«Καμπάνα» 1,5 εκατ. ευρώ από την UEFA στην ΑΕΚ

Το πρόστιμο επιβλήθηκε για παραβιάσεις του Financial Fair Play - Οι υποχρεώσεις λόγω των οποίων επήλθε η τιμωρία, έχουν ήδη τακτοποιηθεί υποστηρίζει η ΠΑΕ ΑΕΚ
Read full article on: protothema.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
ΠΟΕΔΗΝ: Από 1η Φεβρουαρίου άλλοι 10.000 υγειονομικοί σε αναστολή - Δεν έχουν κάνει αναμνηστική δόση
Περισσότεροι από 10.000 υγειονομικοί πρόκειται να προστεθούν από την 1η Φεβρουαρίου, στους 4.700 συναδέλφους τους που βρίσκονται σε καθεστώς αναστολής εργασίας,…Περισσότερα...
8 m
www.newsbomb.gr
Ελισάβετ Κωνσταντινίδου για τον πρώην σύζυγό της: «Ήμασταν στα κάγκελα από έρωτα»
Πως κατάφεραν μετά το διαζύγιο τους να δημιουργήσουν μία υπέροχη σχέση μεταξύ τους. Περισσότερα...
9 m
www.newsbomb.gr
Έλενα Χριστοπούλου: «Η Βίκυ Καγιά με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου μιλάνε κανονικά»
Η φημολογούμενη κόντρα μεταξύ των δύο γυναικών κρατάει τα δύο τελευταία χρόνια - Πώς είναι οι σχέσεις τους σήμερα
www.protothema.gr
Η Τράπεζα Πειραιώς εντάχθηκε στον Δείκτη Gender Equality 2022 της Bloomberg
Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοινώνει πως είναι μία από τις 418 εταιρίες από 45 χώρες και περιοχές που εντάχθηκαν στον Δείκτη Gender Equality Index (GEI) της Bloomberg για το 2022.
iefimerida.gr
Μητσοτάκης σε Σακελλαροπούλου: «Και από αυτή την κακοκαιρία πήραμε τα μαθήματά μας»
Στην πρόσφατη κακοκαιρία αναφέρθηκε κυρίως ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη σημερινή συνάντησή του με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου. «Κυρία Πρόεδρε, ειδικά για τους συμπολίτες μας στην Αττική η οποία δοκιμάστηκε από αυτή την πρωτοφανή χιονόπτωση της «Ελπίδας», αυτό το οποίο θέλω να σας τονίσω είναι ότι η προσπάθεια για να χτίσουμε ένα ανθεκτικό και ... Περισσότερα To άρθρο Μητσοτάκης σε Σακελλαροπούλου: «Και από αυτή την κακοκαιρία πήραμε τα μαθήματά μας» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Enraged with Tsitsipa’s father, Medvedev scolded the umpire: “Are you stupid?” (video)
Russian tennis player believes that Stefanos Tsitsipas takes instructions from his father and coach
www.protothema.gr
Το ''ποντίκι'' στον υπολογιστή είδος προς εξαφάνιση...
Το είχε πει στην Αθήνα όταν μας επισκέφτηκε ο Μπίλ Γκαίητς κι αξίζει να το θυμηθούμε. Σε μια ομιλία του στο Μέγαρο Μουσικής, στο μακρινό... 2008, σα σήμερα...
www.zougla.gr
Μεντβέντεφ: «Εκανα λάθος με τον διαιτητή, αλλά χαίρομαι που κέρδισα»
Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ παραδέχτηκε το λάθος του για την αντίδρασή του στον διαιτητή την ώρα του ματς.
gazzetta.gr
Σκρέκας: Εγινε το πρώτο βήμα για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ -Εγκριση χρηματοδότησης από την ΕΕ
Σε δήλωση με αφορμή την έγκριση της χρηματοδότησης του έργου EuroAsia Interconnector από την Κομισιόν προχώρησε ο Κώστας Σκρέκας.
iefimerida.gr
Γιατί στο Σικάγο βάζουν φωτιές στις γραμμές των τρένων;
Πρόκειται για μία μέθοδος που χρησιμοποιείται συνήθως για να αποφευχθεί η διακοπή της λειτουργίας των τρένων τους κρύους μήνες
www.protothema.gr
Μητσοτάκης σε Σακελλαροπούλου: Προτεραιότητα να χτίσουμε ένα ανθεκτικό και αποτελεσματικό κράτος
Στο επίκεντρο της συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας βρέθηκε το ζήτημα της αντιμετώπισης κρίσεων.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ψυχίατρος Ιωάννας Παλιοσπύρου: Περιγράφει την συγκλονιστική στιγμή που την συνάντησε
«Πρέπει να σου πω ότι ήταν η μοναδική στιγμή στη ζωή μου που αντιμετώπισα έναν άνθρωπο χωρίς πρόσωπο», είπε ο…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Παναθηναϊκός – Αστέρας Τρίπολης: Εκτός αποστολής και πάλι ο Χατζηγιοβάνης
Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε τη λειψή προετοιμασία του για το εντός έδρας παιχνίδι του Σαββάτου (28/1, 15:00) με τον Αστέρα Τρίπολης για τη Superleague. Η κακοκαιρία και τα πολλά προβλήματα που δημιούργησε επηρέασαν την προετοιμασία του Παναθηναϊκού. Οι πράσινοι δεν έπαιξαν τη ρεβάνς κυπέλλου με την Αναγέννηση Καρδίτσας, ενώ έχασαν και προπονήσεις καθώς δε γινόταν να ... Περισσότερα To άρθρο Παναθηναϊκός – Αστέρας Τρίπολης: Εκτός αποστολής και πάλι ο Χατζηγιοβάνης δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Μειώθηκε η πιστωτική επέκταση το Δεκέμβριο
«Φρέναρε» ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης της εγχώριας οικονομίας το Δεκέμβριο και διαμορφώθηκε σε 10,1%, από 12,2% το…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Γειτονιές θαμμένες στο χιόνι για 5η ημέρα: Το iefimerida σε Πεντέλη, Βριλήσσια, Μαρούσι, Χαλάνδρι [εικόνες]
Τραγική παραμένει η κατάσταση σε περιοχές των βόρειων προαστίων που παραμένουν αποκλεισμένες μετά τη σφοδρή χιονόπτωση της κακοκαιρίας Ελπίδα.
iefimerida.gr
Αλεξάντερ Λουκασένκο: Η Λευκορωσία θα μπει σε πόλεμο, αν η Ρωσία δεχτεί επίθεση
Αν η Ρωσία δεχθεί επίθεση τότε η Λευκορωσία θα μπει σε πόλεμο, δήλωσε ο Λευκορώσος πρόεδρος, Αλεξάντερ Λουκασένκο, ο οποίος δεσμεύτηκε ότι θα υποδεχθεί “εκατοντάδες χιλιάδες” ρώσους στρατιώτες στην περίπτωση σύγκρουσης. Οι δηλώσεις αυτές του προέδρου της Λευκορωσίας γίνονται την ώρα που οι εντάσεις ανάμεσα στη Ρωσία και τους δυτικούς όσον αφορά την Ουκρανία έχουν ... Περισσότερα To άρθρο Αλεξάντερ Λουκασένκο: Η Λευκορωσία θα μπει σε πόλεμο, αν η Ρωσία δεχτεί επίθεση δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Μητσοτάκης σε Σακελλαροπούλου για κακοκαιρία: Οφείλουμε να μαθαίνουμε από τα λάθη μας
Τι είπαν στην συνάντηση στο προεδρικό μέγαρο - Συζήτησαν για την κακοκαιρία, τον σχεδιασμό της Πολιτικής Προστασίας αλλά και για τις ξένες επενδύσεις στη χώρα, όπως αυτή της JP Morgan
www.protothema.gr
Συνταγή για πανεύκολα μπισκότα λεμονιού -Χωρίς μίξερ, γίνονται στο πι και φι
Ένα γευστικό σνακ μπορεί να μας φτιάξει την ημέρα.
iefimerida.gr
Το απόλυτο κόλπο για να στεγνώσουν τα βρεγμένα ρούχα σε δύο ώρες, χωρίς στεγνωτήριο
Μια γυναίκα μοιράστηκε μια απλή λύση για το στέγνωμα βρεγμένων ρούχων σε μόλις δύο ώρες, χωρίς στεγνωτήριο.
iefimerida.gr
Αστέρας Τρίπολης: Η τραγική ιστορία του Σόνι - Η φυγή από το Καμερούν και τα πρώτα χρήματα (photos)
Ο Κέβιν Ολιβιέ Σόνι αποκάλυψε τις δύσκολες στιγμές που πέρασε στη ζωή του, στο Καμερούν, την απόφαση να φύγει σε…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Παγκράτι: Αποκαταστάθηκε η βλάβη στο δίκτυο φυσικού αερίου που σήκωσε στο πόδι την περιοχή
Στους κανονικούς ρυθμούς επιστρέφει η ζωή των κατοίκων στο Παγκράτι. Πλήρης αποκατάσταση της βλάβης στην περιοχή ανακοίνωσε ΕΔΑΑ (Εταιρία Διανομής Αερίου Αττικής). Όπως αναφέρει η ΕΔΑΑ, η βλάβη που αναστάτωσε την Πέμπτη (27.01.2022) το Παγκράτι προκλήθηκε από διαρροή σε αγωγό της ΕΥΔΑΠ, ενώ τις εργασίες αποκατάστασης του δικτύου ανέλαβε εξειδικευμένο τεχνικό κλιμάκιο της εταιρείας που ... Περισσότερα To άρθρο Παγκράτι: Αποκαταστάθηκε η βλάβη στο δίκτυο φυσικού αερίου που σήκωσε στο πόδι την περιοχή δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ταξίδι στη Σκανδιναβία: Φωτογραφίες από τις τέσσερις «παγωμένες» πρωτεύουσες
Τις περισσότερες φορές, όταν οι Έλληνες σκεφτόμαστε τη Σκανδιναβική χερσόνησο, το μυαλό μας πηγαίνει σε πυκνό χιόνι, παγωμένη ατμόσφαιρα, σκοτεινή…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο φιλοξενεί τις «Ημέρες Αφγανών Γυναικών»
Το Ευρωκοινοβούλιο τηρεί την υπόσχεσή του να συνεχίσει να παλεύει για τα δικαιώματα των γυναικών στο Αφγανιστάν.
iefimerida.gr
Καπραβέλος για κορονοϊό: Να μην εφησυχάζουμε, έρχεται νέο κύμα τον Μάιο
Στην πορεία της πανδημίας του κορονοϊού αναφέρθηκε ο διευθυντής ΜΕΘ Νίκος Καπραβέλος, μιλώντας το πρωί της Παρασκευής (28.01.2022) στην ΕΡΤ. Σημείωσε μάλιστα ότι την άνοιξη του 2022 θα ξεκινήσει το πέμπτο κύμα της πανδημίας, το οποίο θα έχει – όπως εκτιμά – τις ίδιες συνέπειες με αυτό που βιώνουμε σήμερα.  Ο Νίκος Καπραβέλος επισήμανε ότι η ... Περισσότερα To άρθρο Καπραβέλος για κορονοϊό: Να μην εφησυχάζουμε, έρχεται νέο κύμα τον Μάιο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Στα 188,1 δισ. ευρώ ανήλθαν οι τραπεζικές καταθέσεις - Αυξήθηκαν κατά 16,3 δισ. ευρώ μέσα στο 2021
Στα υψηλότερα επίπεδα από το Σεπτέμβριο 2011 ανήλθαν οι τραπεζικές καταθέσεις τον Δεκέμβριο του 2021, ανερχόμενες σε 188,1 δισ. ευρώ.…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
ΤΣΣΚΑ-Ζενίτ-Ούνικς: Η Ρωσία αντεπιτίθεται και θέλει 3 ομάδες στα playoffs
ΤΣΣΚΑ, Ζενίτ και Ούνικς παλεύουν για να μπουν στην 8άδα και το Gazzetta γράφει για τις ρωσικές ομάδες που διαπρέπουν φέτος στη Euroleague.
gazzetta.gr
Γερμανία: Οι κοινωνικές συνέπειες της πανδημίας είναι βαρύτερες από τις οικονομικές -Τι λένε οι πολίτες
Σημαντικά επιβαρυμένη είναι η κατάσταση στην κοινωνία λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, όπως αναδεικνύει έρευνα του Ινστιτούτου Allensbach στη Γερμανία.
iefimerida.gr
Διαρροή αερίου στο Παγκράτι: «Πλήρης η αποκατάσταση της βλάβης» λέει η ΕΔΑ Αττικής
Η ΕΔΑ Αττικής και τα τεχνικά της κλιμάκια παραμένουν σε επιφυλακή
www.protothema.gr
Λευκορωσία: Το Μινσκ θα μπει σε πόλεμο αν η Ρωσία δεχθεί επίθεση, τόνισε ο Λουκασένκο
Η Λευκορωσία θα μπει σε πόλεμο αν η σύμμαχός της Ρωσία δεχθεί επίθεση, δήλωσε σήμερα ο Αλεξάντερ Λουκασένκο.
iefimerida.gr
Παράταση συνταγών και παραπεμπτικών έως τις 7 Φεβρουαρίου
Παρατείνεται η ισχύς συνταγών και παραπεμπτικών που έληγαν αυτές τις ημέρες, για τη διευκόλυνση των ασθενών οι οποίοι δεν κατάφεραν να εκτελέσουν τις συνταγές λόγω των καιρικών συνθηκών.
iefimerida.gr
Μύρισαν εκλογές! Ο Κούλης μοίρασε από σήμερα απαλλαγές στην φορολογία των πτητικών και καταδυτικών επιδομάτων
Με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) που αναμένεται να εκδοθεί μέσα στην ημέρα στο εξής θα δίνεται απαλλαγή στο πτητικό και το καταδυτικό επίδομα που είχε εξαγγείλει κατά την τελετή παραλαβής των Rafale στην Τανάγρα. Πιο συγκεκριμένα η ΠΝΠ περιλαμβάνει την «απαλλαγή επιδόματος επικίνδυνης εργασίας με τη μορφή πτητικού επιδόματος και λοιπών αντίστοιχων επιδομάτων, καθώς και […]
www.makeleio.gr
Σκάει πώληση-έκπληξη στον Ολυμπιακό;
ληροφορία της τελευταίας στιγμής. Ψήνεται ηχηρή αποχώρηση στον Ολυμπιακό. Και ξαφνική. Συγκεκριμένα πρόκειται για πώληση.
gazzetta.gr
Δικηγόρος: Αν οι πολίτες δεχτούν τα 2.000 ευρώ από την Αττική Οδό, ίσως να πρέπει να παραιτηθούν από άλλες απαιτήσεις
Για τις αποζημιώσεις που θα διεκδικήσουν οι εγκλωβισμένοι πολίτες από την Αττική Οδό ή την Περιφέρεια και τους δήμους μίλησε στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» η δικηγόρος Νανά Παπαδογεωργάκη. Όπως σημείωσε η κυρία Παπαδογεωργάκη «οι πληγέντες πολίτες δικαιούνται πλήρη αποζημίωση και δικαίωση για την ηθική τους βλάβη, απλά θα πρέπει να το αποδείξουν». «Το ποσό των […]
www.makeleio.gr
Παράταση συνταγών και παραπεμπτικών
Το Υπουργείο Υγείας και η ΗΔΙΚΑ ανακοινώνουν ότι παρατείνεται η ισχύς συνταγών και παραπεμπτικών που έληγαν αυτές τις μέρες...
www.zougla.gr
Συσκευή απωθεί τους επιθετικούς σκύλους
Μια συσκευή που τοποθετείται στο πίσω μέρος μιας μηχανής ή ενός ποδηλάτου, λειτουργεί με υπέρυθρες και απωθεί τους επιθετικούς σκύλους...
www.zougla.gr
Αθήνα: To 10% των Αθηναίων καπνίζει κάνναβη και είναι χαμηλής ποιότητας
Τι δείχνει η ανάλυση λυμάτων για την χρήση κάνναβης από τους κατοίκους της Αθήνας. Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
O Elon Musk δίνει 5.000$ σε έφηβο για να τον πιο άκυρο λόγο!
Και όμως ο Elon Musk έχει τους λόγους του.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Τσιτσιπάς - Μεντβέντεφ: Ποινή για coaching στον Έλληνα τενίστα
Ο διαιτητής χρέωσε με coaching τον Στέφανο Τσιτσιπά νωρίς στο τέταρτο σετ
www.protothema.gr
Εξαλλος ο Μεντβέντεφ με τον πατέρα του Τσιτσιπά -«Σου μιλάω, είσαι ηλίθιος;», είπε στο διαιτητή [βίντεο]
Εκτός εαυτού ήταν ο Ντανίλ Μεντβέντεφ στον ημιτελικό του Australian Open με τον πατέρα του Στέφανο Τσιτσιπά. Μάλιστα επιτέθηκε λεκτικά στον διαιτητή.
iefimerida.gr
Οικονόμου: Έρχεται μηχανισμός αυτόματων αποζημιώσεων από τον ΔΕΔΔΗΕ για διακοπές ρεύματος
Για ανακοινώσεις από τον ΔΕΔΔΗΕ όσον αφορά αποζημιώσεις μετά από διακοπές ρεύματος έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης ΟικονόμουΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Είπε ψέματα στην δουλειά πως κόλλησε COVID για να βγει με τις φίλες της, αλλά την έπιασε το αφεντικό της (vid)
Το ψέμα που είπε η Ellie Middleton στο αφεντικό της για να μην πάει για δουλειά, δεν είχε και τόσο καλή κατάληξη.
gazzetta.gr
ΕΔΑ -Παγκράτι: Πλήρης αποκατάσταση της βλάβης στο δίκτυο φυσικού αερίου
Την πλήρη αποκατάσταση της βλάβης που σημειώθηκε χθες στο δίκτυο φυσικού αερίου στο Παγκράτι ανακοίνωσε η Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής.
iefimerida.gr
Τουρισμός για όλους: Χωρίς φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα η πληρωμή για το 2021
Θα υπάρξουν νέες πληρωμές και νέα διαδικασία υποβολής αιτήσεων πληρωμής των voucher που εξαργυρωθήκαν από τον Αύγουστο του 2021
www.protothema.gr
ΑΝΑΤΡΙΧΙΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ στην Γαλλία: Συναγερμός στην Γαλλική Αστυνομία – Βρέθηκε δολοφονημένο παιδί μέσα σε βαλίτσα
Όλη η Γαλλία είναι σοκαρισμένη από την υπόθεση δολοφονίας ενός 10χρονου παιδιού, το πτώμα του οποίου βρέθηκε πεταμένο σε κάδο απορριμάτων, μέσα σε μια βαλίτσα. Η υπόθεση γίνεται ακόμη πιο φρικιαστική καθώς, όπως όλα δείχνουν μέχρι στιγμής, το πιθανότερο είναι να το δολοφόνησε η μητέρα του. Η 33χρονη μητέρα του παιδιού έχει εξαφανιστεί και αναζητείται […]
www.makeleio.gr
Σεισμός στη Θήβα – Σχετικά ρηχό το εστιακό βάθος
Άλλος ένας σεισμός σημειώθηκε στη Θήβα. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επίκεντρο εντοπίζεται στα χιλιόμετρα ανατολικά της πόλης της Βοιωτίας. Ο σεισμός έγινε στις 11: 41 π.μ. της Παρασκευής (28.01.2022) και έχει μέγεθος 3 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ. Το εστιακό βάθος βρίσκεται στα 11 χιλιόμετρα, όπως φαίνεται και στον παρακάτω ... Περισσότερα To άρθρο Σεισμός στη Θήβα – Σχετικά ρηχό το εστιακό βάθος δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Australian Open: Εκτός τελικού ο Στέφανος Τσιτσιπάς, έχασε 3-1 από τον Μεντβέντεφ
Εκτός τελικού του Australian Open έμεινε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, που ηττήθηκε 3-1 σετ από τον Ντανίλ Μεντβέντεφ.
iefimerida.gr
Στέφανος Τσιτσιπάς: Εκτός τελικού στο Australian Open από τον ανώτερο Μεντβέντεφ
Στέφανος Τσιτσιπάς: Ο Έλληνας τενίστας πάλεψε, αλλά ο Ντανίλ Μεντβέντεφ ήταν ανώτερος και τον άφησε για δεύτερη σερί χρονιά εκτός…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr