Κάτι νέο έρχεται στην περιοχή Μαβίλη – Πανόρμου και σε αφορά!

Κάτι νέο έρχεται στην περιοχή Μαβίλη – Πανόρμου και σε αφορά!

Τι σου έρχεται στο μυαλό όταν ακούς τις φράσεις «συλλογή 1.000 τόνων ανακυκλώσιμων υλικών» ή «ενημέρωση περισσότερων από 1 εκατ. πολιτών σε θέματα ανακύκλωσης και κυκλικής οικονομίας»; Η απάντηση είναι το πρόγραμμα Zero Waste Future, που πραγματοποιεί η Coca-Cola στην Ελλάδα εδώ και μία 4ετία, και έχει καταφέρει να συλλέξει έως σήμερα πάνω από 1.000 ... Περισσότερα

To άρθρο Κάτι νέο έρχεται στην περιοχή Μαβίλη – Πανόρμου και σε αφορά! δημοσιεύτηκε στο NewsIT .


Read full article on: newsit.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Ρωσία: Το κυβερνών κόμμα ζητά από τον Πούτιν να στείλει στρατιωτική βοήθεια στις αυτοανακηρυχθείσες δημοκρατίες της ανατολικής Ουκρανίας
Το κυβερνών κόμμα «Ενιαία Ρωσία» ζήτησε από τον Βλαντιμίρ Πούτιν να στείλει την αναγκαία στρατιωτική βοήθεια στις αυτοανακηρυχθείσες δημοκρατίες της ανατολικής Ουκρανίας, για να αντιμετωπίσουν την επίθεση και να υπερασπίσουν τους πολίτες τους. Την σχετική δήλωση έκανε ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος «Ενιαία Ρωσία» στην Κρατική Δούμα (κάτω βουλή) Βλαντίμιρ Βασίλιεφ. Ο Βασίλιεφ, ... Περισσότερα To άρθρο Ρωσία: Το κυβερνών κόμμα ζητά από τον Πούτιν να στείλει στρατιωτική βοήθεια στις αυτοανακηρυχθείσες δημοκρατίες της ανατολικής Ουκρανίας δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
6 m
www.newsit.gr
Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Βγήκε ο στρατός στις γειτονιές της Αθήνας για τον αποχιονισμό -Άφαντοι δήμαρχοι και αρμόδιοι [εικόνες & βίντεο]
Με τη συνδρομή του στρατού γίνεται ο αποχιονισμός σε γειτονιές της Αθήνας καθώς -δύο ημέρες μετά το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας «Ελπίδα» - δήμαρχοι και υπηρεσίες παραμένουν άφαντοι.
9 m
iefimerida.gr
Αδιανόητο βίντεο: Έσερναν φέρετρο με νεκρό πάνω στο χιόνι στου Ζωγράφου
Οι τρεις υπάλληλοι του γραφείου κηδειών «πάλευαν» μια ολόκληρη ώρα για να καταφέρουν να μεταφέρουν το φέρετροστη νεκροφόρα
www.protothema.gr
Αττική Οδός: Επιτήδειοι προσπαθούν να βάλουν μέσα τα αυτοκίνητά τους για να λάβουν τα 2.000 ευρώ
Οι περιπτώσεις, με τους επιτήδειους να προσπαθούν να μπουν στην Αττική Οδό, καταγράφηκαν στο ύψος του ΚορωπίουΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Σερβία: Στο 50% ο δείκτης θετικότητας της Covid-19
Δραματική αύξηση των ημερήσιων περιστατικών κορωνοϊού καταγράφεται στη Σερβία. Μετά το ρεκόρ της Τρίτης με 19.901 νέα περιστατικά...
www.zougla.gr
Ιδού το πρώτο ηλεκτρικό ερπυστριοφόρο που μπορεί να διασώσει στα χιόνια [βίντεο]
Το Venturi Antartica, το πρώτο ηλεκτρικό ερευνητικό όχημα στον κόσμο, ξεκίνησε τις αποστολές πέριξ του Βελγικού ερευνητικού σταθμού στον Νότιο Πόλο.
iefimerida.gr
MasterChef: Η μάχη με τον σπάνιο καρκίνο – Οι πιθανότητες να ζήσει ήταν 3%
Η αγάπη του για την μαγειρική τον οδήγησε στο να δηλώσει συμμετοχή στο MasterChef. Ο Ρίτσαρντ με καταγωγή από την Βραζιλία συγκλόνισε τους πάντες όταν κατά την διάρκεια της οντισιόν ανέφερε πως έχει μία ιδιαίτερη σχέση με τον Χάρο, προχωρώντας σε μία προσωπική εξομολόγηση.  «Μικρός είχα περάσει καρκίνο και δεν έτειναν προς εμένα οι προβλέψεις για […]
www.makeleio.gr
Ατρόμητος: Σπουδαίο επιθετικό προσπαθούν να φέρουν οι Περιστεριώτες (video+photos)
Ατρόμητος: Η ομάδα του Περιστερίου παλεύει για την απόκτηση του διεθνούς Ρουμάνου φορ Ντένις Άλιμπετς.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Μυρίζει μπαρούτι στην Ουκρανία: «Φύγετε τώρα από τη χώρα» καλεί τους Αμερικανούς πολίτες η πρεσβεία των ΗΠΑ
Η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ουκρανία προέτρεψε τους Αμερικανούς πολίτες που βρίσκονται στη χώρα να εξετάσουν το ενδεχόμενο να αναχωρήσουν τώρα από αυτή.
iefimerida.gr
ΑΕΚ: Προπόνηση και πάλι στα Σπάτα, ατομικό ο Τσιντώτας
Η ομάδα της ΑΕΚ επέστρεψε μετά από δυο ημέρες στις προπονήσεις, καθώς οι άνθρωποι της ομάδας κατάφεραν να “καθαρίσουν” από τα χιόνια ένα από τα γήπεδα της εγκατάστασης. Οι παίκτες της ΑΕΚ στρέφουν την προσοχή τους στην εντός έδρας αναμέτρηση με τον Βόλο για τη Superleague 1, ξεκινώντας σήμερα την προετοιμασία τους. Στα θετικά της ... Περισσότερα To άρθρο ΑΕΚ: Προπόνηση και πάλι στα Σπάτα, ατομικό ο Τσιντώτας δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Αυτοκτόνησε ο Πίτερ Ρόμπινς, η φωνή πίσω από τον Τσάρλι Μπράουν
Ο ηθοποιός πάλευε με τον εθισμό του στα ναρκωτικά και τη διπολική διαταραχή 
www.protothema.gr
ΗΠΑ: Η πρεσβεία στην Ουκρανία καλεί τους Αμερικανούς πολίτες «να εξετάσουν την αποχώρηση»
Η κατάσταση ασφαλείας στην Ουκρανία «μπορεί να επιδεινωθεί ανά πάσα στιγμή», ανέφερε η πρεσβεία στον ιστότοπό της
www.protothema.gr
Tο 33% στο σύνολο των περιστατικών Covid-19 είναι παιδιά ηλικίας 4-18 ετών
Σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία την εβδομάδα 17-23 Ιανουαρίου του ΕΟΔΥ για τον Covid-19, το ποσοστό...
www.zougla.gr
Χιόνια και αερομεταφορές: Επιστροφή στην κανονικότητα – Πάνω από 110 πτήσεις στο πρόγραμμα της Aegean
Βαρύ ήταν το πλήγμα από τη σφοδρή κακοκαιρία και στις αερομεταφορές, πρόβλημα που δείχνει, ωστόσο ότι σταδιακά αποκαθίσταται, καθώς από σήμερα η AEGEAN πραγματοποιεί κανονικά σχεδόν το σύνολο του προγράμματός της, που περιλαμβάνει περισσότερες από 110 πτήσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό. Για λόγους ασφαλείας, και λόγω αδυναμίας προσέλευσης του πληρώματος και των επιβατών, από χθες, ... Περισσότερα To άρθρο Χιόνια και αερομεταφορές: Επιστροφή στην κανονικότητα – Πάνω από 110 πτήσεις στο πρόγραμμα της Aegean δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ασημίνα Ιγγλέζου: Έδειξε γιατί είναι... Survivor! Τα «πέταξε» όλα και έκανε σκι στο χιόνι (video)
Ασημίνα Ιγγλέζου: Η πρώην παίκτρια του Survivor «έκαψε» και τα... χιόνια με την εμφάνισή τηςΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ο Ηλίας Γκιώνης στέλνει υλικό στην Κύπρο για το υπό έρευνα κύκλωμα μαστροπείας
Ο ακτιβιστής καταγγέλλει ότι το κύκλωμα ενεργεί σε Ελλάδα και Κύπρο – Στέλνει φάκελο με 150 αρχεία φωτογραφικού υλικού και 45 σελίδες ανάλυσης στις Αρχές 
www.protothema.gr
Κρήτη: Ανθρώπινο πτώμα ξέβρασε σε παραλία του Ηρακλείου
Το πτώμα ενός άνδρα ξέβρασε η θάλασσα στον Καρτερό της Κρήτης το μεσημέρι της Τετάρτης. Σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive.gr, το Λιμενικό ειδοποιήθηκε από την Αστυνομία, καθώς στην θαλάσσια περιοχή περίπου στο ύψους του Αγίου Ιωάννη, εντοπίστηκε η σορός άνδρα αγνώστων στοιχείων. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το πτώμα ήταν σε προχωρημένη σήψη ενώ διακρινόταν […]
www.makeleio.gr
Πρόεδρος ΦΙΦΑ: «Το Μουντιάλ μπορεί να αποτρέψει τους Αφρικανούς από το να πεθαίνουν διασχίζοντας τη Μεσόγειο» [βίντεο]
Ο πρόεδρος της ΦΙΦΑ Τζιάνι Ινφαντίνο προχώρησε σε δηλώσεις που θα συζητηθούν.
iefimerida.gr
Συναγερμός στο Ροστόφ! Βγήκαν τα τανκς από τους όρχους (ΒΙΝΤΕΟ)
Συναγερμός στο Ροστόφ! Βγήκαν τα τανκς από τους όρχους
www.makeleio.gr
Ζωζώ Σαπουντζάκη: Ζημιές στο σπίτι της από την έκρηξη στη Συγγρού
Από την έκρηξη που έγινε σήμερα το πρωί σε κτίριο της Συγγρού σημειώθηκαν ζημιές στο σπίτι της Ζωζώς Σαπουντζάκη που μένει μόλις λίγα μέτρα μακριά. «Κοιμόμουν την ώρα της έκρηξης. Ήταν 7 παρά τέταρτο το πρωί. Τρόμαξα πάρα πολύ. Ήταν ακόμα νύχτα και δεν ήξερα τι να κάνω» ανέφερε η ίδια που ακόμη είναι ταραγμένη. […]
www.makeleio.gr
Ηράκλειο: Τα κύματα ξέβρασαν μια σορό σε προχωρημένη σήψη
«Συναγερμός» σήμανε στις αρχές το απόγευμα της Τετάρτης, για πτώμα που εντοπίστηκε στην περιοχή του Καρτερού Ηρακλείου.
iefimerida.gr
Super League 2: «Εσπασε το ρόδι» η Ζάκυνθος
Την πρώτη νίκη της στο πρωτάθλημα της Super League 2 πανηγύρισε η ουραγός Ζάκυνθος, η οποία επικράτησε στην...
www.zougla.gr
Δέκα νέες ταινίες και παρέλαση αστέρων του Χόλιγουντ στο ERTFLIX
Πολικές θερμοκρασίες έξω; Καυτές πρεμιέρες στο ERTFLIX. Mπείτε στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ τώρα και χειροκροτήστε μια παρέλαση...
www.zougla.gr
Δείκτης θετικότητας: Πάνω από 7% στη Μύκονο – Στο κόκκινο Χανιά, Ρέθυμνο και Σαντορίνη
Σε υψηλά επίπεδα βρίσκεται ο δείκτης θετικότητας του κορονοϊού σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας με τη Μύκονο να καταγράφει 7,17%. Πάνω από 4% καταγράφει ο δείκτης θετικότητας στο Ρέθυμνο με 4,18%, στη Θήρα με 4,12% και στα Χανιά με 4,09%. Ακολουθούν η Δυτική Αττική με 3,91%, η Καστοριά με 3,84%, ο Πειραιάς με 3,6% και ... Περισσότερα To άρθρο Δείκτης θετικότητας: Πάνω από 7% στη Μύκονο – Στο κόκκινο Χανιά, Ρέθυμνο και Σαντορίνη δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ο σκύλος ζηλεύει τη γάτα
Ένας σκύλος εκνευρίζεται που οι ιδιοκτήτες του χτενίζουν τη γάτα και όχι αυτόν. Στέκεται δίπλα τους και γκρινιάζει συνεχώς! Θέλει και εκείνος μια μικρή περιποίηση...
www.zougla.gr
Δικαστήρια και Εισαγγελίες: Κλειστά ως και την Παρασκευή 28/1 σε Αττική και Κρήτη
Παρατείνεται μέχρι και μεθαύριο (28/1) το μέτρο της αναστολής των εργασιών όλων των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών των Περιφερειών Αττικής και Κρήτης.
iefimerida.gr
Δημοσκόπηση σήμερα στο δελτίτο του Alpha για πανδημία, κακοκαιρία, πολιτικό σκηνικό
Με την κακοκαιρία, την πανδημία του κορωνοϊού καθώς και με την πολιτική σκηνή της χώρας καταπιάνεται νέα δημοσκόπηση, τα αποτελέσματα της οποίας θα παρουσιαστούν απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha.
iefimerida.gr
Ολοκληρώθηκε στην Ελευσίνα το Περιφερειακό Πρωτάθλημα Αθηνών για την κατηγορία ILCA4
Με έξι ιστιοδρομίες σε δύο φάσεις ολοκληρώθηκε το Περιφερειακό πρωτάθλημα Αθηνών για την κατηγορία ILCA4 (πρώην Λέιζερ 4,7)
www.protothema.gr
Έκαναν το μπαλκόνι τους ψυγείο στο Χαλάνδρι!
Τραγική είναι η κατάσταση στο Κάτω Χαλάνδρι καθώς υπάρχουν γειτονιές που είναι για περισσότερες από 30 ώρες δίχως ρεύμα.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Βίντεο: Ο δήμαρχος Γαλατσίου ρίχνει αλάτι στους παγωμένους δρόμους
Δεν είναι η πρώτη φορά που ο συγκεκριμένος δήμαρχος αναλαμβάνει να δώσει λύσεις αφήνοντας τον δημαρχιακό του θώκο προκειμένου οι δημότες του να νιώθουν ασφαλείς
www.protothema.gr
Κρούσματα σε παιδιά: Αύξηση 32% σε μια εβδομάδα – Έφτασαν τα 43.156
Κρούσματα σε παιδιά: Αυξήθηκαν κατά 32% σε σχέση με την τελευταία εβδομάδα αναφοράς, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΕΟΔΥ.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Το Disney+ έρχεται επίσημα στην Ελλάδα το καλοκαίρι
Το Disney+, η streaming υπηρεσία της The Walt Disney Company, επιβεβαιώνει την επίσημη έναρξη λειτουργίας της σε 42 χώρες και 11 νέες περιοχές...
www.zougla.gr
Ποια είναι τα συστατικά για μια καλή διάκριση στους αγώνες ROTAX MAX CHALLENGE GR 2022
Ο στόχος όλων των αγωνιζομένων στους αγώνες ROTAX MAX CHALLENGE GR 2022 για την «Ολυμπιάδα» είναι η νίκη. Το φετινό πρόγραμμα...
www.zougla.gr
Smartphones with the lowest/highest depreciation in 2021 (infographic)
Aging Like Wine or Milk?
www.protothema.gr
Πού μπορείτε να κάνετε δωρεάν τεστ την Πέμπτη
Τα σημεία δωρεάν ελέγxου Covid-19 από τον ΕΟΔΥ την Πέμπτη, 27 Ιανουαρίου...
www.zougla.gr
Αγγλία: Η γκολάρα της σεζόν μπήκε σε τοπικό πρωτάθλημα (vid)
Ο Όλι Μπάμπινγκτον της ερασιτεχνικής Κλίβεντον Τάουν με μια «βολίδα» από τα 35 μέτρα πέτυχε το πιο θεαματικό γκολ που έχουμε δει στην τρέχουσα σεζόν.
gazzetta.gr
Η Ασημίνα Ιγγλέζου κάνει σκι φορώντας μονάχα ένα... μικροσκοπικό μαγιό
Ούτε η κακοκαιρία δεν πτωεί την σέξι personal trainer
www.protothema.gr
Κορωνοϊός: Αυξημένη και πάλι η θετικότητα -Στο 5,69% στο σύνολο των εργαστηριακών ελέγχων
Στο 5,69% η θετικότητα στο σύνολο των εργαστηριακών ελέγχων, σύμφωνα με την έκθεση του ΕΟΔΥ για τον κορωνοϊό.
iefimerida.gr
Επιτήδειοι προσπάθησαν να βάλουν τα αυτοκίνητά τους στην Αττική Οδό για να λάβουν αποζημίωση (vid)
Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει συλλήψεις, ενώ οι Αρχές κάνουν περιπολίες για να αποτρέψουν τέτοια περιστατικά.
gazzetta.gr
Χιόνια στην Αθήνα: Απελπισμένοι κάτοικοι χωρίς φως και θέρμανση - «Λιώνω χιόνι για να φτιάξω γάλα στο παιδί μου»
Η οργή και η απελπισία περισσεύουν σε περιοχές της Αττικής που παραμένουν χωρίς ρεύμα, καθώς υποχρεώνονται να καλύψουν... με πρωτόγονους τρόπους βασικές ανάγκες για τις οικογένειές τους
www.protothema.gr
Κορωνοϊός: Στα 43.156 τα κρούσματα στα παιδιά ηλικίας 4-18 ετών -Αποτελούν το 33% του συνόλου των μολύνσεων
Πάνω από 40.000 είναι τα κρούσματα κορωνοϊού στα παιδιά, όπως αναφέρει ο ΕΟΔΥ.
iefimerida.gr
ΝΒΑ: Εκτός All Star Game ο Κέβιν Ντουράντ
Η παρουσία του Κέβιν Ντουράντ στο φετινό All Star Game του ΝΒΑ μόνο δεδομένη δεν είναι, όπως προκύπτει από το Μπρούκλιν...
www.zougla.gr
Κακοκαιρία: Κλειστά τα δικαστήρια Πέμπτη και Παρασκευή σε Αττική και Κρήτη
Αύριο (27.01.2022) και μεθαύριο (28.01.2022) τα δικαστήρια θα παραμείνουν κλειστά καθώς με απόφαση του υπουργού Δικαιοσύνης, Κώστα Τσιάρα, παρατείνεται η αναστολή των εργασιών όλων των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Κρήτης. Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, στις οποίες ανεστάλη η λειτουργία των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών, εξαιτίας της κήρυξής τους σε κατάσταση ... Περισσότερα To άρθρο Κακοκαιρία: Κλειστά τα δικαστήρια Πέμπτη και Παρασκευή σε Αττική και Κρήτη δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κακοκαιρία: Εντυπωσιακές εικόνες από την «μάχη» του στρατού με τα χιόνια στην Αττική
Στην μάχη για να απομακρυνθούν τα χιόνια έχουν μπει από το βράδυ της Δευτέρας έχουν μπει και οι Ένοπλες Δυνάμεις. Δείτε φωτογραφίες από την Αττική Οδό αλλά και από τις εργασίες αποχιονισμού σε Χολαργό, Παπάγου, Χαλάνδρι, Μελίσσια, Αγία Παρασκευή, Ραφήνα, Πικέρμι και Παλλήνη. To άρθρο Κακοκαιρία: Εντυπωσιακές εικόνες από την «μάχη» του στρατού με τα χιόνια στην Αττική δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Αττική Οδός: Προσπαθούν να βάλουν μέσα τα αυτοκίνητά τους για να πάρουν αποζημίωση
Κάποιοι… έξυπνοι βρήκαν τον τρόπο να εκμεταλλευτούν την αποζημίωση που πρόκειται να δοθεί στους οδηγούς που βίωσαν το απόλυτο χάος και την ταλαιπωρία στην Αττική Οδό. Σύμφωνα με πληροφορίες από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στην περιοχή του Κορωπίου υπήρξαν περιπτώσεις που κάποιοι προσπάθησαν να περάσουν τα οχήματά τους στην Αττική Οδό, προκειμένου να λάβουν ... Περισσότερα To άρθρο Αττική Οδός: Προσπαθούν να βάλουν μέσα τα αυτοκίνητά τους για να πάρουν αποζημίωση δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κλειστά την Πέμπτη και την Παρασκευή τα δικαστήρια στις περιφέρειες Αττικής και Κρήτης
Η αναστολή εργασιών παρατάθηκε, λόγω της κακοκαιρίας με απόφαση του υπουργού Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα
www.protothema.gr
Athens metro line 1 fully restored, running to Kifissia
The overground electric train from Piraeus to Kifissia was fully restored on Wednesday afternoon and trains were travelling the entire length of the route from Piraeus to Kifissia and back.
iefimerida.gr