Ισημερινός: Απευθείας εμβόλια για τον κορωνοϊό θέλει να αγοράσει η δήμαρχος της μεγαλύτερης πόλης της χώρας

Κατα προτίμηση η δημοτική αρχή της Γουαγιακίλ θέλει πρώτα το βρετανικό εμβόλιο της AstraZeneca, δεύτερο το ρωσικό εμβόλιο (Sputnik V) και τρίτο το κινεζικό εμβόλιο (της Sinovac)
Read full article on: protothema.gr
Ποιος ήταν ο Όσιος Στέφανος ο Ομολογητής που τιμάται σήμερα;
Ο Όσιος Στέφανος γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη και οι ευσεβείς γονείς του Ιωάννης και Άννα τον ανέθρεψαν κατά τον καλύτερο χριστιανικό τρόπο. Ο Όσιος Στέφανος, όταν μεγάλωσε, μορφώθηκε αρκετά και αργότερα αναδείχθηκε ηγούμενος στο περίφημο όρος του Αγίου Αυξεντίου. Όταν ξέσπασε ο πόλεμος εναντίον των αγίων εικόνων, όχι μόνο δε συμμορφώθηκε με τις αυτοκρατορικές διαταγές, αλλά και χαρακτήρισε αιρετικούς τους εικονομάχους βασιλείς. Καταγγέλθηκε στον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο τον Κοπρώνυμο, ο όποιος ήλπιζε με την προσωπική του επιβολή, όταν τον έφερνε μπροστά του, να δαμάσει το φρόνημα του Στεφάνου. Συνέβη όμως το αντίθετο. Ο Στέφανος, από τους ανθρώπους με «πολλὴν παῤῥησία ἐν πίστει τὴν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ» (Α’ προς Τιμόθεον, γ’ 13), δηλαδή με πολλή παρρησία και θάρρος στο να διακηρύττει την πίστη που ομολογούν όσοι είναι σε κοινωνία με τον Ιησού Χριστό, ήλεγξε αυστηρά κατά πρόσωπο τον Κοπρώνυμο. Αυτός τότε τον έκλεισε στη φυλακή και μετά από μέρες διέταξε να τον θανατώσουν. Αφού, λοιπόν, τον έβγαλαν από την φυλακή, άρχισαν να τον λιθοβολούν και να τον κτυπούν με βαρεία ρόπαλα. Ένα ισχυρό κτύπημα στο κεφάλι έδωσε τέλος στη ζωή του Στεφάνου (το 767 μ.Χ.). Κατόπιν το σώμα του το έριξαν στη θάλασσα, αλλά ευλαβείς χριστιανοί που το βρήκαν όταν τα κύματα το έφεραν στην παραλία, το έθαψαν με την αρμόζουσα τιμή. Απότμημα του Ιερού Λειψάνου του Αγίου βρίσκεται στη Μονή Διονυσίου Αγίου Όρους. Ἀπολυτίκιον Ἦχος γ’. Θείας πίστεως. Θείαν ἄσκησιν ἐνδεδειγμένος, σκεῦος γέγονας δικαιοσύνης διαπρέπων ταῖς σεπταῖς ἀναβάσεσι· καὶ τοῦ Χριστοῦ τὴν εἰκόνα σεβόμενος, μαρτυρικῆς ἠξιώθης φαιδρότητος. Θεῖε Στέφανε, ἐν ὅπλῳ ἡμᾶς στεφάνωσον τῆς θείας εὐδοκίας τοὺς ὑμνοῦντας σε. Ἕτερον Ἀπολυτίκιον Ἦχος δ’. Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ. Ἀσκητικῶς προγυμνασθεὶς ἐν τῷ ὄρει, τὰς νοητὰς τῶν δυσμενῶν παρατάξεις, τῇ πανοπλίᾳ ὤλεσας παμμάκαρ τοῦ Σταυροῦ. Αὖθις δὲ πρὸς ἄθλησιν, ἀνδρικῶς ἀπεδύσω, κτείνας τὸν Κοπρώνυμον, τῷ τῆς Πίστεως ξίφει· καὶ δι᾽ ἀμφοῖν ἐστέφθης ἐκ Θεοῦ, Ὁσιομάρτυς ἀοίδιμε Στέφανε. Κοντάκιον Ἦχος δ’. Ἐπεφάνης σήμερον. Ἑορτάζει σήμερον, ἡ Ἐκκλησία, ἑορτὴν εὐφρόσυνον, ἐν τῇ σῇ μνήμη· καὶ πιστῶς, ἀνευφημοῦσα κραυγάζει σοι, Στέφανε θεῖε, ὁσίων τὸ καύχημα. Κάθισμα Ἦχος δ’ Ὁ ὑψωθεὶς. Τῶν Μοναστῶν ὑπογραμμὸς ἀνεδείχθης, τῶν Ἀθλητῶν καλλωπισμὸς ἀνεφάνης, δι’ ἀμφοτέρων Στέφανε κοσμούμενος· ὅθεν ἀξιάγαστε, καὶ διπλοῦς τοὺς στεφάνους, ἔλαβες ἀσκήσεως, καὶ ἀθλήσεως Πάτερ. Ἀλλ’ ἐκτενῶς Χριστὸν ὑπὲρ ἡμῶν, τῶν σὲ ὑμνούντων, ἱκέτευε Στέφανε.
1m
www.pronews.gr
Nadja: To πολύχρωμο διαμέρισμα στην Αθήνα με τις μεταμοντέρνες πινελιές [εικόνες]
Μοτίβα στα πλακάκια, γεωμετρικά σχέδια και μια φωτεινή κίτρινη σκάλα είναι τα πρώτα που παρατηρεί κανείς στο εντυπωσιακό διαμέρισμα στην περιοχή του Παπάγου, που σχεδίασε το αρχιτεκτονικό γραφείο Point Supreme.
1m
iefimerida.gr
ΟΑΕΔ: Παράταση αιτήσεων για το επίδομα 400 ευρώ σε επιστήμονες
Παρατείνεται μέχρι τη Δευτέρα 19 Απριλίου η υποβολή αιτήσεων στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ για το επίδομα 400 ευρώ του ΟΑΕΔ  για τους επιστήμονες, δικηγόρους, μηχανικούς, οικονομολόγους και γεωτεχνικούς.Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προκειμένου να υπάρξει επαρκής χρόνος ενημέρωσης των δικαιούχων παρέχεται η δυνατότητα υποβολής υπεύθυνων δηλώσεων – αιτήσεων στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» έως και τη Δευτέρα 19 Απριλίου 2021. Διευκρινίζεται ότι με βάση τα νέα κριτήρια της εκδοθείσας απόφασης, θα επανεξεταστούν όλες οι αιτήσεις που είχαν απορριφθεί κατά τον Α΄ κύκλο υποβολής αιτήσεων καθώς και όσες υποβληθούν μέχρι τις 19 Απριλίου 2021 στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» ως τροποποιητικές ή νέες αιτήσεις. Υπενθυμίζεται ότι όσοι καθίστανται δικαιούχοι της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σύμφωνα με τη με την νέα ΚΥΑ και έχουν ήδη υποβάλει αίτηση, δεν χρειάζεται να το πράξουν εκ νέου. Ειδικότερα με τις νέες τροποποιήσεις δικαιούχοι πλέον είναι: α. είναι νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες - επιστήμονες, οι οποίοι έχουν κάνει έναρξη ατομικής δραστηριότητας στη Δ.Ο.Υ ή έναρξη νέας ατομικής δραστηριότητας, μετά την 1.1.2015 έως και την 5.02.2021 , σε έναν κωδικό αριθμό δραστηριότητας (ΚΑΔ) από τους περιγραφόμενους στον Πίνακα 1 και πληρούν τα κριτήρια της παρ.4 ή είναι ασκούμενοι δικηγόροι που έχουν ασφαλιστεί μετά την 1.1.2017 ή είναι εγγεγραμμένοι στον οικείο δικηγορικό σύλλογο μετά την 1.1.2017 ή β. έχουν πραγματοποιήσει έναρξη ατομικής δραστηριότητας στη Δ.Ο.Υ. μέχρι 31.12.2014 και πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια. γ. μετέχουν ως εταίροι, μέλη ή διαχειριστές σε τεχνικές ή κατασκευαστικές εταιρείες ή δικηγορικές εταιρείες ή εταιρείες λογιστικών υπηρεσιών, και πληρούν τα κριτήρια. Τα κριτήρια για τη χορήγηση της ενίσχυσης τα οποία είναι: α) Οι ελεύθεροι επαγγελματίες που υποχρεούνται σε υποβολή περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ πρέπει να παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών ΦΠΑ Απριλίου έως και Δεκεμβρίου 2020 (κωδικός 312 περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ), σε σχέση με τον κύκλο εργασιών αναφοράς. Ο κύκλος εργασιών αναφοράς ορίζεται ως το σύνολο ακαθάριστων εσόδων 2019 πολλαπλασιαζόμενο επί τρίτα τέταρτα (3/4). Σε περίπτωση μη θετικών ακαθάριστων εσόδων το 2019, ο κύκλος εργασιών λογίζεται μηδενικός. β) Οι ελεύθεροι επαγγελματίες που δεν υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης ΦΠΑ ή απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ, πρέπει να παρουσιάζουν μείωση των ακαθάριστων εσόδων μηνών Απριλίου έως και Δεκεμβρίου 2020 (κωδικός 047 δήλωσης Ε3), σε σχέση με τα ακαθάριστα έσοδα αναφοράς. Ο κύκλος εργασιών αναφοράς ορίζεται ως το σύνολο ακαθάριστων εσόδων 2019 πολλαπλασιαζόμενο επί τρίτα τέταρτα (3/4). Σε περίπτωση μη θετικών ακαθάριστων εσόδων το 2019, ο κύκλος εργασιών λογίζεται μηδενικός. Η υπεύθυνη δήλωση - αίτησης χορήγησης, υποβάλλεται στην πλατφόρμα του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, έως την 19η Απριλίου 2021, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης - Αίτησης Χορήγησης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. Η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης όπως αυτή ορίζεται στην παρούσα, γίνεται από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ). Από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ εξάγεται σε ηλεκτρονική μορφή αναλυτική κατάσταση δικαιούχων, η οποία περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία τους, τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ, το πιστωτικό Ίδρυμα, στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός, το ποσό της καταβολής, το ΑΦΜ τους, τον ΚΑΔ, το έτος έναρξης ατομικής δραστηριότητας ή άλλη περίπτωση. Η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης γίνεται εντός τριάντα ημερολογιακών ημερών από τη λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Δικαιούχοι, οι οποίοι εισέπραξαν οικονομική ενίσχυση σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αρ. οικ. 5629/22/4.2.2021 (Β' 450) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εξαιρούνται από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης.
www.dikaiologitika.gr
Τα υπαίθρια γυμναστήρια ξεφυτρώνουν παντού - Είναι δωρεάν και ασφαλή
Μόδα τείνουν να γίνουν τα υπαίθρια δημοτικά γυμναστήρια τα οποία ξεφυτρώνουν παντού το τελευταίο διάστημα, αφού η πανδημία άλλαξε...
www.zougla.gr
Monte Carlo Masters: Ηττα-αποκλεισμός για τα αδέλφια Τσιτσιπά
Παρά τη νέα καλή εμφάνισή τους, τα αδέλφια Τσιτσιπά ηττήθηκαν στον δεύτερο γύρο του διπλού του Monte Carlo Masters με 2-0 σετ (6-4, 6-4) από τους Πέγια και Γκαρίν κι αποχαιρέτησαν τη διοργάνωση.
iefimerida.gr
Ερντογάν: Χυδαίες και αναιδείς οι δηλώσεις του Ντράγκι
Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν χαρακτήρισε σήμερα «απολύτως αναιδείς και χυδαίες» τις δηλώσεις που έκανε πρόσφατα ο Ιταλός πρωθυπουργός Μάριο Ντράγκι, ο οποίος τον αποκάλεσε «δικτάτορα» με αφορμή τη στάση του απέναντι στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, όταν εκείνη επισκέφθηκε την Άγκυρα μαζί με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ.«Οι δηλώσεις του Ιταλού πρωθυπουργού καταδεικνύουν μια παντελή αναίδεια και χυδαιότητα», είπε ο Ερντογάν, απαντώντας σε ερωτήσεις, σε μια συνάντηση που είχε σήμερα με νεαρούς Τούρκους. «Ενώ ελπίζαμε ότι θα οδηγούσαμε τις σχέσεις μας σε πιο προχωρημένο επίπεδο, αυτός ο τύπος που αποκαλείται Ντράγκι, τους επέφερε πλήγμα», πρόσθεσε. Αφορμή για την κρίση στις σχέσεις μεταξύ Άγκυρας και Ρώμης στάθηκε το λεγόμενο Sofagate, την περασμένη εβδομάδα. Όταν η φον ντερ Λάιεν και ο Μισέλ έγιναν δεκτοί από τον Ερντογάν, εκείνη αναγκάστηκε να καθίσει σε έναν καναπέ, καθώς υπήρχαν μόνο δύο πολυθρόνες, τις οποίες κατέλαβαν ο Τούρκος πρόεδρος και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Η Τουρκία απέρριψε τις επικρίσεις υποστηρίζοντας ότι απλώς ακολούθησε τις οδηγίες που της έδωσαν οι ευρωπαϊκές υπηρεσίες τήρησης του πρωτοκόλλου. Αντιδρώντας όμως σε αυτό το επεισόδιο και στη συμπεριφορά που επιφύλαξε στην φον ντερ Λάιεν, ο Ντράγκι κατήγγειλε τον Ερντογάν, την περασμένη Πέμπτη, αποκαλώντας τον «δικτάτορα».  
www.dikaiologitika.gr
Ερντογάν: «Αναιδείς και χυδαίες» οι δηλώσεις Ντράγκι περί «δικτάτορα»
Στην αντεπίθεση ο Τούρκος πρόεδρος μετά τις δηλώσεις του Μάριο Ντράγκι εις βάρος του – Ο Ιταλός πρωθυπουργός αντέδρασε στο Sofagate και στη στάση του Ερντογάν έναντι της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν
www.protothema.gr
Στο μυαλό ενός φιλόζωου: Μπορεί κάποιος να αγαπά τα ζώα αλλά όχι τους ανθρώπους;
Ποιον μπορούμε να χαρακτηρίσουμε πραγματικά φιλόζωο; Γίνεται κάποιος να αγαπάει μόνο τα ζώα και όχι τους ανθρώπους; Ένα τρυφερό κείμενο για τον χαρακτήρα και τον τρόπο σκέψης των φιλόζωων ανθρώπων
www.protothema.gr
Θα κάνει την ανατροπή η Λίβερπουλ ή θα πάρει την πρόκριση η Ρεάλ;
Οι προημιτελικοί του Champions League ολοκληρώνονται σήμερα (22:00) με τα παιχνίδια...
www.zougla.gr
Γκρίνιες βουλευτών της ΝΔ για υπουργούς στην Κοινοβουλευτική Ομάδα
Την έντονη ενόχληση τους για τη στάση υπουργών οι οποίοι σπεύδουν να κάνουν  εκτιμήσεις για την άρση περιοριστικών μέτρων, εξέφρασαν και «γαλάζιοι» βουλευτές κατά τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Ν.Δ.. Μετά τον Πρωθυπουργό ο οποίος κάλεσε τα κυβερνητικά στελέχη να μην κάνουν πρόωρες εκτιμήσεις και το μήνυμα του ότι η κυβέρνηση προχωρά βήμα – ... Περισσότερα To άρθρο Γκρίνιες βουλευτών της ΝΔ για υπουργούς στην Κοινοβουλευτική Ομάδα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ο Ερντογάν απαντά στον Ντράγκι για το «δικτάτορας»: Αναιδής και χυδαίος αυτός ο τύπος
Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν χαρακτήρισε «απολύτως αναιδείς και χυδαίες» τις δηλώσεις που έκανε πρόσφατα ο Ιταλός πρωθυπουργός Μάριο Ντράγκι, ο οποίος τον αποκάλεσε «δικτάτορα» με αφορμή τη στάση του απέναντι στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, όταν εκείνη επισκέφθηκε την Άγκυρα μαζί με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ.
iefimerida.gr
ΤΣΣΚΑ Μόσχας – Παναθηναϊκός: Sold out το τελευταίο ματς των Ρώσων στην ιστορική τους έδρα
Με γεμάτο γήπεδο θα υποδεχτεί απόψε η ΤΣΣΚΑ Μόσχας τον Παναθηναϊκό στο εξ’ αναβολής μεταξύ τους ματς για την Euroleague, αφού τα εισιτήρια έγιναν… καπνός. Η τελευταία φορά που η ΤΣΣΚΑ Μόσχας θα αγωνιστεί στο «Αλεξάντερ Γκομέλσκι» είναι η αποψινή κόντρα στον Παναθηναϊκό, αφού για την συνέχεια της διοργάνωσης θα μετακομίσει στο «Μέγκασπορτ Αρένα». Η ... Περισσότερα To άρθρο ΤΣΣΚΑ Μόσχας – Παναθηναϊκός: Sold out το τελευταίο ματς των Ρώσων στην ιστορική τους έδρα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Επίθεση Ερντογάν σε Ντράγκι: «Αναιδείς και χυδαίες οι δηλώσεις του»
«Οι δηλώσεις του Ιταλού πρωθυπουργού καταδεικνύουν μια παντελή αναίδεια και χυδαιότητα», είπε ο ΕρντογάνΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
NATO: Οι επιθετικές ενέργειες της Ρωσίας ανησυχούν τον Αμερικανό Υπουργό Άμυνας Όστιν
Στην έδρα του NATO υποδέχτηκε τον Υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ Λόιντ Όστιν, ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας Γενς Στόλτενμπεργκ, προκειμένου να συζητηθούν οι κρίσιμες εξελίξεις τόσο στο θέμα του Αφγανιστάν όσο και της Ουκρανίας με την Ρωσία.   Ο Γενικός Γραμματέας του NATO δήλωσε χαρακτηριστικά ότι: «Χαιρετίζω τις στενές διαβουλεύσεις που είχαμε τις τελευταίες δύο ... Περισσότερα To άρθρο NATO: Οι επιθετικές ενέργειες της Ρωσίας ανησυχούν τον Αμερικανό Υπουργό Άμυνας Όστιν δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Λάρισα: «Έσπασαν τα νεύρα μας» – Τηλεφωνήματα από άγνωστα νούμερα μέρα και νύχτα
Σε απόγνωση έχουν φτάσει στη Λάρισα εκατοντάδες πολίτες. Ο λόγος είναι τα τηλεφωνήματα που δέχονται 24 ώρες το 24ωρο από άγνωστους πολυψήφιους αριθμούς του εξωτερικού. Σύμφωνα με το larissanet αρκετοί είναι αυτοί οι πολίτες στη Λάρισα οι οποίοι επικοινωνούν με τους παρόχους σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας. Εκείνες, όμως, απαντούν πως είναι «αναρμόδιες», αναγκάζοντας τους πελάτες ... Περισσότερα To άρθρο Λάρισα: «Έσπασαν τα νεύρα μας» – Τηλεφωνήματα από άγνωστα νούμερα μέρα και νύχτα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Group of parents files lawsuit against Greek state over Covid-19 self-tests
They claim it is unconstitutional to ban students from going to school if they have not done a self-test
www.protothema.gr
Βέλγιο: Στις 8 Μαΐου θα ανοίξει και πάλι η εστίαση
Στις 8 Μαΐου ανοίγει η εστίαση σε εξωτερικούς χώρους στο Βέλγιο όπως αποφάσισε η Επιτροπή Διαβούλευσης μετά από επτά ώρες συζητήσεων. Την ίδια μέρα θα σταματήσει το μέτρο της απαγόρευσης κυκλοφορίας ενώ στις 19 Απριλίου θα γίνει η επιστροφή στα σχολεία στο Βέλγιο. Οι μικρότερες τάξεις με φυσική παρουσία, οι μεγαλύτερες υβριδικά. Στις 26 Απριλίου ... Περισσότερα To άρθρο Βέλγιο: Στις 8 Μαΐου θα ανοίξει και πάλι η εστίαση δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Self test: Οι εργαζόμενοι του Δημοσίου που είναι υποχρεωμένοι να το κάνουν - Όλη η διαδικασία
Στη διάρκεια της ενημέρωσης του υπουργείου Υγείας για την πορεία του κορονοϊού στη χώρα, ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας, Βασίλης Κοντοζαμάνης,…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Self test: Για ποιους δημοσίους υπαλλήλους θα είναι υποχρεωτικά από τις 19 Απριλίου
Τον σχεδιασμό που αφορά στην προτεραιοποίηση πληθυσμιακών ομάδων που μετά τους μαθητές θα κάνουν το self-test, ανέπτυξε ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης, κατά την ενημέρωση για την πανδημία. Ανέφερε ότι ο εφοδιασμός των φαρμακείων εξελίσσεται ομαλά, από τα 10.155 φαρμακεία και μέχρι στιγμής έχουν διατεθεί, 832.831 self tests. Πρόσθεσε ότι πρόκειται για συμπληρωματική δράση ... Περισσότερα To άρθρο Self test: Για ποιους δημοσίους υπαλλήλους θα είναι υποχρεωτικά από τις 19 Απριλίου δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κορωνοϊός: Το Ισραήλ κοντά στην ανοσία της αγέλης
Το Iσραήλ πιθανότατα να έχει φθάσει στην ανοσία της αγέλης κατά του κορωνοϊού SARS-CoV-2 εκτιμούν ειδικοί από το μεγαλύτερο νοσοκομείο της χώρας, σημειώνοντας ότι μόνον έτσι εξηγείται η μείωση των κρουσμάτων παρά τη δραστική χαλάρωση των μέτρων και την επαναλειτουργία των σχολείων.
iefimerida.gr
Απίστευτες εικόνες στη Γλυφάδα: «Βρωμιάρα, παλιοτσόλι, μ@ρή π@υτ@να» – Γυναίκες “ξεμαλλιάστηκαν” άγρια έξω από γνωστό κατάστημα ρούχων (ΒΙΝΤΕΟ)
Σκηνές… απείρου κάλλους εκτυλίχθηκαν έξω από κατάστημα γνωστής εταιρίας ρούχων στη Γλυφάδα, την Τρίτη. Μια γυναίκα η οποία περίμενε στην είσοδο του κατασήματος, επιτέθηκε στην αρχή φραστικά και μετά με χτυπήματα σε μια γυναίκα που βγήκε από την έξοδο του καταστήματος, συνοδευόμενη από έναν άνδρα. Ο άνδρας που συνόδευε την γυναίκα που δέχτηκε την επίθεση, […]
www.makeleio.gr
Self test: Πόσα έχουν βγει θετικά μέχρι σήμερα
Στοιχεία για το πόσοι μαθητές και εκπαιδευτικοί βρέθηκαν θετικοί στον επανέλεγχο για κορoνοϊό, μετά το θετικό self test, έδωσε ο…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Λαύριο - Ηρακλής 105-77: Για πλάκα (vid)
Το Λαύριο (16-5) διέλυσε τον Ηρακλή (7-13) με 105-77 προσφέροντας σκορ και θέαμα.
gazzetta.gr
Survivor 4: Ο Γιώργος Λιανός απάντησε στο Twitter που τον κατηγόρησε ότι αδικεί τον Τζέιμς
Βροχή έπεσαν για μια ακόμη ημέρα τα tweets κατά τη διάρκεια του συμβουλίου του Survivor 4, όπου για μια ακόμη ημέρα πρωταγωνιστές ήταν ο Άλεξ που τα έβαζε με τον Τζέιμς.
iefimerida.gr
Euroleague: Ο Χάντερ την κορυφαία τάπα της regular season (video)
Σύμφωνα με τη Euroleague ο Οθέλο Χάντερ της Μακάμπι Τελ Αβίβ έκανε την καλύτερη τάπα στην regular season της φετινής διοργάνωσης. Η απίστευτη τάπα του Οθελο Χάντερ στον Γιόνας Γερέμπκο στον αγώνα της Μακάμπι Τελ Αβίβ με τη Χίμκι αναδείχθηκε η κορυφαία της regular season στην EuroLeague. Ο πρώην σέντερ του Ολυμπιακού άφησε στη δεύτερη ... Περισσότερα To άρθρο Euroleague: Ο Χάντερ την κορυφαία τάπα της regular season (video) δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
ΑΕΚ: Προπονήθηκε ο Μαχαίρας
Στις προπονήσεις επέστρεψαν την Τετάρτη οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ μετά το ρεπό που τους είχε...
www.zougla.gr
Κέρκυρα: Θρήνος στην κηδεία της 27χρονης που έχασε τη ζωή της στη Γαύδο
Συγγενείς και φίλοι είπαν σήμερα το απόγευμα στον Ιερό Ναό Καναλίων το τελευταίο αντίο στην Κορίνα Λαβράνου, η οποία έχασε την ζωή της σε τροχαίο στην Γαύδο. Τραγικές φιγούρες οι γονείς, οι οποίοι δεν μπορούν να πιστέψουν πως από την μία στιγμή στην άλλη έχασαν το παιδί τους. Στις γειτονιές που μεγάλωσε όλοι έχουν να […]
www.makeleio.gr
Κορονοϊός: Μικρή βελτίωση - «Πνίγεται» το ΕΣΥ - Όλα τα δεδομένα στο Infographic του Newsbomb.gr
Σχεδόν 1.000 κρούσματα λιγότερα από χθες - Συγκρατημένη αισιοδοξία αλλά όχι εφησυχασμός - Τραγική παραμένει η κατάσταση στο Σύστημα Υγείας…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ελεονώρα Μελέτη για κορωνοϊό: «Ψάχνω τη γεύση και την όσφρηση»
Η παρουσιάστρια «μοιράζεται» την καραντίνα της με τους followers της 
www.protothema.gr
Sun: Η Ελλάδα είναι έτοιμη να υποδεχθεί τους εμβολιασμένους Βρετανούς από την επόμενη εβδομάδα
Η Sun σε άρθρο της, προετοιμάζει τους Βρετανούς για διακοπές στη χώρα μας 
www.protothema.gr
Self test: Πρόστιμο έως και 1.500 ευρώ στους παραβάτες, πού είναι υποχρεωτικά
Ξεκινάει την Δευτέρα 19 Απριλίου η δωρεάν διάθεση self tests στους εργαζομένους σε λιανεμπόριο, μέσα μαζικής μεταφοράς, εστίαση και κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής οι οποίοι πρέπει να τα κάνουν υποχρεωτικά κάθε εβδομάδα.Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης οι εργαζόμενοι των εν λόγω κλάδων που δεν θα κάνουν self test κάθε εβδομάδα δεν θα μπορούν να πάνε στην εργασία τους με αποτέλεσμα να τους κόβεται ο μισθός. Οι εργοδότες δε καλούνται να ενημερώσουν τους εργαζόμενους για την υποχρεωτικότητα των self test ενώ σε εργοδότες που δεν συμμορφώνονται τα πρόστιμα θα ξεκινούν από 300 ευρώ ως 1.500 ανάλογα με την παράβαση. Για τη διεξαγωγή των self test υπεύθυνοι είναι οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, οι οποίοι μπορούν να τα προμηθευτούν με τον ΑΜΚΑ τους δωρεάν από τα φαρμακεία, ώστε όταν μεταβαίνουν στον χώρο εργασίας τους να έχουν βεβαιωθεί ότι δεν είναι θετικοί στον κορονοϊό. Η ΗΔΙΚΑ θα πάρει όλο το αρχείο των εργαζομένων με τα ΑΜΚΑ τους ενώ οι εργαζόμενοι θα μπαίνουν στο self-testing.gov.gr .Δήλωση αποτελέσματος self-test όπου μεταφέρονται στο supportemployees.services.gov.gr για να δηλώνουν το αποτέλεσμα του self test.
www.dikaiologitika.gr
Sold out το ΤΣΣΚΑ-Παναθηναϊκός! (pic)
Η ΤΣΣΚΑ Μόσχας ανακοίνωσε ότι πουλήθηκαν όλα τα εισιτήρια για το τελευταίο παιχνίδι της regular season κόντρα στον Παναθηναϊκό.
gazzetta.gr
Στο 5,47% ο δείκτης θετικότητας την τελευταία εβδομάδα -Μειωμένος σχεδόν μία μονάδα
Μετά από 11 εβδομάδες συνεχούς ανόδου, ο δείκτης θετικότητας του κορωνοϊού άρχισε να πέφτει στη χώρα μας, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΕΟΔΥ.
iefimerida.gr
Για ποιες κατηγορίες ιδιωτικού και δημόσιου τομέα είναι υποχρεωτικό το self test
Ο υπουργός Εργασίας, Κωστής Χατζηδάκης, έκανε γνωστή τη λίστα με τους εργαζόμενους συγκεκριμένων κλάδων που θα πρέπει να κάνουν υποχρεωτικά self tests. Αυτοί οι εργαζόμενοι βρίσκονται στους εξής κλάδους: Λιανεμπόριο, σούπερ μάρκετ και καταστήματα πώλησης τροφίμων και ποτών Εστίαση Μεταφορές Υπηρεσίες καθαρισμού Κουρεία, κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών Σε ότι αφορά στον δημόσιο τομέα […]
www.makeleio.gr
Αυτό είναι το πιο hot sex toy της άνοιξης
Σίγουρα το θέλετε στη συλλογή σας. 
www.protothema.gr
Χόρεψαν συρτάκι κι έσπασαν πιάτα για τον Δημήτρη Πέλκα στην Τουρκία! (video+photos)
Ο Δημήτρης Πέλκας έχει ξετρελάνει τους οπαδούς της Φενέρ και σε αθλητική εκπομπή χόρεψαν συρτάκι κι έσπασαν πιάτα.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Τσιτσιπάς: Ήττα για Στέφανο και Πέτρο – Η καλή εμφάνιση δεν έφτασε
Στέφανος Τσιτσιπάς: Ο Έλληνας τενίστας μαζί με τον αδερφό του Πέτρο πραγματοποίησαν άλλη μια καλή εμφάνιση στο «διπλό», ωστόσο αυτή…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Τένις: Ήττα-αποκλεισμός για τους αδερφούς Τσιτσιπά στο διπλό του Monte Carlo Masters
Τα αδέλφια Τσιτσιπά ηττήθηκαν στον δεύτερο γύρο του διπλού του Monte Carlo Masters με 2-0 σετ...
www.zougla.gr
Ακυρώθηκε για δεύτερη χρονιά το Ejekt Festival – Δεν θα βρεθούν στην Ελλάδα οι Red Hot Chili Peppers
Με κάθε επισημότητα ανακοινώθηκε η ακύρωση του φετινού Ejekt Festival για δεύτερη σερί χρονιά, λόγω κορωνοϊού. Θυμίζουμε ότι για τις 26 Ιουνίου είχε προγραμματιστεί η εμφάνιση των Red Hot Chili Peppers, που είχε ακυρωθεί πέρυσι για πρώτη φορά. Η διοργανώτρια εταιρεία τονίζει ότι σύντομα θα ανακοινωθούν νέες ημερομηνίες για το φεστιβάλ του 2022 χωρίς όμως να […]
www.makeleio.gr
Χρηματιστήριο: Άνοδος για 8 συνεχόμενες συνεδριάσεις
Με μικρή άνοδο έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να κλείνει πάνω από τα επίπεδα των 900 μονάδων, σε νέα υψηλά 14 μηνών. Η αγορά συμπλήρωσε οκτώ συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει συνολικά κέρδη 4,28%. O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις ... Περισσότερα To άρθρο Χρηματιστήριο: Άνοδος για 8 συνεχόμενες συνεδριάσεις δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κέρκυρα: Θρήνος στην κηδεία της Κορίνας που σκοτώθηκε στη Γαύδο – Αναπάντητα ερωτήματα για το μοιραίο τροχαίο
Το τελευταίο αντίο στην 27χρονη Κορίνα η οποία έχασε την ζωή της σε τροχαίο στην Γαύδο είπαν το απόγευμα της Τετάρτης (14.04.2021) συγγενείς και φίλοι στον Ιερό Ναό Καναλίων στην Κέρκυρα. Τραγικές φιγούρες οι γονείς οι οποίοι δεν μπορούσαν να πιστέψουν πως από την μία στιγμή στην άλλη έχασαν το παιδί τους με τα αναπάντητα ... Περισσότερα To άρθρο Κέρκυρα: Θρήνος στην κηδεία της Κορίνας που σκοτώθηκε στη Γαύδο – Αναπάντητα ερωτήματα για το μοιραίο τροχαίο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
ΔΝΤ: Αναγκαία η πρόσθετη δημοσιονομική στήριξη από την Ευρωζώνη το 2021-2022
H Ευρωζώνη πρέπει να προσφέρει πρόσθετη δημοσιονομική στήριξη, αντίστοιχη με το 3% του ΑΕΠ, στη διετία 2021-2022 για να ενισχύσει την οικονομική ανάπτυξη κατά 2% στο τέλος του επόμενου έτους και να περιορίσει τις αρνητικές συνέπειες της πανδημίας, σύμφωνα με έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την Ευρωζώνη. «Μία τέτοια επιπλέον στήριξη της τάξης του ... Περισσότερα To άρθρο ΔΝΤ: Αναγκαία η πρόσθετη δημοσιονομική στήριξη από την Ευρωζώνη το 2021-2022 δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
ΗΠΑ: Σε επιτυχή ιατρική πράξη υποβλήθηκε η Τζιλ Μπάιντεν
Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε σήμερα ότι η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ Τζιλ Μπάιντεν «αντεπεξήλθε με επιτυχία» σε ιατρική πράξη, η φύση της οποίας δεν διευκρινίστηκε...
www.zougla.gr
Πριν από το καλοκαίρι αναμένεται να είναι έτοιμο το γερμανικό πιστοποιητικό εμβολιασμού
Το πιστοποιητικό θα έχει τη μορφή εφαρμογής για «έξυπνα» κινητά τηλέφωνα και θα δίνει στον κάτοχό του τη δυνατότητα να αποδείξει γρήγορα και χωρίς δυνατότητα πλαστογραφίας ότι έχει εμβολιαστεί πλήρως
www.protothema.gr
Τριαντάφυλλος: Ο Γιώργος Δασκουλίδης αποκαλύπτει το παρασκήνιο της συνεργασίας τους
Όσα είπε ο Γιώργος Δασκουλίδης στο Pop Up του Alpha! Για τον πρώην συνεργάτη του, Τριαντάφυλλο μίλησε μεταξύ άλλων ο τραγοδιστής Γιώργος Δασκουλίδης στην εκπομπή Pop Up και τη δημοσιογράφο Χριστιάνα Κοχλατζή. “Είναι ένα μεγάλο παιδί” τόνισε χαρακτηριστικά. «Η δουλειά του τραγουδιστή έχει πολλά έξοδα. Για τον κόσμο ίσως ακούγονται τρελά τα μεροκάματα, αλλά δεν ... Περισσότερα To άρθρο Τριαντάφυλλος: Ο Γιώργος Δασκουλίδης αποκαλύπτει το παρασκήνιο της συνεργασίας τους δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Αποκλειστικό: Μοντέλο τετραήμερης εργασίας χωρίς περικοπές σε μισθούς και μπόνους ανακοίνωσε ο Χατζηδάκης
Μοντέλο 4ημερης εργασίας χωρίς περικοπή μισθού και μπόνους παρουσίασε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης στην Κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ο υπουργός Εργασίας υπογράμμισε ότι μπορεί ένας εργαζόμενος να επιλέξει, αντί 8 ώρες την ημέρα επί 5θήμερο, να δουλεύει 10 ώρες την ημέρα επί 4ήμερο και να έχει τριήμερο ανάπαυσης. Με αυτό το μέτρο τόνισε ο κ. Χατζηδάκης «μπορούμε να πάμε σε 4ήμερη εργασία εφόσον το θέλει ο εργαζόμενος. Θέλουν άραγε, αυτοί που μας κατηγορούν να στερήσουν την τετραήμερη εργασία από τον εργαζόμενο αν την θέλει ο ίδιος;». Ουσιαστικα εφόσον υπάρχει συμφωνία εργοδότη και εργαζομένου μπορεί ο δεύτερος να εργάζεται τέσσερις ημέρες την εβδομάδα επί 10 ώρες και να κάθεται τρεις ημέρες την εβδομάδα. Έτσι, το νέο εργασιακό σχέδιο νόμου φέρνει μια σειρά αλλαγών στην αγορά εργασίας δίνοντας την δυνατότητα στους εργαζόμενους μαζί με τους εργοδότες να ορίσουν τις ημέρες εργασίας. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Dikaiologitika News με τις νέες ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου για τα εργασιακά προβλέπεται δεκάωρο για έξι μήνες χωρίς επιπλέον αμοιβή αλλά με μείωση ωραρίου το επόμενο διάστημα ή με ρεπό ή με αύξηση των ημερών άδειας και αύξηση των υπερωριών κατόπιν συμφωνίας με τον εργαζόμενο. Αναλυτικότερα οι ιδιωτικοί υπάλληλοι θα μπορούν να απασχολούνται μέχρι και 10 ώρες την ημέρα χωρίς επιπλέον αμοιβή για ένα εξάμηνο συνεχόμενα. Οι επιχειρήσεις -εργοδότες θα μπορούν δηλαδή να απασχολούν επιπλέον δυο ώρες την ημέρα το προσωπικό και στη συνέχεια να τις συμψηφίζουν για το επόμενο αντίστοιχο διάστημα με μείωση ωραρίου ή με ρεπό ή με ημέρες άδειας ή συνδυασμό μειωμένων ωρών εργασίας και ημερών αναπαύσεως. Παράλληλα αυξάνεται το ετήσιο πλαφόν των υπερωριών στις 150 ώρες, όταν σήμερα το ανώτατο όριο είναι 48 ώρες ανά 6μηνο για εργαζόμενους σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες και 120 ώρες στους υπόλοιπους κλάδους το έτος. Σύμφωνα με τη σχετική διάταξη στο σχέδιο νόμου η διευθέτηση του χρόνου θα μπορεί να γίνει με ατομική σύμβαση συμφωνίας εργοδότη- εργαζόμενου μόνο εάν δεν υπάρχει συνδικαλιστική οργάνωση της επιχείρησης ή ένωση προσώπων ή δεν επιτευχθεί η κατάρτιση της συλλογικής σύμβασης εργασίας. Θα επιτρέπεται μόνον εάν η επιχείρηση διαθέτει και λειτουργεί ηλεκτρονικό σύστημα μέτρησης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων της, άμεσα συνδεδεμένο και διαλειτουργικό με το πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, σε πραγματικό χρόνο. Το χρονικό διάστημα των περιόδων αυξημένης και μειωμένης απασχόλησης δεν υπερβαίνει συνολικά τους έξι μήνες σε διάστημα δώδεκα μηνών. Ο εργαζόμενος έχει δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή της επιπλέον αυτής εργασίας, αν δεν είναι σε θέση να την εκτελέσει και η άρνηση του δεν είναι αντίθετη με την καλή πίστη. Αυτή η άρνηση του εργαζομένου να παράσχει την επιπλέον εργασία δεν συνιστά λόγο καταγγελίας της σύμβασης εργασίας του. Κατά την περίοδο της αυξημένης απασχόλησης η ημερήσια απασχόληση του εργαζομένου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις 10 ώρες. Η διευθέτηση του χρόνου εργασίας καθορίζεται με επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή συμφωνία του εργοδότη με συνδικαλιστική οργάνωση της επιχείρησης που αφορά τα μέλη της ή συμφωνία του εργοδότη και του συμβουλίου των εργαζομένων ή συμφωνία του εργοδότη και ένωσης προσώπων. Η ένωση προσώπων μπορεί να συσταθεί από το 25% τουλάχιστον των εργαζομένων στην επιχείρηση που απασχολεί πάνω από είκοσι εργαζομένους και 15% εφόσον ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων στην επιχείρηση είναι κατ` ανώτατο αριθμο 20 εργαζόμενοι. Εάν δεν υπάρχει συνδικαλιστική οργάνωση της επιχείρησης ή ένωση προσώπων υπογράφεται ατομική σύμβαση με κάθε εργαζόμενο που θα εργασθεί υπό το εν λόγω σύστημα. Η εφαρμογή συστήματος διευθέτησης του χρόνου εργασίας με ατομική σύμβαση εργοδότη και εργαζομένου επιτρέπεται μόνον εάν η επιχείρηση διαθέτει και λειτουργεί ηλεκτρονικό σύστημα μέτρησης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων της, άμεσα συνδεδεμένο και διαλειτουργικό με το πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ΕΡΓΑΝΗ, σε πραγματικό χρόνο. Σε περίπτωση που, κατ’ εφαρμογή του συστήματος διευθέτησης του χρόνου εργασίας με ατομική σύμβαση, εργαζόμενος απασχολείται άνω των 9 ωρών ημερησίως κατά την περίοδο αυξημένης απασχόλησης, η 10η ώρα της ημερήσιας απασχόλησης αφαιρείται από τον συνολικό μέγιστο ετήσιο επιτρεπόμενο αριθμό νόμιμων υπερωριών του συγκεκριμένου εργαζομένου. Οι νέες ρυθμίσεις για το ωράριο εφαρμόζονται και για εποχιακές επιχειρήσεις και εργαζομένους με σύμβαση εργασίας διάρκειας μικρότερης του ενός έτους. Οι επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις και οι ατομικές συμβάσεις της αναρτώνται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.
www.dikaiologitika.gr
Χατζηδάκης για self test: «Υποχρεωτικά στους εργαζόμενους σε λιανεμπόριο, κομμωτήρια, εστίαση, μεταφορές, σούπερ μάρκετ»
Τη διάθεση self test σε νέες κατηγορίες εργαζομένων ανακοίνωσε ο υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης.  
gazzetta.gr
Απίστευτες σκηνές σε πτήση: Πιάστηκαν μαλλί με μαλλί! (vid)
Απίστευτος καβγάς ξέσπασε σε πτήση με προορισμό την Τυνησία με αποτέλεσμα το αεροπλάνο να απογειωθεί με πέντε ώρες καθυστέρησηΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr