστησε με αμυγδαλίτιδα. Όπως μεταδίδει το Creta24.gr, άνδρες της ... Περισσότερα To άρθρο Ηράκλειο: Επιχείρηση απεγκλωβισμού οικογενειών με μικρά παιδιά - Πήγαν εκδρομή στα χιόνια και αποκλείστηκαν δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr