Ιωνικός: Απέκτησε Τζόλο

O Ιωνικός ανακοίνωσε την απόκτηση του Βαγγέλη Τζόλου.
Read full article on: gazzetta.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
ΤΡΑΜ: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία σε όλη τη γραμμή 7
Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία σε ολόκληρη τη Γραμμή 7 του Τραμ «Ασκληπιείο Βούλας- Ακτή Ποσειδώνος» σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωσης της ΣΤΑΣΥ.....
6 m
www.zougla.gr
«Πάγωσε» το παλάτι! Χωρισμός για το βασιλικό ζεύγος μετά την ερωμένη
Λίγες μέρες μετά τις φωτογραφίες με άλλη γυναίκα, ήρθε η ανακοίνωση του χωρισμού.Περισσότερα...
7 m
www.newsbomb.gr
Απίστευτο: Χωρίς ρεύμα οι κάτοικοι της Ραφήνας επί 37 ώρες - Κωφεύει ο ΔΕΔΔΗΕ
Μέσα στον χιονιά και  με πολικές θερμοκρασίες η Ραφήνα βρίσκεται χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα εδώ και 37 ώρες. Απίστευτο. Οι άνθρωποι είναι σε απόγνωση. Ο ΔΕΔΔΗΕ...
7 m
www.zougla.gr
Δυο χρόνια χωρίς τον Κόμπι Μπράιαντ (photos+videos)
Δυο χρόνια συμπληρώνονται σήμερα, από τη «μαύρη» εκείνη μέρα, όπου ο Κόμπι Μπράιαντ μαζί με την κόρη του Τζιάνα και…Περισσότερα...
9 m
www.newsbomb.gr
Χωρίς ρεύμα για 36 ώρες: Πυκνώνουν οι καταγγελίες -Σε απόγνωση κάτοικοι σε Ψυχικό και Παιανία
Δεν έχει τέλος η ταλαιπωρία για τους πολίτες, των οποίων τα σπίτια έχουν μείνει χωρίς ρεύμα, μετά το πέρασμα της κακοκαιρίας Ελπίδα.
9 m
iefimerida.gr
Τσιτσιπάς: Διέψευσα τον γιατρό μου που δεν πίστευε ότι θα αγωνιστώ στο Australian Open
Εμφανώς ευτυχισμένος ήταν ο Στέφανος Τσιτσιπάς μετά την πρόκρισή του στους «4» του Australian Open.
iefimerida.gr
Τα highlights του Σίνερ – Τσιτσιπάς και οι πανηγυρισμοί του Έλληνα τενίστα
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε ό,τι ήθελε κόντρα στον Γιανίκ Σίνερ και πήρε με περίπατο την πρόκριση για τα ημιτελικά του Australian Open. Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας έκανε επίδειξη δύναμης κόντρα στον ταλαντούχο Ιταλό, No. 10 στον κόσμο κι έκλεισε και φέτος θέση στην τετράδα του Australian Open. Το τελικό 3-0 (6-3, 6-4, 6-2) αντικατοπτρίζει πλήρως ... Περισσότερα To άρθρο Τα highlights του Σίνερ – Τσιτσιπάς και οι πανηγυρισμοί του Έλληνα τενίστα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Νέο ντοκιμαντέρ για τον Τζον Γκαλιάνο θα σκηνοθετήσει ο Κέβιν ΜακΝτόναλντ
Ο καταξιωμένος Σκωτσέζος σκηνοθέτης Κέβιν ΜακΝτόναλντ θα σκηνοθετήσει ένα νέο ντοκιμαντέρ για τη ζωή και την καριέρα του Βρετανού...
www.zougla.gr
Καιρός: Χαμηλές θερμοκρασίες με παγετό αφήνει πίσω η κακοκαιρία, άλλη μια ημέρα με μείον 16 βαθμούς στα βόρεια
Μια ακόμα δύσκολη ημέρα θα είναι η σημερινή σε πολλές περιοχές της χώρας καθώς οι θερμοκρασίες θα είναι πολύ χαμηλές και ο παγετός θα κάνει την εμφάνισή του τις πρωινές ώρες αλλά και τη νύχτα - Δείτε χάρτη του meteo με τις πρωινές θερμοκρασίες
www.protothema.gr
Πάτρα: Ιερέας έχασε γιο σε τροχαίο - Η άσφαλτος τον «χτύπησε» δυο φορές
Τραγωδία σε τροχαίο στα Αραχωβίτικα στην ΠάτραΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Που κινείται η τιμή του ρεύματος σήμερα σε Ελλάδα και Ευρώπη
Στα 280,81 ευρώ ανέρχεται η μέση ημερήσια τιμή της μεγαβατώρας για σήμερα στην Ελλάδα με βάση τα στοιχεία που προκύπτουν από το νέο εργαλείο…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Μίλαν για Κόμπι Μπράιαντ: «Θα μας λείψεις φίλε, για πάντα ροσονέρο»
Δύο χρόνια συμπληρώνονται σήμερα (26/01), από τη μέρα που «έφυγε» ο Κόμπι Μπράιντ και η Μίλαν δεν τον ξέχασε...
www.protothema.gr
Η βασίλισσα Μάξιμα απογείωσε το total red -Με κομψό φόρεμα από τα Massimo Dutti και εντυπωσιακή κάπα [εικόνες]
H αγάπη της βασίλισσας Μάξιμα για το κόκκινο χρώμα είναι γνωστή στους ανθρώπους της μόδας.
iefimerida.gr
Μελέτη: Σούπερ ανοσία αποκτούν όσοι έχουν αντισώματα από εμβολιασμό και νόσηση
Είτε κάποιος νοσήσει με Covid-19 μετά τον εμβολιασμό του, είτε πρώτα αρρωστήσει από κορωνοϊό και μετά εμβολιαστεί, παρέχεται εξίσου ισχυρή ανοσιακή προστασία.
iefimerida.gr
Kanye West: «Οι παπαράτσι πρέπει να μοιράζονται τα κέρδη με τους καλλιτέχνες που φωτογραφίζουν»
Ο Kanye West εξέφρασε την άποψη ότι οι παπαράτσι πρέπει να μοιράζονται τα κέρδη που αποκομίζουν από τις φωτογραφίες με τους καλλιτέχνες...
www.zougla.gr
Μοράτα: Ανοίγει ο δρόμος για τον Ισπανό επιθετικό στην Μπαρτσελόνα
Θέμα χρόνου φαίνεται πως είναι η μεταγραφή του Άλβαρο Μοράτα στην Μπαρτσελόνα, μετά την συμφωνία της Γιουβέντους με τον Ντούσαν Βλάχοβιτς για την κορυφή της επίθεσης της
www.protothema.gr
Καθηγητής στο Κεντ «καρφώνει» τις αρχές για την κακοκαιρία Ελπίδα: Λάθος το «απόψε αυτοσχεδιάζουμε»
Ο καθηγητής στο Κεντ, Γεράσιμος Πετράτος, με κείμενό του «δείχνει» τι πήγε λάθος με την κακοκαιρία ΕλπίδαΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ολυμπιακός: Ο Ζάχαβι θέλει Ελλάδα αλλά η PSV Αϊντχόφεν είναι το εμπόδιο (vids)
Η ολλανδική ομάδα έχοντας απώλειες με τραυματισμούς δεν θέλει να αποχωριστεί τον Ζάχαβι, ο οποίος όμως επιθυμεί να πιάσει Λιμάνι.
www.protothema.gr
MasterChef: Η παίκτρια που μπήκε απευθείας στο σπίτι και ξέσπασε σε κλάματα
Στο χθεσινό επεισόδιο του «MasterChef», η Ελισάβετ από την Εύβοια...
www.zougla.gr
«Κληρώνει» σήμερα για τα μέτρα: Συνεδριάζει η επιτροπή -Παράταση το πιθανότερο σενάριο
«Κληρώνει» σήμερα για τα μέτρα για τον κορωνοϊό, καθώς συνεδριάζει η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων.
iefimerida.gr
Συγκλονίζει η Καλλιόπη Αθανασιάδη 52 χρόνια μετά το φρικτό ατύχημα
«Δεν θα ήθελα να κάνω ένα μνημόσυνο ακόμα»
www.protothema.gr
Μια viral ιστορία καλοσύνης μέσα στον αθηναϊκό χιονιά: «Επέστρεψαν ασφαλές το παιδάκι μου στο σπίτι»
Η ανάρτηση μιας μητέρας σε ομάδα γονιών έκανε τον γύρο του διαδικτύου, γιατί δίνει στο όνομα της κακοκαιρίας «Ελπίδα» την αληθινή του έννοια.
www.protothema.gr
Λεμόνια στο βάζο, όπως στο Μαρόκο, έχετε δοκιμάσει; Δείτε πώς θα τα φτιάξετε
Τα παστά λεμόνια ή λεμόνια preserved (διατηρημένα), όπως είναι γνωστά, «ψήνονται» στο αλάτι και προσθέτουν όχι μόνο άρωμα αλλά και γεύση στο φαγητό.
www.protothema.gr
Κούγιας: Πού τον βρήκαν αυτόν τον Στυλιανίδη; Αμα τον αφήσουμε στην Ομόνοια θα χαθεί
Αιχμές του Αλέξη Κούγια για την επιλογή Στυλιανίδη με αφορμή τα όσα έλαβαν χώρα εν μέσω κακοκαιρίας. Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ξεσπά στο Newsbomb ο αδερφός του 62χρονου: «Ήταν 12 ώρες στην Αττική Οδό, κινδυνεύει η ζωή του»
Ο αδερφός του 62χρονου που υπέστη έμφραγμα στην Αττική Οδό, μίλησε στο Newsbomb.gr για την αδιανόητη περιπέτεια που έζησε ο…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
ΣΥΡΙΖΑ: Αν παραιτήσει υπουργούς ο Μητσοτάκης θα μείνει χωρίς υπουργικό συμβούλιο, ας τους πάρει και να φύγουν 
«Το ελάχιστο που θα περίμεναν οι πολίτες είναι να σταματήσει να κρύβει τις ευθύνες του», αναφέρει η Κουμουνδούρου  
www.protothema.gr
Τσιτσιπάς: Τα χρήματα που έχει εξασφαλίσει και πόσα μπορεί να πάρει ακόμη
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πέρασε το εμπόδιο του Σίνερ, είναι στα ημιτελικά του Australian Open και είναι πλουσιότερος κατά μισό (και βάλε) εκατομμύριο ευρώ
www.protothema.gr
Πάτρα: Σκοτώθηκε σε τροχαίο ο γιος βασανισμένου ιερέα – Τα άγνωστα χτυπήματα της μοίρας
Νέο τροχαίο με τα στοιχεία που αποκαλύπτονται να προκαλούν συγκίνηση. Συντετριμμένος ο ιερέας, πατέρας του θύματος… Νεκρός ανασύρθηκε οδηγός ΙΧ αυτοκινήτου μετά από σύγκρουση με φορτηγό, που σημειώθηκε χθες (25-01-2022), στην παλιά εθνική οδό Πατρών – Κορίνθου, στο ύψος των Αραχωβιτίκων. Πρόκειται για έναν 46χρονο, γιο ιερέα και κάτοικο Συνοικισμού Αιγίου, με καταγωγή από τη ... Περισσότερα To άρθρο Πάτρα: Σκοτώθηκε σε τροχαίο ο γιος βασανισμένου ιερέα – Τα άγνωστα χτυπήματα της μοίρας δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κέλλυ Κελεκίδου: Έπεσε δέντρο δίπλα της την ώρα που οδηγούσε εξαιτίας της χιονόπτωσης
Με ένα δυσάρεστο γεγονός ήρθε αντιμέτωπή η Κέλλυ Κελεκίδου...
www.zougla.gr
Τσιτσιπάς: «Ο γιατρός μου δεν περίμενε ότι θα παίξω στο Australian Open»
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δήλωσε έτοιμος να φτάσει ως το τέλος σε αυτό το Australian Open κι αποκάλυψε τι του είπε ο γιατρός του λίγο μετά την επέμβαση που έκανε στον λαβωμένο αγκώνα του
www.protothema.gr
“Τρελή” πορεία λεωφορείου του ΟΑΣΘ- Συγκρούστηκε με ταξί, τραυματίας ο οδηγός
Ένας τραυματίας και υλικές ζημιές είναι ο απολογισμός τροχαίου ατυχήματος που σημειώθηκε, λίγο μετά τις 9 το πρωί στον Άγιο Ιωάννη Καλαμαριάς, όταν λεωφορείο της γραμμής 4 του ΟΑΣΘ...
www.zougla.gr
Κορωνοϊός: Τα εμβόλια δεν επηρεάζουν αρνητικά τη γονιμότητα, λένε δύο νέες έρευνες
Ούτε έχουν αρνητική επίπτωση στο αρχικό στάδιο της εγκυμοσύνης, καθώς δεν αυξάνουν τον κίνδυνο αποβολής, αναφέρουν 
www.protothema.gr
Στέφανος Τσιτσιπάς: Το ιδιαίτερο μήνυμα του Έλληνα τενίστα στην κάμερα του Australian Open
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς φροντίζει να στέλνει πάντα ξεχωριστά μηνύματα μετά το τέλος των νικηφόρων αγώνων του. Έτσι έκανε και μετά τον θρίαμβο επί του Γιανίκ Σίνερ για τα προημιτελικά του Australian Open. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν χάλασε τη συνήθεια του κι έστειλε ένα ιδιαίτερο μήνυμα στην κάμερα του Australian Open, μετά την πρόκριση του στα ... Περισσότερα To άρθρο Στέφανος Τσιτσιπάς: Το ιδιαίτερο μήνυμα του Έλληνα τενίστα στην κάμερα του Australian Open δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κόμπι Μπράιαντ: Δύο χρόνια από το θάνατό του
Σαν σήμερα πριν δύο χρόνια, ο κόσμος του μπάσκετ, αλλά και ολόκληρος ο πλανήτης “πάγωσαν” από την είδηση του θανάτου, ενός εκ των κορυφαίων παικτών του μπάσκετ, όλων των εποχών, του Κόμπι Μπράιαντ. Ήταν 26 Ιανουαρίου του 2020, όταν το ελικόπτερο στο οποίο επέβαινε 0 41χρονος Αμερικανός μαζί με τη 13χρονη κόρη του Τζίτζι και ... Περισσότερα To άρθρο Κόμπι Μπράιαντ: Δύο χρόνια από το θάνατό του δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Athens: Strong explosion in a building on Syggrou Avenue (videos-photos)
One man was injured
www.protothema.gr
ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση εγκατέλειψε την Αθήνα στο έλεος της κακοκαιρίας- Ό,τι και να κάνει δεν ξεχνιέται
Να αποτινάξει τις ευθύνες που έχει για την ταλαιπωρία των πολιτών εξ αιτίας της κακοκαιρίας επιχειρεί η κυβέρνηση, όπως υποστηρίζουν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. «Ό,τι και να κάνει το Μέγαρο Μαξίμου η εικόνα της κυβέρνησης δεν μπορεί να διορθωθεί καθώς έχει λαβωθεί ανεπανόρθωτα» τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. «Με μια ακόμη συγνώμη που θα ζητήσει ο Κυριάκος ... Περισσότερα To άρθρο ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση εγκατέλειψε την Αθήνα στο έλεος της κακοκαιρίας- Ό,τι και να κάνει δεν ξεχνιέται δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Σκρέκας: 200.000 σπίτια έμειναν χωρίς ρεύμα από τη κακοκαιρία
Η προσπάθεια είναι να ολοκληρωθεί η αποκατάσταση των βλαβών σήμερα, όπως τόνισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ενώ υπογράμμισε πως «δεν είναι ώρα για κριτική» σχετικά για τα προβλήματα στους δρόμους της Αττικής
www.protothema.gr
Γιάννης Αντετοκούνμπο: Το πρώτο πλάνο από την ταινία της Disney «Rise»
Η Disney ανακοίνωσε πριν από λίγο καιρό τις ταινίες που θα μπορέσουν να δουν οι συνδρομητές του Disney Plus και στο βίντεο που πόσταρε, μπορεί να διακρίνει κανείς κάποια δευτερόλεπτα από την ταινία για τη ζωή του Γιαννη Αντετοκούνμπο. Η ταινία της Disney, «Rise» -με θέμα τη ζωή του Γιάννη Αντετοκούνμπο- θα κάνει πρεμιέρα μέσα ... Περισσότερα To άρθρο Γιάννης Αντετοκούνμπο: Το πρώτο πλάνο από την ταινία της Disney «Rise» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Γιάννης Μπουρούσης: Ο μπασκετμπολίστας απεγκλώβιζε οδηγούς στην Αττική Οδό
Περίπου από 24 ώρες χρειάστηκαν ώστε να ολοκληρωθεί η επιχείρηση απεγκλωβισμού ...
www.zougla.gr
ΣΥΡΙΖΑ: Αν παραιτήσει υπουργούς ο κ. Μητσοτάκης θα μείνει χωρίς υπουργικό συμβούλιο, ας τους πάρει και να φύγουν
«Μετά από δύο ημέρες silver alert για τον κ. Μητσοτάκη για το χάος που δημιούργησε το επιτελικό του κράτος, στο σημερινό υπουργικό συμβούλιο το ελάχιστο που θα περίμεναν...
www.zougla.gr
Απότακτος αστυνομικός «μαδούσε» επί τρία χρόνια ηλικιωμένους!
Ο αδίστακτος άνδρας είχε βάλει στο χέρι τις τραπεζικές κάρτες τους κάρτες και έκανε «αφαιμάξεις» στους λογαριασμούς τους
www.protothema.gr
Σασμός: Το twitter υποκλίθηκε στη Μαρία Πρωτόπαππα - Το μοιρολόι και η υποδειγματική ερμηνεία
Αποθεώθηκε η ηθοποιός από το τηλεοπτικό κοινό -
www.protothema.gr
ΗΠΑ: Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ενέκρινε την πώληση στρατιωτικού υλικού αξίας 2,5 δισ. δολαρίων στην Αίγυπτο
Μεγάλες πωλήσεις στρατιωτικού εξοπλισμού με προορισμό την Αίγυπτο, εγκρίθηκαν χθες Τρίτη από τις ΗΠΑ, παρά την αυξανόμενη ανησυχία γύρω από τα ανθρώπινα δικαιώματα.
iefimerida.gr
Έκρηξη στη Συγγρού: Τι να κάνω εάν έπαθε ζημιές το αυτοκίνητό μου
Η ισχυρή έκρηξη που έγινε πριν λίγη ώρα στη Λεωφόρο Συγγρού, είχε ως αποτέλεσμα να πάθουν ζημιές και πολλά αυτοκίνητα στους γύρω δρόμους. Τι πρέπει να κάνω για να αποζημιωθώ;
iefimerida.gr
Τα σημεία των οδικών δικτύων της Αχαΐας και της Κορινθίας που χρειάζονται αντιολισθητικές αλυσίδες
Ανοιχτοί είναι όλοι οι δρόμοι στις περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου, ενώ οι αντιολισθητικές αλυσίδες είναι απαραίτητες κυρίως σε τμήματα του ορεινού οδικού δικτύου των περιφερειακών......
www.zougla.gr
To Chaos από το Ντουμπάι κάνει τις πρώτες βόλτες του (+video)
Το Devel Sixteen είναι ένα hypercar από τα Εμιράτα που μπορεί να φθάσει έως και τα 5.000 άλογα και σε εξωφρενικές ταχύτητες. Αρκεί και αυτό να δουλέψει κάποια στιγμή.
www.protothema.gr
Κατερίνα Λιόλιου: Οι κλίκες στο J2US και η σχέση με την Αλεξάνδρα Παναγιώταρου
Καλεσμένη στο «The 2Night Show» ήταν τα βράδυ της Τρίτης η εκρηκτική Κατερίνα Λιόλιου και, μεταξύ άλλων, μίλησε για τη νίκη της στο J2US μαζί με την Αλεξάνδρα Παναγιώταρου. Στην παρέα του «The 2Night Show» που παρουσιάζει ο Γρηγόρης Αρναούτογλου βρέθηκε και η Κατερίνα Λιόλιου. Η εντυπωσιακή τραγουδίστρια και νικήτρια του «J2US» μίλησε για την ... Περισσότερα To άρθρο Κατερίνα Λιόλιου: Οι κλίκες στο J2US και η σχέση με την Αλεξάνδρα Παναγιώταρου δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr