Kάθειρξη τριών ετών στην πρώην βασίλισσα της ομορφιάς και σύζυγο του ναρκοβαρόνου «Ελ Τσάπο»

Η Έμα Κορονέλ καταδικάστηκε από αμερικανικό δικαστήριο αφού παραδέχθηκε τη συμμετοχή της στη διακίνηση ναρκωτικών από το πανίσχυρο καρτέλ Σιναλόα - Η δικηγόρος της Μάριελ Κόλον διέψευσε πως η πελάτισσά της συνεργάστηκε με τους εισαγγελείς για να τύχει μειωμένης ποινής
Read full article on: protothema.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Χρηματιστήριο: Κλείσιμο με άνοδο 0,74% -Στα 65,04 εκατ. ευρώ ο τζίρος
Με άνοδο έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με την αγορά να υπερβαίνει τα επίπεδα των 950 μονάδων.
8 m
iefimerida.gr
Πώς θα αλλάξετε λάμπα χωρίς σκάλα
Ένας άντρας δείχνει την τεχνική που χρησιμοποιεί για να αλλάξει μια λάμπα σε μια στενή τουαλέτα χωρίς να χρησιμοποιήσει σκάλα. Στηρίζεται ανάμεσα στους τοίχους με τα πόδια και την πλάτη του, και...
www.zougla.gr
Most expensive video game acquisitions – Microsoft to acquire Activision Blizzard for $68.7 billion (infographic)
It is a game-changer in the gaming industry
www.protothema.gr
Κακοκαιρία «Ελπίδα» - Προειδοποιεί ο Αρναούτογλου: Πολλά χρόνια είχα να δω μια τέτοια χιονο-εξέλιξη
Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Για παραταμένη παγωνιά που ξεκινά από το ερχόμενο Σαββατοκύριακο προειδοποιούν, οι μετεωρολόγοι - Τι έγραψε ο Σάκης ΑρναούτογλουΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Εντοπίστηκε η υπόγεια αποθήκη στο Μετς, που έγινε κορωνοπάρτι το βράδυ του Σαββάτου
Ο διαχειριστής γνωστής εταιρείας εστίασης φέρεται ότι είναι, σύμφωνα με την αστυνομία, πίσω από το ξέφρενο κορωνοπάρτι που πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου...
www.zougla.gr
Τρίκαλα: Με τηλεφωνική απάτη και ένα κλικ έκλεψαν 15.000 ευρώ από ξενοδόχο
Ακόμη μια τηλεφωνική απάτη καταγράφηκε στα Τρίκαλα με θύμα αυτή την φορά έναν ξενοδόχο στα ορεινά του νομού. Ο ξενοδόχος σύμφωνα με το trikalavoice δέχθηκε τηλεφώνημα για κράτηση στο κατάλυμά του στα Τρίκαλα με τον δήθεν πελάτη να ζητά να καταθέσει σε λογαριασμό τα χρήματα για το δωμάτιο. Τότε ισχυρίστηκε πως η εφαρμογή κόλλησε και ... Περισσότερα To άρθρο Τρίκαλα: Με τηλεφωνική απάτη και ένα κλικ έκλεψαν 15.000 ευρώ από ξενοδόχο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κορωνοϊός: Στο 6,11% το ποσοστό θετικότητας στο σύνολο των εργαστηριακών ελέγχων
Στο 6,11% είναι το ποσοστό θετικότητας στο σύνολο των εργαστηριακών ελέγχων, σύμφωνα με την έκθεση του ΕΟΔΥ για τον κορωνοϊό.
iefimerida.gr
Δύο ελληνικά νησιά στην πρώτη δεκάδα των trending προορισμών για το 2022 -Η λίστα του Tripadvisor
Τα ελληνικά νησιά που ξεχώρισαν στα φετινά Travelers' Choice Awards
www.protothema.gr
Australian Open – Ζβέρεφ: «Νομίζω ότι αρκετοί τενίστες έχουν κορονοϊό στην Αυστραλία»
Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ πιστεύει ότι υπάρχουν πιθανώς περισσότεροι παίκτες στο Australian Open που έχουν κορονοϊό, αλλά δεν υποβάλλονται σε τεστ. Ο Γάλλος Ούγκο Ουμπέρ δήλωσε νωρίτερα την Τετάρτη ότι βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό, μια μέρα μετά την ήττα του στον πρώτο γύρο από τον συμπατριώτη του Γκασκέ, αναγκάζοντάς τον να απομονωθεί για μια εβδομάδα στην ... Περισσότερα To άρθρο Australian Open – Ζβέρεφ: «Νομίζω ότι αρκετοί τενίστες έχουν κορονοϊό στην Αυστραλία» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ανδρουλάκης: Ντροπή για την ΝΔ να χρησιμοποιεί τα Rafale για επικοινωνιακή προπαγάνδα
O πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, κατηγόρησε τη ΝΔ για επικοινωνιακή προπαγάνδα με αφορμή την παραλαβή των έξι πρώτων RafaleΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
ΕΟΔΥ: Εκεί θα γίνουν δωρεάν rapid test αύριο Πέμπτη (20/1)
Σε 174 σημεία σε όλη τη χώρα Τα σημεία δωρεάν ελέγχου, rapid test, για Covid-19, αύριο Πέμπτη 20 Ιανουαρίου, εκ μέρους του ΕΟΔΥ, είναι τα εξής:   1. Δ. Αμαρουσίου, Σταθμός ΗΣΑΠ Μαρούσι, 09:30-15:00 2. Δ. Πειραιά, Β΄1 ΚΑΠΗ, Βασιλ. Γεωργίου Β’ 12, 09:30-15:00 3. Δ. Αλίμου, Κανάρη 1, παραπλεύρως Δημοτολογίου Αλίμου, 12:00-18:00 4. Δ. […]
www.makeleio.gr
Ντεμπελέ: Τελευταία διορία από Μπαρτσελόνα, «ανανεώνει ή πωλείται τον Γενάρη» επιβεβαίωσε ο Τσάβι
Ο Τσάβι χτύπησε το τελευταίο «καμπανάκι» προς την πλευρά του Ουσμάν Ντεμπελέ, καθώς η διοίκηση της Μπαρτσελόνα είναι αποφασισμένη να τον πουλήσει πριν τη λήξη των μεταγραφών, αν ο Γάλλος δεν συμφωνήσει εντός 24 ωρών στην τελευταία πρόταση ανανέωσης.
gazzetta.gr
Πάρτι στο Μετς: Δικογραφία και 50.000 πρόστιμο στον διοργανωτή
Ο διαχειριστής γνωστής εταιρείας εστίασης φέρεται ότι είναι, σύμφωνα με την αστυνομία, πίσω από το ξέφρενο κορονοπάρτι που πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου μέχρι τα ξημερώματα της Κυριακής, σε αποθήκη στο Μετς, όπου η ουρά των αυτοκινήτων έφτανε από την οδό Αρδηττού μέχρι το Α’ Νεκροταφείο, για να πάρουν σειρά οι πελάτες, οι οποίοι σύμφωνα […]
www.makeleio.gr
Βορίδης: Επιλογή της κυβέρνησης να μην μεταφέρει στην αυτοδιοίκηση πρωτοβάθμια υγεία και εκπαίδευση
Επιλογή της κυβέρνησης να διατηρήσει στο κεντρικό κράτος τις δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας και εκπαίδευσης και να μην τις μεταφέρει στους δήμους, σύμφωνα με τον Μάκη Βορίδη.
iefimerida.gr
Ελβετία – κορονοϊός: Χωρίς τεστ η είσοδος στη χώρα για εμβολιασμένους και νοσήσαντες
Οι εμβολιασμένοι κατά του κορονοϊού ή οι άνθρωποι που έχουν αποθεραπευτεί από τη νόσο δεν θα χρειάζεται στο εξής να παρουσιάσουν ένα τεστ για να μπουν στην Ελβετία. Λαμβάνοντας υπόψη την τεταμένη κατάσταση στα νοσοκομεία, το ομοσπονδιακό Συμβούλιο (η κυβέρνηση) αποφάσισε επίσης κατά τη συνεδρίασή του να παρατείνει τα μέτρα καταπολέμησης της διασποράς του ιού. ... Περισσότερα To άρθρο Ελβετία – κορονοϊός: Χωρίς τεστ η είσοδος στη χώρα για εμβολιασμένους και νοσήσαντες δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Βιασμός 24χρονης Γεωργίας στη Θεσσαλονίκη: «Η ιατροδικαστής δεν αποκλείει να έχουν γίνει ασελγείς πράξεις»
Στο Νίκο Ευαγγελάτο και την εκπομπή “Live News” στο MEGA μίλησε ο Θανάσης Ζιώγας, δικηγόρος της 24χρονης Γεωργίας, λίγες ώρες μετά τη συγκλονιστική περιγραφή της ίδιας για τον ομαδικό βιασμό της σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.  Ο κ. Ζιώγας σημείωσε ότι αναμένονται τα στοιχεία των τοξικολογικών και λοιπών εξετάσεων προκειμένου να υπάρχει ... Περισσότερα To άρθρο Βιασμός 24χρονης Γεωργίας στη Θεσσαλονίκη: «Η ιατροδικαστής δεν αποκλείει να έχουν γίνει ασελγείς πράξεις» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ηλικίας 4-18 ετών το 25% των περιστατικών Covid-19 την περασμένη εβδομάδα
Σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία του ΕΟΔΥ για την εβδομάδα 10 - 16 Ιανουαρίου, το σύνολο των ασθενών...
www.zougla.gr
Χωρίς τεστ θα επιτρέπεται πλέον η είσοδος στην Ελβετία για εμβολιασμένους και νοσήσαντες
«Με βάση τις περιορισμένες ικανότητες ιχνηλάτησης στη χώρα μας, το δεύτερο τεστ που απαιτείται σήμερα μεταξύ της τέταρτης και της έβδομης ημέρας μετά την είσοδο στην Ελβετία δεν θα χρειάζεται πλέον», τονίζεται σε ανακοίνωση της ελβετικής κυβέρνησης
www.protothema.gr
ΚΚΕ: Να μην περάσει η απαράδεκτη και ντροπιαστική τροπολογία - Απαγόρευση εργασίας σε όσους νοσούν
«Αποτελεί πρόκληση και αθλιότητα η τροπολογία που προβλέπει τηλεργασία ακόμα και για τους ασθενείς covid, καθώς και μείωση ημερομισθίου ως 50%...
www.zougla.gr
Ο Kanye West εναντίον της Kim Kardashian: «Πήγα να πάω να πάρω τα παιδιά μου, η ασφάλεια με σταμάτησε στην πύλη»
Ο Kanye West μπορεί να χώρισε με την Kim Kardashian, ωστόσο δηλώνει αποφασισμένος να μείνει δίπλα στα παιδιά του. Ο διάσημος τραγουδιστής αγόρασε σπίτι ακριβώς...
www.zougla.gr
Μητσοτάκης: Τηλεδιάσκεψη με τον CEO της TUI -Αναμένουμε 3 εκατ. αφίξεις φέτος στην Ελλάδα από τον τουριστικό κολοσσο
Τηλεδιάσκεψη με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του TUI Group, Fritz Joussen, είχε σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
iefimerida.gr
Εύοσμος Θεσσαλονίκης: Σοκαριστικό βίντεο - 15 νεαροί ξυλοκοπούν δύο άτομα έξω από το ΕΠΑΛ
Ανησυχία προκαλεί ένα ακόμη βίντεο που κυκλοφόρησε σήμερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δείχνει νεαρά άτομα να ασκούν βία σε…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Η κοιλάδα του θανάτου: Γιατί σκοτώνεται όποιος προσπαθεί να τη διασχίσει (pics)
Η χερσόνησος του Καμτσάτκα είναι ένα από τα πλέον επικίνδυνα μέρη του πλανήτη, σε σημείο που ούτε τα ζώα δεν…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Νίκος Ανδρουλάκης για Rafale: Ντροπή να τα εκμεταλλεύεται η κυβέρνηση για επικοινωνιακή προπαγάνδα
Προσπάθεια κομματικής αξιοποίησης από το κυβερνών κόμμα βλέπει ο Νίκος Ανδρουλάκης πίσω από την παράδοση των Rafale. «Αγοράστηκαν με χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου και δεν πρέπει να γίνονται αντικείμενα πολιτικής εκμετάλλευσης», επισημαίνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής. Με αφορμή την άφιξη των έξι Rafale ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης ... Περισσότερα To άρθρο Νίκος Ανδρουλάκης για Rafale: Ντροπή να τα εκμεταλλεύεται η κυβέρνηση για επικοινωνιακή προπαγάνδα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Γιώργος Ορφανός: Θα είμαι υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο Ζέρβας «αγοράσε» στελέχη μου
Ανέφερε ότι η εικόνα του δημάρχου Θεσσαλονίκης πριν ένα χρόνο και σήμερα είναι η ημέρα με τη νύχτα
www.protothema.gr
Εκνευρισμός και αμηχανία από τον τουρκικό Τύπο για την παραλαβή των Rafale
Εκνευρισμός και ενδιαφέρον από τον τουρκικό Τύπο για την άφιξη των 6 μαχητικών αεροσκαφών στην Ελλάδα – Αναφορές στο εξοπλιστικό πρόγραμμα της Ελλάδας, ενώ η Τουρκία βρίσκεται εκτός του προγράμματος των F-35
www.protothema.gr
Σοκ προκαλεί η ιατροδικαστική έκθεση για τη γυναίκα που ξυλοκόπησε άγρια ο 46χρονος σύντροφός της (vid)
Η 40χρονη γυναίκα παλεύει να κρατηθεί στη ζωή ύστερα από τα σοβαρότατα χτυπήματα που δέχτηκε κυρίως στο κεφάλι από τον σύντροφό της.
gazzetta.gr
Συνελήφθη ο δράστης που είχε ανοίξει πυρ έξω από τα ΚΕΠ στο Κορωπί
Στη σύλληψη του δράστη που είχε ανοίξει πυρ έξω από τα ΚΕΠ στο Κορωπί προχώρησαν άνδρες της ομάδας ΔΙ.ΑΣ.
iefimerida.gr
Για ποιούς κτυπάει η καμπάνα: Η ακατανόμαστη αρχοντομουτσουνάρα, τα σχέδια για το Κόκκινο δωμάτιο και ο φόβος για το Black Out
ΝΤΙΝ Τσουνάμι αντιδράσεων και σχολίων στα σόσιαλ μίντια προκάλεσε η διαφήμιση γνωστής μάρκας προϊόντων μαλλιών. Το αποτέλεσμα ήταν το θέμα, ή μάλλον τα σχόλια ορισμένων… ινφλουέσερ να καταλήξουν και στα πλατό εκπομπών για να σχολιαστούν αναλόγως. Στο επίκεντρο του σχολιασμού ένα πρόσωπο που απασχολεί αρκετές φορές τις εκπομπές με τις θέσεις του και κατακρίνεται για ... Περισσότερα To άρθρο Για ποιούς κτυπάει η καμπάνα: Η ακατανόμαστη αρχοντομουτσουνάρα, τα σχέδια για το Κόκκινο δωμάτιο και ο φόβος για το Black Out δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Τα στεγαστικά προβλήματα των αιτούντων άσυλο και προσφύγων στην Ελλάδα σε έκθεση ανθρωπιστικών οργανώσεων
Την έκταση των στεγαστικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι αιτούντες άσυλο και οι πρόσφυγες...
www.zougla.gr
Κορονοϊός – Βενετία: Πολυτελές ξενοδοχείο αρνήθηκε τη διαμονή στον Τζον Μάλκοβιτς γιατί είχε λήξει το εμβολιαστικό πάσο του
Πολυτελές ξενοδοχείο στη Βενετία αρνήθηκε στον διάσημο Αμερικανό ηθοποιό Τζον Μάλκοβιτς να μείνει σε μία από τις σουίτες του, την οποία είχε κλείσει, γιατί το εμβολιαστικό πάσο του είχε λήξε. Σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα Il Gazzettino, ο 68χρονος πρωταγωνιστής, ο οποίος πήγε στη Βενετία στο πλαίσιο διήμερων γυρισμάτων για την αμερικανική σειρά Ripley, αναγκάστηκε ... Περισσότερα To άρθρο Κορονοϊός – Βενετία: Πολυτελές ξενοδοχείο αρνήθηκε τη διαμονή στον Τζον Μάλκοβιτς γιατί είχε λήξει το εμβολιαστικό πάσο του δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Σοκ στην Ιταλία! Εννιά χρόνια κάθειρξη στον Ρομπίνιο για βιασμό
Σοκ στην ιταλική και τη βραζιλιάνικη ποδοσφαιρική κοινότητα με πρωταγωνιστή τον Ρομπίνιο. Όπως έγινε γνωστό, ο Βραζιλιάνος σταρ καταδικάστηκε σε εννιά χρόνια κάθειρξη για τον βιασμό μιας κοπέλας αλβανικής καταγωγής το 2013, όταν έπαιζε στη Μίλαν! Όπως αναφέρεται, ο πρώην παίκτης της Μίλαν μαζί με άλλους πέντε φίλους, κατηγορούνταν ότι στις 22 Ιανουαρίου του 2013, […]
www.makeleio.gr
LIVE BLOG, ΠΑΟΚ – ΑΕΚ: Το ντέρμπι «Δικεφάλων» για τους «8» του Κυπέλλου Ελλάδας
ΠΑΟΚ – ΑΕΚ: Δείτε λεπτό προς λεπτό την εξέλιξη του ντέρμπι «Δικεφάλων» για την προημιτελική φάση του Κυπέλλου ΕλλάδαςΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ρομπίνιο: Καταδικάστηκε με εννιά χρόνια κάθειρξη για βιασμό
Η ιταλική δικαιοσύνη καταδίκασε οριστικά και αμετάκλητα τον Ρομπίνιο σε κάθειρξη εννέα ετών για τον βιασμό μιας κοπέλας το 2013.
gazzetta.gr
Coronavirus Greece: 20,107 new cases, 88 deaths, 683 intubated
Since the beginning of the pandemic, 3,931 patients have been discharged from the ICU
www.protothema.gr
«Η Ελλάδα στον τουρισμό φέτος θα ξεπεράσει και τα επίπεδα του 2019», λέει ο διευθύνων σύμβουλος της TUI
Είχε τηλεδιάσκεψη με τον πρωθυπουργό - Ιδρύεται το Co-Lab της TUI στη Ρόδο - Πέρυσι 1,5 εκατομμύριο πελάτες της TUI επισκέφτηκαν την Ελλάδα, αναμένονται διπλάσιοι φέτος
www.protothema.gr
Συνάντηση Καραμανλή με Πάιατ: Στο επίκεντρο το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης
Συνάντηση εργασίας είχαν σήμερα, Τετάρτη 19 Ιανουαρίου, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κώστας Καραμανλής και ο πρέσβης των ΗΠΑ, Τζέφρι Πάιατ.
iefimerida.gr
Συνάντηση Καραμανλή με Πάιατ: Στο επίκεντρο τα μεγάλα έργα στην Ελλάδα
Συνάντηση εργασίας είχαν σήμερα, Τετάρτη 19 Ιανουαρίου, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κώστας Καραμανλής και ο πρέσβης των ΗΠΑ, Τζέφρι Πάιατ.
iefimerida.gr
Με Παπαμιχαήλ και Ντρισμπιώτη το πανελλήνιο βάδην στα 35χλμ.
Επτά άνδρες και εννέα γυναίκες βρίσκονται στις δηλώσεις συμμετοχής για το πανελλήνιο πρωτάθλημα βάδην 35 χλμ.
gazzetta.gr
Ζβέρεφ: «Δεν κάνουμε τεστ, περισσότεροι οι παίκτες με Covid-19»
Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ πιστεύει ότι υπάρχουν πιθανώς περισσότεροι παίκτες στο Australian Open που έχουν Covid-19, αλλά δεν υποβάλλονται σε τεστ...
www.zougla.gr
Νόβακ Τζόκοβιτς: Στη «μάχη» για τη θεραπεία του κορονοϊού
Νόβακ Τζόκοβιτς: Ο Σέρβος τενίστας αγόρασε το 80% της εταιρείας βιοτεχνολογίας «QuantBioRes», η οποία αναπτύσσει θεραπεία κατά του κορονοϊού.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Αντιδρά η «εσωκομματική αντιπολίτευση» στην πρόταση Τσίπρα για εκλογή από τη βάση
Με πλειοψηφία και όχι με ομοφωνία, φαίνεται ότι θα περάσει εν τέλει η εισήγηση του Αλέξη Τσίπρα Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Βρετανία: Δεν παραιτείται ο Τζόνσον, παρά τις αντιδράσεις για τα κορωνοπάρτι στη Ντάουνινγκ Στριτ
Το ότι δεν παραιτείται ανακοίνωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον.
iefimerida.gr
Κύπελλο ποδοσφαίρου, ΠΑΟΚ-ΑΕΚ (19:00, Cosmote Sport 1)
Το ντέρμπι Δικεφάλων ξεχωρίζει από το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής της προημιτελικής φάσης του Κυπέλλου - Επτά σερί νίκες μετρά ο ΠΑΟΚ, με πολλά προβλήματα στην Θεσσαλονίκη η ΑΕΚ
www.protothema.gr
Super League 2, Πιερικός - Ολυμπιακός Β' 1-2: Διπλό στην Κατερίνη οι Πειραιώτες
Με δύο γκολ του Σαπουντζή ο Ολυμπιακός Β' επικράτησε με 2-1 του Πιερικού στην Κατερίνη και ανέβηκε στην 6η θέση του βαθμολογικού πίνακα
www.protothema.gr
Κύπελλο Γερμανίας: Είναι αλλιώς να είσαι Ζανκτ Πάουλι
Η υπερήφανα διαφορετική Ζανκτ Πάουλι απέκλεισε την Μπορούσια Ντόρτμουντ με δύναμη όλες τις αξίες της!
gazzetta.gr
Μητσοτάκης για παραλαβή Rafale: Νέο κεφάλαιο στην περιφερειακή ικανότητα της Ελλάδας
Στην παραλαβή των Rafale, μέσω ανάρτησής του στο Twitter, αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
iefimerida.gr