Καρμέλο Άντονι: Θέλει να δείξει πίστη στους Μπλέιζερς (pic)

Ο Καρμέλο Άντονι δεν ξεχνάει το πως του φέρθηκαν στο Πόρτλαντ και όλα δείχνουν ότι και φέτος θα αγωνίζεται για τους Μπλέιζερς.
Load more
Read full article on: gazzetta.gr
Ποιος ήταν ο Όσιος Στέφανος ο Ομολογητής που τιμάται σήμερα;
Ο Όσιος Στέφανος γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη και οι ευσεβείς γονείς του Ιωάννης και Άννα τον ανέθρεψαν κατά τον καλύτερο χριστιανικό τρόπο. Ο Όσιος Στέφανος, όταν μεγάλωσε, μορφώθηκε αρκετά και αργότερα αναδείχθηκε ηγούμενος στο περίφημο όρος του Αγίου Αυξεντίου. Όταν ξέσπασε ο πόλεμος εναντίον των αγίων εικόνων, όχι μόνο δε συμμορφώθηκε με τις αυτοκρατορικές διαταγές, αλλά και χαρακτήρισε αιρετικούς τους εικονομάχους βασιλείς. Καταγγέλθηκε στον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο τον Κοπρώνυμο, ο όποιος ήλπιζε με την προσωπική του επιβολή, όταν τον έφερνε μπροστά του, να δαμάσει το φρόνημα του Στεφάνου. Συνέβη όμως το αντίθετο. Ο Στέφανος, από τους ανθρώπους με «πολλὴν παῤῥησία ἐν πίστει τὴν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ» (Α’ προς Τιμόθεον, γ’ 13), δηλαδή με πολλή παρρησία και θάρρος στο να διακηρύττει την πίστη που ομολογούν όσοι είναι σε κοινωνία με τον Ιησού Χριστό, ήλεγξε αυστηρά κατά πρόσωπο τον Κοπρώνυμο. Αυτός τότε τον έκλεισε στη φυλακή και μετά από μέρες διέταξε να τον θανατώσουν. Αφού, λοιπόν, τον έβγαλαν από την φυλακή, άρχισαν να τον λιθοβολούν και να τον κτυπούν με βαρεία ρόπαλα. Ένα ισχυρό κτύπημα στο κεφάλι έδωσε τέλος στη ζωή του Στεφάνου (το 767 μ.Χ.). Κατόπιν το σώμα του το έριξαν στη θάλασσα, αλλά ευλαβείς χριστιανοί που το βρήκαν όταν τα κύματα το έφεραν στην παραλία, το έθαψαν με την αρμόζουσα τιμή. Απότμημα του Ιερού Λειψάνου του Αγίου βρίσκεται στη Μονή Διονυσίου Αγίου Όρους. Ἀπολυτίκιον Ἦχος γ’. Θείας πίστεως. Θείαν ἄσκησιν ἐνδεδειγμένος, σκεῦος γέγονας δικαιοσύνης διαπρέπων ταῖς σεπταῖς ἀναβάσεσι· καὶ τοῦ Χριστοῦ τὴν εἰκόνα σεβόμενος, μαρτυρικῆς ἠξιώθης φαιδρότητος. Θεῖε Στέφανε, ἐν ὅπλῳ ἡμᾶς στεφάνωσον τῆς θείας εὐδοκίας τοὺς ὑμνοῦντας σε. Ἕτερον Ἀπολυτίκιον Ἦχος δ’. Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ. Ἀσκητικῶς προγυμνασθεὶς ἐν τῷ ὄρει, τὰς νοητὰς τῶν δυσμενῶν παρατάξεις, τῇ πανοπλίᾳ ὤλεσας παμμάκαρ τοῦ Σταυροῦ. Αὖθις δὲ πρὸς ἄθλησιν, ἀνδρικῶς ἀπεδύσω, κτείνας τὸν Κοπρώνυμον, τῷ τῆς Πίστεως ξίφει· καὶ δι᾽ ἀμφοῖν ἐστέφθης ἐκ Θεοῦ, Ὁσιομάρτυς ἀοίδιμε Στέφανε. Κοντάκιον Ἦχος δ’. Ἐπεφάνης σήμερον. Ἑορτάζει σήμερον, ἡ Ἐκκλησία, ἑορτὴν εὐφρόσυνον, ἐν τῇ σῇ μνήμη· καὶ πιστῶς, ἀνευφημοῦσα κραυγάζει σοι, Στέφανε θεῖε, ὁσίων τὸ καύχημα. Κάθισμα Ἦχος δ’ Ὁ ὑψωθεὶς. Τῶν Μοναστῶν ὑπογραμμὸς ἀνεδείχθης, τῶν Ἀθλητῶν καλλωπισμὸς ἀνεφάνης, δι’ ἀμφοτέρων Στέφανε κοσμούμενος· ὅθεν ἀξιάγαστε, καὶ διπλοῦς τοὺς στεφάνους, ἔλαβες ἀσκήσεως, καὶ ἀθλήσεως Πάτερ. Ἀλλ’ ἐκτενῶς Χριστὸν ὑπὲρ ἡμῶν, τῶν σὲ ὑμνούντων, ἱκέτευε Στέφανε.
1m
www.pronews.gr
Nadja: To πολύχρωμο διαμέρισμα στην Αθήνα με τις μεταμοντέρνες πινελιές [εικόνες]
Μοτίβα στα πλακάκια, γεωμετρικά σχέδια και μια φωτεινή κίτρινη σκάλα είναι τα πρώτα που παρατηρεί κανείς στο εντυπωσιακό διαμέρισμα στην περιοχή του Παπάγου, που σχεδίασε το αρχιτεκτονικό γραφείο Point Supreme.
1m
iefimerida.gr
Αποζημίωση απόλυσης: Δείτε πόσα χρήματα δικαιούστε online
Αναλυτικά πώς υπολογίζεται η αποζημίωση σε περίπτωση απόλυσης του εργαζομένου πότε καταβάλλεται και σε ποια περίπτωση ο εργοδότης χορηγεί μειωμένη αποζημίωση. Δείτε πόσα χρήματα δικαιούστε onlineΟ υπολογισμός της αποζημίωσης γίνεται με βάση τις τακτικές αποδοχές του μισθωτού (άσχετα αν πρόκειται για υπάλληλο ή εργατοτεχνίτη) κατά τον τελευταίο μήνα με καθεστώς πλήρους απασχόλησης, ενώ η αποζημίωση πρέπει να υπολογίζεται βάσει των καταβαλλόμενων αποδοχών. Η αποζημίωση προκύπτει από τις αποδοχές που λαμβάνει ο εργαζόμενος και είναι αυτές που αναγράφονται στην αναλυτική περιοδική δήλωση που υποβάλλεται κάθε μήνα στον ασφαλιστικό του φορέα. Εάν ο εργαζόμενος λαμβάνει κάποια πρόσθετη παροχή, η οποία δεν αναγράφεται στην αναλυτική περιοδική δήλωση, τότε δεν προσμετράται στην αποζημίωση. Σύμφωνα με το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων (ΚΕΠΕΑ) της ΓΣΕΕ ως τακτικές αποδοχές θεωρούνται ο μισθός, καθώς και κάθε άλλη παροχή σε είδος και σε χρήμα που δίνεται τακτικά και μόνιμα. Ειδικά για την αποζημίωση απόλυσης συνυπολογίζονται τα δώρα εορτών και το επίδομα άδειας, προσαυξάνοντας κατά το 1/6 τον μηνιαίο μισθό ή το ημερομίσθιο. Η αποζημίωση πρέπει να καταβληθεί ταυτόχρονα με την επίδοση του εγγράφου της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για να είναι έγκυρη η απόλυση. Τρόπος καταβολής Η αποζημίωση πρέπει να καταβληθεί σε μετρητά και σε ορισμένες περιπτώσεις σε δόσεις. Σύμφωνα με το άρθρο 74, Ν. 3863/2010, όταν η αποζημίωση λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας υπερβαίνει τις αποδοχές δύο μηνών, ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει κατά την απόλυση μέρος της που αντιστοιχεί στις αποδοχές δύο μηνών. Το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται σε διμηνιαίες δόσεις, καθεμία από τις οποίες δεν μπορεί να είναι κατώτερη από τις αποδοχές δύο μηνών, εκτός και αν το ποσό που υπολείπεται για την εξόφληση του συνόλου της αποζημιώσεως είναι μικρότερο. Η πρώτη δόση καταβάλλεται την επομένη της συμπλήρωσης διμήνου από την απόλυση. Σε περίπτωση αποζημίωσης εργατοτεχνίτη η αποζημίωση καταβάλλεται εφάπαξ ανεξάρτητα εάν υπερβαίνει τις αποδοχές δύο μηνών. Χρόνος προειδοποίησης Ο χρόνος προειδοποίησης είναι το «όπλο» που διαθέτει ο εργοδότης για να καταβάλει μειωμένη αποζημίωση στον εργαζόμενο που επιθυμεί να απολύσει. Σύμφωνα με το άρθρο 1, Ν. 4093/2012 τα νέα χρονικά διαστήματα προειδοποίησης σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου ιδιωτικού υπαλλήλου με προειδοποίηση (τακτική καταγγελία) διαμορφώνονται ως εξής: ● Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει στον ίδιο εργοδότη από 12 μήνες έως δύο έτη, το χρονικό διάστημα προειδοποίησης ανέρχεται στον ένα μήνα πριν από την απόλυση. ● Για υπαλλήλους που έχουν συμπληρώσει από δύο μέχρι πέντε έτη στον ίδιο εργοδότη, το χρονικό διάστημα προειδοποίησης ανέρχεται στους δύο μήνες πριν από την απόλυση. ● Για υπαλλήλους που έχουν συμπληρώσει από πέντε μέχρι δέκα έτη στον ίδιο εργοδότη, το χρονικό διάστημα προειδοποίησης ανέρχεται στους τρεις μήνες πριν από την απόλυση. ● Για υπαλλήλους που έχουν συμπληρώσει δέκα έτη και άνω στον ίδιο εργοδότη, το χρονικό διάστημα προειδοποίησης ανέρχεται στους τέσσερις μήνες πριν από την απόλυση. Καταγγελία χωρίς προειδοποίηση  - Καταγγελία με προειδοποίηση  - Χρόνος υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη - Ποσό αποζημιώσεως (αποδοχές σε μήνες) - Χρόνος προειδοποίησης Ποσό αποζημιώσεως (αποδοχές σε μήνες) 1-2 έτη     2 μηνών 1 μήνας 1 μηνός 2-4 έτη 2 μηνών 2 μήνες 1 μηνός 4 – 5 έτη 3 μηνών 2 μήνες 1 ½ μηνός 5-6 έτη 3 μηνών 3 μήνες 1 ½ μηνός 6-8 έτη  4 μηνών 3 μήνες 2 μηνών 8-10 έτη 5 μηνών 3 μήνες 2 ½ μηνών 10 έτη συμπληρωμένα 6 μηνών 4 μήνες 3 μηνών 11 έτη συμπληρωμένα 7 μηνών 4 μήνες 3 ½ μηνών 12 έτη συμπληρωμένα 8 μηνών 4 μήνες 4 μηνών 13 έτη συμπληρωμένα 9 μηνών 4 μήνες 4 ½ μηνών 14 έτη συμπληρωμένα 10 μηνών 4 μήνες 5 μηνών 15 έτη συμπληρωμένα 11 μηνών 4 μήνες 5 ½ μηνών 16 έτη συμπληρωμένα 12 μηνών 4 μήνες 6 μηνών Περιορισμοί στον ιδιωτικό τομέα *Ειδική κατηγορία είναι οι ιδιωτικοί υπάλληλοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου που στις 12-11-2012, ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου 4093/2012, έχουν συμπληρώσει 17 έτη υπηρεσίας και άνω στον ίδιο εργοδότη. Εκτός της προβλεπόμενης αποζημίωσης, σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασής τους, οποτεδήποτε και αν απολυθούν, αυτοί οι εργαζόμενοι δικαιούνται επιπλέον αποζημίωση που αυξάνεται κατά ένα μηνιαίο μισθό για κάθε επιπλέον έτος υπηρεσίας μέχρι και 12 μηνιαίους μισθούς. * Για τον υπολογισμό της αποζημίωσης των ιδιωτικών υπαλλήλων δεν λαμβάνονται υπόψη οι μηνιαίες αποδοχές κατά το τμήμα που υπερβαίνουν το 8πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη πολλαπλασιαζόμενο επί 30. Με δεδομένο ότι το ημερομίσθιο είναι 26,18 ευρώ, τότε προκύπτει ότι για περιπτώσεις που οι μηνιαίες αποδοχές είναι υψηλότερες των 6.283,2 ευρώ, τότε η αποζημίωση δεν λαμβάνει υπόψη το υπερβαίνον ποσό. Π.χ. έστω διευθυντικό στέλεχος επιχείρησης που απολύθηκε, ενώ λάμβανε μηνιαίες αποδοχές 7.000 ευρώ. Η αποζημίωση που θα του χορηγηθεί θα προκύπτει ως αποτέλεσμα των χρόνων προϋπηρεσίας του, με βάση μηνιαίες αποδοχές 6.283,2 ευρώ. Τα υπόλοιπα 716,8 ευρώ δεν θα ληφθούν υπόψη. * Μισθωτοί που υπάγονται στον κλάδο σύνταξης οποιουδήποτε ασφαλιστικού οργανισμού, εφόσον συμπληρώσουν τις προϋποθέσεις για πλήρη σύνταξη γήρατος, εάν είναι εργατοτεχνίτες μπορούν να αποχωρούν. Εάν είναι υπάλληλοι μπορούν να αποχωρούν ή να απολύονται από τον εργοδότη. Στις περιπτώσεις αυτές δικαιούνται το 50% της νόμιμης αποζημίωσης απόλυσης αν δεν έχουν επικουρική ασφάλιση ή το 40% αν έχουν. Τη μειωμένη αυτή αποζημίωση δικαιούνται και οι μισθωτοί, με σύμβαση ορισμένου χρόνου, που απολύονται ή αποχωρούν για να συνταξιοδοτηθούν. Ο εργοδότης δεν μπορεί να απολύσει εργατοτεχνίτη που έχει συμπληρώσει τις προϋποθέσεις πλήρους συνταξιοδότησης γήρατος, με καταβολή μειωμένης αποζημίωσης. Μόνο για υπαλλήλους έχει αυτή την ευχέρεια. Συνεπώς αν η σύμβαση εργασίας καταγγελθεί από τον εργοδότη, οφείλεται στον εργατοτεχνίτη ολόκληρη αποζημίωση. Μπορείτε να υπολογίσετε εδώ την αποζημίωση απόλυσης.
8 m
www.dikaiologitika.gr
Έσβησε από κορονοϊό ο τραγουδιστής Χάρης Γαλανός – Έγραψε ιστορία στο Elysee του Λονδίνου
Κατέληξε από κορονοϊό το μεσημέρι του Σαββάτου σε  νοσοκομείο της Αθήνας ο Χάρης Γαλανός, ο τραγουδιστής που έγραψε ιστορία στο Elysee του Λονδίνου. Ο Χάρης ... Διαβάστε περισσότερα To άρθρο Έσβησε από κορονοϊό ο τραγουδιστής Χάρης Γαλανός – Έγραψε ιστορία στο Elysee του Λονδίνου δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
9 m
www.newsit.gr
«Ο κορονοϊός σκοτώνει λιγότερους από τον χασάπη»: Vegan βανδάλισαν κρεοπωλείο (pic)
9 m
www.protothema.gr
Μείωση νέων κρουσμάτων και θανάτων λόγω Covid-19 στη Βρετανία
Οι βρετανικές υγειονομικές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα 15.539 νέα κρούσματα της COVID-19 και 397 νέους θανάτους ασθενών...
www.zougla.gr
Καλαμπάκος: «Το μπάσκετ είναι σοφό άθλημα» (vid)
Ο προπονητής του Μεσολογγίου εξήγησε τους λόγους της ήττας από τον Ηρακλή.
gazzetta.gr
Δείτε την Ελένη Μενεγάκη να ποζάρει στον στολισμένο κήπο του σπιτιού της
Τα τελευταία χρόνια η Ελένη Μενεγάκη συνήθιζε να περνάει τις γιορτές μαζί με την οικογένειά της εκτός Ελλάδος, ωστόσο φέτος...
www.zougla.gr
Ο Δημήτρης Κεχαγιάς ξεσπά μετά την αποχώρηση από το Big Brother: “Δεν είμαι τραμπούκος… Δεν ακούμπησα κανέναν” (video)
Ο Δημήτρης Κεχαγιάς ήταν εκείνος που αποχώρησε από το χθεσινό live του Big Brother. Μετά από μια δύσκολη εβδομάδα γι’ αυτόν, αφού κατηγορήθηκε έντονα για τη συμπεριφορά του ... Διαβάστε περισσότερα To άρθρο Ο Δημήτρης Κεχαγιάς ξεσπά μετά την αποχώρηση από το Big Brother: “Δεν είμαι τραμπούκος… Δεν ακούμπησα κανέναν” (video) δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Με buzzer beater ο Ηρακλής, 71-68 τον Χαρίλαο Τρικούπη
Το δεύτερο του εφετινό «διπλό» πανηγύρισε στο ΔΑΚ Αγρινίου ο Ηρακλής, ο οποίος με ρεκόρ 4-2 ισοβαθμεί με την ΑΕΚ στην κορυφή της κατάταξης της Basket...
www.zougla.gr
Καμπερίδης: «Ήταν θέμα διάθεσης»
Ο Σάββας Καμπερίδης αναφέρθηκε στα ψυχικά αποθέματα των παικτών του και ως ενδεικτικό στοιχείο μίλησε για την κυριαρχία στα ριμπάουντ.
gazzetta.gr
Επίτροπος ΕΕ: Το εμβόλιο και το Ταμείο Ανάκαμψης θα βοηθήσουν την Ελλάδα
Το εμβόλιο για τον κορωνοϊό και το Ταμείο Ανάκαμψης θα συνεισφέρουν ιδίως σε χώρες όπως η Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία ή η Κροατία που επλήγησαν περισσότερο από την κρίση, εκτιμά ο Επίτροπος της Ε.Ε. αρμόδιος για τις οικονομικές υποθέσεις Πάολο Τζεντιλόνι.
iefimerida.gr
AEK: Στην Αθηνα ο Μόουζες, ολοκληρώνεται η μεταγραφή
Ο Κίνγκσλεϊ Μόουζες είναι στην Αθήνα για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να συμφωνήσει με την ΑΕΚ. 
gazzetta.gr
Επεισόδια στο Παρίσι: Αυτοκίνητα πυρπολήθηκαν, βιτρίνες καταστράφηκαν - «Μακρόν αρκετά»
Σε 22 συλλήψεις προχώρησε η γαλλική αστυνομία στο Παρίσι μετά τη διαδήλωση κατά του νόμου για την ασφάλεια
www.protothema.gr
ΑΕΚ: Με τις γνωστές απουσίες η 23αδα για Παναθηναϊκό, μέσα ο Κρίστιτσιτς
Με τις τρεις αναμενόμενες απουσίες των Μπακάκη, Τσιγκρίνσκι και Λόπες η ΑΕΚ στο ντέρμπι κόντρα στον Παναθηναϊκό. Ο Μάσιμο Καρέρα πήρε 23 παίκτες στην αποστολή, μέσα ο Κρίστιτσιτς.
gazzetta.gr
Πώς είναι η καθημερινότητα ενός γονιού με τρία μικρά παιδιά;
Η μαμά Katie Flores δίνει τη δική της απάντηση μέσα από φωτογραφίες.
www.newsbomb.gr
Κρήτη: Εσπευσμένα στην Αθήνα ο 27χρονος μετά το φρικτό εργατικό ατύχημα! Μάχη για να σωθεί το χέρι του
Επιχείρηση αερομεταφοράς του 27χρονου τραυματία στήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου με τη βοήθεια του ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με το neakriti.gr, ο άνδρας που τραυματίστηκε σοβαρά όταν ... Διαβάστε περισσότερα To άρθρο Κρήτη: Εσπευσμένα στην Αθήνα ο 27χρονος μετά το φρικτό εργατικό ατύχημα! Μάχη για να σωθεί το χέρι του δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
ΑΕΚ - ΠΑΟΚ 85-84: Το τρίποντο του Λοβ και το φάουλ που ζήτησαν οι Θεσσαλονικείς (vid)
Δείτε την τελευταία φάση για την οποία διαμαρτύρεται ο ΠΑΟΚ. 
gazzetta.gr
Γαλλία: Πάνω από 20 συλλήψεις στο Παρίσι σε διαδήλωση κατά του νόμου για την ασφάλεια
Η αστυνομία συνέλαβε 22 άτομα κατά τη διάρκεια διαδήλωσης διαμαρτυρίας στο Παρίσι ενάντια στην αστυνομική βαρβαρότητα και τον αμφιλεγόμενο νόμο για την ασφάλεια.Αυτοκίνητα πυρπολήθηκαν και αρκετές βιτρίνες καταστημάτων καταστράφηκαν, στην αρχή της διαδήλωσης, σύμφωνα με τις εικόνες που μετέδωσε η γαλλική τηλεόραση. Ένα φορτηγό διακρινόταν την ώρα που καιγόταν σε έναν δρόμο, ένα πυκνό σύννεφο μαύρου καπνού σκέπαζε τον ουρανό σε εκείνο το σημείο. Η διαδήλωση άρχισε το απόγευμα στο Πορτ ντε Λιλά, στη βόρεια πλευρά του Παρισιού, υπό υψηλή αστυνομική επιτήρηση, μια εβδομάδα μετά προηγούμενη διαδήλωση στο Παρίσι που τελείωσε με βίαιες συγκρούσεις. Ομάδες νέων και εκπρόσωποι συνδικαλιστικών οργανώσεων συγκεντρώθηκαν εκεί με σκοπό να πραγματοποιήσουν πορεία προς την πλατεία της Δημοκρατίας. Φώναζαν συνθήματα όπως: «Μακρόν, αρκετά!» ή, «Νόμος περί ασφάλειας, όχι, όχι. Κοινωνική ασφάλεια, ναι, ναι» και κρατούσαν πλακάτ με το σύνθημα «Νταρμανέν παραιτήσου» ή «Γαλλία: η γη των δικαιωμάτων της αστυνομίας». Βλήματα ερρίφθησαν κατά των δυνάμεων της τάξης, οι οποίες απάντησαν κάνοντας χρήση δακρυγόνων.«Όλοι μισούν την αστυνομία», «αντι-αντι-καπιταλιστές», φώναζαν μερικοί από τους συμμετέχοντες. Τα οδοφράγματα πυρπολήθηκαν. Ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών Ζεράλ Νταρμανέν δήλωσε ότι η αστυνομία είχε προχωρήσει σε 22 συλλήψεις μέχρι το απόγευμα.
www.dikaiologitika.gr
Πέθανε ο δήμαρχος Φούρνων Κορσεών, Γιάννης Μαρούσης
Την τελευταία του πνοή άφησε σήμερα ο  δήμαρχος Φούρνων Κορσεών, Γιάννης Μαρούσης, σε ηλικία 70 ετών.
www.newsbomb.gr
ΑΕΚ-ΠΑΟΚ 85-84: Ο Ματσιούλις έκανε τη διαφορά στη ματσάρα του ΟΑΚΑ!
Ο ΠΑΟΚ εμφανίστηκε διαβασμένος στο ΟΑΚΑ και διεκδίκησε μέχρι το τέλος τη νίκη, ωστόσο ο “καυτός” Γιόνας Ματσιούλις έκανε τη...…
www.newsbomb.gr
Δέκα γκολ σε έντεκα ματς ο ασταμάτητος Γιακουμάκης! (vid)
Συνεχίζει το τρομερό σερί του ο Γιώργος Γιακουμάκης, ο οποίος σημείωσε με πέναλτι το δέκατο του γκολ σε έντεκα εμφανίσεις στο ολλανδικό πρωτάθλημα, όπου πλέον είναι μόνος του στην κορυφή των σκόρερ.
gazzetta.gr
Πέθανε ο δήμαρχος Φούρνων Κορσεών Γιάννης Μαρούσης
Για πρώτη φορά εξελέγη δήμαρχος το 2002 - Στα νεανικά του χρόνια ασχολήθηκε με το εμπόριο και την παραγωγή γούνας
www.protothema.gr
Γαλλία: 22 συλλήψεις στο Παρίσι στη διαδήλωση κατά του αμφιλεγόμενου νόμου για την ασφάλεια
Η αστυνομία συνέλαβε 22 άτομα κατά τη διάρκεια διαδήλωσης διαμαρτυρίας σήμερα στο Παρίσι ενάντια στην αστυνομική...
www.zougla.gr
Εύκολα ο Κολοσσός, 90-64 τη Λάρισα
Ο Κολοσσός «έπνιξε» με την άμυνά του τη Λάρισα στο δεύτερο ημίχρονο, βελτιώνοντας το ρεκόρ του σε 2-4 και υποχρεώνοντας τους Θεσσαλούς στην τρίτη...
www.zougla.gr
Basket League: Νίκη με δυσκολία για την ΑΕΚ, 85-84 τον ΠΑΟΚ
Διεύρυνε το αήττητο σερί 20 αγώνων στο πρωτάθλημα της ΑΕΚ με τη νίκη της με 85-84 επί του ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ για την 5η αγωνιστική της Basket League.
iefimerida.gr
Οι δίκες των εγκληματιών Γερμανών ναζί στην Ελλάδα και η υπόθεση Μαξ Μέρτεν
Ποιοι Γερμανοί εγκληματίες πολέμου δικάστηκαν στην Ελλάδα – Ποιες ποινές επιβλήθηκαν; – Η πολύκροτη υπόθεση Μαξ Μέρτεν – Η σύλληψη, η φυλάκισή του και η στάση της κυβέρνησης Κ. Καραμανλή.
www.protothema.gr
Big Brother: Στο νοσοκομείο μετά από άγριο ξυλοδαρμό η Χριστίνα!
Για όλα όσα αποκαλύφθηκαν για τη ζωή της μίλησε η Χριστίνα Ορφανίδου μετά την αποχώρησή της από το σπίτι του «Big Brother». Η ίδια δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί στο βίvτεο με την ίδια πρωταγωνίστρια που κυκλοφορεί, αλλά και τη σωματική βία που δέχτηκε από σύvτροφό της λόγω της οποίας κατέληξε στο νοσοκομείο. «Έχω […]
www.makeleio.gr
Καλλονές μαχήτριες MMA, που “σκοτώνονται” φορώντας καυτά εσώρουχα, διχάζουν και προκαλούν σάλο (BINTEO)
Γίνεται, αντιληπτό πως το Lingerie Fighting Championship (Lingerie Fighting Championships), το οποίο δημιούργησε η Ρόνι Τέιλορ, μοντέλο του Λας Βέγκας προσπαθεί να δώσει μία νέα διάσταση στις MMA. Η Τέιλορ έχει πει ότι οι περισσότερες γυναίκες στο ΜΜΑ…είναι άσχημες, και εκεί είναι η διαφορά με το LFC, όπου οι αθλήτριες είναι γυμνασμένες, όμορφες και μάχονται […]
www.makeleio.gr
Τρίτη επέμβαση στο χέρι για τον Marc Marquez
Τα πράγματα δεν φαίνονται καλά για τον Marc Marquez με τον Ισπανό πολυπρωταθλητή να μπαίνει για 3η φορά στο χειρουργείο. Ο Marquez, έχασε όλη τη φετινή χρονιά έπειτα...
www.zougla.gr
Κατέρρευσε το τηλεσκόπιο Arecibo των 900 τόνων που έψαχνε εξωγήινους: Εκεί είχε γυριστεί η σκηνή του Τζέιμς Μποντ από το Goldeneye (vids)
Το εθνικό επιστημονικό ίδρυμα των ΗΠΑ (NSF) έδωσε στη δημοσιότητα εικόνες από drone που δείχνουν τη στιγμή που το θρυλικό -και τεράστιο- ραδιοτηλεσκόπιο στο παρατηρητήριο Arecibo στο Πουέρτο Ρίκο καταρρέει!
gazzetta.gr
Χαριτόπουλος: «Υπάρχει αποδοχή ρόλων κι αυτό φαίνεται»
Ο Δημήτρης Χαριτόπουλος αναφέρθηκε στην ωριμότητα που διακρίνει κάθε συμπαίκτη του στην αποδοχή ρόλων, υποστηρίζοντας ότι αυτό το στοιχείο κάνει τη διαφορά.
gazzetta.gr
Αυτοί είναι οι πιο απαιτητικοί σκηνοθέτες του Χόλιγουντ -Kάνουν τη ζωή των ηθοποιών δύσκολη
Το πολυαναμενόμενο «Mank» του Ντέιβιντ Φίντσερ, που αποκαλύπτει όσα έγιναν πίσω από τις κάμερες στα γυρίσματα του εμβληματικού «Πολίτη Κέιν» και την κόντρα του Όρσον Γουέλς με τον σεναριογράφο Χέρμαν Μάνκιεβιτς, έκανε χθες πρεμιέρα.
iefimerida.gr
Κορονοϊός: Πρόστιμα 456.400 ευρώ για μη τήρηση των μέτρων σε όλη την Ελλάδα
Συνεχείς είναι σε όλη την Ελλάδα οι έλεγχοι για την τήρηση των μέτρων κατά του κορονοϊού από τις αρμόδιες αρχές. ΕΛ.ΑΣ., Λιμενικό Σώμα, ΔΙΜΕΑ, Δημοτική ... Διαβάστε περισσότερα To άρθρο Κορονοϊός: Πρόστιμα 456.400 ευρώ για μη τήρηση των μέτρων σε όλη την Ελλάδα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Σπουδαία νίκη για τον Άρη, 94-83 τον Προμηθέα
Με τον Κουίντον Ντεκόζι καθοριστικό στο φινάλε του ματς, ο Άρης επικράτησε στο Αλεξάνδρειο, για την 6η αγωνιστική της Basket League, του Προμηθέα...
www.zougla.gr
«Τον έπιασα να με κερατώνει…» – Σοκ με τις απιστίες στη Ζωή Λάσκαρη
Σοκ υπήρξε με την αποκάλυψη για την ερωτική δράση στην πλάτη της Ζωής Λάσκαρη, με μια αναφορά να κάνει λόγο για πάνω από 100 περιπτώσεις, όπου η ίδια έπεσε θύμα απιστίας. Είχε προκαλέσει αίσθηση με τις δηλώσεις της σε παλαιότερη συνέντευξή της στον Γιώργο Λιάγκα και τη Φαίη Σκορδά, όταν είπε πως ο σύζυγός της […]
www.makeleio.gr
Ισπανία – LaLiga: «Ανάσαναν» Ρεάλ και Ζιντάν – Όλα τα γκολ (videos)
Ισπανία: Νίκη «ανάσα» πήρε η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία πέρασε από την έδρα της Σεβίλλης με 1-0.
www.newsbomb.gr
Kίνα: Να πώς ο νεποτισμός κι η μυστικοπάθεια των αρμοδίων επέτρεψαν την εξάπλωση του κορωνοϊού
Τις πρώτες μέρες της επιδημίας του κορωνοϊού στην Ουχάν της Κίνας η εξασφάλιση ενός διαγνωστικού τεστ ήταν τόσο δύσκολη, που οι κάτοικοί της τη συνέκριναν με το να κερδίσουν το λαχείο.
iefimerida.gr
Πέθανε από κορονοϊό ο τραγουδιστής των εφοπλιστών Χάρης Γαλανός
Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο προκάλεσε η είδηση ότι ο αγαπημένος τραγουδιστής της high society, όπως τον αποκαλούσαν, που έχει συνδέσει…
www.newsbomb.gr
Κάναντι: «Είμαι απογοητευμένος»
Ο τεχνικός του Ατρόμητου έδειξε «σκασμένος» μετά τη σημερινή ισοπαλία της ομάδας του με τον Αρη
gazzetta.gr
Πέθανε ο δήμαρχος Φούρνων Κορσεών, Γιάννης Μαρούσης
Έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών ο δήμαρχος Φούρνων Κορσεών, Γιάννης Μαρούσης.Ο εκλιπόντας γεννήθηκε το 1950. Μετά το τέλος της στρατιωτικής του θητείας, έφυγε για τις ΗΠΑ όπου ασχολήθηκε με την παραγωγή και το εμπόριο γούνας. Επέστρεψε στην Ελλάδα το 1976 και επεκτάθηκε σε επιχειρηματικές δραστηριότητες. Εκλέχτηκε δημοτικός σύμβουλος Φούρνων στις δημοτικές εκλογές του 1995 και από το 2002 και έπειτα εκλέγεται δήμαρχος. Συλλυπητήρια στην οικογένεια του δημάρχου εξέφρασαν ο υπουργός Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος καθώς και ο πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο της ΚΕΔΕ. «Η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι από σήμερα φτωχότερη, καθώς έχασε ένα πολύ ικανό στέλεχος και έναν άνθρωπο με πολλή αγάπη και με πλούσιο έργο για τον τόπο του», σημείωσε ο κ. Θεοδωρικάκος. Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ και δήμαρχος Τρικκαίων Δημήτρης Παπαστεργίου ανέφερε ότι «ο Γιάννης Μαρούσης για πάνω από 20 χρόνια ήταν ένας άνθρωπος αφιερωμένος στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Με τις πρωτοβουλίες του συνέβαλε με έργα στην ανάπτυξη των ακριτικών Φούρνων και στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των συμπολιτών του. Η απώλειά του είναι οδυνηρή, πρωτίστως για τη σύζυγο και τα τρία του παιδιά αλλά και τους κατοίκους της περιοχής που αγάπησε και ανέδειξε».
www.dikaiologitika.gr
Μισθοί: Τι αλλάζει από την 1η Ιανουαρίου - Ποιοι θα δουν αύξηση έως και 10%
Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών σε συνδυασμό με την αναστολή της εισφοράς αλληλεγγύης στον ιδιωτικό τομέα θα φέρει αυξήσεις κατά 1,45% έως 10,43% στα καθαρά ποσά των μηνιαίων μισθών
www.protothema.gr
ΑΕΚ - ΠΑΟΚ 85-84: Ο ΠΑΟΚ δεν αμύνεται σωστά και ο Μέξας... τρελαίνεται! (vid)
Εν εξάλλω καταστάσει ο προπονητής του ΠΑΟΚ μετά τον λάθος τρόπο που αμύνθηκαν οι παίκτες του…
gazzetta.gr
Basket League, Μεσολόγγι - Ηρακλής 67-70: Χάνλαν και... διπλό
Ο Αμερικανός με σουτ στην εκπνοή του αγώνα χάρισε τη νίκη στον Ηρακλή επί του Μεσολογγίου με 67-70
www.protothema.gr
Λαμία: Χωρίς Βύντρα στα Γιάννενα
Ο Λουκάς Βύντρα έμεινε εκτός αποστολής της Λαμίας για την αναμέτρηση με τον ΠΑΣ Γιάννινα παρότι είχε επιστρέψει στις προπονήσεις.
gazzetta.gr
Κορωνοϊός: Νέο ρεκόρ με 196 θανάτους το τελευταίο 24ωρο στη Τουρκία
Οι ημερήσιοι θάνατοι από κορωνοϊό στην Τουρκία κατέγραψαν υψηλό ρεκόρ με 196 θανάτους τις τελευταίες 24 ώρες, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Υγείας.
iefimerida.gr
Ατρόμητος – Άρης: Παλικάρι στο Περιστέρι – Ηρωική ισοπαλία για τους Θεσσαλονικείς (video)
Τι κι αν αγωνίστηκε από το 37′ με δέκα παίκτες, τι κι αν βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2-0 στο 51′, ο Άρης έκανε κατάθεση ... Διαβάστε περισσότερα To άρθρο Ατρόμητος – Άρης: Παλικάρι στο Περιστέρι – Ηρωική ισοπαλία για τους Θεσσαλονικείς (video) δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ο Ανδρέας Μικρούτσικος θα είναι guest κριτής στο αποψινό «Just The 2 of Us»!
Το «Just The 2 of Us» επιστρέφει το βράδυ του Σαββάτου ακόμα πιο δυναμικό και γεμάτο εκπλήξεις...
www.zougla.gr