Καιρός: Δευτέρα με χαλάζι, καταιγίδες και πολλά μποφόρ - Κίνδυνος για νέες πλημμύρες

Καιρός σήμερα: Άστατος θα παρουσιαστεί ο καιρός σήμερα Δευτέρα 29 Νοεμβρίου, το έκτακτο δελτίο καιρού από την ΕΜΥ - Δείτε…

Περισσότερα...


Read full article on: newsbomb.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Κατώτατος μισθός: Τον Απρίλιο η απόφαση για το ύψος της αύξησης, λέει ο Χατζηδάκης
Τους επόμενους μήνες θα τεθούν σε εφαρμογή η ψηφιακή έκδοση των συντάξεων αναπηρίας και η ψηφιακή έκδοση των συντάξεων μισθωτών ιδιωτικού τομέα
7 m
www.protothema.gr
Κακοκαιρία Ελπίς σε Αχαΐα και Αιτωλοακαρνανία: Σε ποιους δρόμους χρειάζονται αντιολισθητικές αλυσίδες
Σημαντικά προβλήματα προκαλεί η επέλαση της κακοκαιρίας Ελπίς σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Στα ορεινά της Αχαΐας και της Αιτωλοακαρνανίας η κυκλοφορία των οχημάτων γίνεται μόνο με τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων εξαιτίας της χιονόπτωσης. Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, οι αντιολισθητικές αλυσίδες είναι αναγκαίες τόσο σε δρόμους της Αχαΐας όσο και της Αιτωλοακαρνανίας εξαιτίας της ... Περισσότερα To άρθρο Κακοκαιρία Ελπίς σε Αχαΐα και Αιτωλοακαρνανία: Σε ποιους δρόμους χρειάζονται αντιολισθητικές αλυσίδες δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
9 m
www.newsit.gr
Εκατό χρόνια από τη γέννηση του Τάσου Λειβαδίτη
Λένε πως τα πρώτα χρόνια μετά τον θάνατο ενός ποιητή είναι καθοριστικά για τη μάχη του με τον χρόνο: τότε θα κριθεί για το αν και πώς θα περάσει στις νεώτερες...
www.zougla.gr
Σοκαριστικό ατύχημα για Fourmaux στο Ράλλυ Μόντε Κάρλο [βίντεο]
Τυχεροί στην ατυχία τους αποδείχθηκαν οι Adrien Fourmaux και Alexandre Coria, αφού βγήκαν ανέπαφη από το διαλυμένο Ford Puma Rally1 μετά τη τρομακτική έξοδο που θα δείτε στα video που ακολουθούν.
iefimerida.gr
Λαχταριστές τηγανίτες για μικρούς και μεγάλους
Εύκολες τηγανίτες για μικρούς και μεγάλους, μια γρήγορη συνταγή που θα την λατρέψει όλη η οικογένεια. Υλικά, 1 φλιτζάνι αλεύρι για όλες τις χρήσεις, ¼ φλιτζάνι ζάχαρη....
www.zougla.gr
Αποτελέσματα NBA: Νίκη με buzzer beater του Στεφ Κάρι οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς – Ανατροπή από το -24 για τους Λος Άντζελες Κλίπερς
Οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς δυσκολεύτηκαν περισσότερο του αναμενομένου κόντρα στους Χιούστον Ρόκετς, αλλά ο Στεφ Κάρι φώναξε “παρών” και με ένα μεγάλο σουτ στο τέλος, χάρισε τη νίκη στην ομάδα του με 105-103. Οι “πολεμιστές” είχαν εκτός τους Κλέι Τόμπσον και Ντρέιμοντ Γκριν, αλλά ο ηγέτης τους τελείωσε το ματς με 22 πόντους και 12 ... Περισσότερα To άρθρο Αποτελέσματα NBA: Νίκη με buzzer beater του Στεφ Κάρι οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς – Ανατροπή από το -24 για τους Λος Άντζελες Κλίπερς δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Δυτική Ελλάδα: Σε ποια σημεία καταγράφονται προβλήματα λόγω των χιονοπτώσεων
H κακοκαιρία «Ελπίς» δείχνει τα δόντια της: Σε ποια σημεία καταγράφονται προβλήματα λόγω του χιονιάΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Πώς να οργανώσετε ένα road trip: Οι παγίδες, τα πρέπει και τα μη ενός οδικού ταξιδιού
Τι να προσέξετε περισσότερο αν έχετε αποφασίσει να κάνετε ένα μεγάλο ταξίδι με αυτοκίνητο εντός ή εκτός Ελλάδας
www.protothema.gr
ΗΠΑ: Νεκρός αστυνομικός στο Μπρονξ μετά από συμπλοκή
ΗΠΑ: Ο άτυχος αστυνομικός ήταν μόλις 22 ετών.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Μεξικό: Δύο Καναδοί νεκροί από πυροβολισμούς σε ξενοδοχείο
Δυο Καναδοί πολίτες σκοτώθηκαν και ένας τρίτος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια ανταλλαγής πυρών σε ξενοδοχειακό συγκρότημα κοντά στο Κανκούν στο Μεξικό, όπως ενημέρωσαν οι μεξικανικές αρχές. Η επίθεση καταγράφηκε στο συγκρότημα Xcaret, όταν άνδρας καναδικής καταγωγής άνοιξε πυρ εναντίον των τριών θυμάτων. Οι τρεις είχαν βαρύ ποινικό μητρώο στον Καναδά, για υποθέσεις βιασμών, ναρκωτικών και ... Περισσότερα To άρθρο Μεξικό: Δύο Καναδοί νεκροί από πυροβολισμούς σε ξενοδοχείο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
DWTS - «Σκοτώθηκαν» Βαρθαλίτης και Δημουλάς: «Αυτό που λες με προσβάλλει»
Τι συνέβη ανάμεσα στον Στέφανο Δημουλά και τον Σταύρο Βαρθαλίτη στο DWTS;Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Βανδάλισαν την εκκλησία στην οποία λειτουργούσε ο ιερέας που κατηγορείται για τον βιασμό ανήλικης
Άγνωστοι βανδάλισαν το βράδυ της Παρασκευής προς ξημερώματα Σαββάτου την εκκλησία στην οποία λειτουργούσε ο 36χρονος ιερέας στα Κάτω Πατήσια, που κατηγορείται για βιασμό ανήλικης....
www.zougla.gr
Αργεντινή: Πρώτο κρούσμα της «flurona»
Αργεντινή: Εντοπίστηκε το πρώτο κρούσμα της «flurona».Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ανδρέας Τσούνης: «Μου λείπει η Φώφη, είναι ένα θέμα που δεν μπορώ να διαχειριστώ»
Συγκλονίζει με τα λόγια του ο άνδρας της Φώφης Γεννηματά, Ανδρέας Τσούνης. Ο σύζυγος της αείμνηστης πολιτικού, ο οποίος στάθηκε βράχος μέχρι την τελευταία στιγμή στη μάχη που εκείνη έδινε τα τελευταία χρόνια, συγκινεί με τα λόγια του στο Secret. «Η Φώφη λείπει σε όλους, και στα παιδιά και σε όλους μας. Μου λείπει πάρα […]
www.makeleio.gr
Tο «καρφί» της Βίκυς Καγιά στην Παπαβλασοπούλου για το DWTS: «Δεν πιστεύω να έρθεις κι εδώ να μου πάρεις τη δουλειά;»
Δείτε το βίντεο
www.protothema.gr
Μιλγουόκι Μπακς – Σικάγο Μπουλς 94-90: Νίκη στο ντέρμπι του NBA με «30άρα» του Γιάννη Αντετοκούνμπο
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν για μία ακόμη φορά απολαυστικός και οδήγησε τους Μιλγουόκι Μπακς σε νίκη με 94-90 επί των πρωτοπόρων της Ανατολικής Περιφέρειας του NBA, Σικάγο Μπουλς. Ο Greek Freak τελείωσε την αναμέτρηση με 30 πόντους, 12 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 τάπες και 1 κλέψιμο,, βάζοντας “στοπ” στον εκπληκτικό Ντεμάρ Ντε Ρόζαν, που είχε ... Περισσότερα To άρθρο Μιλγουόκι Μπακς – Σικάγο Μπουλς 94-90: Νίκη στο ντέρμπι του NBA με «30άρα» του Γιάννη Αντετοκούνμπο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Το Γαλλικό Ινστιτούτο τιμά τον Θόδωρο Αγγελόπουλο
Στις 24 Ιανουαρίου 2022 συμπληρώνονται 10 χρόνια από την ημέρα που ο Θόδωρος Αγγελόπουλος πέρασε στην αιωνιότητα...
www.zougla.gr
Πέρασε στους «16» του Australian Open ο Τσιτσιπάς -Ποιον θα αντιμετωπίσει στον επόμενο γύρο
Μετά από έναν συναρπαστικό αγώνα, που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον των φιλάθλων για δύο ώρες και 45 λεπτά, ο Στέφανος Τσιτσιπάς, προκρίθηκε στους «16» Australian Open.
iefimerida.gr
Πρώτο κρούσμα της flurona στην Αργεντινή
Τη διπλή ταυτόχρονη μόλυνση ενός ασθενούς με κορονοϊό και γρίπη καταγράφηκε στην Αργεντινή. Όπως έγινε γνωστό στην ανατολική επαρχία Σάντα Φε εντοπίστηκε το πρώτο κρούσμα της «flurona», με άλλα λόγια της ταυτόχρονης μόλυνσης από τον νέο κορονοϊό και από τον ιό της γρίπης. Οι αρχές της Αργεντινής επιβεβαίωσαν τη διπλή μόλυνση γρίπης και κορονοϊού ενός ... Περισσότερα To άρθρο Πρώτο κρούσμα της flurona στην Αργεντινή δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Σύλληψη 22χρονου στη Θεσσαλονίκη για συμμετοχή σε κατάληψη σχολείου
Συνελήφθη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης ένας 22χρονος, ο οποίος συμμετείχε...
www.zougla.gr
Γεωργαντάς: 15.000 πολίτες εμβολιάστηκαν μετά την επιβολή του προστίμου
Όσοι έχουν εμβολιαστεί σε μία από τις 60 χώρες που έχουν ενταχθεί στο ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό, μπορούν να δηλώσουν τον εμβολιασμό που έκαναν στη χώρες αυτές στο anagnorisi.emvolio.gov.gr
www.protothema.gr
Εβδομαδιαίες προβλέψεις από 23/01 έως 29/01: Το παρελθόν είναι ακόμη εδώ
Μάθε όλα τα σημαντικά γεγονότα της εβδομάδας για το ζώδιό σουΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κάτω Πατήσια: Οι πράξεις του ιερέα ενέχουν ιδιαίτερη ποινική απαξία, λέει η δικηγόρος της οικογένειας της ανήλικης
Μέσα απο το ιερό μυστήριο της εξομολογήσεως προσέγγισε το κοριτσάκι και εκμεταλλεύτηκε την αθωότητα της, λέει η ποινικολόγος κυρία Γιάννα Παναγοπούλου
www.protothema.gr
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 22χρονος για την κατάληψη στο ΕΠΑΛ Ευόσμου
Συνελήφθη 22χρονος για διατάραξη της ομαλής λειτουργίας σχολείου στη Θεσσαλονικη.
iefimerida.gr
Δυτική Ελλάδα: Σε ποια σημεία καταγράφονται προβλήματα λόγω των χιονοπτώσεων
Προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων σε σημεία των οδικών δικτύων της Αχαΐας και της Αιτωλοακαρνανίας έχουν προκαλέσει οι χιονοπτώσεις, με αποτέλεσμα να είναι απαραίτητη η χρήση των αντιολισθητικών αλυσίδων. Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, οι αντιολισθητικές αλυσίδες είναι αναγκαίες στα παρακάτω σημεία του οδικού δικτύου της Αχαΐας: *Στην εθνική οδό Καλαβρύτων – Διακοπτού, μέσω Μεγάλου […]
www.makeleio.gr
Formula 1: Θα δίνατε 50.000 ευρώ για έναν προσομοιωτή της Ferrari;
Πόσο μπορεί να κοστίζει ένα εισιτήριο για τον κόσμο της Formula 1; Η απάντηση έρχεται από έναν προσομοιωτή της Ferrari η τιμή του οποίου αγγίζει τα 50.000 ευρώ.
iefimerida.gr
Όταν ο Γιάννης Πουλόπουλος φωτογραφήθηκε στο σπίτι του για το «Φαντάζιο» -Με εμπριμέ πουκάμισο και 70s στιλ
Μια ρετρό φωτογραφία του Γιάννη Πουλόπουλου μοιράστηκε ο Άρης Λουπάσης.
iefimerida.gr
Επεισοδιακή πτήση για Νέα Υόρκη: Aρνητής μάσκας επιτέθηκε στο πλήρωμα, έδειξε τα οπίσθιά του στους επιβάτες
Με πολυετή κάθειρξη απειλείται από την αμερικανική δικαιοσύνη ένας Ιρλανδός αρνητής μάσκας που προκάλεσε επεισόδια στη διάρκεια πτήσης από το Δουβλίνο προς τη Νέα Υόρκη.
iefimerida.gr
Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 22χρονου για τα επεισόδια στο 2ο ΕΠΑΛ Ευόσμου
Στη σύλληψη 22χρονου που συμμετείχε στις σκηνές βίας έξω από το 2ο ΕΠΑΛ Ευόσμου προχώρησαν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη. Ο 22χρονος ο οποίος συμμετείχε στην κατάληψη του σχολείου διαταράσσοντας την ομαλή λειτουργία του, μετά από έρευνα της αστυνομίας στο αυτοκίνητο που οδηγούσε βρέθηκαν πανό τα οποία είχε αναρτήσει στο περίβολο του 2ου ΕΠΑΛ. Μαζί με ... Περισσότερα To άρθρο Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 22χρονου για τα επεισόδια στο 2ο ΕΠΑΛ Ευόσμου δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Australian Open: Ο Τσιτσιπάς νίκησε και έφυγε για τους «16»
Australian Open: Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε 3-1 στα σετ του Περ και προκρίθηκε στους «16»Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
ΟΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ ΤΗΣ ΜΑΣΟΝΙΑΣ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΒΓΑΛΟΥΝ “ΛΑΔΙ” ΤΑ ΠΛΟΥΣΙΟΠΑΙΔΑ. ΣΑΜΑΡΑΣ- ΔΕΝΔΙΑΣ “ΠΡΟΣΤΑΤΕΣ” ΒΙΑΣΤΩΝ ΜΕ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ. ΜΟΝΟ ΣΤΟ ΜΑΚΕΛΕΙΟ
Τηλεφωνήματα και εντολές δίνονται από τη Μασονία σε υψηλόβαθμα στελέχη της αστυνομίας προκειμένου να καλύψουν τις βρωμιές των πλούσιων γόνων. Η έρευνα συνεχίζεται και το ΜΑΚΕΛΕΙΟ, μιλάει με ντοκουμέντα. Στο σημερινό φύλλο της εφημερίδας, αποκαλύπτεται όλο το παρασκήνιο και η προσπάθεια συγκάλυψης των βιαστών της πλουτοκρατίας. Σαμαράς και Δένδιας μπαίνουν μπροστά για να “καθαρίσουν” τη […]
www.makeleio.gr
Γκίκας Μαγιορκίνης: Η μετάλλαξη Όμικρον δεν είναι αθώα – Τι γνωρίζουμε για την υποπαραλλαγή της
Η μετάλλαξη Όμικρον κυριαρχεί πλέον σε ολόκληρη τη χώρα και πλέον ανιχνεύεται ακόμα και σε ποσοστό 90% σε κάποιες περιοχές. Αυτό αναφέρει ο επίκουρος καθηγητής επιδημιολογίας και μέλος της επιτροπής εμπειρογνωμόνων του υπουργείου υγείας, Γκίκας Μαγιορκίνης μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ενώ μίλησε και για τη νέα υποπαραλλαγή. Ωστόσο, ο Γκίκας Μαγιορκίνης επισημαίνει πως η υπερμεταδοτική μετάλλαξη ... Περισσότερα To άρθρο Γκίκας Μαγιορκίνης: Η μετάλλαξη Όμικρον δεν είναι αθώα – Τι γνωρίζουμε για την υποπαραλλαγή της δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Σασμός: Οι τραγωδίες ακολουθούν η μία μετά την άλλη
Συγκλονίζουν οι εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια της σειράς «Σασμός» που έχει καθηλώσει τους τηλεθεατές. Τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια. Η σειρά «Σασμός» συνεχίζεται με επεισόδια δραματικά που φέρνουν τον θάνατο για βασικούς ήρωες της σειράς. Νέες τραγωδίες θα σημαδέψουν τα πρόσωπα της ιστορίας και κανείς δεν φαντάζεται τι μπορεί να ακολουθήσει στη συνέχεια. Η ... Περισσότερα To άρθρο Σασμός: Οι τραγωδίες ακολουθούν η μία μετά την άλλη δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης, ούτε ένα αξιοθέατο έχει μείνει απούλητο
Στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης, ούτε ένα αξιοθέατο έχει μείνει απούλητο. Μεγάλο μέρος του λιμανιού, μαζί με κάποια από τα καράβια...
www.zougla.gr
Ο «σπλάτερ» λόγος που η Μέγκαν Φοξ δεν θα βγάλει ποτέ από το χέρι της το δαχτυλίδι αρραβώνων της με τον Machine Gun Kelly
Μια σχεδιαστική λεπτομέρεια αποσκοπεί στην αιώνια δέσμευση του ζευγαριού.
www.protothema.gr
Στη δίνη πολιτικής κρίσης βυθίζεται η Ονδούρα - «Πραξικόπημα» από 20 βουλευτές
Η εκλογή νέου προέδρου του Κογκρέσου, της Βουλής της Ονδούρας, προκαλεί σοβαρή πολιτική κρίση...
www.zougla.gr
Στους «16» του Australian Open ο Τσιτσιπάς, «λύγισε» με 3-1 τον Περ
Ο Στέφανος θα διεκδικήσει ένα εισιτήριο για τα προημιτελικά του πρώτου Grand Slam της χρονιάς απέναντι στον 24χρονο Αμερικανό Τέιλορ Φριτζ
www.protothema.gr
Φάρμα: Οι παίκτες πείνασαν και ήθελαν να σφάξουν τον κόκορα - «STOP» από Τανιμανίδη
Η πείνα έβαλε τον κόκορα στη συζήτηση για το... δείπνο στη «Φάρμα»!Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κακοκαιρία «Ελπίς»: Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην Αττική λόγω της χιονόπτωσης
Με εκχιονιστικά μηχανήματα και αλάτι έχουν εφοδιαστεί οι δήμοι, ενώ έτοιμοι εμφανίζονται και οι αρμόδιοι ώστε να μείνει ανοιχτό το εθνικό οδικό δίκτυο
www.protothema.gr
Παθολόγος Νοσοκομείου «Γεννηματάς»: 10 διασωληνωμένοι περίμεναν εκτός θαλάμου
Δραματική έκκληση παθολόγου του νοσοκομείου «Γεννηματάς» για την κατάσταση στις ΜΕΘ.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 22χρονος για διατάραξη της ομαλής λειτουργίας σχολείου
Συνελήφθη χθες από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, 22χρονος ημεδαπός, ο οποίος συμμετείχε, σύμφωνα με την αστυνομία, σε κατάληψη σχολείου στην περιοχή του Ευόσμου την περασμένη Πέμπτη, διαταράσσοντας την ομαλή λειτουργία του. Σύμφωνα με την αστυνομία στο αυτοκίνητο που οδηγούσε, βρέθηκαν πανό τα οποία είχαν αναρτηθεί στον περίβολο του σχολικού συγκροτήματος και πλήθος έντυπου υλικού.
www.makeleio.gr
Αεροπορικό δυστύχημα με 14 νεκρούς από ένα λάθος: Μπέρδεψε τον ραδιοφάρο της Κορίνθου με του Άραξου
Σαν σήμερα στις 22 Ιανουαρίου το 1965, το C-124 Γκλοουμπάστερ από ένα τραγικό λάθος του πιλότου συνετρίβη στα βράχια του…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Γιάννης Τσιμιτσέλης - Κατερίνα Γερονικολού: Η πρώτη γνωριμία στα γυρίσματα και η συγκατοίκηση που ήρθε νωρίς
Το ζευγάρι μίλησε για την γνωριμία του και το επόμενο βήμα στην σχέση του 
www.protothema.gr
Τα πρόστιμα έφεραν αποτέλεσμα: 15.000 πολίτες άνω των 60 έσπευσαν να εμβολιαστούν
Την Δευτέρα θα δοθεί η λύση ώστε να μην πληρώνουν το πρόστιμο των 100 ευρώ όσοι κάτοικοι Αμερικής έχουν εμβολιαστεί έκτος Ελλάδας άλλα έχουν γραφτεί σε ΔΟΥ εσωτερικού, τόνισε σήμερα ο υφ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γιώργος Γεωργαντάς
iefimerida.gr
«Λύγισε» η Αντέλ: Με δάκρυα στα μάτια ανακοίνωσε την ακύρωση των συναυλιών στο Λας Βέγκας
Η Αντέλ σε βίντεο που δημοσίευσε στα social media ανέφερε ότι λυπάται και τόνισε ότι το σόου της δεν είναι…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Σκοτώνεται LIVE στις τηλεοράσεις – Ανατριχιαστικό video
Καταδιωκόμενος αναβάτης μοτοσικλέτας σκοτώνεται μπροστά στα μάτια εκατομμυρίων τηλεθεατών…
www.protothema.gr
Ινδία: Τρίτη συνεχόμενη μέρα με πάνω από 300.000 κρούσματα κορονοϊού
Στην Ινδία επιβεβαιώθηκαν τις προηγούμενες 24 ώρες 337.704 κρούσματα κορονοϊού και υπέκυψαν 488 ασθενείς από κορονοϊό σύμφωνα με τους αριθμούς που δημοσιοποίησε σήμερα Σάββατο το ομοσπονδιακό υπουργείο Υγείας. Είναι η τρίτη συνεχόμενη ημέρα που ανακοινώνονται πάνω από 300.000 κρούσματα, για πρώτη φορά εδώ και πάνω από οκτώ μήνες. Τα λεγόμενα ενεργά κρούσματα έχουν φθάσει τα ... Περισσότερα To άρθρο Ινδία: Τρίτη συνεχόμενη μέρα με πάνω από 300.000 κρούσματα κορονοϊού δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr