Κάηκε ολοσχερώς σπίτι στην Αμαλιάδα

Στις φλόγες παραδόθηκε λίγα λεπτά μετά τις 11 το βράδυ κατοικία, δίπλα από τις σιδηροδρομικές γραμμές, στη συμβολή των οδών Ρήγα Φεραίου...
Read full article on: zougla.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Λαμία: Ανακοίνωσε Σιμόν
Η Λαμία ανακοίνωσε την απόκτηση του 33χρονου δεξιού μπακ Νταβίντ Σιμόν.
gazzetta.gr
Ν. Ηλιόπουλος: Στους χιλιάδες εγκλωβισμένους στη Μεσογείων, την Κηφισίας, τη Μαραθώνος ποιος θα δώσει αποζημιώσεις;
Ευθύνες προσωπικά στον πρωθυπουργό, για την ταλαιπωρία χιλιάδων ανθρώπων μετά την επέλαση της κακοκαιρίας «Ελπίδα», επιρρίπτει ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Νάσος Ηλιόπουλος, μετά την ανακοίνωση για αποζημίωση 2.000 ευρώ για κάθε εγκλωβισμένο οδηγό στην Αττική Οδό.
iefimerida.gr
Μετά από αρκετές ώρες ταλαιπωρίας απεγκλωβίστηκαν οι επιβάτες των τρένων σε Λιανοκλάδι και Οινόη
Έληξε η περιπέτεια των επιβατών τρένων σε Λιανοκλάδι και Οινόη.
gazzetta.gr
Απίστευτο Video: Εκχιονιστικό "τσάκισε" 47 οχήματα - 12 οι τραυματίες
Καθαρίζοντας την εθνική οδό, ο οδηγός του εκχιονιστικού το «παράκανε» με την ταχύτητα του οχήματος, στέλνοντας με πολύ δύναμη το χιόνι στο αντίθετο ρεύμα, προκαλώντας χάος.  
www.protothema.gr
Lockdown θυμίζει σήμερα η Αττική – Κλειστά τα μαγαζιά, οι καφετέριες και τα εστιατόρια
Κλειστές θα είναι σήμερα, Τρίτη καφετέριες, ταβέρνες και εστιατόρια στο πλαίσιο της γενικής αργίας. Οι περιοχές που δεν θα λειτουργήσουν τα παραπάνω μαγαζιά είναι: Αττική, Εύβοια, Βοιωτία Κυκλάδες, Κρήτη, Σποράδες και Δωδεκάνησα καθώς κηρύσσονται σε κατάσταση ειδικής προστασίας. Σημειώνεται ότι ανοιχτά θα είναι μόνο τα σούπερ μάρκετ, τα καταστήματα τροφίμων, τα βενζινάδικα και τα φαρμακεία. Ειδικότερα, με […]
www.makeleio.gr
Βρετανία: Λεωφορείο προσέκρουσε σε κατάστημα στο βόρειο Λονδίνο - Πληροφορίες για τραυματίες
Ένα λεωφορείο έπεσε στο μπροστινό μέρος ενός καταστήματος στο βόρειο Λονδίνο, με αποτέλεσμα να υπάρξουν τραυματίες. Τα αίτια του ατυχήματος…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Γυρίσματα στους -40 βαθμούς Κελσίου: Η ταινία που «νίκησε» το πολικό ψύχος
Θυμόμαστε τη στιγμή που ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο αναγκάστηκε να βγει για γύρισμα, με το θερμόμετρο να δείχνει -40 βαθμούς Κελσίου.
www.protothema.gr
Έληξε η περιπέτεια των επιβατών στα τρένα που ήταν ακινητοποιημένα σε Λιανοκλάδι και Οινόη
Τέλος έλαβε η περιπέτεια που εξελισσόταν, από τη Δευτέρα, με την αμαξοστοιχία Intercity 57 που κινούνταν με κατεύθυνση από τη Θεσσαλονίκη...
www.zougla.gr
Στρατής Χατζησταματίου: «Έκανα πολλές φορές casting για να πάρω τον ρόλο στον Σασμό»
Ενώ αποκάλυψε πως στη σειρά έρχονται μεγάλες ανατροπές
www.protothema.gr
Παθήσεις παγκρέατος: Σύγχρονες θεραπείες και ρομποτική τεχνολογία
Το πάγκρεας είναι ένας μικτός αδένας με ενδοκρινή και εξωκρινή μοίρα.
iefimerida.gr
Κακοκαιρία «Ελπίς»: Σταδιακή υποχώρηση και εξασθένηση του φαινομένου - Θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο
Εξασθενεί σταδιακά η κακοκαιρία «Ελπίς» που προκάλεσε προβλήματα σε αρκετές περιοχές. Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ντελιβεράς έπεσε 5 φορές για να παραδώσει παραγγελία: «Σταματήστε να παραγγέλνετε»
O Παναγιώτης Κριεμάδι έπεσε 5 φορές στην προσπάθειά του να παραδώσει τις παραγγελίες χθες το πρωί.
www.protothema.gr
«Αλάσκα γίναμε»: Ένα μοναδικό βίντεο από τη Φίνος Φιλμ με τον Θανάση Βέγγο, τον Δ. Παπαγιαννόπουλο και τη Ρένα Βλαχοπούλου
Με αφορμή την κακοκαιρία «Ελπίδα» που πλήττει τη χώρα μας, τις χιονοπτώσεις και το τσουχτερό κρύο, η Finos Film παρουσιάζει ένα χιουμοριστικό...
www.zougla.gr
ΑΕΚ: Tέλος στην ταλαιπωρία για παίκτες και σταφ, στα σπίτια τους σχεδόν μετά από 24 ώρες
Το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που σάρωσε την Ελλάδα δημιούργησε φοβερά προβλήματα, με την ΑΕΚ να αποτελεί ένα άκρως χαρακτηριστικό παράδειγμα, αφού η μισή ομάδα βίωσε μία απίστευτη ταλαιπωρία σε δύο μέτωπα.
gazzetta.gr
Ο Ταξιάρχης Φούντας στην DC United με ποσό ρεκόρ
Ο Ταξιάρχης Φούντας είναι έτοιμος να ζήσει το αμερικανικό όνειρο και να παίξει από το καλοκαίρι με την DC United, έχοντας συμφωνήσει με μισθό που τον καθιστά τον πιο ακριβοπληρωμένο της ομάδας!
www.protothema.gr
Κακοκαιρία «Ελπίς»: Πώς λειτουργούν τα Μέσα Μεταφοράς
Πού δεν επιτρέπεται ακόμη η εκτέλεση δρομολογίων με λεωφορεία και τρόλεϊ
www.protothema.gr
Αλμπέρτο Εσκενάζυ κατά Χρήστου Λούλη: «Άμα κάψεις φλάντζα δε σε σώζει τίποτα»
Καταπέλτης ο ηθοποιός εναντίον του συναδέλφου του
www.protothema.gr
Γενική αργία και αύριο σε Αττική, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και Κρήτη
Την παράταση της αργίας και αύριο, Τετάρτη, λόγω της κακοκαιρίας «Ελπίδα» σε τέσσερις περιφέρειες της χώρας ανακοίνωσε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστος Στυλιανίδης. Κατά την έκτακτη ενημέρωση για την πορεία των έντονων καιρικών φαινομένων, ο κ. Στυλιανίδης έκανε λόγο για πολύ δύσκολη νύχτα και πρωτόγνωρες καταστάσεις, σημειώνοντας πως η συγγνώμη της Πολιτείας […]
www.makeleio.gr
Η «Ελπίδα», οι ευθύνες Πατούλη, οι Έλληνες και το κράτος μας!
Πώς το είχε πει ο Σημίτης; «Αυτή είναι η Ελλάδα»! Αγέρωχη, αδάμαστη, ανυπότακτη, 200 χρόνια στο χείλος του γκρεμού- και δεν λέει να κάνει επιτέλους το κρίσιμο βήμα μπροστά! Καταδικασμένη να φυτοζωεί στην μιζέρια και την ξεροκεφαλιά της…
iefimerida.gr
Πολικές θερμοκρασίες στα κεντρικά και βόρεια: Έως -16,5 βαθμούς το πρωί της Τρίτης (25/1)
Πολύ χαμηλές θερμοκρασίες σε αρκετές περιοχές της χώρας λόγω της κακοκαιρίας «Ελπίς».
gazzetta.gr
Five ways George Orwell’s “1984” predicted modern day society
The writer, who died on this day in January 1950 in London, was most famous for two novels which explored totalitarian politics: 1984 and Animal Farm
www.protothema.gr
Κατεψυγμένη η Αττική Οδός – Πότε θα ανοίξει ξανά;
Η Αττικής Οδός είναι κλειστή και θα παραμείνει έτσι για αρκετές μέρες. Τι θα γίνει όταν οι υπόλοιποι δρόμοι ξεπαγώσουν και μία από τις βασικές οδικές αρτηρίες βρίσκεται ακόμη στην κατάψυξη;
www.protothema.gr
Οι οπαδοί της Φιορεντίνα απειλούν με... θάνατο τον Βλάχοβιτς για τη μεταγραφή του στη Γιουβέντους
Έξαλλοι οι οπαδοί των βιόλα με τον Σέρβο επιθετικό ο οποίος φέρεται να έχει συμφωνήσει με τη Γιουβέντους - Στα πανό που άπλωσαν έξω από το «Αρτέμιο Φράνκι» τον αποκαλούν τσιγγάνο και απειλούν τη ζωή του
www.protothema.gr
Καιρός - Στυλιανίδης: Γενική αργία και την Τετάρτη (26/01)
Για την εξέλιξη της κακοκαιρίας, τα προβλήματα και το πότε θα επιστρέψουν οι μαθητές στα σχολεία και θα επαναλειτουργήσει το…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Δείτε ζωντανά την ενημέρωση για την κακοκαιρία από τον Χρήστο Στυλιανίδη
Ο Χρήστος Στυλιανίδης θα ενημερώσει και για το τι θα γίνει στις επόμενες ημέρες σχετικά με αργία, σχολεία, τηλεκπαίδευση. Γίνεται προσπάθεια ώστε ο απεγκλωβισμός όλων των συμπολιτών μας να γίνει το συντομότερο. Μέσω του Προστιακού μεταφέρονται στην Αθήνα όσοι διανυκτέρευσαν στο αεροδρόμιο. Από χθες το βράδυ μετακινούνται στην ΛΕΑ της Αττικής Οδού όλα τα οχήματα […]
www.makeleio.gr
Αττική Οδός, ένας δρόμος για τους μετόχους, όχι για τους οδηγούς - Η κυβέρνηση μπροστά σε αποφάσεις
Τι συμβαίνει με το καθεστώς διαχείρισης και εκμετάλλευσης του οδικού άξονα - Γιατί υστερεί δραματικά σε έργα συντήρησης ένας ιδιωτικός δρόμος με πανάκριβα διόδια - Σε περίπου τρία χρόνια λήγει η σύμβαση παραχώρησης
www.protothema.gr
Στυλιανίδης: «Αργία και την Τετάρτη (26/1) σε Αττική, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και Κρήτη» (vid)
Παρατείνεται και αύριο (26/1) η σημερινή αργία σε Αττική, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και Κρήτη.
gazzetta.gr
«The Batman»: Σχεδόν τρεις ώρες στην Γκόθαμ Σίτυ με τον «Σκοτεινό Ιππότη»
Η διάρκεια της νέας ταινίας The Batman θα είναι 2 ώρες και 47 λεπτά.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ματς Βιλάντερ: «Να σταματήσει ο πατέρας του Τσιτσιπά να παραβιάζει τους κανονισμούς»
Ο άλλοτε κορυφαίος τενίστας του κόσμου και κάτοχος επτά τίτλων Grand Slam, Ματς Βιλάντερ εξαπέλυσε τα πυρά του εναντίον του Στέφανου Τσιτσιπά και στάθηκε στις παρατηρήσεις που δέχεται ο Έλληνας τενίστας για παραβίαση των κανόνων από τον προπονητή και πατέρα του, Απόστολο. «Ο πατέρας του κάποια στιγμή θα πρέπει να σταματήσει να το κάνει. Αν όχι, τότε […]
www.makeleio.gr
Πώς οι αρχές έπιασαν τον μεγαλύτερο εγκληματία όλων των εποχών
Τον έψαχναν για χρόνια. Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Θεσσαλονίκη: «Ρήμαζαν» οχήματα, καταστήματα και βενζινάδικα- Εξιχνίαση δυο ένοπλων ληστειών σε καφετέριες
Ούτε μια ούτε δυο, αλλά 32 κλοπές φέρεται να διέπραξε εγκληματική ομάδα δείχνοντας προτίμηση σε οχήματα...
www.zougla.gr
Παρατείνεται και για την Τετάρτη η γενική αργία σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα
Ο υπουργός Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτικής Προστασίας ενημερώνει για τα προβλήματα από την κακοκαιρία. Ο Χρήστος Στυλιανίδης ενημερώνει και για το τι θα γίνει στις επόμενες ημέρες σχετικά με αργία, σχολεία, τηλεκπαίδευση.  «Γίνεται προσπάθεια ώστε ο απεγκλωβισμός όλων των συμπολιτών μας να γίνει το συντομότερο. Μέσω του Προστιακού μεταφέρονται στην Αθήνα όσοι διανυκτέρευσαν στο αεροδρόμιο. ... Περισσότερα To άρθρο Παρατείνεται και για την Τετάρτη η γενική αργία σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Live η ενημέρωση για την κακοκαιρία από τον Χρήστο Στυλιανίδη
Ο υπουργός Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτικής Προστασίας ενημερώνει για τα προβλήματα από την κακοκαιρία. Ο Χρήστος Στυλιανίδης ενημερώνει και για το τι θα γίνει στις επόμενες ημέρες σχετικά με αργία, σχολεία, τηλεκπαίδευση.  Γίνεται προσπάθεια ώστε ο απεγκλωβισμός όλων των συμπολιτών μας να γίνει το συντομότερο. Μέσω του Προστιακού μεταφέρονται στην Αθήνα όσοι διανυκτέρευσαν στο αεροδρόμιο. ... Περισσότερα To άρθρο Live η ενημέρωση για την κακοκαιρία από τον Χρήστο Στυλιανίδη δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ταξιάρχης Φούντας: Έκπληξη από τον Έλληνα φορ - Εκεί συνεχίζει την καριέρα του (pics+vid)
Ο Ταξιάρχης Φούντας φαίνεται πως πήρε μια μεγάλη απόφαση για την ποδοσφαιρική του καριέρα.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Απεγκλωβίστηκαν 3.500 άνθρωποι και 1.800 αυτοκίνητα από την Αττική Οδό - Τη μεγαλύτερη χιονοθύελλα των τελευταίων ετών έφερε η "Ελπίδα"
Ο πρώτος απολογισμός του σαρωτικού περάσματος της κακοκαιρίας «Ελπίδα» από την Αττική και όχι μόνο έγινε το πρωί της Τρίτης (25.01.2022) στο Μέγαρο Μαξίμου όπου έγινε σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό, την ώρα που χιλιάδες οδηγοί παραμένουν εγκλωβισμένοι στην Αττική Οδό. Μέχρι τις 08:00 το πρωί της Τρίτης, από την Αττική Οδό έχουν απεγκλωβιστεί 1.800 οχήματα ... Περισσότερα To άρθρο Απεγκλωβίστηκαν 3.500 άνθρωποι και 1.800 αυτοκίνητα από την Αττική Οδό - Τη μεγαλύτερη χιονοθύελλα των τελευταίων ετών έφερε η "Ελπίδα" δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κακοκαιρία Ελπίδα: Ο Γιάννης Μπορούσης απεγκλώβισε οδηγούς στην Αττική Οδό (video)
Ο διεθνής σέντερ και το... θηριώδες τζιπ του βοήθησαν αρκετούς οδηγούς στην Αττική Οδό.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Τζο Μπάιντεν: Ποιος είναι ο δημοσιογράφος του Fox News που εξόργισε τον Αμερικανό πρόεδρο;
Τον ρώτησε για τον πληθωρισμό και αυτός του απάντησε: «Τι χαζός σκύλας γιος» - Ο Ντούσι δήλωσε ότι μία ώρα μετά του τηλεφώνησε ο Μπάιντεν
www.protothema.gr
Live -Δήλωση Στυλιανίδη για την κακοκαιρία «Ελπίς» και τα προβλήματα που προκλήθηκαν
Δήλωση για την κακοκαιρία «Ελπίς» και τα προβλήματα που προκλήθηκαν παραχωρεί αυτή την ώρα ο υπ. Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Στυλιανίδης.
iefimerida.gr
Στυλιανίδης: Αργία και αύριο Τετάρτη σε Αττική, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Κρήτη
Αποφασίστηκε αποζημίωση 2.000 ευρώ σε κάθε όχημα που εγκλωβίστηκε
www.protothema.gr
Κακοκαιρία «Ελπίς» - Έκτακτη ενημέρωση για την κακοκαιρία από τον Χρήστο Στυλιανίδη - Δείτε live
Αποφασίστηκε αποζημίωση 2.000 ευρώ σε κάθε όχημα που εγκλωβίστηκε
www.protothema.gr
ΗΠΑ: Τσέκαρε τα spam στο email της και...έγινε εκατομυριούχος
Μία απίστευτη ιστορία εκτυλίχθηκε στο Μίσιγκαν των ΗΠΑ, με πρωταγωνίστρια μία γυναίκα που ανακάλυψε ότι είχε κερδίσει 3 εκατομμύρια δολάριαΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Έξαλλος ο Σαποβάλοφ, κατηγόρησε τον διαιτητή για εύνοια υπέρ του Ναδάλ: «Είστε όλοι διεφθαρμένοι»
Ο Ράφα Ναδάλ προκρίθηκε στα ημιτελικά του Australian Open, μετά τη δύσκολη νίκη (3-2 σετ) επί του Ντένις Σαποβάλοφ. Ο Καναδός ήταν έξαλλος με τον chair umpire. Ο Ράφα Ναδάλ έδειξε αρχικά πως θα είχε μια εύκολη… μάχη, αφού κατέκτησε τα δύο πρώτα σετ με 6-3 και 6-4 αντίστοιχα. Ο Ντένις Σαποβάλοφ όμως βρήκε τα ... Περισσότερα To άρθρο Έξαλλος ο Σαποβάλοφ, κατηγόρησε τον διαιτητή για εύνοια υπέρ του Ναδάλ: «Είστε όλοι διεφθαρμένοι» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κατερίνα Καινούργιου: Ήταν δύσκολο να φτάσω σπίτι, έμεινα στον Κοκλώνη
Δεν μεταδόθηκε σήμερα η εκπομπή της
www.protothema.gr
Τα στιλάτα μποτάκια από τα Stradivarius με εσωτερική γούνα -Πολύ ζεστά, αναβαθμίζουν το look στο κρύο
Ένα ζευγάρι ζεστά μποτάκια με επένδυση είναι η ιδανική λύση για το πολύ κρύο, αν δεν διαθέτετε μπότες του σκι.
iefimerida.gr
Οθέλο Χάντερ: Ένας ρολίστας... σταρ ετών 36! (vid)
Ο Αμερικανός σέντερ έχει μπει ξανά σε μία ζώνη… λυκόφωτος στη Μπάγερν και παρά τα 36 του χρόνια εξακολουθεί να κάνει «θόρυβο» στη Euroleague.
gazzetta.gr
Κακοκαιρία «Ελπίδα»: 80 περιστατικά σε αναμονή για το ΕΚΑΒ - Ποια νοσοκομεία εφημερεύουν
Δεκάδες είναι τα περιστατικά στην Αττική, τα οποία δεν κατάφεραν να προσεγγίσουν τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, λόγω της κακοκαιρίας «Ελπίδα».  Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Καιρός - Κακοκαιρία Ελπίς: Δείτε σε βίντεο το φαινόμενο «Mpempa» - Καυτό νερό παγώνει σε δευτερόλεπτα στη Φλώρινα
Διαβάστε τι είναι το φαινόμενο «Mpempa» -  Το υγρό νερό στερεοποιείται (παγώνει) πιο γρήγορα όταν είναι θερμό (π.χ. κοντά στους 100°C) από το πιο κρύο νερό (π.χ. 35°C), όταν τοποθετείται στις ίδιες συνθήκες κατάψυξης
www.protothema.gr