Κορονοϊός: Δύο πιθανά κρούσματα της Όμικρον εντοπίστηκαν στη Δανία

Κορονοϊός: Η Δανία εντόπισε πιθανότατα τη νέα παραλλαγή Όμικρον του SARS-CoV-2, σε δύο άτομα που έφτασαν στη χώρα από τη…

Περισσότερα...


Read full article on: newsbomb.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Super Puma: Επιτελείς της Πολεμικής Αεροπορίας συναντήθηκαν με την «Airbus Helicopters»
Οι επιτελείς της Πολεμικής Αεροπορίας, συναντήθηκαν με την «Airbus Helicopters», στο επίκεντρο της συζήτησης τα Σούπερ Πούμα.
7 m
iefimerida.gr
Ανδρέας Μικρούτσικος: Ήρθαν να με βοηθήσουν και στην ουσία μου έκλεψαν ότι είχα και δεν είχα
Όσα ανέφερε ο Ανδρέας Μικρούτσικος.  Για την περίοδο που παρουσίαζε την εκπομπή “Παρέα με τον Ανδρέα” μίλησε ο Ανδρέας Μικρούτσικος στην εκπομπή Super Κατερίνα. Πιο συγκεκριμένα, μέσα σε όλα, ο Ανδρέας Μικρούτσικος σημείωσε χαρακτηριστικά πως «τελείωνα από την εκπομπή, πήγαινα σπίτι και ήταν η πόρτα μου όλη θυροκολλημένη από τους πλειστηριασμούς. Κάθε φορά έβλεπα πέντε ... Περισσότερα To άρθρο Ανδρέας Μικρούτσικος: Ήρθαν να με βοηθήσουν και στην ουσία μου έκλεψαν ότι είχα και δεν είχα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
8 m
www.newsit.gr
Αυστρία: Ο υποχρεωτικός εμβολιασμός των ενηλίκων ψηφίστηκε από το κοινοβούλιο
To Κοινοβούλιο στην Αυστρία υπερψήφισε τη γενική υποχρέωση εμβολιασμού των ενηλίκων, η οποία θα εφαρμοστεί από την 1η Φεβρουαρίου. Τα πρόστιμα για όσους δεν συμμορφωθούν φθάνουν έως και τα 3.600 ευρώ. Η πρόταση της αυστριακής κυβέρνησης για εμβολιασμό όλων των πολιτών άνω των 18 ετών, με την εξαίρεση των εγκύων, όσων για ιατρικούς λόγους δεν ... Περισσότερα To άρθρο Αυστρία: Ο υποχρεωτικός εμβολιασμός των ενηλίκων ψηφίστηκε από το κοινοβούλιο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
8 m
www.newsit.gr
Η Κάρι φοράει ξανά το εμβληματικό φόρεμα από το φινάλε του «Sex and the City» στο σίκουελ της σειράς
Όπως στο «Sex and the City» έτσι και στο remake της δημοφιλούς σειράς «And Just Like That», η Κάρι Μπράτσο συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τις…Περισσότερα...
9 m
www.newsbomb.gr
Κορονοϊός – Γαλλία: Χαλαρώνουν τα μέτρα – Μη υποχρεωτική η μάσκα, ανοίγουν τα κέντρα διασκέδασης
Την χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων κατά της πανδημίας του κορονοϊού, σε δύο φάσεις από τον ερχόμενο μήνα, ανακοίνωσε σήμερα ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, Ζαν Καστέξ. Από την Τετάρτη 2 Φεβρουαρίου δεν θα είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας σε εξωτερικούς χώρους. Επίσης δεν θα είναι υποχρεωτική η τηλεργασία, αν και θα εξακολουθήσει να συνίσταται και θα ... Περισσότερα To άρθρο Κορονοϊός – Γαλλία: Χαλαρώνουν τα μέτρα – Μη υποχρεωτική η μάσκα, ανοίγουν τα κέντρα διασκέδασης δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
9 m
www.newsit.gr
Γεωργία Μπίκα στο iefimerida.gr: «Να μην φοβούνται οι γυναίκες - Χρειάζομαι κι εγώ τη βοήθειά τους»
Συγκλονισμένη, σε κατάσταση σοκ, προσπαθώντας να μαζέψει τα κομμάτια της, η Γεωργία Μπίκα, στέλνει το δικό της μήνυμα στο iefimerida.gr, σε όλες τις γυναίκες που έχουν βιώσει τον απόλυτο εφιάλτη του βιασμού.
iefimerida.gr
Unemployment down by 6.9% in December compared to last year
The registered unemployed amounted to 1,181,296
www.protothema.gr
Πέθανε γνωστός αρχιμουσικός της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης
Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο αρχιμουσικός της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης, όπως γνωστοποίησε με ανάρτησή της στα…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
LIVE, Κύπελλο Ελλάδας: Ο αγώνας Άρης - Λαμία - Τα highlights των προημιτελικών (videos+photos)
Κύπελλο Ελλάδας: Δείτε highlights και δηλώσεις από τους αγώνες της προημιτελικής φάσης του θεσμού. Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κορονοϊός - Ιταλία: 188.797 νέα κρούσματα και 385 θάνατοι το τελευταίο 24ωρο
Με ραγδαίους ρυθμούς εξελίσσεται η πανδημία του κορονοϊού στην ΙταλίαΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
«Σασμός»: Αυτό είναι το νέο τραγούδι της πετυχημένης σειράς -Με δυνατό κοινωνικό μήνυμα, το ερμηνεύει ο Μπάμπης Στόκας
Αυτό είναι το νέο τραγούδι της πετυχημένης σειράς του Alpha «Σασμός», με τίτλο «Ξέχασες Ν’ Αγαπάς (Πονάς)».
iefimerida.gr
Ο Καρδινάλιος Μαρξ ντρέπεται για τα περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης στην Επισκοπή Μονάχου
«Συγγνώμη» από τα θύματα σεξουαλικής κακοποίησης της Επισκοπής Μονάχου και Φράιζινγκ ζήτησε το βράδυ της Πέμπτης ο Επίσκοπος της περιοχής...
www.zougla.gr
Βραζιλία: Στο νοσοκομείο για χημιοθεραπείες και νέες εξετάσεις ο Πελέ
Είναι σε σταθερή κατάσταση και ενδέχεται να πάρει εξιτήριο ακόμα και εντός της ημέρας
www.protothema.gr
Βραζιλία: Στο νοσοκομείο για χημειοθεραπείες και νέες εξετάσεις ο Πελέ
Είναι σε σταθερή κατάσταση και ενδέχεται να πάρει εξιτήριο ακόμα και εντός της ημέρας
www.protothema.gr
Τσιτσιπάς: «Δεν με επηρεάζει που δεν με βάζουν στο Big3, πλέον χτίζεται κάτι μεγαλύτερο»
Με την έκφραση «θα έλεγα πως είμαι στον δικό μου κόσμο», ο Στέφανος Τσιτσιπάς ξεκαθάρισε πως δεν τον ενδιαφέρει που δεν τον βάζουν στους Big3 και επισήμανε πως στο άθλημα χτίζεται κάτι μεγαλύτερο που θα έχει περισσότερους αθλητές με επιρροή στο άθλημα.
gazzetta.gr
Χτύπησε το τηλέφωνο του Τσίπρα κατά την διάρκεια συνέντευξης: «Δεν ήταν ο Μητσοτάκης» (vid)
Ενώ μιλούσε ο Αλέξης Τσίπρας, χτύπησε το τηλέφωνό του και έκανε χιούμορ.
gazzetta.gr
All Star Game: Ο Αντετοκούνμπο είναι δεύτερος σε ψήφους στην Ανατολή
Με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς να οδηγεί την συνολική ψηφοφορία, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι δεύτερος σε ψήφους στην Ανατολή πίσω από τον Κέβιν Ντουράντ για το All Star Game στην τρίτη καταμέτρηση
www.protothema.gr
Η κλοπή του Αρη με τον Πίρσμαν του ΠΑΣ Γιάννινα
Τον ήθελαν πολλοί. Tον έκλεψε ο Αρης. Ο 30χρονος αριστερός μπακ του ΠΑΣ ουσιαστικά είναι παίκτης του Αρη.
gazzetta.gr
Έφυγε από τη ζωή ο αρχιμουσικός της Κρατικής Ορχήστρας Κάρολος Τρικολίδης
Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο αρχιμουσικός της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης, όπως γνωστοποίησε με ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα η Ορχήστρα.
iefimerida.gr
Ομπαμεγιάνγκ: «Η καρδιά μου είναι απολύτως καλά»
Ευχάριστη ήταν η τελευταία ενημέρωση που παρείχε για την υγεία του ο Πιέρ - Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ, ο οποίος τόνισε πως είναι απόλυτα υγιής.
gazzetta.gr
Άρης – Λαμία LIVE για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας
Ο Άρης υποδέχεται τη Λαμία στο «Κλεάνθης Βικελίδης» στο πρώτο ματς των προημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδας.  Το μεγάλο στόχο του Κυπέλλου Ελλάδας θέλει να συνεχίσει να κυνηγά ο Άρης, βάζοντας βάσεις πρόκρισης από το πρώτο ματς κόντρα στη Λαμία την οποία υποδέχεται στο «Κλ.Βικελίδης» στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας. Οι «κίτρινοι» θέλουν να επιστρέψουν στις ... Περισσότερα To άρθρο Άρης – Λαμία LIVE για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Υπερψηφίστηκε από το αυστριακό κοινοβούλιο ο υποχρεωτικός εμβολιασμός των ενηλίκων
Η πρόταση της αυστριακής κυβέρνησης για εμβολιασμό όλων των πολιτών άνω των 18 ετών, με την εξαίρεση των εγκύων, όσων για ιατρικούς λόγους δεν πρέπει να εμβολιαστούν και όσων έχουν αναρρώσει από Covid-19 το τελευταίο εξάμηνο, εγκρίθηκε με 137 ψήφους υπέρ, 33 κατά και 13 αποχές
www.protothema.gr
Μήνυμα του Εμανουέλ Μακρόν στα ελληνικά για τα 35 χρόνια του προγράμματος Erasmus
Το δικό μήνυμα και μάλιστα στα ελληνικά για το πρόγραμμα Erasmus που τρέχει εδώ και 35 χρόνια σε όλη την Ευρώπη έστειλε ο Εμανουέλ Μακρόν. Ο πρόεδρος της Γαλλίας τονίζει ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα άλλαξε τη ζωή 12 εκατομμυρίων Ευρωπαίων και καλεί την γενιά του Erasmus να διηγηθεί τη δική της ιστορία. «Μέσα σε 35 ... Περισσότερα To άρθρο Μήνυμα του Εμανουέλ Μακρόν στα ελληνικά για τα 35 χρόνια του προγράμματος Erasmus δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Γιάννης Αντετοκούνμπο: Τέταρτος στην ψηφοφορία του All Star Game (photos)
Γιάννης Αντετοκούνμπο: Στην τέταρτη θέση της ψηφοφορίας για το All Star Game του NBA παρέμεινε ο «Greek Freak», μετά την…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Τρακάρισμα με ανασφάλιστο όχημα: Τι πρέπει να κάνεις - Πως θα αποζημιωθείς
Το να τρακάρουμε με ανασφάλιστο αυτοκίνητο δεν αποτελεί σπάνιο φαινόμενο, καθώς σύμφωνα με τις Αρχές κυκλοφορούν ανάμεσά μας 650.000 τέτοια οχήματα.
iefimerida.gr
Πάτρα: Αγριος ξυλοδαρμός γυναίκας από τον σύζυγο, μπροστά στο ανήλικο παιδί τους
Ένα ακόμη σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης στην Μέση Αγυιά στην Πάτρα...
www.zougla.gr
Αυστρία: Υπερψηφίστηκε ο υποχρεωτικός εμβολιασμός των ενηλίκων -Στα 3.600 ευρώ το πρόστιμο
To Κοινοβούλιο της Αυστρίας υπερψήφισε πριν από λίγο τη γενική υποχρέωση εμβολιασμού των ενηλίκων, η οποία θα εφαρμοστεί από την 1η Φεβρουαρίου. Τα πρόστιμα για όσους δεν συμμορφωθούν φθάνουν έως και τα 3.600 ευρώ.
iefimerida.gr
realme: Μοναδικές χειμερινές προσφορές σε επιλεγμένα και αγαπημένα smartphones!
Η realme, η ταχύτερα αναπτυσσόμενη εταιρεία smartphone στον κόσμο, έρχεται με εντυπωσιακές εκπτώσεις σε αγαπημένα smartphones της, με αφορμή την χειμερινή εκπτωτική περίοδο που τρέχει...
www.zougla.gr
Σάκκαρη: Το προφίλ της αντιπάλου της, Βερόνικα Κουντερμέτοβα
Η Βερόνικα Κουντερμέτοβα θα είναι το νέο εμπόδιο της Σάκκαρη για διάκριση στο Australian Open.
gazzetta.gr
Μετάλλαξη Όμικρον: Υψηλότερα αντισώματα το Sputnik V από το εμβόλιο της Pfizer
Το ρωσικό εμβόλιο Sputnik V παρουσιάζει υψηλότερα επίπεδα αντισωμάτων κατά της μετάλλαξης Όμικρον απ’ ό,τι το εμβόλιο της Pfizer. Η έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Ινστιτούτο Σπαλαντσάνι της Ιταλίας με τη συμμετοχή Ρώσων επιστημόνων και χρηματοδοτήθηκε από το Ρωσικό Ταμείο Άμεσων Επενδύσεων (RDIF), το οποίο εμπορεύεται το Sputnik V στο εξωτερικό, έδειξε ότι η εξουδετερωτική ... Περισσότερα To άρθρο Μετάλλαξη Όμικρον: Υψηλότερα αντισώματα το Sputnik V από το εμβόλιο της Pfizer δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ξέσπασε ο Ντεμπελέ και έδωσε τις δικές του εξηγήσεις για τη σχέση του με την Μπαρτσελόνα
Ο Ουσμάν Ντεμπελέ με ένα μακροσκελές μήνυμα απάντησε στα όσα γράφονται τις τελευταίες ημέρες σχετικά με το μέλλον του στην Μπαρτσελόνα
www.protothema.gr
Άρης - ΠΑΣ Λαμία 0-0 (Πρώτο ημίχρονο)
Ο Άρης υποδέχεται τη Λαμία στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Πρόκειται για την πρώτη αναμέτρηση στο πλαίσιο της προημιτελικής φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας...
www.zougla.gr
Ο Μπάμπης Στόκας ερμηνεύει το νέο τραγούδι του «Σασμού» και στέλνει ένα δυνατό κοινωνικό μήνυμα
«Ξέχασες Ν’ Αγαπάς (Πονάς)»,  ένα τραγούδι για τον ρατσισμό, την έμφυλη βία, τα ναρκωτικά, αλλά και για όσους κλείνουν τα μάτια κι εθελοτυφλούν σ’ αυτά τα περιστατικά
www.protothema.gr
Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης επιστρέφει -Επικεφαλής του Ινστιτούτου Ερευνών Eteron
Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης επιστρέφει κατά έναν τρόπο στην ευρύτερη πολιτική σκηνή.
iefimerida.gr
Τσίπρας: “Το μεγάλο και επείγον ζήτημα είναι να φύγει αυτή η κυβέρνηση”
Το μεγάλο και το επείγον ζήτημα είναι να φύγει αυτή η κυβέρνηση γιατί έχει αποτύχει και γιατί είναι επικίνδυνη, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας στην συνέντευξη που παραχώρησε στο Kontra Channel και στην εκπομπή «Επί του Πιεστηρίου» και εξήγησε: Το να φύγει αυτή η κυβέρνηση είναι ζήτημα ζωής, είναι ζήτημα επιβίωσης, είναι ζήτημα δημοκρατίας. Αναφερόμενος στην πανδημία ανέφερε […]
www.makeleio.gr
Sofia Vergara: Αγνώριστη η Κολομβιανή καλλονή - δεν την αναγνωρίζει κανείς!
Δείτε πώς είναι πλέον.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Η τροπολογία για την ειδική άδεια νόσησης: Η 4η ημέρα θα πληρώνεται 100%
Τρεις αλλαγές έγιναν στην τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας, στα άρθρα για τις άδειες νόσησης λόγω κορονοϊού. Ειδικότερα: διευκρινίζεται ότι οι γονείς εργαζόμενοι κατά τη διάρκεια της άδειας της νόσησης των τέκνων τους από κορονοϊό λαμβάνουν για τις τρεις  πρώτες ημέρες το πενήντα τοις εκατό (50%) των αποδοχών τους, το οποίο καταβάλλεται από τον εργοδότη, και […]
www.makeleio.gr
«The Crown»: Σαν δυο σταγόνες νερό Ελίζαμπεθ Ντεμπίκι-Νταϊάνα - Οι πρώτες φωτογραφίες της 5ης σεζόν
Φωτογραφίες από τα γυρίσματα της πέμπτη σεζόν της σειράς του Netflix, δείχνουν την εκπληκτική ομοιότητα της ηθοποιού με την πριγκίπισσα…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Στη Λεωφόρο το Παναθηναϊκός Β'-Λεβαδειακός
Οι «πράσινοι» θα υποδεχθούν την Κυριακή τους Βοιωτούς στο «Απόστολος Νικολαϊδης».
gazzetta.gr
Ο Ολυμπιακός στο Top-15 του κόσμου το 2021 σύμφωνα με την Διεθνή Ομοσπονδία Ιστορίας και Στατιστικής του Ποδοσφαίρου
Η Διεθνής Ομοσπονδία Ιστορίας και Στατιστικής του Ποδοσφαίρου (IFFHS) ανακοίνωσε την κατάταξη των ομάδων για το 2021, με τον Ολυμπιακό να είναι στην πρώτη 15άδα. «Άλμα» 13 θέσεων στην παγκόσμια κατάταξη ποδοσφαιρικών συλλόγων, όπως αποτυπώνεται από την Διεθνή Ομοσπονδία Ιστορία και Στατιστικής του Ποδοσφαίρου πέτυχε ο Ολυμπιακός το 2021. Συγκεκριμένα οι «ερυθρόλευκοι» πλασαρίστηκαν στην 15η ... Περισσότερα To άρθρο Ο Ολυμπιακός στο Top-15 του κόσμου το 2021 σύμφωνα με την Διεθνή Ομοσπονδία Ιστορίας και Στατιστικής του Ποδοσφαίρου δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κακοκαιρία «Ελπίς»: Τα δύο σενάρια για την εξέλιξή της -Ο Σάκης Αρναούτογλου εξηγεί
Δύο είναι τα σενάρια για την εξέλιξη του καιρού για την ερχόμενη Δευτέρα, σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου.
iefimerida.gr
Σας πνίγει με εκδηλώσεις αγάπης; Γιατί πρέπει να ανησυχήσετε – Τρία σημάδια κινδύνου
Σας βομβαρδίζει με εκδηλώσεις αγάπης και ακριβά δώρα; Θέλει να περνάτε όλη την ημέρα μαζί αποκομμένοι από τους άλλους; Τα νέα είναι μάλλον ανησυχητικά. Διαβάστε γιατί
www.protothema.gr
Σασμός: Το συγκινητικό «αντίο» του συγγραφέα του βιβλίου στον Πετρή (pics)
Το δικό του αντίο στον Κώστα Νικούλι, τον Πετρή του «Σασμού» θέλησε να πει μέσα από τα social media, ο…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Έρευνα: Το λίγο αλκοόλ είναι… καλύτερο από το καθόλου
Οι άνθρωποι που πίνουν μέτρια ποσότητα αλκοόλ, έχουν μειωμένο κίνδυνο να εμφανίσουν καρδιακή ανεπάρκεια, σύμφωνα με μια νέα μεγάλη επιστημονική έρευνα. Η μελέτη επιβεβαιώνει πορίσματα προηγούμενων ερευνών ότι το αλκοόλ με μέτρο κάνει καλό στην καρδιά. Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον καθηγητή Σκοτ Σόλομον της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ των ΗΠΑ, που έκαναν τη […]
www.makeleio.gr
Η Κάρι Μπράτσο φοράει ξανά το επικό φόρεμα από το φινάλε του «Sex and the City»
Θα εμφανιστεί με αυτό στο 8ο επεισόδιο του  «And Just Like That» - Δείτε φωτογραφίες
www.protothema.gr
Κορονοϊός: 88 παιδιά νοσηλεύονται σε όλη τη χώρα
Ο κορονοϊός δεν κάνει διακρίσεις και αυξάνονται συνεχώς σε όλη τη χώρα οι νοσηλείες παιδιών. Μέχρι το βράδυ της Τετάρτης στα νοσοκομεία όλης της επικράτειας νοσηλεύονταν 88 παιδιά. Μάλιστα, 2 νεογνά για προληπτικούς λόγους βρίσκονται στην Εντατική του Νοσοκομείου Παίδων, όπως ανέφερε το Open. Δεν είναι διασωληνωμένα αλλά τα έβαλαν στη μονάδα για να είναι ... Περισσότερα To άρθρο Κορονοϊός: 88 παιδιά νοσηλεύονται σε όλη τη χώρα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Πάτρα: Αγριος ξυλοδαρμός γυναίκας από τον σύζυγο, μπροστά στο ανήλικο παιδί τους
Ένα ακόμη σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης στην Μέση Αγυιά στην Πάτρα.
iefimerida.gr