Ινδία: Η μετάλλαξη Όμικρον εξαπλώνεται σε όλη τη χώρα

Ινδία: Η μετάλλαξη Όμικρον εξαπλώνεται σε όλη τη χώρα

Ο αριθμός των κρουσμάτων της μετάλλαξης Όμικρον του κορονοϊού στην Ινδία ανήλθε σε 21 στη διάρκεια του σαββατοκύριακου και οι πολίτες θα πρέπει να επιταχύνουν τον εμβολιασμό τους, ανακοίνωσαν σήμερα αξιωματούχοι. Το δυτικό κρατίδιο του Ρατζαστάν ανέφερε τον μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων της Όμικρον με εννέα κρούσματα και ακολουθεί με οκτώ το Μαχαράστρα, δύο το Καρνατάκα ... Περισσότερα

To άρθρο Ινδία: Η μετάλλαξη Όμικρον εξαπλώνεται σε όλη τη χώρα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .


Read full article on: newsit.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Ελληνοτουρκικά - Δένδιας «Η Ελλάδα δεν αφήνει αναπάντητη οποιαδήποτε πρόκληση»
Ουδείς δικαιούται να έχει αυταπάτες ως προς τη θέληση της Ελλάδας να υπερασπισθεί την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα, τονίζει ο ΥΠΕΞ
6 m
www.protothema.gr
Κικίλιας: Είμαστε αισιόδοξοι ότι το 2022 ο τουρισμός θα πρωταγωνιστήσει
Αναφορικά με τους στόχους και τη στρατηγική του υπουργείου για το 2022, ο Βασίλης Κικίλιας τόνισε ότι η στρατηγική στόχευση…Περισσότερα...
7 m
www.newsbomb.gr
Εμβολιασμός με Moderna και Pfizer: Σύγκριση των δύο εμβολίων κατά τη διάρκεια του κύματος της μετάλλαξης Δέλτα
Η ανοσολογική απόκριση στα εμβόλια της Moderna και της Pfizer φθίνει με την πάροδο του χρόνου και ειδικά μετά την πάροδο 6μήνου από την τελευταία δόση.
7 m
iefimerida.gr
Ο ΠΑΟΚ ανανεώνει με τον Ίνγκι Ίνγκασον και «τελειώνει» τον Φερνάντο Βαρέλα
Ο ΠΑΟΚ θέλει να διατηρήσει στην ομάδα τον Ίνγκι Ίνγκασον και οι δύο πλευρές έχουν καθίσει στο “τραπέζι” των διαπραγματεύσεων για την ανανέωση του συμβολαίου του. Ο Ισλανδός στόπερ μένει ελεύθερος το προσεχές καλοκαίρι και υπάρχει ενδιαφέρον για εκείνον και από την Τουρκία, αλλά ο “Δικέφαλος του Βορρά” είναι πιο κοντά σε μία συμφωνία μαζί ... Περισσότερα To άρθρο Ο ΠΑΟΚ ανανεώνει με τον Ίνγκι Ίνγκασον και «τελειώνει» τον Φερνάντο Βαρέλα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
7 m
www.newsit.gr
Η ΕΛΠΙΔΑ ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ – ΠΟΥ ΘΑ ΧΙΟΝΙΣΕΙ ΣΗΜΕΡΑ – ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΚΑΝ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Η κακοκαιρία Ελπίδα βρίσκεται στην χώρα μας και έκανε την εμφάνισή της ήδη. Το χιόνι και το χιονόνερο θα είναι τα σημερινά φαινόμενα. Τοπικές και ασθενείς χιονοπτώσεις ή χιονόνερο αναμένονται αρχικά σήμερα ακόμα και σε πεδινά τμήματα της Ανατολικής Στερεάς, του Βορείου Αιγαίου και της Βορειοανατολικής Πελοποννήσου, σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού […]
www.makeleio.gr
Τέλι Σαβάλας: Η ιστορία του Έλληνα ηθοποιού που κατέκτησε το Χόλιγουντ
Συμπληρώνονται σήμερα 29 χρόνια από τον θάνατο Έλληνα ηθοποιού Τέλι Σαβάλας. Ο θρυλικός ηθοποιός αγαπούσε την Ελλάδα και ουδέποτε έκρυψε την καταγωγή...
www.zougla.gr
Ολυμπιακός: Άναψε… φωτιές ο Ζάχαβι - Τα δεδομένα για τη μεταγραφή (photos)
Ολυμπιακός: Έντονη είναι η φημολογία που θέλει τους «ερυθρόλευκους» να κινούνται για τον Εράν Ζάχαβι, ο οποίος σε δηλώσεις του…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ετσι θα γίνει το υδατοδρόμιο στην Κέρκυρα -Υδροπλάνα και πλοία στο λιμάνι [εικόνα]
Το πράσινο φως για την έναρξη λειτουργίας των υδατοδρομίων Κέρκυρας και Παξών έδωσε το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.
iefimerida.gr
Κακοκαιρία «Ελπίς»: Ολονύχτια προσπάθεια για να μην κλείσουν οι δρόμοι στη Στερεά Ελλάδα
Μία κρίσιμη μάχη κέρδισαν όλη τη νύχτα τα μηχανήματα που βρέθηκαν στους δρόμους της Στερεάς Ελλάδας για να αντιμετωπίσουν την κακοκαιρία και τις χαμηλές θερμοκρασίες....
www.zougla.gr
5 τροφές και βότανα για πιο δυνατούς και υγιείς πνεύμονες
Αναπνεύστε ευκολότερα με αυτές τις φυσικές τροφές και βότανα που θα προστατεύσουν τους πνεύμονές σας από την επιβλαβή ρύπανση και θα σας ενισχύσουν με αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες.
gazzetta.gr
Γονική άδεια λόγω κορωνοϊού: Ποιοι εργαζόμενοι δικαιούνται 5 μέρες άδεια – Tι άλλαξε
Μέχρι πότε ισχύει το μέτρο - Ποιος από τους δύο γονείς λαμβάνει την άδεια - Σε ποιες περιπτώσεις χορηγείται 4ημερη άδεια - Πώς αμείβεται
www.protothema.gr
Oριστικό αντίο στον V12 της BMW
Η έλευση της ηλεκτροκίνησης και τα αυστηρά όρια ρύπων βγάζουν σε αποστρατεία μερικά από τα καλύτερα μοτέρ που υπήρξαν ποτέ,…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ανάκτορο Αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου: Μέσα στο μνημειώδες αξιοθέατο της Κέρκυρας -Μεγαλοπρέπεια και ιστορία
Μέσα στους χώρους του αρχιτεκτονικού κομψοτεχνήματος που αποτελεί κομμάτι της ιστορίας του νησιού
www.protothema.gr
ΑΔΜΗΕ: Οι καλόγριες των Καλαβρύτων κέρδισαν τη μάχη με τον διαχειριστή και μετακινούν 7 πυλώνες ηλεκτρικής ενέργειας
Λύθηκε ο… κόμπος του Δυτικού Διαδρόμου και ανοίγει ο δρόμος για την ολοκλήρωση του έργου-Υπέγραψε το ΥΠΕΝ την τροποποίηση της περιβαλλοντικής μελέτης για την νέα χάραξη.
www.protothema.gr
Αποστάσεις και από τον Σκουρλέτη για την πρόταση Τσίπρα στο θέμα της εκλογής αρχηγού
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κοινοποίησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο facebook ανάρτηση της Καθηγήτριας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, Δέσποινας Παπαδοπούλου, η οποία, μεταξύ άλλων, επισημαίνει πως «η αμεσότητα της άμεσης μεταδημοκρατίας δεν είναι και δεν μπορεί να είναι η δημοκρατία που όλοι ευχόμαστε και πολλοί φαντάζομαστε»
www.protothema.gr
Κικίλιας: Είμαστε αισιόδοξοι ότι το 2022 ο τουρισμός θα πρωταγωνιστήσει
Αναφορικά με τους στόχους και τη στρατηγική του υπουργείου για το 2022, ο κ. Κικίλιας τόνισε ότι η στρατηγική στόχευση αφορά την προσέλκυση υψηλότερης ποιότητας τουριστών
www.protothema.gr
Σάκκαρη: Στις 4 τα ξημερώματα η μάχη με την Πεγκούλα στην Μελβούρνη
Δεύτερο ματς στην Margaret Court Arena η αναμέτρηση της Μαρίας Σάκκαρη με την Τζέσικα Πεγκούλα.
www.protothema.gr
Aνατρεπτική αποχώρηση στο Dancing with the Stars: Ποιο ζευγάρι αποχώρησε οικειοθελώς;
Στο 13ο live του Dancing with the Stars οι τηλεθεατές παρακολούθησαν τα ζευγάρια που διαγωνίζονται να εκτελούν εκπληκτικές χορογραφίες. Οι κριτές Jason Roditis, Έλενα Λιζάρδου, Μαρίνα....
www.zougla.gr
Κωστής Χατζηδάκης: Τέλος Απριλίου η απόφαση για τον κατώτατο μισθό – Έρχεται μονάδα ελεγκτών μέσα στον ΕΦΚΑ
Μέχρι το τέλος Απριλίου θα έχει ληφθεί η απόφαση για την αύξηση του κατώτατου μισθού, σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη. Μιλώντας στον ΣΚΑΪ είπε πως το 2021 έγινε μια μικρή συμβολική αύξηση και τώρα που η οικονομία μπήκε σε τροχιά ανάκαμψης, αυτό θα έχει αντανάκλαση στις τσέπες των εργαζομένων. Υποστήριξε ... Περισσότερα To άρθρο Κωστής Χατζηδάκης: Τέλος Απριλίου η απόφαση για τον κατώτατο μισθό – Έρχεται μονάδα ελεγκτών μέσα στον ΕΦΚΑ δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ανάλυση Wyscout: Οι Ξενιτίδης, Κίτσος και Μπαγκαλιάνης είχαν 60%+ στις κερδισμένες μονομαχίες με Παναιτωλικό
Οι τρεις παίκτες του Ολυμπιακού Β' βγάζουν θετική αξιολόγηση στο ματς του Αγρινίου με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία της πλατφόρμας Wyscout.
gazzetta.gr
Η Βασίλισσα Λετίσια όπως δεν την έχουμε ξαναδεί: Με στενό δερμάτινο παντελόνι (εικόνα)
Μια ακόμη κομψή εμφάνιση.
www.protothema.gr
Βορίδης: Οι δημοσκοπήσεις δίνουν μεγάλη διαφορά υπέρ της ΝΔ έναντι του ΣΥΡΙΖΑ και άνοδο του ΚΙΝΑΛ
Ο Μάκης Βορίδης σχολίασε τις εξελίξεις στην υπόθεση βιασμού της 24χρονης στη Θεσσαλονίκη, ενώ μίλησε και για τις πολιτικές εξελίξεις.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Πατάνε όλοι pause: Oι δύο σκηνές του Χόλιγουντ που έχουν προβληθεί τις περισσότερες φορές
Δύο ταινίες. Δύο διαφορετικές σκηνές. Ένας κοινός παρονομαστής. Όλοι σταματούν και τις βλέπουν ξανά και ξανά.
gazzetta.gr
Μήνυμα Δένδια σε Τουρκία: Η Ελλάδα θα υπερασπισθεί την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα
Μήνυμα προς την Τουρκία έστειλε ο Νίκος Δένδιας τονίζοντας πως η Ελλάδα δεν αφήνει αναπάντητη οιαδήποτε πρόκληση και θα υπερασπισθεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα
iefimerida.gr
Σαμπαλένκα – Βοντρούσοβα 2-1: Τρίτη ανατροπή και πρόκριση στις «16» για το Νο2
Συνήθεια έγινε στην Αρίνα Σαμπαλένκα να προκρίνεται ενώ χάνει με 1-0 σετ στη Μελβούρνη.
gazzetta.gr
Νίκη πρόκριση και για την Μιχαέλα Λάκη στο Juniors του Australian Open
Μετά τον Στέφανο Τσιτσιπά και τη Μαρία Σάκκαρη, στο Australian Open άρχισε να “λάμπει” και η Μιχαέλα Λάκη, η οποία έκανε ντεμπούτο με νίκη στο τουρνουά των Juniors. Η 16χρονη Λαρισαία, Νο6 του ταμπλό, επικράτησε της 17χρονης Ελβετίδας, Τσέλσι Φοντενέλ (Νο38 στον κόσμο) με 2-0 σετ [7-6(3), 6-0] και προκρίθηκε στο δεύτερο γύρο του τουρνουά ... Περισσότερα To άρθρο Νίκη πρόκριση και για την Μιχαέλα Λάκη στο Juniors του Australian Open δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Πωλήσεις αυτοκινήτων: Ποια είναι τα Best Sellers ανά τύπο καύσιμου - TOP 5
Το 2021 οι πωλήσεις νέων αυτοκινήτων έκλεισαν με αύξηση σε σχέση με το 2020, αγγίζοντας τις 100.916 ταξινομήσεις. Ποια μοντέλα ήταν αυτά που ξεχώρισαν και ποια ήταν τα best-seller ανά καύσιμο;
iefimerida.gr
Σαν να έχει βγει από παραμύθι: Βόλτα μέσα στο αλπικό τοπίο της Φλώρινας -Το viral βίντεο των 1,2 εκατ. προβολών
Ο χιονιάς επελαύνει και η χώρα είναι ήδη στην κατάψυξη.
iefimerida.gr
Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Πολικό ψύχος σε Φλώρινα και Κοζάνη - Στους -7 το θερμόμετρο
Η «Ελπίδα» δείχνει τα... δόντια της καθώς ο υδράργυρος σε Φλώρινα και Κοζάνη έκανε... βουτιά!Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Η ώρα του Πατρινού Καρναβαλιού έφτασε! Οι εκδηλώσεις που θα γίνουν σήμερα
Η Πάτρα φορά τα γιορτινά της και υποδέχεται το Πατρινό Καρναβάλι 2022Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Oι δύο Sebastien δίνουν ρεσιτάλ οδήγησης και κλέβουν την παράσταση στο Ράλι του Μόντε Κάρλο
Η δεύτερη αγωνιστική ημέρα στο Ράλι του Μόντε Κάρλο είχε εκπλήξεις και ανατροπές.Ο εννέα φορές παγκόσμιος πρωταθλητής...
www.zougla.gr
Οι επιθέσεις κακόβουλου λογισμικού τελικού σημείου και ransomware ξεπέρασαν ήδη από το 3ο τρίμηνο του 2021 τα σύνολα του 2020
Η WatchGuard Technologies, παγκόσμιος ηγέτης στην ασφάλεια και τη νοημοσύνη του δικτύου, τον έλεγχο ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων...
www.zougla.gr
Τι να πιείτε για να ζεσταθείτε τις κρύες μέρες του χειμώνα
Τον χειμώνα, όταν κάνει πολύ κρύο, συνηθίζουμε να φοράμε σκούφους, γάντια και κασκόλ για να ζεσταθούμε, αλλά τίποτε δεν συγκρίνεται με τη θαλπωρή που μας χαρίζει να ζεστό αρωματικό ρόφημα.
www.protothema.gr
Αγνώριστος ο Justin Bieber! Η τεράστια αλλαγή στην εμφάνισή του που ξάφνιασε τους πάντες (photos)
Ο τραγουδιστής προσπαθεί να κρύψει το νέο του hair look.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Tετράδα με απόδοση 28.00 από τον Χρήστο Σωτηρακόπουλο
Με συνολικά τέσσερις στοιχηματικές επιλογές συνεχίζω στο κουπόνι του Σαββάτου. Παιχνίδια με καλές αποδόσεις και σε υψηλές τιμές στην Πρέμιερ Λιγκ.
gazzetta.gr
Χατζηδάκης για κατώτατο μισθό: Τον Απρίλιο η απόφαση για το ύψος της αύξησης -«Κλείνουν» οι εκκρεμείς συντάξεις
Ο Κωστής Χατζηδάκης αναφερόμενος στον κατώτατο μισθό, δήλωσε ότι στο τέλος Απριλίου θα ληφθεί η απόφαση για το ύψος της αύξησης.
iefimerida.gr
ΕΝΦΙΑ: Ποιοι θα δουν τον «λογαριασμό» να ξεφουσκώνει
Στη διαμόρφωση του νέου ΕΝΦΙΑ που θα κληθούν να πληρώσουν από την άνοιξη πάνω από 6,3 εκατ. ιδιοκτήτες ακινήτων προχωρεί…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Πυκνές χιονοπτώσεις στη Βοιωτία - Ανοικτή η παλαιά Εθνική Θηβών - Αθηνών
Πυκνές χιονοπτώσεις παρατηρούνται το Σάββατο στο Καπαρέλλι, Ερυθρές και Λεύκτρα Βοιωτίας...
www.zougla.gr
Χατζηδάκης: Τον Απρίλιο η απόφαση για το ύψος της αύξησης του κατώτατου μισθού
Ο Κωστής Χατζηδάκης ξεκαθάρισε πότε θα ληφθούν οι αποφάσεις για το ύψος της αύξησης του κατώτατου μισθού.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Αθλητικές τηλεοπτικές μεταδόσεις: Πού και πότε θα δείτε τα ματς του Σαββάτου
Ώρες και κανάλια για Ιωνικός - Παναθηναϊκός, ΑΕΚ - ΠΑΟΚ και δεκάδες άλλα ματς
www.protothema.gr
Άγιαξ: Ο Πλανκ παλεύει με τον καρκίνο, μπήκε με αλλαγή στο 89' και αποθεώθηκε από συμπαίκτες και αντιπάλους (vid)
Υπέροχη χειρονομία από τους παίκτες των Άγιαξ και Εξέλσιορ, που σχημάτισαν έναν διάδρομο τιμής όταν ο Ντέβιν Πλανκ που δίνει μάχη με καρκίνο, πέρασε στον αγωνιστικό χώρο.
gazzetta.gr
Australian Open: Περίπατοι για Μεντβέντεφ και Αλιασίμ στη Μελβούρνη
Στους «16» του Australian Open χωρίς προβλήματα ο Ντανίλ Μεντβέντεφ, περιμένει τον Μαξίμ Κρέσι.
gazzetta.gr
Έπεσαν οι πρώτες νιφάδες χιονιού στη Θεσσαλονίκη
Ελαφρά χιονόπτωση παρατηρείται αυτή την ώρα, σε αρκετές περιοχές της Θεσσαλονίκης. Το φαινόμενο είναι εντονότερο στις ορεινές περιοχές του νόμου. Νιφάδες χιονιού έπεσαν για λίγα λεπτά....
www.zougla.gr
Χοκς: Πιτσιρικάς πάτησε παρκέ κατά τη διάρκεια του ματς για να χαιρετήσει τον Κόλινς (vid)
Ένα απίστευτο περιστατικό διαδραματίστηκε κατά τη διάρκεια του ματς των Χιτ με τους Χοκς.
gazzetta.gr
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 22χρονος για επεισόδια σε ΕΠΑΛ
Πρόκειται για εξωσχολικό ο οποίο συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Η κακοκαιρία «Ελπίς» έφερε πολικές θερμοκρασίες: -7 στη Φλώρινα, -5 στην Κοζάνη
Πολικές θερμοκρασίες στη Δυτική Μακεδονία έφερε η κακοκαιρία Ελπίς.
iefimerida.gr
WRC: Το στοιχειωμένο ρεκόρ που έσπασε ο Λεμπ
Ο Αλσατός είχε τα ηνία στη γενική κατάταξη του Ράλλυ Μόντε Κάρλο παρότι σε λίγο κλείνει τα 48!
gazzetta.gr