Ιταλία – Κορονοϊός: Τα κρούσματα σήμερα ανήλθαν σε 7.975 και οι θάνατοι σε 65

Το τελευταίο εικοσιτετράωρο στην Ιταλία τα νέα περιστατικά κορονοϊού είναι 7.975 και 65 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους. Συνολικά, πραγματοποιήθηκαν…

Περισσότερα...


Read full article on: newsbomb.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Οικονόμου: Έρχεται μηχανισμός αυτόματων αποζημιώσεων από τον ΔΕΔΔΗΕ για διακοπές ρεύματος
Για ανακοινώσεις από τον ΔΕΔΔΗΕ όσον αφορά αποζημιώσεις μετά από διακοπές ρεύματος έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης ΟικονόμουΠερισσότερα...
8 m
www.newsbomb.gr
Τουρισμός για όλους: Χωρίς φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα η πληρωμή για το 2021
Θα υπάρξουν νέες πληρωμές και νέα διαδικασία υποβολής αιτήσεων πληρωμής των voucher που εξαργυρωθήκαν από τον Αύγουστο του 2021
www.protothema.gr
ΑΝΑΤΡΙΧΙΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ στην Γαλλία: Συναγερμός στην Γαλλική Αστυνομία – Βρέθηκε δολοφονημένο παιδί μέσα σε βαλίτσα
Όλη η Γαλλία είναι σοκαρισμένη από την υπόθεση δολοφονίας ενός 10χρονου παιδιού, το πτώμα του οποίου βρέθηκε πεταμένο σε κάδο απορριμάτων, μέσα σε μια βαλίτσα. Η υπόθεση γίνεται ακόμη πιο φρικιαστική καθώς, όπως όλα δείχνουν μέχρι στιγμής, το πιθανότερο είναι να το δολοφόνησε η μητέρα του. Η 33χρονη μητέρα του παιδιού έχει εξαφανιστεί και αναζητείται […]
www.makeleio.gr
Σεισμός στη Θήβα – Σχετικά ρηχό το εστιακό βάθος
Άλλος ένας σεισμός σημειώθηκε στη Θήβα. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επίκεντρο εντοπίζεται στα χιλιόμετρα ανατολικά της πόλης της Βοιωτίας. Ο σεισμός έγινε στις 11: 41 π.μ. της Παρασκευής (28.01.2022) και έχει μέγεθος 3 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ. Το εστιακό βάθος βρίσκεται στα 11 χιλιόμετρα, όπως φαίνεται και στον παρακάτω ... Περισσότερα To άρθρο Σεισμός στη Θήβα – Σχετικά ρηχό το εστιακό βάθος δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Australian Open: Εκτός τελικού ο Στέφανος Τσιτσιπάς, έχασε 3-1 από τον Μεντβέντεφ
Εκτός τελικού του Australian Open έμεινε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, που ηττήθηκε 3-1 σετ από τον Ντανίλ Μεντβέντεφ.
iefimerida.gr
Στέφανος Τσιτσιπάς: Εκτός τελικού στο Australian Open από τον ανώτερο Μεντβέντεφ
Στέφανος Τσιτσιπάς: Ο Έλληνας τενίστας πάλεψε, αλλά ο Ντανίλ Μεντβέντεφ ήταν ανώτερος και τον άφησε για δεύτερη σερί χρονιά εκτός…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Στέφανος Τσιτσιπάς – Ντανίιλ Μεντβέντεφ 1-3: Αποκλεισμός στα ημιτελικά του Australian Open
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν κατάφερε να πάρει την πρόκριση στον τελικό του Australian Open. Ο Ντανιίλ Μεντβέντεφ σταμάτησε και πάλι την πορεία του κορυφαίου Έλληνα τενίστα, επικρατώντας με 3-1 στον δεύτερο ημιτελικό. Ο Ρώσος τενίστας έκλεισε ραντεβού με τον Ράφα Ναδάλ στον τελικό της Κυριακής (30/1). Περισσότερα σε λίγο… To άρθρο Στέφανος Τσιτσιπάς – Ντανίιλ Μεντβέντεφ 1-3: Αποκλεισμός στα ημιτελικά του Australian Open δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Τσιτσιπάς - Μεντβέντεφ 1-3: Η υπέρβαση σταμάτησε στα ημιτελικά
Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ ήταν από άλλον πλανήτη (3-1) και ο Τσιτσιπάς έμεινε εκτός τελικού στο Australian Open.
gazzetta.gr
Κριστιάνο – Χεορχίνα: Φαντασμαγορικά γενέθλια στο Ντουμπάι (pics)
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο βρίσκεται με την οικογένειά του στο Ντουμπάι αυτές τις μέρες που δεν έχει αγωνιστικές υποχρεώσεις και φρόντισε να φωτίσει τον ουρανό για τα γενέθλια της Χεορχίνα.
gazzetta.gr
Πέτρος Ξεκούκης: «Μπορεί κάποιες να πήγαν οικειοθελώς με τον Πέτρο Φιλιππίδη»
Ο ηθοποιός δήλωσε ότι η δικάσιμος πλησιάζει και μπορεί να υπάρχουν αποκαλύψεις, υποστηρίζοντας πως μπορεί να έγιναν σκόπιμα όλα αυτά που έγιναν - Τι σχολίασε για την παράσταση του Παύλου Χαϊκάλη
www.protothema.gr
Ινδία: Εβαλαν φωτιά στα τρένα οι νέοι που ζητούν δουλειά στους σιδηροδρόμους -Διαμαρτύρονται για «στημένο» διαγωνισμό
Φοιτητικοί σύλλογοι οργάνωσαν τις διαδηλώσεις, κυρίως στην ανατολική πολιτεία Μπιχάρ, στην οποία καταγράφονται ένα από τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας στην Ινδία
www.protothema.gr
Κυκλώματα μαστροπείας με αντάλλαγμα τα ναρκωτικά - Τα σκοτεινά μυστικά της Θεσσαλονίκης
Νέα καταγγελία σχετικά με τα κυκλώματα μαστροπείας στη Θεσσαλονίκη, έφερε στο φως της δημοσιότητας το thesstoday.gr, με θύμα μια 25χρονη εκπειδευτικό...
www.zougla.gr
ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΙΡΙΚΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ! ΚΡΥΟΣ ΙΔΡΩΤΑΣ ΕΠΙΑΣΕ ΤΟΥΣ ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΟΥΣ “ΕΙΔΙΚΟΥΣ” ΤΟΥ ΚΟΥΛΗ! ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΧΩΡΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΗΚΩΣΤΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΤΟΝ ΘΕΟ . ΜΟΝΟΝ ΑΥΤΟΣ ΜΑΣ ΑΠΕΜΕΙΝΕ
Έκτακτο δελτίο καιρού εξέδωσε η ΕΜΥ που θα ισχύσει από απόψε ως και την Κυριακή. Αναλυτικά: Επιδείνωση προβλέπεται να παρουσιάσει ο καιρός στη χώρα μας από αργά το βράδυ σήμερα Παρασκευή (28-1-2022) έως το μεσημέρι της Κυριακής (30-1-2022), με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην κεντρική και νότια Ελλάδα, τις κατά τόπους πυκνές χιονοπτώσεις σε ορεινά – […]
www.makeleio.gr
Πώς αντιδρά ο Ορφέας Αυγουστίδης στην «πίεση» της μητέρας του να κάνει θρησκευτικό γάμο
«Ένα παιδί έχω. Θα το κάνουμε το γλέντι μας», είπε η Μαρία Τζομπανάκη
www.protothema.gr
Επιμένει η Αττική Οδός: Νέα απάντηση σε Στυλιανίδη - Επικαλείται μαγνητοσκοπημένο υλικό
To μαγνητοσκοπημένο υλικό από την τηλεδιάσκεψη με την Πολιτική Προστασία επικαλούνται κύκλοι των Αττικών Διαδρομών σε σχέση με τα όσα…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Η Γιουβέντους ανακοινώνει Ντούσαν Βλάχοβιτς
Μεγάλη μεταγραφική επιτυχία για τη Γιουβέντους, η οποία ήρθε χθες σε συμφωνία με τη Φιορεντίνα, αντί 75 εκατ. ευρώ, για την απόκτηση του Ντούσαν Βλάχοβιτς. Ο 22χρονος Σέρβος φορ, μετά τα 17 γκολ που έχει πετύχει στην Serie A στην τρέχουσα περίοδο, γεγονός που τον έχει φέρει στην κορυφή των σκόρερ του πρωταθλήματος μαζί με ... Περισσότερα To άρθρο Η Γιουβέντους ανακοινώνει Ντούσαν Βλάχοβιτς δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Βίβιαν Δράκου: «Όταν έβλεπα σκηνές που ο Θανάσης φιλούσε άλλες γυναίκες, δεν ήταν και το καλύτερό μου»
Συνέντευξη στην εκπομπή «Μαμάδες» παραχώρησαν ο Θανάσης Πατριαρχέας...
www.zougla.gr
Πεντέλη: Να κηρυχθεί ο Δήμος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης
Εισήγηση για να κηρυχθεί ο Δήμος Πεντέλης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Φυσικό Αέριο Αλεξανδρούπολης: Στην τελική ευθεία η κατασκευή από την Gastrade – Προοπτικές στον ενεργειακό χάρτη
Η Gastrade Α.Ε έλαβε την Τελική Επενδυτική Απόφαση (Final Investment Decision-FID) για την κατασκευή του Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ) Αλεξανδρούπολης. Η λήψη του FID αποτελεί το τελευταίο αλλά πιο σημαντικό βήμα για την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών. Όπως ενέκρινε ομόφωνα η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας, όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την υλοποίηση ... Περισσότερα To άρθρο Φυσικό Αέριο Αλεξανδρούπολης: Στην τελική ευθεία η κατασκευή από την Gastrade – Προοπτικές στον ενεργειακό χάρτη δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Σόνι: «Τα πρώτα χρήματα που έβγαλα από το ποδόσφαιρο τα έδωσα στην οικογένεια μου»
Ο Κέβιν Σόνι αφηγείται μέσω του Podcast του Αστέρα Τρίπολης τις δύσκολες στιγμές της ζωής του, την ποδοσφαιρική του διαδρομή, από τις γειτονιές του Καμερούν ως τη Γαλλία, την Ισπανία και πλέον στην Τρίπολη για τους Αρκάδες.
gazzetta.gr
Εκτός Survivor ο Γιώργος Πιλίδης – Επιστρέφει από τον Άγιο Δομίνικο
Ο Γιώργος Πιλίδης που είχε καταφέρει να ξεχωρίσει...
www.zougla.gr
Τσιτσιπάς - Μεντβέντεφ: Ποινή για coaching στον Ελληνα
Ο διαιτητής χρέωσε με coaching τον Στέφανο Τσιτσιπά νωρίς στο τέταρτο σετ.
gazzetta.gr
Παναιτωλικός: «Ο Κλάτενμπεργκ δεν βλέπει, δεν ακούει, δεν μαθαίνει…»
Τα «καναρίνια» διατηρούν πολλά παράπονα από τους ορισμούς του Αγγλου αρχιδιαιτητή, με αφορμή ότι ορίζει τους Τζήλο, Ευαγγέλου στα παιχνίδια τους.
gazzetta.gr
Η Καλομοίρα μας συστήνει την αδελφή της, Γεωργία -Πόσο μοιάζουν [εικόνα]
Η Καλομοίρα μάς σύστησε στο Instagram την μεγαλύτερη αδελφή της, Γεωργία.
iefimerida.gr
Ταξίδι των αισθήσεων στο νέο trailer του Gran Turismo 7 (vid)
Η Sony παρουσιάζει νεότερο υλικό από το αναμενόμενο racing game.
gazzetta.gr
Έρευνα: Bαρύτερες από τις οικονομικές oι κοινωνικές συνέπειες της πανδημίας
Το 82% των Γερμανών θεωρεί ότι η κοινωνία τα τελευταία δυο χρόνια έχει αλλάξει προς το χειρότερο - Οι άνθρωποι κάτω των 30 ετών διαμαρτύρονται συχνότερα από ό,τι ο μέσος όρος για μοναξιά
www.protothema.gr
Ποια είναι η πιο πολύτιμη μάρκα αυτοκινήτου στον κόσμο - Πόσα δις. αξίζει [TOP 10]
Στην ετήσια έρευνα της Brand Finance με τις 500 πιο «ισχυρές» εταιρείες του 2022, η Apple κατέκτησε την κορυφή έχοντας αξία 355,1 δις δολαρίων (+35%), πραγματοποιώντας επιπλέον ένα νέο ρεκόρ υψηλότερης αξίας στην ιστορία της έρευνας.
iefimerida.gr
Ο Ηλίας Μπόγδανος έγραψε ένα τραγούδι για τον βιασμό της Γεωργίας Μπίκα στη Θεσσαλονίκη
Ο Ηλίας Μπόγδανος με αφορμή την υπόθεση του βιασμού της Γεωργίας Μπίκα...
www.zougla.gr
Καπραβέλος στο Newsbomb.gr: «Το έκτο κύμα είναι μπροστά μας - Αν δεν προσέξουμε θα μας τσακίσει»
Για τις τραγικές συνέπειες της σφοδρότητας του 5ου πανδημικού κύματος του κορονοϊού, μίλησε στο Newsbomb.gr, ο διευθυντής της Β' ΜΕΘ του νοσοκομείου Παπανικολάου,…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Καιρός – Μαρουσάκης: Έρχονται βροχές που θα λιώσουν τα χιόνια, κίνδυνος για πλημμύρες
Πυκνές χιονοπτώσεις και καταιγίδες αναμένεται να σημειωθούν στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, καθώς από το βράδυ της Παρασκευής (28.1.2022). Ο μετεωρολόγος του Open, Κλέαρχος Μαρουσάκης, αναφέρει πως οι βροχές που θα σημειωθούν αναμένεται να λιώσουν απότομα μεγάλο όγκο χιονιού και προειδοποιεί για το κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων. Συγκεκριμένα, ο Κλέαρχος Μαρουσάκης με νεότερη ανακοίνωσή του αναφέρει ... Περισσότερα To άρθρο Καιρός – Μαρουσάκης: Έρχονται βροχές που θα λιώσουν τα χιόνια, κίνδυνος για πλημμύρες δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Παράταση συνταγών και παραπεμπτικών έως τις 7 Φεβρουαρίου
Το μέτρο αποβλέπει στη διευκόλυνση των ασθενών, οι οποίοι δεν κατάφεραν να εκτελέσουν τις συνταγές λόγω των καιρικών συνθηκών
www.protothema.gr
«Δυναμώνουμε τις Σπάνιες Φωνές»: To Infographic του Newsbomb.gr για τις σπάνιες παθήσεις
«Διαγνώστηκα στα 42 μου χρόνια λαμβάνοντας μέσα σε μια στιγμή απαντήσεις για πολλά πράγματα που μου ήταν ανεξήγητα μέχρι τότε,…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Καταστροφές και στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο λόγω της κακοκαιρίας: Δραπέτευσαν σπάνια πουλιά
Η κακοκαιρία «Ελπίδα» που «χτύπησε» την Αττική έφερε προβλήματα και στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο.
gazzetta.gr
ΕΛΣΤΑΤ: Μεγάλη αύξηση κατά 29,4% σημείωσε ο γενικός δείκτης τιμών παραγωγού στη βιομηχανία τον Δεκέμβριο 2021
Νέα μεγάλη αύξηση κατά 29,4% σημείωσε ο γενικός δείκτης τιμών παραγωγού στη βιομηχανία τον Δεκέμβριο του 2021, αναφέρει η ΕΛΣΤΑΤ.
iefimerida.gr
Νέα τηλεφωνική απάτη: Οι αριθμοί που χρησιμοποιούν οι απατεώνες – Τι να προσέξετε
Σε εξέλιξη φαίνεται ότι είναι μια νέα απόπειρα τηλεφωνικής απάτης από αγνώστους που καλούν σε κινητά τηλέφωναΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
ΑΔΜΗΕ: Η Ελλάδα ενεργειακός κόμβος της ΝΑ Μεσογείου
Το ενημερωτικό σημείωμα της ΑΔΜΗΕ αναφέρει πως η Ελλάδα είναι ο ενεργειακός κόμβος της ΝΑ Μεσογείου.
iefimerida.gr
Πορτογαλία: Σοσιαλιστές και Σοσιαλδημοκράτες κοντράρονται για τις εκλογές της Κυριακής – Απόλυτο θρίλερ
Εθνικές εκλογές την Κυριακή (30.01.2022) στην Πορτογαλία. Οι Σοσιαλιστές του απερχόμενου πρωθυπουργού Αντόνιο Κόστα απέχουν βραχεία κεφαλή του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος της αντιπολίτευσης σύμφωνα με δύο δημοσκοπήσεις. Όπως εκτιμά η δημοσκόπηση που δημοσιεύεται στο εβδομαδιαίο Expresso, το Σοσιαλιστικό Κόμμα (PS), που βρίσκεται στην εξουσία από το 2015 στην Πορτογαλία, εξασφαλίζει το 35% της πρόθεσης ψήφου, έναντι ... Περισσότερα To άρθρο Πορτογαλία: Σοσιαλιστές και Σοσιαλδημοκράτες κοντράρονται για τις εκλογές της Κυριακής – Απόλυτο θρίλερ δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Σπάχια στο Gazzetta: «Ο Ντράζεν είχε χάσει σε ένα μονό και δεν μου μιλούσε»
Ο Νέβεν Σπάχια θυμήθηκε τις ημέρες της οδού Πρεραντόβιτσα. Αρκούσε μία μπασκέτα, μία μπάλα και ο αγαπημένος του Ντράζεν Πέτροβιτς. Ο Κροάτης προπονητής της Μπασκόνια μιλάει στο Gazzetta για τις αναμνήσεις μιας ζωής, το ΝΒΑ, τον Μάικ Μπουντενχόλζερ και το μοναδικό πράγμα που θα άλλαζε στην καριέρα του.
gazzetta.gr
Παράταση μέχρι τις 7 Φεβρουαρίου για τις συνταγές και τα παραπεμπτικά που έληγαν αυτή την εβδομάδα
Οι δικαιούχοι που είναι εγγεγραμμένοι στην άυλη συνταγογράφηση θα δουν ανανεωμένη την ημερομηνία λήξης
www.protothema.gr
ΣΟΚΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ από την ΕΛΣΤΑΤ! Απίστευτη άνοδος 47,2% στα τροχαία τον περασμένο Νοέμβριο – Αυτή είναι η πραγματική πανδημία στην χώρα μας
Αύξηση 47,2% σημείωσαν τα οδικά τροχαία ατυχήματα, που συνέβησαν σε ολόκληρη τη χώρα και προκάλεσαν τον θάνατο ή τον τραυματισμό ατόμων, τον περασμένο Νοέμβριο σε ανήλθαν σε 958 τον αριθμό. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, στα ατυχήματα αυτά καταγράφηκαν 60 νεκροί (αύξηση 17,6%), 36 βαριά τραυματίες (αύξηση 16,1%) και 1.064 ελαφρά τραυματίες (αύξηση 50,9%).
www.makeleio.gr
Πέτσας σε δήμους και περιφέρειες για επιδείνωση καιρού: Ενεργείστε άμεσα και με τον βέλτιστο δυνατό
Επιστολή του Στέλιου Πέτσα σε δήμους και περιφέρειες για τη νέα επιδείνωση του καιρού.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
ΕΛΑΤΕ ΑΝΤΙ-ΨΕΚ !! ΜΕΤΑ ΤΑ “ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ” ΣΑΣ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ “ΕΙΔΙΚΑ” !! ΠΟΙΟΣ ΤΗ ΧΑΡΗ ΣΑΣ !!
Βεβαίως, οι αντι-ψεκ μέχρι τώρα ήξεραν ότι τους κάλυπταν οι …τριάντα χιλιάδες δόσεις των αρχικών εμβολίων. Αυτές ντε, οι “αναμνηστικές”, οι “σουβενίρ”, “μία για το δρόμο” κ.ο.κ. Τώρα τους ετοιμάζουν τις “ειδικές”. Αν μη τι άλλο, δεν τους αφήνουν να πλήττουν! Θα εμβολιάζονται μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία, αλλά κάθε φορά το τσίμπημα θα έχει και […]
www.makeleio.gr
Για τον Στέργιο και τη Μαρία Τσούγγαρη τα παραδοσιακά βουτήματα είναι οικογενειακή υπόθεση
Η οικογενειακή παράδοση ξεκινά στη Θεσσαλονίκη λίγο πριν από το Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο.
www.protothema.gr
Η Σαρλίζ Θερόν δημοσίευσε σπάνιες φωτογραφίες με τις θετές κόρες της και τη μητέρα της
«Έκανα αίτηση σε οποιαδήποτε χώρα θα επέτρεπαν την υιοθεσία σε μονογονέα».
www.protothema.gr
Μαρία Μπεκατώρου: Δε φαντάζεσαι τι μαγαζί θέλει να φτιάξει εδώ και χρόνια
Τριάντα χρόνια παρουσίας στην τηλεόραση κλείνει φέτος η Μαρία Μπεκατώρου. Η φιλία με την Υβόννη και τι σκέφτεται να κάνει…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ο Δήμος Ιλίου παρκάρει παράνομα τα οχήματά του σε θέσεις φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων
Μια απαράδεκτη πρακτική αντιμετωπίσαμε κατά την αναζήτηση σημείου φόρτισης στο Ίλιον, όχι από κάποιον ανεγκέφαλο ιδιώτη οδηγό, αλλά από τη δημοτική αρχή.
gazzetta.gr
Η Ζωζώ Σαπουντζάκη μιλάει για την έκρηξη στη Συγγρού: Έχω μεγάλες καταστροφές στο σπίτι
«Κλείστηκα στο δωμάτιο, δεν ήξερα τι να κάνω. Ταλαιπωρία μεγάλη όλη νύχτα, δεν έμεινε ούτε ρολό, ούτε τζάμια, ούτε τίποτα», λέει η ηθοποιός
www.protothema.gr