Ινδονησία: Εξερράγη το ηφαίστειο Σεμέρεου – Σύννεφα καπνού και τέφρας σε ακτίνα δεκάδων χιλιομέτρων

Ινδονησία: Εξερράγη το ηφαίστειο Σεμέρεου – Σύννεφα καπνού και τέφρας σε ακτίνα δεκάδων χιλιομέτρων

Το ηφαίστειο Σεμέρου στην Ινδονησία, στην ανατολική Ιάβα, εξερράγη σήμερα, εκτοξεύοντας σύννεφα καπνού και τέφρας. Η έκρηξη του ηφαιστείο Σεμέρου είχε ωςαποτέλεσμα οι κάτοικοι της περιοχής να σπεύσουν σε κοντινές περιοχές, μεταξύ άλλων στο Λουματζάνγκ στην Ινδονησία. Δεν έχουν αναφερθεί ζημιές σε κτίρια ή τραυματισμοί, έγινε γνωστό σε μια ανακοίνωση της Αρχής Διαχείρισης Καταστροφών της ... Περισσότερα

To άρθρο Ινδονησία: Εξερράγη το ηφαίστειο Σεμέρεου – Σύννεφα καπνού και τέφρας σε ακτίνα δεκάδων χιλιομέτρων δημοσιεύτηκε στο NewsIT .


Read full article on: newsit.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Alert! Παράταση των μέτρων για μία εβδομάδα εισηγείται η Επιτροπή
6 m
www.protothema.gr
Ευρωκοινοβούλιο: Τι δείχνουν οι νέοι συσχετισμοί, μετά την εκλογών αντιπροέδρων
Νέο πολιτικό συσχετισμό αποτυπώνει η εκλογή του πρέδρου και των αντιπροέδρων του Ευρωκοινοβουλίου στην Ευρώπη.
6 m
iefimerida.gr
Παράταση των μέτρων αποφάσισε η Επιτροπή -Για μια εβδομάδα
Την παράταση των μέτρων προτείνει η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, ύστερα από σημερινή της συνεδρίαση.
6 m
iefimerida.gr
Παναγιώτης Ρέτσος: Νέα σελίδα στην καριέρα του - Εκεί υπογράφει (photos+video)
Νέα σελίδα στην καριέρα του Παναγιώτη Ρέτσο, με τον Έλληνα αμυντικό να αφήνει την Μπάγερ Λεβερκούζεν.Περισσότερα...
7 m
www.newsbomb.gr
Μια παράσταση για την βία εναντίον των γυναικών στον «Πολυχώρο» του Παγκρατίου
Απευθύνεται μόνο στο ενήλικο κοινό
7 m
www.protothema.gr
Αργυρούπολη: Σοκ η ιατροδικαστική έκθεση -Ο 46χρονος της έσπασε τα πλευρά και το κεφάλι με τα χέρια
Τα ευρήματα του ιατροδικαστή είναι σοκαριστικά, για τον ξυλοδαρμό της άτυχης 40χρονης την προηγούμενη Παρασκευή, από την Αργυρούπολη.
9 m
iefimerida.gr
Υπουργείο Εργασίας: Διευκρινίσεις για το καθεστώς αποζημίωσης λόγω κορωνοϊού -Η απάντηση στον ΣΥΡΙΖΑ
Διευκρινίσεις σχετικά με τις άδειες νόσησης λόγω κορωνοϊού τόσο των ίδιων των εργαζομένων όσο και των παιδιών τους, δίνει το υπουργείο Εργασίας.
9 m
iefimerida.gr
Επίσημα στον Άρη ο Πάλμα
Η ΠΑΕ Άρης με κάθε επισημότητα ανακοίνωσε την απόκτηση του 22χρονου διεθνούς μεσοεπιθετικού, Λουίς Ενρίκε Πάλμα Οσγκέρα (Luis Enrique Palma Oseguera)...
9 m
www.zougla.gr
Κύπελλο ποδοσφαίρου: Παναθηναϊκός - Αναγέννηση Καρδίτσας (17:00, Cosmote Sport 3)
Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Αναγέννηση Καρδίτσας στη Λεωφόρο στον πρώτο αγώνα της προημιτελικής φάσης του Κυπέλλου
www.protothema.gr
Άγιος Παντελεήμονας: Πακιστανός κρατούσε σπίτι του ανήλικη για έξι μήνες
Η ανήλικη κοπέλα βρέθηκε σε ίδρυμα από μικρή, παρατημένη από τους γονείς της, ενώ ο μεγαλύτερος αδερφός της πέθανε από ναρκωτικά
www.protothema.gr
Ουκρανία: Δικαστήριο απέρριψε αίτημα να συλληφθεί ο Πέτρο Ποροσένκο που κατηγορείται για εσχάτη προδοσία
Δικαστής στην Ουκρανία απέρριψε το αίτημα της εισαγγελίας να συλληφθεί ο πρώην πρόεδρος Πέτρο Ποροσένκο με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας σε μια ακροαματική συνεδρίαση που μεταδόθηκε απευθείας από την τηλεόραση. Ο δικαστής Ολέκσιι Σοκόλοφ είπε πως ο Ποροσένκο θα πρέπει όμως να εμφανιστεί ενώπιον εισαγγελέων και ανακριτών, εφόσον κληθεί. Ο Ποροσένκο ερευνάται για εσχάτη ... Περισσότερα To άρθρο Ουκρανία: Δικαστήριο απέρριψε αίτημα να συλληφθεί ο Πέτρο Ποροσένκο που κατηγορείται για εσχάτη προδοσία δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Πάλη: Παρέμβαση της ΔΟΕ για τις δηλώσεις του Πιλίδη
Οι αντιδράσεις μετά τη δήλωση του Γιώργου Πιλίδη για προσπάθεια χειραγώγησης τελικού Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στην πάλη συνεχίζονται. Ύστερα...
www.zougla.gr
Ολλανδία: Έκαναν γιόγκα και τάι- τσι σε μουσεία για να διαμαρτυρηθούν για το lockdown
Μουσεία και αίθουσες συναυλιών στην Ολλανδία άνοιξαν για λίγο τις πόρτες τους σήμερα για να διαμαρτυρηθούν για το γεγονός ότι παραμένουν κλειστά...
www.zougla.gr
Μόσιαλος: Η επίδραση της Covid-19 και των mRNA εμβολίων στους διαβητικούς
«Μπορούν να επιβαρύνουν τον διαβήτη;», ρωτά ο καθηγητής - Δεν υπάρχει ακόμα απόδειξη μέσω βιολογικού μηχανισμού πως ο κορωνοϊός προκαλεί άμεσα διαβήτη, τονίζει
www.protothema.gr
Γενικά αίθριος ο καιρός την Πέμπτη, με άνοδο της θερμοκρασίας αλλά και τοπικές βροχές
Άνοδος της θερμοκρασίας θα σημειωθεί αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τοπικές βροχές στα πεδινά και ημιορεινά, καθώς και παροδικές χιονοπτώσεις στα ορεινά της...
www.zougla.gr
Ο Ντάνι Άλβες θέλει επιστροφή Μέσι στην Μπαρτσελόνα
Ο Ντάνι Άλβες θυμήθηκε τις κουβέντες που έκανε με τον Λιονέλ Μέσι στη Βαρκελώνη και ζήτησε την επιστροφή του
www.protothema.gr
Πρωτιές για το day time πρόγραμμα του Alpha
Στην κορυφή της τηλεθέασης τα προγράμματα του καναλιού
www.protothema.gr
Κι όμως είμαι ακόμα εδώ: Μάθε τα πάντα για την καινούργια σειρά της ΕΡΤ με Γερονικολού και Τσιμιτσέλη
Πρεμιέρα για μία ακόμα σειρά από τη συχνότητα της δημόσιας τηλεόρασης που συνεχίζει να ενισχύει το ψυχαγωγικό προφίλ της επενδύοντας στη μυθοπλασία. Αξίζει δε να αναφέρουμε ότι ο συγκεκριμένος τομέας της ΕΡΤ παρέμενε επί σειρά ετών ανενεργός, οπότε δικαιολογείται ότι εκτός από κάποιες σημαντικές και αξιόλογες παραγωγές υπάρχουν και ορισμένες που θα έπρεπε να τις ... Περισσότερα To άρθρο Κι όμως είμαι ακόμα εδώ: Μάθε τα πάντα για την καινούργια σειρά της ΕΡΤ με Γερονικολού και Τσιμιτσέλη δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κρεμλίνο: Οι παραδόσεις όπλων στο Κίεβο αυξάνουν την ένταση γύρω από την Ουκρανία
Οι παραδόσεις όπλων στο Κίεβο, οι στρατιωτικές ασκήσεις των δυτικών χωρών και οι πτήσεις αεροσκαφών του ΝΑΤΟ συμβάλλουν στο να γίνεται η κατάσταση γύρω από την...
www.zougla.gr
Πιστεύετε ότι η ηλικία επηρεάζει μόνον την γυναικεία γονιμότητα; Θα εκπλαγείτε
Είναι γνωστό ότι για τις γυναίκες, ο χρόνος μετράει αντίστροφα σε ό,τι αφορά την γονιμότητά τους, ενώ οι άνδρες μπορούν να τεκνοποιήσουν ακόμη και στα 65 τους. Ποιούς κινδύνους όμως ελοχεύει η πατρότητα σε μεγαλύτερη ηλικία;
www.protothema.gr
Η Γεωργία Μπίκα καταγγέλλει: Ο δικηγόρος της αντίθετης πλευράς μου επιτέθηκε για να κάνω πίσω
Σοκάρουν τα όσα αναφέρει ότι βίωσε στο Τμήμα Ασφαλείας Λευκού Πύργου η 24χρονη Γεωργία Μπίκα, η οποία καταγγέλλει ότι βιάστηκε το βράδυ της Πρωτοχρονιάς σε σουίτα ξενοδοχείου της Θεσσαλονίκης. Σε συνέντευξη που παραχώρησε, η 24χρονη δηλώνει ότι ο δικηγόρος, που βρέθηκε στο Τμήμα Ασφαλείας για να εκπροσωπήσει τον φερόμενο ως βιαστή, της επιτέθηκε. Επισημαίνει ότι […]
www.makeleio.gr
Μπόρις Τζόνσον: Όχι, δεν παραιτούμαι – Θύελλα για τα κορονοπάρτι στην πρωθυπουργική κατοικία
Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον, που μάχεται για να διασώσει την θέση του μετά την εξέγερση που έχουν προκαλέσει στις τάξεις του κυβερνώντος Συντηρητικού Κόμματος τα πάρτι κατά παραβίαση των μέτρων του lockdown στην Ντάουνινγκ Στριτ, δήλωσε σήμερα στο Κοινοβούλιο ότι δεν θα παραιτηθεί. «Κάθε εβδομάδα, ο πρωθυπουργός προσφέρει παράλογες και ειλικρινά μη πιστευτές δικαιολογίες ... Περισσότερα To άρθρο Μπόρις Τζόνσον: Όχι, δεν παραιτούμαι – Θύελλα για τα κορονοπάρτι στην πρωθυπουργική κατοικία δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ελληνική Λύση: Αν η ΝΔ εξοφλούσε όσα χρωστά, η Ελλάδα θα μπορούσε να θωρακίσει τις Ένοπλες Δυνάμεις
Για μετατροπή της αγοράς των μαχητικών αεροσκαφών Rafale σε κομματικό σποτ κατηγορεί με ανακοίνωσή της...
www.zougla.gr
ΙΝΕ ΓΣΕΕ: Η ακρίβεια «ροκάνισε» το 13,7% του μέσου μισθού στην Ελλάδα
Μεγάλη είναι η μισθολογική ανισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών όπως καταγράφεται από το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ.
www.protothema.gr
Ρωσία: «Δεν σχεδιάζουμε εισβολή στην Ουκρανία» λέει το Κρεμλίνο
Ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών κάλεσε την Δύση να σταματήσει να προμηθεύει όπλα στην Ουκρανία και διαβεβαίωσε τις ΗΠΑ ότι δεν πρέπει να ανησυχούν για τις στρατιωτικές ασκήσεις της με τη Λευκορωσία
www.protothema.gr
ΕΠΙΔΟΘΗΚΑΝ ΤΑ ΕΞΩΔΙΚΑ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΣΚΑΪ !! ΒΑΣΙΛΗ ΠΛΙΩΤΑ, ΕΧΕΙΣ ΔΥΟ ΕΠΙΛΟΓΕΣ: Ή ΘΑ ΑΠΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΤΗΝ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΝΔΡΟΥ Ή ΘΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙΣ !! ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΝΔΟΥ, ΕΧΕΙΣ ΔΥΟ ΕΠΙΛΟΓΕΣ: Ή ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΒΡΑ
Λίγες έχετε στη διάθεσή σας. Και ο μεν, και οι δε… Πηγή
www.makeleio.gr
Λάκης Γαβαλάς: Θεωρώ ότι είμαι ένα χρήσιμο άτομο σε αυτή την κοινωνία
Ο Λάκης Γαβαλάς μίλησε στο Πρωινό για το βιβλίο του, το κτίριο που ανήκε στην εταιρία του και βγαίνει σε πλειστηριασμό, για τις σχέσεις του με τα ανίψια του και τον Βασίλειο Κωστέτσο. Ιδιαίτερα αποκαλυπτικός ο Λάκης Γαβαλάς, καλεσμένος στην εκπομπή «Πρωινό». Ο γνωστός σχεδιαστής μόδας αποκάλυψε τον λόγο που δεν απέκτησε ποτέ παιδιά, όταν ... Περισσότερα To άρθρο Λάκης Γαβαλάς: Θεωρώ ότι είμαι ένα χρήσιμο άτομο σε αυτή την κοινωνία δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κορονοϊός: Ρεκόρ κρουσμάτων σε Σλοβενία και Κροατία
Νέα ρεκόρ κρουσμάτων κορονοϊού κατέγραψαν η Σλοβενία και η Κροατία με 12.285 και 10.427 μολύνσεις αντίστοιχα. Πάντως ΜΜΕ σε Σλοβενία και Κροατία προειδοποιούν ότι οι πραγματικοί αριθμοί πιθανόν να είναι υψηλότεροι καθώς τα εργαστήρια δεν μπορούν να επεξεργαστούν αρκετά γρήγορα όλα τα τεστ. H Σλοβενία, η οποία κατέγραψε άνοδο 41,5% σε σχέση με μια ημέρα ... Περισσότερα To άρθρο Κορονοϊός: Ρεκόρ κρουσμάτων σε Σλοβενία και Κροατία δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Συναυλία - αφιέρωμα στον Γρηγόρη Μπιθικώτση με την συμμετοχή των δύο παιδιών του
Διοργανώνεται από τον Δήμο Αθηναίων και θα φιλοξενηθεί στο Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας»
www.protothema.gr
ΕΚΠΑ και Harvard συνεργάζονται και ανοίγουν τον δρόμο για την εξέλιξη της μεταναστευτικής έρευνας
Τα δύο πανεπιστήμια θα οργανώσουν ένα εντατικό θερινό σχολείο για  Προσφυγικές και Μεταναστευτικές Σπουδές - Στοχεύουν στην εισαγωγή καινοτόμων προοπτικών για την εξέλιξη της εφαρμοσμένης μεταναστευτική έρευνας
www.protothema.gr
Γενικά αίθριος ο καιρός αύριο, με άνοδο της θερμοκρασίας αλλά και τοπικές βροχές
Άνοδος της θερμοκρασίας θα σημειωθεί αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τοπικές βροχές στα πεδινά και ημιορεινά, καθώς και παροδικές χιονοπτώσεις στα ορεινά της δυτικής και νότιας χώρας. Στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρξει αίθριος γενικά καιρός με παροδικές νεφώσεις. Σύμφωνα με το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, την Πέμπτη στο Ιόνιο, στην Ήπειρο, στη […]
www.makeleio.gr
Χαλάνδρι: Θρίλερ στο σπίτι γιατρού – Έστειλε την κόρη στο δωμάτιο πανικού για να γλιτώσει από ληστές
Σκηνές από κινηματογραφική ταινία διαδραματίστηκαν στο Χαλάνδρι με τις κάμερες ασφαλείας να σώζουν την 16χρονη κόρη ενός γιατρού και την καθηγήτρια της από διαρρήκτες που εισέβαλαν στη μεζονέτα που μένει. Ο γνωστός γυναικολόγος είχε κάμερες ασφαλείας σε όλο το σπίτι του και μπορούσε να δει τι συμβαίνει εκεί ενώ είναι στο ιατρείο του. Όταν λοιπόν ... Περισσότερα To άρθρο Χαλάνδρι: Θρίλερ στο σπίτι γιατρού – Έστειλε την κόρη στο δωμάτιο πανικού για να γλιτώσει από ληστές δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Χαλάνδρι: Θρίλερ στο σπίτι γιατρού – Έστειλε την κόρη του στο δωμάτιο πανικού για να γλιτώσει από ληστές
Σκηνές από κινηματογραφική ταινία διαδραματίστηκαν στο Χαλάνδρι με τις κάμερες ασφαλείας να σώζουν την 16χρονη κόρη ενός γιατρού και την καθηγήτρια της από διαρρήκτες που εισέβαλαν στη μεζονέτα που μένει. Ο γνωστός γυναικολόγος είχε κάμερες ασφαλείας σε όλο το σπίτι του και μπορούσε να δει τι συμβαίνει εκεί ενώ είναι στο ιατρείο του. Όταν λοιπόν ... Περισσότερα To άρθρο Χαλάνδρι: Θρίλερ στο σπίτι γιατρού – Έστειλε την κόρη του στο δωμάτιο πανικού για να γλιτώσει από ληστές δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Σποτ ΚΚΕ με αφορμή την παραλαβή των Rafale: «Μιλάνε για καιρούς δοξασμένους και πάλι...»
Με αφορμή την παραλαβή των πολεμικών αεροσκαφών Rafale, το ΚΚΕ κυκλοφόρησε σποτ υπό τον τίτλο...
www.zougla.gr
Ο σκύλος μετάνιωσε που βγήκε στο χιόνι
Στις 18 Ιανουαρίου 2022, στο Οντάριο του Καναδά, ο Tyson το ντόμπερμαν, βγαίνει ενθουσιασμένο στην αυλή του σπιτιού και βυθίζεται στο παχύ χιόνι, κάτι που μετανιώνει γρήγορα και θα κάνει μεταβολή να...
www.zougla.gr
Πρόταση Τσίπρα: Εκλογή Προέδρου και Κεντρικής Επιτροπής από τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ
Την πρόταση να εκλέγονται ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και η Κεντρική Επιτροπή από τα μέλη του κόμματος, έκανε ο Αλέξης Τσίπρας στο Πολιτικό Συμβούλιο που συνεδριάζει για να διαμορφώσει τις θέσεις ενόψει του συνεδρίου.  Μέχρι τώρα ο Πρόεδρος εκλεγόταν από το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ αλλά ο κ. Τσίπρας έκανε κίνηση αυτή προκειμένου να προτρέψει ... Περισσότερα To άρθρο Πρόταση Τσίπρα: Εκλογή Προέδρου και Κεντρικής Επιτροπής από τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Μάρκελλος Νύκτας: «Δεν μπορείς να ντύνεσαι από τα καλάθια ή να παίρνεις ρούχα από το παζάρι»
Ο γνωστός σχεδιαστής ρούχων μίλησε για τη μόδα και το «πέρασμά» του από την τηλεόραση
www.protothema.gr
Ημαθία: Αστυνομικός σκύλος «ξετρύπωσε» λαθραία καπνικά προϊόντα και παράνομα φυτοφάρμακα [εικόνες]
Ναρκωτικά, λαθραία καπνικά προϊόντα και παράνομα φυτοφάρμακα εντόπισε σκύλος της αστυνομίας στην Ημαθία.
iefimerida.gr
Meteo: Αίθριος ο καιρός αύριο, με άνοδο της θερμοκρασίας -Πού θα βρέξει και πού θα χιονίσει
Γενικά αίθριος αναμένεται ο καιρός αύριο, με άνοδο της θερμοκρασίας αλλά και τοπικές βροχές, σύμφωνα με το meteo.
iefimerida.gr
Αργυρούπολη - ξυλοδαρμός 40χρονης: Συγκλονίζουν τα ιατροδικαστικά ευρήματα
Τα ιατροδικαστικά ευρήματα για την υπόθεση ξυλοδαρμού της 40χρονης γυναίκας στην Αργυρούπολη σοκάρουν. Η γυναίκα, που συνεχίζει να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο...
www.zougla.gr
Σποτ ΚΚΕ με αφορμή την παραλαβή των «Rafale»: «Μιλάνε για καιρούς δοξασμένους και πάλι...»
Σποτ του ΚΚΕ με αιχμές κατά της κυβέρνησης με αφορμή την έλευση των πρώτων Rafale.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Australian Open: Οι θεατές τραγουδούν το «My Number One» της Παπαρίζου στην Σάκκαρη
Οι θεατές στη Μελβούρνη τραγουδούν το "My Number One" της Έλενας Παπαρίζου για την Μαρία Σάκκαρη 
www.protothema.gr
Η Άνγκελα Μέρκελ απέρριψε μια θέση στον ΟΗΕ
Η πρώην καγκελάριος της Γερμανίας Άνγκελα Μέρκελ απέρριψε την προσφορά του Αντόνιο Γκουτέρες να εργαστεί στα Ηνωμένα Έθνη. Η 67χρονη Άνγκελα Μέρκελ κάλεσε τον γενικό γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες την περασμένη εβδομάδα για να τον ευχαριστήσει για τη θέση που της πρότεινε σε επιστολή και να του πει ότι δεν θα τη δεχθεί, ... Περισσότερα To άρθρο Η Άνγκελα Μέρκελ απέρριψε μια θέση στον ΟΗΕ δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κορωπί: Συνελήφθη ο δράστης που πυροβολούσε έξω από ΚΕΠ με έναν τραυματία – Έπεσε σε μπλόκο της ΔΙΑΣ
Χειροπέδες πέρασαν άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ στον δράστη των πυροβολισμών μπροστά από ΚΕΠ στο Κορωπί, το πρωί της 16ης Νοεμβρίου 2021. Στο περιστατικό είχε τραυματιστεί ένας άνδρας. Αργά το μεσημέρι της Τετάρτης (19.01.2022), ο δράστης που άνοιξε πυρ έξω από ΚΕΠ στο Κορωπί στις 16 του περασμένου Νοεμβρίου, συνελήφθη σε τυχαίο έλεγχο της ομάδας ΔΙΑΣ. ... Περισσότερα To άρθρο Κορωπί: Συνελήφθη ο δράστης που πυροβολούσε έξω από ΚΕΠ με έναν τραυματία – Έπεσε σε μπλόκο της ΔΙΑΣ δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κορωνοϊός: Ρεκόρ ημερήσιων κρουσμάτων σε Σλοβενία και Κροατία
Η Σλοβενία και η Κροατία ανέφεραν σήμερα αριθμούς ρεκόρ νέων κρουσμάτων κορωνοϊού, με 12.285 και 10.427 μολύνσεις αντίστοιχα.
iefimerida.gr
Ο Μάριο Ντράγκι «παίζει τα χαρτιά του» για την εκλογή του προέδρου της Δημοκρατίας στην Ιταλία
Ο κύριος πρωταγωνιστής της ιταλικής πολιτικής σκηνής, ο πρωθυπουργός Μάριο Ντράγκι, άρχισε να αναλαμβάνει ουσιαστικές πρωτοβουλίες ενόψει της διαδικασίας εκλογής, την ερχόμενη Δευτέρα, του νέου προέδρου της Ιταλικής Δημοκρατίας. Το τελευταίο εικοσιτετράωρο είχε ανεπίσημες συναντήσεις με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Σέρτζιο Ματαρέλα, τον πρόεδρο της βουλής Ρομπέρτο Φίκο (ο οποίος προέρχεται από το Κίνημα Πέντε ... Περισσότερα To άρθρο Ο Μάριο Ντράγκι «παίζει τα χαρτιά του» για την εκλογή του προέδρου της Δημοκρατίας στην Ιταλία δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Body found in the port of Limnionas Kefalos, Kos
The body of a man, in a state of advanced decay, was found in the port of Limnionas Kefalos, Kos.
iefimerida.gr