Ηράκλειο: Οι κάμερες αποκάλυψαν τους ληστές μίνι μάρκετ

Οι δράστες ακινητοποίησαν και απείλησαν με μαχαίρι τον 18χρονο υπάλληλο
Read full article on: protothema.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Θεολόγος Μαλεσίνας: Πυκνό χιόνι κάλυψε μέχρι και τις βάρκες
Ένα εντυπωσιακό σκηνικό έχει προκαλέσει το πυκνό χιόνι που φέρνει η κακοκαιρία «Ελπίς» στο Θεολόγο Μεσίνας, το οποίο έχει καλύψει μέχρι και τις βάρκες στο μικρό λιμάνι της περιοχής. Η κακοκαιρία έχει κάνει την εμφάνισή της από νωρίς το πρωί σήμερα Δευτέρα (24.1.2022) και ο καλοκαιρινός προορισμός του Θεολόγου έχει μετατραπεί σε… χειμωνιάτικο, καθώς το ... Περισσότερα To άρθρο Θεολόγος Μαλεσίνας: Πυκνό χιόνι κάλυψε μέχρι και τις βάρκες δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
7 m
www.newsit.gr
Κακοκαιρία «Ελπίδα»: «Ρολά» κατεβάζει στις 12:00 στο Δημόσιο - H εγκύκλιος του ΥΠΕΣ
Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Οι σφοδρές χιονοπτώσεις κλείνουν το Δημόσιο στις 12:00Περισσότερα...
8 m
www.newsbomb.gr
Survivor: Ο πρώτος υποψήφιος προς αποχώρηση από την ομάδα των Διάσημων
Στο χθεσινό επεισόδιο του Survivor, Διάσημοι και οι Μαχητές αγωνίστηκαν...
9 m
www.zougla.gr
Υπόθεση Novartis: Στο αρχείο ο φάκελος για Αδωνι Γεωργιάδη και Δημήτρη Αβραμόπουλο
Στο αρχείο μπήκε και ο φάκελος του Αδωνι Γεωργιάδη, αλλά και του Δημήτρη Αβραμόπουλου για την υπόθεση Novartis.
9 m
iefimerida.gr
Καιρός τώρα: Έκλεισε η Κατεχάκη λόγω χιονιού - Χάος και στη Μεσογείων
Τεράστια προβλήματα στους δρόμους της Αθήνας από την κακοκαιρία - Ταλαιπωρία για τους οδηγούς σε Κηφισό, Μεσογείων, Κατεχάκη και Αττική…Περισσότερα...
9 m
www.newsbomb.gr
Κακοκαιρία «Ελπίς»: Προβλήματα και στον Ηλεκτρικό - Τα δρομολόγια γίνονται στο τμήμα Πειραιάς- Ειρήνη
Σύμφωνα με την ΣΤΑΣΥ σε εξέλιξη είναι οι εργασίες εκχιονισμού στο τμήμα Ειρήνη - Κηφισιά
9 m
www.protothema.gr
Ο Ρόμπερτ Ουίλσον συνεργάζεται με τη Λυρική -Τι θα παρουσιάσει ο κορυφαίος αβανγκάρντ σκηνοθέτης
Ο κορυφαίο Ρόμπερτ Ουίλσον συνεργάζεται με την εθνική Λυρική Σκηνή με τον Οθέλλο του Βέρτνι.
iefimerida.gr
«Τα καλύτερά μας χρόνια» επιστρέφουν με νέα πρόσωπα και ακόμα πιο συναρπαστικές περιπέτειες
«Τα καλύτερά μας χρόνια» κάνουν ένα άλμα δύο χρόνων και μας μεταφέρουν στο 1977! Η οικογενειακή σειρά μυθοπλασίας, με πρωταγωνιστές τον Μελέτη Ηλία...
www.zougla.gr
Η κόρη της Βάσως Λασκαράκη παίζει στο χιόνι -Η Εύα Τσιμιτσέλη ψήλωσε πολύ [εικόνες]
Σήμερα ξημέρωσε για όλους μας μια «άσπρη μέρα» με το χιόνι να έχει έρθει στις πιο πολλές περιοχές της Ελλάδας.
iefimerida.gr
Η Ελένη Μενεγάκη ποζάρει στον χιονισμένο κήπο του σπιτιού της
Σε εξέλιξη βρίσκεται το δεύτερο και εντονότερο κύμα της κακοκαιρίας «Ελπίδα»...
www.zougla.gr
Άγριος καβγάς και μεταξύ της Φαίης Σκορδά με τον δικηγόρο του παπά-βιαστή: «Να σας θυμίσω πώς κάνατε καριέρα;»
Mετά την ένταση που επικράτησε με τον Γιώργο Παπαδάκη, ο Ανδρέας Θεοδωρόπουλος, δικηγόρος του ιερέα που κατηγορείται ότι βίασε ανήλικη στα Κάτω Πατήσια, μίλησε στο Πρωινό και τα έβαλε με τη Φαίη Σκορδά.
iefimerida.gr
Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Πού χρειάζονται αντιολισθητικές αλυσίδες στην Κεντρική Μακεδονία
Αναλυτικά τα σημεία όπου χρειάζονται αντιολισθητικές αλυσίδες στην Κεντρική Μακεδονία λόγω της κακοκαιρίας.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κακοκαιρία Ελπίς: Αποδεσμεύθηκε το προσωπικό των δημοσίων υπηρεσιών
Η κακοκαιρία Ελπίς σαρώνει γι’ άλλη μια ημέρα, ιδιαίτερα την Αττική. Λόγω των καιρικών συνθηκών αποδεσμεύθηκε το προσωπικό των Δημοσίων Υπηρεσιών από τις 12:00 το μεσημέρι της Δευτέρας (24.01.2022). Με την κακοκαιρία Ελπίς να μαίνεται, με σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, κλήθηκαν οι επικεφαλής εκάστης δημόσιας υπηρεσίας για την αποδέσμευση του προσωπικού τουςστις 12.00 μ.μ. ... Περισσότερα To άρθρο Κακοκαιρία Ελπίς: Αποδεσμεύθηκε το προσωπικό των δημοσίων υπηρεσιών δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
USA: Mother accuses teachers of manipulated child to change gender identity
When schools went to remote learning during the pandemic she said her daughter began returning to her old self & now uses her given name
www.protothema.gr
Προβλήματα στα δρομολόγια του ΗΣΑΠ από την κακοκαιρία
Προβλήματα υπάρχουν στα δρομολόγια στη Γραμμή 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ), λόγω της έντονης χιονόπτωσης...
www.zougla.gr
Τηλεκπαίδευση σε περιοχές της Κ. Μακεδονίας που πλήττονται από την κακοκαιρία
Μέσω τηλεκπαίδευσης διεξάγονται τα μαθήματα σε σχολικές μονάδες περιοχών της Κεντρικής Μακεδονίας, όπου είναι πιο έντονα τα καιρικά φαινόμενα...
www.zougla.gr
Εγκλωβισμένοι οδηγοί στην Τραγάνα -Πού απαγορεύεται η κυκλοφορία σε Βοιωτία και Φθιώτιδα
Μία μικρή ύφεση του φαινομένου προσπαθούν να αξιοποιήσουν στην Εύβοια για να μπορέσουν να παρέμβουν σε κρίσιμα σημεία του οδικού δικτύου και αποκαταστήσουν την κυκλοφορία.
iefimerida.gr
Φθιώτιδα: Χιονίζει ασταμάτητα στην εθνική οδό (ΦΩΤΟ&ΒΙΝΤΕΟ)
Με δυσκολία η κίνηση στο κομμάτι του Μαρτίνου εξαιτίας της έντονης χιονόπτωσης… Με ιδιαίτερη ένταση ξεκίνησαν από το πρωί της Δευτέρας (24/1) τα φαινόμενα στην εθνική οδό στο ύψος του Μαρτίνου, επιβεβαιώνοντας τις προβλέψεις των μετεωρολόγων. Το χιόνι ξεκίνησε περίπου στις 5 το πρωί και μέσα σε τρεις ώρες η έντασή του πολλαπλασιάστηκε με τα […]
www.makeleio.gr
Τζάμα ντι π’.νι και ψ.ρούτς: Οι Βλάχοι ξέρουν και από σούπες!
Λιτές, απλές, με λιγοστά υλικά αλλά ζωογόνες και θερμαντικές, με ζυμωτό ψωμί από δίπλα και λίγο τυρί για να κρατήσουν το σώμα.
www.protothema.gr
To spoiler του Θανάση Πατριαρχέα για τον «Σασμό»
Καλεσμένος στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού ήταν ο Θανάσης Πατριαρχέας...
www.zougla.gr
Κακοκαιρία «Ελπίς»: Κλείνει η Εθνική Αθηνών - Λαμίας από τις Ράχες της Φθιώτιδας
Χιονίζει ασταμάτητα στην περιοχή Μαρτίνου, Αταλάντης και μέχρι τον 'Αγιο Κωνσταντίνο
www.protothema.gr
Ο Τζόνι Ντεπ θα είναι ο Λουδοβίκος ο 15ος - Όσα γνωρίζουμε για τη νέα του ταινία
Ο Τζόνι Ντεπ επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με μια γαλλική ταινία για τον Λουδοβίκο τον 15ο ή αλλιώς «αγαπητό».Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Work From Home: Αυτά είναι τα απαραίτητα αξεσουάρ για το laptop σου
Στην εποχή του work from home, το laptop έχει αποκτήσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην καθημερινότητά μας. Αποτελώντας τη συσκευή που γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ...
www.zougla.gr
Σύσκεψη στο χιονιά και μέσα από το αυτοκίνητο!
Με την κακοκαιρία Ελπίς ασχολήθηκε η σημερινή σύσκεψη του newsit.gr. Τα προβλήματα μεγάλα όπως φάνηκε και από το γεγονός ότι η Ευαγγελία Τσικρίκα βγήκε από το αυτοκίνητο!  Δείτε όλη την σύσκεψη  To άρθρο Σύσκεψη στο χιονιά και μέσα από το αυτοκίνητο! δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ελεονώρα Μελέτη εναντίον Snik: «Εμείς τα σκουπίδια αναγνωρίζουμε τα σκουπίδια»
Την ανάρτηση που έκανε ο Snik κατά των δημοσιογράφων...
www.zougla.gr
Χιόνια μέχρι τη θάλασσα στη Λήμνο: Δείτε εντυπωσιακές εικόνες
Στα λευκά ντύθηκε η Λήμνος με το χιόνι να φτάνει μέχρι και και σε παραλιακές περιοχές όπως στην Μύρινα. Οι δρόμοι στη Λήμνο....
www.zougla.gr
Μυστήριο στη Βρετανία: Γιατί εξαφανίζονται τα παλιά γραμματοκιβώτια
Οι αρχές πιστεύουν πως τα κλεμμένα γραμματοκιβώτια πωλούνται σε συλλέκτες, σε όλο τον κόσμο
www.protothema.gr
Βανδαλισμοί στο 1ο ΕΠΑΛ Σπάρτης μετά από κατάληψη – Εικόνες ντροπής – Την ποινική δίωξη όλων των μαθητών και εξωσχολικών ζήτησε ο Δήμαρχος Σπάρτης
Τις ζημιές φέρεται να έκαναν και εξωσχολικά άτομα που εισήλθαν στο χώρο κατά τη διάρκεια της κατάληψης Εικόνες καταστροφής καταγράφηκαν στο κτίριο του 1ου ΕΠΑΛ Σπάρτης και βρισκόταν υπό κατάληψη για μία εβδομάδα. Άτομα που μετείχαν ή εισήλθαν στο χώρο του σχολείου, ενώ αυτό βρισκόταν υπό κατάληψη, προκάλεσαν καταστροφές στους χώρους της σχολικής μονάδας. Στη […]
www.makeleio.gr
Κακοκαιρία «Ελπίς», Meteo: Επιδείνωση με πυκνό χιόνι -Χιόνια μέχρι αύριο πρωί στην Αττική
Νέα ενημέρωση για τις χιονοπτώσεις της κακοκαιρίας «Ελπίς» εξέδωσε το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.
iefimerida.gr
Μυστήριο στη Βρετανία: Γιατί εξαφανίζονται τα παλιά γραμματοκιβώτια
Οι αρχές πιστεύουν πως τα κλεμμένα γραμματοκιβώτια πωλούνται σε συλλέκτες, σε όλο τον κόσμο
www.protothema.gr
Κακοκαιρία Ελπίδα: Μεγάλη ταλαιπωρία στην Αττική Οδό - Κάνουν όπισθεν για να απεγκλωβιστούν
Μετ' εμποδίων γίνονται οι μετακινήσεις στην Αττική Οδό λόγω της σφοδρής χιονόπτωσης που έφερε η κακοκαιρία «Ελπίδα»Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Προβλήματα στον Ηλεκτρικό: Εργασίες εκχιονισμού για να περάσουν οι συρμοί
Προβλήματα και στον Ηλεκτρικό από την κακοκαιρία.
gazzetta.gr
Κακοκαιρία Ελπίς: Εκπαιδευτικοί εγκλωβίστηκαν στη Μελιβοία, στη Λάρισα -Πρόλαβαν και έφυγαν οι μαθητές
Η κακοκαιρία Ελπίς πλήττει αυτές τις μέρες τη χώρα μας, με σφοδρές χιονοπτώσεις, δημιουργώντας πολλά προβλήματα σε ολόκληρη την επικράτεια.
iefimerida.gr
Κύπελλο Ελλάδας: Άλλαξε το πρόγραμμα των προημιτελικών
Το Κύπελλο Ελλάδας συνεχίζεται το επόμενο διήμερο (25-26/1), με τη διεξαγωγή των αγώνων ρεβάνς για τα προημιτελικά. Η ΕΠΟ είχε ανακοινώσει το πρόγραμμα των παιχνιδιών, μόνο που δύο αναμετρήσεις της Τετάρτης (26/1) άλλαξαν τελικά ώρα έναρξης. Οι ρεβάνς του Κυπέλλου Ολυμπιακός-Παναιτωλικός και Λαμία-Άρης θα γίνουν σε νέες ώρες. Η ΕΠΟ έκανε δεκτό το αίτημα της ... Περισσότερα To άρθρο Κύπελλο Ελλάδας: Άλλαξε το πρόγραμμα των προημιτελικών δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Το Public Group ανακοίνωσε τη στρατηγική του συνεργασία με την iRepair
Το Public Group ανακοινώνει τη στρατηγική του συνεργασία με την iRepair, την κορυφαία εταιρεία επισκευαστικών κέντρων ηλεκτρονικών συσκευών στην Ελλάδα. Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Πέθανε ο Γιώργος Τρομάρας σε ηλικία 75 ετών - Δεν άντεξε η καρδιά του
Πέθανε σε ηλικία 75 ετών ο Γιώργος Τρομάρας. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας...
www.zougla.gr
Αποδεσμεύεται το προσωπικό των δημοσίων υπηρεσιών στις 12:00 λόγω της κακοκαιρίας
H πρόωρη αποχώρηση επιτρέπεται για εκείνους τους υπαλλήλους, τα καθήκοντα των οποίων δεν συνδέονται άμεσα με την αντιμετώπιση των δυσμενών καιρικών συνθηκών
www.protothema.gr
Νάξος: Έπαθε σκωληκοειδίτιδα και εγκλωβίστηκε στα χιόνια επειδή δεν μπορούσε να τον πάρει ασθενοφόρο
Μια απίστευτη περιπέτεια πέρασε ένας άνθρωπος στη Νάξο καθώς χρειαζόταν άμεση ιατρική βοήθεια επειδή έπαθε σκωληκοειδίτιδα, όμως το ασθενοφόρο λόγω της κακοκαιρίας δεν μπόρεσε να φτάσει να τον παραλάβει και τελικά ο ίδιος εγκλωβίστηκε στα χιόνια. Σύμφωνα με το cyclades24.gr, ο άνθρωπος είχε αφόρητους πόνους λόγω σκωληκοειδίτιδας και κάλεσε ασθενοφόρο, το οποίο όμως δεν μπόρεσε ... Περισσότερα To άρθρο Νάξος: Έπαθε σκωληκοειδίτιδα και εγκλωβίστηκε στα χιόνια επειδή δεν μπορούσε να τον πάρει ασθενοφόρο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Μαρουσάκης: «Πώς θα κινηθούν τα χιονοκύματα, μην μετακινείστε χωρίς σοβαρό λόγο» (vid)
Αναμένεται επιδείνωση του καιρού με πυκνές χιονοπτώσεις τις επόμενες ώρες.
gazzetta.gr
Άγιος Παΐσιος: Από τα Φάσαρα στον ουρανό - Νέα ιστορική βιογραφική σειρά
Πρεμιέρα για τη νέα σειρά του Mega την Πέμπτη 10 Φεβρουαρίου στις 22:30
www.protothema.gr
ΕΛ.ΑΣ. για κακοκαιρία στην Αττική: Όχι άσκοπες μετακινήσεις, ειδικά στα βόρεια
Η ανακοίνωση της Αστυνομίας με συστάσεις προς τους κατοίκους της Αττικής σχετικά με την κακοκαιρία
www.protothema.gr
Ρολά στις 12:00 στο Δημόσιο λόγω της κακοκαιρίας -H εγκύκλιος του ΥΠΕΣ
Με σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, καλούνται οι επικεφαλής εκάστης δημόσιας υπηρεσίας για την αποδέσμευση του προσωπικού τους στις 12.00 μ.μ. το μεσημέρι της Δευτέρας 24 Ιανουαρίου.
iefimerida.gr
Κακοκαιρία Ελπίς: Λευκό τοπίο στην Αττική -Εντονα προβλήματα, ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί
Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας Ελπίς βρέθηκε σήμερα η Αττική καθώς χιονοπτώσεις άρχισαν να πλήττουν από νωρίς το πρωί ακόμα και το κέντρο της Αθήνας.
iefimerida.gr
Καιρός - Θεολόγος Μαλεσίνας: Το χιόνι έφτασε μέχρι τις βάρκες
Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Δείτε το βίντεο από την παραλία του ΘεολόγουΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν δύο άτομα για καλλιέργεια κάνναβης στο πατάρι [βίντεο]
Η ΕΛ.ΑΣ. συνέλαβε δύο άτομα το απόγευμα του Σαββάτου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης.
iefimerida.gr
Κακοκαιρία Ελπίδα: Θάφτηκε στο χιόνι η Εύβοια - Αποκλεισμένα χωριά και χωρίς ρεύμα
Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Συνεχίζονται τα προβλήματα στην Εύβοια, όπου πλέον σημειώνονται μεγάλα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
«Η Βασίλισσα της Ομορφιάς»: Νέος κύκλος παραστάσεων τον Φεβρουάριο στο Σύγχρονο Θέατρο
«Η Βασίλισσα της Ομορφιάς» του Μάρτιν ΜακΝτόνα από την Ομάδα Νάμα, σε σκηνοθεσία Ελένης Σκότη, συνεχίζει τις παραστάσεις...
www.zougla.gr