Ισχυρότατος σεισμός 7,5 Ρίχτερ στο Περού – Έγινε αισθητός μέχρι και στον Ισημερινό

Σεισμός μεγέθους 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στο Περού, ο οποίος έγινε αισθητός και στον Ισημερινό. Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, η σεισμική δόνηση σημειώθηκε στα βόρεια του Περού, 45 χιλιόμετρα από την πόλη Μπαράνκα, με το μεγάλο εστιακό βάθος να μετριάζει την ισχύ του σεισμού. Προς το παρόν δεν έχουν αναφερθεί μεγάλες ζημιές ενώ δεν έχει […]
Read full article on: makeleio.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Κακοκαιρία «Ελπίς»: Άνοιξαν οι δρόμοι που ήταν κλειστοί στην Αττική
Αποκαταστάθηκε, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η κυκλοφορία των οχημάτων που είχε διακοπεί σε διάφορα τμήματα του οδικού δικτύου της Αττικής, λόγω χιονόπτωσης από την κακοκαιρία «Ελπίς» Ειδικότερα, κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία στην περιφερειακή οδό Πεντέλης – Νέας Μάκρης, από το ύψος του νοσοκομείου «414 ΣΝΕΝ» έως τη θέση «Άγιος Πέτρος» και στη Δερβενοχωρίων, από το ... Περισσότερα To άρθρο Κακοκαιρία «Ελπίς»: Άνοιξαν οι δρόμοι που ήταν κλειστοί στην Αττική δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
ΕΡΧΕΤΑΙ Ο ΖΑΜΠΛΟΥΤΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ ΡΟΜΠΕΡΤ ΝΤΕ ΝΙΡΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΜΑ ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΤΕΜΕΝΑΔΕΣ – ΤΟ ΜΑΚΕΛΕΙΟ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΠΟΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΟ ΤΣΙΡΑΚΙ ΤΟΥ ΜΠΑΙΝΤΕΝ ΠΟΥ ΑΡΧΙΖΕΙ ΜΠΙΖΝΕΣ ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
Χαμός επικρατεί στη Δράμα μετά την είδηση ότι ο οσκαρικός ηθοποιός Ρόμπερτ Ντε Νίρο θα βρεθεί στη Δράμα για να παίξει σε ταινία που θα γυριστεί στην περιοχή. Αυτός ο ανισόρροπος ηλικιωμένος που όσο καλός ηθοποιός και να είναι άλλο τόσο τσιράκι της μαριονέτας που λέγεται Μπάιντεν αποτέλεσε. Αποτελεί μία ακόμα τυπική περίπτωση αριστερού με […]
www.makeleio.gr
Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς: «Κανονικά στα 40 θα έπρεπε να καπνίζω πούρα»
Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς συνεχίζει να βρίσκεται στο προσκήνιο του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, με τις εμφανίσεις του στη Μίλαν, παρότι έχει κλείσει πια τα 40 του χρόνια. Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι θα αγωνίζεται για τουλάχιστον ένα δύο χρόνια ακόμη και σε μία νέα του συνέντευξη στην “L’Equipe” τόνισε ότι δεν είναι έτοιμος να αποσυρθεί από τώρα ... Περισσότερα To άρθρο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς: «Κανονικά στα 40 θα έπρεπε να καπνίζω πούρα» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Πατήσια: Έκρηξη βόμβας έξω από κτίριο που λειτουργούσε ως τζαμί
Έκρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (23.1.2022) στα Πατήσια, όταν εξερράγη αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός που είχαν τοποθετήσει άγνωστοι στο σημείο. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, άγνωστοι τοποθέτησαν εκρηκτικό μηχανισμό έξω από τον χώρο στα Πατήσια, που εξερράγη λίγο πριν από τις 3:30. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί πως, σύμφωνα με πληροφορίες του intime, το συγκεκριμένο κτίριο λειτούργουσε ... Περισσότερα To άρθρο Πατήσια: Έκρηξη βόμβας έξω από κτίριο που λειτουργούσε ως τζαμί δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Πτολεμαΐδα: Ξεκίνησαν τα ειδικά τεστ στη νέα μονάδα της ΔΕΗ -Τον Σεπτέμβριο η δοκιμαστική λειτουργία
Σε εξέλιξη βρίσκονται τα ειδικά τεστ της νέας μονάδας της ΔΕΗ στην Πτολεμαΐδα.
iefimerida.gr
Βέλγιο: Αστυνομικοί χτυπούν έφηβη που έχουν ακινητοποιήσει – Βίντεο ντοκουμέντο
Έρευνα έχουν ξεκινήσει οι αρχές της Οστάνδης, στο Βέλγιο, για τη βία που άσκησαν δύο αστυνομικοί εναντίον 14χρονου κοριτσιού όπως φαίνεται σε βίντεο που έχει αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και προκαλεί αντιδράσεις. Το περιστατικό συνέβη την περασμένη Παρασκευή το απόγευμα και στο βίντεο φαίνονται δύο αστυνομικοί να έχουν ακινητοποιήσει το κορίτσι στο έδαφος, να ... Περισσότερα To άρθρο Βέλγιο: Αστυνομικοί χτυπούν έφηβη που έχουν ακινητοποιήσει – Βίντεο ντοκουμέντο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
ΝΔ κατά ΣΥΡΙΖΑ: Προκλητική προσπάθεια να καπηλευθεί κομματικά τη φρίκη που προκαλούν ειδεχθή εγκλήματα
Το κυβερνών κόμμα αντέδρασε για τα τρικάκια της νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ - «Μόνο ισόβια στους δράστες για το κακούργημα του ομαδικού βιασμού» τονίζει η ΝΔ
www.protothema.gr
Σύλληψη δύο ανδρών για απόπειρα βιασμού στις Σέρρες
Δύο άνδρες συνελήφθησαν το βράδυ του Σαββάτου σε περιοχή των Σερρών για απόπειρα βιασμού και παράνομη...
www.zougla.gr
Τράκαρε στην Αθηνών - Πατρών, κατέβηκε από το αυτοκίνητο και την παρέσυρε φορτηγό! Νεκρή η 22χρονη
Tραγωδία σημειώθηκε στην εθνική οδό Αθηνών – Πατρών στο ύψος της Παναγοπούλας το μεσημέρι της Κυριακής. Σύμφωνα με το tempo24.news, λίγο μετά τα τούνελ το αυτοκίνητο που οδηγούσε νεαρή οδηγός συγκρούστηκε με ένα άλλο όχημα. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η 22χρονη κατέβηκε από το όχημά της για να δει τί έχει συμβεί και παρασύρθηκε από ... Περισσότερα To άρθρο Τράκαρε στην Αθηνών - Πατρών, κατέβηκε από το αυτοκίνητο και την παρέσυρε φορτηγό! Νεκρή η 22χρονη δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Τραγωδία στην Εθνική Οδό Αθηνών - Πατρών: Φορτηγό παρέσυρε και σκότωσε 22χρονη
Αδιανόητη τραγωδία στην άσφαλτο με τη νεαρή γυναίκα να βρίσκει τραγικό θάνατο.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Συνταγή για λεμονάτες πατάτες στην κατσαρόλα -Σαν ψητές, γίνονται «λουκούμι», εύκολα και γρήγορα
Λεμονάτες πατάτες στην κατσαρόλα: Ακούγονται λαχταριστές!
iefimerida.gr
Τραγωδία στην Πατρών - Αθηνών: Νεκρή 22χρονη που κατέβηκε να δει τη ζημιά από τροχαίο και την παρέσυρε φορτηγό
Το δυστύχημα σημειώθηκε στο ρεύμα προς Αθήνα, ενώ στο σημείο έσπευσε μονάδα του ΕΚΑΒ και αστυνομία, διακόπτοντας την κυκλοφορία για αρκετή ώρα
www.protothema.gr
Κακοκαιρία «Ελπίδα» - Κρήτη: Πού θα είναι κλειστά τα σχολεία αύριο Δευτέρα
Σε ποιες περιοχές θα μείνουν κλειστά τα σχολεία στην Κρήτη λόγω κακοκαιρίας.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Μπουρκίνα Φάσο: Ακούστηκαν πυροβολισμοί σε στρατόπεδα -Η κυβέρνηση διαψεύδει ότι ο στρατός κατέλαβε την εξουσία
Πυροβολισμοί ακούγονταν σήμερα (23/1) από πολλά στρατόπεδα στην Μπουρκίνα Φάσο, με τη χώρα να βρίσκεται σε αναταραχή.
iefimerida.gr
Κορονοϊός: Ανησυχία στο Άγιο Όρος για τους θανάτους μοναχών
Η Μονή Φιλοθέου βρίσκεται σε καραντίνα εδώ και αρκετό καιρό ωστόσο η διασπορά συνεχίζεται.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ουκρανία: «Ο Μουράγεφ είναι γελοίο πρόσωπο» λέει σύμβουλος του προέδρου – Έκρυθμη η κατάσταση
Οι βρετανικές κατηγορίες ότι η Ρωσία σχεδίαζε να εγκαταστήσει μια κυβέρνηση μαριονετών στην Ουκρανία πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη και υπογραμμίζουν ότι η Δύση πρέπει τώρα να αναλάβει αποφασιστική δράση απέναντι στη Ρωσία, δήλωσε ένας σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου στο πρακτορείο Reuters. Ο Μιχαήλο Ποντόλιακ παραδέχτηκε ότι οι Ουκρανοί εκφράζουν αμφιβολίες για το κατά πόσο ... Περισσότερα To άρθρο Ουκρανία: «Ο Μουράγεφ είναι γελοίο πρόσωπο» λέει σύμβουλος του προέδρου – Έκρυθμη η κατάσταση δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Σοβαρό τροχαίο για τον Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ
Ο Άρνολντ Σβαρτσανέγκερ ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα λίγα μέτρα μακριά από το σπίτι...
www.zougla.gr
Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και δύο τραυματίστηκαν σε πυρκαγιά νοσοκομείου της Βουδαπέστης
'Ενας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και δύο ακόμη νοσηλεύονται έχοντας εισπνεύσει καπνό, μετά την πυρκαγιά...
www.zougla.gr
ΝΔ για βιασμό στην Θεσσαλονίκη: Χυδαία η προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ να καπηλευτεί την υπόθεση
«Πυρά» προς τον ΣΥΡΙΖΑ εξαπολύει η ΝΔ σχετικά με την υπόθεση του βιασμού της 24χρονης Γεωργίας στην Θεσσαλονίκη. Σε ανακοίνωσή της η ΝΔ κάνει λόγο για χυδαία προσπάθεια καπηλείας της υπόθεσης από τον ΣΥΡΙΖΑ, την ώρα που – όπως λέει – έχει δημιουργηθεί περιβάλλον που οι γυναίκες αισθάνονται πιο ασφαλείς. Παράλληλα αναφέρει πως ο Αλέξης ... Περισσότερα To άρθρο ΝΔ για βιασμό στην Θεσσαλονίκη: Χυδαία η προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ να καπηλευτεί την υπόθεση δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Θάνατος από ή με κορονοϊό: Πεθαίνουν πράγματι οι άνθρωποι από Covid-19;
Χιλιάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τα τελευταία δύο χρόνια εξαιτίας επιπλοκών του κορονοϊού. Ωστόσο, τον τελευταίο καιρό όλο και περισσότεροι αναρωτιούνται αν οι ασθενείς πεθαίνουν πράγματι από κορονοϊό ή οδηγούνται στον θάνατο από άλλο πρόβλημα υγείας που είχαν παράλληλα με τον COVID-19. Το ερώτημα για τους θανάτους λόγω κορονοϊού είναι σημαντικό για την κατανόηση ... Περισσότερα To άρθρο Θάνατος από ή με κορονοϊό: Πεθαίνουν πράγματι οι άνθρωποι από Covid-19; δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
ΝΔ για υπόθεση βιασμού στη Θεσσαλονίκη: Ας σταματήσει ο ΣΥΡΙΖΑ να προσπαθεί να καπηλευτεί τον ανθρώπινο πόνο
Επίθεση στην αξιωματική αντιπολίτευση με αφορμή τρικάκια της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ για το ζήτημα των βιασμών εξαπολύει η ΝΔ.
iefimerida.gr
Το νέο πολιτικό σκηνικό
Αν εξαιρέσει κανείς τα ομολογουμένως δυσώδη κοινωνικά θέματα βιασμών, #ΜeΤoo, καθώς και τα... συνοδευτικά τους (κάτι σούργελα που αυτοαποκαλούνται influencers), η χώρα βαδίζει αργά αλλά σταθερά σε μια νέα φάση. Ας την ονομάσουμε «Φάση 2» ή «Μέρος 2ο», όπου κυβέρνηση και αντιπολίτευση καλούνται το επόμενο τρίμηνο να αντιμετωπίσουν τη μετά πανδημία πραγματικότητα.
www.protothema.gr
Έκρηξη τα ξημερώματα σε άτυπο τζαμί στο κέντρο της Αθήνας
Προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές στην είσοδο της πολυκατοικίας που στέγαζε τον άτυπο χώρο λατρείας και σε δυο σταθμευμένα αυτοκίνητα
www.protothema.gr
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν στις Σέρρες δύο άτομα για απόπειρα βιασμού
Προσπάθησαν να εξαναγκάσουν σε σεξουαλικές πράξεις μία γυναίκα μέσα σε αυτοκίνητο
www.protothema.gr
Ο Παναθηναϊκός λύνει το συμβόλαιο του Κέντρικ Πέρι
Ο Παναθηναϊκός φέρεται κοντά στη λύση του συμβολαίου του Κέντρικ Πέρι, ο οποίος και δεν έχει καταφέρει να πείσει με τις εμφανίσεις του στην ομάδα, στο πρώτο μισό της σεζόν. Ο Αμερικανός γκαρντ πήρε αρκετές ευκαιρίες από τον Δημήτρη Πρίφτη, αλλά η απόκτηση του Στέφαν Γιόβιτς έκανε πια περιττή την παρουσία του στην ομάδα, καθώς ... Περισσότερα To άρθρο Ο Παναθηναϊκός λύνει το συμβόλαιο του Κέντρικ Πέρι δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Καιρός: Η «Ελπίς» επιστρέφει δριμύτερη από το βράδυ - Μαγικές εικόνες από τις «κατάλευκες» Κυκλάδες
Πυκνό χιόνι έχει σκεπάσει τη Μύκονο, τη Σύρο, τη Νάξο, την Τήνο και τη Σύρο - Δείτε δορυφορική εικόνα από τις χιονοκαταιγίδες στο Αιγαίο - Πού θα «χτυπήσει» τις επόμενες ώρες η κακοκαιρία
www.protothema.gr
ΝΔ: Χυδαία η προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ να καπηλευτεί κομματικά ειδεχθή εγκλήματα όπως ο βιασμός
Αιχμές της Νέας Δημοκρατίας κατά του ΣΥΡΙΖΑ.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Σε ετοιμότητα το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για την κακοκαιρία
Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί υπό τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Τάκη Θεοδωρικάκο
www.protothema.gr
Ένα κατάλυμα στην άκρη του γκρεμού -Ατενίζοντας τους Δολομίτες
«Ένα πρότζεκτ αναλογιών μεταξύ του απόλυτου και του μέτρου»
www.protothema.gr
Βόλος-ΠΑΟΚ: Η ώρα και το κανάλι του αγώνα
Βόλος-ΠΑΟΚ: Στο Πανθεσσαλικό Στάδιο ο Βόλος υποδέχεται τον ΠΑΟΚ, για την 19η αγωνιστική της Super League.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
O Κιάνου Ριβς αποκάλυψε ποιο είναι το αγαπημένo του σάντουϊτς (βίντεο)
Σε τηλεοπτική συνέντευξη.
www.protothema.gr
Τον γύρο του Συντάγματος με οχήματα έκαναν υγειονομικοί σε αναστολή σε ένδειξη διαμαρτυρίας
Μηχανοκίνητη πορεία πραγματοποίησαν στο Σύνταγμα, την Κυριακή, υγειονομικοί που έχουν τεθεί σε αναστολή...
www.zougla.gr
Ford: Ετοιμοπαράδοτο το νέο Puma ST-Line Design – Τιμές
Ανταποκρινόμενη στις ανάγκες της εγχώριας αγοράς αυτοκινήτου αλλά και στη συνεχιζόμενα υψηλή ζήτηση για το δημοφιλές μοντέλο της, η Ford…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Εξαρθρώθηκε συμμορία απατεώνων που υποδυόταν τους τεχνικούς της ΔΕΗ
Ο ένας εκ των δυο δραστών παραμένει ασύλληπτος - Τι αναφέρει η ανακοίνωση της Αστυνομίας.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Σέρρες: Σάλος με απόπειρα βιασμού γυναίκας μέσα σε αυτοκίνητο – Δύο συλλήψεις μετά την καταγγελία
Αναστάτωση στις Σέρρες μετά την καταγγελία κοπέλας για απόπειρα βιασμού από δύο άντρες μέσα σε αυτοκίνητο… Η κοπέλα κατονόμασε τους παρολίγον βιαστές της, στις Σέρρες και οι αστυνομικοί που κινήθηκαν γρήγορα, κατάφεραν να τους εντοπίσουν και να τους συλλάβουν. Η γυναίκα τόνισε πως κατάφερε να γλιτώσει την τελευταία στιγμή από τους δράστες, που την είχαν ... Περισσότερα To άρθρο Σέρρες: Σάλος με απόπειρα βιασμού γυναίκας μέσα σε αυτοκίνητο – Δύο συλλήψεις μετά την καταγγελία δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Τραγωδία στην εθνική οδό Αθηνών -Πατρών: Φορτηγό παρέσυρε και σκότωσε 22χρονη -Πώς έγινε το δυστύχημα
Μια ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε την Κυριακή (23/1) στην εθνική οδό Πατρών - Αθηνών, στο ύψος της Παναγοπούλας, στην Αχαΐα.
iefimerida.gr
Θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο - Έφυγαν από τη ζωή οι ηθοποιοί Ελένη Σάνιου και Άννυ Ραζή
Την είδηση έκανε γνωστή μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook o Σπύρος Μπιμπίλας
www.protothema.gr
“Είμαι τριπλοεμβολιασμενος νοσηλευτής. Στο νοσοκομείο γίνεται χαμός από κρούσματα. Κολλάμε όλοι μεταξύ μας”
Άλλοι το περνάνε ήπια και άλλοι λίγο πιο βαριά. Το θέμα είναι και όσους ανεμβολιαστους ξέρω πάλι ήπια το περνάνε..το ερώτημα είναι ένα. Γιατί έβγαλαν σε αναστολή τους ανεμβολιαστους συναδέλφους ή γιατί δεν τους γυρίζουν πίσω αφού πλέον το εμβόλιο δεν σταματάει τη μετάδοση. Έχουμε λιώσει στις εφημερίες. Δεν πάει αλλο Χάνετε το νοημα και […]
www.makeleio.gr
Καιρός – Φλώρινα: Ο χιονισμένος δρόμος σε ένα παραμυθένιο σκηνικό που γίνεται viral
Η Φλώρινα ντύθηκε στα λευκά και τα χιόνια έφεραν εκτός από προβλήματα και εικόνες μαγικές. Απόδειξη το βίντεο, που τις τελευταίες ώρες σαρώνει το διαδίκτυο… Σε ένα κατάλευκο, ονειρικό σκηνικό στην ελληνική ύπαιθρο μας ταξιδεύει το βίντεο που ανάρτησε στα social media o φωτογράφος Στέφανος Αντιμάντο και έγινε viral. To σκηνικό της μοναδικής αυτής περιήγησης ... Περισσότερα To άρθρο Καιρός – Φλώρινα: Ο χιονισμένος δρόμος σε ένα παραμυθένιο σκηνικό που γίνεται viral δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Νέα Ζηλανδία: Η Όμικρον ανάγκασε την πρωθυπουργό να αναβάλλει το γάμο της
Ανέβαλε τον γάμο της η πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας, Τζασίντα Άρντερν εξαιτίας της ραγδαίας εξάπλωσης της μετάλλαξης Όμικρον του κορονοϊού και των περιοριστικών μέτρων που έχει υιοθετήσει η χώρα. «Ο γάμος μου δεν θα πραγματοποιηθεί», δήλωσε στους δημοσιογράφους η Άρντερν της Νέας Ζηλανδίας, ενώ η πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι λυπάται και για τα άλλα ζευγάρια που ... Περισσότερα To άρθρο Νέα Ζηλανδία: Η Όμικρον ανάγκασε την πρωθυπουργό να αναβάλλει το γάμο της δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Σέρρες: Δύο συλλήψεις για απόπειρα βιασμού
Δύο άνδρες συνελήφθησαν χθες το βράδυ σε περιοχή των Σερρών για απόπειρα βιασμού και παράνομη κατακράτηση από κοινού.
iefimerida.gr
Θεσσαλονίκη: Τι δείχνει η ανάλυση του DNA στα ρούχα της Γεωργίας - Το λάθος που κόστισε ένα σημαντικό στοιχείο
Όλο και περισσότερες αποκαλύψεις βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τον βιασμό της 24χρονης Γεωργίας σε ξενοδοχείο στην Θεσσαλονίκη το βράδυ της Πρωτοχρονιάς. Πληροφορίες αναφέρουν πως οι εξετάσεις έχουν δείξει την ύπαρξη DNA ενός άνδρα στα ρούχα της 24χρονης Γεωργίας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το MEGA η πρώτη εξέταση DNA στα ρούχα της 24χρονης ... Περισσότερα To άρθρο Θεσσαλονίκη: Τι δείχνει η ανάλυση του DNA στα ρούχα της Γεωργίας - Το λάθος που κόστισε ένα σημαντικό στοιχείο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
«Το Ηρεμιστικό» του Samuel Beckett στο θέατρο Φούρνος
Ο μοναχικός άνθρωπος του Μπέκετ βγαίνει και πάλι από το κατάλυμά του για να φτάσει στο θέατρο Φούρνος και να ξαναρχίσει την αφήγηση...
www.zougla.gr
Λαγουβάρδος στο Newsbomb: Έντονη χιονόπτωση αύριο, θα επηρεαστούν Εθνική και Αττική Οδός
Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Για την Αττική σχολίασε πως θα υπάρξουν χιονοστρώσεις σε όλα τα υψόμετρα και ίσως συνεχιστεί η χιονόστρωση και…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Μετακόμισε 2.000 μίλια για τη νέα του δουλειά και τον απέλυσαν λόγω κιλών
Ο άνδρας από την Αυστραλία απολύθηκε επειδή είχε παραπανίσια κιλά.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Παναθηναϊκός: Ο Φώτης Ιωαννίδης υπέστη διάστρεμμα με τον Ιωνικό
Ο Παναθηναϊκός έφυγε με τη νίκη από τη Νίκαια και την έδρα του Ιωνικού για τη 19η αγωνιστική της Superleague 1, αλλά ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχασε τον Φώτη Ιωαννίδη με τραυματισμό. Ο νεαρός επιθετικός υπέστη διάστρεμμα κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης και θα μείνει εκτός από το προσεχές παιχνίδι του Τριφυλλιού με την Αναγέννηση Καρδίτσας ... Περισσότερα To άρθρο Παναθηναϊκός: Ο Φώτης Ιωαννίδης υπέστη διάστρεμμα με τον Ιωνικό δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κακοκαιρία Ελπίς: Κρύο χωρίς προβλήματα στην Κεντρική Μακεδονία
Κρύο, χωρίς άλλα προβλήματα, επικρατεί στην Κεντρική Μακεδονία, σύμφωνα με τον επικεφαλής του τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας, Μπάμπη Στεργιάδη. Ο ίδιος επισήμανε στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ότι ως τώρα η κατάσταση σε ό,τι αφορά τα καιρικά φαινόμενα εξελίχθηκε ομαλά ενώ δεν υπήρξαν προβλήματα σε μεγάλες πόλεις της Κεντρικής Μακεδονίας. «Νωρίς το πρωί στον περιφερειακό […]
www.makeleio.gr